CÍMKE: 'bundesliga'

Nagyon rossz hírt kapott Marco Rossi és a fociválogatott

Nagyon rossz hírt kapott Marco Rossi és a fociválogatott

Sal­lai Ro­land gólt lőtt a Bun­des­li­gá­ban, még­sem lehet ma­ra­dék­ta­la­nul bol­dog.

Szexista vád, Thomas Dollnak durván beszóltak a tévében

Szexista vád, Thomas Dollnak durván beszóltak a tévében

Bot­rá­nyos szó­vál­tásba ke­ve­re­dett a ko­rábbi Fradi-edző. A meg­mon­dó­em­ber Matthäus is csak né­zett.

Fantasztikus dicséret Orbánnak, bekerült a legjobbak közé

Fantasztikus dicséret Orbánnak, bekerült a legjobbak közé

A ma­gyar vá­lo­ga­tott védő remek tel­je­sít­mé­nyé­vel ki­har­colta a he­lyét a Bun­des­liga ok­tó­beri álom­csa­pa­tá­ban.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott védő ki­har­colta a he­lyét a Bun­des­liga ok­tó­beri álom­csa­pa­tá­ban.

Óriási a tét Dárdaiéknak, ezért küzd a Hertha

Óriási a tét Dárdaiéknak, ezért küzd a Hertha

Ma­gyar össze­csa­pás lesz szom­ba­ton a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság ti­ze­dik for­du­ló­já­ban.

Ma­gyar össze­csa­pás lesz szom­ba­ton a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság ti­ze­dik for­du­ló­já­ban.

Dárdai és felesége esti programján ámul Németország

Dárdai és felesége esti programján ámul Németország

Meg­le­pett min­den­kit. Ezt csi­nálta a Her­tha-edző, mi­köz­ben kö­vet­kező el­len­fele pa­rá­dé­zott a BL-ben.

Meg­le­pett min­den­kit a Bun­des­li­gá­ban. Ezt csi­nálta a Her­tha-edző, mi­köz­ben kö­vet­kező el­len­fele éppen pa­rá­dé­zott a BL-ben.

Milliárdokat termel Dárdai Pál a Herthánál

Milliárdokat termel Dárdai Pál a Herthánál

Ara­nyat ér a ma­gyar edzők mun­kája, őket cso­dálja egész Né­met­or­szág.

Hi­he­tet­len, mi fo­lyik Ber­lin­ben. Ara­nyat ér a ma­gyar edzők mun­kája, őket cso­dálja egész Né­met­or­szág.

Szalai Ádám óriási siker előtt áll, már nem kell sokat várni

Szalai Ádám óriási siker előtt áll, már nem kell sokat várni

A Bun­des­liga leg­jobb ma­gyar tá­ma­dója ha­ma­ro­san ün­ne­pel­het. Talán már a hét­vé­gén.

A Bun­des­liga leg­jobb ma­gyar tá­ma­dója ha­ma­ro­san ün­ne­pel­het. Talán már a hét­vé­gén.

Bevállalós vélemény, Dárdairól beszélt Matthäus

Bevállalós vélemény, Dárdairól beszélt Matthäus

Re­me­kel a Her­tha.

Lothar Matthäus a Hert­há­ról és a lab­da­rúgó csa­pat ma­gyar edző­jé­ről, Dár­dai Pál­ról be­szélt.

Télen Angliába igazolhat válogatott focistánk

Télen Angliába igazolhat válogatott focistánk

Jó a meg­íté­lése a szi­get­or­szág­ban.

Jó a ma­gyar kapus meg­íté­lése a szi­get­or­szág­ban. Egyik leg­jobb lé­gi­ó­sunk to­vábbi sor­sá­ról ta­lál­gat a Bild.

Szalai Ádám nagy formában, csapata hálás lehet neki

Szalai Ádám nagy formában, csapata hálás lehet neki

Sza­lai Ádám csa­pata, a Hoffen­heim Nürn­berg­ben lé­pett fel a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban.

Sza­lai Ádám csa­pata, a Hoffen­heim Nürn­berg­ben lé­pett fel a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban.

Ez a Dárdai-titok, bevált a magyar tréner trükkje

Ez a Dárdai-titok, bevált a magyar tréner trükkje

A Her­tha nagy si­kert ara­tott.

A Her­tha nagy si­kert ara­tott a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság ha­to­dik for­du­ló­já­nak pén­teki nyi­tó­mér­kő­zé­sén.

Döbbenetes, Dárdai Pál életre szóló sikert aratott

Döbbenetes, Dárdai Pál életre szóló sikert aratott

Óri­ási meg­le­pe­tést oko­zott a Her­tha.

Óri­ási meg­le­pe­tést oko­zott a Her­tha a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság 6. for­du­ló­já­nak pén­teki nyi­tó­mér­kő­zé­sén.

Gulácsi túljárt Szalai eszén a magyar rangadón

Gulácsi túljárt Szalai eszén a magyar rangadón

Két ma­gyar já­té­kos ke­rült szembe egy­más­sal a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság 6. for­du­ló­já­nak meccsén.

Két ma­gyar já­té­kos ke­rült szembe egy­más­sal a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság 6. for­du­ló­já­nak meccsén.

Számolja a napokat: visszakapja féltett kincsét a magyar sztár

Számolja a napokat: visszakapja féltett kincsét a magyar sztár

Sal­lai Ro­land ha­ma­ro­san újra ta­lál­koz­hat házi ked­ven­cé­vel, akit az apja visz ki Né­met­or­szágba.

Sal­lai Ro­land ha­ma­ro­san újra ta­lál­koz­hat házi ked­ven­cé­vel, akit az apja visz ki Né­met­or­szágba.

Dárdai a téma Németországban, ilyen még nem volt a Bundesligában

Dárdai a téma Németországban, ilyen még nem volt a Bundesligában

A Her­tha ma­gyar ve­ze­tő­edzője be­tette a kez­dő­csa­patba a fiát.

A Her­tha ma­gyar ve­ze­tő­edzője be­tette a kez­dő­csa­patba a fiát. Az El-ben erre már volt példa.

Kiderült, ekkor térhet vissza az új magyar focisztár

Kiderült, ekkor térhet vissza az új magyar focisztár

Sé­rü­lés miatt cse­rél­ték le.

Első Bun­des­liga-mér­kő­zé­sén 7 perc után be­ta­lált. Sé­rü­lés miatt cse­rél­ték le az első fél­idő 41. per­cé­ben a ma­gyar vá­lo­ga­tott tá­ma­dót.

Dzsudzsák helyettese lecsapott, itt az új magyar focisztár

Dzsudzsák helyettese lecsapott, itt az új magyar focisztár

Sal­lai Ro­land leg­első meccsén gólt szer­zett a Bun­des­li­gá­ban. Úgy tűnik, a Fre­i­burg mel­lett a vá­lo­ga­tott­ban is alap­em­ber lesz.

Elképesztő fordulatok, ilyen meccsre Dárdai Pál sem számított

Elképesztő fordulatok, ilyen meccsre Dárdai Pál sem számított

Gu­lá­csi Pé­te­rék győz­tek.

Gu­lá­csi Pé­te­rék győz­tek, Sza­lai Ádám vi­szont nem lehet bol­dog. Mind­két ma­gyar vé­gig­ját­szotta csa­pata ak­tu­á­lis mér­kő­zé­sét.

Jó hírt kapott a magyar focikapitány

Jó hírt kapott a magyar focikapitány

Újabb ma­gyar já­té­kos iga­zolt a német Bun­des­li­gába.

Sza­lai Ádám és Gu­lá­csi Péter után újabb ma­gyar já­té­kos iga­zolt a német Bun­des­li­gába. A cip­rusi APOEL-t hagyta el. Be­ke­rült Marco Rossi ma­gyar vá­lo­ga­tott ke­re­tébe.

Rossz hírt kapott Dárdai Pál, a rendőrség tehet róla

Rossz hírt kapott Dárdai Pál, a rendőrség tehet róla

Könnyen lehet, hogy el­ha­laszt­ják a Her­tha-Bayern Mün­chen lab­da­rúgó baj­noki mér­kő­zést a Bun­des­li­gá­ban.

Könnyen lehet, hogy el­ha­laszt­ják a Her­tha-Bayern Mün­chen lab­da­rúgó baj­noki mér­kő­zést a Bun­des­li­gá­ban.

Dárdai Pál nagy dobásra készül

Dárdai Pál nagy dobásra készül, lázba jöttek a rajongók

A saját re­kord­ját ál­lít­hatja be a ma­gyar edző.

A Her­tha 2016-hoz ha­son­lóan két győ­ze­lem­mel kezdte a sze­zont, még egy siker kéne a re­kord­be­ál­lí­tás­hoz. A kö­vet­kező meccsre két hetet kell várni.

Szalai Ádám ismét remekelt, látnod kell a góljait

Szalai Ádám ismét remekelt, látnod kell a góljait

Újabb gólt szer­zett.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott csa­tára a Bun­des­liga má­so­dik for­du­ló­já­ban is be­ta­lált.

Ez durva, sokkoló változáson ment át Szalai Ádám edzője

Ez durva, sokkoló változáson ment át Szalai Ádám edzője

Ju­lian Na­g­el­smann ki­smin­kelte magát, még a szem­öl­dö­két is ki­húzta. Utána min­dent meg­ma­gya­rá­zott.

Ju­lian Na­g­el­smann ki­smin­kelte magát, még a szem­öl­dö­két is ki­húzta. Utána min­dent meg­ma­gya­rá­zott a Hoffen­heim tré­nere.

Milliós ajánlat, topligás csapat igazolná le a fiatal magyar focistát

Milliós ajánlat, topligás csapat igazolná le a fiatal magyar focistát

Ang­lia és Fran­cia­or­szág után Né­met­or­szág­ból is ér­dek­lőd­nek Sal­lai Ro­land iránt. A nyá­ron el­hagy­hatja az APOEL-t.

Dárdai ötletén ámul a német foci: zseniális húzás vagy végzetes hiba?

Dárdai ötletén ámul a német foci: zseniális húzás vagy végzetes hiba?

Rend­ha­gyó meg­ol­dás­sal hívta fel ma­gára a fi­gyel­met a Her­tha ma­gyar edzője. Sokan hü­le­dez­nek, de a szak­em­ber he­lyesli.

Rossz hír jött Rossinak, Gulácsi kikerül a kapuból

Rossz hír jött Rossinak, Gulácsi kikerül a kapuból

Ta­valy ki­rob­bant­ha­tat­lan volt a lip­csei kez­dő­csa­pat­ból, de most... Azért nem biz­tos, hogy ez baj!

Ta­valy ki­rob­bant­ha­tat­lan volt a lip­csei kez­dő­csa­pat­ból, de most... Azért nem biz­tos, hogy ez baj!

Dárdai Pál rossz hírt kapott, nehéz dolga lesz

Dárdai Pál rossz hírt kapott, nehéz dolga lesz

Kulcs­em­be­re­ket kell nél­kü­löz­nie a ma­gyar tré­ner­nek. A Her­tha az előző sze­zon­ban a 10. he­lyen vég­zett a Bun­des­li­gá­ban.

Kulcs­em­be­re­ket kell nél­kü­löz­nie a ma­gyar tré­ner­nek. A Her­tha az előző sze­zon­ban a 10. he­lyen vég­zett a Bun­des­li­gá­ban.

Nagy dilemma, ezért maradhat Németországban a magyar sztár

Nagy dilemma, ezért maradhat Németországban a magyar sztár

Sza­lai Ádám je­len­tős dön­tés előtt áll, mi­u­tán a BL-be lőtte a csa­pa­tát.

Tombolva verte az asztalt a magyar sztár a sajtótájékoztatón

Tombolva verte az asztalt a magyar sztár a sajtótájékoztatón

Sza­lai Ádám ve­zé­nyelte a tá­ma­dást.

Sza­lai Ádám ve­zé­nyelte a tá­ma­dást. Nem úszta meg szá­ra­zon a meg­le­pe­tésre Baj­no­kok Li­gája-sze­rep­lést ki­har­colt Hoffen­heim edzője.

Dárdainak keményen beszóltak, ezt nem teszi zsebre

Dárdainak keményen beszóltak, ezt nem teszi zsebre

Ki­nyílt a fi­a­tal fo­cista csi­pája. Nem elő­ször szúr vissza ko­rábbi já­té­kosa a ma­gyar edző­nek.

Ki­nyílt a fi­a­tal fo­cista csi­pája. Nem elő­ször szúr vissza ko­rábbi já­té­kosa a ma­gyar edző­nek. Ko­ráb­ban Sandro Wag­ner is utó­lag ke­mény­ke­dett vele.

Balhé Németországban, nehezen viselték a szurkolók a kiesést

Balhé Németországban, nehezen viselték a szurkolók a kiesést

A győ­ze­lem el­le­nére bú­csúz­tak az él­vo­nal­tól.

A győ­ze­lem el­le­nére bú­csúz­tak az él­vo­nal­tól, 55 év után. A hosszab­bí­tás­ban félbe is sza­kadt a ta­lál­kozó.

Újra téma Németországban a Fradi edzője: így reagált Doll

Újra téma Németországban a Fradi edzője: így reagált Doll

Több Bun­des­liga-csa­pat­nál fel­me­rült már a neve, mi köti Bu­da­pest­hez?

Több Bun­des­liga-csa­pat­nál fel­me­rült már a neve, mi köti Bu­da­pest­hez?

Komoly balhé, egymásnak esett a két sztársportoló

Komoly balhé, egymásnak esett a két sztársportoló

A hor­vát já­té­kos­nál el­sza­kadt a cérna.

A hor­vát já­té­kos­nál el­sza­kadt a cérna, piros lapot ka­pott. A német csúcs­rang­adót a Flens­burg nyerte a Kiel ott­ho­ná­ban 29-25-re, de ez mel­lé­kes.

Magyar fociedző nagy dilemmája: Neymar vagy a Bundesliga?

Magyar fociedző nagy dilemmája: Neymar vagy a Bundesliga?

Ki­vé­te­les hely­zetbe ke­rül­het Lőw.

Ki­vé­te­les hely­zetbe ke­rül­het Lőw Zsolt. A fi­a­tal szak­em­berre több szem­pont­ból is nehéz, mégis irigy­lésre méltó dön­tés vár.

Dárdai után újabb magyar fociedző irányíthat Bundesliga-csapatot

Dárdai után újabb magyar fociedző irányíthat Bundesliga-csapatot

Nagy di­lemma előtt áll a te­het­sé­ges tré­ner. Az egyik leg­gaz­da­gabb német klub szak­ve­ze­tője lehet.

Dárdai fiának teljesült az álma, így dicsérte őt büszke apja

Dárdai Pál fiának teljesült az álma, így dicsérte őt büszke apja

A fi­a­tal fut­bal­lista re­me­kül helyt­állt.

A fi­a­tal fut­bal­lista élete első német baj­no­ki­ján re­me­kül helyt­állt.

Milliárdokat keresett Dárdai a Herthának

Milliárdokat keresett Dárdai a Herthának

Hat­szo­ros áron kelt el a ma­gyar edző egyik leg­jobb fo­cis­tája. Dár­dai keze alatt na­gyot Mit­chell We­i­sert ér­téke, aki­ért a Bayer Le­ver­kusen 12 mil­lió eurót (3,8 mil­li­árd fo­rin­tot) fizet.

Hat­szo­ros áron kelt el a ma­gyar edző sztárja. Dár­dai keze alatt na­gyot ug­rott az ér­téke. Lesz miből pó­tolni a tá­vo­zót.

Dárdai Pál okkal lesz dühös, cserben hagyta csapata

Dárdai Pál okkal lesz dühös, cserben hagyta csapata

El­bu­kott a Her­tha.

Szom­ba­ton a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság 33., utolsó előtti for­du­ló­ját ját­szot­ták.

Megható pillanat, ilyen fotót még nem láttál magyar focistáról

Megható pillanat, ilyen fotót még nem láttál magyar focistáról

Két Dár­dai egy pá­lyán, ezt a napot sosem fe­lejti el a Ber­lin­ben élő ma­gyar csa­lád.

Elképesztő hír, országot válthat a népszerű magyar sztár!

Elképesztő hír, országot válthat a népszerű magyar sztár!

Ang­li­á­ból lehet ké­rője Sza­lai Ádám­nak a nyá­ron.

Ang­li­á­ból lehet ké­rője Sza­lai Ádám­nak, aki most négy gól­nál tart a Bun­des­li­gá­ban.

Különleges betegséget kapott el Dárdai kedvence

Különleges betegséget kapott el Dárdai kedvence

Ezzel vége a fo­cista sze­zon­já­nak. Most aztán fel van adva a lecke a Her­tha ma­gyar edző­jé­nek.

Ezzel vége a fo­cista sze­zon­já­nak. Most aztán fel van adva a lecke a Her­tha ma­gyar edző­jé­nek a sze­zon haj­rá­já­ban.

Dárdai nagy esélye, ismét csodát tesz a csapatával?

Dárdai nagy esélye, ismét csodát tesz a csapatával?

Ismét győ­zött a Her­tha.

A leg­utóbbi két mér­kő­zé­sét meg­nyerte a Her­tha. A hét­vé­gén Frank­furt­ban győ­zött 3-0-ra a ber­lini együt­tes, így már nem el­ér­he­tet­len az Eu­rópa-liga.

Durva, erre biztosan nem számított Gulácsi Péter

Durva, erre biztosan nem számított Gulácsi Péter

Esé­lye sem volt a lip­csei klub­nak.

Esé­lye sem volt a lip­csei klub­nak. Sza­lai Ádám nem lé­pett pá­lyára. Dár­dai Pál Hert­hája bra­vú­ros győ­zel­met ara­tott a Frank­furt ott­ho­ná­ban.

Váratlan fordulat, Gulácsiék erre nem számítottak

Váratlan fordulat, Gulácsiék erre nem számítottak

A hét­vé­gén hazai pá­lyán ka­pott ki 5-1-re a Le­ip­zig a Hoffen­heim­től. Gu­lá­csiék a leg­utóbbi négy tét­mér­kő­zé­sü­kön 15 gólt kap­tak.

A hét­vé­gén hazai pá­lyán ka­pott ki 5-1-re a Le­ip­zig a Hoffen­heim­től. Gu­lá­csiék a leg­utóbbi négy tét­mér­kő­zé­sü­kön 15 gólt kap­tak.

Szalai Ádám gólt vágott, Dárdai végre ünnepelt

Szalai Ádám gólt vágott, Dárdai végre ünnepelt

Sza­lai Ádám és Dár­dai Pál is örül­he­tett a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság 30. for­du­ló­já­ban.

Sza­lai Ádám és Dár­dai Pál is örül­he­tett a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság 30. for­du­ló­já­ban.

Dárdai nagyon kiakadt, keményen beszólt a játékosainak

Dárdai nagyon kiakadt, keményen beszólt a játékosainak

Mér­gé­ben óri­ási szö­ve­get nyo­mott.

Óri­ási szö­ve­get nyo­mott a rég­óta szen­vedő Her­tha ma­gyar edzője. Meg­mondta, ho­gyan kell gólt lőni.

Botrány a Hertha meccsén, Dárdai nagyon csalódott

Botrány a Hertha meccsén, Dárdai nagyon csalódott

Hadat üzent a tábor a ve­ze­tők­nek.

Hadat üzen­tek a ber­lini szur­ko­lók a klub ve­ze­tő­i­nek. A csa­pat­nak sem megy a pá­lyán. Óri­ási le­he­tő­sé­get sza­lasz­tott el a ma­gyar edző gár­dája.

Ismert sportoló került kómába a münsteri terror után

Ismert sportoló került kómába a münsteri terror után

Sú­lyos fej­sé­rü­lést szen­ve­dett a Bun­des­li­gá­ban ját­szó röp­lab­dá­zónő. Agya vé­del­mé­ben mélyal­ta­tás­ban tart­ják.

Sú­lyos fej­sé­rü­lést szen­ve­dett a Bun­des­li­gá­ban ját­szó röp­lab­dá­zónő. Agya vé­del­mé­ben mélyal­ta­tás­ban tart­ják.

Fura trükköt vetett be Dárdai a legfontosabb meccse előtt

Fura trükköt vetett be Dárdai a legfontosabb meccse előtt

Pszi­cho­ló­gus­nak sem lenne utolsó a Her­tha ma­gyar edzője. Le­vette a ter­het a já­té­ko­sai vál­lá­ról.

Pszi­cho­ló­gus­nak sem lenne utolsó a Her­tha ma­gyar edzője. Le­vette a ter­het a já­té­ko­sai vál­lá­ról.

Nagy veszteség fenyegeti Dárdait, így reagált a hírre

Nagy veszteség fenyegeti Dárdait, így reagált a hírre

El­csá­bít­hat­ják egyik leg­jobb­ját. A Her­tha te­he­tet­len, de az edző igyek­szik meg­győzni a BL-be vágyó fo­cis­tá­ját.

El­csá­bít­hat­ják egyik leg­jobb­ját. A Her­tha te­he­tet­len, de a ma­gyar edző igyek­szik meg­győzni a BL-be vágyó fo­cis­tá­ját.

Bajban a foci, unalomba fulladnak a legjobb bajnokságok is

Bajban a foci, unalomba fulladnak a legjobb bajnokságok

Esély sincs be­fogni az él­lo­va­so­kat.

Bot­tal ütik az ül­dö­zők az él­lo­va­sok nyo­mát. A Bayern már hús­vét­kor pi­hen­het, de gya­kor­la­ti­lag el­dőlt az angol, a fran­cia és a spa­nyol arany sorsa is.

Hoppá, tényleg elveszítheti edzőjét a Ferencváros!

Hoppá, tényleg elveszítheti edzőjét a Ferencváros!

Tho­mas Dollt a Ham­burg vi­heti el.

A Ham­burg nyá­ron meg­pró­bál­hatja ha­za­csá­bí­tani Tho­mas Dollt. A német edzőt 2019 nya­ráig köti szer­ző­dés a Fra­di­hoz.

Dárdaiék formán kívül, újabb fájó eredmény

Dárdaiék formán kívül, újabb fájó eredmény

Ismét két pon­tot bu­kott a Her­tha.

Ismét két pon­tot bu­kott a Her­tha a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban. Ez­út­tal a Fre­i­burg ra­bolt pon­tot a ber­lini ala­ku­lat­tól.

Dárdai óriási tervein ámul a világ: sztárokkal erősítene

Dárdai óriási tervein ámul a világ: sztárokkal erősítene

Erre min­denki föl­kapta a fejét.

Ezekre a ne­vekre aztán tény­leg min­denki föl­kapta a fejét. Iga­zán nagy do­bá­sok­ról be­szélt jó­ked­vé­ben a Her­tha BSC ma­gyar ve­ze­tő­edzője.

Botrány Dárdaiék meccsén, lelátón markolászta a micsodáját a drukker

Botrány Dárdaiék meccsén, lelátón markolászta a micsodáját egy drukker

Ver­heti a fejét a falba, ki­til­tás fe­nye­geti sta­di­o­nok­ból.

A biz­ton­sági szol­gá­lat ve­tett véget a nyil­vá­nos ön­ki­elé­gí­tés­nek.

Újabb magyar edzősiker, Lőw Zsolt a lipcsei kulcsfigura

Újabb magyar edzősiker, Lőw Zsolt a lipcsei kulcsfigura

Mé­re­tes sze­repe van a si­ke­rek­ben.

Mé­re­tes sze­re­pet vál­lal az RB Le­ip­zig si­ke­re­i­ben a csa­pat má­sod­edzője, a ma­gyar vá­lo­ga­tott egy­kori já­té­kosa, Lőw Zsolt.

Bajban a Fradi? Világsztár csábítaná el a csapattól Thomas Dollt

Bajban a Fradi? Világsztár csábítaná el a csapattól Thomas Dollt

A Ham­burg elő­ször eshet ki az él­vo­nal­ból. Tho­mas Doll já­té­kos­ként és edző­ként is állt a klub al­kal­ma­zá­sá­ban.

Dárdai olyat tett, amire csak kevesen képesek

Dárdai olyat tett, amire csak kevesen képesek

Bra­vú­ros dön­tet­len ját­szot­tak a Bayern ellen. Ez csak a Wolfs­burg­nak si­ke­rült ebben a sze­zon­ban.

Bra­vú­ros dön­tet­len ját­szot­tak a Bayern ellen. Ez csak a Wolfs­burg­nak si­ke­rült ebben a sze­zon­ban. Dár­dai las­san a ba­jo­rok mu­musa lesz.

Ilyen még nem történt Dárdaival, cserbenhagyták a játékosai

Ilyen még nem történt Dárdaival, cserbenhagyták a játékosai

Dü­hö­sen ér­té­kelt a ma­gyar edző, mi­u­tán a Her­tha hazai pá­lyán ka­pott ki.

Dü­hö­sen ér­té­kelt a ma­gyar edző, mi­u­tán a Her­tha hazai pá­lyán ka­pott ki a Ma­inz­tól.

Most jött a hír, valóra válhat Bernd Storck álma

Most jött a hír, valóra válhat Bernd Storck álma

Je­lölt a német klub kis­pad­jára.

Ko­rábbi szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyunk je­lölt a német klub kis­pad­jára. A benn­ma­ra­dás ki­har­co­lása lehet a fel­adata egy­kori csa­pa­tá­nál.

Ez új: klubváltásról is mesélt Dárdai Pál

Ez valami új: klubváltásról is mesélt Dárdai Pál

A Her­tha ma­gyar edzője tudja, előbb-utóbb szá­mon kérik majd.

A Her­tha ma­gyar edzője tudja, előbb-utóbb szá­mon kérik majd. Azt is el­mondta, mi kell a ma­gyar vá­lo­ga­tott si­ke­ré­hez.

Gulácsi okkal boldog, kapusunk nagyot alakított

Gulácsi okkal boldog, kapusunk nagyot alakított

Elé­ge­det­ten ér­té­kelt az újabb klasszis tel­je­sít­mény után a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott ka­pusa.

Elé­ge­det­ten ér­té­kelt az újabb klasszis tel­je­sít­mény után a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott ka­pusa.

Ez igen, erre igazán büszke lehet Gulácsi Péter

Ez igen, erre igazán büszke lehet Gulácsi Péter

Ki­vá­lóan tel­je­sí­tett a hét­végi for­du­ló­ban. De­cem­ber­ben hosszab­bí­totta meg a szer­ző­dé­sét.

Ki­vá­lóan tel­je­sí­tett a hét­végi for­du­ló­ban. A ma­gyar vá­lo­ga­tott ka­pusa de­cem­ber­ben hosszab­bí­totta meg a szer­ző­dé­sét.

Dráma a focipályán, rohammentő vitte el a nagy múltú klub edzőjét

Dráma a focipályán, rohammentő vitte el a nagy múltú klub edzőjét

Egész Né­met­or­szág szo­rít érte. Ko­rábbi ma­gyar csa­pat­társa is ag­gó­dik a fi­a­tal szak­em­be­rért.

Indul a magyar harc Európáért

Indul a magyar harc Európáért

Op­ti­mis­ták le­het­nek a ma­gyar fo­cis­ták és edzők, mu­tat­juk, miért!

Máris raj­tol a Bun­des­liga-ta­vasz. Op­ti­mis­ták le­het­nek a Né­met­or­szág­ban dol­gozó ma­gyar fo­cis­ták és edzők. Mu­tat­juk, mi táp­lál­hatja az ön­bi­zal­mu­kat!

Nagy az öröm, Dárdait ünneplik Berlinben

Nagy az öröm, Dárdait ünneplik Berlinben

Jeles nap­hoz ér­ke­zett a Her­tha BSC ma­gyar ve­ze­tő­edzője. So­kat­mondó üze­net kí­séri a ko­rábbi szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyunk­ról ké­szí­tett ké­pe­ket.

Jeles nap­hoz ér­ke­zett a Her­tha BSC ma­gyar ve­ze­tő­edzője. So­kat­mondó üze­net kí­séri a ko­rábbi szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyunk­ról ké­szí­tett ké­pe­ket.

Meglepő hír, Gulácsi Péter újabb riválist kaphat

Meglepő hír, Gulácsi Péter újabb riválist kaphat

Ko­rábbi után­pót­lás-vá­lo­ga­tott já­té­kost sze­melt ki ma­gá­nak az RB Le­ip­zig. Még az is lehet, hogy előbb köl­csön­ad­ják.

Ko­rábbi után­pót­lás-vá­lo­ga­tott já­té­kost sze­melt ki ma­gá­nak az RB Le­ip­zig. Még az is lehet, hogy előbb köl­csön­ad­ják.

Munkába állt Dárdai, viccelődve kezdte az évet

Munkába állt Dárdai, viccelődve kezdte az évet

Van, ami­ről hal­lani sem akar.

Indul a rö­vidke téli fel­ké­szü­lés. Van, ami­ről hal­lani sem akar az ün­ne­pek után vissza­térő fo­cis­tá­i­tól a Her­tha ma­gyar ve­ze­tő­edzője.

Őrült vád, 15 milliárdnyi drogot csempészett a Bundesliga-játékos?

Őrült vád, 15 milliárdnyi drogot csempészett a Bundesliga-játékos?

Bot­rány a német baj­nok­ság­ban. Mon­te­neg­rói vá­lo­ga­tott ké­zi­lab­dázó ellen nyo­moz­nak a ha­tó­sá­gok.

Világosan kiderült: Dárdai jobb, mint Ancelotti

Világosan kiderült: Dárdai jobb, mint Ancelotti

Fél­évi bi­zo­nyít­vány a Bun­des­li­gá­ban.

Fél­évi bi­zo­nyít­vány a Bun­des­li­gá­ban. A ma­gyar edző job­ban dol­go­zott a Her­tha fi­a­tal­ja­i­val, mint az olasz sztártré­ner a Bayern vi­lág­klasszi­sa­i­val.

Elképesztő, mire készül Dárdai Pál

Elképesztő, mire készül vasárnap Dárdai Pál

Nem akár­mi­lyen mér­föld­kő­höz ér­ke­zett a Her­tha ma­gyar ve­ze­tő­edzője.

Nem akár­mi­lyen mér­föld­kő­höz ér­ke­zett a Her­tha BSC ma­gyar ve­ze­tő­edzője. Ma­gyar csúcs­ta­lál­ko­zón ün­ne­pel ko­rábbi szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyunk.

Egy feltétellel lenne magyar kapitány Dárdai

Egy feltétellel lenne magyar kapitány Dárdai

Így is ala­kul­ha­tott volna?

Így is ala­kul­ha­tott volna? Szá­za­dik Bun­des­liga-meccse ap­ro­pó­ján be­szélt erről a Her­tha ma­gyar edzője.

Dárdai megtörte a csendet, ezt mondta a gyászáról

Dárdai megtörte a csendet, ezt mondta a gyászáról

Szív­szo­rító sza­vak a Her­tha-edző­től.

Szív­szo­rító sza­vak a Her­tha BSC ma­gyar ve­ze­tő­edző­jé­től. Ko­rábbi szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyunk édes­apja ha­lála óta is be­csü­let­tel vé­gezte a ber­lini mun­ká­ját, sőt!

Gulácsi lehet az ősz legjobbja a Bundesligában

Gulácsi lehet az ősz legjobbja a Bundesligában

Ha­tal­mas el­is­me­rést kap­hat a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott ka­pusa a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban.

Ha­tal­mas el­is­me­rést kap­hat a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott ka­pusa a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban.

Meglepő hír bukott kapitányunkról: álommelót kaphat Storck

Meglepő hír bukott kapitányunkról: álommelót kaphat Storck

Erre vá­gyott a szak­em­ber, de talán nem pont ilyen mun­kára gon­dolt.

Fél év Bun­des­liga, aztán? Erre vá­gyott a német szak­em­ber, de talán nem pont ilyen mun­kára gon­dolt.

Puszit nyomott a bíró a focista arcára

Puszit nyomott a bíró a focista arcára

Ki­akadt a szak­értő is. Fur­csa köz­já­ték Dár­daiék meccse előtt.

Ki­akadt a já­ték­ve­zető-szak­értő is a lá­tot­tak miatt. Fur­csa köz­já­ték ve­zette föl Dár­dai Pál csa­pa­tá­nak Bun­des­liga-meccsét. A tet­tek be­szé­de­sek, pláne az, ami mö­göt­tük hú­zód­hat meg.

Ezt a trükköt dobta be Dárdai a rég várt sikerért

Ezt a trükköt dobta be Dárdai a rég várt sikerért

Több, mint fél évet várt erre.

Több, mint fél évet várt erre a ma­gyar ve­ze­tő­edző. A német sajtó Dár­dai tit­kát fe­sze­gette. Sors­for­dító győ­zel­met ara­tott a Her­tha a német Bun­des­li­gá­ban?

Ezt látni kell: mindenki a szülinapos Szalait ünnepelte

Ezt látni kell: mindenki a szülinapos Szalait ünnepelte

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tár ma lett 30 éves, a csa­pat­tár­sak véget nem érő taps­vi­har­ral kö­szön­töt­ték fel.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tár ma lett 30 éves, a csa­pat­tár­sak véget nem érő taps­vi­har­ral kö­szön­töt­ték fel.

Dárdai Pál nem kíméli a fiát, ez a gond Palkóval

Dárdai Pál nem kíméli a fiát, ez a gond Palkóval

Hiába küldte harcba apja az Eu­rópa-li­gá­ban, a német Bun­des­liga küz­del­me­ire még nem érett a 18 éves fiú?

Hiába küldte harcba apja az Eu­rópa-li­gá­ban, a német Bun­des­liga küz­del­me­ire még nem elég érett a 18 éves fiú?

Tombolnak a Hertha szurkolói, Dárdai kirúgását követelik

Tombolnak a Hertha szurkolói, Dárdai kirúgását követelik

A győ­ze­lem­nél is többre vágy­nak.

Szep­tem­ber vége óta elő­ször nyert baj­noki meccset a ber­lini csa­pat, de ez nem elég a druk­ke­rek­nek. Azért páran meg­véd­ték a ma­gyar edzőt.

Gulácsi a frászt hozza a Bayern sztárjaira

Gulácsi a frászt hozza a Bayern München sztárjaira

Győzni megy csa­pa­tá­val Mün­chenbe. Ne­gye­dik ne­ki­fu­tásra si­ke­rül?

Győzni megy csa­pa­tá­val a bajor fő­vá­rosba a ma­gyar vá­lo­ga­tott ka­pusa. A si­ker­re­cep­tet már tudja - ne­gye­dik ne­ki­fu­tásra si­ke­rül a bra­vúr?

Dárdai állására fájhat Storck foga

Kiderült, Dárdai állására fájhat Storck foga

Bun­des­liga-mun­ká­ról ál­mo­dik a me­nesz­tett ka­pi­tány. A ma­gyar vá­lo­ga­tott kis­padja után Ber­lin­ben is ő vált­hatja a ma­gyar edzőt?

Bun­des­liga-mun­ká­ról ál­mo­dik a me­nesz­tett ka­pi­tány. A ma­gyar vá­lo­ga­tott kis­padja után Ber­lin­ben is ő vált­hatja a ma­gyar edzőt?