CÍMKE: 'bundesliga'

Rossz hír jött Rossinak, Gulácsi kikerül a kapuból

Rossz hír jött Rossinak, Gulácsi kikerül a kapuból

Ta­valy ki­rob­bant­ha­tat­lan volt a lip­csei kez­dő­csa­pat­ból, de most... Azért nem biz­tos, hogy ez baj!

Milliós ajánlat, topligás csapat igazolná le a fiatal magyar focistát

Milliós ajánlat, topligás csapat igazolná le a fiatal magyar focistát

Ang­lia és Fran­cia­or­szág után Né­met­or­szág­ból is ér­dek­lőd­nek Sal­lai Ro­land iránt.

FRISS HÍREK

Dárdai ötletén ámul a német foci: zseniális húzás vagy végzetes hiba?

Dárdai ötletén ámulnak: zseniális húzás vagy végzetes hiba?

Sokan hü­le­dez­nek, de a szak­em­ber he­lyesli.

Fura meg­ol­dás­sal hívta fel ma­gára a fi­gyel­met a Her­tha-edző. Sokan hü­le­dez­nek, a szak­em­ber he­lyesli.

Dárdai Pál rossz hírt kapott, nehéz dolga lesz

Dárdai Pál rossz hírt kapott, nehéz dolga lesz

Kulcs­em­be­re­ket kell nél­kü­löz­nie a ma­gyar tré­ner­nek. A Her­tha az előző sze­zon­ban a 10. he­lyen vég­zett a Bun­des­li­gá­ban.

Kulcs­em­be­re­ket kell nél­kü­löz­nie a ma­gyar tré­ner­nek. A Her­tha az előző sze­zon­ban a 10. he­lyen vég­zett a Bun­des­li­gá­ban.

Dárdainak keményen beszóltak, ezt nem teszi zsebre

Dárdainak keményen beszóltak, ezt nem teszi zsebre

Ki­nyílt a fi­a­tal fo­cista csi­pája. Nem elő­ször szúr vissza ko­rábbi já­té­kosa a ma­gyar edző­nek.

Ki­nyílt a fi­a­tal fo­cista csi­pája. Nem elő­ször szúr vissza ko­rábbi já­té­kosa a ma­gyar edző­nek.

Nagy dilemma, ezért maradhat Németországban a magyar sztár

Nagy dilemma, ezért maradhat Németországban a magyar sztár

Sza­lai Ádám je­len­tős dön­tés előtt áll, mi­u­tán a BL-be lőtte a csa­pa­tát.

Tombolva verte az asztalt a magyar sztár a sajtótájékoztatón

Tombolva verte az asztalt a magyar sztár a sajtótájékoztatón

Sza­lai Ádám ve­zé­nyelte a tá­ma­dást. Nem úszta meg szá­ra­zon a BL-sze­rep­lést ki­har­colt Hoffen­heim edzője.

Sza­lai Ádám ve­zé­nyelte a tá­ma­dást. Nem úszta meg szá­ra­zon a BL-sze­rep­lést ki­har­colt Hoffen­heim edzője.

Újra téma Németországban a Fradi edzője: így reagált Doll

Újra téma Németországban a Fradi edzője: így reagált Doll

Több Bun­des­liga-csa­pat­nál fel­me­rült már a neve, mi köti Bu­da­pest­hez?

Komoly balhé, egymásnak esett a két sztársportoló

Komoly balhé, egymásnak esett a két sztársportoló

A hor­vát já­té­kos­nál el­sza­kadt a cérna.

A hor­vát já­té­kos­nál el­sza­kadt a cérna, piros lapot ka­pott. A német csúcs­rang­adót a Flens­burg nyerte a Kiel ott­ho­ná­ban 29-25-re, de ez mel­lé­kes.

Balhé Németországban, nehezen viselték a szurkolók a kiesést

Balhé Németországban, nehezen viselték a szurkolók a kiesést

A győ­ze­lem el­le­nére bú­csúz­tak az él­vo­nal­tól.

A győ­ze­lem el­le­nére bú­csúz­tak az él­vo­nal­tól, 55 év után. A hosszab­bí­tás­ban félbe is sza­kadt a ta­lál­kozó.

Milliárdokat keresett Dárdai a Herthának

Milliárdokat keresett Dárdai Pál a Herthának

Hat­szo­ros áron kelt el a ma­gyar edző egyik leg­jobbja. Lesz miből pó­tolni.

Hat­szo­ros áron kelt el a ma­gyar edző egyik leg­jobb fo­cis­tája. Dár­dai keze alatt na­gyot ug­rott az ér­téke. Lesz miből pó­tolni a tá­vo­zót.

Dárdai Pál okkal lesz dühös, cserben hagyta csapata

Dárdai Pál okkal lesz dühös, cserben hagyta csapata

El­bu­kott a Her­tha.

Szom­ba­ton a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság 33., utolsó előtti for­du­ló­ját ját­szot­ták.

Dárdai után újabb magyar fociedző irányíthat Bundesliga-csapatot

Dárdai után újabb magyar fociedző irányíthat Bundesliga-csapatot

Az egyik leg­gaz­da­gabb német klub szak­ve­ze­tője lehet.

Nagy di­lemma előtt áll a te­het­sé­ges tré­ner. Az egyik leg­gaz­da­gabb német klub szak­ve­ze­tője lehet.

Megható pillanat, ilyen fotót még nem láttál magyar focistáról

Megható pillanat, ilyen fotót még nem láttál magyar focistáról

Ezt a napot sosem fe­lejti el a Ber­lin­ben élő ma­gyar csa­lád.

Két Dár­dai egy pá­lyán, ezt a napot sosem fe­lejti el a Ber­lin­ben élő ma­gyar csa­lád.

Dárdai Pál fiának teljesült az álma, így dicsérte őt büszke apja

Dárdai Pál fiának teljesült az álma, így dicsérte őt büszke apja

A fi­a­tal fut­bal­lista élete első német baj­no­ki­ján re­me­kül helyt­állt. A csa­pat­társa is örült neki.

A fi­a­tal fut­bal­lista élete első német baj­no­ki­ján re­me­kül helyt­állt. A csa­pat­társa is örült neki.

Elképesztő hír, országot válthat a magyar sztár!

Elképesztő hír, országot válthat a népszerű magyar sztár!

Ang­li­á­ból lehet ké­rője Sza­la­i­nak.

Ang­li­á­ból lehet ké­rője Sza­lai Ádám­nak, aki most négy gól­nál tart a Bun­des­li­gá­ban.

Különleges betegséget kapott el Dárdai kedvence

Különleges betegséget kapott el Dárdai kedvence

Ezzel vége a fo­cista sze­zon­já­nak.

Ezzel vége a fo­cista sze­zon­já­nak. Most aztán fel van adva a lecke a Her­tha ma­gyar edző­jé­nek a sze­zon haj­rá­já­ban.

Váratlan fordulat, Gulácsiék erre nem számítottak

Váratlan fordulat, Gulácsiék erre nem számítottak

Rossz for­má­ban a Le­ip­zig.

A hét­vé­gén hazai pá­lyán ka­pott ki 5-1-re a Le­ip­zig a Hoffen­heim­től. Gu­lá­csiék a leg­utóbbi négy tét­mér­kő­zé­sü­kön 15 gólt kap­tak.

Ismert sportoló került kómába a münsteri terror után

Ismert sportoló került kómába a münsteri terror után

Sú­lyos fej­sé­rü­lést szen­ve­dett.

Sú­lyos fej­sé­rü­lést szen­ve­dett a Bun­des­li­gá­ban ját­szó röp­lab­dá­zónő. Agya vé­del­mé­ben mélyal­ta­tás­ban tart­ják.

Dárdai nagy esélye, ismét csodát tesz a csapatával?

Dárdai nagy esélye, ismét csodát tesz a csapatával?

A leg­utóbbi két mér­kő­zé­sét meg­nyerte a Her­tha. A hét­vé­gén Frank­furt­ban győ­zött 3-0-ra a ber­lini együt­tes.

A leg­utóbbi két mér­kő­zé­sét meg­nyerte a Her­tha. A hét­vé­gén Frank­furt­ban győ­zött 3-0-ra a ber­lini együt­tes.

Durva, erre biztosan nem számított Gulácsi Péter

Durva, erre biztosan nem számított Gulácsi Péter

Esé­lye sem volt a lip­csei klub­nak.

Esé­lye sem volt a lip­csei klub­nak. Sza­lai Ádám nem lé­pett pá­lyára. Dár­dai Pál Hert­hája bra­vú­ros győ­zel­met ara­tott a Frank­furt ott­ho­ná­ban.

Szalai Ádám gólt vágott, Dárdai végre ünnepelt

Szalai Ádám gólt vágott, Dárdai végre ünnepelt

Sza­lai és Dár­dai is örül­he­tett.

Sza­lai Ádám és Dár­dai Pál is örül­he­tett a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság 30. for­du­ló­já­ban.

Dárdai nagyon kiakadt, keményen beszólt a játékosainak

Dárdai nagyon kiakadt, keményen beszólt a játékosainak

Óri­ási szö­ve­get nyo­mott a rég­óta szen­vedő Her­tha ma­gyar edzője. Meg­mondta, ho­gyan kell gólt lőni.

Óri­ási szö­ve­get nyo­mott a rég­óta szen­vedő Her­tha ma­gyar edzője. El­mondta, ho­gyan kell gólt lőni.

Botrány a Hertha meccsén, Dárdai nagyon csalódott

Botrány a Hertha meccsén, Dárdai nagyon csalódott

Hadat üzen­tek a ber­lini szur­ko­lók a klub ve­ze­tő­i­nek. A csa­pat­nak sem megy a pá­lyán.

Hadat üzen­tek a ber­lini szur­ko­lók a klub ve­ze­tő­i­nek. A csa­pat­nak sem megy a pá­lyán. Óri­ási le­he­tő­sé­get sza­lasz­tott el a ma­gyar edző gár­dája.

Nagy veszteség fenyegeti Dárdait, így reagált a hírre

Nagy veszteség fenyegeti Dárdait, így reagált a hírre

El­csá­bít­hat­ják egyik leg­jobb­ját.

El­csá­bít­hat­ják egyik leg­jobb­ját. A Her­tha te­he­tet­len, de a ma­gyar edző igyek­szik meg­győzni a BL-be vágyó fo­cis­tá­ját.

Bajban a foci, unalomba fulladnak a legjobb bajnokságok is

Bajban a foci, unalomba fulladnak a legjobb bajnokságok

Esély sincs be­fogni az él­lo­va­so­kat.

Bot­tal ütik az ül­dö­zők az él­lo­va­sok nyo­mát. A Bayern már hús­vét­kor pi­hen­het, de gya­kor­la­ti­lag el­dőlt az angol, a fran­cia és a spa­nyol arany sorsa is.

Fura trükköt vetett be Dárdai a legfontosabb meccse előtt

Fura trükköt vetett be Dárdai a legfontosabb meccse előtt

Pszi­cho­ló­gus­nak sem lenne utolsó a Her­tha ma­gyar edzője. Le­vette a ter­het a já­té­ko­sai vál­lá­ról.

Pszi­cho­ló­gus­nak sem lenne utolsó a Her­tha ma­gyar edzője. Le­vette a ter­het a já­té­ko­sai vál­lá­ról.

Hoppá, tényleg elveszítheti edzőjét a Ferencváros!

Hoppá, tényleg elveszítheti edzőjét a Ferencváros!

A Ham­burg pró­bál­hatja ha­za­csá­bí­tani Tho­mas Dollt. A német edzőt 2019 nya­ráig köti szer­ző­dés a Fra­di­hoz.

A Ham­burg nyá­ron meg­pró­bál­hatja ha­za­csá­bí­tani Tho­mas Dollt. A német edzőt 2019 nya­ráig köti szer­ző­dés a Fra­di­hoz.

Botrány Dárdaiék meccsén, lelátón markolászta a micsodáját a drukker

Botrány Dárdaiék meccsén, lelátón markolászta a micsodáját a drukker

Ver­heti a fejét a falba, ki­til­tás fe­nye­geti. A biz­ton­sági szol­gá­lat ve­tett véget a nyil­vá­nos ön­ki­elé­gí­tés­nek.

Újabb magyar edzősiker, Lőw Zsolt a lipcsei kulcsfigura

Újabb magyar edzősiker, Lőw Zsolt a lipcsei kulcsfigura

Mé­re­tes sze­repe van a si­ke­rek­ben.

Mé­re­tes sze­re­pet vál­lal az RB Le­ip­zig si­ke­re­i­ben a csa­pat má­sod­edzője, a ma­gyar vá­lo­ga­tott egy­kori já­té­kosa, Lőw Zsolt.

Dárdaiék formán kívül, újabb fájó eredmény

Dárdaiék formán kívül, újabb fájó eredmény

Ismét két pon­tot bu­kott a Her­tha a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban. Ez­út­tal a Fre­i­burg ra­bolt pon­tot a ber­lini ala­ku­lat­tól.

Ismét két pon­tot bu­kott a Her­tha a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban. Ez­út­tal a Fre­i­burg ra­bolt pon­tot a ber­lini ala­ku­lat­tól.

Bajban a Fradi? Világsztár csábítaná el a csapattól Thomas Dollt

Bajban a Fradi? Világsztár csábítaná el a csapattól Thomas Dollt

A Ham­burg elő­ször eshet ki az él­vo­nal­ból.

A Ham­burg elő­ször eshet ki az él­vo­nal­ból. Tho­mas Doll já­té­kos­ként és edző­ként is állt a klub al­kal­ma­zá­sá­ban.

Dárdai óriási tervein ámul a világ: sztárokkal erősítene

Dárdai óriási tervein ámul a világ: sztárokkal erősítene

Erre min­denki föl­kapta a fejét. Iga­zán nagy do­bá­sok­ról be­szélt a Her­tha BSC ma­gyar ve­ze­tő­edzője.

Ezekre a ne­vekre min­denki föl­kapta a fejét. Iga­zán nagy do­bá­sok­ról be­szélt jó­ked­vé­ben a Her­tha BSC ma­gyar ve­ze­tő­edzője.

Dárdai olyat tett, amire csak kevesen képesek

Dárdai olyat tett, amire csak kevesen képesek

Bra­vú­ros dön­tet­len ját­szot­tak.

Bra­vú­ros dön­tet­len ját­szot­tak a Bayern ellen. Ez csak a Wolfs­burg­nak si­ke­rült ebben a sze­zon­ban. Las­san a ba­jo­rok mu­musa lesz Dár­dai.

Ilyen még nem történt Dárdai Pállal

Ilyen még nem történt Dárdaival, cserbenhagyták a játékosai

Dü­hö­sen ér­té­kelt a ma­gyar edző, mi­u­tán a Her­tha hazai pá­lyán ka­pott ki.

Dü­hö­sen ér­té­kelt a ma­gyar edző, mi­u­tán a Her­tha hazai pá­lyán ka­pott ki. Újra fi­gyel­mez­tet­nie kel­lett a csa­pa­tát.

Gulácsi okkal boldog, kapusunk nagyot alakított

Gulácsi okkal boldog, kapusunk nagyot alakított

Elé­ge­det­ten ér­té­kelt.

Elé­ge­det­ten ér­té­kelt az újabb klasszis tel­je­sít­mény után a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott ka­pusa.

Nagy az öröm, Dárdait ünneplik Berlinben

Nagy az öröm, Dárdait ünneplik Berlinben

Jeles nap­hoz ér­ke­zett a Her­tha BSC ma­gyar ve­ze­tő­edzője.

Jeles nap­hoz ér­ke­zett a Her­tha BSC ma­gyar ve­ze­tő­edzője. So­kat­mondó üze­net kí­séri a ko­rábbi szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyunk­ról ké­szí­tett ké­pe­ket.

Most jött a hír, valóra válhat Bernd Storck álma

Most jött a hír, valóra válhat Bernd Storck álma

Ko­rábbi szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyunk je­lölt a német klub kis­pad­jára. Egy­kori csa­pata ve­ze­tő­i­vel tár­gyal.

Ko­rábbi szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyunk je­lölt a német klub kis­pad­jára. A benn­ma­ra­dás ki­har­co­lása lehet a fel­adata egy­kori csa­pa­tá­nál.

Ez új: klubváltásról is mesélt Dárdai Pál

Ez valami új: klubváltásról is mesélt Dárdai Pál

A Her­tha ma­gyar edzője tudja, előbb-utóbb szá­mon kérik majd.

A Her­tha ma­gyar edzője tudja, előbb-utóbb szá­mon kérik majd. Azt is el­mondta, mi kell a ma­gyar vá­lo­ga­tott si­ke­ré­hez.

Ez igen, erre igazán büszke lehet Gulácsi Péter

Ez igen, erre igazán büszke lehet Gulácsi Péter

Ki­vá­lóan tel­je­sí­tett a hét­vé­gén.

Ki­vá­lóan tel­je­sí­tett a hét­végi for­du­ló­ban. A ma­gyar vá­lo­ga­tott ka­pusa de­cem­ber­ben hosszab­bí­totta meg a szer­ző­dé­sét a lip­csei együt­tes­sel.

Dráma a focipályán, rohammentő vitte el a nagy múltú klub edzőjét

Dráma a focipályán, rohammentő vitte el a nagy múltú klub edzőjét

Ko­rábbi ma­gyar csa­pat­társa is ag­gó­dik a fi­a­tal szak­em­be­rért.

Egész Né­met­or­szág szo­rít érte. Ko­rábbi ma­gyar csa­pat­társa is ag­gó­dik a fi­a­tal szak­em­be­rért.

Leleplező fotók: Szalai Ádámra rátalált a Nagy Ő

Leleplező fotók: Szalai Ádámra rátalált a Nagy Ő

Dup­lán bol­dog lehet a csa­tár.

Dup­lán bol­dog lehet a Hoffen­heim ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tára. Szexi német ce­leb­bel jár, és a csa­pa­tá­nál is jól ala­kul­nak a dol­gok.

Munkába állt Dárdai, viccelődve kezdte az évet

Munkába állt Dárdai, viccelődve kezdte az évet

Van, ami­ről hal­lani sem akar.

Indul a rö­vidke téli fel­ké­szü­lés. Van, ami­ről hal­lani sem akar az ün­ne­pek után vissza­térő fo­cis­tá­i­tól a Her­tha ma­gyar ve­ze­tő­edzője.

Meglepő hír, Gulácsi Péter újabb riválist kaphat

Meglepő hír, Gulácsi Péter újabb riválist kaphat

Ko­rábbi után­pót­lás-vá­lo­ga­tott já­té­kost sze­melt ki ma­gá­nak az RB Le­ip­zig. Még az is lehet, hogy előbb köl­csön­ad­ják.

Ko­rábbi után­pót­lás-vá­lo­ga­tott já­té­kost sze­melt ki ma­gá­nak az RB Le­ip­zig. Még az is lehet, hogy előbb köl­csön­ad­ják.

Őrült vád, 15 milliárdnyi drogot csempészett a Bundesliga-játékos?

Őrült vád, 15 milliárdnyi drogot csempészett a Bundesliga-játékos?

Mon­te­neg­rói vá­lo­ga­tott ké­zi­lab­dázó ellen nyo­moz­nak a ha­tó­sá­gok.

Bot­rány a német baj­nok­ság­ban. Mon­te­neg­rói vá­lo­ga­tott ké­zi­lab­dázó ellen nyo­moz­nak a ha­tó­sá­gok.

Világsztárok közé került Gulácsi Péter

Világsztárok közé került Gulácsi Péter

Már­pe­dig a szá­mok nem ha­zud­nak! Kifi­ze­tő­dik a ki­tartó munka.

Már­pe­dig a szá­mok nem ha­zud­nak! Kifi­ze­tő­dik a ki­tartó munka, egy­más után aratja a si­ke­re­ket az RB Le­ip­zig ma­gyar vá­lo­ga­tott ka­pusa.

Egy feltétellel lenne magyar kapitány Dárdai

Egy feltétellel lenne magyar kapitány Dárdai

Így is ala­kul­ha­tott volna?

Így is ala­kul­ha­tott volna? Szá­za­dik Bun­des­liga-meccse ap­ro­pó­ján be­szélt erről a Her­tha ma­gyar edzője.

Világosan kiderült: Dárdai jobb, mint Ancelotti

Világosan kiderült: Dárdai jobb, mint Ancelotti

Fél­évi bi­zo­nyít­vány a Bun­des­li­gá­ban. A ma­gyar edző job­ban dol­go­zott a Her­tha fi­a­tal­ja­i­val, mint a sztártré­ner a Bayern vi­lág­klasszi­sa­i­val.

Fél­évi bi­zo­nyít­vány a Bun­des­li­gá­ban. A ma­gyar edző job­ban dol­go­zott a Her­tha fi­a­tal­ja­i­val, mint az olasz sztártré­ner a Bayern vi­lág­klasszi­sa­i­val.

Dárdai megtörte a csendet, ezt mondta a gyászáról

Dárdai megtörte a csendet, ezt mondta a gyászáról

Szív­szo­rító sza­vak a Her­tha-edző­től. Édes­apja ha­lála óta is be­csü­let­tel vé­gezte a ber­lini mun­ká­ját, sőt!

Szív­szo­rító sza­vak a Her­tha BSC ma­gyar ve­ze­tő­edző­jé­től. Ko­rábbi szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyunk édes­apja ha­lála óta is be­csü­let­tel vé­gezte a ber­lini mun­ká­ját, sőt!

Gulácsi lehet az ősz legjobbja a Bundesligában

Gulácsi lehet az ősz legjobbja a Bundesligában

Ha­tal­mas el­is­me­rést kap­hat.

Ha­tal­mas el­is­me­rést kap­hat a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott ka­pusa a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban.

Meglepő hír bukott kapitányunkról: álommelót kaphat Storck

Meglepő hír bukott kapitányunkról: álommelót kaphat Storck

Fél év Bun­des­liga, aztán? Erre vá­gyott a német szak­em­ber, de talán nem pont ilyen mun­kára gon­dolt.

Ezt látni kell: mindenki a szülinapos Szalait ünnepelte

Ezt látni kell: mindenki a szülinapos Szalait ünnepelte

Szom­ba­ton lett 30 éves a csa­tár.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tár ma lett 30 éves, a csa­pat­tár­sak véget nem érő taps­vi­har­ral kö­szön­töt­ték fel.

Dárdai állására fájhat Storck foga

Kiderült, Dárdai állására fájhat Storck foga

A ma­gyar vá­lo­ga­tott kis­padja után Ber­lin­ben is ő vált­hatja Dár­dai Pált?

Bun­des­liga-mun­ká­ról ál­mo­dik a me­nesz­tett ka­pi­tány. A ma­gyar vá­lo­ga­tott kis­padja után Ber­lin­ben is ő vált­hatja a ma­gyar edzőt.

Puszit nyomott a bíró a focista arcára

Puszit nyomott a bíró a focista arcára

Ki­akadt a já­ték­ve­zető-szak­értő is a lá­tot­tak miatt. Fur­csa köz­já­ték ve­zette föl Dár­dai Pál csa­pa­tá­nak Bun­des­liga-meccsét.

Ki­akadt a német já­ték­ve­zető-szak­értő is a lá­tot­tak miatt. Fur­csa köz­já­ték ve­zette föl Dár­dai Pál csa­pa­tá­nak Bun­des­liga-mér­kő­zé­sét.

Ezt a trükköt dobta be Dárdai a rég várt sikerért

Ezt a trükköt dobta be Dárdai a rég várt sikerért

Több, mint fél évet várt erre.

Több, mint fél évet várt erre a ma­gyar ve­ze­tő­edző. A német sajtó Dár­dai tit­kát fe­sze­gette. Sors­for­dító győ­zel­met ara­tott a Her­tha a német Bun­des­li­gá­ban?

Dárdai Pál nem kíméli a fiát, ez a baj Palkóval

Dárdai Pál nem kíméli a fiát, ez a baj Palkóval

A Bun­des­li­gára még nem érett?

Hiába küldte harcba apja az Eu­rópa-li­gá­ban, a német Bun­des­liga küz­del­me­ire még nem érett a 18 éves fiú?

Tombolnak a Hertha szurkolói, Dárdai kirúgását követelik

Tombolnak a Hertha szurkolói, Dárdai kirúgását követelik

Szep­tem­ber vége óta elő­ször nyert baj­noki meccset a ber­lini csa­pat, de ez nem elég a druk­ke­rek­nek.

Szep­tem­ber vége óta elő­ször nyert baj­noki meccset a ber­lini csa­pat, de ez nem elég a druk­ke­rek­nek. Azért páran meg­véd­ték a ma­gyar edzőt.

Bajban a Fradi, a Bundesligába hívják Thomas Dollt

Bajban a Fradi, a Bundesligába hívják Thomas Dollt

Nem akárki csá­bítja haza.

Sze­re­tett klubja nagy pác­ban van, a német szak­em­ber­ben lát­ják a meg­men­tőt. Nem akárki csá­bítja haza, szé­pe­ket mon­dott róla.

Dárdai ellen fordultak a szurkolók, a távozását követelik

Dárdai ellen fordultak a szurkolók, a távozását követelik

Ele­gük van a Her­tha bot­la­do­zá­sá­ból.

Ele­gük van a Her­tha bot­la­do­zá­sá­ból. Már a ma­gyar edző le­het­sé­ges utó­dait so­rol­ják a ber­lini druk­ke­rek.

Pofon Dárdainak, szurkolók rontottak rá

Pofon Dárdainak, szurkolók rontottak rá

A csú­fos bukás után be­tör­tek a pá­lyára az el­ke­se­re­dett Her­tha-druk­ke­rek. Fe­le­lős­ségre von­ták a nem­rég még ün­ne­pelt ma­gyar edzőt is.

A csú­fos bukás után be­tör­tek a pá­lyára az el­ke­se­re­dett Her­tha-druk­ke­rek. Fe­le­lős­ségre von­ták a nem­rég még ün­ne­pelt ma­gyar edzőt is.

Szalait pizsamában zaklatja az edzője

Szalait pizsamában zaklatja az edzője

Ez vár jö­vőre a Bayern Mün­chen sztár­ja­ira is? Ki lesz­nek akadva. Na­g­el­smann még ott­hon, éb­re­dés után sem hagyja nyug­ton a já­té­ko­sait.

Ez vár jö­vőre a Bayern Mün­chen sztár­ja­ira is? Ki lesz­nek akadva. Na­g­el­smann még ott­hon, éb­re­dés után sem hagyja nyug­ton a já­té­ko­sait.

Meglepő hír, újra elköltöznek Dárdai Pálék

Meglepő hír, újra elköltöznek Dárdai Pálék

Új csa­tor­nán a német baj­nok­ság.

Ezen a csa­tor­nán lesz­nek lát­ha­tóak a német baj­nok­ság mér­kő­zé­sei. 2018 őszé­től nem a Eu­ro­sport2-n kö­vet­he­tik a szur­ko­lók a Bun­des­li­gát.

Nincs bocsánat, elegük van Dárdaiból a Hertha szurkolóinak!

Nincs bocsánat, elegük van Dárdaiból a Hertha szurkolóinak!

Ide­gen­ben nem jön­nek a győ­zel­mek.

A ber­lini csa­pat újra ki­ka­pott ide­gen­ben, ebből kezd ele­gük lenni a druk­ke­rek­nek. A ma­gyar edző sze­rint is ja­vul­niuk kell.

Újabb csalódás, Dárdaiék a kieső hely felé zuhannak

Újabb csalódás, Dárdaiék a kieső hely felé zuhannak

Gyenge for­mát mutat a Her­tha, amely ismét csa­ló­dást oko­zott a Bun­des­li­gá­ban.

Gyenge for­mát mutat a Her­tha, amely ismét csa­ló­dást oko­zott a Bun­des­li­gá­ban.

Dárdai hízelgett, a berliniek nagyot csalódtak

Dárdai hízelgett, a berliniek nagyot csalódtak

A meccs előtt op­ti­mista és bol­dog volt a ma­gyar edző. A Mainz el­leni meccs azon­ban ismét gyen­gére si­ke­re­dett.

A meccs előtt op­ti­mista és bol­dog volt a ma­gyar edző. A Mainz el­leni meccs azon­ban ismét gyen­gére si­ke­re­dett. Gu­lá­csi Péter Lip­cséje és Sza­lai Ádám Hoffen­heimje vi­szont nyert a Bun­des­li­gá­ban.

Kiakadtak Dárdaira, sértő nyilatkozattal okozott botrányt

Kiakadtak Dárdaira, sértő nyilatkozattal okozott botrányt

Meg­gon­do­lat­la­nul be­szélt az edző.

Nagy a fel­zú­du­lás. Ki­húzta a gyu­fát a Her­tha ma­gyar edzője. Meg­gon­do­lat­la­nul be­szélt a gye­rek­ne­ve­lés­ről és a fe­le­sé­gé­vel való mun­ka­meg­osz­tás­ról.

Most jött a hír, megbuktatták Németországban a magyar fociedzőt

Most jött a hír, megbuktatták Németországban a magyar fociedzőt

Sztráj­kol­tak el­lene a já­té­ko­sai, vagy sem? Két vá­lo­ga­tott lab­da­rú­gónk is tudna me­sélni a tör­tén­tek­ről.

Ez igen, Szalai Ádám hatalmas sikert aratott Németországban

Ez igen, Szalai Ádám hatalmas sikert aratott Németországban

Nagy meg­tisz­tel­te­tés érte a ma­gyar vá­lo­ga­tott tá­ma­dó­ját. Az első kör­ben 31 cselt mu­ta­tott be és gól­passzt is jegy­zett.

Alakul Dárdai haditerve, tényleg szexi lehet ez a Hertha!

Alakul Dárdai haditerve, tényleg szexi lehet ez a Hertha!

Gyors, ügyes, gól­erős - el­sőre Dár­dai min­den vá­gyát tel­je­sí­tette a Her­tha. A ber­li­niek új iga­zo­lása dön­tött.

Különleges kép a berlini drukkerektől, Dárdai húzta a száját

Különleges kép a berlini drukkerektől, Dárdai húzta a száját

Igazi öröm­ün­nep lett a Her­tha első baj­no­ki­já­ból. A ma­gyar edző já­té­kosa élete leg­szebb idő­sza­ká­ról be­szélt.

Igazi mün­nep lett a Her­tha első baj­no­ki­já­ból. Dár­dai mégse volt elé­ge­dett.

Dráma a pályán, hihetetlen sérülést szenvedett a focista

Dráma a pályán, hihetetlen sérülést szenvedett a focista

Menny­ből a po­kolba ug­rott Mül­ler.

Menny­ből a po­kolba ug­rott Mül­ler. Ennél sze­ren­csét­le­nebb gól­örö­möt rit­kán látni. Sú­lyos kö­vet­kez­mé­nyei le­het­nek a szer­te­len­sé­gé­nek.

Megható üzenetet küldött a merénylet sérültje

Megható üzenetet küldött a merénylet sérültje

Hadat üzent a ter­ror­nak.

Hadat üzent a ter­ror­nak a fut­bal­lista. Meg­in­dító és el­gon­dol­kod­tató sza­vak a sztár­tól, aki maga is átélt egy bor­zal­mas tá­ma­dást.

Húszéves mélypontra zuhantak a magyarok a Bundesligában

Húszéves mélypontra zuhantak a magyarok a Bundesligában

Úgy tűnik, a né­me­tek sze­rint kevés a pi­ac­ké­pes ma­gyar fo­cista. Hol van már Lisz­tes, Dár­dai, vagy éppen Ki­rály?

Úgy tűnik, a né­me­tek sze­rint kevés a pi­ac­ké­pes ma­gyar fo­cista.

Óriási fordulat: Ancelotti mellé került Dárdai

Óriási fordulat: Ancelotti mellé került Dárdai

Nagy hírt ka­pott a ma­gyar edző.

Nagy hírt ka­pott a ma­gyar edző. Nagy vál­to­zás állt be ko­rábbi szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyunk meg­íté­lé­sé­ben.

Elátkozták Dárdait? Hihetetlen balszerencse-sorozat üldözi

Elátkozták Dárdait? Hihetetlen balszerencse-sorozat üldözi

Óri­ási baj­ban a Her­tha-tré­ner és ma­gyar ka­pus­edzője, Petry Zsolt is. Ilyen hely­zetbe még sosem ke­rül­tek. Mi lesz így a meccsen?

Gulácsi újra Angliában? Reagált a kapus a bombahírre

Gulácsi újra Angliában? Reagált a kapus a bombahírre

Vá­lo­ga­tot­tunk az asz­talra csap. Nem csak a szer­ző­dé­sé­ből hát­ra­lévő idő nem stim­mel, a Be­ní­tez-hívás hírét is helyre teszi.

Vá­lo­ga­tot­tunk az asz­talra csap. Nem csak a szer­ző­dé­sé­ből hát­ra­lévő idő nem stim­mel, a Be­ní­tez-hívás hírét is helyre teszi.

Elszabadult a pokol Dárdai edzésén, fejvesztve rohantak a játékosok

Elszabadult a pokol Dárdai edzésén, fejvesztve rohantak a játékosok

Nem akár­mi­lyen vihar csa­pott le a ber­lini já­té­ko­sokra és edzőkre.

Nem akár­mi­lyen vihar csa­pott le a ber­lini já­té­ko­sokra és edzőkre. Az utolsó ember rosszul járt.

Világsztárt csábít Dárdai csapata

Igazi világsztárt csábít Dárdai Pál csapata

Mi­nő­ségi ugrás lenne a Hert­há­nak. Ha össze­jön, rá­cso­dál­koz­hat a világ.

Mi­nő­ségi ugrás lenne a szer­ződ­te­tése a Her­tha BSC-nek. Ha ez az iga­zo­lás össze­jön Ber­lin­ben, rá­cso­dál­koz­hat az egész a fut­ball­vi­lág.

Dárdainak elege van, hallani sem akar a fociról

Dárdainak elege van, hallani sem akar a fociról

Ibiza után a Ba­la­ton a célja.

Ibiza után a Ba­la­ton a ma­gyar szak­em­ber célja. A kö­vet­kező hetek nem a lab­da­rú­gás­ról szól­nak az Eu­rópa-liga cso­port­kö­rére ké­szülő Her­tha edző­jé­nél.

Vége a találgatásnak, eldőlt Kleinheisler sorsa

Vége a találgatásnak, eldőlt Kleinheisler sorsa

Ho­gyan foly­ta­tó­dik a vá­lo­ga­tott kö­zép­pá­lyás kar­ri­erje? Dön­tött a Wer­der Bre­men edzője.

Ho­gyan foly­ta­tó­dik a vá­lo­ga­tott kö­zép­pá­lyás kül­földi kar­ri­erje? Dön­tött a Wer­der Bre­men edzője a fél­évente új csa­pat­hoz kül­dött já­té­kos­ról.