CÍMKE: 'buddhizmus'

Elképesztő, ezért utazott Nepálba Bódi Sylvi

Elképesztő, ezért utazott Nepálba Bódi Sylvi

Ami­óta szörf mo­dell lett, szebb­nél-szebb he­lyekre jár a ma­gyar sztár.

Beteg kishúgáról vallott a magyar zenész

Beteg kishúgáról vallott a magyar zenész

A rap­per 24 éves húga nem­rég át­esett egy újabb mű­té­ten.

A rap­per 24 éves húga nem­rég át­esett a so­ka­dik élet­mentő mű­té­ten.

Döbbenetes vallomás: Emlékszik előző életére a magyar zenész

Döbbenetes vallomás: Emlékszik előző életére a magyar zenész

A KFT ze­ne­kar front­em­bere 29 éve­sen is­mer­ke­dett meg a budd­hiz­mus­sal.

A KFT ze­ne­kar front­em­bere 29 éve­sen is­mer­ke­dett meg a budd­hiz­mus­sal.

Nemrég még köztársasági elnök akart lenni Dopeman, most meg...

Nemrég még köztársasági elnök akart lenni Dopeman, most meg...

Ha min­den jól megy, alig né­hány év alatt si­ke­rül­het a terve.

Ha min­den jól megy, alig né­hány év alatt si­ke­rül­het a terve.

Mesterien oltotta le gyűlölködő kommentelőjét Molnár Anikó!

Mesterien oltotta le gyűlölködő kommentelőjét Molnár Anikó!

Nem sze­ren­csés budd­hiz­mus­sal rek­lá­mozni ma­gun­kat, ha hír­ből sem is­mer­jük a leg­bé­ké­sebb val­lás alap ta­nait.

Nem fogod elhinni, mi lesz Dopeman új munkája!

Nem fogod elhinni, mi lesz Dopeman új munkája!

Fő­is­ko­lára je­lent­ke­zett a rap­per!

Fő­is­ko­lára je­lent­ke­zett a rap­per! Mi is meg­döb­ben­tünk, ami­kor meg­tud­tuk, mit fog ta­nulni!

Dalai Láma: lehet, hogy mesterséges intelligenciaként születek újjá!

Dalai Láma: lehet, hogy mesterséges intelligenciaként születek újjá!

A budd­hiz­mus a leg­nyi­tot­tabb val­lás az új­don­sá­gokra, ezt mi sem bi­zo­nyítja job­ban, mint a val­lás ve­ze­tő­jé­nek fenti ál­lí­tása.

Vigyázz, mit teszel, ma tízmilliószorosan hat!

Vigyázz, mit teszel, ma tízmilliószorosan hat!

Ez a ne­gye­dik és egy­ben utolsó ilyen nap az évben.

Ez a ne­gye­dik és egy­ben utolsó nap az évben, ami­kor bár­mit gon­dolsz vagy te­szel, az tíz­mil­li­ó­szor na­gyobb ha­tás­sal lesz az éle­tedre, mint más­kor.