CÍMKE: 'bulinegyed'
FRISS HÍREK

Tömeges letartóztatás a pesti éjszakában, tarolt a kábítószer

Tömeges letartóztatás a pesti éjszakában, tarolt a kábítószer

Ti­zen­ki­lenc em­bert ál­lí­tot­tak elő a hét­vé­gén a fő­vá­ros bu­lin­egye­dé­ben tar­tott rend­őr­ségi akció alatt.

Ti­zen­ki­lenc em­bert ál­lí­tot­tak elő a hét­vé­gén a fő­vá­ros bu­lin­egye­dé­ben tar­tott rend­őr­ségi akció alatt.

Igazi utcai harc folyt hajnalban a bulinegyedben

Igazi utcai harc folyt hajnalban a bulinegyedben

A fő­vá­ros bu­lin­egye­dé­nek szé­lén élők már hoz­zá­szok­tak a foly­to­nos éj­sza­kai cse­te­pa­ték­hoz.

A fő­vá­ros bu­lin­egye­dé­nek szé­lén élők már hoz­zá­szok­tak a foly­to­nos éj­sza­kai cse­te­pa­ték­hoz.

Napokig állnak a pulton a bulinegyed piái

Napokig állnak a pulton a bulinegyed piái

Hat­na­pos raz­ziát tar­tot­tak.

Meg­buk­tak a hat­na­pos el­len­őr­zé­sen a szó­ra­ko­zó­he­lyek. Sok he­lyen volt gond az ita­lok mi­nő­sé­gé­vel, és a tisz­ta­ság sem szá­mít az erős­sé­gük­nek.

Utoljára láttad úgy Siófokot, ahogy megismerted

Utoljára láttad úgy Siófokot, ahogy megismerted

Nyár­tól for­ma­ru­hába öl­tö­zött őrök fel­ügye­lik majd a ren­det, haj­nali há­rom­kor pedig zár­óra lesz.

Szervkereskedők lesnek a szórakozókra a bulinegyedben!

Szervkereskedelemmel vádolják a pesti bulinegyedben elkapott férfit!

Ré­m­álom a bel­vá­ros­ban: profi módon ki­ope­rált test­ré­sze­ket ta­lál­tak egy ma­ga­te­he­tet­len an­gol­nál!

Péntek az új bulinap! Szombat éjjelre teljesen kiürül Budapest

Péntek az új bulinap! Szombat éjjelre teljesen kiürül Budapest

Az au­gusz­tusi forró éj­sza­kák a leg­al­kal­ma­sab­bak a bu­li­zásra - gon­dol­hat­nák a kocs­mák üze­mel­te­tői

Koppintják az angolok a pesti bulinegyedet

Koppintják az angolok a pesti bulinegyedet

A Bir­min­gham-i vá­ros­részt öt évvel ez­előtt már le­bon­tásra ítél­ték, most kocs­man­e­gyed lesz.