CÍMKE: 'celeb'

Sorra dobják le a melltartót a nők, felszisszennek a férfiak

Sorra dobják le a melltartót a nők, felszisszennek a férfiak

A mell­tartó jó da­ra­big kö­te­lező darab volt a nők ru­ha­tá­rá­ban.

Ezt ne: Kiszel Tünde babérjaira tör Pintér Tibor?

Ezt ne: Kiszel Tünde babérjaira tör Pintér Tibor?

A szí­nész mos­ta­ná­ban egé­szen el­ké­pesztő dol­go­kat művel.

A bokszoló celebet halállal fenyegették meg a karácsonyfája miatt...

A bokszoló celebet halállal fenyegették meg a karácsonyfája miatt...

Igaz tör­té­net arról, hogy be­il­lesz­kedni sem könnyű.

Igaz tör­té­net arról, hogy be­il­lesz­kedni sem könnyű.

A naiv celeb hajléktalan lett, mert diplomaták rekedtek a házában!

A naiv celeb hajléktalan lett, mert diplomaták rekedtek a házában!

Pedig ő csak a mig­rán­so­kon sze­re­tett volna se­gí­teni.

Pedig ő csak a mig­rán­so­kon sze­re­tett volna se­gí­teni.

Durván átvertek rengeteg celebet is!

Durván átvertek rengeteg celebet is!

Két nap alatt az egész or­szág­ban el­ter­jedt az új in­ter­ne­tes őrü­let!

Két nap alatt az egész or­szág­ban el­ter­jedt az új in­ter­ne­tes őrü­let! El­sőre csak rossz­ízű tré­fá­nak tűnik a Jokesp­hone, ám dur­ván túllő a célon: sú­lyo­san sért­heti a sze­mé­lyi­ségi jo­go­kat.

Kiakadtak a celebek is az új netes őrületen

Kiakadtak a celebek is az új netes őrületen

Két nap alatt az egész or­szág­ban el­ter­jedt az új in­ter­ne­tes őrü­let! El­sőre csak rossz­ízű tré­fá­nak tűnik a Jokesp­hone, ám dur­ván túllő a célon.

Két nap alatt az egész or­szág­ban el­ter­jedt az új in­ter­ne­tes őrü­let! El­sőre csak rossz­ízű tré­fá­nak tűnik a Jokesp­hone, ám dur­ván túllő a célon.

Elmúltál 40 éves? Íme a trükk, hogy ne látszódjon meg rajtad a korod

Elmúltál 40 éves? Íme a trükk, hogy ne látszódjon meg rajtad a korod

Sze­ret­néd tudni, miért nem lát­szik a ce­le­be­ken a koruk? Nem csak a plasz­ti­kai se­bé­szek­nek kö­szön­he­tik.

Hoppá, Ambrus Attila keményen beszólt a celebeknek!

Hoppá, Ambrus Attila keményen beszólt a celebeknek!

Az egy­kori rab­lót élő­ben kap­csol­ták az Appra Ma­gyar stú­di­ó­já­ban, ahol mar­káns vé­le­ményt for­mált a hí­res­sé­gek­ről.

Az egy­kori rab­lót élő­ben kap­csol­ták az Appra Ma­gyar stú­di­ó­já­ban, ahol mar­káns vé­le­ményt for­mált a hí­res­sé­gek­ről.

Vicces versekkel készülnek húsvétra a sztárok!

Vicces versekkel készülnek húsvétra a sztárok!

Meg­lo­csol­ják hölgy­is­me­rő­se­i­ket.

Sok ma­gyar hí­res­ség hű a szép ha­gyo­mány­hoz, hús­vét­hét­főn fel­ke­re­ked­nek és meg­lo­csol­ják hölgy­is­me­rő­se­i­ket.

Már a celebek is Alekoszt támadják, pert fontolgat a kutyája miatt!

Már a celebek is Alekoszt támadják, pert fontolgat a kutyája miatt!

A hí­res­sé­gek sem kí­mél­ték a görög hőst, mi­u­tán ki­de­rült, beteg ku­tyá­ját évek óta nem látta ál­lat­or­vos.

Rendőrséggel nyomoztatna Puzsér: Több sztárnak is nekiesett

Rendőrséggel nyomoztatna Puzsér: Több sztárnak is nekiesett

Nyom­da­fes­té­ket nem tűrő sza­vak­kal ócsá­rol.

A nagy­szájú kri­ti­kus nem áll le! Nyom­da­fes­té­ket nem tűrő sza­vak­kal ócsá­rolja to­vább Maj­kát, és azt a két ze­nész­tár­sát is, akik ki­áll­tak a rap­per mel­lett.

Világszenzáció - már az amerikaiak is érdeklődnek!

Világszenzáció - már az amerikaiak is érdeklődnek!

Boros és Voga ava­tár­jai kí­mé­let­le­nül meg­mond­ják a fran­kót a RIPOST-féle bul­vár­ról.

Boros és Voga ava­tár­jai kí­mé­let­le­nül meg­mond­ják a fran­kót a RIPOST-féle bul­vár­ról.

Ezen kattog esténként Zimány Linda

Ezen kattog esténként Zimány Linda

Ma már jog­gal hív­hat­juk Dr. Szö­szi­nek az egy­kori mo­dellt, aki­nek a fo­tó­zá­sok he­lyett a jogi ügyek kötik le hét­köz­nap­jait.

Ma már jog­gal hív­hat­juk Dr. Szö­szi­nek az egy­kori mo­dellt, aki­nek a fo­tó­zá­sok he­lyett a jogi ügyek kötik le hét­köz­nap­jait.

Nézd, mit művelnek a magyar celebfeleség formás fenekével!

Nézd, mit művelnek a magyar celebfeleség formás fenekével!

Vajon mit szól mind­eh­hez a férje?

Kü­lön­le­ges ke­ze­lés­ben ré­sze­sí­tet­ték a csi­nos mo­dellt. De vajon mit szól mind­eh­hez a férje?

Megmutatta esküvői videóját Szabó Zsófi

Megmutatta esküvői videóját Szabó Zsófi

A szí­nésznő most osz­totta meg ra­jon­gó­i­val a kisfil­met.

A szí­nésznő most osz­totta meg ra­jon­gó­i­val a kisfil­met, amit es­kü­vője nap­ján for­gat­tak róla és sze­rel­mé­ről.

Meg kellett menteni Lilu házasságát

Meg kellett menteni Lilu házasságát

A hírek sze­rint nehéz volt az el­múlt más­fél év, de ren­de­ző­dött a hely­zet.

Vál­ságba ke­rült a tévés mű­sor­ve­zető há­zas­sága. A hírek sze­rint nehéz volt az el­múlt más­fél év, de ren­de­ző­dött a hely­zet: újra bol­do­gok.

Újabb hírek a magyar celebnőket zsaroló személyi edzőről!

Újabb hírek a magyar celebnőket zsaroló személyi edzőről!

A férfi nem­csak edzette a hí­res­sé­ge­ket, hanem elő­sze­re­tet­tel hó­dí­totta meg őket.

A férfi nem­csak edzette a hí­res­sé­ge­ket, hanem elő­sze­re­tet­tel hó­dí­totta meg őket.

Kim Kardashian ismét pucérkodott egy sort

Kim Kardashian ismét pucérkodott egy sort

Vi­de­ó­i­val kíván jó hét­vé­gét a celeb.

Két vi­de­ó­val kíván jó hét­vé­gét az is­mert celeb a tőle el­várt szexi módon. Az egyik fel­vé­te­len tel­je­sen mez­te­len, a má­si­kon pedig más­hogy nyű­gözi le a férfi­a­kat.

Felfedte igazi énjét a csontsovánnyá fogyott Cinthya Dictator

Felfedte igazi énjét a csontsovánnyá fogyott Cinthya Dictator

Le­rán­totta a lep­let! Eddig tit­kolta, de most végre or­szág-világ előtt meg­mu­tatta, ki is ő va­ló­já­ban.

Durván beszólt önimádó celebjeinknek Kinter Oszkár

Durván beszólt önimádó celebjeinknek Kinter Oszkár

Ez­út­tal sem tar­totta ma­gá­ban a vé­le­mé­nyét.

Ez­út­tal sem tar­totta ma­gá­ban a vé­le­mé­nyét.

Teljesen átlátszó ruhában pózolt a szexi magyar sztár!

Teljesen átlátszó ruhában pózolt a szexi magyar sztár!

A spa­nyol ten­ger­part­nál kevés jobb dol­got lehet el­kép­zelni a nyá­ron, talán csak a ma­gyar celeb teste szebb...

A spa­nyol ten­ger­part­nál kevés jobb dol­got lehet el­kép­zelni a nyá­ron. Talán csak egy ma­gyar celeb te­heti szebbé...

Hoppá! Ilyen képre nem számítottunk a meleg magyar tévéstől!

Hoppá! Ilyen képre nem számítottunk a meleg magyar tévéstől!

Az Iz­ra­el­ben élő ma­gyar sztár fél­re­ért­he­tet­len módon kür­tölte vi­lággá a bol­dog­sá­gát.

Celebkezdemények, akik csúnyán bebukták a villalétet

Celebkezdemények, akik csúnyán bebukták a villalétet

Volt, aki­nek a vil­la­lét in­kább ár­tott.

Nem min­denki tu­dott jól bánni a hir­te­len jött sze­ren­csé­vel, sőt, volt, aki­nek a vil­la­lét in­kább ár­tott, mint hasz­nált.

Botrány: szexvideóval zsarolja a magyar celebfeleségeket a személyi edző

Botrány: szexvideóval zsarolja a magyar celebfeleségeket a személyi edző

Be­telt a pohár egy vá­ló­fél­ben lévő ma­gyar hí­res­ség­nél.

Be­telt a pohár egy vá­ló­fél­ben lévő ma­gyar hí­res­ség­nél.

Hoppá! Félmeztelenül pózolt Görög Zita a tükör előtt!

Hoppá! Félmeztelenül pózolt Görög Zita a tükör előtt!

A két­gyer­me­kes mo­dell szürke mac­kó­nad­rág­ban, fel­ső­ru­há­zat nél­kül örült a ma­gyar vá­lo­ga­tott újabb si­ke­ré­nek.

A két­gyer­me­kes mo­dell szürke mac­kó­nad­rág­ban, fel­ső­ru­há­zat nél­kül örült a ma­gyar vá­lo­ga­tott újabb si­ke­ré­nek.

Ezért teszi le a mikrofont a legnépszerűbb magyar rádiós!

Ezért teszi le a mikrofont a legnépszerűbb magyar rádiós!

Nem foly­tatja to­vább az or­szág egyik ked­vence, aki év­ti­ze­de­kig szó­ra­koz­tatta a nagy­ér­de­műt.

Meghökkentő bejelentést tett Kelemen Anna!

Meghökkentő bejelentést tett Kelemen Anna!

A celeb a Ri­post­nak je­len­tette be, mire ké­szül, emel­lett pedig dön­té­sé­nek döb­be­ne­tes oka­i­ról is val­lott, il­letve arról, miért tar­taná magát bi­zarr­nak.

Elképesztő lényekkel élt egy panellakásban a bizarr magyar celeb!

Elképesztő lényekkel élt egy panellakásban a bizarr magyar celeb!

Hi­he­tet­len tit­kok de­rül­tek ki a híres sztár­ról, eze­ket te sem gon­dol­tad volna!

Hi­he­tet­len tit­kok de­rül­tek ki a híres sztár­ról, eze­ket te sem gon­dol­tad volna!

Újabb szilikonmellekkel bővül a meztelen reality

Újabb szilikonmellekkel bővül a meztelen reality

Ez­út­tal két új női hó­dító lép a szi­get­nyi éden­kertbe.

Ez­út­tal két új női hó­dító lép a szi­get­nyi éden­kertbe.

Adok-kapok lett a vége a két magyar sztár vitájának!

Adok-kapok lett a vége a két magyar sztár vitájának!

Ha két nagy vad egy­más­nak megy, ott az egyik el­vér­zik, tartja a mon­dás. Így lett ez most is...

Ha két nagy vad egy­más­nak megy, ott az egyik el­vér­zik, tartja a mon­dás. Így lett ez most is...

Ez a magyar celebvilág legbizarrabb történése!

Ez a magyar celebvilág legbizarrabb történése!

Szak­dol­go­zat lesz Pum­ped Ga­bó­ból!

Szak­dol­go­zat lesz Pum­ped Ga­bó­ból! Egy egye­te­mista lány kü­lö­nös témát vá­lasz­tott dip­lo­ma­mun­ká­já­hoz.

Izomcelebből akcióhős? Berki színészi babérokra tör

Izomcelebből akcióhős? Berki színészi babérokra tör

Az Édes Élet sztárja fő­sze­replő lesz Gesz­tesi Ká­roly leg­újabb film­jé­ben. Ha min­den jól megy, már idén ak­ció­hős­ként de­bü­tál­hat a film­vász­non.

Bikiniben, szörfdeszkával hálálkodik
Bódi Sylvi

Bikiniben, szörfdeszkával hálálkodik
Bódi Sylvi

Az egy­kori play­mate kö­szöni tá­mo­ga­tó­i­nak, hogy úgy élhet, ahogy akar.

Gyerekesnek tartja Stohl Andrást Árpa Attila

Gyerekesnek tartja Stohl Andrást Árpa Attila

Így re­a­gált a bá­tor­ság­pró­bára!

A sár­mos ren­dező le­gyávázta a va­dá­szo­kat, ezen fel­buz­dulva Stohl ki­hívta őt egy bá­tor­ság­pró­bára. Árpa At­tila ná­lunk re­a­gált kol­lé­gája bi­zarr fel­ké­ré­sére.

Aleska Diamond sapkával védi a fenekét

Aleska Diamond sapkával védi a fenekét

Meg­lepő módon tu­datta az or­szág­gal, hogy tény­leg meg­csi­nál­tatta-e for­más hát­só­ját.

A szexi ce­leb­hölgy meg­lepő módon tu­datta az or­szág­gal, hogy tény­leg meg­csi­nál­tatta-e for­más hát­só­ré­szét.

Pucérra vetkőzött a Messi-rajongó bombázó

Pucérra vetkőzött a Messi-rajongó bombázó

Szo­ros kap­cso­la­tot ápol La­vez­zi­vel is.

Le­dobta a tex­tilt az ar­gen­tin Big Bro­ther egyik szexi sze­rep­lője. Szo­ros kap­cso­la­tot ápol a lab­da­rú­gás­sal, vagy pon­to­sab­ban a lab­da­rú­gók­kal.

Menő vagy ciki? Ezek a legfurcsább dalok, amiket a celebekről írtak!

Menő vagy ciki? Ezek a legfurcsább dalok, amiket a celebekről írtak!

Berki Krisz­ti­ánt, Hajdú Pé­tert, de még Ki­szel Tün­dét is meg­éne­kel­ték. Vajon ra­jon­gás­ból szü­let­tek ezek a szá­mok?

Lovardára cserélte a tévézést Szabó Zsófi

Lovardára cserélte a tévézést Szabó Zsófi

Szabó Zsófi nem tér vissza a kép­er­nyőre. A ri­val­da­fényt is­tál­lóra és sze­re­lemre cse­rélte. Vá­lasz­tottja vele egy­korú.

Szabó Zsófi nem tér vissza a kép­er­nyőre. A ri­val­da­fényt is­tál­lóra és sze­re­lemre cse­rélte.

Mégsem megy férjhez Kulcsár Edina

Mégsem megy férjhez Kulcsár Edina

Évek óta ha­lo­gatja es­kü­vő­jét a szép­ség­ki­rálynő.

Évek óta ha­lo­gatja es­kü­vő­jét a szép­ség­ki­rálynő. Az el­ma­radt ce­le­b­es­kü­vők éve lett 2015: Iszak Eszti és Szu­lák And­rea is le­fújta a nagy napot.