CÍMKE: 'csoki'

Mikulás van a csokitojáson

Mikulás van a csokitojáson

Hi­he­tet­len cso­kifi­gu­rákra buk­kant a Ri­post mun­ka­társa.

Hi­he­tet­len cso­kifi­gu­rákra buk­kant a Ri­post mun­ka­társa egy bu­da­pesti kis­bolt­ban. Mi min­denre ké­pe­sek a gyár­tók ma már.

32 millióan látták már a pécsi kis Zoé elképesztő videóját

32 millióan látták már a pécsi kis Zoé elképesztő videóját

Zoé sorra uta­sítja vissza az édes­sé­ge­ket, a brok­ko­lit vi­szont jóízűen eszi.

Kiderült miért kapott infarktust a Piramis frontembere

Kiderült miért kapott infarktust a Piramis frontembere

Nyem­csók János meg­kezdte a re­ha­bi­li­tá­ciót szív­in­fark­tusa után!

Nyem­csók János meg­kezdte a re­ha­bi­li­tá­ciót szív­in­fark­tusa után!

Infarktust kapott a színpadon, friss hírek Nyemcsók János állapotáról

Infarktust kapott a színpadon, új hírek Nyemcsók János állapotáról

A le­gen­dás ze­ne­kar a Fa­ce­boo­kon tá­jé­koz­tatta az ag­gódó ra­jon­gó­kat a leg­fris­sebb fej­le­mé­nyek­ről.

Hóban esett bűnbe Jakabos Zsuzsanna

Hóban esett bűnbe Jakabos Zsuzsanna

Az úszók sin­cse­nek min­dig szi­gorú di­é­tán.

Az úszók sin­cse­nek min­dig szi­gorú di­é­tán. Egyik leg­szebb spor­to­ló­nőnk most éppen hal­mozza az él­ve­ze­te­ket.

Ettől a koffeinmentes hozzávalótól lesz igazán ütős a reggeli kávé

Ettől a koffeinmentes hozzávalótól lesz igazán ütős a reggeli kávé

Sokan nem tud­ják, hogy ezzel az fi­nom­ság­gal szu­per ha­té­kony lesz!

Leg­töb­ben nem az íze, hanem a ha­tása miatt isz­nak na­ponta több­ször is kávét. Sokan vi­szont nem tud­ják, hogy ezzel az fi­nom­ság­gal kom­bi­nálva szu­per ha­té­kony lesz a fe­kete!

A nagy csokimikulás-teszt: itt az igazság!

Teszteltük a Mikulásokat

Szíra (7), Maja (8) és Lili (8) ön­kén­te­sen vál­lalta, a Ri­post teszt­ere­i­nek sze­rep­kö­rét. Ku­ta­tá­sunk célja az volt, hogy meg­ta­lál­juk a gye­re­kek ked­ven­cét.

Szíra (7), Maja (8) és Lili (8) ön­kén­te­sen vál­lalta, a Ri­post teszt­ere­i­nek sze­rep­kö­rét. Ku­ta­tá­sunk célja az volt, hogy meg­ta­lál­juk a gye­re­kek ked­ven­cét.

Nem cukor kell a jó kávéhoz, hanem csokiroppancs!

Nem cukor kell a jó kávéhoz, hanem csokiroppancs!

In­dul­jon éde­sen a nap!

Fo­gyó­kú­rá­zol, de azért jó lenne va­lami fi­nom­ság­gal ki­egé­szí­teni a ká­vé­dat? Ro­pog­tass mellé ebből az is­teni di­é­tás keksz­ből! In­dul­jon éde­sen a nap!

Most figyelj: így hat a csoki a szexre

Most figyelj: így hat a csoki a szexre

Gon­dol­tad volna, hogy a cso­ki­tól nem csak híz­hatsz?

A cso­kit ős­idők óta af­ro­di­zi­á­kum­ként tart­ják szá­mon, azt mégis ke­ve­sen tud­ják, pon­to­san hogy hat a testre, és va­ló­já­ban mi köze a szex­hez.

Itt a csodacsoki, ami egycsapásra megszünteti a menstruációs fájdalmat!

Itt a csodacsoki, ami egycsapásra megszünteti a menstruációs fájdalmat!

Drága, de ha­tá­sos.

A Nők Holdja nevet kapta az a kéz­mű­ves cso­ki­csoda, mely el­ké­pesztő ha­té­kony­ság­gal eny­híti a nők szen­ve­dé­sét azo­kon a bi­zo­nyos na­po­kon.

Bugyijukba rejtették el a lopott csokit a miniszoknyás nők - videó

Bugyijukba rejtették el a lopott csokit a miniszoknyás nők - videó

Ren­de­sen meg­töm­ték a fe­hér­ne­mű­jü­ket az orosz lá­nyok.

Ren­de­sen meg­töm­ték a fe­hér­ne­mű­jü­ket az orosz lá­nyok, a pe­chük az volt, hogy egy ka­mera ezt végig rög­zí­tette. A rend­őr­ség­nek még nem si­ke­rült azo­no­sí­ta­nia a tet­te­se­ket.

Robban a diétás ízbomba: csokis-epres túrótorta cukor nélkül!

Robban a diétás ízbomba: csokis-epres túrótorta cukor nélkül!

Végre egye­sül­he­tett a három nagy di­é­tás ked­venc! Kós­to­lod meg ezt a fi­nom­sá­got, tö­ké­le­tes íz­él­mény!

Végre egye­sül­he­tett a három nagy di­é­tás ked­venc!

Csokis keksz liszt nélkül? IGEN!

Csokis keksz liszt nélkül? IGEN!

Ha keksz­imádó vagy, de fo­gyó­kú­rá­zol, akkor most fi­gyelj! Ehhez a keksz­hez nincs szük­ség lisztre és mégis is­teni finom! Szu­per szén­hid­rát-csök­ken­tett nas­solni való! Pró­báld ki!

Ha keksz­imádó vagy, de fo­gyó­kú­rá­zol, akkor most fi­gyelj! Ehhez a keksz­hez nincs szük­ség lisztre és mégis is­teni finom! Szu­per szén­hid­rát-csök­ken­tett nas­solni való! Pró­báld ki!

Íme, a legfinomabb diétás csodadesszert: banános-almás csokis muffin

Íme, a legfinomabb diétás csodadesszert: banános-almás csokis muffin

Imá­dod az édes­sé­get, de nem sze­ret­nél semmi lisz­te­set és cuk­ro­sat enni? Ha gon­do­san ügyelsz az ala­kodra, akkor most fi­gyelj!

1 perc alatt kész ez a liszt- és cukormentes finomság

1 perc alatt kész ez a liszt- és cukormentes finomság

Is­teni finom és egész­sé­ges.

Ha nincs sok időd, de mégis ennél va­lami egész­sé­ges desszer­tet, akkor ezt pró­báld ki! Egy perc és kész! Rá­adá­sul nincs benne se liszt, se cukor!

Ettől lehidalsz: Diétás csokitorta mindössze két összetevőből!

Ettől lehidalsz: Diétás csokitorta mindössze két összetevőből!

Egy­szerű, fo­gyó­kú­rás édes­ségre vágysz? Ezzel a cso­ki­tor­tá­val nem lősz mellé! Nem kell hozzá liszt és cukor se!

Di­é­tá­zol és nincs sok időd? Egy­szerű, gyors és fo­gyó­kú­rás édes­ségre vágysz? Ezzel a cso­ki­tor­tá­val tu­tira nem lősz mellé! Nem kell hozzá liszt és cukor sem, az íze pedig is­teni!

Egyszerűen elkészíthető csoki, amit diéta közben is büntetlenül ehetsz!

Egyszerűen elkészíthető csoki, amit diéta közben is büntetlenül ehetsz!

Egész­sé­ge­sen eszel és fi­gyelsz az ala­kodra? Ezt az édes­sé­get pil­la­na­tok alatt el­ké­szít­he­ted, és nyu­god­tan be­kap­hatsz be­lőle egyet va­csora után is.

Egész­sé­ge­sen eszel és fi­gyelsz az ala­kodra? Nem sze­ret­nél bűn­tu­dat­tal le­fe­küdni? Ezt az édes­sé­get pil­la­na­tok alatt el­ké­szít­he­ted, és nyu­god­tan be­kap­hatsz be­lőle egyet va­csora után is.

Műanyag van a Mars és Snickers csokikban!

Műanyag van a Mars és Snickers csokikban!

Mars, Snic­kers és Milky Way cso­ki­kat hív vissza a Mars Inc., mert a hely­te­len gyár­tás miatt mű­anyag da­ra­bok le­het­nek az édes­sé­gek­ben.

Mars, Snic­kers és Milky Way cso­ki­kat hív vissza a Mars Inc., mert a hely­te­len gyár­tás miatt mű­anyag da­ra­bok le­het­nek az édes­sé­gek­ben.

Csokievésért futtatta halálra 9 éves unokáját a brutális nagymama!

Csokievésért futtatta halálra 9 éves unokáját a brutális nagymama!

A nagyi sze­rint a kis­lány ha­zu­dott arról, hogy el­csent egy sze­let cso­kit.

A szi­gorú nagyi sze­rint a kis­lány ha­zu­dott arról, hogy el­csent egy sze­let cso­kit.

Ehető, havas csokitoboz! Nem csak a gyerekek kedvence!

Ehető, havas csokitoboz! Nem csak a gyerekek kedvence!

Cso­dá­la­tos ka­rá­cso­nyi de­ko­rá­ció!

Cso­dá­la­tos ka­rá­cso­nyi de­ko­rá­ció, ami nem­csak gyö­nyörű, de finom is!

Hihetetlen, mit találtak a csokimikulásokban!

Hihetetlen, mit találtak a csokimikulásokban!

Még a la­bo­ro­sok is meg­lep­dőd­tek...

A Nem­zeti Fo­gyasz­tó­vé­delmi Ha­tó­ság la­bo­ra­tó­ri­uma, húsz­féle ter­mé­ket vizs­gál­tak meg, al­ko­tó­ele­me­ire bontva! Még ők is meg­le­pőd­tek az ered­mé­nye­ken!

Ez a csokis-kókuszos karácsonyi keksz maga a csoda!

Ez a csokis-kókuszos karácsonyi keksz maga a csoda!

A leg­gyö­nyö­rűbb és leg­fi­no­mabb keksz, amit va­laha ettél! Rá­adá­sul iga­zán egész­sé­ges, mert cukor nél­kül ké­szült!

A leg­gyö­nyö­rűbb és leg­fi­no­mabb keksz, amit va­laha ettél! Rá­adá­sul iga­zán egész­sé­ges, mert cukor nél­kül ké­szült! Idén ka­rá­csony­kor te is meg­süt­he­ted, aján­dék­nak is remek ötlet.

Karácsony cukor nélkül: csodás csokiroppancs

Karácsony cukor nélkül: csodás csokiroppancs

Ké­szítsd el előre, de tartsd lakat alatt!

Kívül ro­po­gós, belül lá­gyan omló álom­süti. Ké­szítsd el előre, de tartsd hét lakat alatt, kü­lön­ben pil­la­na­tok alatt el­fogy még az ün­ne­pek előtt.

Dobj el mindent: kifejlesztették a ránctalanító csokit

Dobj el mindent: kifejlesztették a ránctalanító csokit

Újabb öröm­hír, újabb érv a cso­ko­ládé mel­lett! De ez az új­fajta csoki min­den ed­di­git messzire le­kö­röz.

Húsvéti nyúl Mikulásnak öltöztetve - Biztosra megy a magyar csokigyár

Húsvéti nyúl Mikulásnak öltöztetve -
Biztosra megy a magyar csokigyár

Mit tehet a gyártó, ha a nya­kán marad a hús­véti cso­ki­nyúl? Át­öl­töz­teti.

Mit tehet a gyártó, ha a nya­kán marad a hús­véti cso­ki­nyúl? Át­öl­töz­teti, így lesz be­lőle "Mi­ku­lás nyúl".

Mi a kedvenc nasid? A sóvárgásod mindent elárul!

Mi a kedvenc nasid? A sóvárgásod mindent elárul!

Ke­ve­sen tud­ják, de az, hogy mi­lyen rág­csál­ni­való után só­vár­gunk, na­gyon sok min­dent el­árul.

A palacsinta ezer arca

A palacsinta ezer arca

Ebben a fi­nom­ság­ban ren­ge­teg le­he­tő­ség rej­lik.

Ebben a fi­nom­ság­ban ren­ge­teg le­he­tő­ség rej­lik! Hidd el, nem kell több időt a kony­há­ban töl­te­ned, és a vég­ered­mény min­den­kit el­káp­ráz­tat majd.

Ilyen az egészséges csokitorta! Cukkiniből készül

Ilyen az egészséges csokitorta! Cukkiniből készül

To­tá­li­san új di­men­zi­óba kerül a cso­ki­torta ezzel az egy­szerű trük­kel!

Nyalni kell, ma van a fagyi világnapja!

Nyalni kell, ma van a fagyi világnapja!

Finom há­zi­fa­gyi bár­mi­kor jöhet, mert imád­juk!

Fagyi bár­mi­kor jöhet, de nem csak a jeles ünnep miatt, hanem mert imád­juk! És ha már fagyi, mi a házi ké­szí­té­sűre sza­va­zunk, mivel sok­kal fi­no­mabb, mint a bolti!