CÍMKE: 'család'

Drámai emlékek, édesapjáról vallott Csonka András

Drámai emlékek, édesapjáról vallott Csonka András

A szí­nész saj­nálja, hogy nem ala­kult ki köz­tük szo­ros apa-fiú kap­cso­lat.

Ma már nem lesz édesebb Liptai Claudia alvó kisfiánál - Fotó

Ma már nem lesz édesebb Liptai Claudia alvó kisfiánál - Fotó

A mű­sor­ve­zető él­vezi a do­mi­ni­kai nya­ra­lá­sát, egy el­ké­pesz­tően ara­nyos fotót is meg­osz­tott.

György herceg félhet? Kiderült, milyen lesz Meghan hercegné babája

György herceg félhet? Kiderült, milyen lesz Meghan hercegné babája

A kicsi ér­ke­zése fel­for­gat­hatja a többi gyer­mek éle­tét a csa­lád­ban.

A kicsi fel­for­gat­hatja a többi gyer­mek éle­tét a csa­lád­ban. Nem biz­tos, hogy ked­ve­lik majd egy­mást!

Nehezen fogadták el fiuk hivatását Ákos szülei

Nehezen fogadták el fiuk hivatását Ákos szülei

Édes­apja iga­zán csak a ti­ze­dik al­buma ide­jén, egy szín­házi sze­rep után ér­tette meg őt.

A Kos­suth-díjas elő­adó­mű­vész hiába töl­tötte meg az Aré­nát, édes­apja iga­zán csak a ti­ze­dik al­buma ide­jén, egy szín­házi sze­rep után ér­tette meg őt.

Meglepő kijelentést tett fiával kapcsolatban Csepregi Éva

Meglepő kijelentést tett fiával kapcsolatban Csepregi Éva

Az éne­kesnő el­árulta, mi­lyen a kap­cso­lata Dá­vid­dal.

Az éne­kesnő el­árulta, mi­lyen a kap­cso­lata Dá­vid­dal.

Bajban van Horváth Éva, kisfia miatt kér segítséget

Bajban van Horváth Éva, kisfia miatt kér segítséget

Kris­tóf már las­san két­éves.

A csi­nos mo­dell fia, Kris­tóf már las­san két­éves, még­sem képes rá­szokni a szi­lárd táp­lá­lékra. Pedig Éva már na­gyon sze­retné, ha fia kol­bászt enne.

Elragadó fotó, Lionel Messi valójában egy igazi álomférj

Elragadó fotó, Lionel Messi valójában egy igazi álomférj

A Bar­ce­lona ar­gen­tin lab­da­rú­gója, Li­onel Messi el­ké­pesz­tően cuki csa­ládi fotót osz­tott meg.

A Bar­ce­lona ar­gen­tin lab­da­rú­gója, Li­onel Messi el­ké­pesz­tően cuki csa­ládi fotót osz­tott meg.

Tündéri fotókon mutatta meg lányát és kisfiát Szinetár Dóra!

Tündéri fotókon mutatta meg lányát és kisfiát Szinetár Dóra!

Na­gyon él­ve­zik a telet.

A szí­nésznő már több­ször en­ge­dett be­te­kin­tést az éle­tébe, most cso­dá­la­tos gyer­me­ke­i­ről ké­szí­tett fo­tó­kat.

Váratlan lépés, különös hirdetést adott fel Rezesová családja

Váratlan lépés, különös hirdetést adott fel Rezesová családja

A csa­lád egy in­gat­lan­iroda hon­lap­jára tette fel kas­sai lu­xus­vil­lá­ját.

Nagy erőkkel keresi a rendőrség Balogh Józsefet, nem véletlenül

Nagy erőkkel keresi a rendőrség Balogh Józsefet, nem véletlenül

Po­fát­lan dol­got mű­velt az 59 éves férfi.

Po­fát­lan dol­got mű­velt az 59 éves férfi.

Felkavaró részletek derültek ki az olaszliszkai gyilkosság ügyéről

Felkavaró részletek derültek ki az olaszliszkai gyilkosság ügyéről

A gyil­kos­ság óta a csa­lád még sem­mit sem lá­tott a kár­té­rí­tés­ből.

A több mint 10 éve tör­tént ke­gyet­len gyil­kos­ság óta a csa­lád még sem­mit sem lá­tott a kár­té­rí­tés­ből.

Nagy Feró: Máris imádom a kisunokámat!

Nagy Feró: Máris imádom a kisunokámat!

Úszik a bol­dog­ság­ban.

Úszik a bol­dog­ság­ban a Be­at­rice front­em­bere, aki­nek két hét­tel ez­előtt meg­szü­le­tett a má­so­dik uno­kája.

Rendhagyó családi fotót osztott meg Kulcsár Edina

Rendhagyó családi fotót osztott meg Kulcsár Edina

Meg­ható fény­ké­pet ké­szí­tett.

A csi­nos mo­dell meg­ható fény­ké­pet ké­szí­tett a kisfia ke­resz­te­lője után, amit most a ra­jon­gók­kal is meg­osz­tott.

Fordulat a szikszói baltás gyilkosság ügyében, ezt tette a család

Fordulat a szikszói baltás gyilkosság ügyében, ezt tette a család

A gyil­kos­ság­gal gya­nú­sí­tott férfi nem érti, miért for­dult el­lene a csa­lád.

A gyil­kos­ság­gal gya­nú­sí­tott férfi nem érti, miért for­dult el­lene a lánya és az anyósa is.

Zámbó Marietta kitálalt Edit asszonyról: ezt gondolja róla!

Zámbó Marietta kitálalt Edit asszonyról: ezt gondolja róla!

Az éne­kes test­vé­rei éve­ken át rossz vi­szony­ban vol­tak Jimmy öz­ve­gyé­vel.

Az éne­kes test­vé­rei éve­ken át rossz vi­szony­ban vol­tak Jimmy öz­ve­gyé­vel, ám ez mára tel­je­sen meg­vál­to­zott.

Ez nem semmi, így ünnepelte a szilvesztert Szinetár Dóra kisfia

Ez nem semmi, így ünnepelte a szilvesztert Szinetár Dóra kisfia

A szí­nész­nő­nél vi­dá­man kez­dő­dött az új év.

A szí­nész­nő­nél vi­dá­man kez­dő­dött az új év, ezt mi sem bi­zo­nyítja job­ban, mint a leg­újabb fo­tója.

Hűha, az exével töltötte a szilvesztert a színész sztármami

Hűha, az exével töltötte a szilvesztert a színész sztármami

Ő és a gyer­me­kei is bol­do­gok.

Nem iga­zán ér­dekli, hogy mások mit gon­dol­nak erről, hisz ő és gyer­me­kei is bol­do­gok így. Rá­adá­sul nem ez volt az első közös ün­ne­pük ebben a fel­ál­lás­ban.

Négyszeres apa lesz az amerikai sztár

Világgá kürtölték a nagy hírt: négyszeres apa lesz az amerikai sztár

A spor­toló az újév má­so­dik nap­ján ör­ven­dez­tette meg a hír­rel a ra­jon­góit.

Kobe Bryant az újév má­so­dik nap­ján ör­ven­dez­tette meg a nagy hír­rel a ra­jon­góit. Már a csöpp­ség nemét is lehet tudni.

Közleményt adott ki Schumacherről a családja

Közleményt adott ki Schumacherről a családja

Véget ve­tet­tek a hall­ga­tá­suk­nak.

Véget ve­tett a csa­lád a hall­ga­tás­nak. Nyílt le­vél­ben írtak a ra­jon­gók­nak a Forma-1-le­gen­dá­ról, aki most csü­tör­tö­kön lesz 50 éves.

Harmincszor több marad a családoknál jövőre

Harmincszor több marad a családoknál jövőre

Az összeg a gye­re­kek szá­má­tól függ.

A vá­ra­ko­zá­sok sze­rint jö­vőre több mint egy­mil­lió szü­lő­nél marad ki­sebb vagy na­gyobb összeg a csa­lád­ban ne­velt kis­gyer­me­kek szá­má­tól füg­gően.

Árulkodó fotó: a jelek szerint ikrei lesznek a TV2 sztárjának

Árulkodó fotó: a jelek szerint ikrei lesznek a TV2 sztárjának

A nép­szerű mű­sor­ve­zető a hét­vé­gén je­len­tette be, hogy fi­a­tal ked­ve­sé­vel to­vább bővül a csa­lád­juk.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető a hét­vé­gén je­len­tette be, hogy fi­a­tal ked­ve­sé­vel to­vább bővül a csa­lád­juk.

Karácsonyra kapta második gyermekét a magyar sztár

Karácsonyra kapta második gyermekét a magyar sztár

Vá­rat­la­nul érte...

A rá­diós mű­sor­ve­ze­tőt tel­je­sen vá­rat­la­nul érte a hír, hogy alig egy­éves kisfia mellé test­vér ér­ke­zik.

Így változik az életünk 2019. január 1-jétől

Így változik az életünk 2019. január 1-jétől

Több kel­le­mes meg­le­pe­tést is tar­to­gat az új esz­tendő.

Több kel­le­mes meg­le­pe­tést is tar­to­gat az új esz­tendő: csök­ken a tar­tós tej adója, nőnek a nyug­dí­jak és a csa­ládi adó­ked­vez­mény, sőt a mi­ni­mál­bér is.

Újra apa lesz Cooky! Így tudatta az örömhírt

Újra apa lesz Cooky! Így tudatta az örömhírt

Ins­tag­ram-ol­da­lán osz­totta meg a friss hírt ked­ve­sé­vel együtt. Nagy az öröm az egész csa­lád­ban.

Ins­tag­ram-ol­da­lán osz­totta meg a friss hírt ked­ve­sé­vel együtt. Nagy az öröm az egész csa­lád­ban.

Műsorvezető lett Bangó Margit dédunokája

Műsorvezető lett Bangó Margit dédunokája

A kis Tina éle­té­ben elő­ször pró­bál­hatja ki magát mű­sor­ve­ze­tő­ként. Neves ro­kona min­dig is biz­tatta.

A kis Tina éle­té­ben elő­ször pró­bál­hatja ki magát mű­sor­ve­ze­tő­ként. Neves ro­kona min­dig is biz­tatta a kis­hitű lányt.

Mágikus karácsony, hét hónapos terhesen fotózták a magyar focistafeleséget

Mágikus karácsony, hét hónapos terhesen fotózták a magyar focistafeleséget

A ma­gyar csa­tár a szo­kott­nál iz­ga­tot­tabb az ün­ne­pen, mivel ha­ma­ro­san há­rom­szo­ros apuka lesz. A babát feb­ru­árra vár­ják.

Bochkor helyett velük ünnepelt Várkonyi Andrea

Bochkor helyett velük ünnepelt Várkonyi Andrea

Ha­za­lá­to­ga­tott a szü­lő­vá­ro­sába.

Az egy­kori mű­sor­ve­zető ha­za­lá­to­ga­tott a szü­lő­vá­ro­sába, így nem csak a lá­nyá­val töl­tötte a ka­rá­csonyt.

Rég vártunk erre a fotóra! Így karácsonyozott Mészöly Kálmán

Rég vártunk erre a fotóra! Így karácsonyozott Mészöly Kálmán

Gya­kor­la­ti­lag pa­nasz­men­te­sen töl­tötte a ka­rá­csonyt Mé­szöly Kál­mán.

Amíg az év nagy ré­szé­ben be­teg­sé­gek­kel küz­dött, addig a ka­rá­csonyt gya­kor­la­ti­lag pa­nasz­men­te­sen töl­tötte Mé­szöly Kál­mán, a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott egy­kori szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya. Friss in­for­má­ciók kö­vet­kez­nek a Szőke Szik­lá­ról!

Megható dolog történt: Testvérének hálálkodik Majka

Megható dolog történt: Testvérének hálálkodik Majka

Majka sem min­dig olyan ke­mény, meg­esik, hogy el­ér­zé­ke­nyül. Ez most meg is tör­tént.

Majka sem min­dig olyan ke­mény, meg­esik, hogy el­ér­zé­ke­nyül. Ez most meg is tör­tént.

A brit tudósok új elmélete: Ezért megy agyadra karácsonykor a családod

Ezért megy agyadra karácsonykor a családod

A ka­rá­csony az év leg­szebb idő­szaka. A csa­ládi össze­jö­ve­te­lek azon­ban nem min­dig si­ke­rül­nek úgy, ahogy vár­juk. De vajon miért?

Férje és két kislánya keresi kétségbeesetten az eltűnt magyar nőt

Férje és két kislánya keresi kétségbeesetten az eltűnt magyar nőt

A negy­ven­két éves asszony nyom­ta­la­nul tűnt el, még a férje te­le­fon­ját és a csa­ládi fény­kép­al­bu­mot is el­vitte ma­gá­val.

Fehér karácsony, hóban ünnepelt a magyar sztár

Fehér karácsony, hóban ünnepelt a magyar válogatott sztárja

So­káig nem pi­hen­het Hanga Ádám, csü­tör­tö­kön már tét­meccs vár a ko­sa­rasra.

So­káig nem pi­hen­het Hanga Ádám, csü­tör­tö­kön már tét­meccs vár a ko­sa­rasra.

Hosszú Katinka elárulta, ki hiányzik neki karácsonykor

Hosszú Katinka elárulta, ki hiányzik neki karácsonykor

A világ leg­jobb úszó­nője Baján, sze­ret­te­i­vel tölti az ün­ne­pe­ket. Azt is tudja már, mit kap aján­dékba.

A világ leg­jobb úszó­nője Baján, sze­ret­te­i­vel tölti az ün­ne­pe­ket. Azt is tudja már, mit kap aján­dékba.

Bármelyik percben megszülethet a Szomszédok sztárjának unokája

Bármelyik percben megszülethet a Szomszédok sztárjának unokája

A nép­szerű szí­nésznő szám sze­rint a he­te­dik uno­ká­ját várja.

A nép­szerű szí­nésznő szám sze­rint a he­te­dik uno­ká­ját várja, mi­u­tán már van neki három vér sze­rinti és három fo­ga­dott lur­kója.

Kiderült az igazság: Így karácsonyoznak Liptai Claudiáék

Kiderült az igazság: Így karácsonyoznak Liptai Claudiáék

Már egy hó­napja fel­dí­szí­tette a házat.

Már egy hó­napja fel­dí­szí­tette a házat, idő­ben be­le­kez­dett a bon­bon gyár­tásba is. Lip­tai Cla­u­dia imádja a ka­rá­csonyt.

Rubint Réka drámája: életmentő szívműtéten esett át az édesapja

Rubint Réka drámája: életmentő szívműtéten esett át az édesapja

A fit­nesz­edző szá­mára a leg­na­gyobb aján­dék idén az, hogy édes­apja ott­hon, Jász­be­rény­ben ün­ne­pel­heti velük a ka­rá­csonyt.

Hatalmas bejelentést tett Dancs Annamari, óriási öröm érte!

Hatalmas bejelentést tett Dancs Annamari, óriási öröm érte!

Kisfi­á­nak de­di­kálta leg­újabb dalát.

Az Ope­rett­szín­ház sztárja a kisfi­á­nak de­di­kálta leg­újabb dalát, amit több év ki­ha­gyás után ké­szí­tett el.

Sikeres a Nemzeti Konzultáció

Sikeres a Nemzeti Konzultáció

Már több mint 1,3 mil­li­óan töl­töt­ték ki a csa­lá­dos nem­zeti kon­zul­tá­ciót.

Már több mint 1,3 mil­li­óan töl­töt­ték ki a csa­lá­dos nem­zeti kon­zul­tá­ciót, amely­nek pén­te­ken van a le­adási ha­tár­ideje - kö­zölte a Mi­nisz­ter­el­nöki Ka­bi­net­iroda par­la­menti ál­lam­tit­kára pén­te­ken.

Elképesztően megnőtt Liptai Claudia kisfia, videó készült róla!

Elképesztően megnőtt Liptai Claudia kisfia, videó készült róla!

A mű­sor­ve­zető kö­zö­sen ké­szí­tett po­gá­csát fér­jé­vel, Pa­taki Ádám­mal és két­éves kisfi­uk­kal, Mar­ci­val.

A mű­sor­ve­zető kö­zö­sen ké­szí­tett po­gá­csát fér­jé­vel, Pa­taki Ádám­mal és két­éves kisfi­uk­kal, Mar­ci­val.

Kislánya nélkül tölti a karácsonyt Berki Krisztián

Kislánya nélkül tölti a karácsonyt Berki Krisztián

Biz­to­san nem lesz ott Nati mel­lett.

A mű­sor­ve­zető pén­te­ken a ten­ge­ren­túlra uta­zott fe­le­sé­gé­vel, Ma­zsi­val, így biz­to­san nem lesz ott szent­este kis­lá­nya, Nati mel­lett.

Teljesen megújulva hallhatják a rajongók Zoltán Erika legnagyobb dalát!

Teljesen megújulva hallhatják a rajongók Zoltán Erika legnagyobb dalát!

A nép­szerű éne­kesnő ma­ra­dandó aján­dék­kal ked­ves­ke­dett lá­nyá­nak a szü­le­tés­napja al­kal­má­ból.

Új taggal bővült L.L. Junior családja, nagy a boldogság

Új taggal bővült L.L. Junior családja, nagy a boldogság

Egy ágy­ban is al­szik az ebbel.

A nép­szerű rap­per egy ágy­ban is al­szik a tün­déri házi ked­ven­cé­vel.

Micsoda karácsony, így ünnepel a magyar sztárcsatár

Micsoda karácsony, így ünnepel a magyar sztárcsatár

A Chi­cago Fire csa­tára, Ni­ko­lics Ne­manja az ün­ne­pekre ha­za­tért az Egye­sült Ál­la­mok­ból.

A Chi­cago Fire csa­tára, Ni­ko­lics Ne­manja az ün­ne­pekre ha­za­tért az Egye­sült Ál­la­mok­ból.

Fotó a reptérről: családostul hagyta el az országot Cooky

Fotó a reptérről: családostul hagyta el az országot Cooky

Össze­cso­ma­gol­ták a bő­rönd­je­i­ket és le­lép­tek. Az uta­zás előtti pil­la­na­tok­ban kap­ták len­cse­végre őket.

Össze­cso­ma­gol­ták a bő­rönd­je­i­ket és le­lép­tek. Az uta­zás előtti pil­la­na­tok­ban kap­ták len­cse­végre őket.

Ez elképesztő, borzalmas dolgot mondott Bangó Margitról a lánya

Ez elképesztő, borzalmas dolgot mondott Bangó Margitról a beteg lánya

A ra­jon­gók so­káig azért druk­kol­tak, hogy ki­bé­kül­je­nek, de úgy tűnik, erre már semmi esély.

Ilyen se volt még, elképesztő kép készült a Clooney-ikrekről

Ilyen se volt még, elképesztő kép készült a Clooney-ikrekről

Ritka pil­la­nat ez a ra­jon­gók­nak!

Édes­any­juk mind­ket­tő­jü­ket épp a kar­já­ban tar­totta, ami­kor meg­je­len­tek a le­si­fo­tó­sok. Ritka pil­la­nat ez a ra­jon­gók­nak!

Szégyentáblát készített Nacsa

Szégyentáblát készített Nacsa

Szé­gyen­táb­lát mu­ta­tott be Nacsa Lő­rinc, a KDNP frak­ció­szó­vi­vője. MSZP-s és DK-s kép­vi­se­lők kép­mása dí­szíti a tab­lót, akik a kor­mány­pár­tok sze­rint min­dig a csa­lá­dok ellen sza­vaz­tak.

Szé­gyen­táb­lát mu­ta­tott be Nacsa Lő­rinc, a KDNP frak­ció­szó­vi­vője. Olyan MSZP-s és DK-s kép­vi­se­lők kép­mása dí­szíti a tab­lót, akik a kor­mány­pár­tok sze­rint min­dig a csa­lá­dok ellen sza­vaz­tak. A kép­vi­selő arc­ké­pes szé­gyen­táb­lát ál­lí­tott össze és fel­so­rolt sok olyan dön­tést, amely a Gyur­csány-kor­mány ide­jén a csa­lá­do­kat súj­totta.

Megsúgta titkát, harminc éve szerelmes a focikapitány

Megsúgta titkát, harminc éve szerelmes a focikapitány

Marco Rossi mel­lett a fe­le­sége is sze­rel­mes lett Ma­gyar­or­szágba.

Marco Rossi mel­lett a fe­le­sége is sze­rel­mes lett Ma­gyar­or­szágba.

Szívet melengető fotót osztott meg kisbabájáról Farkasházi Réka

Szívet melengető fotót osztott meg kisbabájáról Farkasházi Réka

A szí­nésznő hat hó­napja adott éle­tet a har­ma­dik gyer­me­ké­nek, Ta­ma­rá­nak.

A szí­nésznő hat hó­napja adott éle­tet a har­ma­dik gyer­me­ké­nek, Ta­ma­rá­nak, aki igazi bol­dog­sá­got ho­zott a csa­lád éle­tébe.

Saját anyját késelte meg egy fiú a pesti társasházban

Saját anyját késelte meg egy fiú a pesti társasházban

Bor­zasztó drá­má­ról szá­mol­tak be

Bor­zasztó drá­má­ról szá­mol­tak be a szom­szé­dok...

Bangó Margitnak elege lett: minden családi titkot kipakolt

Bangó Margitnak elege lett: minden családi titkot kipakolt

Már sen­kit sem akar közel en­gedni...

A Kos­suth-díjas éne­kesnő el­árulta, miért lett elege a sze­re­lem­ből és többé miért nem akar sen­kit sem közel en­gedni ma­gá­hoz...

Lezárult egy korszak Stohl András életében

Lezárult egy korszak Stohl András életében

A vi­ha­ros évek után végre min­den a he­lyére ke­rült a szí­nész éle­té­ben.

A vi­ha­ros évek után végre min­den a he­lyére ke­rült a szí­nész éle­té­ben.

Drámai vallomás: nehéz időszakon ment keresztül Caramel felesége

Drámai vallomás: nehéz időszakon ment keresztül Caramel felesége

Szil­via az Ins­tag­ram-ol­da­lán vá­la­szolt né­hány ra­jon­gói kér­désre.

Szil­via az Ins­tag­ram-ol­da­lán vá­la­szolt né­hány ra­jon­gói kér­désre.

Durva, mit mondott Várkonyi Andi Bochkor Gáborról

Durva, mit mondott Várkonyi Andi Bochkor Gáborról

Egy kom­ment verte ki a biz­to­sí­té­kot.

Egy ár­tat­lan kom­ment verte ki a biz­to­sí­té­kot a csi­nos mű­sor­ve­ze­tő­nél.

Sári Évi vallomása: Nem biztos, hogy szeretnék gyermeket

Sári Évi vallomása: Nem biztos, hogy szeretnék gyermeket

Még gon­dol­ko­dik.

A Sz­tár­ban Sztár ver­seny­zője őszin­tén val­lott arról, hogy túl a negy­ve­nen sem tudja még pon­to­san, me­lyik irányba ha­lad­jon az élete.

Hihetetlen, amit szóvá tett Majkának 7 éves kisfia

Hihetetlen, amit szóvá tett Majkának 7 éves kisfia

Majka lu­bic­kol az apa­sze­rep­ben. A ki­seb­bi­ket, Oli­vért még a mesék ér­dek­lik, ám Ma­rián már na­gyon fi­gyel...

Majka lu­bic­kol az apa­sze­rep­ben, imádja a fiait. A ki­seb­bik Oli­vért még a mesék ér­dek­lik, ám Ma­rián már na­gyon fi­gyel...

Fájdalmas vallomás, nem keresi az unokája Pásztor Erzsit!

Fájdalmas vallomás, nem keresi az unokája Pásztor Erzsit!

A Kos­suth-díjas szí­nésznő a lá­nyá­val és a le­ány­uno­ká­já­val is na­gyon jóban van, ám a húsz­éves Aron­nal meg­lepő módon nincs sem­mi­lyen kap­cso­lata.

A Kos­suth-díjas szí­nésznő a lá­nyá­val és a le­ány­uno­ká­já­val is na­gyon jóban van, ám a húsz­éves Aron­nal meg­lepő módon nincs sem­mi­lyen kap­cso­lata.

Hatalmas meglepetés, jó hírt közölt Caramel felesége!

Hatalmas meglepetés, jó hírt közölt Caramel felesége!

Biz­tató ké­pek­kel tért vissza.

Szil­ágyi Szil­via tel­je­sen vissza­vo­nult a nyil­vá­nos­ság­tól áp­ri­lis­ban, mi­u­tán leu­ké­miát di­ag­nosz­ti­zál­tak a lá­nyuk­nál.

Chuck Norris döbbenetes vallomása: Így torzított el engem a sztárság

Chuck Norris döbbenetes vallomása: Így torzított el engem a sztárság

Chuck Nor­ris őszin­tén be­szélt...

Chuck Nor­ris őszin­tén el­mondta, hogy a sztár­ság mi­lyen erős sze­mé­lyi­ség­rom­bo­lást vég­zett nála. De sze­ren­csére még idő­ben ta­lál­ko­zott fe­le­sé­gé­vel, aki jó útra té­rí­tette.

Ettől elolvadsz, Kulcsár Edina különös dolgot árult el családjáról

Ettől elolvadsz, Kulcsár Edina különös dolgot árult el családjáról

Edina sze­rint sok min­den­ben ha­son­lít Csuti és Medox. El­árulta, hogy miben leg­in­kább!

Edina sze­rint sok min­den­ben ha­son­lít Csuti és Medox. El­árulta, hogy miben leg­in­kább!

Tündéri videót tett közzé a magyar modell: Megmutatta kacagó babáját

Tündéri videót tett közzé a magyar modell: Megmutatta kacagó babáját

Tomán Sza­bina büszke lehet kis­lá­nyára, hi­szen a pici na­gyon ügye­sen vi­sel­ke­dik az ét­te­rem­ben.

Megmutatta álomszép otthonát a legendás magyar zenész

Megmutatta álomszép otthonát a legendás magyar zenész

Tíz éve él itt Kóbor János és csa­ládja.

Kóbor János és fe­le­sége, Zsóka tíz évvel ez­előtt dön­tött úgy, hogy lá­nyuk miatt új ott­hont ke­res­nek.

Különleges családi fotót mutatott Weisz Fanni, nem csak ketten vannak

Különleges családi fotót mutatott Weisz Fanni, nem csak ketten vannak

A mo­dell és férje su­gár­zik a bol­dog­ság­tól!

A mo­dell és férje su­gár­zik a bol­dog­ság­tól!

Egy évig várt: nehezen jött össze az újabb baba Kovács Katalinnak

Egy évig várt: nehezen jött össze az újabb baba Kovács Katalinnak

Ko­vács Ka­ta­lin má­so­dik gyer­me­ké­vel a szíve alatt bol­do­gabb, mint va­laha

Ko­vács Ka­ta­lin má­so­dik gyer­me­ké­vel a szíve alatt bol­do­gabb, mint va­laha, fér­jé­vel egy évig pró­bál­koz­tak, hogy meg­fo­gan­jon kis­lá­nyuk.

Jó hír, decemberben tovább bővül a CSOK

Jó hír, decemberben tovább bővül a CSOK

Még az idén meg­nyí­lik a 10 mil­lió fo­rin­tos ked­vez­mé­nyes ka­mat­tá­mo­ga­tású köl­csön igény­lé­sé­nek le­he­tő­sége a két­gyer­me­kes csa­lá­dok szá­mára.

Még az idén meg­nyí­lik a 10 mil­lió fo­rin­tos ked­vez­mé­nyes ka­mat­tá­mo­ga­tású köl­csön igény­lé­sé­nek le­he­tő­sége a két­gyer­me­kes csa­lá­dok szá­mára.

Kulcsár Edina: Életem legjobb döntése a kisfiam

Kulcsár Edina: Életem legjobb döntése a kisfiam

Tel­je­sen meg­vál­to­zott az élete.

A mo­dell-mű­sor­ve­zető élete tel­je­sen meg­vál­to­zott, mióta meg­szü­le­tett első gyer­meke, Medox. Edina és férje, Csuti éle­tük leg­jobb dön­té­sé­nek tart­ják a ba­ba­vál­la­lást, főleg, hogy ezzel Edina déd­nagy­ma­má­já­nak régi álmát is va­lóra vált­hat­ták.

Hihetetlen hasonlóság: Kiköpött Király Linda ez a gyerek

Hihetetlen hasonlóság: Kiköpött Király Linda ez a gyerek

Aki is­merte az éne­kes­nőt kis­lány ko­rá­ban, az most biz­to­san kap­kodja a fejét, ha látja Linda test­vé­ré­nek kisfiát!

Meglepő vallomás: Koós János halhatatlannak érzi magát

Meglepő vallomás: Koós János halhatatlannak érzi magát

A tánc­dal­fesz­ti­vá­lok ki­rá­lya ha­ma­ro­san be­tölti a nyolc­van­egye­dik élet­évét.

Döntött a magyar színésznő, jöhet az újabb baba!

Döntött a magyar színésznő, jöhet az újabb baba!

Gyer­mek­kel bő­vülne a csa­lád­juk.

Más­fél évvel kisfia szü­le­tése után már úgy érzi, fér­jé­vel együtt örül­né­nek, ha újabb gyer­mek­kel bő­vülne a csa­lád­juk. Vajon mikor jön a gólya?

Ilyen még nem volt: Rajongóikra bízták a döntést Ördög Nóráék

Ilyen még nem volt: Rajongóikra bízták a döntést Ördög Nóráék

El­ké­pesztő tö­me­get moz­ga­tott meg Ördög Nóra, aki a csa­lád összes nyil­vá­nos fó­ru­mát egy­szerre iz­zí­totta.

El­ké­pesztő tö­me­get moz­ga­tott meg Ördög Nóra, aki a csa­lád összes nyil­vá­nos fó­ru­mát egy­szerre iz­zí­totta.

Intim fotót osztott meg a rajongókkal Kulcsár Edina férje

Intim fotót osztott meg a rajongókkal Kulcsár Edina férje

Imádja a kisfiát, Med­oxot.

Csuti imádja szep­tem­ber­ben szü­le­tett kisfiát, Med­oxot, így nem csoda, hogy min­den adandó al­kal­mat meg­ra­gad, hogy vele le­hes­sen.

Szandi: A család az origója mindennek!

Szandi: A család az origója mindennek!

Szandi három gyer­mek büszke édes­anyja.

Szandi három gyer­mek büszke édes­anyja. Még hu­szon­négy éves sem volt, ami­kor vi­lágra hozta lá­nyát, Blan­kát, akit nem sok­kal ké­sőbb két fiú­test­vér kö­ve­tett: Do­mon­kos és Csaba.

"Családom húzott vissza az életbe" : öt hét kóma után megszólalt Boros Lajos

"Családom húzott vissza az életbe" : öt hét kóma után megszólalt Boros Lajos

Boros Lajos már kon­di­te­rembe jár, hogy meg­erő­söd­je­nek az izmai...

Boros Lajos már kon­di­te­rembe jár, hogy meg­erő­söd­je­nek az izmai, ám ha­ma­ro­san újabb műtét vár rá...

Óriási örömhír, házassági válsága után babát vár a magyar műsorvezető!

Óriási örömhír, házassági válsága után babát vár a magyar műsorvezető!

A hí­res­ség­nek már van egy ki­lenc­éves kisfia, Dávid.

A hí­res­ség­nek már van egy ki­lenc­éves kisfia, Dávid, és most újabb gyer­meke szü­le­tik, jól­le­het, három évvel ez­előtt még úgy tűnt, el­vál­nak a fér­jé­vel.

Tündéri családi fotókat posztolt Liptai Claudia

Tündéri családi fotókat posztolt Liptai Claudia

Su­gár­zik a bol­dog­ság­tól.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető élete leg­bol­do­gabb idő­sza­kát éli. Su­gár­zik a bol­dog­ság­tól.

Sokkoló fotó, ijesztően néz ki Ronaldo és családja

Sokkoló fotó, ijesztően néz ki Ronaldo és családja

A Hal­lo­ween-ünnep a por­tu­gál sztárt is meg­érin­tette. Meg­ta­lá­lod a masz­kok mö­gött a Ju­ven­tus csil­la­gát?

Rejtélyes rosszullét, életveszélybe került egy egész család

Rejtélyes rosszullét, életveszélybe került egy egész család

A 40 éves férfi és 5 éves gyer­meke még min­dig kór­házi ke­ze­lés alatt áll. Az anyuka ál­la­po­tát már sta­bi­li­zál­ták.

A 40 éves férfi és 5 éves gyer­meke még min­dig kór­házi ke­ze­lés alatt áll. Az anyuka ál­la­po­tát már sta­bi­li­zál­ták.

Berki Krisztián kitálalt Hódi Pameláról, megható, amit mondott

Berki Krisztián kitálalt Hódi Pameláról, megható, amit mondott

Fon­tos­nak tart­ják, hogy kis­lá­nyuk a le­hető leg­bol­do­gab­ban nőjön fel.

A mű­sor­ve­zető és egy­kori ked­vese fon­tos­nak tart­ják, hogy kis­lá­nyuk a le­hető leg­bol­do­gab­ban nőjön fel. Ennek ér­de­ké­ben el­ás­ták a csa­ta­bár­dot.

Ezt nézd, gyönyörű nővé érett Stohl András középső lánya!

Ezt nézd, gyönyörű nővé érett Stohl András középső lánya!

Re­beka kí­sérte el az élő adásra.

A szí­nészt rit­kán lá­tott má­so­dik gyer­meke, Re­beka kí­sérte el a Sz­tár­ban Sztár va­sár­napi élő adá­sára.

Király Linda elképesztő vallomása: Apám terrorizált engem

Király Linda elképesztő vallomása: Apám terrorizált engem

Az éne­kesnő ál­lítja, szü­lei túl­zott el­vá­rá­sai az oka annak, hogy gyer­mek­kora óta súly­prob­lé­mák­kal küzd.

Családos férfi próbálta megerőszakolni a magyar futónőt

Családos férfi próbálta megerőszakolni a magyar futónőt

A 37 éves, jól szi­tu­ált férfi­ről a kör­nyé­ken senki nem gon­dolta volna, hogy képes lenne bár­ki­nek ár­tani.

A 37 éves, jól szi­tu­ált férfi­ről a kör­nyé­ken senki nem gon­dolta volna, hogy képes lenne bár­ki­nek ár­tani.