CÍMKE: 'bundesliga'

Ilyen még nem történt Dárdaival, cserbenhagyták a játékosai

Ilyen még nem történt Dárdaival, cserbenhagyták a játékosai

Dü­hö­sen ér­té­kelt a ma­gyar edző, mi­u­tán a Her­tha hazai pá­lyán ka­pott ki.

Gulácsi okkal boldog, kapusunk nagyot alakított

Gulácsi okkal boldog, kapusunk nagyot alakított

Elé­ge­det­ten ér­té­kelt az újabb klasszis tel­je­sít­mény után a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott ka­pusa.

FRISS HÍREK

Most jött a hír, valóra válhat Bernd Storck álma

Most jött a hír, valóra válhat Bernd Storck álma

Ko­rábbi szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyunk je­lölt a német klub kis­pad­jára. Egy­kori csa­pata ve­ze­tő­i­vel tár­gyal.

Ko­rábbi szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyunk je­lölt a német klub kis­pad­jára. A benn­ma­ra­dás ki­har­co­lása lehet a fel­adata egy­kori csa­pa­tá­nál.

Ez valami új: klubváltásról is mesélt Dárdai Pál

Ez valami új: klubváltásról is mesélt Dárdai Pál

A Her­tha ma­gyar edzője tudja, előbb-utóbb szá­mon kérik majd. Azt is el­mondta, mi kell a vá­lo­ga­tott si­ke­ré­hez.

A Her­tha ma­gyar edzője tudja, előbb-utóbb szá­mon kérik majd. Azt is el­mondta, mi kell a ma­gyar vá­lo­ga­tott si­ke­ré­hez.

Ez igen, erre igazán büszke lehet Gulácsi Péter

Ez igen, erre igazán büszke lehet Gulácsi Péter

Ki­vá­lóan tel­je­sí­tett a hét­végi for­du­ló­ban. De­cem­ber­ben hosszab­bí­totta meg a szer­ző­dé­sét.

Ki­vá­lóan tel­je­sí­tett a hét­végi for­du­ló­ban. A ma­gyar vá­lo­ga­tott ka­pusa de­cem­ber­ben hosszab­bí­totta meg a szer­ző­dé­sét.

Nagy az öröm, Dárdait ünneplik Berlinben

Nagy az öröm, Dárdait ünneplik Berlinben

Jeles nap­hoz ér­ke­zett a Her­tha BSC ma­gyar ve­ze­tő­edzője.

Jeles nap­hoz ér­ke­zett a Her­tha BSC ma­gyar ve­ze­tő­edzője. So­kat­mondó üze­net kí­séri a ko­rábbi szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyunk­ról ké­szí­tett ké­pe­ket.

Dráma a focipályán, rohammentő vitte el a nagy múltú klub edzőjét

Dráma a focipályán, rohammentő vitte el a nagy múltú klub edzőjét

Ko­rábbi ma­gyar csa­pat­társa is ag­gó­dik a fi­a­tal szak­em­be­rért.

Egész Né­met­or­szág szo­rít érte. Ko­rábbi ma­gyar csa­pat­társa is ag­gó­dik a fi­a­tal szak­em­be­rért.

Meglepő hír, Gulácsi újabb riválist kaphat

Meglepő hír, Gulácsi Péter újabb riválist kaphat

Fi­a­tal já­té­kost sze­melt ki ma­gá­nak az RB Le­ip­zig.

Ko­rábbi után­pót­lás-vá­lo­ga­tott já­té­kost sze­melt ki ma­gá­nak az RB Le­ip­zig. Még az is lehet, hogy előbb köl­csön­ad­ják.

Leleplező fotók: Szalai Ádámra rátalált a Nagy Ő

Leleplező fotók: Szalai Ádámra rátalált a Nagy Ő

Dup­lán bol­dog lehet a csa­tár.

Dup­lán bol­dog lehet a Hoffen­heim ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tára. Szexi német ce­leb­bel jár, és a csa­pa­tá­nál is jól ala­kul­nak a dol­gok.

Indul a magyar harc Európáért

Indul a magyar harc Európáért

Máris raj­tol a Bun­des­liga-ta­vasz. Op­ti­mis­ták le­het­nek a Né­met­or­szág­ban dol­gozó ma­gyar fo­cis­ták és edzők. Mu­tat­juk, mi táp­lál­hatja az ön­bi­zal­mu­kat!

Máris raj­tol a Bun­des­liga-ta­vasz. Op­ti­mis­ták le­het­nek a Né­met­or­szág­ban dol­gozó ma­gyar fo­cis­ták és edzők. Mu­tat­juk, mi táp­lál­hatja az ön­bi­zal­mu­kat!

Világosan kiderült: Dárdai jobb, mint Ancelotti

Világosan kiderült: Dárdai jobb, mint Ancelotti

Fél­évi bi­zo­nyít­vány a Bun­des­li­gá­ban.

Fél­évi bi­zo­nyít­vány a Bun­des­li­gá­ban. A ma­gyar edző job­ban dol­go­zott a Her­tha fi­a­tal­ja­i­val, mint az olasz sztártré­ner a Bayern vi­lág­klasszi­sa­i­val.

Világsztárok közé került Gulácsi Péter

Világsztárok közé került Gulácsi Péter

Már­pe­dig a szá­mok nem ha­zud­nak! Kifi­ze­tő­dik a ki­tartó munka.

Már­pe­dig a szá­mok nem ha­zud­nak! Kifi­ze­tő­dik a ki­tartó munka, egy­más után aratja a si­ke­re­ket az RB Le­ip­zig ma­gyar vá­lo­ga­tott ka­pusa.

Őrült vád, 15 milliárdnyi drogot csempészett a Bundesliga-játékos?

Őrült vád, 15 milliárdnyi drogot csempészett a Bundesliga-játékos?

Mon­te­neg­rói vá­lo­ga­tott ké­zi­lab­dázó ellen nyo­moz­nak a ha­tó­sá­gok.

Bot­rány a német baj­nok­ság­ban. Mon­te­neg­rói vá­lo­ga­tott ké­zi­lab­dázó ellen nyo­moz­nak a német ha­tó­sá­gok.

Egy feltétellel lenne magyar kapitány Dárdai

Egy feltétellel lenne magyar kapitány Dárdai

Így is ala­kul­ha­tott volna? Szá­za­dik Bun­des­liga-meccse ap­ro­pó­ján be­szélt erről a Her­tha ma­gyar edzője.

Így is ala­kul­ha­tott volna? Szá­za­dik Bun­des­liga-meccse ap­ro­pó­ján be­szélt erről a Her­tha ma­gyar edzője.

Dárdai megtörte a csendet, ezt mondta a gyászáról

Dárdai megtörte a csendet, ezt mondta a gyászáról

Szív­szo­rító sza­vak a Her­tha-edző­től. Édes­apja ha­lála óta is be­csü­let­tel vé­gezte a ber­lini mun­ká­ját, sőt!

Szív­szo­rító sza­vak a Her­tha-edző­től. Édes­apja ha­lála óta is be­csü­let­tel vé­gezte a ber­lini mun­ká­ját, sőt!

Elképesztő, mire készül Dárdai Pál

Elképesztő, mire készül vasárnap Dárdai Pál

Nem akár­mi­lyen mér­föld­kő­höz ér­ke­zett a Her­tha ma­gyar ve­ze­tő­edzője.

Nem akár­mi­lyen mér­föld­kő­höz ér­ke­zett a Her­tha BSC ma­gyar ve­ze­tő­edzője. Ma­gyar csúcs­ta­lál­ko­zón ün­ne­pel ko­rábbi szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyunk.

Gulácsi lehet az ősz legjobbja a Bundesligában

Gulácsi lehet az ősz legjobbja a Bundesligában

Ha­tal­mas el­is­me­rést kap­hat.

Ha­tal­mas el­is­me­rést kap­hat a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott ka­pusa a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban.

Meglepő hír bukott kapitányunkról: álommelót kaphat Storck

Meglepő hír bukott kapitányunkról: álommelót kaphat Storck

Fél év Bun­des­liga, aztán? Erre vá­gyott a német szak­em­ber, de talán nem pont ilyen mun­kára gon­dolt.

Dárdai Pál nem kíméli a fiát, ez a baj Palkóval

Dárdai Pál nem kíméli a fiát, ez a baj Palkóval

A Bun­des­li­gára még nem érett?

Hiába küldte harcba apja az Eu­rópa-li­gá­ban, a német Bun­des­liga küz­del­me­ire még nem érett a 18 éves fiú?

Ezt látni kell: mindenki a szülinapos Szalait ünnepelte

Ezt látni kell: mindenki a szülinapos Szalait ünnepelte

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tár ma lett 30 éves, a csa­pat­tár­sak véget nem érő taps­vi­har­ral kö­szön­töt­ték fel.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tár ma lett 30 éves, a csa­pat­tár­sak véget nem érő taps­vi­har­ral kö­szön­töt­ték fel.

Puszit nyomott a bíró a focista arcára

Puszit nyomott a bíró a focista arcára

Ki­akadt a szak­értő is. Fur­csa köz­já­ték Dár­daiék meccse előtt.

Ki­akadt a já­ték­ve­zető-szak­értő is a lá­tot­tak miatt. Fur­csa köz­já­ték ve­zette föl Dár­dai Pál csa­pa­tá­nak Bun­des­liga-meccsét. A tet­tek be­szé­de­sek, pláne az, ami mö­göt­tük hú­zód­hat meg.

Ezt a trükköt dobta be Dárdai a rég várt sikerért

Ezt a trükköt dobta be Dárdai a rég várt sikerért

Több, mint fél évet várt erre.

Több, mint fél évet várt erre a ma­gyar ve­ze­tő­edző. A német sajtó Dár­dai tit­kát fe­sze­gette. Sors­for­dító győ­zel­met ara­tott a Her­tha a német Bun­des­li­gá­ban?

Dárdai állására fájhat Storck foga

Dárdai állására fájhat Storck foga

Bun­des­liga-mun­ká­ról ál­mo­dik a me­nesz­tett ka­pi­tány. A ma­gyar vá­lo­ga­tott kis­padja után Ber­lin­ben is ő vált­hatja a ma­gyar edzőt?

Bun­des­liga-mun­ká­ról ál­mo­dik a me­nesz­tett ka­pi­tány. A ma­gyar vá­lo­ga­tott kis­padja után Ber­lin­ben is ő vált­hatja a ma­gyar edzőt?

Tombolnak a Hertha szurkolói, Dárdai kirúgását követelik

Tombolnak a Hertha szurkolói, Dárdai kirúgását követelik

Szep­tem­ber vége óta elő­ször nyert baj­noki meccset a ber­lini csa­pat, de ez nem elég a druk­ke­rek­nek.

Szep­tem­ber vége óta elő­ször nyert baj­noki meccset a ber­lini csa­pat, de ez nem elég a druk­ke­rek­nek. Azért páran meg­véd­ték a ma­gyar edzőt.

Pofon Dárdainak, szurkolók rontottak rá

Pofon Dárdainak, szurkolók rontottak rá

Be­tör­tek a pá­lyára az el­ke­se­re­dett druk­ke­rek. Fe­le­lős­ségre von­ták.

A csú­fos bukás után be­tör­tek a pá­lyára az el­ke­se­re­dett Her­tha-druk­ke­rek. Fe­le­lős­ségre von­ták a nem­rég még ün­ne­pelt ma­gyar edzőt is.

Bajban a Fradi, a Bundesligába hívják Thomas Dollt

Bajban a Fradi, a Bundesligába hívják Thomas Dollt

Nem akárki csá­bítja haza.

Sze­re­tett klubja nagy pác­ban van, a német szak­em­ber­ben lát­ják a meg­men­tőt. Nem akárki csá­bítja haza, szé­pe­ket mon­dott róla.

Gulácsi a frászt hozza a Bayern sztárjaira

Gulácsi a frászt hozza a Bayern München sztárjaira

Győzni megy csa­pa­tá­val a bajor fő­vá­rosba a ma­gyar vá­lo­ga­tott ka­pusa. A si­ker­re­cep­tet már tudja - ne­gye­dik ne­ki­fu­tásra si­ke­rül a bra­vúr?

Győzni megy csa­pa­tá­val a bajor fő­vá­rosba a ma­gyar vá­lo­ga­tott ka­pusa. A si­ker­re­cep­tet már tudja - ne­gye­dik ne­ki­fu­tásra si­ke­rül a bra­vúr?

Újabb csalódás, Dárdaiék a kieső hely felé zuhannak

Újabb csalódás, Dárdaiék a kieső hely felé zuhannak

Gyenge for­mát mutat a Her­tha...

Gyenge for­mát mutat a Her­tha, amely ismét csa­ló­dást oko­zott a Bun­des­li­gá­ban.

Meglepő hír, újra elköltöznek Dárdai Pálék

Meglepő hír, újra elköltöznek Dárdai Pálék

Új csa­tor­nán a német baj­nok­ság.

Ezen a csa­tor­nán lesz­nek lát­ha­tóak a német baj­nok­ság mér­kő­zé­sei. 2018 őszé­től nem a Eu­ro­sport2-n kö­vet­he­tik a szur­ko­lók a Bun­des­li­gát.

Szalait pizsamában zaklatja az edzője

Szalai Ádámot pizsamában zaklatja az edzője

Ez vár jö­vőre a Bayern Mün­chen sztár­ja­ira is? Ki lesz­nek akadva. Na­g­el­smann még ott­hon, éb­re­dés után sem hagyja nyug­ton a já­té­ko­sait.

Ez vár jö­vőre a Bayern Mün­chen sztár­ja­ira is? Ki lesz­nek akadva. Na­g­el­smann még ott­hon, éb­re­dés után sem hagyja nyug­ton a já­té­ko­sait.

Nincs bocsánat, elegük van Dárdaiból a Hertha szurkolóinak!

Nincs bocsánat, elegük van Dárdaiból a Hertha szurkolóinak!

A ber­lini csa­pat újra ki­ka­pott ide­gen­ben, ebből kezd ele­gük lenni a druk­ke­rek­nek. A ma­gyar edző sze­rint is ja­vul­niuk kell.

A ber­lini csa­pat újra ki­ka­pott ide­gen­ben, ebből kezd ele­gük lenni a druk­ke­rek­nek. A ma­gyar edző sze­rint is ja­vul­niuk kell.

Dárdai hízelgett, a berliniek nagyot csalódtak

Dárdai hízelgett, a berliniek nagyot csalódtak

A meccs előtt op­ti­mista és bol­dog volt a ma­gyar edző. A Mainz el­leni meccs azon­ban ismét gyen­gére si­ke­re­dett.

A meccs előtt op­ti­mista és bol­dog volt a ma­gyar edző. A Mainz el­leni meccs azon­ban ismét gyen­gére si­ke­re­dett.

Ezzel a szőke nővel veszekedhet Dárdai

Ezzel a szőke nővel veszekedhet Dárdai

A Her­tha meccsén mu­tat­ko­zik be az első női bíró a Bun­des­li­gá­ban.

A Her­tha meccsén mu­tat­ko­zik be az első női bíró a Bun­des­liga tör­té­ne­té­ben. Bi­bi­ana Ste­in­haus az el­len­fél edzője sze­rint meg­ér­demli az esélyt.

Kiakadtak Dárdaira, sértő nyilatkozattal okozott botrányt

Kiakadtak Dárdaira, sértő nyilatkozattal okozott botrányt

Meg­gon­do­lat­la­nul be­szélt az edző.

Nagy a fel­zú­du­lás. Ki­húzta a gyu­fát a Her­tha ma­gyar edzője. Meg­gon­do­lat­la­nul be­szélt a gye­rek­ne­ve­lés­ről és a fe­le­sé­gé­vel való mun­ka­meg­osz­tás­ról.

Most jött a hír, megbuktatták Németországban a magyar fociedzőt

Most jött a hír, megbuktatták Németországban a magyar fociedzőt

Sztráj­kol­tak el­lene a já­té­ko­sai, vagy sem? Két vá­lo­ga­tott lab­da­rú­gónk is tudna me­sélni a tör­tén­tek­ről.

Megható üzenetet küldött a merénylet sérültje

Megható üzenetet küldött a merénylet sérültje

Hadat üzent a ter­ror­nak.

Hadat üzent a ter­ror­nak a fut­bal­lista. Meg­in­dító és el­gon­dol­kod­tató sza­vak a sztár­tól, aki maga is átélt egy bor­zal­mas tá­ma­dást.

Ez igen, Szalai Ádám hatalmas sikert aratott Németországban

Ez igen, Szalai Ádám hatalmas sikert aratott Németországban

Nagy meg­tisz­tel­te­tés érte a ma­gyar vá­lo­ga­tott tá­ma­dó­ját.

Nagy meg­tisz­tel­te­tés érte a ma­gyar vá­lo­ga­tott tá­ma­dó­ját.

Különleges kép a berlini drukkerektől, Dárdai húzta a száját

Különleges kép a berlini drukkerektől, Dárdai húzta a száját

Ünnep lett a Her­tha első baj­no­ki­já­ból.

Igazi öröm­ün­nep lett a Her­tha első baj­no­ki­já­ból. A ma­gyar edző já­té­kosa élete leg­szebb idő­sza­ká­ról be­szélt, Dár­dai azon­ban nem volt elé­ge­dett.

Dráma a pályán, hihetetlen sérülést szenvedett a focista

Dráma a pályán, hihetetlen sérülést szenvedett a focista

Menny­ből a po­kolba ug­rott Mül­ler.

Menny­ből a po­kolba ug­rott Mül­ler. Ennél sze­ren­csét­le­nebb gól­örö­möt rit­kán látni. Sú­lyos kö­vet­kez­mé­nyei le­het­nek a szer­te­len­sé­gé­nek.

Alakul Dárdai haditerve, tényleg szexi lehet ez a Hertha!

Alakul Dárdai haditerve, tényleg szexi lehet ez a Hertha!

Gyors, ügyes, gól­erős - el­sőre Dár­dai min­den vá­gyát tel­je­sí­tette a Her­tha. A ber­li­niek egyik új iga­zo­lása dön­tött.

Gyors, ügyes, gól­erős - el­sőre Dár­dai min­den vá­gyát tel­je­sí­tette a Her­tha. A ber­li­niek új iga­zo­lása dön­tött.

Húszéves mélypontra zuhantak a magyarok a Bundesligában

Húszéves mélypontra zuhantak a magyarok a Bundesligában

Úgy tűnik, a né­me­tek sze­rint kevés a pi­ac­ké­pes ma­gyar fo­cista. Hol van már Lisz­tes, Dár­dai, vagy éppen Ki­rály?

Úgy tűnik, a né­me­tek sze­rint kevés a pi­ac­ké­pes ma­gyar fo­cista.

Gulácsi újra Angliában? Reagált a kapus a bombahírre

Gulácsi újra Angliában? Reagált a kapus a bombahírre

Vá­lo­ga­tot­tunk az asz­talra csap.

Vá­lo­ga­tot­tunk az asz­talra csap. Nem csak a szer­ző­dé­sé­ből hát­ra­lévő idő nem stim­mel, a Be­ní­tez-hívás hírét is helyre teszi.

Óriási fordulat: Ancelotti mellé került Dárdai

Óriási fordulat: Ancelotti mellé került Dárdai

Nagy hírt ka­pott a ma­gyar edző.

Nagy hírt ka­pott a ma­gyar edző. Nagy vál­to­zás állt be ko­rábbi szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyunk meg­íté­lé­sé­ben.

Idén is lesz magyar dobogós a német Bundesligában?

Idén is lesz magyar dobogós a német Bundesligában?

Dár­dai és Petry, Gu­lá­csi és Lőw, va­la­mint Sza­lai is meg­pró­bálja a bra­vúrt a német baj­nok­ság­ban.

Újabb jó év vár­hat honfi­tár­sa­inkra. Dár­dai Pál és Petry Zsolt, Gu­lá­csi Péter és Lőw Zsolt, va­la­mint Sza­lai Ádám is meg­pró­bálja a bra­vúrt a német baj­nok­ság­ban.

Vége a találgatásnak, eldőlt Kleinheisler sorsa

Vége a találgatásnak, eldőlt Kleinheisler sorsa

Dön­tött a Wer­der Bre­men edzője.

Ho­gyan foly­ta­tó­dik a vá­lo­ga­tott kö­zép­pá­lyás kül­földi kar­ri­erje? Dön­tött a foly­ta­tás­ról a Wer­der Bre­men edzője.

Világsztárt csábít Dárdai csapata

Igazi világsztárt csábít Dárdai Pál csapata

Mi­nő­ségi ugrás lenne a Hert­há­nak. Ha össze­jön, rá­cso­dál­koz­hat a világ.

Mi­nő­ségi ugrás lenne a szer­ződ­te­tése a Her­tha BSC-nek. Ha ez az iga­zo­lás össze­jön Ber­lin­ben, rá­cso­dál­koz­hat az egész a fut­ball­vi­lág.

Elszabadult a pokol Dárdai edzésén, fejvesztve rohantak a játékosok

Elszabadult a pokol Dárdai edzésén, fejvesztve rohantak a játékosok

Nem akár­mi­lyen vihar csa­pott le a ber­lini já­té­ko­sokra és edzőkre.

Nem akár­mi­lyen vihar csa­pott le a ber­lini já­té­ko­sokra és edzőkre. Aki utol­só­nak ért az öl­tö­zőbe, pórul járt.

Dárdainak elege van, hallani sem akar a fociról

Dárdainak elege van, hallani sem akar a fociról

Ibiza után a Ba­la­ton a célja. A kö­vet­kező hetek nem a lab­da­rú­gás­ról szól­nak az Eu­rópa-liga cso­port­kö­rére ké­szülő Her­tha edző­jé­nél.

Ibiza után a Ba­la­ton a ma­gyar szak­em­ber célja. A kö­vet­kező hetek nem a lab­da­rú­gás­ról szól­nak az Eu­rópa-liga cso­port­kö­rére ké­szülő Her­tha edző­jé­nél.

Drámai vallomás, megtört a sztárfocista a terrortámadás után

Drámai vallomás, megtört a sztárfocista a terrortámadás után

Azt hitte, hogy soha töb­bet nem játsz­hat, mi­u­tán bomba rob­bant a kö­ze­lé­ben. Mo­zogni sem tu­dott.

Azt hitte, hogy soha töb­bet nem játsz­hat, mi­u­tán bomba rob­bant a kö­ze­lé­ben. Nem hal­lott sem­mit, mo­zogni sem tu­dott.

Rendzavarás, Szalai Ádám nem bírt a vérével az ibizai étteremben

Rendzavarás, Szalai Ádám nem bírt a vérével az ibizai étteremben

Nem csak a pá­lyán fő­sze­replő. Vá­lo­ga­tott csa­tá­runk a bulik mo­tor­ja­ként mik­ro­font ragad, éne­kel, ve­zényli a töb­biek kó­ru­sát.

Kínos pillanat, megalázták Dárdai csapatát!

Kínos pillanat, megalázták Dárdai csapatát!

Sza­lai Ádá­mék le­csúsz­tak a bronz­ról.

Sza­lai Ádám és a Hoffen­heim az utolsó for­du­ló­ban csú­szott le a bronz­érem­ről. A Dort­mund csa­tára lett a gól­ki­rály.

Csoportos meztelenkedés, a főszerep a szexi focistafeleségé

Csoportos meztelenkedés, a főszerep a szexi focistafeleségé

Csa­pat­nyi pucér spor­to­ló­val ran­dizna, az öl­tö­ző­jükbe ké­szül Syl­vie Meis. Tel­je­sí­tik min­den kí­ván­sá­gát?

Dárdai mindent elbukhat, hatalmas a nyomás

Dárdai mindent elbukhat, hatalmas a nyomás

A vé­gére ki­puk­kad a Her­tha?

A Her­tha egész évben a Bun­des­liga él­me­ző­nyé­ben ta­nyá­zott, de úgy fest, a vé­gére ki­puk­kadt Dár­dai Pál együt­tese.

Dárdai kiborult: Ez már tényleg vészhelyzet

Dárdai kiborult: Ez már tényleg vészhelyzet

Ti­nik­kel ké­szül a Bun­des­liga-haj­rára.

Oda az ott­hon va­rá­zsa, rá­adá­sul el­fogy­tak a ma­gyar edző védői is. Ti­nik­kel ké­szül a Bun­des­liga-haj­rára. Hogy lesz ebből eu­ró­pai ku­pa­in­du­lás?

Meglepetés, Dárdai elárulta, melyik csapatnak szurkol

Meglepetés a javából: Dárdai elárulta, melyik csapatnak szurkol

Nem csak a Her­tha si­ke­réért szo­rít.

Nem csak a Her­tha si­ke­réért szo­rít a ma­gyar ve­ze­tő­edző. Nem tit­kolja, hogy van némi önzés is a vá­lasz­tá­sá­ban.

Dárdai mindenkit meglepett a Hertha újabb győzelme után

Dárdai mindenkit meglepett a Hertha újabb győzelme után

Fon­tos siker után nem így szok­tak nyi­lat­kozni az edzők. Szinte csak a ka­pu­sát di­csérte.

Fon­tos siker után nem így szok­tak nyi­lat­kozni az edzők. Szinte csak a ka­pu­sát di­csérte.

Felháborító botrány Szalai Ádám meccsén

Felháborító botrány Szalai Ádám meccsén

Ilyen még nem tör­tént a ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tár csa­pa­tá­val. Ki­akadt a sta­di­on­ban tör­tén­tek miatt az egész német fut­ball­tár­sa­da­lom.

Ilyen még nem tör­tént a csa­pa­tá­val. Ki­akadt a sta­di­on­ban tör­tén­tek miatt az egész német fut­ball­tár­sa­da­lom.

Így ünnepelte meg a góljait a bulikirály Szalai

Így ünnepelte meg a góljait a bulikirály Szalai

Se Bar­ce­lona, se egy kör­úti kocsma.

Bar­ce­lona vagy egy kör­úti kocsma he­lyett most egé­szen más volt a ma­gyar csa­tár úti­célja. A re­mek­lése után au­tóba pat­tant, és...

Parádés produkció, Szalai Ádámnak tapsoltak!

Parádés produkció, Szalai Ádámnak tapsoltak!

Pa­rá­dés tel­je­sít­ménnyel ruk­kolt elő.

Pa­rá­dés tel­je­sít­ménnyel ruk­kolt elő a ma­gyar csa­tár a Bun­des­liga 29. for­du­ló­já­ban.

Dárdai-botrány: durván nekiment a tévériporternek

Dárdai-botrány: durván nekiment a tévériporternek

Föl­ment a pumpa a Her­tha edző­jé­ben. Le­hig­gadva már hu­mor­ral ütötte el a kínos témát, de el­sőre...

Me­gint föl­ment a pumpa a Her­tha edző­jé­ben egy új­ság­író miatt. Le­hig­gadva már hu­mor­ral ütötte el a kínos témát, de el­sőre...

Dárdai a klubváltásról beszélt: bolondság, amit művel?

Dárdai a klubváltásról beszélt: bolondság, amit művel?

Most elő­ször is­merte el a Her­tha ős­kö­vü­lete: nem csak német klu­bok­hoz csá­bít­ják, más or­szágba is hív­ják.

Most elő­ször is­merte el: nem csak német klu­bok­hoz csá­bít­ják, de más or­szágba is hív­ják edző­nek.

Dárdai keményen beszélt a fiáról, nem lennénk a helyében

Dárdai keményen beszélt a fiáról, nem lennénk a helyében

Palkó nehéz hely­zetbe ke­rült.

Palkó nehéz hely­zetbe ke­rült. Ki­vé­te­le­zés he­lyett ez vár rá. Annak ide­jén az édes­apja is a saját bőrén ta­pasz­talta meg ugyan­ezt.

Így áll a magyar válogatotthoz a Bundesligába berobbant focista

Így áll a magyar válogatotthoz a Bundesligába berobbant focista

Fel­vi­déki ma­gyar­ként Győr­ben ta­nulta az ala­po­kat a Mönc­heng­lad­bach te­het­sége. Ké­zen­fekvő lenne a meg­hí­vása.

Vetkőztetik a világ legdögösebb focistafeleségét

Vetkőztetik a világ legdögösebb focistafeleségét

Semmi sincs el­le­nére, sőt! Pénz he­lyett a kü­lön­le­ges öl­tö­zői sztrip­tíz mo­ti­válja a lab­da­rú­gó­kat.

Semmi sincs el­le­nére, sőt! Pénz he­lyett (vagy in­kább mel­lett) a kü­lön­le­ges öl­tö­zői sztrip­tíz mo­ti­válja a lab­da­rú­gó­kat.

Dárdai őszintén beszélt a fia helyzetéről

Dárdai őszintén beszélt a fia helyzetéről

Este be­mu­tat­koz­hat a német fo­ci­baj­nok­ság­ban a 17 éves Dár­dai Palkó. Csak ve­ze­tő­edző édes­ap­ján múlik, hogy át­esik-e a tűz­ke­reszt­sé­gen.

Este be­mu­tat­koz­hat a német fo­ci­baj­nok­ság­ban a 17 éves Dár­dai Palkó. Csak ve­ze­tő­edző édes­ap­ján múlik, hogy át­esik-e a tűz­ke­reszt­sé­gen.

Örömében nagyot spriccelt Szalai Ádám

Örömében nagyot spriccelt Szalai Ádám

Nagy ün­nep­lést csap­tak a Bayern-verés után. A világ egyik leg­jobb­já­nak le­győ­zé­sé­vel szá­guld a Baj­no­kok Li­gája-fő­tábla felé a Hoffen­heim.

Nagy ün­nep­lést csap­tak a Bayern-verés után. A világ egyik leg­jobb­já­nak le­győ­zé­sé­vel szá­guld a BL-fő­tábla felé a Hoffen­heim.

Tragikus szombat, Dárdai és Gulácsi csapatát is elverték

Tragikus szombat, Dárdai és Gulácsi csapatát is elverték

A ber­li­niek ide­gen­ben nem té­nye­zők.

A ber­li­niek ide­gen­ben nem té­nye­zők, so­ro­zat­ban ha­tod­szor kap­tak ki az ott­ho­nuk­tól távol. Sza­lai csa­pata nyert, de nem a ma­gyar csa­tár lőtte a győz­tes gólt.

Sztárcsapatot vert a Hertha, csak négy perc nem tetszett Dárdainak

Sztárcsapatot vert a Hertha, csak négy perc nem tetszett Dárdainak

A Dár­dai-csa­pat a Bun­des­liga-for­duló nagy nyer­tese. BL-ne­gyed­dön­tős ál­do­za­tot ej­tett a Her­tha.

Szalai önmagát is meglepte

Szalai önmagát is meglepte

Még a ma­gyar vá­lo­ga­tott tá­madó szá­mára is szo­kat­lan volt, amit tett.

Még a ma­gyar vá­lo­ga­tott tá­madó szá­mára is szo­kat­lan volt, amit tett. Az vi­szont nem, aho­gyan el­érte a je­len­legi for­má­ját. A jó tel­je­sít­mény miatt még mik­ro­font is ra­ga­dott és dalra fa­kadt.

Dráma, Dárdaiék másodpercekre voltak a világsikertől

Óriási dráma, Dárdaiék másodpercekre voltak a világsikertől

A mi­ni­má­lis célt tel­je­sí­tet­ték.

A meccs előtt az volt a mi­ni­má­lis cél, hogy leg­alább egy gólt tud­ja­nak rúgni a Bayern Mün­chen­nek. Ez majd­nem győ­zel­met is ért a Hert­há­nak.

Nagy a baj, veszélybe kerülhet a világbajnok focista pályafutása

Nagy a baj, veszélybe kerülhet a világbajnok focista pályafutása

A 24 éves já­té­kos jelen pil­la­nat­ban nem is edz­het, meg­tip­pelni sem tud­ják, mikor tér­het vissza.

A 24 éves já­té­kos jelen pil­la­nat­ban nem is edz­het. Három éve ő dön­tötte el a vb-dön­tőt.

Edzője elárulta Szalai Ádám titkát

Edzője elárulta Szalai Ádám góljainak a titkát

Nem csak a ma­gyar csa­tár ér­deme, hogy cse­re­ként több gólt is lőtt már.

Nem csak a ma­gyar csa­tár ér­deme, hogy cse­re­ként be­állva több gólt is lőtt már a Hoffen­heim­ben. De nem is tel­je­sen vé­let­len...

Gulácsi berágott, így üzent kritikusainak

Gulácsi berágott, így üzent kritikusainak

Bra­vúr­ral jel­zett a Le­ip­zig ma­gyar ka­pusa.

Bra­vúr­ral jel­zett a Le­ip­zig ma­gyar ka­pusa. Nem hagyja más­nak he­lyét a ka­pu­ban.

Nagy a baj, további mélyrepülésben Dárdaiék

Nagy a baj, további mélyrepülésben Dárdaiék

Ismét ve­re­sé­get szen­ve­dett a Her­tha Ber­lin, rá­adá­sul a jövő héten a Bayern Mün­chen lesz a ber­li­niek el­len­fele.

Ismét ve­re­sé­get szen­ve­dett a Her­tha Ber­lin, rá­adá­sul a jövő héten a Bayern Mün­chen lesz a ber­li­niek el­len­fele. A Herhta vissza­csúsz­hat a he­te­dik helyre.

Itt az újabb Dárdai-csoda, százados lett a magyar edző

Itt az újabb Dárdai-csoda, százados lett a magyar edző

Két év kel­lett neki ahhoz, hogy össze­szed­jen 28 győ­zel­met a Bun­des­li­gá­ban.

2015 feb­ru­ár­já­ban ne­vez­ték ki a ber­lini együt­tes élére Dár­dait, aki­nek két év kel­lett ahhoz, hogy össze­szed­jen 28 győ­zel­met a Bun­des­li­gá­ban.

Pánik a Bundesligában, nyomtalanul eltűnt a klubvezető

Pánik a Bundesligában, nyomtalanul eltűnt a klubvezető

Rej­té­lyes módon ve­szett nyoma a HSV al­kal­ma­zott­já­nak. Fe­le­sége és két kisfia vár­ják.

Überciki kép került elő Dárdairól és Királyról

Ciki kép került elő Dárdairól és Királyról

Az év képét tette ki a Her­tha Ber­lin a két ma­gyar lé­gi­ós­ról.

Az év képét tette ki a Her­tha Ber­lin a két ma­gyar lé­gi­ós­ról. A retró fotó 2002-ben ké­szült, és aligha lehet majd ennél mó­ká­sabb képet elő­kapni az ar­chí­vum­ból.

Gulácsi Péter együtt örült Szalai Ádámmal

Gulácsi Péter együtt örült Szalai Ádámmal

Má­so­dik idei baj­no­ki­ját is meg­nyerte Le­ip­zig fo­ci­csa­pata. Az el­len­fél ma­gyar csa­tárja is örül­he­tett, végre sze­re­pet ka­pott.

Má­so­dik idei baj­no­ki­ját is meg­nyerte Le­ip­zig fo­ci­csa­pata. Az el­len­fél ma­gyar csa­tárja is örül­he­tett.

Gulácsiék simán elintézték Dárdai Hertháját

Gulácsiék simán elintézték Dárdai Hertháját

A ma­gyar ka­pus­nak alig volt dolga a mér­kő­zé­sen, csa­pata pedig újra az élre állt a Bun­des­li­gá­ban.

A ma­gyar ka­pus­nak alig volt dolga a mér­kő­zé­sen, csa­pata pedig újra az élre állt a Bun­des­li­gá­ban.

Vallomás, csodás életet él a magyar futballedző

Vallomás, csodás életet él a magyar futballedző

Igazi si­ker­tör­té­ne­tet kre­ált.

Lőw Zsolt ma­gán­élete és kar­ri­erje is igazi si­ker­tör­té­net. A ma­gyar fut­ball­edző je­len­leg Né­met­or­szág­ban tarol.

Dárdai csodacseréje dobogót ér

Dárdai csodacseréje dobogót ér

A ma­gyar edző elő­húzta a Jo­kert a pak­li­ból, meg­for­dí­tot­ták a ta­lál­ko­zót.

A ma­gyar edző elő­húzta a Jo­kert a pak­li­ból, meg­for­dí­tot­ták a Wolfs­burg el­leni ta­lál­ko­zót. Nem elő­ször vál­toz­ta­tott cél­ra­ve­ze­tően a Her­tha Ber­lin edzője. Jövő héten foly­ta­tód­hat a si­ker­sztori.

Baráti rangadó, Dárdai és Lőw egymásnak feszül

Baráti rangadó, Dárdai és Lőw egymásnak feszül

Szom­ba­ton ismét szembe kerül egy­más­sal a Bun­des­li­gá­ban Dár­dai Pál és Lőw Zsolt.

Szom­ba­ton ismét szembe kerül egy­más­sal a Bun­des­li­gá­ban Dár­dai Pál és Lőw Zsolt. Amíg azon­ban ko­ráb­ban fut­bal­lis­ta­ként csa­táz­tak, most edző­ként üt­köz­nek meg.