CÍMKE: 'csótány'

Nagyon durva, ami ennek a nőnek a fülével tötént

Nagyon durva, ami ennek a nőnek a fülével tötént

Az em­be­rek egyik leg­ősibb rém­álma vált va­ló­sággá, nem csoda, hogy a fi­a­tal nő sok­kot ka­pott.

Támadnak a lakótelepi csótányok

Támadnak a lakótelepi csótányok: Így szabadulhatsz meg tőlük

Iszo­nya­tos csa­pás a csó­tány a la­kás­ban.

Iszo­nya­tos csa­pás, ami­kor az első un­do­rító csó­tányt meg­lát­juk be­sza­ladni egy sötét sa­rokba.

Bódi Sylvi karácsonyi menüje kiveri a biztosítékot - Videó

Bódi Sylvi karácsonyi menüje kiveri a biztosítékot - Videó

Döb­be­ne­tes kö­rül­mé­nyek kö­zött fő­zött ma­gá­nak Bódi Sylvi!

Döb­be­ne­tes kö­rül­mé­nyek kö­zött fő­zött ma­gá­nak Bódi Sylvi!

Elképedtek a lakók: a rovarirtók dobálják be a csótányokat?

Elképedtek a lakók: a rovarirtók dobálják be a csótányokat?

Töb­ben is arra pa­nasz­kod­nak, hogy éppen a ro­var­ir­tók szó­ró­lap­ja­i­val együtt je­lent meg 1-2 csó­tány.

Töb­ben is arra pa­nasz­kod­nak, hogy éppen a ro­var­ir­tók szó­ró­lap­ja­i­val együtt je­lent meg 1-2 csó­tány.

Csótányirtóval fújta képen az orvost

Csótányirtóval fújta képen az orvost

A ren­de­lő­ben tá­madt rá a mér­gező spray-vel az ama­zon a há­zi­or­vosra.

A ren­de­lő­ben tá­madt rá a mér­gező spray-vel az őrült ama­zon a há­zi­or­vosra, mert úgy gon­dolta, a doki tehet arról, hogy a férje rosszab­bul van.

Döbbenetes tejféleséggel rukkoltak elő a tudósok

Döbbenetes tejféleséggel rukkoltak elő a tudósok

Hi­he­tet­len, de igaz! Sok­kal táp­lá­lóbb, mint a leg­jobb mi­nő­ségű te­hén­tej!

Így rohangálnak a csótányok egy budapesti pékségben!

Így rohangálnak a csótányok egy budapesti pékségben!

Egy pék­ség XIII. ke­rü­leti üze­mé­ben tar­tott el­len­őr­zést a hét ele­jén a NÉBIH.

Ez a legszemetebb Valentin napi ajándék, ami létezik

Ez a legszemetebb Valentin napi ajándék, ami létezik

Fur­csa öt­let­tel ruk­kolt elő egy ame­ri­kai ál­lat­kert. A gusz­tus­ta­lan­ságra buk­nak a férfiak.

Bogárinvázó közeleg EU-s engedéllyel!

Bogárinvázó közeleg EU-s engedéllyel!

Ettél már az­ték­zsá­lya­ma­got, vagy ka­ka­du­szil­vát?

Pár éven belül a sült, vagy előre cso­ma­golt ro­va­rok is fel­tűn­het­nek az üz­le­tek pol­cain!