CÍMKE: 'csak show és más semmi!'

Ezért veteti ki a mellimplantátumait a TV2 sztárja

Ezért veteti ki a mellimplantátumait a TV2 sztárja

Ko­ho­lák Alexa soha többé nem akar meg­fe­lelni sen­ki­nek, sza­ba­don akar élni.

Maradandó sérüléseket szenvedett a TV2 sztárja

Maradandó sérüléseket szenvedett a TV2 sztárja

A Csak show és más semmi sztárja min­dent be­ve­tett a siker ér­de­ké­ben.

Durva, mit művelt a színpadon Horváth Éva és Veréb Tamás

Durva, mit művelt a színpadon Horváth Éva és Veréb Tamás

Nem semmi! Élet­ve­szé­lyes pro­duk­ci­ó­val káp­ráz­tat­ták el a té­vé­né­ző­ket és a zsű­rit is.

Nem semmi! Élet­ve­szé­lyes pro­duk­ci­ó­val káp­ráz­tat­ták el a té­vé­né­ző­ket és a zsű­rit is.

Kínzó fájdalmaktól szenved Horváth Éva

Kínzó fájdalmaktól szenved Horváth Éva

A sztár­pá­ros a show-világ egyik leg­fé­lel­me­te­sebb pro­duk­ci­ó­já­val ké­szült a pén­teki dön­tőre. Éva és Veréb Tamás öt méter ma­ga­san, ki­biz­to­sí­tás nél­kül lóg majd egy a tra­pé­zon.

A sztár­pá­ros a show-világ egyik leg­fé­lel­me­te­sebb pro­duk­ci­ó­já­val ké­szült a pén­teki dön­tőre.

Fogadalma miatt foghatja a fejét: Így fest kopaszon a TV2 sztárja

Fogadalma miatt foghatja a fejét: Így fest kopaszon a TV2 sztárja

A Csak show és más semmi sztárja még a műsor kez­de­tén tett ígé­re­tet, ami miatt mos­tan­ság egyre ne­he­zeb­ben al­szik.

Lefotóztuk Liptai Claudiát: hihetetlen, mit művelt a kulisszák mögött

Lefotóztuk Liptai Claudiát: hihetetlen, mit művelt a kulisszák mögött

A mű­sor­ve­ze­tőt adás­szü­net­ben kap­tuk len­cse­végre.

A mű­sor­ve­ze­tőt adás­szü­net­ben kap­tuk len­cse­végre.

Balesete után magára hagyta menyasszonya Curtist

Balesete után magára hagyta menyasszonya Curtist

Cur­tis­nek egye­dül kell bi­zo­nyí­ta­nia.

Cur­tis­nek most egye­dül kell bi­zo­nyí­ta­nia, nincs mel­lette Krisz­tike.

Ezért izgult az élő adás előtt Ördög Nóra: nincs könnyű helyzetben

Ezért izgult az élő adás előtt Ördög Nóra: nincs könnyű helyzetben

Ördög Nóra ne­he­zen tudta for­málni a sza­va­kat az élő adás­ban, de sze­ren­csére ka­pott se­gít­sé­get.

Pattanásig feszült a hangulat: Vastag Csaba túl vakmerő volt

Pattanásig feszült a hangulat: Vastag Csaba túl vakmerő volt

Az éne­kes még ki sem he­verte a ko­rábbi sé­rü­lé­sét, ismét koc­káz­ta­tott.

Az éne­kes még ki sem he­verte a ko­rábbi sé­rü­lé­sét, ismét koc­káz­ta­tott.

Vastag Csaba ismét megsérült: itt a fotó

Vastag Csaba ismét megsérült: itt a fotó

A Csak show és más semmi sár­mos sztár­já­nak a csuk­lója sé­rült meg. Egy ha­tal­mas kö­tés­sel fedte el a sebet. A Ri­post meg­tudta, mi tör­tént pon­to­san.

A Csak show és más semmi sár­mos sztár­já­nak a csuk­lója sé­rült meg. Egy ha­tal­mas kö­tés­sel fedte el a sebet. A Ri­post meg­tudta, mi tör­tént pon­to­san.

Baleset érte Veréb Tomit: nagy fájdalmai vannak

Baleset érte Veréb Tomit: nagy fájdalmai vannak

Be­gyógy­sze­rezve áll majd szín­padra.

A Csak show és más semmi sár­mos sztárja be­gyógy­sze­rezve áll majd szín­padra pén­te­ken este.

Életveszélyes produkcióra készül Szandi, csúnya vége lehet

Életveszélyes produkcióra készül Szandi, csúnya vége lehet

Az éne­kesnő tisz­tá­ban van vele, ha nem fi­gyel oda, akkor ko­moly sé­rü­lé­se­ket szen­ved­het.

Szinte senki nem úszta meg: Újabb baleset a TV2-ben

Szinte senki nem úszta meg: Újabb baleset a TV2-ben

Min­dent meg­tesz­nek a Csak show és más semmi sztár­jai, hogy ki­fo­gás­ta­lan pro­duk­ci­ók­kal áll­ja­nak elő.

Min­dent meg­tesz­nek a Csak show és más semmi sztár­jai, hogy hét­ről hétre ki­fo­gás­ta­lan pro­duk­ci­ók­kal ejt­sék ámu­latba a né­ző­ket a TV2 kép­er­nyő­jén.

Ellentmondásos részletek Curtis balesetéről: Megszólalt a másik sofőr

Ellentmondásos részletek Curtis balesetéről: Megszólalt a másik sofőr

Fél­tik az or­vo­sok Cur­tist.

Fél­tik az or­vo­sok Cur­tist, aki hét­vé­gén au­tó­bal­ese­tet szen­ve­dett, szét­fe­jelte au­tója szél­vé­dő­jét.

Félmeztelenül készül a Csak show és más semmi adására Vastag Csaba

Félmeztelenül készül a Csak show és más semmi adására Vastag Csaba

Tatár Csil­lá­val egy iz­gal­mas pro­duk­ci­óra ké­szül­nek.

Tatár Csil­lá­val egy rend­kí­vül iz­gal­mas pro­duk­ci­óra ké­szül­nek.

Baronits Gábor fuldoklott Tatár Csilla szoknyája alatt

Baronits Gábor fuldoklott Tatár Csilla szoknyája alatt

Bár igye­ke­zett tar­tani magát...

Bár a pro­duk­ció köz­ben és után a szí­nész igye­ke­zett tar­tani magát, a Ri­post szem­fü­les mun­ka­társa ész­re­vette, hogy va­lami nem stim­mel.

Elárulta, ezért állt betegen is színpadra Schobert Norbi

Elárulta, ezért állt betegen is színpadra Schobert Norbi

Scho­bert Nor­bit erős fából fa­rag­ták.

Scho­bert Nor­bit erős fából fa­rag­ták, ám így is csak ke­vé­sen múlt, hogy le­ma­rad az élő adás­ról.

Domina-szettben állt színpadra Köllő Babett: kilátszott a melle

Domina-szettben állt színpadra Köllő Babett: kilátszott a melle

Elá­jul­tunk a dögös sztár­anyuka vil­lan­tá­sá­tól. Bru­tá­li­san néz ki.

Rossz hírt közölt Rubint Réka Schobert Norbiról

Rossz hírt közölt Rubint Réka Schobert Norbiról

Egész héten be­te­ges­ke­dett.

A fit­nesz­guru egész héten be­te­ges­ke­dett. Ma este pedig szín­padra kell lép­nie a Csak show és más sem­mi­ben.

Mindenki izgult érte: így tért vissza a képernyőre Liptai Claudia

Mindenki izgult érte: így tért vissza a képernyőre Liptai Claudia

Kér­dé­ses volt, hogy vál­lalni tudja-e pén­te­ken este a mű­sor­ve­ze­tést.

Kér­dé­ses volt, hogy vál­lalni tudja-e pén­te­ken este a mű­sor­ve­ze­tést.

Schobert Norbi biztosan nem akart ilyen kapcsolatba kerülni Curtisszel

Schobert Norbi biztosan nem akart ilyen kapcsolatba kerülni Curtisszel

Scho­bert Norbi nem adja fel, de na­gyon meg kel­lett küz­de­nie a pén­teki fel­lé­pé­sért.

Itt a válasz: kiderült, mikor tér vissza Liptai Claudia

Itt a válasz: kiderült, mikor tér vissza Liptai Claudia

Kisfia ál­la­pota sok min­dent fe­lülír.

Kisfia ál­la­pota miatt nem tu­dott részt venni a múlt heti élő show-ban.

Zűrös időszakáról vallott Tatár Csilla: ezt ki gondolta volna róla?

Zűrös időszakáról vallott Tatár Csilla: ezt ki gondolta volna róla?

A Csak show és más semmi sztárja lá­zadó ti­né­dzser volt. A tit­kos múlt­ról val­lott.

A Csak show és más semmi sztárja lá­zadó ti­né­dzser volt. A múlt­ról val­lott.

Horváth Éva átélhette, milyen Rubint Rékának lenni

Horváth Éva átélhette, milyen Rubint Rékának lenni

Negy­ve­ne­dik szü­le­tés­nap­ját ün­nepli.

Negy­ve­ne­dik szü­le­tés­nap­ját ün­nepli Hor­váth Éva, akit Scho­bert Norbi is fel­kö­szön­tött élő adás­ban.

Ezt nézd meg: Nincs péntek Köllő Babett popója nélkül

Ezt nézd meg: Nincs péntek Köllő Babett popója nélkül

Köllő Ba­bett nem fi­gyelt oda.

Köllő Ba­bett nem fi­gyelt oda és si­ke­rült őrült sze­xin be­me­le­gí­te­nie.

Élő adásban tépte le magáról a nadrágot Curtis és Baronits Gábor

Élő adásban tépte le magáról a nadrágot Curtis és Baronits Gábor

Cur­tis és Ba­ro­nits Gábor min­den höl­gyet le­vett a lá­bá­ról.

Nem semmi pro­duk­ció volt. Cur­tis és Ba­ro­nits Gábor min­den höl­gyet le­vett a lá­bá­ról.

Nincs szerencséje, az élő show előtt sérült meg Köllő Babett

Nincs szerencséje, az élő show előtt sérült meg Köllő Babett

Me­gint a lábát fáj­lalja. Vajon, hogy fog a Csak show és más semmi szín­pa­dára állni?

Me­gint a lábát fáj­lalja. Vajon, hogy fog a Csak show és más semmi szín­pa­dára állni?

Ez fáj, kiáltotta Szandi: fotókon mutatjuk, mi történt vele

Ez fáj, kiáltotta Szandi: fotókon mutatjuk, mi történt vele

Ko­moly meg­pró­bál­ta­tás előtt áll.

Ko­moly meg­pró­bál­ta­tás előtt áll a csi­nos ma­gyar éne­kesnő. Nem lesz egy­szerű dolga a Csak show és más sem­mi­ben.

Ledobták a textilt: Így fest egy szál alsóban Curtis és Baronits Gábor

Ledobták a textilt: Így fest egy szál alsóban Curtis és Baronits Gábor

Tud­nak még meg­le­pe­tést okozni, meg­mu­tat­ták, mi van a ruha alatt.

Tud­nak még meg­le­pe­tést okozni, meg­mu­tat­ták, mi van a ruha alatt a Csak show és más semmi sztár­jai.

Élő adásban villantott Szandi: ott a bugyija

Élő adásban villantott Szandi: ott a bugyija

A szexi éne­kesnő a ka­me­rák előtt emelte ma­gasba a lábát a pro­duk­ció si­kere ér­de­ké­ben. Be­lát­tunk a szok­nyája alá.

A szexi éne­kesnő a ka­me­rák előtt emelte ma­gasba a lábát a pro­duk­ció si­kere ér­de­ké­ben. Be­lát­tunk a szok­nyája alá.

Vastag Csaba vallomása: Ez esélytelen

Vastag Csaba vallomása: Ez esélytelen

Mind­ket­ten mu­tat­tak már be hi­he­tet­len pro­duk­ci­ó­kat a ver­seny alatt, de amit most vál­lal­tak...

Mind­ket­ten mu­tat­tak már be hi­he­tet­len pro­duk­ci­ó­kat a ver­seny alatt, de amit most vál­lal­tak, az tény­leg a le­he­tet­len ha­tá­rát sú­rolja.

Gyermekként elefánttal játszott a TV2 zsűritagja

Gyermekként elefánttal játszott a TV2 zsűritagja

Nők ezrei kér­dez­ge­tik egy­mást: Ki ő?

Nők ezrei kér­dez­ge­tik egy­más­tól iz­ga­tot­tan, ki is az a jó­képű, nagy­vi­lági fi­a­tal­em­ber a TV2 szu­per­show-jában?

Atyaég, mi történt Horváth Éva arcával?

Atyaég, mi történt Horváth Éva arcával?

A mű­sor­ve­zető is meg­le­pő­dött a dol­gon.

A mű­sor­ve­zető is meg­le­pő­dött a dol­gon.

Reagált Schobert Norbi: Ez bele kell hogy férjen a produkcióba

Reagált Schobert Norbi: Ez bele kell hogy férjen a produkcióba

Az élet­mód-ta­nács­adó pén­tek este élő adás­ban adott elő fer­ge­te­ges pro­duk­ciót Köllő Ba­bett-tel, aki­nek az ido­mait di­csérte.

Elvitte a show-t Köllő Babett, egy szál bugyiban állt színpadra

Elvitte a show-t Köllő Babett, egy szál bugyiban állt színpadra

Fel­forrt a le­vegő a Csak show és más semmi adá­sá­ban.

Fel­forrt a le­vegő a Csak show és más semmi adá­sá­ban, amin per­sze nem lehet cso­dál­kozni.

Folytatódik a dráma: testi épségét kockáztatja a TV2 sztárja

Folytatódik a dráma: testi épségét kockáztatja a TV2 sztárja

Ko­moly pró­ba­té­tel elé ál­lí­tot­ták Ba­ro­nits Gá­bort a Csak show és más semmi kö­vet­kező adá­sá­ban.

Mozogni is alig tud a Csak show és más semmi sztárja

Mozogni is alig tud a Csak show és más semmi sztárja

Tatár Csilla tö­ké­le­tes pro­duk­ci­ója.

Tatár Csilla és Veréb Tamás igye­kez­nek tö­ké­le­tes pro­duk­ciót szín­padra vinni.

Hoppá, hatalmasat villantott élő adásban Horváth Éva

Hoppá, hatalmasat villantott élő adásban Horváth Éva

Iz­gal­mas pro­duk­ci­ó­val kez­dő­dött a Csak show és más semmi ötö­dik élő adása.

Iz­gal­mas pro­duk­ci­ó­val kez­dő­dött a Csak show és más semmi ötö­dik élő adása. A nézők csak tá­tot­ták a szá­ju­kat és nem akar­tak hinni a sze­mük­nek. Nem min­den­napi lát­vány­ban volt ré­szük.

Erős fájdalomcsillapítókon él Köllő Babett: nem javul az állapota

Erős fájdalomcsillapítókon él Köllő Babett: nem javul az állapota

A Csak show és más semmi má­so­dik adása köz­ben sé­rült meg.

A Csak show és más semmi má­so­dik adása köz­ben sé­rült meg. Fur­csa át­me­neti meg­ol­dást ta­lált a ba­jára.

Ez durva: Élő adásban büntették meg Curtist

Ez durva: Élő adásban büntették meg Curtist

Köllő Ba­bett nem kí­mélte Cur­tist, aki a héten csú­nyán cser­ben­hagyta.

Köllő Ba­bett nem kí­mélte Cur­tist, aki a héten csú­nyán cser­ben­hagyta. Csak örül­het, ha nem ér­zett fáj­dal­mat a rap­per.

Lefotóztuk, Szandi és Baronits Gábor vadul erotikáztak a stúdióban

Lefotóztuk, Szandi és Baronits Gábor vadul erotikáztak a stúdióban

Szandi és Ba­ro­nits Gábor kü­lön­le­ges pro­duk­ci­ó­val ké­szül­tek a Csak show és más semmi pén­teki adá­sára.

Itt a válasz Schobert Norbi és Badár Tamás balhéjára, minden kiderült

Itt a válasz Schobert Norbi és Badár Tamás balhéjára, minden kiderült

A Csak show és más semmi zsű­ri­tagja csú­nyán meg­sér­tette Nor­bit.

A Csak show és más semmi zsű­ri­tagja csú­nyán meg­sér­tette Nor­bit.

Brutálisan szexi: Lakkszerkóban tépte a húrt Tatár Csilla

Brutálisan szexi: Lakkszerkóban tépte a húrt Tatár Csilla

Nem semmi lát­ványt nyúj­tott Tatár Csilla a Csak show és más semmi szín­pa­dán.

Nem semmi lát­ványt nyúj­tott Tatár Csilla a Csak show és más semmi szín­pa­dán.

Fájdalmas sebek borítják a TV2 sztárjának kezeit

Fájdalmas sebek borítják a TV2 sztárjának kezeit

Tö­ké­le­tes pro­duk­ci­óra ké­szül.

A Csak show és más semmi ver­seny­zője min­dent meg­tesz, hogy tö­ké­le­tes pro­duk­ciót mu­tas­son be.

Nincs könnyű helyzetben Schobert Norbi, mi lesz így?

Nincs könnyű helyzetben Schobert Norbi, mi lesz így?

Na­gyon ke­mény hét előtt áll.

Na­gyon ke­mény hét előtt áll a fit­nesz­guru. Vajon bírni fogja a meg­pró­bál­ta­tá­so­kat?

Lefotóztuk, mindenét kipakolta Köllő Babett

Lefotóztuk, mindenét kipakolta Köllő Babett

A ku­lisszák mö­gött kap­tuk len­cse­végre.

A ku­lisszák mö­gött kap­tuk len­cse­végre a Csak show és más semmi dögös ver­seny­ző­jét.

Párjaik drukkoltak a Csak show és más semmi sztárjainak

Párjaik drukkoltak a Csak show és más semmi sztárjainak

A TV2 si­ker­mű­so­rá­nak stú­di­ó­jába pén­tek este sok hí­res­ség el­lá­to­ga­tott, hogy biz­tató sza­vak­kal druk­kol­jon ked­ve­sé­nek.

A TV2 si­ker­mű­so­rá­nak stú­di­ó­jába pén­tek este sok hí­res­ség el­lá­to­ga­tott, hogy biz­tató sza­vak­kal druk­kol­jon ked­ve­sé­nek.

Intim helyzetbe került Szandi és Norbi: még Réka is látta

Intim helyzetbe került Szandi és Norbi: még Réka is látta

Arc­pi­rító lát­vány.

Arc­pi­rító lát­vány­ban le­he­tett része a Csak show és más semmi kö­zön­sé­gé­nek.

Sokan nem mernék megcsinálni azt, amit Liptai Claudia tett

Sokan nem mernék megcsinálni azt, amit Liptai Claudia tett

Egy biz­tos: csep­pet sem szív­ba­jos.

Egy biz­tos: csep­pet sem szív­ba­jos a nép­szerű mű­sor­ve­zető! Olyan tettre ve­te­me­dett, amit nem sok nő csi­nálna utána. Bá­tor­ság­ból csil­la­gos ötös.

Drasztikus döntés, komoly orvosi beavatkozásra készül a TV2 sztárja

Drasztikus döntés, komoly orvosi beavatkozásra készül a TV2 sztárja

Ko­ránt sem elé­ge­dett a je­len­legi kül­se­jé­vel, ezért kés alá fek­szik.

A fi­a­tal szép­ség 26 évvel idő­sebb férje mel­lett döb­bent rá arra, hogy ko­ránt sem elé­ge­dett a je­len­legi kül­se­jé­vel, ezért kés alá fek­szik.

Begyógyszerezve áll színpadra Köllő Babett

Begyógyszerezve áll színpadra Köllő Babett

Min­dent bevet Köllő Ba­bett annak ér­de­ké­ben, hogy a láb­sé­rü­lése után a le­hető leg­jobb for­má­ját hozza pén­te­ken, a Csak show és más semmi mű­so­rá­ban.

Min­dent bevet Köllő Ba­bett annak ér­de­ké­ben, hogy a láb­sé­rü­lése után a le­hető leg­jobb for­má­ját hozza pén­te­ken, a Csak show és más semmi mű­so­rá­ban.

Életveszélyes produkció élő adásban, ezt tette Schobert Norbert!

Életveszélyes produkció élő adásban, ezt tette Schobert Norbert!

A hí­res­ség a tűz­zel ját­szott a TV2 stú­di­ó­já­ban, mi­köz­ben fe­le­sége, Ru­bint Réka végig ret­te­gett a pro­duk­ció alatt.

Gyógyszer sem segít: fájdalmaktól szenved Köllő Babett

Gyógyszer sem segít: fájdalmaktól szenved Köllő Babett

Nem éppen úgy ala­kult Köllő Ba­bett szá­mára a Csak show és más semmi má­so­dik élő show-ja, aho­gyan azt el­ter­vezte.

Nem éppen úgy ala­kult Köllő Ba­bett szá­mára a Csak show és más semmi má­so­dik élő show-ja, aho­gyan azt el­ter­vezte.

Dráma a stúdióban, élő adásból vitték orvoshoz a TV2 sztárját!

Dráma a stúdióban, élő adásból vitték orvoshoz a TV2 sztárját!

Annyira meg­sé­rült, hogy csak ne­he­zen tudta el­hagyni a szín­pa­dot.

Annyira meg­sé­rült, hogy csak ne­he­zen tudta el­hagyni a szín­pa­dot.

Tatár Csilla megmutatta a rajongóinak Köllő Babett melleit

Tatár Csilla megmutatta a rajongóinak Köllő Babett hatalmas melleit

Ren­ge­te­get gya­ko­rol­nak, de azért emel­lett is jut ide­jük a vic­ce­lő­désre.

Nagy dobásra készül Koholák Alexa

Félelmetes: nagy dobásra készül Koholák Alexa

Ko­moly pro­duk­ci­ó­ban mu­tatja meg magát.

Ko­ho­lák Alexa a Csak show és más semmi má­so­dik adá­sá­ban ko­moly pro­duk­ci­ó­ban mu­tatja meg magát.

Új külsővel állt a kamerák elé Liptai Claudia!

Új külsővel állt a kamerák elé Liptai Claudia!

A Csak show és más semmi mű­sor­ve­ze­tője egy igazi ka­mé­leon, aki min­dig képes meg­lepni a kö­zön­sé­get.

A Csak show és más semmi mű­sor­ve­ze­tője egy igazi ka­mé­leon, aki min­dig képes meg­lepni a kö­zön­sé­get.

Megégette a tűz Eke Angéla karját

Megégette a tűz Eke Angéla karját

Eke An­géla egy­ál­ta­lán nem örült a fel­adat­nak, még most is küzd a fé­lel­me­i­vel. Attól tart, hogy gyenge lesz a pro­duk­ci­ója, mert nem tudja le­győzni a ret­te­gé­sét.

Eke An­géla egy­ál­ta­lán nem örült a fel­adat­nak, még most is küzd a fé­lel­me­i­vel.

Dráma a stúdióban, ijesztő dolog történt Vastag Csabával

Dráma a stúdióban, ijesztő dolog történt Vastag Csabával

Azon­nal ki­a­bálni kez­dett a biz­ton­sági sze­mély­zet­nek! Óri­ási sze­ren­cse, hogy nem tör­tént na­gyobb baj.

Azon­nal ki­a­bálni kez­dett a biz­ton­sági sze­mély­zet­nek! Óri­ási sze­ren­cse, hogy nem tör­tént na­gyobb baj.

Hoppá, meglepő módon okozott örömet Curtisnek a magyar énekesnő!

Hoppá, meglepő módon okozott örömet Curtisnek a magyar énekesnő!

A köz­ked­velt ma­gyar sztár ked­ves aján­dék­kal lepte meg a rap­pert, aki meg­ha­tó­dott a sze­mélyre szóló erek­lyé­től.

Meglepő vallomás, így tekint kolléganőjére Baronits Gábor

Meglepő vallomás, így tekint kolléganőjére Baronits Gábor

Hu­mo­ros sztori ke­rült elő.

Hu­mo­ros sztori ke­rült szóba a Csak show és más semmi pró­bá­ján.

Nem semmi: Szexistenné gyúrta magát a népszerű magyar énekes

Nem semmi: Szexistenné gyúrta magát a népszerű magyar énekes

Vas­tag Csaba a cél ér­de­ké­ben min­denre képes. Az ered­mény ma­gáért be­szél.

Nem hittünk a szemünknek: mi történt Liptai Claudia hajával?

Nem hittünk a szemünknek: mi történt Liptai Claudia hajával?

Lip­tai Cla­u­dia pén­te­ken ko­ráb­ban ment dol­gozni, amennyire tu­dott, rá­ké­szült.

Megdöbbentő, sérüléséről mesélt Horváth Éva

Megdöbbentő, sérüléséről mesélt Horváth Éva

A mű­sor­ve­zető csú­nya kék-zöld fol­to­kat szer­zett a műsor első pró­bája alatt.

A mű­sor­ve­zető csú­nya kék-zöld fol­to­kat szer­zett a műsor első pró­bája alatt.

Videóra vett vallomás: pénzért kamerák előtt is szexelne Eke Angéla

Videóra vett vallomás: pénzért kamerák előtt is szexelne Eke Angéla

Csep­pet sem szé­gyen­lős.

So­ka­kat meg­lep­het a szí­nésznő ki­je­len­tése. Ezek sze­rint a Csak show és más semmi sztárja csep­pet sem szé­gyen­lős.

Megszólalt Curtis: meglepő, mit üzent Majkának

Megszólalt Curtis: meglepő, mit üzent Majkának

Már nem fog­la­ko­zik a múlt­tal.

A rap­per a Csak show és más semmi első adása után el­is­merte, már nem fog­la­ko­zik a múlt­tal.

Nagyon vad, a fellegekbe repítette Szandit a félmeztelen Vastag Csaba

Nagyon vad, a fellegekbe repítette Szandit a félmeztelen Vastag Csaba

Fel­rob­ban­totta a Csak show és más semmi stú­di­ó­ját a pro­duk­ció.

Fel­rob­ban­totta a Csak show és más semmi stú­di­ó­ját a pro­duk­ció.

Leesett az állunk, így tért vissza a színpadra Pápai Joci

Leesett az állunk, így tért vissza a színpadra Pápai Joci

Min­den csupa móka és ka­ca­gás a TV2 leg­újabb mű­so­rá­ban, a Csak show és más sem­mi­ben!

Min­den csupa móka és ka­ca­gás a TV2 leg­újabb mű­so­rá­ban, a Csak show és más sem­mi­ben!

Ez nagyon kemény: zúzódásokkal van tele Vastag Csaba teste

Ez nagyon kemény: zúzódásokkal van tele Vastag Csaba teste

Vi­deót is csa­tol­tunk!

Gőz­erő­vel pró­bál az éne­kes a pén­teki esti Csak show és más sem­mire. Vi­deót is csa­tol­tunk!

Nagy a baj: Mindenki előtt leéghet a TV2 sztárja

Nagy a baj: Mindenki előtt leéghet a TV2 sztárja

Köllő Ba­bett ku­tyák­kal lép fel

Köllő Ba­bett és Veréb Tamás egy iga­zán ked­ves pro­duk­ci­ó­val ké­szül­nek pén­tek es­tére.

Liptai Claudia megmérgezné Ördög Nórát

Liptai Claudia megmérgezné Ördög Nórát

Szinte el sem kez­dő­dött a Csak show és más semmi, Cla­u­dia már hozta a szo­ká­sos for­má­ját.

Szinte el sem kez­dő­dött a Csak show és más semmi, Cla­u­dia már hozta a szo­ká­sos for­má­ját.

Szörnyű fájdalmak gyötrik Curtist: szenved a rapper

Szörnyű fájdalmak gyötrik Curtist: szenved a rapper

Sú­lyos térd­sé­rü­lése hosszú évek óta meg­ke­se­ríti az éle­tét. A rész­le­tek­ről val­lott.

Sú­lyos térd­sé­rü­lése hosszú évek óta meg­ke­se­ríti az éle­tét. A rész­le­tek­ről val­lott.

Ezért aggódik a családja a népszerű magyar énekesnőért

Ezért aggódik a családja a népszerű magyar énekesnőért

Szandi csak ne­he­zen las­sít.

Szandi csak ne­he­zen las­sít le, néha fi­gyel­mez­tetni kell, hogy ne hajtsa túl magát.

Liptai Claudia férjére fenik a fogukat a nők: Ezt üzente a műsorvezető

Liptai Claudia férjére fenik a fogukat a nők: Ezt üzente a műsorvezető

Nem kér­dés, hogy nyá­ron sok nő szíve össze­tört.

Nem kér­dés, hogy nyá­ron sok nő szíve össze­tört, ami­kor Lip­tai Cla­u­dia és férje, Pa­taki Ádám ki­mondta a bol­do­gító igent.