CÍMKE: 'buszbaleset'

Orbán Viktor: Imádkozunk a tragédia áldozataiért

Orbán Viktor: Imádkozunk a tragédia áldozataiért

Le­vél­ben nyil­vá­ní­totta rész­vé­tét Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök a német kan­cel­lár­nak.

Hármas karambolban törtek rommá egy BKV-buszt reggel - fotók

Hármas karambolban törtek rommá egy BKV-buszt reggel - fotók

Össze­üt­kö­zött egy sze­mély­autó és egy BKV-busz reg­gel a XVIII. ke­rü­let­ben.

Össze­üt­kö­zött egy sze­mély­autó és egy BKV-busz reg­gel a XVIII. ke­rü­let­ben, de egy par­koló kocsi is tört.

Most érkezett: felborult egy román busz, rengeteg a sérült - videó

Most érkezett: felborult egy román busz, rengeteg a sérült - videó

A jár­mű­vön 23 utas uta­zott, kö­zü­lük senki sem úszta meg sé­rü­lés nél­kül.

A jár­mű­vön 23 utas uta­zott, kö­zü­lük senki sem úszta meg sé­rü­lés nél­kül.

Most jött: Kigyulladt egy turistabusz Kínában, 26 halott

Most jött: Kigyulladt egy turistabusz Kínában, 26 halott

A bal­eset pén­tek dél­után Csangtö vá­ro­sá­nak tér­sé­gé­ben tör­tént. 28-an meg­sé­rül­tek.

A bal­eset pén­tek dél­után Csangtö vá­ro­sá­nak tér­sé­gé­ben tör­tént.

Gyermeket gázolt el egy busz Budapesten, rohantak a mentők

Gyermeket gázolt el egy busz Budapesten, rohantak a mentők

Sú­lyo­san sé­rült a gyer­mek.

Az el­sőd­le­ges in­for­má­ciók sze­rint a fi­a­tal sú­lyo­san sé­rült a bal­eset­ben, kór­házba szál­lí­tot­ták a men­tők. Tor­ló­dásra kell szá­mí­tani a kör­nyé­ken.

Szörnyű buszbaleset történt Oroszországban, gyerekek is meghaltak

Szörnyű buszbaleset történt Oroszországban, gyerekek is meghaltak

A MAN tí­pusú au­tó­busz Ka­luga és Vjazma kö­zött bo­rult árokba.

A MAN tí­pusú au­tó­busz Ka­luga és Vjazma kö­zött bo­rult árokba.

Fotók érkeztek az M1-esen történt éjszakai buszbaleset helyszínéről

Fotók érkeztek az M1-esen történt éjszakai buszbaleset helyszínéről

Ahogy a Ri­post meg­írta, egy au­tó­busz és egy fe­nyő­fá­kat szál­lító ka­mion ka­ram­bo­lo­zott. Né­gyen sé­rül­tek meg a bal­eset­ben.

Fejlemény a mátrai buszbaleset ügyében, ilyen állapotban vannak a sérültek

Fejlemény a mátrai buszbaleset ügyében, ilyen állapotban vannak a sérültek

A ki­rán­du­ló­busz szom­ba­ton szen­ve­dett bal­ese­tet, ami­kor a hegy­ről le­felé jövet meg­hi­bá­so­dott a fékje.

Teljes útzár: emberekkel teli busz szenvedett balesetet Egernél

Teljes útzár: emberekkel teli busz szenvedett balesetet Egernél

Te­her­gép­ko­csi­val üt­kö­zött a hely­közi járat.

Te­her­gép­ko­csi­val üt­kö­zött a hely­közi járat.

Megrázó fotó a hajnali brutális buszbalesetről: 14 ember sérült meg

Megrázó fotó a hajnali brutális buszbalesetről: 14 ember sérült meg

A busz az M1-es au­tó­pá­lyán szen­ve­dett bal­ese­tet.

A busz az M1-es au­tó­pá­lyán szen­ve­dett bal­ese­tet.

Brutális felvételek jöttek a sárvári kettős tragédia helyszínéről

Brutális felvételek jöttek a sárvári kettős tragédia helyszínéről

Két autó és egy busz üt­kö­zött össze.

Két autó és egy busz üt­kö­zött össze a 84-es főúton, a tra­gé­diát nem le­he­tett el­ke­rülni.

Őrizetbe vették a Ferihegyi úton történt buszbaleset sofőrjét

Őrizetbe vették a Ferihegyi úton történt buszbaleset sofőrjét

Gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki...

A rend­őrök gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki a Fe­ri­he­gyi Re­pü­lő­térre ve­zető úton bal­ese­tet okozó busz ve­ze­tő­jét.

Itt vannak az első, megrázó képek az esti busztragédiáról

Itt vannak az első, megrázó képek az esti busztragédiáról

Az este tör­tént bal­eset­ben 15 ember vesz­tette éle­tét.

Az este tör­tént bal­eset­ben 15 ember vesz­tette éle­tét.

Durva fotók a ferihegyi úton történt buszbalesetről

Durva fotók a ferihegyi úton történt buszbalesetről

Ma­gas­ság­kor­lá­tozó ka­puba ro­hant egy eme­le­tes au­tó­busz hét­főn. A fe­ri­he­gyi re­pü­lő­térre ve­zető úton tör­tént bal­eset­ben töb­ben meg­sé­rül­tek.

Ma­gas­ság­kor­lá­tozó ka­puba ro­hant egy eme­le­tes au­tó­busz hét­főn. A fe­ri­he­gyi re­pü­lő­térre ve­zető úton tör­tént bal­eset­ben töb­ben meg­sé­rül­tek. A kül­földi rend­számú bu­szon 48-an utaz­tak. A bal­eset­ben 8-an sú­lyo­san, 20-an pedig könnyeb­ben meg­sé­rül­tek.

Megint elaludt egy buszsofőr, hajszálon múlt a katasztrófa

Megint elaludt egy buszsofőr, hajszálon múlt a katasztrófa

A Ri­post in­for­má­ciói sze­rint el­aludt a busz­so­főr, ezért bo­rult árokba a tá­vol­sági busz­já­rat Szé­kes­fe­hér­vár­nál.

A Ri­post in­for­má­ciói sze­rint el­aludt a busz­so­főr, ezért bo­rult árokba a tá­vol­sági busz­já­rat Szé­kes­fe­hér­vár kö­ze­lé­ben.

Kiderült, mennyivel drágulnak a buszutak

Kiderült, mennyivel drágulnak a buszutak

Ta­valy ren­ge­teg volt a busz­bal­eset, ezért a biz­to­sí­tók árat emel­tek.

Ta­valy ren­ge­teg volt a busz­bal­eset, ezért a biz­to­sí­tók meg­emel­ték a bu­szok biz­to­sí­tá­sá­nak díját - ezt pedig meg­ér­zik az uta­sok is, mert nőnek a bu­szos utak árai!

Ketten meghaltak, friss képek a Budaörsi úti brutális balesetről

Ketten meghaltak, friss képek a Budaörsi úti brutális balesetről

Az au­tó­ban ülők azon­nal meg­hal­tak.

A ka­ram­bol pén­tek haj­nal­ban tör­tént a XI. ke­rü­let­ben, az au­tó­ban ülők azon­nal meg­hal­tak.

Tragikus hír jött: munkásokat szállító busz balesetezett

Tragikus hír jött: munkásokat szállító busz balesetezett

Leg­alább 12 mun­kás éle­tét vesz­tette.

A busz­bal­eset­ben leg­alább egy tucat mun­kás éle­tét vesz­tette.

Lezuhant a hídról egy kisbusz, legalább 13-an meghaltak! - videó

Lezuhant a hídról egy kisbusz, legalább 13-an meghaltak! - videó

Gye­re­kek is éle­tü­ket vesz­tet­ték a hor­ror­bal­eset­ben, va­ló­szí­nű­leg gyor­san haj­tott a sofőr.

Gye­re­kek is éle­tü­ket vesz­tet­ték a hor­ror­bal­eset­ben, va­ló­szí­nű­leg gyor­san haj­tott a sofőr.

Veronai tragédia, így emlékeznek a buszbaleset áldozataira

Veronai tragédia, így emlékeznek a buszbaleset áldozataira

Ta­valy, ja­nuár 20-a éj­je­lén tör­tént az a sú­lyos busz­bal­eset, amely­ben ti­zen­he­ten vesz­tet­ték éle­tü­ket.

Felkavaró fotók érkeztek a tragikus reggeli buszbalesetről

Felkavaró fotók érkeztek a tragikus reggeli buszbalesetről

A bal­eset Heves me­gyé­ben tör­tént.

A bal­eset Heves me­gyé­ben tör­tént, ami­kor egy uta­so­kat szál­lító busz és egy kocsi össze­üt­kö­zött.

Fordulat a veronai busztragédia ügyében

Fordulat a veronai busztragédia ügyében

A Szi­nyei Merse Pál Gim­ná­zium di­ák­jai és ta­ná­rai közül 17-en vesz­tet­ték éle­tü­ket az A4-es au­tó­pá­lyán ta­valy ja­nu­ár­ban tör­tént tö­meg­sze­ren­csét­len­ség­ben.

A Szi­nyei Merse Pál Gim­ná­zium di­ák­jai és ta­ná­rai közül 17-en vesz­tet­ték éle­tü­ket a ta­valy tör­tént sze­ren­csét­len­ség­ben.

Durva baleset az M5-ösön: utasokkal teli busz borult fel

Durva baleset az M5-ösön: utasokkal teli busz borult fel

Árokba haj­tott és fel­bo­rult egy au­tó­busz az M5-ös au­tó­pá­lyán.

Árokba haj­tott és fel­bo­rult egy au­tó­busz az M5-ös au­tó­pá­lyán.

Brutális fotókat kaptunk a reggeli halálos buszbalesetről

Brutális fotókat kaptunk a reggeli halálos buszbalesetről

Egy busz és egy autó üt­kö­zött össze.

Egy busz és egy autó üt­kö­zött össze szerda reg­gel Fejér me­gyé­ben. A bal­eset­nek ha­lá­los ál­do­zata is van.

Drámai videó érkezett a 4-es úton történt halálos buszbalesetről

Drámai videó érkezett a 4-es úton történt halálos buszbalesetről

Hár­man meg­hal­tak.

Hár­man meg­hal­tak, 12-en meg­sé­rül­tek szom­bat haj­nal­ban, ami­kor két busz ka­ram­bo­lo­zott Szol­nok­nál.

Vérlázító dologra derült fény: Ezt művelték a veronai tragédia után

Vérlázító dologra derült fény: Ezt művelték a veronai tragédia után

Kez­dő­dik a ve­ro­nai tra­gé­dia bün­te­tő­pere Olasz­or­szág­ban!

Kez­dő­dik a ve­ro­nai tra­gé­dia bün­te­tő­pere Olasz­or­szág­ban, ezért újabb nyílt le­ve­let tet­tek közzé a bal­eset­ben el­huny­tak hoz­zá­tar­to­zói. Fel­szó­lí­tot­ták a busz­tár­sa­sá­got, hogy a bű­nö­sök áll­ja­nak a nyil­vá­nos­ság elé, is­mer­jék el fe­le­lős­sé­gü­ket!

Tragikus buszbaleset: a zebrán gázolták halálra az idős férfit

Tragikus buszbaleset: a zebrán gázolták halálra az idős férfit

Egye­lőre senki sem tudja, hogy mi okozta a vég­ze­tes bal­ese­tet. Az ál­do­za­tot ugyan azon­nal kór­házba vit­ték, de ott éle­tét vesz­tette.

Egye­lőre senki sem tudja, hogy mi okozta a vég­ze­tes bal­ese­tet.

Vérlázító titok: Sokkoló számokat tudtunk meg a veronai tragédiáról

Vérlázító titok: Sokkoló számokat tudtunk meg a veronai tragédiáról

Az el­huny­tak hoz­zá­tar­to­zói bi­zo­nyító erejű fo­tók­kal iga­zol­ták, hogy il­le­gá­lis pót­tank­kal köz­le­ke­dett a busz.

Vérlázító titok derült ki a veronai busztragédiáról

Vérlázító titok derült ki a veronai busztragédiáról

Ezzel min­den meg­vál­toz­hat!

Soha nem lá­tott fo­tó­kat tárt a nyil­vá­nos­ság elé a ve­ro­nai busz­bal­eset egyik ál­do­za­tá­nak édes­apja. Ezzel min­den meg­vál­toz­hat!

Sötét titkok derültek ki a veronai busztragédiáról

Sötét titkok derültek ki a veronai busztragédiáról

A szü­lők nem­rég ju­tot­tak az olasz nyelvű hi­va­ta­los jegy­ző­könyv­höz, ami a tra­gé­dia rész­le­teit tar­tal­mazza.

A szü­lők nem­rég ju­tot­tak az olasz nyelvű hi­va­ta­los jegy­ző­könyv­höz, ami a tra­gé­dia rész­le­teit tar­tal­mazza. Ebből több, eddig nem is­mert, meg­döb­bentő rész­let is ki­de­rül!

Szörnyű pillanatokat élt át a busztragédiában meghalt rendőr felesége

Szörnyű pillanatokat élt át a busztragédiában meghalt rendőr felesége

Ágnes azo­no­sí­totta férje holt­tes­tét.

Nem elég, hogy a fi­a­tal nő ket­tes­ben ma­radt 1 éves kis­lá­nyuk­kal, Ág­nes­nek kel­lett azo­no­sí­ta­nia férje holt­tes­tét.

Mentőhelikoptert riasztottak: súlyos buszbaleset történt Tótkomlósnál

Mentőhelikoptert riasztottak: súlyos buszbaleset történt Tótkomlósnál

Vér bo­rí­totta az ab­la­ko­kat, több tu­cat­nyi utas sé­rült meg ma reg­gel.

Vér bo­rí­totta az ab­la­ko­kat, több tu­cat­nyi utas sé­rült meg, mikor az ol­da­lára bo­rult egy busz.

Vérlázító titok derült ki a veronai busztragédiáról

Vérlázító titok derült ki a veronai busztragédiáról

Kinek van igaza?

A gyá­szoló szü­lők, hoz­zá­tar­to­zók nyílt le­vél­ben fo­gal­maz­ták meg a kér­dé­se­i­ket. Sőt, meg­hök­kentő ki­je­len­té­sek­kel ruk­kol­tak elő!

Idős bácsi okozhatta a súlyos buszbalesetet

Idős bácsi okozhatta a súlyos buszbalesetet

A szem­ta­núk sze­rint egy 80 év fe­letti bácsi ve­zette az autót.

A szem­ta­núk sze­rint egy 80 év fe­letti bácsi ve­zette azt az autót, ame­lyik hétfő dél­után egy me­net­rend­sze­rinti já­rat­tal ka­ram­bo­lo­zott fron­tá­li­san a 6-os úton.

Egész Rácalmást megrázta a kórházból hazatérő néni tragikus halála

Egész Rácalmást megrázta a kórházból hazatérő néni tragikus halála

Egész Rácalmást megrázta a kórházból hazatérő néni tragikus halála

Var­rat­sze­dés­ről ment ha­za­felé a rác­al­mási Edit néni, ami­kor a busz­ról le­szállva a ke­re­kek alá esett és ször­nyet­halt.

Végleg eldőlt: Itt vésik kőbe a veronai tragédia áldozatainak névsorát

Végleg eldőlt: Itt vésik kőbe a veronai tragédia áldozatainak névsorát

Bu­da­pes­ten fog meg­épülni az em­lék­hely, ahol bárki gyer­tyát gyújt­hat a busz­tra­gé­dia 17 ma­gyar ál­do­zata em­léke előtt.

Gyerekeket szállító busz borult fel, rengeteg a sérült

Gyerekeket szállító busz borult fel, rengeteg a sérült

Ren­ge­teg sé­rültje van annak a va­sár­napi busz­bal­eset­nek, ami Tö­rök­or­szág északi ré­szén tör­tént.

Ren­ge­teg sé­rültje van annak a va­sár­napi busz­bal­eset­nek, ami Tö­rök­or­szág északi ré­szén tör­tént.

Borzalmas buszbaleset Pest megyében, nem tudni, hányan sérültek

Borzalmas buszbaleset Pest megyében

Töb­ben meg­sé­rül­tek, ami­kor fel­bo­rult egy au­tó­busz Pest me­gyé­ben pén­te­ken. A sé­rül­tek száma még nem tisz­tá­zott.

Szülők akadályozták meg, hogy elinduljon a balesetveszélyes busz gyermekeikkel

Szülők akadályozták meg, hogy elinduljon a balesetveszélyes busz gyermekeikkel

Szülők akadályozták meg, hogy elinduljon a balesetveszélyes busz gyermekeikkel

Rend­őrt hív­tak a szü­lők a bu­szosra, aki tü­kör­sima ke­re­kek­kel állt ki, hogy ki­rán­dulni vigye a di­á­ko­kat.

Ve­ro­nai busz­bal­eset: két újabb gyanúsított a sofőrön kívül!

Ve­ro­nai busz­bal­eset: két újabb gyanúsított a sofőrön kívül!

Az olasz nyo­mo­zás is ered­mé­nyes: a zsa­ruk az au­tó­pá­lya üze­mel­te­tő­jé­nél ira­to­kat fog­lal­tak le.

Az olasz nyo­mo­zás is ered­mé­nyes: a zsa­ruk az au­tó­pá­lya üze­mel­te­tő­jé­nél ira­to­kat fog­lal­tak le.

Veronai buszbaleset: már nem csak a sofőr gyanúsított!

Veronai buszbaleset: már nem csak a sofőr gyanúsított!

Az olasz nyo­mo­zás is ered­mé­nyes. Szá­mos do­ku­men­tu­mot le­fog­lal­tak a ha­tó­sá­gok az au­tó­pá­lya-mér­nök­ség iro­dá­i­ból.

Az olasz nyo­mo­zás is ered­mé­nyes. Szá­mos do­ku­men­tu­mot le­fog­lal­tak a ha­tó­sá­gok az au­tó­pá­lya-mér­nök­ség iro­dá­i­ból.

Most érkezett: itt vannak az első fotók az iskolabusz katasztrófájáról

Most érkezett: itt vannak az első fotók az iskolabusz katasztrófájáról

Mint­egy hat­van em­ber­rel a fe­dél­ze­tén bo­rult fel az az is­ko­la­busz, ami Svéd­or­szág­ban egy sí­köz­pont felé tar­tott.

Vérre van szüksége a veronai buszbaleset túlélőjének

Vérre van szüksége a veronai buszbaleset túlélőjének

Gyűj­te­nek a kö­zös­ségi ol­da­la­kon.

Nem­rég szál­lí­tot­ták a Hon­véd­kór­házba a ja­nu­ári tra­gé­dia egyik sé­rült­jét, aki­nek most vért gyűj­te­nek a kö­zös­ségi ol­da­la­kon.

Megrendítő levelet írtak a veronai gyászoló családok: rámutattak a felelősre

Megrendítő levelet írtak a veronai gyászoló családok: rámutattak a felelősre

A ve­ro­nai busz­bal­eset­ben el­huny­tak hoz­zá­tar­to­zói nyílt le­ve­let írtak.

A ve­ro­nai busz­bal­eset­ben el­huny­tak hoz­zá­tar­to­zói nyílt le­vél­ben tu­dat­ták, mik azok a kö­rül­mé­nyek, ame­lyek a tra­gé­di­á­hoz ve­zet­tek.

Ijesztő szenzáció: Ez okozta a veronai tragédiát!

Ijesztő szenzáció: Ez okozta a veronai tragédiát!

Az Origo ér­te­sü­lése sze­rint egy il­le­gá­li­san be­sze­relt plusz üzem­anyag­tar­tály okozta a ret­te­ne­tes busz­bal­ese­tet!

Az Origo ér­te­sü­lése sze­rint egy il­le­gá­li­san be­sze­relt plusz üzem­anyag­tar­tály okozta a ve­ro­nai ret­te­ne­tes busz­bal­ese­tet!

Újabb információk derültek ki a veronai buszbalesetről

Újabb információk derültek ki a veronai buszbalesetről

Elem­zik a ka­me­ra­fel­vé­te­le­ket..

Az ola­szok to­vábbra is elem­zik a ka­me­ra­fel­vé­te­le­ket, ám úgy tűnik, a meg­ol­dást a busz so­főrje tud­hatja. V. Já­nost je­len­leg is lé­le­gez­te­tő­gép tartja élet­ben...

Hajnalban szállítják haza a veronai buszbaleset halálos áldozatait

Hajnalban szállítják haza a veronai buszbaleset halálos áldozatait

A várt­nál egy nap­pal ké­sőbb, szom­ba­ton tud­ják csak Bu­da­pestre szál­lí­tani a tra­gi­kus bal­eset ál­do­za­ta­i­nak holt­tes­tét.

Veronai busztragédia: Ezt tették az orvosok a sofőr édesanyjával

Veronai busztragédia: Ezt tették az orvosok a sofőr édesanyjával

Je­len­leg egy ve­ro­nai kór­ház­ban ke­ze­lik azt az 52 éves férfit, aki a ve­ro­nai buszt ve­zette a tra­gi­kus ja­nu­ári napon.

Je­len­leg egy ve­ro­nai kór­ház­ban ke­ze­lik azt az 52 éves férfit, aki a ve­ro­nai buszt ve­zette a tra­gi­kus ja­nu­ári napon. A sofőr édes­anyja tel­je­sen össze­om­lott, or­vo­sok ke­ze­lik.

Váratlan fordulat a veronai busztragédia ügyében

Váratlan fordulat a veronai busztragédia ügyében

Meg­lepő for­du­lat a ve­ro­nai busz­tra­gé­dia ügyé­ben, hogy élet­ben van a buszt ve­zető sofőr, aki ellen egyéb­ként az olasz ha­tó­sá­gok vádat emel­tek.

Meg­lepő for­du­lat a ve­ro­nai busz­tra­gé­dia ügyé­ben, hogy élet­ben van a buszt ve­zető sofőr, aki ellen egyéb­ként az olasz ha­tó­sá­gok vádat emel­tek. Nála lehet min­den vá­lasz a tra­gé­diát kö­vető kér­dé­sekre...

Friss hír: Végre kiderülhet, mi okozta a veronai busztragédiát

Friss hír: Végre kiderülhet, mi okozta a veronai busztragédiát

Van pár nyom, ami se­gít­het ki­de­rí­teni a tel­jes igaz­sá­got.

Van pár nyom, ami se­gít­het ki­de­rí­teni a tel­jes igaz­sá­got.

Megrázó videó a veronai busztragédiáról: Ez történt valójában

Megrázó videó a veronai busztragédiáról: Ez történt valójában

A ször­nyű rész­le­te­ket rejtő fel­vé­telt csak most hoz­ták nyil­vá­nos­ságra.

Buszkatasztrófa: fájdalmas részletek derültek ki

Buszkatasztrófa: fájdalmas részletek derültek ki

Fáj­dal­ma­san nehéz hí­re­ket kö­zöl­tek.

Fáj­dal­ma­san nehéz hí­re­ket kö­zölt Szij­jártó Péter a ve­ro­nai busz­bal­eset ál­do­za­ta­i­ról.

Rejtélyek a diákbusz tragédiája körül

Rejtélyek a diákbusz tragédiája körül

Az egész or­szá­got sok­kolta a sí­tá­bor­ból ha­za­térő ma­gyar busz tra­gé­di­ája.

Az egész or­szá­got sok­kolta a Szi­nyei Merse Pál gim­ná­zium fran­cia­or­szági sí­tá­bo­rá­ból ha­za­térő ma­gyar busz tra­gé­di­ája - ám ren­ge­teg a meg­vá­la­szo­lat­lan kér­dés.

Megrendítő vallomás Geszti Pétertől: így gyászolja a diákokat

Megrendítő vallomás Geszti Pétertől: így gyászolja a diákokat

Nincs helye po­é­nok­nak a mai napon.

"Ma hall­ga­tok, és fél­ár­bocra eresz­tem a szí­ve­met" - írta Geszti Péter, aki sze­rint nincs helye po­é­nok­nak a mai napon.

Újabb szörnyűség derült ki a veronai buszbalesetről, a fiatal lány sokkot kapott

Újabb szörnyűség derült ki a veronai buszbalesetről, a fiatal lány sokkot kapott

Fi­a­tal sze­rel­mes­pár is volt a Ve­ro­ná­ban ki­égett busz uta­sai kö­zött...

Fi­a­tal sze­rel­mes­pár is volt a Ve­ro­ná­ban ki­égett busz uta­sai kö­zött: a tra­gé­diát azon­ban csak egyi­kük élte túl...

Mindkét sofőr elhunyt a veronai buszbalesetben

Mindkét sofőr elhunyt a veronai buszbalesetben

Bé­kés­csa­bán gyá­szol­ják őket.

Aki a tra­gé­dia pil­la­na­ta­i­ban ült a volán mö­gött, már a hely­szí­nen éle­tét vesz­tette, vál­tó­társa ké­sőbb, a kór­ház­ban hunyt el. Bé­kés­csa­bán gyá­szol­ják őket.

Sokkoló részletek: Így mentette diáktársát a veronai baleset túlélője

Sokkoló részletek: Így mentette diáktársát a veronai baleset túlélője

Az egyik túl­élő lé­lek­je­len­lé­tén múlt, hogy di­ák­társa nem halt meg.

Az egyik túl­élő lé­lek­je­len­lé­tén múlt, hogy di­ák­társa nem halt meg.

Kósa Lajos: Legyen a csendes gyászé a mai nap

Kósa Lajos: Legyen a csendes gyászé a mai nap

A Fi­desz frak­ció­ve­ze­tője arra kérte kép­vi­se­lő­tár­sait, a hely­zet­hez illő mél­tó­ság­gal je­len­je­nek meg nyil­vá­no­san.

A Fi­desz frak­ció­ve­ze­tője arra kérte kép­vi­se­lő­tár­sait, a hely­zet­hez illő mél­tó­ság­gal je­len­je­nek meg nyil­vá­no­san.

Pokoli percek: Felolvasták a veronai buszbaleset túlélőinek névsorát

Pokoli percek: Felolvasták a veronai buszbaleset túlélőinek névsorát

A bu­da­pesti Szi­nyei Merse Pál Gim­ná­zium előtt szom­bat reg­gel óta égnek a mé­cse­sek.

Szemtanú állítja: Ez vezethetett a magyar buszbaleset tragédiájához

Szemtanú állítja: Ez vezethetett a magyar buszbaleset tragédiájához

Egye­lőre még korai meg­mon­dani biz­to­san, hogy mi okozta a bal­ese­tet. Ám egy szem­tanú sze­rint gond le­he­tett a bus­szal.

Busztragédia: Szörnyű gyermekkori emléket idéz fel Liptai Claudiában

Busztragédia: Szörnyű gyermekkori emléket idéz fel Liptai Claudiában

Gyá­szol Ma­gyar­or­szág: az egész nem­ze­tet meg­rázta a ve­ro­nai busz­bal­eset.

Az egész nem­ze­tet meg­rázta a ve­ro­nai busz­bal­eset, ahol a bu­da­pesti Szi­nyei Merse Gim­ná­zium di­ák­jai és ta­ná­rai közül 16-an huny­tak el. A sztá­rok közül töb­bek kö­zött Lip­tai Cla­u­dia is szív­szo­rító üze­net­ben em­lé­ke­zett meg az ál­do­za­tok­ról.

Tragédia: Így gyászolják a diáktársak a magyar buszbaleset áldozatait

Tragédia: Így gyászolják a diáktársak a magyar buszbaleset áldozatait

A busza az au­tó­pá­lyán egy ve­ro­nai cso­mó­pont­nál szen­ve­dett bal­ese­tet.

A busza az au­tó­pá­lyán egy ve­ro­nai cso­mó­pont­nál szen­ve­dett bal­ese­tet.

Újra és újra átélik a tragédiát az egyiptomi baleset magyar túlélői

Újra és újra átélik a tragédiát az egyiptomi baleset magyar túlélői

Hat éve hú­zód­nak a kár­té­rí­tési perek.

Hat éve hú­zód­nak a kár­té­rí­tési perek a 2011-es hurg­ha­dai busz­tra­gé­di­á­ban, a túl­élők a mai napig át­élik a bor­zal­ma­kat.

Újra vezet az 5 halottat követelő buszbaleset sofőrje

Újra vezet az 5 halottat követelő buszbaleset sofőrje

A cég meg­bí­zik a so­főr­ben.

A cég meg­bí­zik a so­főr­ben, aki azt a buszt ve­zette, ame­lyik de­cem­ber­ben fel­bo­rult az M3-as au­tó­pá­lyán, öten meg­hal­tak, har­minc­egyen pedig meg­sé­rül­tek. A férfi újra mun­kába állt...

Megszólalt a fiatal túlélő: Drámai részletek a magyar buszbalesetről

Megszólalt a fiatal túlélő: Drámai részletek a magyar buszbalesetről

Egy bu­da­pesti gim­ná­zium di­ák­jai a tra­gé­dia ál­do­za­tai.

Leg­ke­ve­sebb heten meg­hal­tak egy gyer­me­ke­ket szál­lító ma­gyar busz olasz­or­szági bal­ese­té­ben, amely pén­tek este tör­tént egy ve­ro­nai au­tó­pá­lya-ki­já­rat­nál. Egy bu­da­pesti gim­ná­zium di­ák­jai a tra­gé­dia ál­do­za­tai.

Nagyot hibáztak a mentősök a buszbalesetnél

Nagyot hibáztak a mentősök a buszbalesetnél

Két ve­ze­tőt is fel­füg­gesz­tet­tek ál­lá­sá­ból a men­tők­nél. A re­gi­o­ná­lis igaz­gató el­ső­nek ért oda, de még­sem kezdte el a sé­rül­tek el­lá­tá­sát.

Két ve­ze­tőt is fel­füg­gesz­tet­tek ál­lá­sá­ból a men­tők­nél.

Megrendítő beszámoló a hétvégi buszbaleset egy túlélőjétől

Megrendítő beszámoló a hétvégi buszbaleset egy túlélőjétől

Bár ők élet­ben ma­rad­tak, a lá­tot­ta­kat és át­él­te­ket is nehéz lesz majd fel­dol­goz­niuk.

Bár ők élet­ben ma­rad­tak, a lá­tot­ta­kat és át­él­te­ket is nehéz lesz majd fel­dol­goz­niuk.

Így halhatott meg a busztragédia 13 éves áldozata, édesanyja hiába szorította fiát

Így halhatott meg a busztragédia 13 éves áldozata, édesanyja hiába szorította fiát

Ahogy tel­nek a napok, egyre ször­nyűbb rész­le­tek de­rül­nek ki a busz­bal­eset­ről, ami az M3-as au­tó­pá­lyán tör­tént.

Szörnyű, mi derült ki a gyilkos buszbalesetről: ezt mondta a halott lány szerelme

Szörnyű dolgok derültek ki a gyilkos buszbalesetről: ezt mondta a halott lány szerelme

A 22 éves har­sá­nyi lány sze­relme mel­lől zu­hant ki az ba­la­kon. A fiú kar­co­lá­sok­kal úszta meg.

Küzdenek az éjszakai buszbaleset sérültjeinek életéért.

Küzdenek az éjszakai buszbaleset sérültjeinek életéért

Két sé­rült van élet­ve­szély­ben...

Mis­kol­con küz­de­nek az éj­sza­kai M3-as au­tó­pá­lyán tör­tént busz­bal­eset sé­rült­je­i­nek éle­té­ért. Egyi­kük fel­te­he­tően az el­hunyt kisfiú édes­anyja.

A spanyol busztragédia összes áldozata nő!

A spanyol busztragédia összes áldozata nő!

Em­beri mu­lasz­tás lehet a bal­eset oka.

Zaj­la­nak a vizs­gá­la­tok, a be­szá­mo­lók em­beri mu­lasz­tásra utal­nak.

Sokkoló: Képek a mezőkövesdi buszbalesetről

Sokkoló: Képek a mezőkövesdi buszbalesetről

Ad­venti vá­sár­ról tar­tott haza az a busz, ame­lyen a mos­tani in­for­má­ciók sze­rint hár­man meg­hal­tak.

Ad­venti vá­sár­ról tar­tott haza az a busz, ame­lyen a mos­tani in­for­má­ciók sze­rint hár­man meg­hal­tak és ren­ge­te­gen meg­sé­rül­tek az M3-ason.

Tragédia: tíz gyerek halt meg a buszbalesetben

Tragédia: tíz gyerek halt meg a buszbalesetben

Gyá­szol a nem­zet­közi tor­nász­vi­lág.

Gyá­szol a nem­zet­közi tor­nász­vi­lág, mi­u­tán egy ver­seny­ről ha­za­felé tartó busz bal­ese­tet szen­ve­dett. Tíz spor­toló mel­lett két edző is el­hunyt.

Brutális buszbaleset - két monstrum ütközött! Galéria

Brutális buszbaleset - két monstrum ütközött! Galéria

A két bu­szon negy­ve­nen utaz­tak...

A két me­net­rend sze­rinti busz a nyír­egy­házi Szent Ist­ván ut­cá­ban üt­kö­zött össze. A két já­ra­ton több mint negy­ve­nen utaz­tak...

Friss információk: Ez okozhatta a brutális hatvani buszbalesetet

Friss információk: Ez okozhatta a brutális hatvani buszbalesetet

Több mint 25-en sé­rül­tek meg hétfő dél­után, ami­kor árokba bo­rult egy busz az M3-as au­tó­pá­lyán.

Több mint 25-en sé­rül­tek meg hétfő dél­után, ami­kor árokba bo­rult egy busz az M3-as au­tó­pá­lyán.

A Germanwings szakértői azonosítják a buszban elégett nyugdíjasokat

A Germanwings szakértői azonosítják a buszban elégett nyugdíjasokat

A Ger­man­wings ka­taszt­ró­fá­já­nál is ott vol­tak a hely­színre ér­kező szak­ér­tők.

Háborús jelenetek a tömegbaleset helyszínén, összeomlott egy kis falu

Háborús jelenetek a tömegbaleset helyszínén, összeomlott egy kis falu

Sok­koló kép je­lent meg a ma reg­geli, 43 ál­do­zat­tal járó busz­bal­eset­ről. Csak 8 ember élte túl.