CÍMKE: 'cristiano ronaldo'

Se bugyi, se más: vadmacskaként mászik pucéran a ringó mellű álomnő

Se bugyi, se más: vadmacskaként mászik pucéran a ringó mellű álomnő

Li­lija min­den ru­há­ját le­dobta. Még Ro­naldo is csak csor­gat­hatja a nyá­lát a szexi fotó lát­tán.

Tüzes csók, Ronaldo a jacuzziban bújt össze a szerelmével

Tüzes csók, Ronaldo a jacuzziban bújt össze a szerelmével

Az öt­szö­rös arany­lab­dás por­tu­gál lab­da­rúgó ki­él­vezi a nyári szü­net min­den pil­la­na­tát.

Nagyon laza, C. Ronaldo így tölti a vakációt

Nagyon laza, C. Ronaldo így tölti a vakációt

A Ju­ven­tus lab­da­rú­gója, Cris­ti­ano Ro­naldo nya­ra­lós ké­pek­kel üzen a ra­jon­gó­i­nak.

A Ju­ven­tus lab­da­rú­gója, Cris­ti­ano Ro­naldo nya­ra­lós ké­pek­kel üzen a ra­jon­gó­i­nak.

Titkos üzenet, Ronaldo ezt kérte az ellenfelétől

Titkos üzenet, Ronaldo ezt kérte az ellenfelétől

Hazai pá­lyán be­húzta a dön­tőt a por­tu­gál klasszis, utána azon­ban vá­rat­lan dol­got tett.

Hazai pá­lyán be­húzta a dön­tőt a por­tu­gál klasszis, utána azon­ban vá­rat­lan dol­got tett.

A nap fotója, magyar újságíró adta át a díjat Ronaldónak

A nap fotója, magyar újságíró adta át a díjat Ronaldónak

Por­tu­gá­lia szer­dán Cris­ti­ano Ro­naldo mes­ter­hár­ma­sá­val győzte le Sváj­cot a lab­da­rúgó Nem­ze­tek Li­gá­já­ban.

Por­tu­gá­lia szer­dán Cris­ti­ano Ro­naldo mes­ter­hár­ma­sá­val győzte le Sváj­cot a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban.

Játékra jelentkezett, Ronaldo vadiúj trófeát vesz célba

Játékra jelentkezett, Ronaldo vadiúj trófeát vesz célba

Szer­dán kez­dő­dik az NL né­gyes döntő.

Szer­dán kez­dő­dik a lab­da­rúgó Nem­ze­tek Li­gája né­gyes dön­tője Por­tu­gá­li­á­ban.

Döbbenetes fordulat Ronaldo nemierőszak-ügyében

Döbbenetes fordulat Ronaldo nemierőszak-ügyében

Egy ame­ri­kai nő azzal vá­dolta az öt­szö­rös arany­lab­dás fut­ball­sztárt, hogy meg­erő­sza­kolta őt.

Egy ame­ri­kai nő azzal vá­dolta az öt­szö­rös arany­lab­dás fut­ball­sztárt, hogy meg­erő­sza­kolta őt.

Durva pletyka, Ronaldo saját magának választ edzőt

Durva pletyka, Ronaldo saját magának választ edzőt

A por­tu­gál vi­lág­sztár dol­go­zott már a tré­ner­rel, aki­vel si­ke­res is volt. Vajon a ve­ze­tők hall­gat­nak a por­tu­gál sztárra?

Ronaldóval nem könnyű, kínlódik mellette a csapattársa

Ronaldóval nem könnyű, kínlódik mellette a csapattársa

Őszinte val­lo­más.

Úgy fest, nem min­denki sze­ret együtt ját­szani az öt­szö­rös arany­lab­dás lab­da­rú­gó­val, Cris­ti­ano Ro­nal­dó­val.

Megható családi fotó, C. Ronaldo nagy sikert ünnepel

Megható családi fotó, C. Ronaldo nagy sikert ünnepel

Olasz­or­szág­ban meg­ko­ro­náz­ták a Ju­ven­tus lab­da­rúgó-csa­pa­tát. Cris­ti­ano Ro­naldo baj­noki cím­mel zárta az első sze­zon­ját.

Olasz­or­szág­ban meg­ko­ro­náz­ták a Ju­ven­tus lab­da­rúgó-csa­pa­tát. Cris­ti­ano Ro­naldo baj­noki cím­mel zárta az első sze­zon­ját.

Ismét felért a csúcsra, Ronaldo végre ünnepelhet

Ismét felért a csúcsra, Ronaldo végre ünnepelhet

A por­tu­gál Cris­ti­ano Ro­naldo nem min­den­napi si­kert ara­tott a Ju­ven­tus tag­ja­ként.

A por­tu­gál Cris­ti­ano Ro­naldo nem min­den­napi si­kert ara­tott a Ju­ven­tus tag­ja­ként.

Ez gyors volt, Ronaldót máris árulja a Juve

Ez gyors volt, Ronaldót máris árulja a Juve

Máris Cris­ti­ano Ro­naldo tá­vo­zá­sá­ról cik­kez­nek az ola­szok.

Habár még egy éve sem ját­szik Cris­ti­ano Ro­naldo a Ju­ven­tus­nál, máris a tá­vo­zá­sá­ról cik­kez­nek.

Durva alázás, Cristiano Ronaldo ezt nem teszi zsebre

Durva alázás, Cristiano Ronaldo ezt nem teszi zsebre

He­lyette ka­pott va­lami mást.

A por­tu­gál csa­tár idén biz­to­san nem szerzi meg ha­to­dik BL-di­a­da­lát. He­lyette ka­pott va­lami mást.

Botrányos video, Ronaldo melegebb éghajlatra küldte társait

Botrányos video, Ronaldo melegebb éghajlatra küldte társait

Nem csi­tul­nak a ke­dé­lyek a Ju­ven­tus Baj­no­kok Li­gája-ki­esése óta.

Nem csi­tul­nak a ke­dé­lyek a Ju­ven­tus Baj­no­kok Li­gája-ki­esése óta.

Totális csőd, Ronaldo már megbánta a klubváltást?

Totális csőd, Ronaldo már megbánta a klubváltást?

A Ju­ven­tus lab­da­rú­gó­ját, Cris­ti­ano Ro­nal­dót sorra érik a ku­dar­cok, ami­óta el­hagyta a Real Mad­ri­dot.

A Ju­ven­tus lab­da­rú­gó­ját, Cris­ti­ano Ro­nal­dót sorra érik a ku­dar­cok, ami­óta el­hagyta a Real Mad­ri­dot.

Immár biztos, újabb baba érkezik a Ronaldo-családban

Immár biztos, újabb baba érkezik a Ronaldo-családban

Fo­tó­val üzen­ték meg, hogy újabb gyer­mek­kel bővül a Ro­naldo-csa­lád. Nagy az öröm.

Fo­tó­val üzen­ték meg, hogy újabb gyer­mek­kel bővül a Ro­naldo-csa­lád. Nagy az öröm.

Rég vártunk erre, Szoboszlai a terveiről beszélt

Rég vártunk erre, Szoboszlai a terveiről beszélt

Lé­pés­ről lé­pésre halad.

Lé­pés­ről lé­pésre halad. Cris­ti­ano Ro­nal­dót em­le­gette az eu­ró­pai sztár­klu­bok­kal, köz­tük éppen a Ju­ven­tus­szal is hírbe ho­zott ma­gyar fo­cista.

Ronaldónak hiányzik a Real? Ezt árulta el Zidane-ról

Ronaldónak hiányzik a Real? Ezt árulta el Zidane-ról

Cris­ti­ano Ro­naldo őszin­tén be­szélt.

Cris­ti­ano Ro­naldo őszin­tén be­szélt arról, hogy Zi­ne­dine Zi­dane mi­ként ke­zelte a Real Mad­rid sztár­jait.

Félmeztelenül feszít, Ronaldo egy szál alsóban pózol

Félmeztelenül feszít, Ronaldo egy szál alsóban pózol

Da­gad­nak az izmai.

Cris­ti­ano Ro­naldo leg­újabb képe alig­ha­nem el­nyeri a höl­gyek tet­szé­sét. Da­gad­nak az izmai a Ju­ven­tus fo­cis­tá­já­nak.

Őrülten dögös kép, Ronaldo szerelme levetkőzött

Őrülten dögös kép, Ronaldo szerelme levetkőzött

Ge­or­gina Rod­ri­guez bi­ki­ni­mo­dell lett.

Ge­or­gina Rod­ri­guez új mun­kát ka­pott egy olasz fe­hér­nemű cég­től.

Ronaldo kórházban, új információk a sérült focistáról

Ronaldo kórházban, új információk a sérült focistáról

A por­tu­gál sztár hét­főn sé­rült meg a vá­lo­ga­tott­ban, most fon­tos dön­tést ho­zott.

A por­tu­gál sztár hét­főn sé­rült meg a vá­lo­ga­tott­ban, most fon­tos dön­tést ho­zott.

Tényleg jön a baba? Új fotók Ronaldo szerelméről

Tényleg jön a baba? Új fotók Ronaldo szerelméről

Ér­ke­zik a má­so­dik közös gyer­mek?

Cris­ti­ano Ro­naldo pár­já­ról, Ge­or­gina Rod­ri­guez­ről olyan fotók ké­szül­tek, ame­lyek ta­lál­ga­tásra adnak okot.

Vetkőzéssel szurkol Ronaldóéknak a portugál színésznő

Vetkőzéssel szurkol Ronaldóéknak a portugál színésznő

Paula LaBa­re­das le­vet­kő­zött.

Paula LaBa­re­das szí­nésznő már a kö­zelgő lab­da­rúgó Eu­rópa-baj­noki se­lej­te­zőkre ké­szül.

Elképesztő bizonyíték, Ronaldo előre tudta az eredményt

Elképesztő bizonyíték, Ronaldo előre tudta az eredményt

Cris­ti­ano Ro­naldo előre meg­mondta, mi fog tör­ténni a Ju­ven­tus-At­lé­tico Mad­rid meccsen.

Cris­ti­ano Ro­naldo előre meg­mondta, mi fog tör­ténni a Ju­ven­tus-At­lé­tico Mad­rid meccsen.

Döntött a bíróság Ronaldo budapesti réméről

Döntött a bíróság Ronaldo budapesti réméről

Ki­de­rült, ki­ad­ják-e Por­tu­gá­li­á­nak a fo­ci­vi­lág bot­rá­nyait a ma­gyar fő­vá­ros­ból ki­rob­bantó hek­kert.

Szá­mára élet-halál kér­dés volt. Ki­de­rült, ki­ad­ják-e Por­tu­gá­li­á­nak a fo­ci­vi­lág bot­rá­nyait a ma­gyar fő­vá­ros­ból ki­rob­bantó hek­kert.

C. Ronaldo kétszer is beintett, senkit sem kímélt

C. Ronaldo kétszer is beintett, senkit sem kímélt

Nehéz es­téje volt a sztár­nak.

Az At­lé­tico Mad­rid 2-0-ra győzte le ott­hon a Ju­ven­tust a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája nyol­cad­dön­tő­jé­ben.

Egyre rosszabb, összecsaptak a hullámok Ronaldo felett

Egyre rosszabb, összecsaptak a hullámok Ronaldo felett

Élete talán leg­ne­he­zebb idő­sza­kán megy ke­resz­tül Cris­ti­ano Ro­naldo.

Ronaldo ettől összeomlik, szétalázta őt a dögös műsorvezetőnő

Cristiano Ronaldo ettől összeomlik, a tévében alázta szét a focistát a dögös műsorvezetőnő

Egy spa­nyol tévés hölgy csí­pő­sen re­a­gált Ro­naldo ön­telt moz­du­la­tára.

Egy spa­nyol tévés hölgy, Cris­tina Ped­ro­che csí­pő­sen re­a­gált Cris­ti­ano Ro­naldo ön­telt moz­du­la­tára. A frap­páns oda­szú­rás ko­moly tet­szést ara­tott a stú­di­ó­ban.

Borzalmas hír, C. Ronaldo édesanyja súlyos beteg

Borzalmas hír, C. Ronaldo édesanyja súlyos beteg

Ször­nyű hírt ka­pott a por­tu­gál lab­da­rúgó, Cris­ti­ano Ro­naldo édes­anyja. Sú­lyos be­teg­ség­gel küzd.

Ször­nyű hírt ka­pott a por­tu­gál lab­da­rúgó, Cris­ti­ano Ro­naldo édes­anyja. Sú­lyos be­teg­ség­gel küzd.

C. Ronaldo óriásit bukhat, üzent a portugál államfő

C. Ronaldo óriásit bukhat, üzent a portugál államfő

Por­tu­gá­lia re­a­gált.

Por­tu­gá­lia re­a­gált, nem marad kö­vet­kez­mény nél­kül Cris­ti­ano Ro­naldo adó­csa­lása.

Súlyos döntés, Cristiano Ronaldo elfogadta a börtönbüntetést

Súlyos döntés, Cristiano Ronaldo elfogadta a börtönbüntetést

Ked­den állt bí­ró­ság elé a Ju­ven­tus öt­szö­rös arany­lab­dás lab­da­rú­gója, Cris­ti­ano Ro­naldo.

Szétszedik a Realt, Ronaldo a legjobb barátját hívja a Juventushoz

Szétszedik a Realt, Ronaldo a legjobb barátját hívja a Juventushoz

Újabb kulcs­em­ber tá­voz­hat a Real Mad­rid­tól.

Újabb kulcs­em­ber tá­voz­hat a Real Mad­rid­tól. Cris­ti­ano Ro­naldo a Ju­ven­tus­hoz édes­geti a leg­jobb ba­rát­ját.

Ez ciki volt, mindenki Cristiano Ronaldón röhög

Ez ciki volt, mindenki Cristiano Ronaldón röhög

Cris­ti­ano Ro­naldo a fu­tó­pa­don edzett, és né­hány tánc­lé­pést is be­ik­ta­tott. Talán nem kel­lett volna...

Cris­ti­ano Ro­naldo a fu­tó­pa­don edzett, és né­hány tánc­lé­pést is be­ik­ta­tott. Talán nem kel­lett volna...

Cristiano Ronaldo aranyszívű, teljesítette egy rafinált kisfiú vágyát

Cristiano Ronaldo aranyszívű, teljesítette egy rafinált kisfiú vágyát

A fut­ball­sztár egy iga­zán élel­mes kisfi­ú­val ta­lál­ko­zott.

A fut­ball­sztár egy iga­zán élel­mes kisfi­ú­val ta­lál­ko­zott.

Súlyos veszteség, Cristiano Ronaldo óriásit bukott

Súlyos veszteség, Cristiano Ronaldo óriásit bukott

Eladta az ang­liai vil­lá­ját.

Cris­ti­ano Ro­naldo, a Ju­ven­tus lab­da­rú­gója el­adta ang­liai vil­lá­ját. Jó­ko­rát bu­kott az üz­le­ten.

Szegény Ibrahimovic, most nagyon rosszkor nyitotta ki a száját!

Szegény Ibrahimovic, most nagyon rosszkor nyitotta ki a száját!

A svéd csa­tár ál­ta­lá­ban vic­ce­set mond, most azon­ban ak­kora ön­gólt lőtt, mint ide Los An­ge­les.

Ronaldo arca mindent elárul, így viseli a szexbotrányt

Ronaldo arca mindent elárul, így viseli a szexbotrányt

A fo­cis­tát az edzés előtt fo­tóz­ták.

Cris­ti­ano Ro­naldo neve ismét a szex­bot­rány miatt ke­rült fó­kuszba. A Ju­ven­tus fo­cis­tá­ját a pén­teki edzés előtt kap­ták len­cse­végre.

Adócsalás, Ronaldót ismét beidézte a bíróság

Adócsalás, Ronaldót ismét beidézte a bíróság

Ro­nal­dó­nak nyár óta hú­zó­dik az ügye.

Cris­ti­ano Ro­nal­dó­nak nyár óta hú­zó­dik az ügye, amit adó­csa­lás miatt in­dí­tot­tak el­lene.

Atyaég, már ekkorák Cristiano Ronaldo gyermekei

Atyaég, már ekkorák Cristiano Ronaldo gyermekei

Cuki csa­ládi képet osz­tott meg Cris­ti­ano Ro­naldo. A Ju­ven­tus fo­cis­tája büszke lehet a csa­lád­jára.

Cuki csa­ládi képet osz­tott meg Cris­ti­ano Ro­naldo. A Ju­ven­tus fo­cis­tája büszke lehet a csa­lád­jára.

Elképesztő, Ronaldo Olaszországban is felért a csúcsra

Elképesztő, Ronaldo Olaszországban is felért a csúcsra

Ro­naldo remek tel­je­sít­ményt nyújt.

Cris­ti­ano Ro­naldo a Ju­ven­tus já­té­ko­sa­ként is remek tel­je­sít­ményt nyújt.

Megveheted Ronaldo első autóját, ennyibe kerül

Megveheted Ronaldo első autóját, ennyibe kerül

Cris­ti­ano Ro­naldo ko­csi­ját árul­ják.

Cris­ti­ano Ro­naldo 2003-ban a por­tu­gál Sport­ing­tól a Man­ches­ter Uni­ted­hez szer­ző­dött. Azon­nal meg­lepte magát egy au­tó­val.

Ronaldóék újabb lépést tettek az esküvő felé

Ronaldóék újabb lépést tettek az esküvő felé

Egyre biz­to­sabb­nak tűnik, hogy Cris­ti­ano Ro­naldo és párja hi­va­ta­lo­san is össze­kö­tik az éle­tü­ket.

Egyre biz­to­sabb­nak tűnik, hogy Cris­ti­ano Ro­naldo és párja hi­va­ta­lo­san is össze­kö­tik az éle­tü­ket.

Cristiano Ronaldo számára már nincs visszaút

Cristiano Ronaldo számára már nincs visszaút

Cris­ti­ano Ro­naldo, a Ju­ven­tus lab­da­rú­gója ko­moly dön­tést ho­zott a jö­vője kap­csán.

Cris­ti­ano Ro­naldo, a Ju­ven­tus lab­da­rú­gója ko­moly dön­tést ho­zott a jö­vője kap­csán.

Sokkoló fotó, ijesztően néz ki Ronaldo és családja

Sokkoló fotó, ijesztően néz ki Ronaldo és családja

A Hal­lo­ween-ünnep a por­tu­gál sztárt is meg­érin­tette. Meg­ta­lá­lod a masz­kok mö­gött a Ju­ven­tus csil­la­gát?

Nemi erőszak? Ronaldót nem hatják meg a vádak

Nemi erőszak? Ronaldót nem hatják meg a vádak

Túl­tette magát a bot­rá­nyon.

Úgy fest, Cris­ti­ano Ro­naldo túl­tette magát az el­múlt hetek ese­mé­nyein.

Ebből balhé lesz, keményen beszólt Ronaldónak a szőke szépség

Ebből balhé lesz, keményen beszólt Cristiano Ronaldónak a szőke szépség

Mauro Icardi fe­le­sége mar­káns vé­le­ményt for­mált.

Wanda Nara sze­rint a férje, Mauro Icardi leg­alább olyan tel­je­sít­ményre képes, mint Cris­ti­ano Ro­naldo. Rá­adá­sul a nő a sza­vai mellé konk­rét pél­dát és szá­mo­kat is ho­zott a fo­cis­ta­fe­le­ség. Vajon mit szól mind­eh­hez CR7?

Anális erőszak, Ronaldo támadásba lendült

Anális erőszak, Ronaldo támadásba lendült

Cris­ti­ano Ro­nal­dót aná­lis erő­szak­kal vá­dol­ják, az ügy­védje új köz­le­ményt adott ki.

Cris­ti­ano Ro­nal­dót aná­lis erő­szak­kal vá­dol­ják, az ügy­védje új köz­le­ményt adott ki.

Új fejlemények, szorul a hurok Ronaldo nyaka körül

Új fejlemények, szorul a hurok Ronaldo nyaka körül

Egyre több vádat fo­gal­maz­nak meg.

Egyre több vádat fo­gal­maz­nak meg az öt­szö­rös arany­lab­dás fut­ball­sztár­ral, Cris­ti­ano Ro­nal­dó­val szem­ben.

Elege lett, Ronaldo reagált az anális erőszakra

Elege lett, Ronaldo reagált az anális erőszakra

A fo­cista meg­törte a csen­det.

Cris­ti­ano Ro­nal­dót aná­lis erő­szak­kal vá­dol­ják. A Ju­ven­tus sztár­fo­cis­tája meg­törte a csen­det és az in­ter­ne­ten re­a­gált a sú­lyos ál­lí­tásra.

Cristiano Ronaldo megsértődött, mindenkinek beintett

Cristiano Ronaldo megsértődött, mindenkinek beintett

A por­tu­gál lab­da­rúgó úgy érzi, le­já­rató kam­pány fo­lyik el­lene. Elege van az egész­ből.

A por­tu­gál lab­da­rúgó úgy érzi, le­já­rató kam­pány fo­lyik el­lene. Elege van az egész­ből. Sér­tő­dése per­sze meg­le­he­tő­sen gye­re­kes vi­sel­ke­désre utal, ami­vel sen­ki­nek nem segít. A klasszisra amúgy is rájár a rúd mos­ta­ná­ban. Nem tudni még, hogy já­té­kára mindez ho­gyan hat majd.

Nagyon visszasírják Cristiano Ronaldót Madridban

Nagyon visszasírják Cristiano Ronaldót Madridban

Immár 319 perce gól­kép­te­len a Real Mad­rid, amely ked­den a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gá­já­ban sem ta­lált a há­lóba.

Immár 319 perce gól­kép­te­len a Real Mad­rid, amely ked­den a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gá­já­ban sem ta­lált a há­lóba.

Anális erőszak, Ronaldo máris lépett az ügyben

Anális erőszak, Ronaldo máris lépett az ügyben

Cris­ti­ano Ro­nal­dót aná­lis nemi erő­szak­kal vá­dol­ják. Ügy­véd­je­i­vel máris lép­tek az ügy­ben.

Cris­ti­ano Ro­nal­dót aná­lis nemi erő­szak­kal vá­dol­ják. Ügy­véd­je­i­vel máris lép­tek az ügy­ben.

Ezt a videót nézi az egész világ, Ronaldo pedig csak zokog

Ezt a videót nézi az egész világ, Cristiano Ronaldo pedig csak zokog

Tény­leg ár­tat­lan a por­tu­gál vi­lág­sztár?

Lehet, hogy tény­leg ár­tat­lan a por­tu­gál vi­lág­sztár fo­cista, akit ki­ál­lí­tot­tak a lab­da­rúgó-mér­kő­zés­ről?

Ez fájni fog Ronaldónak, nem sírják őt vissza Madridban

Ez fájni fog Ronaldónak, nem sírják őt vissza Madridban

Ga­reth Bale őszinte vé­le­ményt for­mált arról, hogy mi­lyen a han­gu­lat a Real Mad­rid­nál Cris­ti­ano Ro­naldo tá­vo­zása óta.

Valami nem stimmel Ronaldóval, csalódottak a szurkolók

Valami nem stimmel Ronaldóval, csalódottak a szurkolók

Sze­ren­csére van a Ju­ven­tus­ban olyan csa­tár, aki el­végzi a por­tu­gál fel­ada­tát.

Ennyi volt, Ronaldo legjobb barátja is lelép a Realtól

Ennyi volt, Ronaldo legjobb barátja is lelép a Realtól

Sorra hagy­ják el a Real Mad­ri­dot.

Sorra hagy­ják el a Real Mad­ri­dot a kulcs­em­be­rek. Úgy fest, tel­je­sen szét­esik a sztár­csa­pat.

Ronaldo apró csalódást okozott a hazai bemutatón

Ronaldo apró csalódást okozott a hazai bemutatón

Hazai pá­lyán is be­mu­tat­ko­zott a por­tu­gál Cris­ti­ano Ro­naldo a Ju­ven­tus kö­zön­sé­gé­nek.

Hazai pá­lyán is be­mu­tat­ko­zott a por­tu­gál Cris­ti­ano Ro­naldo a Ju­ven­tus kö­zön­sé­gé­nek.

Mindenki erre várt, itt a fontos bejelentés Cristiano Ronaldóról

Mindenki erre várt, itt a fontos bejelentés Cristiano Ronaldóról

Meg­nyu­god­hat­nak a ma­gyar fo­ci­druk­ke­rek. Már szom­bat este ér­de­mes lesz fi­gyelni a tévét.

Segít a Tippmixpro, itt láthatod élőben Cristiano Ronaldo meccsét

Segít a Tippmixpro, itt láthatod élőben Cristiano Ronaldo meccsét

A por­tu­gál sztár a hét­vé­gén mu­tat­ko­zik be tét­meccsen. Vajon nyerni fog a Ju­ven­tus?

Cristiano Ronaldo dobta a menyasszonyát

Cristiano Ronaldo dobta a menyasszonyát

A Ju­ven­tus új já­té­kosa nem bánt kesz­tyűs kéz­zel a ba­rát­nő­jé­vel, Ge­or­gina Rod­ri­guez­zel.

A Ju­ven­tus fris­sen és ko­moly pén­zért szer­zett új já­té­kosa nem bánt kesz­tyűs kéz­zel a ba­rát­nő­jé­vel, Ge­or­gina Rod­ri­guez­zel.

Ronaldo végleg törölte a Real Madridot az életéből

Ronaldo végleg törölte a Real Madridot az életéből

Ki­lenc év után hagyta el Cris­ti­ano Ro­naldo a Real Mad­ri­dot. Úgy fest, már nem fog­lal­koz­tatja a csa­pat.

Ki­lenc év után hagyta el Ro­naldo a Real Mad­ri­dot. Úgy fest, már nem fog­lal­koz­tatja a csa­pat.

Csak két évet kap Ronaldo, csökkentik a börtönbüntetését

Csak két évet kap Ronaldo, csökkentik a börtönbüntetését

Ta­valy óta hú­zó­dik az ügye.

Ta­valy óta hú­zó­dik Cris­ti­ano Ro­naldo adó­csa­lási ügye Spa­nyol­or­szág­ban.

Ez nagyot szólna, vele pótolná Ronaldót a Real Madrid

Ez nagyot szólna, vele pótolná Ronaldót a Real Madrid

Igazi vi­lág­klasszis ér­kez­het.

Igazi vi­lág­klasszis ér­kez­het Cris­ti­ano Ro­naldo he­lyére a Real Mad­ridba.

Zűrös viszony, Ronaldo ezért távozott Madridból

Zűrös viszony, Ronaldo ezért távozott Madridból

Sokan még min­dig azt ta­lál­gat­ják, hogy Cris­ti­ano Ro­naldo miért hagyta el a Real Mad­ri­dot.

Sokan még min­dig azt ta­lál­gat­ják, hogy Cris­ti­ano Ro­naldo miért hagyta el a Real Mad­ri­dot.

Döbbenetes összeg, Ronaldo ennyi borravalót adott egy hotelben

Döbbenetes összeg, Ronaldo ennyi borravalót adott egy hotelben

Cris­ti­ano Ro­naldo meg­döb­ben­tette a görög hotel al­kal­ma­zott­jait.

Cris­ti­ano Ro­naldo meg­döb­ben­tette a görög hotel al­kal­ma­zott­jait.

Eldőlt, ide igazolt Cristiano Ronaldo

Eldőlt, ide igazolt Cristiano Ronaldo

Új fő­nöke Gö­rög­or­szá­gig uta­zott a por­tu­gá­lért.

Igaz­nak bi­zo­nyul­tak a plety­kák, új fő­nöke Gö­rög­or­szá­gig uta­zott a por­tu­gá­lért.

Döbbenetes klubváltás előtt áll Ronaldo

Döbbenetes klubváltás előtt áll Ronaldo

Erre senki sem szá­mí­tott.

Könnyen lehet, hogy a vi­lág­baj­nok­ság után el­ké­pesztő be­je­len­tést te­het­nek Cris­ti­ano Ro­naldo jö­vő­jét il­le­tően.

Kiborult Ronaldo mamája? Így reagált az átigazolásra

Kiborult Cristiano Ronaldo mamája? Így reagált a focista anyukája az átigazolásra

Maria Do­lo­res Avei­rót is meg­kér­dez­ték fia klub­vál­tá­sá­ról. Cris­ti­ano Ro­naldo ma­mája őszinte vá­laszt adott.

Maria Do­lo­res Avei­rót is meg­kér­dez­ték le­gen­dás lab­da­rúgó fia klub­vál­tá­sá­ról. Cris­ti­ano Ro­naldo ma­mája őszinte, egye­nes, min­den két­sé­get ki­záró vá­laszt adott, ahogy egy gyer­me­két szív­ből sze­rető édes­anyá­hoz illik.

Annyi az aranylabdásoknak, Ronaldo is csomagolhat

Annyi az aranylabdásoknak, Ronaldo is csomagolhat

Messi után a por­tu­gál vi­lág­sztár sem lesz arany­ér­mes idén a vébén.

Messi után a por­tu­gál vi­lág­sztár sem lesz arany­ér­mes idén a vébén. Uru­guay vár a fran­ci­ákra.

Ronaldo rövid nadrágban villantott, örömet okozott a hölgyeknek

Ronaldo rövid nadrágban villantott, örömet okozott a hölgyeknek

Cris­ti­ano Ro­naldo szo­kás sze­rint ma­gára irá­nyí­totta a fi­gyel­met.

Cris­ti­ano Ro­naldo szo­kás sze­rint ma­gára irá­nyí­totta a fi­gyel­met.

Nagy bajban a portugálok! Eltiltják Ronaldót?

Nagy bajban a portugálok! Eltiltják Ronaldót?

Utó­lag kap bün­te­tést?

Könnyen lehet, hogy utó­lag kap bün­te­tést Cris­ti­ano Ro­naldo, aki a Por­tu­gá­lia-Irán mér­kő­zé­sen sú­lyos sza­bály­ta­lan­sá­got kö­ve­tett el.

Kikészítették Ronaldót, ezt tette dühében

Kikészítették Ronaldót, ezt tette dühében

Rit­kán lá­tunk ilyet a por­tu­gál vi­lág­sztár­tól. A leg­fon­to­sabb dol­got így is el­érte az Eu­rópa-baj­nok.

Szörnyű, amit tettek, ez történt éjjel Cristiano Ronaldóval

Szörnyű, amit tettek, ez történt éjjel Cristiano Ronaldóval

Sors­döntő meccs vár a por­tu­gá­lokra a vébén. Erre biz­to­san nem szá­mí­tott az arany­lab­dás sztár.

Ronaldo visszavonul a vb után? Reagált a Real sztárja

Ronaldo visszavonul a vb után? Reagált a Real sztárja

C. Ro­nal­dót a jö­vő­jé­ről fag­gat­ták.

Cris­ti­ano Ro­nal­dót a jö­vő­jé­ről fag­gat­ták, és őszin­tén vá­la­szolt. A por­tu­gál sztár pén­te­ken már a vi­lág­baj­nok­sá­gon lép pá­lyára.

Gyűrű 220 millióért, Ronaldo párja a lelátón villantott

Gyűrű 220 millióért, Ronaldo párja a lelátón villantott

El­jegy­zési gyű­rű­vel a kezén pó­zolt Cris­ti­ano Ro­naldo ba­rát­nője a moszk­vai le­lá­tón a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

El­jegy­zési gyű­rű­vel a kezén pó­zolt Cris­ti­ano Ro­naldo ba­rát­nője a moszk­vai le­lá­tón a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Ez még hiányzik Ronaldónak, újabb díjat nyerhet

Ez még hiányzik Ronaldónak, újabb díjat nyerhet

Por­tu­gá­lia Ma­rok­kó­val ta­lál­ko­zott.

A por­tu­gál vá­lo­ga­tott Ma­rok­kó­val ta­lál­ko­zott a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­ság B-cso­port­já­ban.

Focilegendánk állítja, Ronaldónak nincs esélye a vb-n

Focilegendánk állítja, Ronaldónak nincs esélye a vb-n

Kor­sza­kos zse­nik ellen játsz­ha­tott.

Kor­sza­kos zse­nik ellen játsz­ha­tott a vi­lág­baj­nok­sá­go­kon Nyi­lasi Tibor, aki két vb-n is sze­re­pelt a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tot­tal.

Mi történt Ronaldóval? Rég nézett ki ilyen rosszul

Mi történt Ronaldóval? Rég nézett ki ilyen rosszul

Cris­ti­ano Ro­naldo öl­tö­zé­kére szinte soha nem lehet pa­nasz. Ez­út­tal azon­ban bor­zal­ma­san fest.

Cris­ti­ano Ro­naldo öl­tö­zé­kére szinte soha nem lehet pa­nasz. Ez­út­tal azon­ban bor­zal­ma­san fest.

Itt a bizonyíték, Ronaldo tényleg elhagyja a Realt?

Itt a bizonyíték, Ronaldo tényleg elhagyja a Realt?

A szom­bati Real Mad­rid-Li­ver­pool lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája-döntő óta Cris­ti­ano Ro­naldo klub­vál­tása a téma.

A szom­bati Real Mad­rid-Li­ver­pool lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája-döntő óta Cris­ti­ano Ro­naldo klub­vál­tása a téma.

Csajozós duma, Ronaldo így csalta az ágyába a dögös modellt

Csajozós duma, Ronaldo így csalta az ágyába a dögös modellt

Cris­ti­ano Ro­nal­dó­ról val­lott egy is­mert mo­dell. A Real Mad­rid sztárja ezzel a du­má­val csalta őt az ágyába.

Ronaldo összebújt a párjával, a hálószobából üzentek

Ronaldo összebújt a párjával, a hálószobából üzentek

Intim hely­zet­ben lát­hat­juk őket.

A Real Mad­rid por­tu­gál lab­da­rú­gó­ját intim hely­zet­ben lát­hat­juk.

Ronaldo fejbe rúgta az operatőrt, ezután meglepő dolgot tett

Ronaldo fejbe rúgta az operatőrt, ezután meglepő dolgot tett

Nagy­lelkű gesz­tust tett a Real Mad­rid sztárja. A pén­teki edzé­sen ta­lálta el vé­let­le­nül a spa­nyol té­vést, akit ez­után meg­aján­dé­ko­zott.

Nagy­lelkű gesz­tust tett a Real Mad­rid sztárja. A pén­teki edzé­sen ta­lálta el vé­let­le­nül a spa­nyol té­vést, akit ez­után meg­aján­dé­ko­zott.

Régi magyarországi ismerőssel szelfizett Neymar és az igazi Ronaldo

Régi magyarországi ismerőssel szelfizett Neymar és az igazi Ronaldo

Pá­lya­fu­tása leg­szebb idő­sza­kát éli a ko­rábbi NB I-es fo­cista.

Rém­lik még az arca? Pá­lya­fu­tása leg­szebb idő­sza­kát éli a ko­rábbi NB I-es fo­cista.

Vallomás, Ronaldo még mindig az exét szereti

Vallomás, Ronaldo még mindig az exét szereti

Ro­naldo rendre a múl­tat em­le­geti.

Cris­ti­ano Ro­naldo lát­szó­lag a leg­na­gyobb har­mó­ni­á­ban él együtt Ge­or­gina Rod­ri­guez­zel. Azon­ban a Real sztárja rendre a ko­rábbi pár­ját em­le­geti.

Ronaldóval ismét kivételeznek? Róla döntenek Madridban

Ronaldóval ismét kivételeznek? Róla döntenek Madridban

Nehéz dön­tés előtt áll a Real Mad­rid.

Nehéz dön­tés előtt áll a Real Mad­rid ve­ze­tő­edzője, Zi­ne­dine Zi­dane.

Cristiano Ronaldo nem akárhol romantikázott barátnőjével

Cristiano Ronaldo nem akárhol romantikázott barátnőjével

A por­tu­gál sztár bol­dog párja mel­lett. Két éve alkot egy párt a por­tu­gál sztár és Ge­or­gina Rod­ri­guez.

A por­tu­gál sztár bol­dog párja mel­lett. Két éve alkot egy párt a por­tu­gál sztár és Ge­or­gina Rod­ri­guez.