CÍMKE: 'buli'

Izgalmas újdonságokkal várja a fesztiválozókat az EFOTT!

Izgalmas újdonságokkal várja a fesztiválozókat az EFOTT!

A hat­na­pos fesz­ti­vá­lon min­denki meg­ta­lálja a neki tet­sző zenei irány­za­tot.

A hat­na­pos fesz­ti­vá­lon min­denki meg­ta­lálja a neki tet­sző prog­ra­mot.

Visszatérnek a nagy öregek az Ifiparkba: Nagy buli lesz

Visszatérnek a nagy öregek az Ifiparkba: Nagy buli lesz

Idén lesz, hogy har­mad­szorra lép­nek fel a na­gyok az Ifi­park szín­pa­dán. Már min­denki na­gyon várja.

Idén lesz, hogy har­mad­szorra lép­nek fel a na­gyok az Ifi­park szín­pa­dán. Már min­denki na­gyon várja.

Nem hiszed el, mi történt a Kis Grófo szülinapján

Nem hiszed el, mi történt a Kis Grófo szülinapján

Az éne­kes­nek dup­lán volt oka az örömre, hi­szen a kis­lá­nya ke­resz­te­lő­jét is május 18-án tar­tot­ták.

Az éne­kes­nek dup­lán volt oka az örömre, hi­szen a kis­lá­nya ke­resz­te­lő­jét is május 18-án tar­tot­ták.

Brutális számla, 1 millióért ittak alkoholt a focisták

Brutális számla, 1 millióért ittak alkoholt a focisták

Ko­moly bulit ren­dez­tek.

Ko­moly bulit ren­dez­tek azok a lab­da­rú­gók, akik 1 mil­lió fo­rint­nak meg­fe­lelő össze­get mu­lat­tak el.

Döntsd el te, kik lépjenek fel a fesztiválok nagyszínpadjain

Döntsd el te, kik lépjenek fel a fesztiválok nagyszínpadjain

A ra­jon­gók is sza­vaz­hat­nak ked­ven­cünkre.

A ra­jon­gók is sza­vaz­hat­nak ked­ven­cünkre.

Óriási buli: Így partiznak az óceánparton Rubint Rékáék

Óriási buli: Így partiznak az óceánparton Rubint Rékáék

Évről-évre egyre töb­ben vesz­nek részt a fit­nesz­há­zas­pár tá­bo­rain, így per­sze a han­gu­lat is egyre for­róbb...

Nem hiszed el, kivel bulizott együtt Stohl András

Nem hiszed el, kivel bulizott együtt Stohl András

Em­lé­ke­ze­tes este le­he­tett!

Em­lé­ke­ze­tes este le­he­tett Buci szá­mára, aki az Ins­tag­ramra is fel­töl­tött né­hány képet.

Még jobb lesz a buli: kényelmes újítások a Sziget Fesztiválon!

Még jobb lesz a buli: kényelmes újítások a Sziget Fesztiválon!

Több új­don­ság­gal várja a lá­to­ga­tó­kat az idei Szi­get Fesz­ti­vál au­gusz­tus 7-től 13-ig!

Több új­don­ság­gal várja a lá­to­ga­tó­kat az idei Szi­get Fesz­ti­vál au­gusz­tus 7-től 13-ig!

Így néz ki anyaszült meztelenül a 40 éves sztármami? Őrült buliba csöppent

Így néz ki anyaszült meztelenül a 40 éves sztármami? Őrült buliba csöppent

Ko­urt­ney Kar­das­hian szü­le­tés­napi bu­li­ján sztár­ka­val­kád volt!

Ko­urt­ney Kar­das­hian szü­le­tés­napi bu­li­ján sztár­ka­val­kád volt!

Hatalmas sztárparti volt a pesti éjszakában

Hatalmas sztárparti volt a pesti éjszakában

Egy tűt is ne­he­zen le­he­tett le­ej­teni...

Egy tűt is ne­he­zen le­he­tett volna le­ej­teni csü­tör­tök este a fő­vá­rosi szó­ra­ko­zó­he­lyen, ahol ren­ge­teg sztár és influ­en­szer bu­li­zott haj­na­lig.

Ez nagyon kínos: nem tudott magáról Beckhamék fia, úgy berúgott

Ez nagyon kínos: nem tudott magáról Beckhamék fia, úgy berúgott

A 20 éves fiú úgy tűnik még nem ta­nulta meg a mér­té­ket és egy lon­doni buli al­kal­má­val túl sokat ivott.

Norbi nem hitt a szemének: Ezt írták a szülinapi tortájára

Norbi nem hitt a szemének: Ezt írták a szülinapi tortájára

A fit­nesz­gu­rut nem várt meg­le­pe­tés fo­gadta a szü­le­tés­napi va­cso­rája után. A helyi cuk­rász ugyanis kü­lö­nös néven em­lé­ke­zett meg róla.

A fit­nesz­gu­rut nem várt meg­le­pe­tés fo­gadta a szü­le­tés­napi va­cso­rája után. A helyi cuk­rász ugyanis kü­lö­nös néven em­lé­ke­zett meg róla.

Lehet irigykedni, nem akárkivel kapták le Radics Gigit!

Lehet irigykedni, nem akármilyen vlágsztárral kapták le Radics Gigit!

Az éne­kesnő mé­lyen de­kol­tált ru­há­ban pó­zolt egy bu­li­ban, ami tele volt sztá­rok­kal.

Az éne­kesnő egy mé­lyen de­kol­tált, ki­fe­je­zet­ten iz­gal­mas ru­há­ban pó­zolt egy fer­ge­te­ges bu­li­ban, ami tele volt ame­ri­kai sztá­rok­kal. Nem csoda, hogy sok­szor vil­lant a vaku, szá­mos kü­lön­le­ges fel­vé­tel ké­szült Ra­dics Gi­gi­vel.

Hip-hop fronton erősít a Balaton Sound

Hip-hop fronton erősít a Balaton Sound

Sor­jáz­nak a fel­lé­pők Eu­rópa leg­me­nőbb víz­parti fesz­ti­vál­jára, a leg­újabb lis­tán ott van Sean Paul, KSHMR, De­si­ig­ner vagy Den­zel Curry.

Sor­jáz­nak a fel­lé­pők Eu­rópa leg­me­nőbb víz­parti fesz­ti­vál­jára, a leg­újabb lis­tán ott van Sean Paul is.

Hihetetlen buliban járt az egykori magyar sztársportoló

Hihetetlen buliban járt az egykori magyar sztársportoló

Sz­tá­ro­kat oktat...

Sán­dor hosszú évek óta Los An­ge­les­ben él, ahol te­nisz­ok­ta­tó­ként te­vé­keny­ke­dik. Mivel sztá­ro­kat is tanít, nem csoda, hogy fel­tűnt ezen a bulin.

Vad titkos buliban csapták szét magukat a sztárok az Oscar előtt

Vad titkos buliban csapták szét magukat a sztárok az Oscar előtt

Le­o­nardo DiCap­rio, Al Pa­cino és Mick Jag­ger fel­szán­totta a tánc­par­ket­tet a ran­gos díj­ki­osztó előtt ren­de­zett par­tin.

Így nézett ki Palvin Barbi az Oscar előtt és után. Nagy a különbség

Így nézett ki Palvin Barbi az Oscar előtt és után. Nagy a különbség

A vi­lág­hírű ma­gyar top­mo­dell megint a sztár­vi­lág elit­jé­vel bu­li­zott együtt.

Hűha, ezért borult egymás nyakába Jennifer Aniston és Brad Pitt

Hűha, ezért borult egymás nyakába Jennifer Aniston és Brad Pitt

Sza­kí­tá­suk óta nem lát­ták együtt a pá­rost, most vi­szont na­gyon meg­örül­tek egy­más­nak. Hiába is pró­bált tit­ko­lózni Brad!

Óriási bulival emlékeztek Jimmyre a rajongók

Óriási bulival emlékeztek Jimmyre a rajongók

Ismét telt ház előtt lép­tek fel az is­mert mű­vé­szek, akik a ra­jon­gók­kal és Jimmy csa­lád­já­val em­lé­kez­tek...

Ismét telt ház előtt lép­tek fel az is­mert mű­vé­szek, akik a ra­jon­gók­kal és Jimmy csa­lád­já­val em­lé­kez­tek...

Meglepetés, rendhagyó Spice Girls-bulin fotózták le Victoria Beckhamet

Meglepetés, rendhagyó Spice Girls-bulin fotózták le Victoria Beckhamet

A sztár­mami még­sem szé­gyelli múlt­ját, úgy lát­szik, bár­mi­kor vevő egy kis nosz­tal­gi­á­zásra.

Gáspár Bea kitett magáért: Hihetetlen, amit művelt

Gáspár Bea kitett magáért: Hihetetlen, amit művelt

Et­tünk, it­tunk, mu­lat­tunk...

Csak Virág hi­ány­zott csü­tör­tök este Bea asszony - egy­előre - utolsó bor­va­cso­rá­já­ról. Et­tünk, it­tunk, mu­lat­tunk...

Híres sportoló védte meg a nőt az erőszakoskodó férfitól! - videó

Híres sportoló védte meg a nőt az erőszakoskodó férfitól! - videó

Nem fogta vissza magát a harc­mű­vész, ren­de­sen el­verte az aljas tá­ma­dót!

Nem fogta vissza magát a harc­mű­vész, ren­de­sen el­verte az aljas tá­ma­dót, aki az utcán lé­pett ak­ci­óba.

Leharcolt a szilveszter? Így tudsz leggyorsabban kijózanodni

Leharcolt a szilveszter? Így tudsz leggyorsabban kijózanodni

Nem mu­száj szen­vedni! Ren­ge­teg ha­tá­sos mód­szer lé­te­zik szerte a vi­lá­gon!

Nem mu­száj szen­vedni! Ren­ge­teg ha­tá­sos mód­szer lé­te­zik szerte a vi­lá­gon!

Saját rajongói szedik darabokra a szilveszterre készülő Curtist

Saját rajongói szedik darabokra a szilveszterre készülő Curtist

Úgy tűnik, a rap­per nem tud olyat posz­tolni, ami­vel ki­bé­kít­heti ra­jon­góit. Hiába ígér, már nem hisz­nek neki...

50 ezres bírsággal járhat a hangos házibuli

50 ezres bírsággal járhat a hangos házibuli

Hiába van szil­vesz­ter.

Hiába van szil­vesz­ter, a szom­szé­dok­ról nem sza­bad el­fe­lejt­kezni.

Vadítóan dögös szerkókban feszít Kiszel Tünde lánya

Vadítóan dögös szerkókban feszít Kiszel Tünde lánya

Hogy repül az idő! Do­na­tella nem­rég még egy cser­fes kis­lány volt. Mond­juk lehet, hogy most is cser­fes, de már szexi is....

Hogy repül az idő! Do­na­tella nem­rég még egy cser­fes kis­lány volt. Mond­juk lehet, hogy most is cser­fes, de már szexi is....

Csendes szilveszterre készül a magyar legenda

Csendes szilveszterre készül a magyar legenda

Koós János em­lé­ke­i­ben ma is élén­ken élnek az úgy­ne­ve­zett hős­kor szil­vesz­te­rei...

Koós János em­lé­ke­i­ben ma is élén­ken élnek az úgy­ne­ve­zett hős­kor szil­vesz­te­rei, ami­kor egyet­len nap alatt akár 10 fel­lé­pése is akadt.

Különleges fotó: exével bulizott Bochkor Gábor

Különleges fotó: exével bulizott Bochkor Gábor

Szo­ros ba­rát­ság­ban van­nak.

A rá­diós és egy­kori ked­vese sze­ren­csés hely­zet­ben van­nak, hi­szen évek óta szo­ros ba­rát­ság­ban van­nak egy­más­sal. Oly­annyira, hogy ka­rá­csony előtti bu­li­ban is részt vet­tek.

Lefotózták, Ábel Anita rámozdult Osvárt Andira

Lefotózták, Ábel Anita rámozdult Osvárt Andira

Szo­ros a ba­rát­ság kö­zöt­tük.

A vá­ló­fél­ben lévő mű­sor­ve­zető és a vi­lág­hírű ma­gyar szí­nésznő kö­zött min­dig is szo­ros volt a ba­rát­ság.

Mellmarkolást kapott születésnapjára Christina Aguilera

Mellmarkolást kapott születésnapjára Christina Aguilera

A sza­bad­elvű éne­kesnő szü­le­tés­napi par­tija megint vadra si­ke­re­dett, és ebben a férje is part­ner volt.

A sza­bad­elvű éne­kesnő szü­le­tés­napi par­tija megint vadra si­ke­re­dett, és ebben a férje is part­ner volt.

Szörnyen kínos: zavarba ejtő, mit művelt Mick Jagger lánya

Szörnyen kínos: zavarba ejtő, mit művelt Mick Jagger lánya

Még fér­jét is kel­le­met­len hely­zetbe hozta sze­rep­lési vá­gyá­val.

Még fér­jét is kel­le­met­len hely­zetbe hozta sze­rep­lési vá­gyá­val és össze­sze­det­len vi­sel­ke­dé­sé­vel.

Európa egyik legjobb évbúcsúztató bulija a budapesti Memoryland

Európa egyik legjobb évbúcsúztató bulija a budapesti Memoryland

Eu­rópa egyik leg­jobb év­bú­csúz­tató bu­lija lesz Bu­da­pes­ten.

Eu­rópa egyik leg­jobb év­bú­csúz­tató bu­lija lesz Bu­da­pes­ten.

Elolvadtunk, így lepte meg kedvencét Tolvai Reni

Elolvadtunk, így lepte meg kedvencét Tolvai Reni

Szü­le­tés­nap­ját ün­ne­pelte Luxi.

He­te­dik szü­le­tés­nap­ját ün­ne­pelte Luxi.

Izzasztó fotók: Hihetetlenül dögös képek Medveczky Ilonáról

Izzasztó fotók: Hihetetlenül dögös képek Medveczky Ilonáról

Ilona 77 éve­sen olyan for­má­ban van, hogy attól le­esett az ál­lunk. Így bu­li­zott hét­vé­gén a díva!

Itt vannak a Sztárban Sztár legjobb pillanatai

Itt vannak a Sztárban Sztár legjobb pillanatai

Óri­ási buli volt...

Nagy és vic­ces pil­la­na­tok­ból most sem volt hiány a Sz­tár­ban sztár élő­show- jában. A Ri­post pedig ott volt, és min­dent meg­örö­kí­tett!

Micsoda éjszaka, Verrasztó Dávid világsztár úszólányokkal bulizott

Micsoda éjszaka, Verrasztó Dávid világsztár úszólányokkal bulizott

Jól érezte magát a glas­gow-i úszó Eu­rópa-baj­nok­sá­gon arany­ér­met szerző ma­gyar klasszis.

Nehéz, de boldog nap vár a Korda házaspárra

Nehéz, de boldog nap vár a Korda házaspárra

A le­gen­dás há­zas­pár ha­tal­mas bu­lira ké­szül a no­vem­ber kö­ze­pére ter­ve­zett életmű-kon­cert­jü­kön.

A le­gen­dás há­zas­pár ha­tal­mas bu­lira ké­szül a no­vem­ber kö­ze­pére ter­ve­zett életmű-kon­cert­jü­kön. Rá­adá­sul nem is egyre!

Elképesztő bejelentést tett Kate Moss: ezen mindenki ledöbbent

Elképesztő bejelentést tett Kate Moss: ezen mindenki ledöbbent

Ezt talán még az édes­anyja se hiszi el.

A szu­per­mo­dell val­lo­má­sát va­ló­szí­nű­leg az édes­anyja se hiszi el.

Éjszakázásairól vallott a magyar sztárúszó

Éjszakázásairól vallott a magyar sztárúszó

Ugyan sokat bu­li­zik, de mégis Eu­rópa egyik leg­jobb úszója Ver­rasztó Dávid.

Ugyan sokat bu­li­zik, de mégis Eu­rópa egyik leg­jobb úszója a 30. szü­le­tés­nap­ját a na­pok­ban ün­neplő Ver­rasztó Dávid. Arany­ér­met nyert az au­gusz­tusi Eb-n.

Így lépett túl a szakításon Majka- Videó

Így lépett túl a szakításon Majka- Videó

Majka meg­rázta magát és máris túl­tette magát azon, hogy Cur­tis nél­kül kell helyt­áll­nia.

Majka meg­rázta magát és máris túl­tette magát azon, hogy Cur­tis nél­kül kell helyt­áll­nia. Telt ház előtt mu­tatta meg mit tud!

Alig szabadult, máris rendőrt hívtak a Cozma-gyilkosságért elítélt Sztojkára

Alig szabadult, máris rendőrt hívtak a Cozma-gyilkosságért elítélt Sztojkára

A na­pok­ban Sió­fo­kon hív­tak Sz­tojka Ivánra és ba­rá­ta­ira rend­őrt.

A na­pok­ban Sió­fo­kon hív­tak Sz­tojka Ivánra és ba­rá­ta­ira rend­őrt. Ami­óta ki­sza­ba­dult nagy ka­nál­lal falja az éle­tet...

Képekben mutatjuk: Így buliznak a Szigeten hazánk celebjei

Képekben mutatjuk: Így buliznak a Szigeten hazánk celebjei

Idén sincs más­ként.

Idén sincs más­ként, ha­zánk is­mert em­be­rei meg­lepő sze­re­lé­sek­ben bu­liz­nak a Szi­ge­ten.

Ez nem semmi, így buliztak a tinédzser Schobert gyerekek a Szigeten

Ez nem semmi, így buliztak a tinédzser Schobert gyerekek a Szigeten

Ru­bint Réka nem fosz­totta meg lá­nyát és na­gyob­bik fiát a szó­ra­ko­zás­tól.

Titkos részletek derültek ki Weisz Fanniék esküvőjéről

Titkos részletek derültek ki Weisz Fanniék esküvőjéről

Egy erdei tisz­tá­son há­za­so­dott össze a siket szép­ség­ki­rálynő és vő­le­gé­nye. Azok sze­rint, akik ott vol­tak, min­den me­se­szerű volt.

Egy erdei tisz­tá­son há­za­so­dott össze a siket szép­ség­ki­rálynő és vő­le­gé­nye.

Horrortörténet! Nevetőgáztól bénult le egy fiatal anyuka

Horrortörténet! Nevetőgáztól bénult le egy fiatal anyuka

A nő egy bu­li­ban ti­zenöt bó­du­lást okozó lufit szí­vott, mi­köz­ben férje vi­gyá­zott gye­re­kükre.

A nő egy bu­li­ban ti­zenöt bó­du­lást okozó lufit szí­vott, mi­köz­ben férje vi­gyá­zott gye­re­kükre. Nem érezte, hogy túl­zásba vitte.

Sokkot kaptak a fesztiválozók, amikor benyitottak a pottyantósba

Sokkot kaptak a fesztiválozók, amikor benyitottak a pottyantósba

Erre biz­tos nem szá­mí­tot­tak a bu­li­zók, ami­kor hir­te­len rájuk tört a szük­ség...

Mindenki imádja a Sun and Soda bulisorozatot

Hernan Cattaneo és Jan Blomqvist is imádja a Sun and Soda nappali bulisorozatot

Oá­zissá ala­kult az Ak­vá­rium Klub.

Jú­lius végén má­so­dik al­ka­lom­mal ala­kult zöld oá­zissá az Ak­vá­rium Klub te­ra­sza.

Szenteltvízzel buliztak úszósztárjaink a glasgow-i éjszakában

Szenteltvízzel buliztak úszósztárjaink a glasgow-i éjszakában

A me­den­cén kívül is nagy for­mák! Így en­gedte ki a fá­radt gőzt Ver­rasztó, Ken­de­resi, Kapás Bogi és a többi ked­venc.

A me­den­cén kívül is nagy for­mák! Így en­gedte ki a fá­radt gőzt Ver­rasztó, Ken­de­resi, Kapás Bogi és a többi ked­venc.

Kezdődik a Sziget Fesztivál, őrületesen jó előadók lépnek fel idén!

Kezdődik a Sziget Fesztivál, őrületesen jó előadók lépnek fel idén!

Az idei fesz­ti­válra ismét igazi szu­per­sztá­rok ér­kez­nek.

Az idei fesz­ti­válra ismét igazi szu­per­sztá­rok ér­kez­nek, hogy fer­ge­te­ges mű­so­rok­kal káp­ráz­tas­sák el a kö­zön­sé­get. Jöj­jön egy kis íze­lítő a sztár­pa­rá­dé­ból, ter­mé­sze­te­sen a tel­jes­ség igé­nye nél­kül, ugyan­ak­kor napi bon­tás­ban!

Iszonyú mocskot hagytak maguk után a hídon borozók

Iszonyú mocskot hagytak maguk után a hídon borozók

El­ké­pesztő kosz lett a vég­ered­mé­nye egy szom­bat esti fa­ce­boo­kos kez­de­mé­nye­zés­nek.

El­ké­pesztő kosz lett a vég­ered­mé­nye egy szom­bat esti fa­ce­boo­kos kez­de­mé­nye­zés­nek.

Triplán ünnepelte közelgő esküvőjét Weisz Fanni!

Triplán ünnepelte közelgő esküvőjét Weisz Fanni!

Élete leg­fon­to­sabb nap­jára ké­szül.

A csi­nos mo­dell élete leg­fon­to­sabb ese­mé­nyére ké­szül, na­po­kon belül ki­mondja a bol­do­gító igent ked­ve­sé­nek, Pé­ter­nek.

Kirúgott a hámból a hercegi pár, hatalmasat bulizott Katalin és Vilmos

Kirúgott a hámból a hercegi pár, hatalmasat bulizott Katalin és Vilmos

A pár végre tu­dott egy kis időt sza­kí­tani ma­gára is, a gye­re­kek nél­kül en­ged­het­ték el ma­gu­kat.

Lebuktató fotó: világhírű énekesnővel bulizott Lionel Messi

Lebuktató fotó: világhírű énekesnővel bulizott Lionel Messi

Ibi­zán fu­tot­tak össze a sztá­rok.

Az ar­gen­tin fut­ball­sztár Ibi­zán fu­tott össze a több­szö­rös Grammy-díjas sztár­ral. Min­denki él­vezte a ta­lál­ko­zót.

Hajdú Péter reagált a pletykákra, ez van közte és Gelencsér Tímea közt

Hajdú Péter reagált a pletykákra, ez van közte és Gelencsér Tímea közt

Ge­len­csér Timi és Hajdú Péter is óva­to­san fo­gal­maz a ket­te­jük kö­zött szö­vődő kap­cso­lat­ról.

Kiengedték a börtönből a Marian Cozma halála miatt elítélt Sztojkát

Kiengedték a börtönből a Marian Cozma halála miatt elítélt Sztojkát

Bu­li­val ün­ne­pel­ték ro­ko­nai és ba­rá­tai Sz­toj­kát, a férfi új BMW-t is ka­pott...

Bu­li­val ün­ne­pel­ték ro­ko­nai és ba­rá­tai Sz­tojka Ivánt, aki négy évvel előbb sza­ba­dult.

Gesztesi megmutatta: Íme, a színész sosem látott kisfia

Gesztesi megmutatta: Íme, a színész sosem látott kisfia

A szí­nész ideje nagy ré­szét vele tölti.

A szí­nész ideje nagy ré­szét leg­ki­sebb fi­á­val, a 9 éves Áron­nal tölti, akit elő­ször a Ri­post-ban is­mer­he­tünk meg.

Bulimaratont nyomott a világsztár, így zajlott a görbe éjszaka

Bulimaratont nyomott a világsztár, így zajlott a görbe éjszaka

Meg­adta a mód­ját az ün­nep­lés­nek.

Na­gyot tán­colt Ker­ber és Djok­ovics, aztán a be­vál­la­lós te­ni­sze­zőnő be­le­ve­tette magát a So­hóba.

Árulkodó fotó: Nem hiszed el, kivel bulizta át az estét Osvárt Andi

Árulkodó fotó: Nem hiszed el, kivel bulizta át az estét Osvárt Andi

A vi­lág­hírű ma­gyar szí­nésznő az Ins­tag­ram-ol­da­lán mu­tatta meg a fel­vé­telt.

A vi­lág­hírű ma­gyar szí­nésznő az Ins­tag­ram-ol­da­lán mu­tatta meg a fel­vé­telt.

Így kergetik a csajok Hajdú Pétert

Így kergetik a csajok Hajdú Pétert

Péter igazi csaj­mág­nes. A hét­vé­gén is több le­he­tő­sége adó­dott, de ő nem élt velük. Ő in­kább vé­gig­bu­lizta az éj­sza­ká­kat a Ba­la­ton part­ján ren­de­zett fesz­ti­vá­lon.

Péter igazi csaj­mág­nes. A hét­vé­gén is több le­he­tő­sége adó­dott, de ő nem élt velük. Ő in­kább vé­gig­bu­lizta az éj­sza­ká­kat a Ba­la­ton part­ján ren­de­zett fesz­ti­vá­lon.

Durván becsajozott Dzsudzsák Balázs

Durván becsajozott Dzsudzsák Balázs

A vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya jó ideje szingli...

A vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya jó ideje szingli, így senki nem vet­heti a sze­mére, ha nagy­ka­nál­lal falja az éle­tet.

Idegen férfiakkal bulizott a VOLT-on Palvin Barbara, lefotózták őket

Idegen férfiakkal bulizott a VOLT-on Palvin Barbara, lefotózták őket

A mo­dell egy csa­pat­nyi is­me­ret­len srác tár­sa­sá­gá­ban mu­la­tott. Öröm­mel ve­gyült a fesz­ti­vá­lo­zók­kal, rá­adá­sul smink nél­kül je­lent meg az ese­mé­nyen.

Mi történt? Barna szépséggel bulizott Dobó Kata szerelme

Mi történt? Barna szépséggel bulizott Dobó Kata szerelme

A pár nem­ré­gi­ben cá­folta ugyan, hogy meg­rom­lott volna a kap­cso­la­tuk, de a sztár­fod­rász még­sem Ka­tá­val bu­li­zott a hét­vé­gén.

A pár nem­ré­gi­ben cá­folta ugyan, hogy meg­rom­lott volna a kap­cso­la­tuk, de a sztár­fod­rász még­sem Ka­tá­val bu­li­zott a hét­vé­gén.

Túlbulizta magát, úgy kellett hazacipelni a dögös színésznőt

Túlbulizta magát, úgy kellett hazacipelni a dögös színésznőt

Jen­ni­fer Law­rence nem elő­ször csa­pott bele ke­mé­nyen az éj­sza­kába. Most azon­ban kel­lett a lo­vagja se­gít­sége.

Jen­ni­fer Law­rence nem elő­ször csa­pott bele ke­mé­nyen az éj­sza­kába.

Megtaláltuk a szupertitkos Liptai-lagzi helyszínét

Megtaláltuk a szupertitkos Liptai-lagzi helyszínét

A posz­tok min­dent el­árul­tak.

Cla­u­dia és Ádám a 120 fős nász­nép­pel együtt min­dent meg­tet­tek, hogy ti­tok­ban él­hes­sék át a nagy napot. De a posz­tok min­dent el­árul­tak.

Eljött a nagy nap: Még a násznép sem ismeri Liptai Claudia lagzijának helyszínét

Eljött a nagy nap: Még a násznép sem ismeri Liptai Claudia lagzijának helyszínét

Lip­tai Cla­u­dia és Pa­taki Ádám már csü­tör­tö­kön ki­mond­ták egy­más­nak a bol­do­gító igent egy pol­gári szer­tar­tás ke­re­té­ben.

Ezért ünnepelte két hétig a születésnapját a magyar sztárszínész

Ezért ünnepelte két hétig a születésnapját a magyar sztárszínész

Gál­völ­gyi Já­nos­ról köz­tu­dott, hogy nem sze­reti, ha őt ün­nep­lik. Le­gyen szó szín­házi pre­mi­er­ről, vagy a szü­le­tés­nap­já­ról.

Gál­völ­gyi Já­nos­ról köz­tu­dott, hogy nem sze­reti, ha őt ün­nep­lik. Le­gyen szó szín­házi pre­mi­er­ről, vagy a szü­le­tés­nap­já­ról. A Kos­suth-díjas mű­vész ugyanis a vic­ces ka­rak­te­re­i­vel el­len­tét­ben, a ma­gán­élet­ben vissza­hú­zódó. De most nem tudta meg­úszni az ün­nep­lést, hi­szen május 26-án be­töl­tötte a 70. élet­évét.

Újabb világsztár jön Budapestre, itt találkozhatsz vele

Újabb világsztár jön Budapestre, itt találkozhatsz vele

Emir Kus­tu­rica Macska-jaj című filmje igazi kul­tuszfilm lett. Nem­csak az ak­kori fi­a­ta­lok, de a maiak kö­ré­ben is rop­pant nép­szerű.

Emir Kus­tu­rica Macska-jaj című filmje igazi kul­tuszfilm lett. Emir Kus­tu­rica Macska-jaj című filmje igazi kul­tuszfilm lett. Nem­csak az ak­kori fi­a­ta­lok, de a maiak kö­ré­ben is rop­pant nép­szerű. A vi­lág­hírű film­ren­de­ző­ről azon­ban ke­ve­sen tud­ják, hogy nem csak a mo­zi­ban arat a te­het­sé­gé­vel.

Ezt tette az éjszakában Liptai Claudia!

Kitálalt a barát, ezt tette az éjszakában Liptai Claudia!

A mű­sor­ve­zető nagy buli ke­re­tein belül bú­csúz­tatta el a lány­sá­gát pén­tek este, most az is ki­de­rült, merre járt a ba­rá­ta­i­val.

A mű­sor­ve­zető egy nagy­sza­bású buli ke­re­tein belül bú­csúz­tatta el a lány­sá­gát pén­tek este, most az is ki­de­rült, merre járt a ba­rá­ta­i­val.

Ennyi volt: Elbúcsúztatták Liptai Claudia lányságát

Ennyi volt: Elbúcsúztatták Liptai Claudia lányságát

A fer­ge­te­ges lány­bú­csú képei!

A jelek Cla­u­diát csak napok vá­laszt­ják el attól, hogy be­kös­sék a fejét. Itt van­nak a fer­ge­te­ges lány­bú­csú képei!

Elképesztő fotók: Így ünnepelték meg a magyar sztár születésnapját

Elképesztő fotók: Így ünnepelték meg a magyar sztár születésnapját

Kóbor János elő­ször a het­ve­ne­dik szü­le­tés­nap­ján érezte úgy, hogy ciki ün­ne­pelni a szü­le­tés­nap­ját.

Súlyos szextitok derült ki Pásztor Annáról, ezt ki gondolta?

Súlyos szextitok derült ki Pásztor Annáról, ezt ki gondolta?

Újabb ero­ti­kus bu­lira ké­szül.

Újabb ero­ti­kus bu­lira ké­szül. Az éne­kesnő ennek kap­csán me­sélte el, mi iz­gatja na­gyon a fan­tá­zi­á­ját.

Öt méter magasból ugrott ki Baukó Éva udvarlója

Öt méter magasból ugrott ki Baukó Éva udvarlója

Apja pakol ki róla...

Ahogy azt sej­teni le­he­tett, Éva kis­lány­ként sem volt az a ti­pi­kus tün­dérke. Most édes­apja árulja el, mennyi baja is volt a mű­sor­ve­ze­tő­vel.

Durva, meztelen lányok lepték el Király Viktorék otthonát!

Durva, meztelen lányok lepték el Király Viktorék otthonát!

Az éne­kes ti­ni­ként ha­tal­mas há­zi­bu­li­kat csa­pott a szü­lei tudta nél­kül, ami­ken leg­alább nyolc­va­nan vet­tek részt, sok­szor hi­á­nyos öl­tö­zet­ben.

Az éne­kes ti­ni­ként ha­tal­mas há­zi­bu­li­kat csa­pott a szü­lei tudta nél­kül, ami­ken leg­alább nyolc­va­nan vet­tek részt, sok­szor hi­á­nyos öl­tö­zet­ben.

Két újabb világsztár jön a zamárdi fesztiválra

Két újabb világsztár jön a zamárdi fesztiválra

El­ké­szült a vég­le­ges prog­ram, csá­bító.

El­ké­szült a 6. STRAND Fesz­ti­vál két nagy­szín­pa­dá­nak rész­le­tes prog­ramja. A nyi­tó­na­pon, a Pe­tőfi Zenei Díj gá­lá­ját kö­ve­tően a Pun­nany Mas­sif ad kon­cer­tet.

Dagad a botrány: rossz anyaként bélyegezték meg a fiatal sztárt

Dagad a botrány: rossz anyaként bélyegezték meg a fiatal sztárt

A ra­jon­gók ag­gód­nak, hogy a két hó­na­pos sztár­ba­bát daj­kák ne­ve­lik majd fel.

A ra­jon­gók ag­gód­nak, hogy a két hó­na­pos sztár­ba­bát Kylie Jen­ner he­lyett daj­kák ne­ve­lik majd fel.

Soha nem találnád ki, hány éves lett Bódi Sylvi, így ünnepelt

Soha nem találnád ki, hány éves lett Bódi Sylvi, így ünnepelt

Jó pár évet le­ta­gad­hatna és csak úgy ra­gyog a bol­dog­ság­tól!

Jó pár évet le­ta­gad­hatna és csak úgy ra­gyog a bol­dog­ság­tól!

Bugyira vetkőzve síelnek az orosz bombázók

Bugyira vetkőzve síelnek az orosz bombázók

Fék­te­len fieszta a havon.

Fék­te­len fieszta a havon. Négy éve az olim­pi­ko­nok, most a bu­lizó fi­a­ta­lok sik­la­nak Szo­csi­ban. Vagy kü­lön­böző mas­ka­rákba öl­tözve, vagy fél­mez­te­le­nül.

Váratlan fordulat, Verrasztó Dávid szingliként élvezi az életet

Váratlan fordulat, Verrasztó Dávid szingliként élvezi az életet

Az úszó min­denre nyi­tott, a sport mel­lett sokat jár az éj­sza­kába szó­ra­kozni, is­mer­ke­dik és a saját ká­vé­zó­já­ban dol­go­zik.

Árulkodó videó: világhírű színésszel bulizott Király Linda

Árulkodó videó: világhírű színésszel bulizott Király Linda

Egy biz­tos: nők tu­cat­jai let­tek volna a he­lyé­ben. Az arany­hangú éne­kesnő test­kö­zel­ből cso­dál­hatta meg a sztárt.

Egy biz­tos: nők tu­cat­jai let­tek volna a he­lyé­ben. Az arany­hangú éne­kesnő test­kö­zel­ből cso­dál­hatta meg a sztárt.

Vereség után diszkóztak: Megbüntették a válogatott focistákat

Vereség után diszkóztak: Megbüntették a válogatott focistákat

Nem vet jó fényt egy nem­zeti vá­lo­ga­tottra...

Nem vet jó fényt egy nem­zeti vá­lo­ga­tottra, ha egy óri­ási zakó után bu­liz­nak.

Kiszivárgott, így vigasztalódik a dögös színésznő a válás bejelentése után

Kiszivárgott, így vigasztalódik a dögös színésznő a válás bejelentése után

Nem­rég je­len­tette be, hogy fér­jé­vel el­vál­nak út­jaik, de úgy tűnik, nem so­káig szo­mor­ko­dott.

Hajnalig buliztak Eszenyi színházában

Hajnalig buliztak Eszenyi színházában

A hazai fil­mes szakma ap­raja-nagyja ott volt va­sár­nap este.

A hazai fil­mes szakma ap­raja-nagyja ott volt va­sár­nap este Bu­da­pest egyik leg­pa­ti­ná­sabb te­át­ru­má­ban. Esze­nyi ki is szo­rult a "ház" elé...

5 millióba fájt Meghan Markle első lánybúcsúja

5 millióba fájt Meghan Markle első lánybúcsúja

Né­hány ba­rát­nő­jé­vel már el­bú­csúz­tatta a ha­ja­don­sá­got Harry her­ceg sze­relme, de lesz még egy na­gyobb parti is.

Né­hány ba­rát­nő­jé­vel már el­bú­csúz­tatta a ha­ja­don­sá­got Harry her­ceg sze­relme, de lesz még egy na­gyobb parti is.