CÍMKE: 'comb'

Újabban ide tetováltatnak a nők, ilyen szexi lesz tőle a láb

Újabban ide tetováltatnak a nők, ilyen szexi lesz tőle a láb

Őr­jí­tően szexi lesz a lábad, ha jól vá­lasz­tasz ma­gad­nak min­tát! Örök fe­hér­nemű lett di­va­tos a nők kö­ré­ben. Meg­őrül majd tőle a párod.

Őr­jí­tően szexi lesz a lábad, ha jól vá­lasz­tasz ma­gad­nak min­tát! Örök fe­hér­nemű lett di­va­tos a nők kö­ré­ben. Meg­őrül majd tőle a párod, mu­ta­tunk né­hány öt­le­tet.Úgy vá­lassz min­tát, hogy az va­ló­ban téged fe­jez­zen ki. Nem nyúl­hatsz mellé, adj időt ma­gad­nak, meg lesz az ered­mény.

Újabb, meztelenül jógázó lány lett a fotós áldozata! Teljesen kitárulkozott

Újabb, meztelenül jógázó lány lett a fotós áldozata! Teljesen kitárulkozott

A nyári nagy me­leg­ben sokan könnyel­műen ruha nél­kül lát­nak neki a spor­to­lás­nak. Ezt a pil­la­na­tot kap­ták most len­cse­végre...

Felejtsd el a modelleket - így néz ki egy valódi nő combja és feneke

Felejtsd el a modelleket - így néz ki egy valódi nő combja és feneke

Sze­resd magad, és nézd, mennyire sok­fé­lék va­gyunk!

Ne ér­de­kel­jen, mit üzen a pho­tos­hop! Sze­resd magad, és nézd, mennyire sok­fé­lék va­gyunk!

Feszes combokat szeretnél? Ez a 7 gyakorlat csodákra képes

Feszes combokat szeretnél? Ez a 7 gyakorlat csodákra képes

Jön a jó idő, ha­ma­ro­san le­ke­rül a nők­ről a nad­rág. Még nem vagy el­késve, hogy edzeni kezdj, és meg­for­máld a comb­ja­i­dat.

Olyan rövid szoknyában feszít a magyar modell, hogy az már öv

Olyan rövid szoknyában feszít a magyar modell, hogy az már öv

A leg­ke­re­set­tebb ma­gyar mo­dell­nek min­den jól áll, de lás­suk be, az a leg­job­ban, amit nem vesz fel!

Pucér combokat villantott Stohl András lánya: de mit szól ehhez Buci?

Pucér combokat villantott Stohl András lánya: de mit szól ehhez Buci?

Stohl Luca őr­jí­tően hosszú comb­ja­i­tól még a lé­leg­ze­ted is eláll!

Stohl Luca őr­jí­tően hosszú comb­ja­i­tól még a lé­leg­ze­ted is eláll!

Se bugyi, se más: mit szorít hosszú combjai közé a pucér röpis lány?

Se bugyi, se más: mit szorít hosszú combjai közé a pucér röpis lány?

Chase a világ nyol­ca­dik cso­dája. Mérd végig a tes­tét a tal­pá­tól a feje búb­jáig! El­tart egy ideig, de hidd el, ér­de­mes!

Igazi húsvéti csoda Hosszú Katinka legfrissebb fotója

Igazi húsvéti csoda Hosszú Katinka legfrissebb fotója

Úszó­sztá­runk így üzent az ün­ne­pen.

Nyu­szi­fül, de ga­zel­la­test: így üzen az Iron Lady az ünnep al­kal­má­ból. Pi­he­nés köz­ben sem fe­led­ke­zett meg a népes ra­jon­gó­tá­bo­rá­ról.

Meztelen combok, széttárt lábak: Sosem volt ilyen dögös Zséda

Meztelen combok, széttárt lábak: Sosem volt ilyen dögös Zséda

Me­gint bru­tál szexi sze­re­lés­ben tü­zeli fel a pa­si­kat a gyö­nyörű éne­kesnő!

Me­gint bru­tál szexi sze­re­lés­ben tü­zeli fel a pa­si­kat a gyö­nyörű éne­kesnő!

Egyetlen törölköző is segít megszabadulni a combhájtól

Egyetlen törölköző is segít megszabadulni a combhájtól

Nem té­ve­dés, ez a három gya­kor­lat, ame­lyek­hez egy ki­sebb tö­röl­köző a leg­jobb se­géd­esz­köz, vil­lám­gyor­san ol­vasztja le a zsírt a belső com­bod­ról.

Tudod, mire van szük­sé­ged a tö­ké­le­tesre for­mált belső comb­hoz? Egy tö­röl­kö­zőre! Nem té­ve­dés, ez a három gya­kor­lat, ame­lyek­hez egy ki­sebb tö­röl­köző a leg­jobb se­géd­esz­köz, vil­lám­gyor­san ol­vasztja le a zsírt a belső com­bod­ról.

Formás mellek, sima comb: Tücsi alaposan kitett magáért!

Formás mellek, sima comb: Tücsi alaposan kitett magáért!

Mintha Aryee Cla­u­dia egyre jobb for­má­ban lenne. Pedig már azt hit­tük, nem lehet fo­kozni...

Mintha Aryee Cla­u­dia egyre jobb for­má­ban lenne. Pedig már azt hit­tük, nem lehet fo­kozni...

Feszes combokat szeretnél? Mutatjuk a leghatékonyabb gyakorlatokat!

Feszes combokat szeretnél? Mutatjuk a leghatékonyabb gyakorlatokat!

Haj­la­mos vagy combra hízni? Ezek­kel a gya­kor­la­tok­kal újra vissza­nyer­he­ted álom­ala­kod: vil­lám­edzés napi 20 perc­ben, 1 hónap alatt ered­mény!

Haj­la­mos vagy combra hízni? Ezek­kel a gya­kor­la­tok­kal újra vissza­nyer­he­ted álom­ala­kod: vil­lám­edzés napi 20 perc­ben, 1 hónap alatt ered­mény! Rá­adá­sul most a la­ká­sod sem kell el­hagy­nod, ugyanis simán ott­hon is el­vé­gez­he­ted eze­ket a gya­kor­la­to­kat! Az edző­te­rem már a múlté!

Victoria Beckham lábaitól ijedezik a világ

Victoria Beckham lábaitól ijedezik a világ

Ő sem tö­ké­le­tes.

A di­vat­ter­ve­zővé lett pop­sztár comb­jain bi­zarr ránc­fol­tok tűn­tek fel, ami meg­kér­dő­je­lez­he­tet­len nyoma az el­ke­rül­he­tet­len öre­ge­dés­nek.

Apró nadrágban villantott érzéki combot a magyar szépségkirálynő!

Apró nadrágban villantott érzéki combot a magyar szépségkirálynő!

A Miss World Hun­gary idei győz­tese szexi sze­re­lés­ben lá­to­ga­tott ki a Szi­getre!

A vörös szőnyegen villantott hatalmasat Nicole Kidman!

A vörös szőnyegen villantott hatalmasat Nicole Kidman!

Ha ru­hája pár cen­ti­vel fel­jebb csú­szik, kínos di­vat­baki lett volna a vége, így vi­szont min­den­kit le­nyű­gö­zött.

Ha ru­hája pár cen­ti­vel fel­jebb csú­szik, kínos di­vat­baki lett volna a vége...

Végtelen hosszú combokat villantott Dj Seherezádé

Végtelen hosszú combokat villantott Dj Seherezádé

Extra rövid ru­há­ban vil­lan­tott.

Mi­csoda lát­vány! Extra rövid ru­há­ban mu­tatta meg teste egyik leg­tö­ké­le­te­sebb ré­szét.

Bátor lányok megmutatták: ilyen a valódi nők meztelen combja

Bátor lányok megmutatták: ilyen a valódi nők meztelen combja

Lehet húsos, göd­röcs­kés, izmos vagy éppen kissé sző­rö­sebb - ilye­nek a va­lódi nők.

Végtelen hosszú combot varázsol ez az aprócska kiegészítő!

Végtelen hosszú combot varázsol ez az aprócska kiegészítő!

Idén újra be­rob­ban a divat vi­lá­gába a szexi comb­zokni, ami egy­szerre szű­zies és va­dító. Vi­seld rö­vid­nad­rág­hoz vagy szok­nyá­hoz, a pasik be­gő­zöl­nek tőle.

Combjai miatt ostorozzák Kulcsár Edinát

Combjai miatt ostorozzák Kulcsár Edinát

Ke­mény kri­ti­ká­kat kap.

A Nagy Du­ett­ben min­den­kit ámu­latba ej­tett a hang­já­val Kul­csár Edina, ugyanez azon­ban nem mond­ható el a kül­se­jé­ről. Ke­mény kri­ti­ká­kat kap.

Itt a legújabb őrület! Testük legszexibb pontjain sminkelnek a nők!

Itt a legújabb őrület! Testük legszexibb pontjain sminkelnek a nők!

A nyári smin­ke­lés leg­újabb őrü­le­tét mu­tat­juk meg most!

A nyári smin­ke­lés leg­újabb őrü­le­tét mu­tat­juk meg most! Hi­he­tet­len op­ti­kai cso­dákra képes egy-két ecset­vo­nás!

Így még nem láttad a legszexibb magyar kézis csaj combját

Így még nem láttad a legszexibb magyar kézis csaj combját

Hosszú comb­já­ról töl­tött föl fotót a kö­zös­ségi ol­da­lára. A ra­jon­gói még­sem le­het­nek bol­do­gok.

Hosszú comb­já­ról töl­tött föl fotót a kö­zös­ségi ol­da­lára. A ra­jon­gói még­sem le­het­nek bol­do­gok.

Vajna Tímea hosszú combjaitól elaléltak az angolok!

Vajna Tímea hosszú combjaitól elaléltak az angolok!

Me­rész csiz­má­ban vil­lan­tott.

A dús­gaz­dag film­mo­gul, Andy Vajna fe­le­sége Ang­li­á­ban tölti a hosszú hét­vé­gét, és ha már ott jár, meg­mu­tatta tö­ké­le­tes tes­tét.

Zárd a hetet Kiss Daniella végtelen combjaival!

Zárd a hetet Kiss Daniella végtelen combjaival!

Álom­szép fehér csip­ke­ru­há­ban pó­zolt.

Álom­szép fehér csip­ke­ru­há­ban pó­zolt Kiss Da­ni­ella, azon az exk­lu­zív fotón, ami a na­pok­ban ké­szült róla.

Hosszú combját és melleit is megmutatta Pordán Petra

Hosszú combját és melleit is megmutatta Pordán Petra

Por­dán Petra a fod­rász­nál töl­tötte az esős kedd dél­utánt, és ha már ott volt, egy ér­zéki képet is lőtt.

Por­dán Petra a fod­rász­nál töl­tötte az esős kedd dél­utánt, és ha már ott volt, egy képet is lőtt. Azt talán ő sem sej­tette, hogy szexi fo­tója egy pil­la­nat alatt fel­tü­zeli a férfi­a­kat!

Valami van Vajna Tímea lábai közt...

Valami van Vajna Tímea lábai közt...

Vajon mi lehet a csu­pasz com­bok kö­zött?

A fotó, amit mu­ta­tott, iga­zán dögös. De vajon mi lehet a csu­pasz com­bok kö­zött? Nem tu­dunk rá­jönni.

Titokzatos férfi lába között villantott Keresztes Ildikó! - Fotó

Titokzatos férfi lába között villantott Keresztes Ildikó! - Fotó

Az öt­ven­egy éves éne­kes­nőt me­rész öl­tö­zék­ben kap­ták len­cse­végre.

A nap kérdése: milyen Zimány Linda combja? - fotó

A nap kérdése: milyen Zimány Linda combja? - fotó

Fo­lya­ma­to­san új kül­ső­vel lepi meg a ra­jon­góit a mo­dell, most épp ned­ves comb­jait mu­to­gatta.

Eddz velünk! Szuper gyakorlatok a formás combokért

Eddz velünk! Szuper gyakorlatok a formás combokért

Sze­ret­nél for­más com­bo­kat, de nem tudod, ho­gyan kezdj neki? Íme, né­hány iga­zán klassz gya­kor­lat!

Sze­ret­nél for­más com­bo­kat, de nem tudod, ho­gyan kezdj neki? Íme, né­hány klassz gya­kor­lat!