CÍMKE: 'csecsemőhalál'

Megrázó részletek a Baranya megyei csecsemőhalálról

Megrázó részletek a Baranya megyei csecsemőhalálról

A rend­őrök bün­te­tő­el­já­rás ke­re­té­ben vizs­gál­ják a tra­gé­dia kö­rül­mé­nyeit.

Oltás- és vitaminellenes egészségügyi szekta híve a Márki-Zay család

Oltás- és vitaminellenes egészségügyi szekta híve a Márki-Zay család

Márki-Zay neje akár vád­lott is lehet a bün­te­tő­per­ben, ami egy kis­baba tra­gi­kus ha­lála miatt zaj­lik.

Halott kisbabát találtak egy játszótér közelében, keresik az anyát

Halott kisbabát találtak egy játszótér közelében, keresik az anyát

Az er­dé­lyi Csík­sze­re­dán tör­tént az eset.

Az er­dé­lyi Csík­sze­redan tör­tént az eset.

Egyetlen puszi miatt halt meg az újszülött baba

Egyetlen puszi miatt halt meg az újszülött baba

Ma­riana egy pu­szi­tól kapta el a ví­rust.

Az or­vo­sok sze­rint a kis Ma­riana egy puszi miatt kapta el a ha­lá­los ví­rust.

Iszonyat, a mellékhelyiségben hagyta meghalni babáját a magyar nő

Iszonyat, a mellékhelyiségben hagyta meghalni babáját a magyar nő

Az asszony azt ál­lítja, hogy nem tu­dott a ter­hes­ség­ről.

Az asszony azt ál­lítja, hogy nem tu­dott a ter­hes­ség­ről. A kór­házba vi­szont már a szü­lés után ke­rült be.

Megdöbbentő: valójában ezért kellett meghalnia a recski csecsemőnek

Megdöbbentő: valójában ezért kellett meghalnia a recski csecsemőnek

Elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tásba he­lyez­ték a Recs­ken csü­tör­tö­kön el­hunyt két hó­na­pos kisfiú édes­ap­ját.

Többször is hibáztak az orvosok, miattuk hunyt el a Heves megyei baba

Többször is hibáztak az orvosok, miattuk hunyt el a Heves megyei baba

A kis­lány ha­lá­lát az or­vo­sok mu­lasz­tása okozta.

A kis­lány ha­lá­lát az or­vo­sok mu­lasz­tása okozta. A szü­lők azon­nal kór­házba vit­ték a ki­csit, amint rosszul lett.

Kiskőrösi csecsemőhalál: A mosógépben találtak a baba holttestére

Kiskőrösi csecsemőhalál: A mosógépben találtak a baba holttestére

A fi­a­tal­asszony ott­ho­ná­ban szülte meg gyer­me­két, majd egy nej­lon­zsákba cso­ma­golta, és el­rej­tette a tes­tet.