CÍMKE: 'buddhizmus'

Döbbenetes vallomás: Emlékszik előző életére a magyar zenész

Döbbenetes vallomás: Emlékszik előző életére a magyar zenész

A KFT ze­ne­kar front­em­bere 29 éve­sen is­mer­ke­dett meg a budd­hiz­mus­sal, de a lé­lek­ván­dor­lást már ko­ráb­ban meg­ta­pasz­talta.

Mesterien oltotta le gyűlölködő kommentelőjét Molnár Anikó!

Mesterien oltotta le gyűlölködő kommentelőjét Molnár Anikó!

Nem sze­ren­csés budd­hiz­mus­sal rek­lá­mozni ma­gun­kat, ha nem is­mer­jük a val­lás alap ta­nait.

Nem fogod elhinni, mi lesz Dopeman új munkája!

Nem fogod elhinni, mi lesz Dopeman új munkája!

Fő­is­ko­lára je­lent­ke­zett a rap­per! Mi is meg­döb­ben­tünk, ami­kor meg­tud­tuk, mit fog ta­nulni!

Vigyázz, mit teszel, ma tízmilliószorosan hat!

Vigyázz, mit teszel,
ma tízmilliószorosan hat!

Ez az utolsó nap az évben, ami­kor bár­mit gon­dolsz vagy te­szel, annak tíz­mil­li­ó­szor na­gyobb a ha­tása.