CÍMKE: 'családpolitika'

A magyar családokra van pénz, a migránsokra nincs

A magyar családokra van pénz, a migránsokra nincs

Ma­gyar­or­szág a csa­lá­dokra költi a pénzt, nem a mig­rán­sokra.

Ma kiderülnek a hétpontos családvédelmi akcióterv részletei

Mindjárt kiderülnek a hétpontos családvédelmi akcióterv részletei

Novák Ka­ta­lin ál­lam­tit­kár nem­so­kára saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón is­mer­teti az ak­ció­terv rész­le­teit.