CÍMKE: 'cristiano ronaldo'

Ronaldo nem lát a méregtől, bepipult a barátnőjére

Ronaldo nem lát a méregtől, bepipult a barátnőjére

A Real Mad­rid sztárja ke­mé­nyen rá­szólt pár­jára, Ge­or­gi­nára.

Odanézz, saját fia majmolja C. Ronaldót

Odanézz, saját fia majmolja C. Ronaldót

Nem esett messze az alma a fá­já­tól.

Nem esett messze az alma a fá­já­tól.

Nemi erőszakkal vádolják Ronaldót, reagált a vádra

Nemi erőszakkal vádolják Ronaldót, reagált a vádra

Sú­lyos vád­dal il­le­tik.

Sú­lyos vád­dal il­le­tik nap­ja­ink egyik leg­jobb fut­bal­lis­tá­ját. A sztár máris re­a­gált.

Egy szál bugyiban terpeszt Ronaldo exe

Egy szál bugyiban terpeszt Cristiano Ronaldo exe

Eze­ket a mel­le­ket na­gyon sokat látta a por­tu­gál sztár.

Eze­ket a mel­le­ket na­gyon sokat látta a por­tu­gál sztár.

Ez indítja be Ronaldót, vallott a popsimodell

Ez indítja be Ronaldót, vallott a popsimodell

Újabb hölgy ko­tyo­gott ki tit­ko­kat Cris­ti­ano Ro­nal­dó­ról. A Real Mad­rid sztárja máris meg­csalta volna ba­rát­nő­jét.

Újabb hölgy ko­tyo­gott ki tit­ko­kat Cris­ti­ano Ro­nal­dó­ról. A Real Mad­rid sztárja máris meg­csalta volna ba­rát­nő­jét.

Semmibe vesznek minket, újra ráfáznak a portugálok?

Semmibe vesznek minket, újra ráfáznak a portugálok?

Em­lé­kez­tes­sük őket a nyári 3-3-ra!

Mintha nem is a ma­gyar vá­lo­ga­tott miatt to­por­zé­kol­tak volna az Eb-n. Ideje újra meg­lepni őket a szom­bati vb-se­lej­te­zőn. Em­lé­kez­tes­sük őket a nyári 3-3-ra!

Egy szál tangában Ronaldo exe

Egy szál tangában meztelenkedik Ronaldo exe

For­más mel­leit csak a ho­mok­sze­mek ta­kar­ják.

A chi­lei szép­ség for­más mel­leit csak a ho­mok­sze­mek ta­kar­ják.

C. Ronaldo nővére eltűnt, milliós tartozás miatt keresik

C. Ronaldo nővére eltűnt, milliós tartozás miatt keresik

Katia Aveiro tar­to­zá­so­kat hal­mo­zott fel, ami­ket sze­ret­né­nek be­haj­tani rajta. Hiába ke­re­sik.

Katia Aveiro tar­to­zá­so­kat hal­mo­zott fel, ami­ket sze­ret­né­nek be­haj­tani rajta. Hiába ke­re­sik.

Csak Ronaldóval ért szót a magyar válogatott focistája

Csak Ronaldóval ért szót a magyar válogatott focistája

Gőz­erő­vel ké­szü­lünk Por­tu­gá­lia ellen.

Gőz­erő­vel ké­szül a Por­tu­gá­lia el­leni vi­lág­baj­noki-se­lej­te­zőre a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott.

Bébiszitterrel jött össze Cristiano Ronaldo

Bébiszitterrel jött össze Cristiano Ronaldo

A Real Mad­rid sztárja jól vá­lasz­tott...

A Real Mad­rid sztárja körül rend­sze­re­sen szem­re­való höl­gye­ket lá­tunk, új párja is rend­kí­vüli je­len­ség...

Ganxsta Zolee ezért utálja Cristiano Ronaldót

Ganxsta Zolee ezért utálja Cristiano Ronaldót

A rap­per nem tud mit kez­deni a Real Mad­rid csil­la­gá­val, aki szom­ba­ton a ma­gyar vá­lo­ga­tott ellen lép pá­lyára.

A rap­per nem tud mit kez­deni a Real Mad­rid csil­la­gá­val, aki szom­ba­ton a ma­gyar vá­lo­ga­tott ellen lép pá­lyára.

C. Ronaldo öregszik, cuki fotóval bizonyítja

C. Ronaldo öregszik, cuki fotóval bizonyítja

Ma­xi­má­li­san ki­hasz­nálta vá­rat­lan sza­bad­nap­ját a Real Mad­rid por­tu­gál vi­lág­klasszisa. C. Ro­naldo már nem a régi...

Ma­xi­má­li­san ki­hasz­nálta vá­rat­lan sza­bad­nap­ját a Real Mad­rid por­tu­gál vi­lág­klasszisa. C. Ro­naldo már nem a régi...

Miatta gondolták melegnek C. Ronaldót, most börtönbe megy

Miatta gondolták melegnek C. Ronaldót, most börtönbe megy

Cris­ti­ano Ro­nal­dó­ról és Badr Ha­ri­ról egy idő­ben annyi közös kép ké­szült, hogy össze­bo­ro­nál­ták őket.

Cris­ti­ano Ro­nal­dó­ról és Badr Ha­ri­ról egy idő­ben annyi közös kép ké­szült, hogy össze­bo­ro­nál­ták őket.

Ezt a nőt jegyezte el Cristiano Ronaldo!

Ezt a nőt jegyezte el Ronaldo!

El­kelt a sztár­fo­cista. Sokak sze­rint meny­asszo­nya csak át­la­gos szép­ség.

El­kelt a sztár­fo­cista.

Messi és Ronaldo együtt sem keres többet ennél a sportolónál

Messi és Ronaldo együtt sem keres többet ennél a sportolónál

Őrü­le­tes va­gyont hal­mo­zott fel Li­onel Messi és Cris­ti­ano Ro­naldo, de még min­dig nem ele­get...

Nem kétség, C. Ronaldo valójában egy tahó

Nem kétség, C. Ronaldo valójában egy tahó

Ki­ka­pott a Real Mad­rid.

Ese­mény­dús meccsen bukta el ve­ret­len­ségi so­ro­za­tát a Real Mad­rid, amely 2-1-re ki­ka­pott a Se­villa ott­ho­ná­ban.

C. Ronaldo fiát az apja miatt sértegetik

C. Ronaldo fiát az apja miatt sértegetik

Nem könnyű a sztár­fo­cista fi­á­nak, Cris­ti­ano Ro­naldo Jr.-nak.

Nem könnyű a sztár­fo­cista fi­á­nak: Cris­ti­ano Ro­naldo Jr.-t sok ver­bá­lis tá­ma­dás éri édes­apja miatt.

Örömszerzés, C. Ronaldo teljesítette Jennifer Lopez vágyát

Örömszerzés, C. Ronaldo teljesítette Jennifer Lopez vágyát

Az éne­kesnő addig-addig kér­lelte a fut­bal­lis­tát, aki végül be­adta a de­re­kát, és óri­ási örö­met oko­zott.

Az éne­kesnő addig-addig kér­lelte a fut­bal­lis­tát, aki végül be­adta a de­re­kát, és óri­ási örö­met oko­zott.

Megmutatta! Ez a cicababa Ronaldo csaja!

Megmutatta! Ez a cicababa Ronaldo csaja!

Sokan azt mond­ják, át­la­gos szép­ségű, a teste azon­ban min­dent visz.

El­lopta a showt Zü­rich­ben Cris­ti­ano új ba­rát­nője. Már ko­ráb­ban is lát­ták őket együtt, de most nyil­vá­no­san is fel­vál­lalta a hu­szon­egy éves pop­si­cso­dát. Egy­sze­rűen eláll a lé­leg­ze­tünk.

Ronaldo fejére újabb korona került

Cristiano Ronaldo fejére újabb korona került

A por­tu­gál nem állta meg, hogy ne szúr­jon oda Li­onel Mes­si­nek.

A por­tu­gál Eu­rópa-baj­nok nem állta meg, hogy ne szúr­jon oda Li­onel Mes­si­nek, aki nem je­lent meg a díj­át­adón. Ki­hir­det­ték a Pus­kás-díjat is.

Cristiano Ronaldónak a pénz nem minden

Cristiano Ronaldónak a pénz nem minden

A Real Mad­rid vi­lág­sztár­já­nak annyi pénzt aján­lot­tak, hogy biz­to­san el­gon­dol­ko­zott rajta. Cris­ti­ano Ro­nal­dót Kí­ná­ból ke­res­ték.

A Real Mad­rid vi­lág­sztár­já­nak annyi pénzt aján­lot­tak, hogy biz­to­san el­gon­dol­ko­zott rajta. Cris­ti­ano Ro­nal­dót Kí­ná­ból ke­res­ték.

Magyar focista hasít az UEFA-listán: Messit megelőzi, C. Ronaldót üldözi

Magyar focista hasít az UEFA-listán: Messit megelőzi, C. Ronaldót üldözi

Nem min­den­hol arat a Real arany­lab­dása! Erő­sebb a gyen­géb­bik nem?

Még­sem min­den­hol arat a Real Mad­rid arany­lab­dása! Erő­sebb a gyen­géb­bik nem a gól­lö­vés­ben?

C. Ronaldo szerelmes, így csókol a világsztár

C. Ronaldo szerelmes, így csókol a világsztár

Len­cse­végre kap­ták, ahogy a Real sztárja meg­csó­kolja új ba­rát­nő­jét.

Len­cse­végre kap­ták, ahogy a Real Mad­rid sztárja meg­csó­kolja új ba­rát­nő­jét.

Ledöbbent Cristiano Ronaldo, kik bújtak az ágyába szexelni

Ledöbbent Cristiano Ronaldo, kik bújtak az ágyába szexelni

Han­cú­roz­tak egy jót nála.

Han­cú­roz­tak egy jót nála. Az arany­lab­dás Real Mad­rid-sztár is ren­de­sen meg­le­pő­dött a tör­tén­te­ken.

Ronaldo gyerekek tízezreinek karácsonyát tette szebbé!

Ronaldo gyerekek tízezreinek karácsonyát tette szebbé!

Vi­lág­klasszis já­té­kos, ér­ző­szívű ember, ma is bi­zo­nyí­totta.

Vi­lág­klasszis já­té­kos, ér­ző­szívű ember, ma, Szent­este nap­ján is azokra gon­dolt, akik az éle­tü­kért ret­teg­nek. A Real Mad­rid sztárja azon ke­ve­sek egyike, akik tíz­mil­li­ó­kat ál­doz­nak a rá­szo­ru­lók meg­se­gí­té­sére. Ma ismét ez­rekre gon­dolt...

Tényleg ő kapta az Aranylabdát? Itt nevethetsz Ronaldón

Tényleg ő kapta az Aranylabdát? Itt nevethetsz C. Ronaldón

Ká­r­ör­ven­dők, ide! Na­gyot bé­ná­zott a por­tu­gál me­ga­sztár. A meccs végén azért ő ne­ve­tett.

Ká­r­ör­ven­dők, ide! Na­gyot bé­ná­zott a por­tu­gál me­ga­sztár. A meccs végén azért ő ne­ve­tett.

Meglepődtél? Ő lett a világ legjobb focistája

Meglepődtél? Ő lett a világ legjobb focistája

Ennyit ér a Baj­no­kok Li­gája és az Eb-siker.

Ennyit ér a Baj­no­kok Li­gája és az Eb-siker. Cris­ti­ano Ro­naldo ne­gye­dik Arany­lab­dá­já­val ül­dözi to­vább Li­onel Mes­sit.

Óriási baki, leleplezték az aranylabdást!

Óriási baki, leleplezték az aranylabdást!

Hi­báz­tak a France Fo­ot­ball­nál.

Habár csak hét­főn este je­len­tik be, hogy ki nyeri idén az Arany­lab­dát, a France Fo­ot­ball cím­lapja már le­lep­lezte a győz­test.

Itt a bizonyíték, Ronaldo a valaha volt legjobb focista!

Itt a bizonyíték, Ronaldo a valaha volt legjobb focista!

Cris­ti­ano Ro­naldo olyat tett 2016-ban, amire még nem volt példa! Utá­noz­ha­tat­lan?

Cris­ti­ano Ro­naldo olyat tett 2016-ban, amire még nem volt példa! A por­tu­gál klasszis a vá­lo­ga­tot­tal és a klub­já­val csúcsra ért Eu­ró­pá­ban, egyé­ni­leg pedig a világ leg­jobb­já­nak ko­ro­náz­ták.

Cristiano Ronaldo hajat festetett. Messit utánozza?

Cristiano Ronaldo hajat festetett. Messit utánozza?

Lehet, hogy a por­tu­gál sztár már az Arany­lab­dára ké­szül.

Lehet, hogy a por­tu­gál sztár már az Arany­lab­dára ké­szül.

C. Ronaldo százmilliókkal támogatja az elhunytak családját

C. Ronaldo százmilliókkal támogatja az elhunytak családját

Gá­láns gesz­tus a Real Mad­rid szu­per­sztár­já­tól.

Gá­láns gesz­tus a Real Mad­rid szu­per­sztár­já­tól, Cris­ti­ano Ro­nal­dót meg­rázta a fut­ball­csa­pat tra­gé­di­ája.

Ilyen Cristiano Ronaldo az ágyban! - videó

Meglesheted, mit tud Cristiano Ronaldo az ágyban! - videó

De mit művel az NBA-s ko­sa­ras­sal?

De hát mit művel a Real sztárja az NBA-s ko­sa­ras­sal?

Hihetetlen kép, rég nevettünk ekkorát C. Ronaldón

Hihetetlen kép, rég nevettünk ekkorát C. Ronaldón

Óri­ási vál­to­zá­son ment ke­resz­tül.

Óri­ási vál­to­zá­son ment ke­resz­tül Cris­ti­ano Ro­naldo, aki szinte egy­ál­ta­lán nem ha­son­lít ko­rábbi ön­ma­gára.

Győzelmi mámor. Pucéran ünnepelt Cristiano Ronaldo

Győzelmi mámor. Pucéran ünnepelt Cristiano Ronaldo

A Real Mad­rid sztárja ma­nö­ken­ke­dett.

A Real Mad­rid sztárja ma­nö­ken­ke­dett.

Nagy a baj! Mi történik Ronaldóval?

Nagy a baj! Mi történik C. Ronaldóval?

A por­tu­gál sztár ezt biz­to­san nem teszi ki az ab­lakba.

A por­tu­gál sztár ezt biz­to­san nem teszi ki az ab­lakba. Még sze­ren­cse, hogy a tár­sai ki­se­gí­tik őt és csa­pa­tát.

Kínos bukta! Ezért nem öregszik Ronaldo!

Kínos bukta! Ezért nem öregszik Ronaldo!

Alig egy hét­tel ez­előtt egy szinte át­tet­sző gu­mi­maszk­ban örö­kí­tette meg magát, majd a képet meg is osz­totta a vi­lág­gal. Most jóval kí­no­sabb dol­gok is ki­de­rül­tek róla.

Alig egy hét­tel ez­előtt egy szinte át­tet­sző gu­mi­maszk­ban örö­kí­tette meg magát, majd a képet meg is osz­totta a vi­lág­gal. Van ettől kí­no­sabb is...

Pofára ejtették Cristiano Ronaldót, jöhet a hiszti!

Pofára ejtették Cristiano Ronaldót, jöhet a hiszti!

Hogy fog re­a­gálni a tör­tén­tekre?

El­lop­ták tőle a show-t a Bar­ce­lona és az At­lé­tico ászai. Sőt, mad­ridi csa­pat­tár­sát is dí­jaz­ták, csak őt nem. Hogy fog erre re­a­gálni?

Ezt a nőt sirathatja Ronaldo élete végéig!

Ezt a nőt sirathatja Ronaldo élete végéig!

Egy biz­tos: nincs visszaút. A Real Mad­rid 7-ese ezt már bukta.

Ami­óta ki­adta Cris­ti­ano Ro­naldo útját, be­fo­lyá­sos és gaz­dag férfiak tu­cat­jai ver­sen­ge­nek a ke­gye­i­ért. Ő pedig nem csak a ma­gán­éle­té­ben, a mun­ká­já­ban is si­ke­rei csú­csán jár.

Behálózta Ronaldót a csodás mellű, pucér szépség

Behálózta Ronaldót a csodás mellű, pucér szépség

Kris­tina Peric szép­sége mel­lett nem lehet el­menni szó nél­kül. Cris­ti­ano Ro­naldo sem tu­dott...

Kris­tina Peric szép­sége mel­lett nem lehet el­menni szó nél­kül. Cris­ti­ano Ro­naldo sem tu­dott...

Tényleg ilyen tetű lenne Cristiano Ronaldo?

Tényleg ilyen tetű lenne Cristiano Ronaldo?

Volt csa­pat­tár­sá­nak meg­van a vé­le­mé­nye a por­tu­gál vi­lág­sztár­ról. Bo­rí­tott a ko­rábbi MU-já­té­kos.

Volt csa­pat­tár­sá­nak meg­van a vé­le­mé­nye a por­tu­gál vi­lág­sztár­ról. Bo­rí­tott a ko­rábbi Man­ches­ter Uni­ted-já­té­kos.

Ronaldo labdaszedő a fia meccsén!

Ronaldo labdaszedő a fia meccsén!

Min­denki le­döb­bent. A vi­lág­sztár nem tud­hatta, hogy ka­me­ráz­zák.

A világ leg­jobb fut­bal­lis­tája most egy egé­szen em­beri ol­da­lá­ról mu­tatta meg magát, mind­ezt úgy, hogy ez­út­tal fo­galma sem le­he­tett róla, hogy ka­me­rák fi­gye­lik.

Fenékrázó istennő bűvölte el C. Ronaldót

Fenékrázó istennő bűvölte el C. Ronaldót

A Real Mad­rid sztárja csat­la­ko­zott Lexy Pan­terra Ins­tag­ram-tá­bo­rá­hoz.

A Real Mad­rid sztárja csat­la­ko­zott Lexy Pan­terra 1.7 mil­liós Ins­tag­ram-tá­bo­rá­hoz. A hölgy pop­sija igazi lát­vá­nyos­ság.

Ibrahimovic és C. Ronaldo spermájára fáj a foga

Ibrahimovic és C. Ronaldo spermájára fáj a foga

Vi­lág­ura­lomra törne Tofte. Ha is­mersz olyat, aki sze­mé­lye­sen is­meri a fut­ball­sztá­ro­kat, te is se­gít­hetsz.

Vi­lág­ura­lomra törne Tofte. Ha is­mersz olyat, aki sze­mé­lye­sen is­meri a fut­ball­sztá­ro­kat, te is se­gít­hetsz neki az álma meg­va­ló­sí­tá­sá­ban.

Ronaldót durván leoltotta új csajának az exe!

Ronaldót durván leoltotta új csajának az exe!

Vi­de­ó­ban üzent az "ifjú pár­nak" a Miami profi futt­bal­lis­tája, akit fel­te­he­tően Ro­naldo miatt dob­tak ki.

Vi­de­ó­ban üzent az "ifjú pár­nak" a Miami profi futt­bal­lis­tája, akit fel­te­he­tően Ro­naldo miatt dob­tak ki. Stí­lu­so­san re­a­gált.

Szelfizz a hálódban Cristiano Ronaldóval!

Hiúság a köbön: szelfizz a hálószobádban Cristiano Ronaldóval!

Mos­tan­tól csak a kép­ze­le­ted szab ha­tárt a közös fotó le­he­tő­sé­ge­i­nek.

Mos­tan­tól csak a kép­ze­le­ted szab ha­tárt a közös fotó le­he­tő­sé­ge­i­nek.

Cristiano Ronaldóék a levesben: ő a foci új királya!

Cristiano Ronaldóék a levesben: ő a foci új királya!

Bom­ba­üz­let itt, bom­ba­erős fogás ott.

Hi­he­tet­len vi­lág­csúcs áll a kü­szö­bön a lab­da­rú­gás­ban. Bom­ba­üz­let itt, bom­ba­erős fogás ott. Min­denki jól jár?

Elkelt: ezt a kebelcsodát szereti Ronaldo!

Elkelt: ezt a kebelcsodát szereti Ronaldo!

Alig múlt hu­szon­két éves, Spa­nyol­or­szág leg­szebbje volt, száz­har­minc ezren kö­ve­tik az Ins­tag­ram-on, és Cris­ti­ano Ro­naldo szíve érte dobog!

Alig múlt hu­szon­két éves, Spa­nyol­or­szág leg­szebb höl­gyé­nek vá­lasz­tot­ták meg 2014-ben, száz­har­minc ezren kö­ve­tik az Ins­tag­ram-on, és Cris­ti­ano Ro­naldo szíve érte dobog! Né­hány érv, ami alap­ján ki­je­lent­het­jük, sze­reti az élet ezt a gyö­nyörű ke­bel­cso­dát.

Ronaldo exnője annyira dögös, hogy megmerevedett tőle egy kecske

Ronaldo exnője annyira dögös, hogy megmerevedett tőle egy kecske

Irina Shayk leg­újabb fo­tó­ján akad egy négy­lábú ven­dég­sze­replő...

Irina Shayk leg­újabb fo­tó­ján akad egy négy­lábú ven­dég­sze­replő, akit meg­ba­bo­ná­zott az orosz mo­dell el­ké­pesztő kül­seje.

A Kecsapos Köcsög esete az Erős Pistával

A Kecsapos Köcsög esete az Erős Pistával

Rekop György hu­mo­rista írása a Ri­post­nak szur­ko­lók­ról, Cris­ti­ano Ro­nal­dó­ról, kor­pá­ról, golf­ról, felső tíz­ezer­ről, Ri­vi­é­rá­ról.

Rekop György hu­mo­rista írása a Ri­post­nak szur­ko­lók­ról, Cris­ti­ano Ro­nal­dó­ról, kor­pá­ról, golf­ról, felső tíz­ezer­ről, Ri­vi­é­rá­ról.

Hiába is takargatná óriási melleit a dögös focibíró csaj

Hiába is takargatná óriási melleit a dögös focibíró csaj

Fi­gyelj a já­ték­ve­ze­tői "lab­dákra"!

Da­ni­el­lá­tól a bün­te­tést is szí­ve­sen el­fo­gad­nánk. Emelje fel azt a sárga meg piros lapot, és kész! Ér­de­mes fi­gyelni a já­ték­ve­ze­tői "lab­dákra"!

C. Ronaldo megint levetkőzött, ketrecharcosnak állt

C. Ronaldo megint levetkőzött, ketrecharcosnak állt

Így még biz­to­san nem lát­tad.

Elő­sze­re­tet­tel pózol fél­mez­te­le­nül Cris­ti­ano Ro­naldo, akit ez­út­tal rend­ha­gyó kör­nye­zet­ben fo­tóz­tak. Las Ve­gas­ban tűnt fel a por­tu­gál fut­bal­lista.

Micsoda szépség! Ő Ronaldo új barátnője?

Micsoda szépség! Ő Ronaldo új barátnője?

Könnyen lehet, hogy meg­ta­lálta új pár­ját a friss Eu­rópa-baj­nok.

Könnyen lehet, hogy meg­ta­lálta új pár­ját a friss Eu­rópa-baj­nok. Cris­ti­ano Ro­nal­dót egyre több­ször lát­ják egy szí­nésznő ol­da­lán.

Cristiano Ronaldo sem lehet zseni mindenben

Cristiano Ronaldo sem lehet zseni mindenben

A por­tu­gá­lok Eu­rópa-baj­noka más szín­pa­don csil­log­tatta te­het­sé­gét.

A por­tu­gá­lok Eu­rópa-baj­noka más szín­pa­don csil­log­tatta te­het­sé­gét. Ma­rad­junk annyi­ban, hogy ezt most annyira nem jött be neki.

Méhlepénykúrát próbálnak ki C. Ronaldón

Méhlepénykúrát próbálnak ki C. Ronaldón

A por­tu­gál klasszis min­dent meg­tesz a gyors fel­épü­lé­sért. A leg­el­ve­te­mül­tebb el­já­rásra sem mond nemet.

A por­tu­gál klasszis szó sze­rint min­dent meg­tesz a gyors fel­épü­lé­sért. Még a leg­el­ve­te­mül­tebb el­já­rásra sem mond nemet.

Lehullt a lepel, a pocakja miatt nem vetkőzik C. Ronaldo?

Lehullt a lepel, a pocakja miatt nem vetkőzik C. Ronaldo?

Hová lett a le­gen­dás koc­ka­has?

Hová lett a le­gen­dás koc­ka­has? Nem vé­let­len, hogy az Eb-n nem mu­to­gatta magát fél­mez­te­le­nül? A ka­ta­lá­nok a ha­su­kat fog­ják a rö­hö­gés­től.

Ki hinné? Nem a csajok kenik C. Ronaldo testét

Ki hinné? Nem a csajok kenik C. Ronaldo testét

Jó sze­zonja volt Cris­ti­ano Ro­nal­dó­nak.

Jó sze­zonja volt Cris­ti­ano Ro­nal­dó­nak, aki a Baj­no­kok Li­gája és az Eu­rópa-baj­nok­ság tró­fe­á­ját is ma­gasba emelte. Meg­ér­de­melt pi­he­nő­jét tölti.

Titkolják Ronaldo betegségét, ezen a meccsen biztosan focizik

Titkolják Ronaldo betegségét, ezen a meccsen biztosan focizik

Egye­lőre nem tudni, mikor tér­het vissza a pá­lyára a fo­cista.

Egye­lőre nem tudni, mikor tér­het vissza a pá­lyára a fo­cista. A ma­gyar já­té­ko­sok azon­ban jó eséllyel nem ma­rad­nak le róla.

Kivételes bánásmód jár Cristiano Ronaldóéknak

Kivételes bánásmód jár Cristiano Ronaldóéknak

Nem áll­nak meg a por­tu­gá­lok az Eb-arany­nál és a tró­fe­á­nál. Kell még hely a vit­rin­ben.

Nem áll­nak meg a por­tu­gá­lok az Eu­rópa-baj­noki arany­nál és a tró­fe­á­nál. Kell még hely bőven a vit­rin­ben.

Nekik ajánlotta Cristiano Ronaldo az Eb-győzelmet

Nekik ajánlotta Cristiano Ronaldo az Európa-bajnoki győzelmet

Miért em­le­gette a be­ván­dor­ló­kat?

Fájós láb­bal is bol­do­gan nyi­lat­ko­zott. De miért em­le­gette a be­ván­dor­ló­kat?

Istenhez fohászkodott drámája után C. Ronaldo

Istenhez fohászkodott drámája után C. Ronaldo

Ti­zen­két éve el­bukta a nagy esélyt.

Ti­zen­két éve el­bukta a nagy esélyt, idén pedig még na­gyobb csa­pás ér­hette volna. Meg­szó­lalt a por­tu­gá­lok csil­laga.

C. Ronaldo mamája kimondta, amit más nem mert

C. Ronaldo mamája kimondta, amit más nem mert

Szán­dé­kos volt Payet dur­va­sága, vagy bal­sze­ren­csés moz­du­lat, ami benne van a já­ték­ban?

Szán­dé­kos volt Payet dur­va­sága, vagy bal­sze­ren­csés moz­du­lat, ami benne van a já­ték­ban? Egy biz­tos: sé­rü­lést oko­zott, amit a leg­ne­he­zeb­ben az ál­do­zat édes­anyja dol­go­zott föl.

Óriási meglepetéssel ért véget a foci-Eb!

Óriási meglepetéssel ért véget a foci-Eb!

Ami­lyen jó volt egy hó­na­pig az Eu­rópa-baj­nok­ság, olyan bűn rossz meccsen dőlt el a tró­fea sorsa. Kezd­het­ték volna rög­tön a hosszab­bí­tás­sal!

Ami­lyen jó volt egy hó­na­pig az Eu­rópa-baj­nok­ság, olyan bűn rossz meccsen dőlt el a tró­fea sorsa. Kezd­het­ték volna a hosszab­bí­tás­sal!

Ezért őrülnek meg a nők Cristiano Ronaldóért

Ezért őrülnek meg a nők Cristiano Ronaldóért

10 ok az el­len­áll­ha­tat­lan­sá­gára.

Meg­osztó sze­mé­lyi­ség vagy sem, íme, 10 bi­zo­nyí­ték, miért is olyan el­len­áll­ha­tat­lan a nők kö­ré­ben a por­tu­gál fo­cista.

C. Ronaldo ma végleg lesöpörheti Messit

Gigászok csatája! C. Ronaldo ma végleg lesöpörheti Messit

Li­onel Messi vég­leg le­ma­rad­hat nagy ri­vá­lisa mö­gött.

Li­onel Messi vég­leg le­ma­rad­hat nagy ri­vá­lisa mö­gött, ha Cris­ti­ano Ro­naldo rá­cá­fol egy ket­te­jü­ket becs­mérlő té­telre.

Hihetetlen dráma! Kínok és könnyek az Eb-döntőn

Hihetetlen dráma! Kínok és könnyek az Eb-döntőn

Pár perc múl­tán be­ütött a krach. A leg­na­gyobb csil­la­got zo­kogva, hord­ágyon vit­ték le a pá­lyá­ról.

Erre aztán senki sem szá­mít­ha­tott! Pár perc múl­tán be­ütött a krach. A leg­na­gyobb csil­la­got zo­kogva, hord­ágyon vit­ték le a pá­lyá­ról.

Magyar felfedezője Ronaldóért szorít az Eb-döntőben

Magyar felfedezője Ronaldóért szorít az Eb-döntőben

Bö­löni László sze­rint Cris­ti­ano Ro­naldo egy­maga el­dönt­heti az Eu­rópa-baj­nok­ság dön­tő­jét.

Bö­löni László sze­rint Cris­ti­ano Ro­naldo egy­maga el­dönt­heti az Eu­rópa-baj­nok­ság dön­tő­jét. A ma­gyar szár­ma­zású tré­ner jól is­meri a Real Mad­rid vi­lág­klasszi­sát.

Ronaldo-hisztije: íme a legjobb videók egyben!

Ronaldo-hisztije: íme a legjobb videók egyben!

Las­san az Eu­rópa-baj­nok­ság dön­tő­jére ké­szül­het, a vi­lág­háló azon­ban még min­dig a ma­gya­rok el­leni hisz­ti­jé­vel van tele. Cris­ti­ano Ro­naldo ki­ro­ha­ná­sá­ból itt a leg­jobb össze­ál­lí­tás.

Las­san az Eu­rópa-baj­nok­ság dön­tő­jére ké­szül­het, a vi­lág­háló azon­ban még min­dig a ma­gya­rok el­leni hisz­ti­jé­vel van tele. Itt a leg­jobb össze­ál­lí­tás.

Király Gábor hiába volt Ronaldo, a csatár ezt is túlélte

Király Gábor hiába volt Ronaldo, a csatár ezt is túlélte

Tit­kot árult el a kapus.

A kapus el­árulta, mivel her­gelte a por­tu­gá­lok arany­lab­dá­sát. A tá­ma­dót így sem lehet ki­rob­ban­tani az Eb-ről.

Borostás pasi harapdálta C. Ronaldo fülét

Borostás pasi harapdálta Cristiano Ronaldo fülét

Tény­leg több ez ba­rát­ság­nál?

Me­gint a por­tu­gál arany­lab­dás ga­tyá­já­ban tur­kál a sajtó. Olaj a tűzre a leg­újabb kép­sor. Tény­leg több ez ba­rát­ság­nál?

Botrány az Eb-n! Rátámadtak Cristiano Ronaldóra

Botrány az Eb-n! Rátámadtak Cristiano Ronaldóra

Nin­cse­nek biz­ton­ság­ban a fo­cis­ták.

Újabb ren­de­zői hiba a fran­cia­or­szági Eu­rópa-baj­nok­sá­gon. Nin­cse­nek biz­ton­ság­ban a fo­cis­ták. Nem csak a ter­ro­ris­ták­tól kell fél­niük a pá­lyán.

Pár másodpercben, ez volt a különbség a magyarok és a portugálok között

Pár másodpercben, ez volt a különbség a magyarok és a portugálok között

Ezek a fel­vé­te­lek töb­bet mon­da­nak min­den szó­nál. Va­gány­ság és móka, kontra düh és hisz­té­ria.

Ezekért az összemaszatolt mellekért Ronaldo is csak epekedhet

Ezekért az összemaszatolt mellekért Ronaldo is csak epekedhet

A nő­faló fo­cista is ko­sa­rat ka­pott a bom­bá­zó­tól. Rá­né­zésre E-ko­sa­rat.

A nő­faló sztár­fo­cista is ko­sa­rat ka­pott az álom­alakú bom­bá­zó­tól. Rá­né­zésre E-ko­sa­rat.

Pucér, szexi képpel hergelte excsaja a hisztis Ronaldót

Pucér, szexi képpel hergelte excsaja a hisztis Ronaldót

Mez­te­len fo­tó­val re­a­gált Irina.

Mez­te­len fo­tó­val re­a­gált ko­rábbi sze­relme a por­tu­gál arany­lab­dás ma­gán­szá­mára. Irina Shayk az Eu­rópa-baj­nok­ság alatt sem képes la­zí­tani.

Cristiano Ronaldo magyar néptánca

Cristiano Ronaldo magyar néptánca

Öm­le­nek a mémek az in­ter­netre, ez a leg­be­te­gebb Ro­naldo-vál­to­zat!

A ma­gyar-por­tu­gál meccs után ezer­szám öm­le­nek a mémek az in­ter­netre, ame­lyek­nek a cél­táb­lá­já­ban leg­in­kább Cris­ti­ano Ro­naldo áll. El­ké­szült a leg­be­te­gebb ver­zió!

Elgurult Ronaldo gyógyszere, kiverte a hisztit a pályán

Elgurult Ronaldo gyógyszere, kiverte a hisztit a pályán

Nem bírta ide­gek­kel a ma­gyar vá­lo­ga­tott já­té­kát a por­tu­gál szu­per­sztár. Dzs­u­dzsák gólja miatt gő­zölt be.

Nem bírta ide­gek­kel a ma­gyar vá­lo­ga­tott já­té­kát a por­tu­gál szu­per­sztár. Dzs­u­dzsák gólja miatt gő­zölt be.

Magyar focista lába előtt hever Cristiano Ronaldo

Magyar focista lába előtt hever Cristiano Ronaldo

Cris­ti­ano Ro­nal­dót kevés fut­bal­lista képes le­nyomni ha­zá­já­ban, de Nagy Ádám­nak si­ke­rült.

Cris­ti­ano Ro­nal­dót kevés fut­bal­lista képes le­nyomni ha­zá­já­ban, de Nagy Ádám­nak si­ke­rült.

Lebukott Cristiano Ronaldo, edzésen csajozott!

Lebukott Cristiano Ronaldo, edzésen csajozott!

Ne­künk csak jó, ha nem kon­cent­rál.

Már Iz­land ellen sem ment neki a játék, de úgy tűnik, ez nem za­varja. Ne­künk csak jó, ha nem kon­cent­rál.

Senki sem keresett több pénzt Ronaldóéknál

Senki sem keresett több pénzt Ronaldóéknál

Hova tűn­tek az F1-es ver­seny­zők?

Véget ért egy kor­szak. Tiger Woods és Floyd May­weat­her le­csúsz­tak. Na de hova tűn­tek a ke­re­seti lis­tá­ról a Forma-1-es ver­seny­zők?

Áruló magyarok szurkolnak a magyarok ellen Cristiano Ronaldónak?

Áruló magyarok szurkolnak a magyarok ellen Cristiano Ronaldónak?

Re­mél­jük, csak fi­gyel­met­len­ség volt a honi Real-druk­ke­rek be­jegy­zése!

Re­mél­jük, csak fi­gyel­met­len­ség volt a honi Real Mad­rid-druk­ke­rek be­jegy­zése!

Nem bír csintalan melleivel Ronaldo titokzatos álomcsaja

Nem bír csintalan melleivel Ronaldo új álomcsaja

Dup­lán le­hullt a lepel. Fény de­rült a Real-sztár­ral enyelgő bom­bázó ki­lé­tére, és ruha nél­kül is meg­mu­tat­juk.

Dup­lán is le­hullt a lepel. Fény de­rült a Real-sztár­ral enyelgő bom­bázó ki­lé­tére, és ruha nél­kül is meg tud­juk mu­tatni min­de­nét.

Nem találod ki, hogyan készül Fiola ellen Cristiano Ronaldo!

Nem találod ki, hogyan készül Fiola ellen Cristiano Ronaldo!

A ma­gyar csa­pat már vagy egy hó­napja ke­mé­nyen edz. Egé­szen más mód­szerre es­kü­szik a por­tu­gál.

Cikizik C. Ronaldót, nem ezt várta a kisfiától

Cikizik C. Ronaldót, nem ezt várta a kisfiától

A Real sztár­já­nak ma­gya­ráz­kod­nia kell.

Nehéz dolga van Cris­ti­ano Ro­nal­dó­nak, mert a kisfia nem kí­méli őt. A Real Mad­rid sztár­já­nak ma­gya­ráz­kod­nia kell.

Micsoda fenék! Álomnővel melegít C. Ronaldo az Eb-re

Micsoda fenék! Álomnővel melegít C. Ronaldo az Eb-re

A ma­gyar fo­cis­ták már egy hó­napja az edzé­se­ken iz­zad­nak. A por­tu­gál sztár egé­szen más test­moz­gás­sal ké­szül el­le­nünk.

A ma­gyar fo­cis­ták már egy hó­napja az edzé­se­ken iz­zad­nak. A por­tu­gál sztár egé­szen más test­moz­gás­sal ké­szül el­le­nünk. Mu­tat­juk, mi­lyen bom­bázó a "sze­mé­lyi edzője"!