CÍMKE: 'búvárok'

Elképesztő, mi derült ki a thai barlangban rekedt gyerekekről

Elképesztő, mi derült ki a thai barlangban rekedt gyerekekről

A men­tő­ak­ció egy­éves év­for­du­ló­ján de­rül­tek ki meg­lepő rész­le­tek.

Még nincs vége: ezzel kell most szembenézniük a dunai búvároknak

Még nincs vége: ezzel kell most szembenézniük a dunai búvároknak

Az el­süllyedt Hab­le­ány­nál vég­zett munka nem csak tes­ti­leg, de lel­ki­leg is pró­bára tette őket.

Megszólaltak a dunai búvárok, erre a sokkra ők sem voltak felkészülve

Megszólaltak a dunai búvárok, erre a sokkra ők sem voltak felkészülve

A Hab­le­ány­nál me­rülő bú­vá­rok meg­pró­bál­ják fel­dol­gozni.

A Hab­le­ány­nál me­rülő bú­vá­rok meg­pró­bál­ják fel­dol­gozni.

Elkezdték a hevederek befűzését a Hableány alá - fotók

Elkezdték a hevederek befűzését a Hableány alá - fotók

Meg­fe­szí­tett munka fo­lyik a Hab­le­ány mi­előbbi ki­eme­lése ér­de­ké­ben. Fotók a Mar­git hídi hely­szín­ről.

Meg­fe­szí­tett munka fo­lyik a Hab­le­ány mi­előbbi ki­eme­lése ér­de­ké­ben. Fotók a Mar­git hídi hely­szín­ről.

Megszólalt egy szakértő: széttörhetett a Hableány

Megszólalt egy szakértő: széttörhetett a Hableány

A bú­vá­rok he­ve­de­re­ket húz­nak át az el­süllyedt hajó alatt, hogy azt majd a Clark Ádám úszó­daru ki tudja emelni.

A bú­vá­rok he­ve­de­re­ket húz­nak át az el­süllyedt hajó alatt, hogy azt a Clark Ádám ki tudja emelni.

Meglepő dolog derült ki a hős dunai búvárokról

Meglepő dolog derült ki a hős dunai búvárokról

De a Vi­king Sigyn ka­pi­tá­nyá­ról is.

Egy holt­tes­tet át­ölelve a Duna fe­ne­kén kel­lett meg­pi­hen­nie az egyik ma­gyar bú­vár­nak ku­ta­tás köz­ben, csak utána tu­dott fel­jönni a fel­színre.

Víz alatt hegesztenek a búvárok, így próbálják kiemelni a Hableányt

Víz alatt hegesztenek a búvárok, így próbálják kiemelni a Hableányt

A munka csak egy pár órára akadt el, ami­kor egy óri­ási usza­dék­fát kel­lett el­vinni a hajó kö­ze­lé­ből.

A munka csak egy pár órára akadt el. A to­vábbi lé­pé­sekre is fény de­rült.

Rossz híreket közölt a katonai búvár: ez a helyzet most a Dunában

Rossz híreket közölt a katonai búvár: ez a helyzet most a Dunában

Olyan kö­rül­mé­nyek ural­kod­nak a fo­lyó­ban, hogy az ide­á­lis idő tö­re­dé­két tud­ják csak a víz alatt töl­teni a bú­vá­rok.

Dunai hajóbaleset: most merülnek a búvárok a Hableányhoz

Dunai hajóbaleset: most merülnek a búvárok a Hableányhoz

A múlt heti tra­gé­di­á­ban el­süllyedt Hab­le­ány tu­ris­ta­ha­jó­hoz csü­tör­tö­kön is le­me­rül­nek a bú­vá­rok.

Most bárki megnézheti a TEK videóját: ennyit látnak a búvárok

Most bárki megnézheti a TEK videóját, mely tökéletesen visszaadja, mennyit látnak a búvárok a víz alatt

A bú­vá­rok fo­lya­ma­to­san dol­goz­nak a ha­jó­bal­eset hely­szí­nén.

A bú­vá­rok fo­lya­ma­to­san dol­goz­nak a ha­jó­bal­eset hely­szí­nén, de mun­kát ne­he­zíti az erős sod­rás és a nulla lá­tó­tá­vol­ság.

Drámai a helyzet, tilos behatolni a hajóroncsba, újabb holttestet találtak

Drámai a helyzet, tilos behatolni a hajóroncsba, újabb holttestet találtak

Mást akar­nak a dél-ko­reai és a ma­gyar egy­sé­gek.

Élet­ve­szé­lyes lenne a mű­ve­let, mégis mást akar­nak a dél-ko­reai és a ma­gyar egy­sé­gek.

Döbbenetes képek érkeztek a dunai tragédia helyszínéről

Döbbenetes képek érkeztek a dunai tragédia helyszínéről

Tö­me­gek áll­nak a Mar­git híd­nál.

El­lep­ték a ka­taszt­ró­fa­tu­ris­ták Bu­da­pes­tet, tö­me­gek áll­nak a Mar­git híd­nál.

Most jött a hír, koreai búvárcsapat érkezett a dunai hajóroncshoz

Most jött a hír, koreai búvárcsapat érkezett a dunai hajóroncshoz

Akár napok, de egy hét is el­tel­het, mire ki­emel­he­tik a ron­cso­kat.

Akár napok, de egy hét is el­tel­het, mire ki­emel­he­tik a ron­cso­kat.

Sokkot kaptak a búvárok, amikor meglátták, mi van a tengerfenéken

Sokkot kaptak a búvárok, amikor meglátták, mi van a tengerfenéken

Nyolc ha­jó­ron­csot ta­lál­tak, fel­be­csül­he­tet­len ér­tékű kin­csek­kel.

Barátnője szeme láttára tűnt el a Tiszában egy férfi! Búvárok keresik

Barátnője szeme láttára tűnt el a Tiszában egy férfi! Búvárok keresik

Egy 40 év kö­rüli férfit ke­res­tek órá­kon át a Ti­szá­ban hét­főn a vízi rend­őrök.