CÍMKE: 'cipő'

A flip-flop papucsnak lőttek, ez lesz az új divat

A flip-flop papucsnak lőttek, ez lesz az új divat

Első lá­tásra fur­csa kom­bi­ná­ci­ója a pa­pucs­nak és a tor­na­ci­pő­nek ez a di­va­tos láb­beli.

Idén csupa pánt a szandál, szuperdögös benne minden nő

Idén csupa pánt a szandál, szuperdögös benne minden nő

Me­rész, nyi­tott és csá­bító láb­be­li­ket vi­sel­nek idén a nők. Sok férfi imádja a szép női láb­fe­je­ket.

FRISS HÍREK

Megőrültek a menyasszonyok, ez az új esküvői cipődivat!

Megőrültek a menyasszonyok, ez az új esküvői cipődivat!

Két­ség­te­len, hogy ké­nyel­mes.

Két­ség­te­len, hogy ké­nyel­mes, de arról nem va­gyunk meg­győ­ződve, hogy ez a leg­jobb vi­se­let a meny­asszo­nyi ru­há­hoz.

Minden férfit leveszel a lábáról ebben a dögös szandálban

Minden férfit leveszel a lábáról ebben a dögös szandálban

Mu­tat­juk, mi­lyen láb­beli lesz a nyár slá­gere.

Mu­tat­juk, mi­lyen láb­beli lesz a nyár slá­gere.

Nyáron ezekben a kényelmes cipőkben rohangálnak a nők

Nyáron ezekben a kényelmes cipőkben rohangálnak a nők

Vége a vas­tag ci­pők­nek, itt a laza nyári láb­be­lik ideje. Van­nak örök fa­zo­nok, amik mégis évről-évre meg­újul­nak.

Vége a vas­tag ci­pők­nek, itt a laza nyári láb­be­lik ideje. Van­nak örök fa­zo­nok, amik mégis évről-évre meg­újul­nak.

Imádod a szűk farmert? Ilyen cipőt vegyél fel hozzá!

Imádod a szűk farmert? Ilyen cipőt vegyél fel hozzá!

Is­merd meg, ho­gyan dob­ha­tod fel az egy­szerű szűk far­me­ro­dat a meg­fe­lelő ci­pők­kel!

Is­merd meg, ho­gyan dob­ha­tod fel az egy­szerű szűk far­me­ro­dat a meg­fe­lelő ci­pők­kel, hogy totál sze­xivé és iz­gal­massá vál­jon!

2019-ben ez a legszexibb cipőtrend: Meztelen lesz a női láb

2019-ben ez a legszexibb cipőtrend: Meztelen lesz a női láb

Meg­lepő vagy sem, az idei tren­det a tel­je­sen át­lát­szó ci­pel­lők fog­ják uralni, még­hozzá a leg­kü­lön­fé­lébb fa­zo­nok­ban.

Örömteli pillanat, Dzsudzsák Balázs titkot árult el

Örömteli pillanat, Dzsudzsák Balázs titkot árult el

A hor­vá­tok ju­bi­lál­hat.

A hor­vá­tok el­leni Eu­rópa-baj­noki se­lej­te­zőn ju­bi­lál­hat a ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya. Új cipőt ka­pott a jeles al­ka­lomra a 32 éves szélső.

Rövid lett a farmer, bajba kerültek a nők

Rövid lett a farmer, bajba kerültek a nők

Nem min­den­ki­nek áll jól a há­rom­ne­gye­des nad­rág, ugyanis op­ti­ka­i­lag rö­vi­díti a lábat. Most meg­tud­ha­tod, mi­lyen ci­pő­vel tudod ezt el­len­sú­lyozni. Ho­gyan le­hetsz mégis csi­nos.

Nem min­den­ki­nek áll jól a há­rom­ne­gye­des nad­rág, ugyanis op­ti­ka­i­lag rö­vi­díti a lábat. Most meg­tud­ha­tod, mi­lyen ci­pő­vel tudod ezt el­len­sú­lyozni. Ho­gyan le­hetsz mégis csi­nos ebben a fa­zon­ban. Mu­ta­tunk cipő és far­mer­nad­rág kom­bi­ná­ciót, vá­laszt­hatsz neked tet­sző va­ri­á­ciót.

Itt az új divatőrület: Idén dögös bársonyba borulnak a cipők

Itt az új divatőrület: Idén dögös bársonyba borulnak a cipők

Gyö­nyörű, ele­gáns, nőies lesz idén a női ci­pő­di­vat. Szí­nek­kel, fan­tasz­ti­kus fa­zo­nok­kal ér­kez­nek a láb­be­lik. Ta­láld meg az örök klasszi­kus fa­zo­no­dat!

Gyö­nyörű, ele­gáns, nőies lesz idén a női ci­pő­di­vat. Szí­nek­kel, fan­tasz­ti­kus fa­zo­nok­kal ér­kez­nek a láb­be­lik. Bár­sony iga­zán cso­dás vá­lasz­tás, régi ko­ro­kat is idéz­het, de a fazon új vi­lá­go­kat is nyit­hat meg előt­ted. Ér­de­mes ma­zso­lázni a kí­ná­lat­ból. Ta­láld meg az örök klasszi­kus fa­zo­no­dat!

Eldobod az agyadat a legújabb cipődivattól, ez az igazi női bátorság

Eldobod az agyadat a legújabb cipődivattól, ez az igazi női bátorság

Az új ta­va­szi-nyári ci­pőt­ren­dek a be­vál­la­ló­sok­nak ked­vez­nek. Régi ked­ven­cek tér­nek vissza.

Az új ta­va­szi-nyári ci­pőt­ren­dek a be­vál­la­ló­sok­nak ked­vez­nek. Régi ked­ven­cek tér­nek vissza.

Nem hiszed el, miben jelent meg a magyar foci új csillaga

Nem hiszed el, miben jelent meg a magyar foci új csillaga

Mint arról a Ri­post már ko­ráb­ban is írt, Szo­bosz­lai Do­mi­nik­nak tény­leg kez­de­nie kel­lene a szlo­vá­kok ellen.

Mint arról a Ri­post már ko­ráb­ban is írt, Szo­bosz­lai Do­mi­nik­nak tény­leg kez­de­nie kel­lene a szlo­vá­kok ellen.

Szédítően karcsú és hosszú lábaid lesznek ebben a csábos cipőben

Bárki megirigyelhet: Szédítően karcsú és hosszú lábaid lesznek ebben a csábos cipőben

Ez a leg­szu­pe­rebb vá­lasz­tás, mely igazi álom­nővé tesz.

Ez a leg­szu­pe­rebb vá­lasz­tás, mely­nek vi­se­lése igazi álom­nővé tesz. A titok egyet­len apró, ám csep­pet sem el­ha­nya­gol­ható trükk. Mond­juk és mu­tat­juk is a rész­le­te­ket!

Megremeg a föld és a férfiszív: jön a vadonatúj körömcipő-divat

Megremeg a föld és a férfiszív: jön a vadonatúj körömcipő-divat

Szu­per hí­rünk van: ta­vas­szal a divat az iga­zán nőies tren­dek­nek fog ked­vezni.

Szu­per hí­rünk van: ta­vas­szal a divat az iga­zán nőies tren­dek­nek fog ked­vezni...

Eddig képregényhősnő volt, most cipő lett: Mary Jane-fazonban libbennek a szexi nők

Eddig képregényhősnő volt, most cipő lett: Mary Jane-fazonban libbennek a szexi nők

Új stí­lust kap­tak a ta­vasz leg­ké­nyel­me­sebb to­pán­kái.

Új stí­lust kap­tak a ta­vasz leg­ké­nyel­me­sebb to­pán­kái. És mi­lyen jó, hogy ez meg­tör­tént! Mu­tat­juk a föld­ke­rek­ség leg­sze­xibb és leg­nő­i­e­sebb ci­pőit!

Ez az 5 cipő lesz 2019-ben a legnagyobb divat

Ez az 5 cipő lesz 2019-ben a legnagyobb divat

A ter­ve­zők na­gyot al­kot­tak.

Ha idén eze­ket a ci­pő­ket vá­lasz­tod, ga­ran­tál­tan min­denki ész­re­vesz az utcán! Ér­zéki, ke­cses lá­ba­kat for­mál­nak ezek a láb­be­lik. A ter­ve­zők na­gyot al­kot­tak.

Varázslat történik a tavaszi cipőkkel: Végre minden nő boldog lesz

Varázslat történik a tavaszi cipőkkel: Végre minden nő boldog lesz

Végre egy iga­zán egyedi és va­rázs­la­tos trend! Ta­vas­szal cso­dás csip­kébe bo­rul­nak a cipők.

Végre egy iga­zán egyedi és va­rázs­la­tos trend! Ta­vas­szal cso­dás csip­kébe bo­rul­nak a cipők.

Ez a cipődivat tarol majd tavasszal: Szuperszexi lábat csinál a nőknek

Meghökkentő lesz a tavaszi cipődivat - te vajon a rajongójává válsz?

Meg­lepő és kü­lön­le­ges di­vatra ké­szülj idén ta­vas­szal. Nézd meg, mit hoz a már­cius.

Meg­lepő és kü­lön­le­ges di­vatra ké­szülj idén ta­vas­szal. Nézd meg, mit hoz a már­cius.

Itt a legújabb cipődivat, karácsonykor minden csinos nő ebben jár

Itt a legújabb cipődivat, karácsonykor minden csinos nő ebben jár

Ün­ne­pekre már most sze­rezd be a csi­nos és na­gyon ké­nyel­mes láb­be­li­ket.

Ün­ne­pekre már most sze­rezd be a csi­nos és na­gyon ké­nyel­mes láb­be­li­ket.

Bombasztikus ötlettel indít 2019-ben a cipődivat, minden nő boldog lesz

Bombasztikus ötlettel indít 2019-ben a cipődivat, minden nő boldog lesz

Soha nem volt még ennyire nőies az edző­cipő, uj­jon­ga­nak a nők!

Esz­mé­let­len újí­tás­sal rob­ban be az edző­cipő, soha nem volt még ennyire nőies!

Őrült cipők: valóban ez lesz a divat?

Őrült cipők: valóban ez lesz a divat?

Ha meg­un­tad az egy­szerű ci­pő­ket, akkor ezek a láb­be­lik neked valók!

Ha meg­un­tad az egy­szerű ci­pő­ket, akkor ezek a láb­be­lik neked valók! De az is lehet, hogy túl­zásba estek a ter­ve­zők? Hol a határ? Mi hord­ható, és mi az, ami már nem? Döntsd el te!

Meghan Markle imádja ezt a cipőt, szinte mindig ezt hordja

Meghan Markle imádja ezt a cipőt, szinte mindig ezt hordja

Könnyed, ele­gáns és stí­lu­sos ez az al­kalmi cipő...

Könnyed, ele­gáns és stí­lu­sos ez az al­kalmi cipő, nem vé­let­len, hogy a her­cegné egyik ked­vence lett. De nem­csak ő, hanem nők mil­liói van­nak odáig érte. Nem vé­let­le­nül: ele­gáns, mégis vissza­fo­got­tan szexi, és szinte bár­mi­lyen al­ka­lomra tö­ké­le­tes!

Sokkoló: ez a nő olyasmivel keres tízmilliókat, amit el se képzelnél...

Sokkoló: ez a nő olyasmivel keres tízmilliókat, amit el se képzelnél...

Fel­fe­dezte ma­gá­nak a piaci rést, és nincs benne gát­lás, hogy éljen is vele...

Fel­fe­dezte ma­gá­nak a piaci rést, és nincs benne gát­lás, hogy éljen is vele...

Pici sarok és hegyes orr, ez az őszi cipődivat

Pici sarok és hegyes orr, ez az őszi cipődivat

Hét­köz­na­pok lóti-futi fa­zonja.

Az ősz leg­me­nőbb ci­pője, szinte min­den kor­osz­tály szá­mára tö­ké­le­tes, nőies, ké­nyel­mes és ma­gá­val ra­gadó. Hét­köz­na­pok lóti-futi fa­zonja.

Bűnös holmi: emiatt képtelenek orgazmusra a nők!

Bűnös holmi: emiatt képtelenek orgazmusra a nők!

Egy sor egész­ség­ügyi de­for­má­ci­ó­hoz, köz­tük az or­gaz­musra való ké­pes­ség meg­szű­né­sé­hez is ve­zet­het a nő­i­es­ség jel­ké­pé­nek szá­mító darab vi­se­lése.

Cipőért gyújtottak legtöbben virtuális gyertyát

Cipőért gyújtottak legtöbben virtuális gyertyát

Jézus Krisz­tus és Szűz Mária után Cipő kö­vet­ke­zik azon a lis­tán, kinek gyúj­tot­tak a leg­töb­ben vir­tu­á­lis gyer­tyát.

Jézus Krisz­tus és Szűz Mária után Cipő kö­vet­ke­zik azon a lis­tán, kinek gyúj­tot­tak a leg­töb­ben vir­tu­á­lis gyer­tyát. Az em­lék­ol­da­la­kon a hí­res­sé­ge­ken kívül a ször­nyű gyil­kos­sá­gok és bal­ese­tek ál­do­za­ta­i­ért ég a leg­több gyer­tya az in­ter­ne­ten. De vajon med­dig?

Íme a világ legdrágább cipője, te adnál érte ennyit?

Íme a világ legdrágább cipője, te adnál érte ennyit?

A ci­pő­ra­jon­gók szinte bár­mennyit haj­lan­dóak kifi­zetni egy mi­nő­ségi és gyö­nyörű tű­sar­kúért. meg­ha­ladná. Lás­suk, mi kerül ennyibe egy pár cipőn!

A ci­pő­ra­jon­gók szinte bár­mennyit haj­lan­dóak kifi­zetni egy mi­nő­ségi és gyö­nyörű tű­sar­kúért. A világ leg­drá­gább ci­pő­jé­nek több mil­li­árd fo­rin­tos ára azon­ban a leg­töb­bünk le­he­tő­sé­geit sok­szo­ro­san meg­ha­ladná. Lás­suk, mi kerül ennyibe egy pár cipőn!

Döbbenet, mi történik 2019-re az edzőcipőkkel

Döbbenet, mi történik 2019-re az edzőcipőkkel

A leg­újabb trend sze­rint egy­csa­pásra finom, nőies és ele­gáns lett. Mu­tat­juk a leg­újabb módit!

A leg­újabb trend sze­rint olyan dí­szí­tést ka­pott a tor­na­cipő, hogy attól egy­csa­pásra finom, nőies és ele­gáns lett. Mu­tat­juk a leg­újabb módit!

Túllőttek az olasz divattervezők a célon: Merénylet a női láb ellen

Túllőttek az olasz divattervezők a célon: Merénylet a női láb ellen

A ma­gas­sarkú cipő-zokni pá­ro­sí­tás már ta­valy be­jött a di­vatba, ám a trend ahe­lyett, hogy el­tűnt volna a süllyesz­tő­ben, csak még erő­seb­ben tom­bol.

A ma­gas­sarkú cipő-zokni pá­ro­sí­tás már ta­valy be­jött a di­vatba, ám a trend ahe­lyett, hogy el­tűnt volna a süllyesz­tő­ben, csak még erő­seb­ben tom­bol. Már csak az a kér­dés, hogy az új módi tet­szik-e va­la­ki­nek egy­ál­ta­lán?

Visszatér a '80-as évek cipődivatja, ezért őrülnek meg újra a nők

Visszatér a '80-as évek cipődivatja, ezért őrülnek meg újra a nők

Talán soha nem is megy ki iga­zán a di­vat­ból ez a ké­nyel­mes láb­beli. Idő­ről-időre meg­je­len­nek a bol­tok pol­cain.

Ez a cipődivat tarol ősztől

Ez a cipődivat tarol ősztől

Még egy ki­csit várni kell, míg zárt ci­pőbe búj­hatsz, de jó ha tudod, hogy ha­ma­ro­san meg­je­len­nek a bol­tok pol­cain az új láb­be­lik. Már nem sok időd ma­radt ki­vá­lasz­tani, a leg­sze­xibb da­ra­bo­kat.

Még egy ki­csit várni kell, míg zárt ci­pőbe búj­hatsz, de jó ha tudod, hogy ha­ma­ro­san meg­je­len­nek a bol­tok pol­cain az új láb­be­lik. Már nem sok időd ma­radt ki­vá­lasz­tani, a leg­sze­xibb da­ra­bo­kat. Most még vá­lo­gat­hatsz a csi­nos cipők kö­zött. Ter­vezd meg me­lyi­ket mihez ven­néd fel. Mire itt az ősz, már csak be kell sze­rez­ned őket. A cipő min­den nő egyik leg­fon­to­sabb kel­léke, most van időd vá­lo­gatni!

Ez a cipő lesz az ősz legszexibb divatja! Álomszép leszel!

Ez a cipő lesz az ősz legszexibb divatja! Álomszép leszel!

Nőies, szexi és ké­nyel­mes fazon, amit egy­sze­rűen imádni fogsz.

Nőies, szexi és ké­nyel­mes fazon, amit egy­sze­rűen imádni fogsz.

Cicasarkú cipővel robbant az őszi szezon, már most imádják a nők

Cicasarkú cipővel robbant az őszi szezon, már most imádják a nők

Ez a szu­per­nő­ies fazon nem­csak ele­gánssá teszi az öl­tö­zé­ked, hanem ké­nyel­me­sen mo­zog­hatsz benne egész nap.

Itt a nyár legnagyobb divatdobása, ennél szexibb női cipő egyszerűen nincs

Itt a nyár legnagyobb divatdobása, ennél szexibb női cipő egyszerűen nincs

Szu­per­nő­cis masni hódít a láb­beli osz­tá­lyon, ettől be­gő­zöl­nek a pasik!

Szu­per­nő­cis masni hódít a láb­beli osz­tá­lyon, ettől be­gő­zöl­nek a pasik!

Elszabadul a divat: Ősszel jönnek az extrém-sarkú cipők

Elszabadul a divat: Ősszel jönnek az extrém-sarkú cipők

Ilyen durva még nem volt a ci­pő­di­vat!

Ettől tu­tira ki­akadsz, ilyen durva még nem volt a ci­pő­di­vat! A meg­hök­kentő meg­le­pe­tést hátul ke­resd!

Ez aztán a meglepetés, Cristiano Ronaldót boldoggá tették

Ez aztán a meglepetés, Cristiano Ronaldót boldoggá tették

Na­gyon örült neki.

A por­tu­gál vá­lo­ga­tott szom­ba­ton Uru­guay ellen lép pá­lyára a vi­lág­baj­nok­ság nyol­cad­dön­tő­jé­ben.

Őrület, de igaz, ezért lesz mindennél nagyobb divat a mintás zokni

Őrület, de igaz, ezért lesz mindennél nagyobb divat a mintás zokni

Egy idő­ben na­gyon menő volt, aztán úgy tűnt, vég­leg le­ál­do­zott neki...

Egy idő­ben na­gyon menő volt, aztán úgy tűnt, vég­leg le­ál­do­zott ennek a trend­nek. Most azon­ban vissza­tér, és va­ló­szí­nű­leg ren­ge­te­gen fog­ják vi­selni! És hogy mi hozza újra di­vatba? Mu­tat­juk!

Őrület a pesti plázában: Sztárok lepték el az új üzletet

Őrület a pesti plázában: Sztárok lepték el az új üzletet

Ala­po­san meg­le­pőd­tek a vá­sár­lók, ami­kor egy­más után pil­lan­tot­ták meg az is­me­rős ar­co­kat.

Ala­po­san meg­le­pőd­tek a vá­sár­lók, ami­kor egy­más után pil­lan­tot­ták meg az is­me­rős ar­co­kat.

A divatos csajok szerint ez az idei nyár legmenőbb cipője

A divatos csajok szerint ez az idei nyár legmenőbb cipője

Mu­tat­juk a nyár ked­ven­ceit.

Nincs is szebb egy női ci­pős­szek­rény­nél. De most rakd félre az összes lapos nyári szan­dit és cipőt! Elő a leg­me­nőbb ma­gas­sar­kú­val!

Visszatér az '50-es évek nagy divatja, jönnek a cicasarkú cipők

Visszatér az '50-es évek nagy divatja, jönnek a cicasarkú cipők

Nőies és mégis ké­nyel­mes fa­zo­nok a ta­va­szi trend­ben, mu­tat­juk a leg­újabb da­ra­bo­kat!

Ez a nyár legszexibb cipője, amit mindenhez felvehetsz

Ez a nyár legszexibb cipője, amit mindenhez felvehetsz

Ismét nagy ked­venc lett ez az egy­szerű pa­pucs, nincs is ennél prak­ti­ku­sabb vi­se­let. Ebből a fa­zon­ból a leg­jobb, ha egy­ből ket­tőt ve­szel.

Ismét nagy ked­venc lett ez az egy­szerű pa­pucs, nincs is ennél prak­ti­ku­sabb vi­se­let. Ebből a fa­zon­ból a leg­jobb, ha egy­ből ket­tőt ve­szel, mert a nagy me­leg­ben is imádni fogod. Szu­per pa­pucs a min­den­napi te­en­dők el­in­té­zé­sé­hez, igazi ked­venc ro­han­gá­lós.

Terhessége deformálta el Horváth Éva lábát: Ezt nézd!

Terhessége deformálta el Horváth Éva lábát: Ezt nézd!

Hor­váth Évá­nak a ter­hes­ség miatt vál­to­zott meg a teste, emi­att kel­lett ki­cse­rél­nie a ru­ha­tá­rá­nak egy ré­szét.

Hor­váth Évá­nak a ter­hes­ség miatt vál­to­zott meg a teste, emi­att kel­lett ki­cse­rél­nie a ru­ha­tá­rá­nak egy ré­szét.

Erre a cipőre minden nőnek szüksége van

Erre a cipőre minden nőnek szüksége van

Nem csak a me­sé­ben, a di­vat­ban is min­dig meg­je­le­nik ez a to­pánka. Nem hi­á­nyoz­hat a te kol­lek­ci­ód­ból sem. Ren­ge­teg új fazon ér­ke­zik ha­ma­ro­san. Mu­tat­juk a vá­lasz­té­kot.

Nem csak a me­sé­ben, a di­vat­ban is min­dig meg­je­le­nik ez a to­pánka. Nem hi­á­nyoz­hat a te kol­lek­ci­ód­ból sem. Ren­ge­teg új fazon ér­ke­zik ha­ma­ro­san.

Visszatért a lábgyilkos ronda cipő, durvább, mint valaha

Visszatért a lábgyilkos ronda cipő, durvább, mint valaha

Der­mesztő a lát­vány, és sze­rin­tünk in­kább ciki, mint menő...

Der­mesztő a lát­vány, és sze­rin­tünk in­kább ciki, mint menő...

Hódít a sneakers: ez a cipődivat tarol 2018-ban

Hódít a sneakers: ez a cipődivat tarol 2018-ban

Mu­tat­juk a leg­újabb tren­det!

Végre itt a ta­vasz és elő­ke­rül­het­nek a kü­lön­böző fa­zonú edző­ci­pők! Egy stí­lu­sos da­rab­ban sok­kal job­ban fogod érezni magad a hét­köz­na­pok­ban is. Mu­tat­juk a leg­újabb tren­det!

Kiderült, hogy milyen lesz a tavasz legkényelmesebb cipője

Kiderült, hogy milyen lesz a tavasz legkényelmesebb cipője, ezt te is imádni fogod

Tud­tad, hogy a tor­na­cipő az ed­di­gi­nél is ké­nyel­me­sebb lehet? Jön a slip-on!

A tűsarkúnak lőttek, megint ez a béna cipő lesz a divat

A tűsarkúnak lőttek, megint ez a béna cipő lesz a divat

Ki gon­dolná, hogy vissza­jön a di­vatba a tű­he­gyes mi­ni­sa­rok. A ter­ve­zők azon­ban egy ki­csit vál­toz­tat­tak a szí­ne­ken és a min­tá­kon.

Ki gon­dolná, hogy vissza­jön a di­vatba a tű­he­gyes mi­ni­sa­rok. A ter­ve­zők azon­ban egy ki­csit vál­toz­tat­tak a szí­ne­ken és a min­tá­kon, s így máris egy ki­csit iz­gal­ma­sabb lett ez a nem túl szexi darab. Hogy ké­nyel­mes-e ezt te döntsd el magad. Adj egy újabb esélyt, ta­vas­szal vi­sel­he­ted.

Elmúltál 40? Ezekben a cipőkben lesz pokoli csinos a lábad

Elmúltál 40? Ezekben a cipőkben lesz pokoli csinos a lábad

Itt az idő, hogy le­cse­réld a szek­ré­nyed­ben lévő, ide­jét­múlt ci­pő­ket! Vá­lassz nőies fa­zo­no­kat.

Itt az idő, hogy le­cse­réld a szek­ré­nyed­ben lévő, ide­jét­múlt ci­pő­ket! Vá­lassz nőies fa­zo­no­kat.

Képtelenség! 1,6 millióba kerül a Nike új cipője

Képtelenség! 1,6 millióba kerül a Nike új cipője

Ilyet még nem lát­tunk.

Volt már a Nike-nak pár fur­csa­sága, de ehhez fog­ha­tót még nem lát­tunk. A vé­le­mé­nyek is meg­osz­la­nak a szép­sé­gé­ről. Te mit csi­nál­nál vele?

Ilyen színű cipő lesz az idei tél nagy kedvence

Ilyen színű cipő lesz az idei tél nagy kedvence

Vá­lassz ele­gáns színt és ké­nyel­mes cipőt idén télen! Meg­te­he­ted!

Vá­lassz ele­gáns színt és ké­nyel­mes cipőt idén télen! Meg­te­he­ted! Ra­gyogj benne min­den al­ka­lom­mal, bár­hová fel­ve­he­ted.

Megérkeztek az első képek a tavaszi cipődivatról, már most imádják a nők

Megérkeztek az első képek a tavaszi cipődivatról, már most imádják a nők

Ta­va­szi ci­pőt­ren­dek idén is tar­to­gat­nak meg­le­pe­tést!

Ta­va­szi ci­pőt­ren­dek idén is tar­to­gat­nak meg­le­pe­tést! A ki­fu­tó­kat máris meg­hó­dí­totta ez a ké­nyel­mes, imádni való cipő! Ta­vas­szal raj­tad a sor, vi­seld a hét­köz­na­pok­ban! Mu­tat­juk az iz­gal­mas mo­del­le­ket.

Ebben a cipőben biztosan jó kedved kerekedik, csak rá kell nézned

Ebben a cipőben biztosan jó kedved kerekedik, csak rá kell nézned

Vi­gyél egy kis vi­dám­sá­got a szürke min­den­na­pokba! Vi­selj mesés ci­pő­ket, szí­nezd be a na­po­dat, akkor is, ha bal láb­bal kel­tél fel!

Vi­gyél egy kis vi­dám­sá­got a szürke min­den­na­pokba! Vi­selj mesés ci­pő­ket, szí­nezd be a na­po­dat, akkor is, ha bal láb­bal kel­tél fel! A gye­re­kek is imádni fog­ják. Mu­tat­juk a mo­del­le­ket!

Néhány zseniális cipő, ami egy egyszerű fekete ruhát is ünnepivé varázsol

Néhány zseniális cipő, ami egy egyszerű fekete ruhát is ünnepivé varázsol

Ezek a cipők al­kal­mivá va­rá­zsol­ják a leg­egy­sze­rűbb ru­há­kat is!

Ezek a cipők al­kal­mivá va­rá­zsol­ják a leg­egy­sze­rűbb ru­há­kat is! Cso­dá­la­tos csil­lo­gás a par­ti­kon, ez az idei év trendje. Ne ma­radj ki be­lőle te sem!

Farmert és pólót húznál? Mutatjuk, milyen cipő lett ehhez a menő

Farmert és pólót húznál? Mutatjuk, milyen cipő lett ehhez a menő

Az ősz nagy do­bá­sát a nőies höl­gyek­nek ajánl­juk.

Az ősz nagy do­bá­sát a nőies höl­gyek­nek ajánl­juk, akik érzik a pil­la­nat va­rá­zsát.

Victoria Beckham megmutatta a legújabb cipődivatot!

Victoria Beckham megmutatta a legújabb cipődivatot!

Az ősz leg­me­nőbb cipői már a téli táj ra­gyo­gá­sát és a ka­rá­cso­nyi fé­nye­ket idé­zik.

Az ősz leg­me­nőbb cipői már a téli táj ra­gyo­gá­sát és a ka­rá­cso­nyi fé­nye­ket idé­zik. A glit­te­res, csil­logó ci­pőcs­kék nem­csak Vic­to­ria Beck­ham leg­újabb kol­lek­ci­ó­jába ke­rül­tek be, a leg­több di­vat­ház ki­fu­tóin hó­dí­ta­nak, és ha­ma­ro­san a leg­na­gyobb eu­ró­pai vá­ro­sok ut­cáin is meg­je­len­nek.

Nem férnek el a cipőid? Ha ezt meglátod, azonnal akarsz egy ilyet

Nem férnek el a cipőid? Ha ezt meglátod, azonnal akarsz egy ilyet

Szinte forr a net! Végre itt a mentő meg­ol­dás! Pá­ron­ként ren­dezve tá­rol­ha­tod a ci­pő­i­det, még­hozzá jól át­te­kint­he­tően.

Sose találod ki, mivel rukkoltak elő őszre a francia divattervezők

Sose találod ki, mivel rukkoltak elő őszre a francia divattervezők

Ami­kor elő­ször meg­lát­tuk az Yves Saint Lau­rent leg­újabb láb­be­li­jét, azt hit­tük, az egész egy jóízű át­ve­rés. Té­vedni em­beri dolog.

Cipős rendőrök miatt tört ki a botrány a mecsetben

Cipős rendőrök miatt tört ki a botrány a mecsetben

Ki­a­bá­lásba és lök­dö­ső­désbe tor­kol­lott egy rend­őri vizit az ang­liai High Wy­combe-ban ta­lál­ható me­cset­ben.

Ki­a­bá­lásba és lök­dö­ső­désbe tor­kol­lott egy rend­őri vizit egy ang­liai me­cset­ben.

Ezért moss cipőt mosógépben! Nem bánod meg

Ezért moss cipőt mosógépben! Nem bánod meg

A ci­pő­tisz­tí­tás nem könnyű dolog.

A ci­pő­tisz­tí­tás nem könnyű dolog, de egy kis prak­ti­ká­val olyan ra­gyo­góvá va­rá­zsol­hat­juk a láb­be­lin­ket, mintha csak új lenne.

Ez a cipő lesz az őszi divat sikerdarabja: 5 szuper megoldást mutatunk!

Ez a cipő lesz az őszi divat sikerdarabja: 5 szuper megoldást mutatunk!

Itt a leg­újabb divat, ami elő­nyös min­den­ki­nek. Bát­ran vi­sel­he­ted szok­nyá­hoz vagy nad­rág­hoz, tuti lesz a si­ke­red benne.

Elárasztották a cipők az előszobád? Ezt az ötletet imádni fogod

Elárasztották a cipők az előszobád? Ezt az ötletet imádni fogod

Ele­ged van abból, hogy a cipők sza­na­szét he­ver­nek az elő­szo­bá­ban és sem­mi­nek nincs helye?

Ele­ged van abból, hogy a cipők sza­na­szét he­ver­nek az elő­szo­bá­ban és sem­mi­nek nincs helye?

Eljött az idióta cipők korszaka, de ki veszi ezeket fel?

Eljött az idióta cipők korszaka, de ki veszi ezeket fel?

Azért min­den­nek van ha­tára.

A di­vat­ter­ve­zők sok­szor nem a ké­nye­lemre tö­re­ked­nek, de azért min­den­nek van ha­tára. Ezt most át­lép­ték! Nem ta­lá­lunk sza­va­kat!

Ez a cipődivat tarol majd ősszel: Jön az Oxford-platform

Ez a cipődivat tarol majd ősszel: Jön az Oxford-platform

Szexi, ké­nyel­mes, prak­ti­kus .

Szexi, ké­nyel­mes, prak­ti­kus - min­den meg­van benne, amit csak a tö­ké­le­tes ci­pő­ben ke­resni tudsz. Sze­rezd be te is!

Kicsit kényelmetlen, de csábítóan szexivé varázsolja a női lábat az új cipődivat

Kicsit kényelmetlen, de csábítóan szexivé varázsolja a női lábat az új cipődivat

Ezek az al­kalmi da­ra­bok egész messzi­ről is rád irá­nyít­ják a te­kin­te­te­ket.

Van az a pil­la­nat és az a ka­te­gó­ri­ájú cipő, ami­kor a nő szí­vest-örö­mest le­mond a ké­nye­lem­ről. Mu­ta­tunk is né­hány ilyet. Egy biz­tos: ezek az al­kalmi da­ra­bok egész messzi­ről is ga­ran­tál­tan rád irá­nyít­ják a te­kin­te­te­ket.

Hihetetlen történet: Náray Tamásnak így lett két jobb lába

Hihetetlen történet: Náray Tamásnak így lett két jobb lába

Náray Tamás ci­pő­bolt­ban járt a minap, és ami ott tör­tént vele, az vicc­nek is rossz.

Náray Tamás ci­pő­bolt­ban járt a minap, és ami ott tör­tént vele, az vicc­nek is rossz.

Pikáns részletek: Eszméletlen szexi lesz a nyári cipődivat!

Pikáns részletek: Eszméletlen szexi lesz a nyári cipődivat!

Szu­per­nő­ies, na­gyon dögös.

Szu­per­nő­ies, na­gyon dögös és iga­zán kü­lön­le­ges. Ezt a di­va­tot imádni fogod!

Gyilkos divat: Ezek a cipők teljesen hazavágják a lábadat

Gyilkos divat: Ezek a cipők teljesen hazavágják a lábadat

Mu­tat­juk, ho­gyan óvd meg a lábad!

El­ké­pesztő, mit mű­vel­nek a női láb­bal a di­va­tos és álom­szép cipők! Mu­tat­juk, mit te­hetsz azért, hogy lábad meg­ússza ki­kép­zést.

Nagyibugyi után most hódít a nagyicipő

Nagyibugyi után most hódít a nagyicipő

Nagy­anyá­ink min­dig a prak­ti­kus, ké­nyel­mes meg­ol­dá­sokra tö­re­ked­tek. A cipőt il­le­tően is pon­to­san tud­ták, mit kell hor­dani, hogy tö­ké­le­tes le­gyen.

Nagy­anyá­ink min­dig a prak­ti­kus, ké­nyel­mes meg­ol­dá­sokra tö­re­ked­tek. A cipőt il­le­tően is pon­to­san tud­ták, mit kell hor­dani, hogy tö­ké­le­tes le­gyen.