CÍMKE: 'cipő'

Hihetetlen dísz kerül tavasszal a cipőkre: többé nincs észrevétlen női láb

Hihetetlen dísz kerül tavasszal a cipőkre: többé nincs észrevétlen női láb

A di­vat­ter­ve­zők min­dent be­vet­nek, hogy idén ta­vas­szal a láb­fejre sze­ge­ződ­je­nek a te­kin­te­tek.

Elmúltál 40? Ezekben a cipőkben lesz pokoli csinos a lábad

Elmúltál 40? Ezekben a cipőkben lesz pokoli csinos a lábad

Itt az idő, hogy le­cse­réld a szek­ré­nyed­ben lévő, ide­jét­múlt ci­pő­ket! Vá­lassz nőies fa­zo­no­kat.

Itt az idő, hogy le­cse­réld a szek­ré­nyed­ben lévő, ide­jét­múlt ci­pő­ket! Vá­lassz bát­ran nőies fa­zo­no­kat, hidd el, a ké­nye­le­mért nem kell le­mon­da­nod a szép láb­be­lik­ről! Mu­tat­juk a di­va­tos da­ra­bo­kat, sze­mez­gess csak, hogy meg­ta­láld az egyé­ni­sé­ged­hez leg­job­ban illőt.

Képtelenség! 1,6 millióba kerül a Nike új cipője

Képtelenség! 1,6 millióba kerül a Nike új cipője

Volt már a Nike-nak pár fur­csa­sága, de ehhez fog­ha­tót még nem lát­tunk. Te mit csi­nál­nál ezzel a ci­pő­vel?

Volt már a Nike-nak pár fur­csa­sága, de ehhez fog­ha­tót még nem lát­tunk. Te mit csi­nál­nál ezzel a ci­pő­vel?

Ebben a cipőben biztosan jó kedved kerekedik, csak rá kell nézned

Ebben a cipőben biztosan jó kedved kerekedik, csak rá kell nézned

Vi­gyél egy kis vi­dám­sá­got a szürke min­den­na­pokba! Vi­selj mesés ci­pő­ket, szí­nezd be a na­po­dat.

Néhány zseniális cipő, ami egy egyszerű fekete ruhát is ünnepivé varázsol

Néhány zseniális cipő, ami egy egyszerű fekete ruhát is ünnepivé varázsol

Ezek a cipők al­kal­mivá va­rá­zsol­ják a leg­egy­sze­rűbb ru­há­kat is! Cso­dá­la­tos csil­lo­gás a par­ti­kon, ez az idei év trendje.

Ilyen színű cipő lesz az idei tél nagy kedvence

Ilyen színű cipő lesz az idei tél nagy kedvence

Vá­lassz ele­gáns színt és ké­nyel­mes cipőt idén télen! Meg­te­he­ted! Ra­gyogj benne min­den al­ka­lom­mal, bár­hová fel­ve­he­ted.

Vá­lassz ele­gáns színt és ké­nyel­mes cipőt idén télen! Meg­te­he­ted! Ra­gyogj benne min­den al­ka­lom­mal, bár­hová el­me­hetsz benne. Iga­zán csi­nos, szexi és va­dító le­hetsz, ha ezt vi­se­led. Imádni fog­ják a lá­ba­don a férfiak az ál­ta­lad vá­lasz­tott cipőt ebben a szín­ben!

2018 divatújdonsága: Egyetlen apróságtól lesz szexi a női bokacsizma

2018 divatújdonsága: Egyetlen apróságtól lesz szexi a női bokacsizma

Tom­bol a bo­ka­csizma-sze­zon! A prak­ti­kus és trendi láb­beli egyet­len ap­ró­ság­tól lesz ké­nyel­me­sebb és sze­xibb! Mu­tat­juk az új stí­lust!

Tom­bol a bo­ka­csizma-sze­zon! A prak­ti­kus és trendi láb­beli egyet­len ap­ró­ság­tól lesz ké­nyel­me­sebb és sze­xibb! Mu­tat­juk az új stí­lust!

Farmert és pólót húznál? Mutatjuk, milyen cipő lett ehhez a menő

Farmert és pólót húznál? Mutatjuk, milyen cipő lett ehhez a menő

Az ősz nagy do­bá­sát a nőies höl­gyek­nek ajánl­juk.

Az ősz nagy do­bá­sát a nőies höl­gyek­nek ajánl­juk, akik érzik a pil­la­nat va­rá­zsát.

Nem férnek el a cipőid? Ha ezt meglátod, azonnal akarsz egy ilyet

Nem férnek el a cipőid? Ha ezt meglátod, azonnal akarsz egy ilyet

Szinte forr a net! Végre itt a meg­ol­dás, egy szu­per, japán ta­lál­mány.

Szinte forr a net! Végre itt a mentő meg­ol­dás! Pá­ron­ként ren­dezve tá­rol­ha­tod a ci­pő­i­det, még­hozzá jól át­te­kint­he­tően. A ja­pá­nok ta­lál­má­nya íz­lé­ses, magas mi­nő­ségű mű­anyag. Egy­szer meg­ve­szed, ki­szol­gál egy éle­ten át.

Victoria Beckham megmutatta a legújabb cipődivatot!

Victoria Beckham megmutatta a legújabb cipődivatot!

Az ősz leg­me­nőbb cipői már a téli táj ra­gyo­gá­sát és a ka­rá­cso­nyi fé­nye­ket idé­zik.

Az ősz leg­me­nőbb cipői már a téli táj ra­gyo­gá­sát és a ka­rá­cso­nyi fé­nye­ket idé­zik.

Cipős rendőrök miatt tört ki a botrány a mecsetben

Cipős rendőrök miatt tört ki a botrány a mecsetben

Ki­a­bá­lásba tor­kol­lott egy rend­őri vizit.

Ki­a­bá­lásba és lök­dö­ső­désbe tor­kol­lott egy rend­őri vizit az ang­liai High Wy­combe-ban ta­lál­ható me­cset­ben, mi­u­tán a rend­őrök ci­pő­ben lép­tek be a szen­télybe.

Ezért moss cipőt mosógépben! Nem bánod meg

Ezért moss cipőt mosógépben! Nem bánod meg

A ci­pő­tisz­tí­tás nem könnyű dolog.

A ci­pő­tisz­tí­tás nem könnyű dolog, de egy kis prak­ti­ká­val olyan ra­gyo­góvá va­rá­zsol­hat­juk a láb­be­lin­ket, mintha csak új lenne.

Ez a cipő lesz az őszi divat sikerdarabja: 5 szuper megoldást mutatunk!

Ez a cipő lesz az őszi divat sikerdarabja: 5 szuper megoldást mutatunk!

Itt a leg­újabb divat, ami elő­nyös min­den­ki­nek. Bát­ran vi­sel­he­ted szok­nyá­hoz vagy nad­rág­hoz, tuti lesz a si­ke­red benne.

Kicsit kényelmetlen, de csábítóan szexivé varázsolja a női lábat az új cipődivat

Kicsit kényelmetlen, de csábítóan szexivé varázsolja a női lábat az új cipődivat

Van az a pil­la­nat és az a ka­te­gó­ri­ájú cipő, ami­kor a nő szí­vest-örö­mest le­mond a ké­nye­lem­ről. Mu­ta­tunk is né­hány ilyet.

Sose találod ki, mivel rukkoltak elő őszre a francia divattervezők

Sose találod ki, mivel rukkoltak elő őszre a francia divattervezők

Ami­kor elő­ször meg­lát­tuk az Yves Saint Lau­rent leg­újabb láb­be­li­jét, azt hit­tük, az egész egy jóízű át­ve­rés.

Ami­kor elő­ször meg­lát­tuk az Yves Saint Lau­rent leg­újabb láb­be­li­jét, azt hit­tük, az egész egy jóízű át­ve­rés.

Elárasztották a cipők az előszobád? Ezt az ötletet imádni fogod

Elárasztották a cipők az előszobád? Ezt az ötletet imádni fogod

Ele­ged van abból, hogy a cipők sza­na­szét he­ver­nek az elő­szo­bá­ban és sem­mi­nek nincs helye? Ezek­kel a meg­ol­dá­sok­kal min­dig ren­det tart­hatsz ott­hon!

Rémisztő a legújabb cipődivat, már megint túlzásba estek a nők

Rémisztő a legújabb cipődivat, már megint túlzásba estek a nők

Nem elég, hogy ret­te­ne­te­sen csú­nyák, de min­den bi­zonnyal ké­nyel­met­le­nek is ezek a cipők. Azért a fel­tű­nési visz­ke­teg­ség­nek is van ha­tára!

Eljött az idióta cipők korszaka, de ki veszi ezeket fel?

Eljött az idióta cipők korszaka, de ki veszi ezeket fel?

A di­vat­ter­ve­zők sok­szor nem a ké­nye­lemre tö­re­ked­nek, de azért min­den­nek van ha­tára. Ezt most át­lép­ték!

A di­vat­ter­ve­zők sok­szor nem a ké­nye­lemre tö­re­ked­nek, de azért min­den­nek van ha­tára. Ezt most át­lép­ték!

Nagyibugyi után most hódít a nagyicipő

Nagyibugyi után most hódít a nagyicipő

Nagy­anyá­ink min­dig a prak­ti­kus, ké­nyel­mes meg­ol­dá­sokra tö­re­ked­tek.

Nagy­anyá­ink min­dig a prak­ti­kus, ké­nyel­mes meg­ol­dá­sokra tö­re­ked­tek. A cipőt il­le­tően is pon­to­san tud­ták, mit kell hor­dani, hogy tö­ké­le­tes le­gyen.

Pikáns részletek: Eszméletlen szexi lesz a nyári cipődivat!

Pikáns részletek: Eszméletlen szexi lesz a nyári cipődivat!

Szu­per­nő­ies, na­gyon dögös.

Szu­per­nő­ies, na­gyon dögös és iga­zán kü­lön­le­ges. Ezt a di­va­tot imádni fogod!

Hihetetlen történet: Náray Tamásnak így lett két jobb lába

Hihetetlen történet: Náray Tamásnak így lett két jobb lába

Náray Tamás ci­pő­bolt­ban járt a minap, és ami ott tör­tént vele, az vicc­nek is rossz.

Náray Tamás ci­pő­bolt­ban járt a minap, és ami ott tör­tént vele, az vicc­nek is rossz.

Kényelmes és trendi: Tornacsuka helyett ezt a cipőt válaszd

Kényelmes és trendi: Tornacsuka helyett ezt a cipőt válaszd

Egész nap ro­han­gálsz és nem sze­ret­nél víz­hó­lya­go­kat a tű­sar­kú­tól? Nem cso­dál­juk!

Őrület! Egérsarkú cipő lett az új divat

Őrület! Egérsarkú cipő lett az új divat

Ez a leg­cu­kibb szan­dál, amit va­laha lát­tál!

Ez a leg­cu­kibb szan­dál, amit va­laha lát­tál! És ebben biz­to­san hó­dít­hatsz! Az ele­gáns ma­gas­sar­kúk egér­fü­le­ket kap­tak.

Szuperdögös lesz a cipő nyáron! Egy ilyen minden nőnek kell

Szuperdögös lesz a cipő nyáron! Egy ilyen minden nőnek kell

Ha a ci­pő­di­va­tot néz­zük, idén nyá­ron az ele­gan­ciáé és nő­i­es­ségé lesz a fő­sze­rep.