CÍMKE: 'csernobil'

Csernobilba viszi kirándulni a fiát az apa

Csernobilba viszi kirándulni a fiát az apa

Már évek óta jár­nak a Zó­nába.

Hét éve nyi­tot­ták meg a ka­taszt­ró­fát szen­ve­dett atom­re­ak­tor kör­nye­ze­tét, Cser­no­bilt és vi­dé­két.

Őrület! Csernobilba jár túrázni apa és fia

Csernobilba jár túrázni apa és fia

Hiába fél­nek a su­gár­szennye­zés­től, akkor is men­nek.

Hiába fél­nek a su­gár­szennye­zés­től, akkor is men­nek.

FRISS HÍREK

Csernobilban nyaral a magyar házaspár

Csernobilban nyaral a magyar házaspár

Van­nak, akik a ten­ger­par­ton, pál­ma­fák alatt süt­ké­rezve, mások a he­gyek­ben sze­ret­nek pi­henni - és itt van Skoda Ni­ko­lett és férje, Gábor, akik Cser­no­bil­ban érzik jól ma­gu­kat.

Van­nak, akik a ten­ger­par­ton, pál­ma­fák alatt süt­ké­rezve, mások a he­gyek­ben sze­ret­nek pi­henni - és itt van Skoda Ni­ko­lett és férje, Gábor, akik Cser­no­bil­ban érzik jól ma­gu­kat.

Elképesztő hova utazik folyton ez a magyar házaspár

Elképesztő hova utazik folyton ez a magyar házaspár

A Ri­post­nak el­me­sél­ték éle­tük leg­na­gyobb ka­land­ját, ami­ben nem sok em­ber­nek le­he­tett eddig része.

Niki és ked­vese, Gábor a Ri­post­nak el­me­sél­ték éle­tük leg­na­gyobb ka­land­ját, ami­ben nem sok em­ber­nek le­he­tett eddig része.

Ez hihetetlen: hotelt nyitottak a radioaktív Csernobil közepén

Ez hihetetlen: hotelt nyitottak a radioaktív Csernobil közepén

Még ma is ra­dio­ak­tív a hely.

Még ma is ra­dio­ak­tív a hely, ám a ka­taszt­ró­fa­tu­ris­tá­kat ez va­la­mi­ért nem za­varja...

Radioaktív cunami fenyeget, milliók veszélyben!

Radioaktív cunami fenyeget, milliók veszélyben!

Bár a sé­rült erő­mű­vet szar­ko­fág mögé rej­tet­ték, újabb ka­taszt­ró­fát je­lez­nek a tu­dó­sok.

Csernobil: először Paks jelezte, hogy valahol nagy baj történt

Csernobil: először Paks jelezte, hogy valahol nagy baj történt

Ami akkor tör­tént, az em­beri fe­le­lőt­len­ség és hő­si­es­ség kü­lö­nös drá­mája.

Nincs kedved edzeni? Nézd meg ezt a nőt, micsoda ereje van! - fotó

Nincs kedved edzeni? Nézd meg ezt a nőt, micsoda ereje van! - fotó

A 24 éves Tat­si­ana Kh­vitsko tör­té­nete min­denki szá­mára ko­moly ins­pi­rá­ció lehet.

Tűz van Csernobil tiltott zónájában, 144-en oltanak

Tűz van Csernobil tiltott zónájában, 144-en oltanak

Ismét tűz ütött ki a cser­no­bili til­tott öve­zet­ben; a szá­raz fű ka­pott lángra a me­leg­ben.