CÍMKE: 'cristiano ronaldo'

Ronaldo döntött, itt folytatja pályafutását

Ronaldo döntött, itt folytatja pályafutását

Úgy tűnik, az arany­lab­dás sztár rö­vidre zárta a plety­ká­kat. Vajon ezzel meg­nyu­god­nak a ke­dé­lyek?

Gólyahír a köbön: Ronaldónál az ikrek után jön a negyedik baba is

Ronaldónál az ikrek után jön a negyedik baba is

Gó­lya­hír a köbön, meg­erő­sí­tet­ték az ed­digi plety­kát. Mes­si­vel szúr­tak ki a hírek idő­zí­té­sé­vel?

C. Ronaldo elképesztő, beérte a magyar legendát

C. Ronaldo elképesztő, beérte a magyar legendát

A négy­sze­res arany­lab­dás por­tu­gál klasszis újabb mér­föld­kő­höz ér­ke­zett a Kon­fö­de­rá­ciós Kupán.

A négy­sze­res arany­lab­dás por­tu­gál klasszis újabb mér­föld­kő­höz ér­ke­zett a Kon­fö­de­rá­ciós Kupán.

Cristiano Ronaldo alkut kötött!

Cristiano Ronaldo alkut kötött!

Nincs egy napja, hogy meg­ír­tuk, sú­lyos bör­tön­évek fe­nye­ge­tik a világ egyik leg­jobb fo­cis­tá­ját, máris itt az újabb fej­le­mény. Cris­ti­ano Ro­naldo a jelek sze­rint meg­tört, és alkut kö­tött.

Nincs egy napja, hogy meg­ír­tuk, sú­lyos bör­tön­évek fe­nye­ge­tik a világ egyik leg­jobb fo­cis­tá­ját, máris itt az újabb fej­le­mény. Cris­ti­ano Ro­naldo a jelek sze­rint meg­tört, és alkut kö­tött.

Bíróság elé állítják - börtönt kaphat Cristiano Ronaldo!

Bíróság elé állítják - börtönt kaphat Cristiano Ronaldo!

Élete harca jöhet.

Jú­lius 31. dél­előtt 11 óra. A vi­lág­sajtó fel­te­he­tően egy kis spa­nyol te­le­pü­lé­sen gyü­le­ke­zik majd, és egy gom­bos­tűt sem lehet majd le­ej­teni. Ro­nal­doaz éle­té­ért har­col­hat.

Kiszivárgott - megvan Cristiano Ronaldo új csapata!

Kiszivárgott - megvan Cristiano Ronaldo új csapata!

Nem zörög a ha­raszt, ha...

A 2021-ig szóló szer­ző­dése sze­rint közel egy­mil­li­ár­dos le­lé­pési díjat kel­lene fi­zet­nie a le­endő mun­kál­ta­tó­nak, de a úgy tűnik, a Real Mad­rid meg­elég­szik majd 170 mil­li­ó­val.

Ronaldo döntött, távozni akar a Real Madridtól

Ronaldo döntött, távozni akar a Real Madridtól

Már min­dent meg­nyert a Re­al­lal.

A por­tu­gál klasszis ezen a nyá­ron le­lép­het a spa­nyol csa­pat­tól, amellyel már min­dent meg­nyert.

A portugál árából 13 évig működne a Fradi és a Videoton

A portugál árából 13 évig működne a Fradi és a Videoton

El­ké­pesztő össze­gért vált­hat klu­bot Cris­ti­ano Ro­naldo. A meg­sér­tő­dött vi­lág­klasszist több csa­pat­tal is hírbe hoz­ták már.

El­ké­pesztő össze­gért vált­hat klu­bot Cris­ti­ano Ro­naldo. A meg­sér­tő­dött vi­lág­klasszist több csa­pat­tal is hírbe hoz­ták már. Az árá­ból sok min­denre futná. A nyár slá­gere lesz a por­tu­gál iga­zo­lása.

Felforr a véred, alig semmiben hűsöl Ronaldo barátnője

Felforr a véred, alig semmiben hűsöl Ronaldo barátnője

Újabb va­dító kép­pel ked­ves­ke­dett ra­jon­gó­i­nak Ge­or­gina Rod­ri­guez, a Real Mad­rid-sztár ba­rát­nője.

Újabb va­dító kép­pel ked­ves­ke­dett ra­jon­gó­i­nak Ge­or­gina Rod­ri­guez, a Real Mad­rid-sztár ba­rát­nője.

C. Ronaldo vallott, leléphet a Real Madridtól

C. Ronaldo vallott, leléphet a Real Madridtól

Semmi sem le­he­tet­len.

Ez a nyár sem múl­hat el olyan hír nél­kül. hogy Cris­ti­ano Ro­naldo el­hagyja a Real Mad­ri­dot.

Máris kiderült, ki nyeri év végén az Aranylabdát

Máris kiderült, ki nyeri év végén az Aranylabdát

Elő­re­ho­zott ered­mény­hir­de­tés!

Fi­gye­lem, elő­re­ho­zott ered­mény­hir­de­tés! Fél táv­nál már lehet tudni a leg­jobb fo­cis­tá­nak járó el­is­me­rés de­cem­beri győz­te­sét.

Meglepetések a listán, kitudódott a sztárok keresete

Meglepetések a listán, kitudódott a sztárok keresete

Cris­ti­ano Ro­naldo min­dent vitt. Fur­csa sor­rend raj­zo­ló­dik ki a lab­da­rú­gás krő­zusa mö­gött.

Cris­ti­ano Ro­naldo min­dent vitt. Nem csak a pá­lyán, a pénz­tár­nál is tarol. Fur­csa sor­rend raj­zo­ló­dik ki a lab­da­rú­gás krő­zusa mö­gött.

Szó szerint ezt üvöltötte C. Ronaldo a gólja után

Szó szerint ezt üvöltötte C. Ronaldo a gólja után

A Real Mad­rid klasszisa két gólt szer­zett a Ju­ven­tus el­leni Baj­no­kok Li­gája dön­tő­ben.

A Real Mad­rid klasszisa két gólt szer­zett a Ju­ven­tus el­leni Baj­no­kok Li­gája dön­tő­ben.

Velük ünnepelte Ronaldo a BL-győzemet!

Velük ünnepelte Ronaldo a BL-győzemet!

A Real Mad­rid tör­té­nelmi si­kert ara­tott a Baj­no­kok Li­gája szom­bat esti dön­tő­jé­ben. A spa­nyol baj­nok lett az első cím­védő az elit­li­gá­ban.

A Real Mad­rid tör­té­nelmi si­kert ara­tott a Baj­no­kok Li­gája szom­bat esti dön­tő­jé­ben. A spa­nyol baj­nok lett az első cím­védő az elit­li­gá­ban.

C. Ronaldo dühös volt, vele balhézott a BL-döntőn

C. Ronaldo dühös volt, vele balhézott a BL-döntőn

Hiába nyert a Real Mad­rid...

Hiába nyert a Real Mad­rid a dön­tő­ben, Cris­ti­ano Ro­nal­dó­nak nem volt ma­ra­dék­ta­la­nul elé­ge­dett.

Történelem, erre várt Európa 25 évig

Történelem, erre várt Európa 25 évig

A Real Mad­rid lett a BL első dup­lá­zója. A Ju­ven­tus­nak semmi se jön össze.

Cris­ti­ano Ro­naldo el­len­áll­ha­tat­lan volt, a Real Mad­rid lett a BL első dup­lá­zója. A Ju­ven­tus­nak semmi se jön össze.

Őrületes csata, Messi beérte C. Ronaldót

Őrületes csata, Messi beérte C. Ronaldót

Nem csak csa­pat, egyéni szin­ten is egy­más ellen küz­de­nek.

A világ két je­len­legi leg­jobb lab­da­rú­gója nem csak csa­pat, egyéni szin­ten is egy­más ellen küzd.

Nyolc éve nem történt ilyen a BL-ben

Elképesztő, nyolc éve nem történt ilyen a BL-ben

A kez­deti pánik után simán ju­tott to­vább a Real Mad­rid.

A kez­deti pánik után simán ju­tott to­vább a Real Mad­rid. Ro­nal­dóék tör­té­nel­met ír­hat­nak a so­ro­zat­ban.

Újabb csalás, Ronaldóra is börtönbüntetés vár

Újabb csalás, Ronaldóra is börtönbüntetés vár

Az adó­ha­tó­ság sze­rint a négy­sze­res arany­lab­dás já­té­kos 15 mil­lió eu­ró­val rö­vi­dí­tette meg az ál­lam­kasszát.

Az adó­ha­tó­ság sze­rint a négy­sze­res arany­lab­dás já­té­kos 15 mil­lió eu­ró­val rö­vi­dí­tette meg az ál­lam­kasszát.

Beintett Ronaldo barátnője, jobb ajánlatot kapott

Beintett Ronaldo barátnője, jobb ajánlatot kapott

Ge­or­gina na­gyot lé­pett.

Cris­ti­ano Ro­nal­dó­nak ma­gasra ívelt a kar­ri­erje, és úgy fest, új ba­rát­nője is az ő pél­dá­ját kö­veti.

Ronaldo csúcssebességgel száguld a bajnoki cím felé

Ronaldo csúcssebességgel száguld a bajnoki cím felé

A Real Mad­rid­dal má­so­dik baj­noki címét sze­rez­heti Cris­ti­ano Ro­naldo.

Ronaldónak elege van, ezt üzeni a gyalázkodóknak

Ronaldónak elege van, ezt üzeni a gyalázkodóknak

Cris­ti­ano Ro­naldo nem tud olyan jól ját­szani, hogy ne fü­tyülje ki őt a Real Mad­rid né­hány szur­ko­lója.

Cris­ti­ano Ro­naldo nem tud olyan jól ját­szani, hogy ne fü­tyülje ki őt a Real Mad­rid né­hány szur­ko­lója.

Elképesztő, ezt a rekordot is megdöntötte Cristiano Ronaldo

Elképesztő, ezt a rekordot is megdöntötte Cristiano Ronaldo

Fé­lel­me­tes, hogy mennyien kö­ve­tik a Real Mad­rid klasszi­sát az Ins­tag­ra­mon.

Fé­lel­me­tes, hogy mennyien kö­ve­tik a Real Mad­rid klasszi­sát az Ins­tag­ra­mon. Messi na­gyon le­ma­radt.

Fociláz, Griezmann végre lenyomná Ronaldót

Fociláz, Griezmann végre lenyomná Ronaldót

Ked­den este újra ta­lál­koz­nak.

Ked­den este a Real Mad­rid az At­lé­tico Mad­rid­dal ta­lál­ko­zik hazai pá­lyán a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája elő­dön­tő­jé­nek első mér­kő­zé­sén.

Ronaldo nem lát a méregtől, bepipult a barátnőjére

Ronaldo nem lát a méregtől, bepipult a barátnőjére

Ge­or­gina nem gon­dol­ko­zott.

A Real Mad­rid sztárja ke­mé­nyen rá­szólt pár­jára, aki a jö­vő­ben két­szer is meg­gon­dolja, hogy mit te­gyen a háta mö­gött.

Micsoda alakítás, C. Ronaldo őrületes volt

Micsoda alakítás, C. Ronaldo őrületes volt

A Real Mad­rid az At­lé­tico Mad­ri­dot fo­gadta a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája elő­dön­tő­jé­nek első meccsén. Cris­ti­ano Ro­naldo re­me­kelt.

A Real Mad­rid az At­lé­tico Mad­ri­dot fo­gadta a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája elő­dön­tő­jé­nek első meccsén. Cris­ti­ano Ro­naldo re­me­kelt.

Odanézz, saját fia majmolja C. Ronaldót

Odanézz, saját fia majmolja C. Ronaldót

Nem esett messze az alma a fá­já­tól. Cris­ti­ano Ro­naldo éle­té­ben elő­ször büszke lehet arra, hogy utá­noz­zák zse­ni­a­li­tá­sát.

Nem esett messze az alma a fá­já­tól. Cris­ti­ano Ro­naldo éle­té­ben elő­ször büszke lehet arra, hogy utá­noz­zák zse­ni­a­li­tá­sát.

Nemi erőszakkal vádolják Ronaldót, reagált a vádra

Nemi erőszakkal vádolják Ronaldót, reagált a vádra

Sú­lyos vád­dal il­le­tik.

Sú­lyos vád­dal il­le­tik nap­ja­ink egyik leg­jobb fut­bal­lis­tá­ját. A sztár máris re­a­gált.

Egy szál bugyiban terpeszt Ronaldo exe

Egy szál bugyiban terpeszt Cristiano Ronaldo exe

Eze­ket a mel­le­ket na­gyon sokat látta a por­tu­gál sztár.

Eze­ket a mel­le­ket na­gyon sokat látta a por­tu­gál sztár.

Micsoda verseny, repül C. Ronaldo és Messi is

Micsoda verseny, repül C. Ronaldo és Messi is

Mun­ka­he­lyi ár­ta­lom vagy ki­vált­ság? Ren­ge­te­get utaz­nak a lab­da­rú­gók, né­me­lyi­kük kis túl­zás­sal a fél éle­tét re­pü­lő­gé­pe­ken tölti.

Mun­ka­he­lyi ár­ta­lom vagy ki­vált­ság? Ren­ge­te­get utaz­nak a lab­da­rú­gók, né­me­lyi­kük kis túl­zás­sal a fél éle­tét re­pü­lő­gé­pe­ken tölti.

Így még nem láttad! Cristiano Ronaldo teljesen meztelen

Így még nem láttad! Cristiano Ronaldo teljesen meztelen

A Real Mad­rid fut­ball­sztárja ha­tal­mas meg­le­pe­tést oko­zott leg­újabb ké­pé­vel a kö­zös­ségi ol­da­lán.

A Real Mad­rid fut­ball­sztárja ha­tal­mas meg­le­pe­tést oko­zott leg­újabb ké­pé­vel a kö­zös­ségi ol­da­lán.

Ez indítja be Ronaldót, vallott a popsimodell

Ez indítja be Ronaldót, vallott a popsimodell

Újabb hölgy ko­tyo­gott ki tit­ko­kat Cris­ti­ano Ro­nal­dó­ról. A Real Mad­rid sztárja máris meg­csalta volna ba­rát­nő­jét.

Újabb hölgy ko­tyo­gott ki tit­ko­kat Cris­ti­ano Ro­nal­dó­ról. A Real Mad­rid sztárja máris meg­csalta volna ba­rát­nő­jét.

Gagyiteszt, hány futballsztárt ismersz fel a szobráról?

Gagyiteszt, hány futballsztárt ismersz fel a szobráról?

Jö­hetne né­hány szo­bor­dön­tés!

Van­nak fo­cis­ták, akik­nek tet­szik a saját mása, de akad­nak olya­nok is, akik leg­szí­ve­seb­ben tu­do­mást se ven­né­nek róla.

C. Ronaldo nővére eltűnt, milliós tartozás miatt keresik

C. Ronaldo nővére eltűnt, milliós tartozás miatt keresik

Katia tar­to­zá­so­kat hal­mo­zott fel.

Katia Aveiro tar­to­zá­so­kat hal­mo­zott fel, ami­ket sze­ret­né­nek be­haj­tani rajta.

Semmibe vesznek minket, újra ráfáznak a portugálok?

Semmibe vesznek minket, újra ráfáznak a portugálok?

Em­lé­kez­tes­sük őket a nyári 3-3-ra!

Mintha nem is a ma­gyar vá­lo­ga­tott miatt to­por­zé­kol­tak volna az Eb-n. Ideje újra meg­lepni őket a szom­bati vb-se­lej­te­zőn. Em­lé­kez­tes­sük őket a nyári 3-3-ra!

Csak Ronaldóval ért szót a magyar válogatott focistája

Csak Ronaldóval ért szót a magyar válogatott focistája

Gőz­erő­vel ké­szü­lünk Por­tu­gá­lia ellen.

Gőz­erő­vel ké­szül a Por­tu­gá­lia el­leni vi­lág­baj­noki-se­lej­te­zőre a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott.

Egy szál tangában meztelenkedik Ronaldo exe

Egy szál tangában meztelenkedik Ronaldo exe

A chi­lei szép­ség for­más mel­leit csak a ho­mok­sze­mek ta­kar­nák, de le­pe­reg­nek róla.

A chi­lei szép­ség for­más mel­leit csak a ho­mok­sze­mek ta­kar­nák, de le­pe­reg­nek róla.

Ronaldo lepipálja a teljes magyar NB I-et

Ronaldo lepipálja a teljes magyar NB I-et

A por­tu­gál sztár ér­té­két 100 mil­lió eu­róra tak­sálja a Trans­fer­markt.

A por­tu­gál sztár ér­té­két 100 mil­lió eu­róra tak­sálja a Trans­fer­markt, a ma­gyar vá­lo­ga­tot­tét pedig 27,85 mil­li­óra.

Ganxsta Zolee ezért utálja Cristiano Ronaldót

Ganxsta Zolee ezért utálja Cristiano Ronaldót

A rap­per az ér­zé­se­i­ről val­lott.

A rap­per nem tud mit kez­deni a Real Mad­rid csil­la­gá­val, aki szom­ba­ton a ma­gyar vá­lo­ga­tott ellen lép pá­lyára.

Bébiszitterrel jött össze Cristiano Ronaldo

Bébiszitterrel jött össze Cristiano Ronaldo

A Real Mad­rid sztárja körül rend­sze­re­sen szem­re­való höl­gye­ket lá­tunk, új párja is rend­kí­vüli je­len­ség...

A Real Mad­rid sztárja körül rend­sze­re­sen szem­re­való höl­gye­ket lá­tunk, új párja is rend­kí­vüli je­len­ség...

C. Ronaldo öregszik, cuki fotóval bizonyítja

C. Ronaldo öregszik, cuki fotóval bizonyítja

Ma­xi­má­li­san ki­hasz­nálta vá­rat­lan sza­bad­nap­ját a Real Mad­rid por­tu­gál vi­lág­klasszisa. C. Ro­naldo már nem a régi...

Ma­xi­má­li­san ki­hasz­nálta vá­rat­lan sza­bad­nap­ját a Real Mad­rid por­tu­gál vi­lág­klasszisa. C. Ro­naldo már nem a régi...

Ezt a nőt jegyezte el Cristiano Ronaldo!

Ezt a nőt jegyezte el Ronaldo!

El­kelt a sztár­fo­cista. Sokak sze­rint meny­asszo­nya csak át­la­gos szép­ség.

El­kelt a sztár­fo­cista.

Messi és Ronaldo együtt sem keres többet ennél a sportolónál

Messi és Ronaldo együtt sem keres többet ennél a sportolónál

Őrü­le­tes va­gyont hal­mo­zott fel Li­onel Messi és Cris­ti­ano Ro­naldo, de még min­dig nem ele­get...

Miatta gondolták melegnek C. Ronaldót, most börtönbe megy

Miatta gondolták melegnek C. Ronaldót, most börtönbe megy

Cris­ti­ano Ro­nal­dó­ról és Badr Ha­ri­ról egy idő­ben annyi közös kép ké­szült, hogy össze­bo­ro­nál­ták őket.

Cris­ti­ano Ro­nal­dó­ról és Badr Ha­ri­ról egy idő­ben annyi közös kép ké­szült, hogy össze­bo­ro­nál­ták őket.

Nem kétség, C. Ronaldo valójában egy tahó

Nem kétség, C. Ronaldo valójában egy tahó

Ese­mény­dús meccsen bukta el ve­ret­len­ségi so­ro­za­tát a Real Mad­rid, amely 2-1-re ki­ka­pott a Se­villa ott­ho­ná­ban.

Ese­mény­dús meccsen bukta el ve­ret­len­ségi so­ro­za­tát a Real Mad­rid, amely 2-1-re ki­ka­pott a Se­villa ott­ho­ná­ban.

Megmutatta! Ez a cicababa Ronaldo csaja!

Megmutatta! Ez a cicababa Ronaldo csaja!

Sokan azt mond­ják, át­la­gos szép­ségű, a teste azon­ban min­dent visz.

El­lopta a showt Zü­rich­ben Cris­ti­ano új ba­rát­nője. Már ko­ráb­ban is lát­ták őket együtt, de most nyil­vá­no­san is fel­vál­lalta a hu­szon­egy éves pop­si­cso­dát. Egy­sze­rűen eláll a lé­leg­ze­tünk.

Ronaldo fejére újabb korona került

Cristiano Ronaldo fejére újabb korona került

A por­tu­gál nem állta meg, hogy ne szúr­jon oda Li­onel Mes­si­nek.

A por­tu­gál Eu­rópa-baj­nok nem állta meg, hogy ne szúr­jon oda Li­onel Mes­si­nek, aki nem je­lent meg a díj­át­adón. Ki­hir­det­ték a Pus­kás-díjat is.

Örömszerzés, C. Ronaldo teljesítette Jennifer Lopez vágyát

Örömszerzés, C. Ronaldo teljesítette Jennifer Lopez vágyát

Az éne­kesnő addig-addig kér­lelte a fut­bal­lis­tát, aki végül be­adta a de­re­kát, és óri­ási örö­met oko­zott.

Az éne­kesnő addig-addig kér­lelte a fut­bal­lis­tát, aki végül be­adta a de­re­kát, és óri­ási örö­met oko­zott.

C. Ronaldo fiát az apja miatt sértegetik

C. Ronaldo fiát az apja miatt sértegetik

Nem könnyű a Real Mad­rid-sztár­fo­cista fi­á­nak: Cris­ti­ano Ro­naldo Jr.-t sok ver­bá­lis tá­ma­dás éri édes­apja miatt.

Nem könnyű a sztár­fo­cista fi­á­nak: Cris­ti­ano Ro­naldo Jr.-t sok ver­bá­lis tá­ma­dás éri édes­apja miatt.

Cristiano Ronaldónak a pénz nem minden

Cristiano Ronaldónak a pénz nem minden

A Real Mad­rid vi­lág­sztár­já­nak annyi pénzt aján­lot­tak, hogy biz­to­san el­gon­dol­ko­zott rajta. Cris­ti­ano Ro­nal­dót Kí­ná­ból ke­res­ték.

A Real Mad­rid vi­lág­sztár­já­nak annyi pénzt aján­lot­tak, hogy biz­to­san el­gon­dol­ko­zott rajta. Cris­ti­ano Ro­nal­dót Kí­ná­ból ke­res­ték.

Magyar focista hasít az UEFA-listán: Messit megelőzi, C. Ronaldót üldözi

Magyar focista hasít az UEFA-listán: Messit megelőzi, C. Ronaldót üldözi

Még­sem min­den­hol arat a Real Mad­rid por­tu­gál arany­lab­dása! Erő­sebb a gyen­géb­bik nem a gól­lö­vés­ben?

Ronaldo gyerekek tízezreinek karácsonyát tette szebbé!

Ronaldo gyerekek tízezreinek karácsonyát tette szebbé!

Vi­lág­klasszis já­té­kos, ér­ző­szívű ember, ma, Ka­rá­csony nap­ján is azokra gon­dolt, akik az éle­tü­kért ret­teg­nek.

C. Ronaldo szerelmes, így csókol a világsztár

C. Ronaldo szerelmes, így csókol a világsztár

Len­cse­végre kap­ták, ahogy a Real sztárja meg­csó­kolja új ba­rát­nő­jét.

Len­cse­végre kap­ták, ahogy a Real Mad­rid sztárja meg­csó­kolja új ba­rát­nő­jét.

Meglepődtél? Ő lett a világ legjobb focistája

Meglepődtél? Ő lett a világ legjobb focistája

Ennyit ér a Baj­no­kok Li­gája és az Eb-siker.

Ennyit ér a Baj­no­kok Li­gája és az Eb-siker. Cris­ti­ano Ro­naldo ne­gye­dik Arany­lab­dá­já­val ül­dözi to­vább Li­onel Mes­sit.

Ledöbbent Cristiano Ronaldo, kik bújtak az ágyába szexelni

Ledöbbent Cristiano Ronaldo, kik bújtak az ágyába szexelni

Han­cú­roz­tak egy jót nála. Az arany­lab­dás Real-sztár is ren­de­sen meg­le­pő­dött a tör­tén­te­ken.

Han­cú­roz­tak egy jót nála. Az arany­lab­dás Real Mad­rid-sztár is ren­de­sen meg­le­pő­dött a há­ló­szo­bá­já­ban tör­tén­te­ken.

Tényleg ő kapta az Aranylabdát? Itt nevethetsz C. Ronaldón

Tényleg ő kapta az Aranylabdát? Itt nevethetsz C. Ronaldón

Ká­r­ör­ven­dők, ide! Na­gyot bé­ná­zott a por­tu­gál me­ga­sztár. A meccs végén azért ő ne­ve­tett.

Itt a bizonyíték, Ronaldo a valaha volt legjobb focista!

Itt a bizonyíték, Ronaldo a valaha volt legjobb focista!

Ro­naldo tet­tére még nem volt példa.

Ro­naldo olyat tett 2016-ban, amire még nem volt példa! A vá­lo­ga­tot­tal és a klub­já­val csúcsra ért Eu­ró­pá­ban, egyé­ni­leg pedig a világ leg­jobb­já­nak ko­ro­náz­ták.

Óriási baki, leleplezték az aranylabdást!

Óriási baki, leleplezték az aranylabdást!

Habár csak hét­főn este je­len­tik be, hogy ki nyeri idén az Arany­lab­dát, a France Fo­ot­ball cím­lapja már le­lep­lezte a győz­test.

Habár csak hét­főn este je­len­tik be, hogy ki nyeri idén az Arany­lab­dát, a France Fo­ot­ball cím­lapja már le­lep­lezte a győz­test.

Cristiano Ronaldo hajat festetett. Messit utánozza?

Cristiano Ronaldo hajat festetett. Messit utánozza?

Lehet, hogy a por­tu­gál sztár már az Arany­lab­dára ké­szül.

Lehet, hogy a por­tu­gál sztár már az Arany­lab­dára ké­szül.

Ilyen Cristiano Ronaldo az ágyban! - videó

Meglesheted, mit tud Cristiano Ronaldo az ágyban! - videó

De mit művel az NBA-s ko­sa­ras­sal?

De hát mit művel a Real sztárja az NBA-s ko­sa­ras­sal?

Hihetetlen kép, rég nevettünk ekkorát C. Ronaldón

Hihetetlen kép, rég nevettünk ekkorát C. Ronaldón

Óri­ási vál­to­zá­son ment ke­resz­tül.

Óri­ási vál­to­zá­son ment ke­resz­tül Cris­ti­ano Ro­naldo, aki szinte egy­ál­ta­lán nem ha­son­lít ko­rábbi ön­ma­gára.

C. Ronaldo százmilliókkal támogatja az elhunytak családját

C. Ronaldo százmilliókkal támogatja az elhunytak családját

Gá­láns gesz­tus a Real Mad­rid szu­per­sztár­já­tól...

Gá­láns gesz­tus a Real Mad­rid szu­per­sztár­já­tól, Cris­ti­ano Ro­nal­dót meg­rázta a fut­ball­csa­pat tra­gé­di­ája.

Győzelmi mámor. Pucéran ünnepelt Cristiano Ronaldo

Győzelmi mámor. Pucéran ünnepelt Cristiano Ronaldo

A Real Mad­rid sztárja és a por­tu­gál vá­lo­ga­tott ma­nö­ken­ke­dett egyet.

A Real Mad­rid sztárja és a por­tu­gál vá­lo­ga­tott ma­nö­ken­ke­dett egyet.

Pofára ejtették Cristiano Ronaldót, jöhet a hiszti!

Pofára ejtették Cristiano Ronaldót, jöhet a hiszti!

Hogy fog re­a­gálni a tör­tén­tekre?

El­lop­ták tőle a show-t a Bar­ce­lona és az At­lé­tico ászai. Sőt, mad­ridi csa­pat­tár­sát is dí­jaz­ták, csak őt nem. Hogy fog erre re­a­gálni?

Ezt a nőt sirathatja Ronaldo élete végéig!

Ezt a nőt sirathatja Ronaldo élete végéig!

Egy biz­tos: nincs visszaút. A Real Mad­rid 7-ese ezt már bukta.

Ami­óta ki­adta Cris­ti­ano Ro­naldo útját, be­fo­lyá­sos és gaz­dag férfiak tu­cat­jai ver­sen­ge­nek a ke­gye­i­ért. Ő pedig nem csak a ma­gán­éle­té­ben, a mun­ká­já­ban is si­ke­rei csú­csán jár.

Kínos bukta! Ezért nem öregszik Ronaldo!

Kínos bukta! Ezért nem öregszik Ronaldo!

Alig egy hét­tel ez­előtt egy szinte át­tet­sző gu­mi­maszk­ban örö­kí­tette meg magát, majd a képet meg is osz­totta a vi­lág­gal. Most ettől jóval kí­no­sabb do­log­gal bu­kott le.

Alig egy hét­tel ez­előtt egy szinte át­tet­sző gu­mi­maszk­ban örö­kí­tette meg magát, majd a képet meg is osz­totta a vi­lág­gal. Most ettől jóval kí­no­sabb do­log­gal bu­kott le a Real Mad­rid és por­tu­gál vá­lo­ga­tott sztárja. És a jelek sze­rint esze ágá­ban sincs cá­folni, hogy mindez csak pletyka.

Nagy a baj! Mi történik C. Ronaldóval?

Nagy a baj! Mi történik C. Ronaldóval?

A por­tu­gál sztár ezt biz­to­san nem teszi ki az ab­lakba. Még sze­ren­cse, hogy a tár­sai ki­se­gí­tik őt és csa­pa­tát.

A por­tu­gál sztár ezt biz­to­san nem teszi ki az ab­lakba. Még sze­ren­cse, hogy a tár­sai ki­se­gí­tik őt és csa­pa­tát.

Behálózta Ronaldót a csodás mellű, pucér szépség

Behálózta Ronaldót a csodás mellű, pucér szépség

Kris­tina Peric szép­sége mel­lett nem lehet el­menni szó nél­kül. Cris­ti­ano Ro­naldo sem tu­dott...

Kris­tina Peric szép­sége mel­lett nem lehet el­menni szó nél­kül. Cris­ti­ano Ro­naldo sem tu­dott...

Tényleg ilyen tetű Cristiano Ronaldo?

Tényleg ilyen tetű lenne Cristiano Ronaldo?

Volt csa­pat­tár­sá­nak meg­van a vé­le­mé­nye a por­tu­gál vi­lág­sztár­ról.

Volt csa­pat­tár­sá­nak meg­van a vé­le­mé­nye a por­tu­gál vi­lág­sztár­ról. Ko­rábbi Man­ches­ter Uni­ted-já­té­kos bo­rí­tott.

Ibra és C. Ronaldo spermájára fáj a foga

Ibrahimovic és C. Ronaldo spermájára fáj a foga

Vi­lág­ura­lomra törne Tofte. Te is se­gít­hetsz neki.

Vi­lág­ura­lomra törne Tofte. Ha is­mersz olyat, aki sze­mé­lye­sen is­meri a fut­ball­sztá­ro­kat, te is se­gít­hetsz neki az álma meg­va­ló­sí­tá­sá­ban.

Ronaldo labdaszedő a fia meccsén!

Ronaldo labdaszedő a fia meccsén!

Min­denki le­döb­bent. A vi­lág­sztár nem tud­hatta, hogy ka­me­ráz­zák.

A világ leg­jobb fut­bal­lis­tája most egy egé­szen em­beri ol­da­lá­ról mu­tatta meg magát, mind­ezt úgy, hogy ez­út­tal fo­galma sem le­he­tett róla, hogy ka­me­rák fi­gye­lik.

Szelfizz a hálódban Cristiano Ronaldóval!

Hiúság a köbön: szelfizz a hálószobádban Cristiano Ronaldóval!

Mos­tan­tól csak a kép­ze­le­ted szab ha­tárt a közös fotó le­he­tő­sé­ge­i­nek.

Mos­tan­tól csak a kép­ze­le­ted szab ha­tárt a közös fotó le­he­tő­sé­ge­i­nek.

Fenékrázó istennő bűvölte el C. Ronaldót

Fenékrázó istennő bűvölte el C. Ronaldót

A Real Mad­rid por­tu­gál sztárja csat­la­ko­zott Lexy Pan­terra 1.7 mil­liós Ins­tag­ram-tá­bo­rá­hoz. A hölgy pop­sija igazi lát­vá­nyos­ság.

A Real Mad­rid por­tu­gál sztárja csat­la­ko­zott Lexy Pan­terra 1.7 mil­liós Ins­tag­ram-tá­bo­rá­hoz. A hölgy pop­sija igazi lát­vá­nyos­ság.

Ronaldót durván leoltotta új csajának az exe!

Ronaldót durván leoltotta új csajának az exe!

Vi­de­ó­ban üzent az "ifjú pár­nak".

Vi­de­ó­ban üzent az "ifjú pár­nak" a Miami profi fo­cis­tája, aki arra is ügyelt, hogy mon­dan­dója ne le­gyen hosszú, unal­mas, mégis ki­de­rül­jön, kik­nek szól.

Elkelt: ezt a kebelcsodát szereti Ronaldo!

Elkelt: ezt a kebelcsodát szereti Ronaldo!

Új ked­vese szép­ség­ki­rálynő is volt.

Alig múlt hu­szon­két éves, Spa­nyol­or­szág leg­szebbje volt 2014-ben, száz­har­minc ezren kö­ve­tik az Ins­tag­ram-on, és Cris­ti­ano Ro­naldo szíve érte dobog!

Ronaldo exnője annyira dögös, hogy megmerevedett tőle egy kecske

Ronaldo exnője annyira dögös, hogy megmerevedett tőle egy kecske

Irina Shayk leg­újabb fo­tó­ján akad egy négy­lábú ven­dég­sze­replő...

Irina Shayk leg­újabb fo­tó­ján akad egy négy­lábú ven­dég­sze­replő, akit meg­ba­bo­ná­zott.

Hiába is takargatná óriási melleit a dögös focibíró csaj

Hiába is takargatná óriási melleit a dögös focibíró csaj

Fi­gyelj a já­ték­ve­ze­tői "lab­dákra"!

Da­ni­el­lá­tól a bün­te­tést is szí­ve­sen el­fo­gad­nánk. Emelje fel azt a sárga meg piros lapot, és kész! Ér­de­mes fi­gyelni a já­ték­ve­ze­tői "lab­dákra"!

C. Ronaldo megint levetkőzött, ketrecharcosnak állt

C. Ronaldo megint levetkőzött, ketrecharcosnak állt

Így még biz­to­san nem lát­tad.

Elő­sze­re­tet­tel pózol fél­mez­te­le­nül Cris­ti­ano Ro­naldo, akit ez­út­tal rend­ha­gyó kör­nye­zet­ben fo­tóz­tak. Las Ve­gas­ban tűnt fel a por­tu­gál fut­bal­lista.

A Kecsapos Köcsög esete az Erős Pistával

A Kecsapos Köcsög esete az Erős Pistával

Rekop György hu­mo­rista írása a Ri­post­nak a fo­ci­szur­ko­lók­ról, Cris­ti­ano Ro­nal­dó­ról, kor­pá­ról, golf­ról, Ri­vi­é­rá­ról.

Rekop György hu­mo­rista írása a Ri­post­nak a fo­ci­szur­ko­lók­ról, Cris­ti­ano Ro­nal­dó­ról, sam­pon­rek­lám­ról és kor­pá­ról, Bent­ley­ről és golf­ról, felső tíz­ezer­ről, Ri­vi­é­rá­ról.

Micsoda szépség! Ő Ronaldo új barátnője?

Micsoda szépség! Ő Ronaldo új barátnője?

Könnyen lehet, hogy meg­ta­lálta új pár­ját a friss Eu­rópa-baj­nok. Cris­ti­ano Ro­nal­dót egyre több­ször lát­ják egy szí­nésznő ol­da­lán.

Könnyen lehet, hogy meg­ta­lálta új pár­ját a friss Eu­rópa-baj­nok. Cris­ti­ano Ro­nal­dót egyre több­ször lát­ják egy szí­nésznő ol­da­lán.

Lehullt a lepel, a pocakja miatt nem vetkőzik C. Ronaldo?

Lehullt a lepel, a pocakja miatt nem vetkőzik C. Ronaldo?

Hová lett a le­gen­dás koc­ka­has?

Hová lett a le­gen­dás koc­ka­has? Nem vé­let­len, hogy az Eb-n nem mu­to­gatta magát fél­mez­te­le­nül? A ka­ta­lá­nok a ha­su­kat fog­ják a rö­hö­gés­től.

Ki hinné? Nem a csajok kenik C. Ronaldo testét

Ki hinné? Nem a csajok kenik C. Ronaldo testét

Jó sze­zonja volt Cris­ti­ano Ro­nal­dó­nak.

Jó sze­zonja volt Cris­ti­ano Ro­nal­dó­nak, aki a Baj­no­kok Li­gája és az Eu­rópa-baj­nok­ság tró­fe­á­ját is ma­gasba emelte. Meg­ér­de­melt pi­he­nő­jét tölti.

Méhlepénykúrát próbálnak ki C. Ronaldón

Méhlepénykúrát próbálnak ki C. Ronaldón

A por­tu­gál klasszis szó sze­rint min­dent meg­tesz a gyors fel­épü­lé­sért. Még a leg­el­ve­te­mül­tebb el­já­rásra sem mond nemet.

A por­tu­gál klasszis szó sze­rint min­dent meg­tesz a gyors fel­épü­lé­sért. Még a leg­el­ve­te­mül­tebb el­já­rásra sem mond nemet.