CÍMKE: 'boldogság'

Eddig titkolta: Apa lesz Puzsér Róbert

Eddig titkolta: Apa lesz Puzsér Róbert

A kri­ti­kus ma­gán­éle­té­ről eddig sem­mit sem le­he­tett tudni.

A kri­ti­kus­ról egé­szen mos­ta­náig azt sem le­he­tett tudni, hogy rá­ta­lált a sze­re­lem. Most pedig el­szólta magát: Apa lesz!

Melyik udvaron sétálnál? - A választott fotó elárulja a jövőd

Melyik udvaron sétálnál? - A választott fotó elárulja a jövőd

Ez a sze­mé­lyi­ség­teszt abban segít, hogy tisz­táb­ban lásd, merre és ho­gyan in­dulj a bol­dog­ság felé.

FRISS HÍREK

Újra szerelmes: megdöbbentő, kivel jár most Muri Enikő

Újra szerelmes: megdöbbentő, kivel jár most Muri Enikő

Muri Eni­kő­nek két hó­napja új sze­relme van, a szí­nésznő egy másik sztár exé­vel jött össze...

Muri Eni­kő­nek két hó­napja új sze­relme van, a Ma­dách Szín­ház egy­kori mu­si­cal­szí­nész­nője egy másik sztár exé­vel jött össze...

Válassz egy kártyát, és megtudod, rád talál-e a szerelem

Válassz egy kártyát, és megtudod, rád talál-e a szerelem

Va­lódi és hasz­nos ta­ná­cso­kat kapsz a la­pok­tól, me­lyek meg­üze­nik szá­modra a jövőt. Élj az út­mu­ta­tá­suk­kal!

Va­lódi és hasz­nos ta­ná­cso­kat kapsz a la­pok­tól, me­lyek meg­üze­nik szá­modra a jövőt. Élj az út­mu­ta­tá­suk­kal!

Döbbenetes, mi derült ki a férjüket megcsaló nőkről

Döbbenetes, mi derült ki a férjüket megcsaló nőkről

Vajon mit me­sél­nek azok a nők, akik ki­ka­csin­ta­nak a há­zas­sá­guk­ból? Egy ku­tató na­gyon iz­gal­mas dol­got állít.

Vajon mit me­sél­nek azok a nők, akik rend­sze­re­sen ki­ka­csin­ta­nak a há­zas­sá­guk­ból? Egy ku­tató na­gyon iz­gal­mas dol­got állít róluk.

Döbbenetesen őszinte ez a személyiségteszt - mit látsz meg először a képen?

Döbbenetesen őszinte ez a személyiségteszt - mit látsz meg először a képen?

Fel­fedi va­lódi éne­det ez az ábra. Meg­lepő rész­le­te­ket tud­hatsz meg sze­mé­lyi­sé­ged­ről.

Ezek a kristályok és kövek boldog szerelmet hoznak és erősítik kapcsolatod EZO

Ezek a kristályok és kövek boldog szerelmet hoznak és erősítik kapcsolatod

Ezek a kristályok és kövek boldog szerelmet hoznak és erősítik kapcsolatod

Ha sze­ret­néd, hogy sze­relmi éle­ted még tel­je­sebb és bol­do­gabb le­gyen, akkor mu­tat­juk, mit kell ten­ned!

Megható videóban vallotta meg szerelmét Zámbó Jimmy fia

Megható videóban vallotta meg szerelmét Zámbó Jimmy fia

A ki­rály má­so­dik gyer­me­ké­ről csak ke­ve­set hal­lani.

A ki­rály má­so­dik gyer­me­ké­ről csak ke­ve­set hal­lani. Seba ugyanis ke­rüli a nyil­vá­nos­sá­got. A sze­re­lem most erre kész­tette!

Fésűs Nelly: Újra tinilány lettem

Fésűs Nelly: Újra tinilány lettem

A szí­nésznő és párja hosszú évek óta élnek bol­dog és pél­dás sze­re­lem­ben, de csak né­hány napja egy meg­le­pe­tés­es­kü­vőn mond­ták ki egy­más­nak a bol­do­gító igent.

A szí­nésznő és párja hosszú évek óta élnek bol­dog és pél­dás sze­re­lem­ben, de csak né­hány napja egy meg­le­pe­tés­es­kü­vőn mond­ták ki egy­más­nak a bol­do­gító igent.

Melyik tányérból ennél - elárulja, ki a titkos éned

Melyik tányérból ennél - elárulja, ki a titkos éned

Ez a sze­mé­lyi­ség­teszt fel­leb­benti a fáty­lat tit­kos ol­da­lad­ról. Fi­gyelj, és sok min­dent meg­tud­hatsz most!

Itt az első fotó: megmutatta új párját Dancs Annamari

Itt az első fotó: megmutatta új párját Dancs Annamari

Vég­leg túl van Kis­ke­rón.

Most már biz­tos, vég­leg túl van Kis­ke­rón a szí­nésznő, aki új sze­rel­mé­vel és kisfi­á­val nya­ral.

Válassz egy kártyát: megüzeni neked, hogy merre keresd a boldogságot!

Válassz egy kártyát: megüzeni neked, hogy merre keresd a boldogságot!

Vá­lassz egyet a három lap közül, és meg­nyí­lik előt­ted a le­he­tő­ség.

Vá­lassz egyet a három lap közül, és meg­nyí­lik előt­ted a le­he­tő­ség, hogy tel­je­sebbé vál­jon az éle­ted.

Ilyen még sosem történt a Győzike családjában

Ilyen még sosem történt a Győzike családjában

Győ­zike szinte uj­jong örö­mé­ben, hi­szen csa­lád­já­ban ez az első eset, hogy va­laki ilyen ma­gasra ju­tott a ta­nu­lás­ban. Virág lesz a kö­vet­kező!

Győ­zike szinte uj­jong örö­mé­ben, hi­szen csa­lád­já­ban ez az első eset, hogy va­laki ilyen ma­gasra ju­tott a ta­nu­lás­ban. Virág lesz a kö­vet­kező!

Hűha, pocakos fotót posztolt Péter Szabó Szilvia

Hűha, pocakos fotót posztolt Péter Szabó Szilvia

Az arany­hangú éne­kes­nő­nek nosz­tal­gi­ázni tá­madt kedve, és fel­la­pozta a fo­tó­al­bu­mot.

Az arany­hangú éne­kes­nő­nek nosz­tal­gi­ázni tá­madt kedve, és fel­la­pozta a fo­tó­al­bu­mot.

Ördög Nóra vallomása: Egyáltalán nem élünk normálisan

Ördög Nóra vallomása: Egyáltalán nem élünk normálisan

Úgy tűnik, csupa öröm az élete.

Kí­vül­ről úgy tűnik, csupa öröm és bol­dog­ság Ördög Nóra élete, hi­szen min­dene meg­van, cso­dá­la­tos csa­lád, uta­zá­sok, irigy­lésre méltó munka...

Megható üzenetet küldött exének az esküvőjére készülő magyar sztár

Megható üzenetet küldött exének az esküvőjére készülő magyar sztár

Az Iz­ra­el­ben élő egy­kori tévés pén­te­ken mondja ki a bol­do­gító igent sze­rel­mé­nek.

Elég a címlapok hazugságából: így néz ki egy VALÓDI nő!

Elég a címlapok hazugságából: így néz ki egy VALÓDI nő!

Elég a re­tu­sá­lás­ból, a pho­tos­hop­ból!

Elég a re­tu­sá­lás­ból, a túl­tolt smink­ből és a tö­ké­le­tes­ség lát­sza­tá­ból. Em­be­rek va­gyunk, és ez így szép!

Ez ám a szerelem: így lepte meg Schobert Norbi Rubint Rékát

Ez ám a szerelem: így lepte meg Schobert Norbi Rubint Rékát

Bo­lon­dul­nak egy­má­sért.

A fit­nesz­há­zas­pár több mint más­fél év­ti­zed után is bo­lon­dul egy­má­sért, és ezt apró fi­gyel­mes­sé­gek­kel ki is mu­tat­ják egy­más­nak.

Melyik bögréből innál - most kiderül, ki az igaz szerelmed

Melyik bögréből innál - most kiderül, ki az igaz szerelmed

Vá­lassz a fotók közül, és meg­tu­dod, vajon ki az, aki szá­modra a Nagy Ő, ki je­lenti neked a bol­dog­sá­got.

Vá­lassz a fotók közül, és meg­tu­dod, vajon ki az, aki szá­modra a Nagy Ő, ki je­lenti neked a bol­dog­sá­got.

Válassz egy kártyát, és megtudod, hol vár a boldogság! EZO

Válassz egy kártyát, és megtudod, hol vár a boldogság!

Válassz egy kártyát, és megtudod, hol vár a boldogság!

Vá­lassz a lapok közül egyet, és fény derül arra, hogy mi­lyen úton kell el­in­dul­nod.

Itt a nagy bejelentés: Eljegyezte szerelmét a magyar sztár

Itt a nagy bejelentés: Eljegyezte szerelmét a magyar sztár

A hu­mo­rista nem várt to­vább...

A hu­mo­rista és 13 évvel fi­a­ta­labb ked­vese alig fél évvel ez­előtt vál­lal­ták fel kap­cso­la­tu­kat, de már az es­kü­vőt ter­vez­ge­tik.

Ezek a nagy dolgok: óriási bejelentést tett Mádai Vivien!

Ezek a nagy dolgok: óriási bejelentést tett Mádai Vivien!

A TV2 csi­nos mű­sor­ve­ze­tő­jé­nek a csa­ládja a leg­fon­to­sabb, négy­éves kisfia, Zénó élete pedig fon­tos for­du­ló­pont­hoz ér­ke­zett.

A TV2 csi­nos mű­sor­ve­ze­tő­jé­nek a csa­ládja a leg­fon­to­sabb, négy­éves kisfia, Zénó élete pedig fon­tos for­du­ló­pont­hoz ér­ke­zett.

Mit látsz meg először a képen - megdöbbentő, mit árul el rólad ez a teszt EZO

Mit látsz meg először a képen - megdöbbentő, mit árul el rólad ez a teszt

Mit látsz meg először a képen - megdöbbentő, mit árul el rólad ez a teszt

Le­nyű­göző ez a sze­mé­lyi­ség­teszt. Fel­tárja, ki is vagy va­ló­já­ban!

Le­nyű­göző ez a sze­mé­lyi­ség­teszt. Fel­tárja, ki is vagy va­ló­já­ban!

Melyik dombról néznél le? - Elárulja, merre vár a boldogság!

Melyik dombról néznél le? - Elárulja, merre vár a boldogság!

Vá­lassz egy képet a hat közül, me­lyet mu­ta­tunk, és meg­tu­dod, mi vár rád.

Lehull a lepel: Friss kapcsolatáról beszélt Árpa Attila

Lehull a lepel: Friss kapcsolatáról beszélt Árpa Attila

A szí­nész most na­gyon bol­dog.

A szí­nész most na­gyon bol­dog, el­árulta azt is, hogy mit ter­vez a jö­vő­ben!

Ezt élveztek legjobban a TV2 sztárjának lányai Cipruson

Nem hiszed el, mit élveztek legjobban a TV2 sztárjának lányai Cipruson

Váczi Ger­gely csa­ládja most elő­ször Hor­vát­or­szág he­lyett a szi­ge­ten nya­ralt.

Váczi Ger­gely csa­ládja meg­törte az évek óta tartó ha­gyo­mányt, és most elő­ször Hor­vát­or­szág he­lyett Cip­rusra utaz­tak. A Té­nyek mű­sor­ve­ze­tője és párja, Kriszti eddig a lá­nyaik miatt nem men­tek messzebbre nya­ralni.

Hoppá, itt tér vissza a képernyőre a népszerű magyar műsorvezető

Hoppá, itt tér vissza a képernyőre a népszerű magyar műsorvezető

Gun­del Ta­kács Gábor már alig várja, hogy be­le­kezd­jen új mun­ká­jába.

Gun­del Ta­kács Gábor már alig várja, hogy be­le­kezd­jen új mun­ká­jába, a Spí­ler2 csa­tor­nán.

Megmutatta, kivel osztja meg az ágyát Kasszás Erzsi

Megmutatta, kivel osztja meg az ágyát Kasszás Erzsi

Ba­lázs Andi intim fotót posz­tolt.

A Kasszás Er­zsi­ként egy­csa­pásra or­szá­go­san is­mertté vált Ba­lázs Andi intim fotót posz­tolt.

Így nyaralt feleségével a legendás magyar színész

Így nyaralt feleségével a legendás magyar színész

Lu­kács Sán­dor idén is, mint már évek óta, vissza­tért Marb­el­lára.

Válassz egy kártyát - kiderül, mi vár rád a szerelemben EZO

Válassz egy kártyát - kiderül, mi vár rád a szerelemben

Válassz egy kártyát - kiderül, mi vár rád a szerelemben

Egyet­len lap, mégis ren­ge­teg se­gít­sé­get nyújt szá­modra ahhoz, hogy iga­zán bol­dog le­hess.

Egyet­len lap, mégis ren­ge­teg se­gít­sé­get nyújt szá­modra ahhoz, hogy iga­zán bol­dog le­hess.

Szívszaggató üzenet, megható, mit kíván férjének Szinetár Dóra!

Szívszaggató üzenet, megható, mit kíván férjének Szinetár Dóra!

Mak­ran­czi Za­lán­nal im­má­ron hat éve al­kot­nak egy párt.

A szí­nésznő és ked­vese, Mak­ran­czi Zalán im­má­ron hat éve al­kot­nak egy párt, három évvel ez­előtt pedig örök hű­sé­get fo­gad­tak egy­más­nak.

Nagy a boldogság a családban: óriási bejelentést tett Gönczi Gábor

Nagy a boldogság a családban: óriási bejelentést tett Gönczi Gábor

Ha­ma­ro­san oltár elé kí­séri kisfia édes­any­ját, Il­di­kót.

A Té­nyek mű­sor­ve­ze­tője ha­ma­ro­san oltár elé kí­séri kisfia édes­any­ját, Il­di­kót.

Triplán ünnepelte közelgő esküvőjét Weisz Fanni!

Triplán ünnepelte közelgő esküvőjét Weisz Fanni!

Élete leg­fon­to­sabb nap­jára ké­szül.

A csi­nos mo­dell élete leg­fon­to­sabb ese­mé­nyére ké­szül, na­po­kon belül ki­mondja a bol­do­gító igent ked­ve­sé­nek, Pé­ter­nek.

Meglepő módon ismerkedett meg új kedvesével Vámos Erika

Meglepő módon ismerkedett meg új kedvesével Vámos Erika

A mű­sor­ve­ze­tőre két hó­napja ta­lált rá a bol­dog­ság, ked­ve­sé­vel az in­ter­ne­ten kezd­tek is­mer­kedni egy­más­sal.

Megmutatta új szerelmét a magyar sztárszínésznő

Megmutatta új szerelmét a magyar sztárszínésznő

Ripli Zsu­zsi na­gyon bol­dog.

Ripli Zsu­zsi a pár­já­val együtt egy bos­ton ter­ri­ert is ka­pott, ami­kor össze­köl­töz­tek. Azóta együtt ne­ve­lik a most már két­éves Frey­ját, és vi­szik ma­guk­kal min­den­hová.

15 tanács a hosszú kapcsolathoz boldog pároktól

15 tanács a hosszú kapcsolathoz boldog pároktól

Csak a sze­ren­csén múlna?

Vajon mi a titka azok­nak a pá­rok­nak, akik hosszú ideig élnek együtt har­mó­ni­á­ban, bol­dog­ság­ban? Csa­u­pán a sze­ren­cse kér­dése lenne?

Újabb részletek a szülésről, Pál Dénes az apaság örömeiről vallott

Újabb részletek a szülésről, Pál Dénes az apaság örömeiről vallott

Ha­tal­mas a bol­dog­ság! Az éne­kes­nek a hét­vé­gén meg­szü­le­tett a kis­lá­nya.

Ha­tal­mas a bol­dog­ság! Az éne­kes­nek a hét­vé­gén meg­szü­le­tett a kis­lá­nya, Pál Panna Róza.

Válassz egy kártyát - megtudod, mi az utad a boldogsághoz!

Válassz egy kártyát - megtudod, mi az utad a boldogsághoz!

Ezek a lapok abban se­gí­te­nek most neked, hogy tudd, merre kell in­dul­nod, mi­lyen jövő vár rád.

Megérkezett az augusztusi szerelmi horoszkópod: Most kiderül, mi vár rád

Megérkezett az augusztusi szerelmi horoszkópod: Most kiderül, mi vár rád

Most meg­tu­dod, mit tar­to­gat szá­modra a kö­vet­kező hónap. Vajon bol­dog­sá­got? Netán rá­ta­lálsz a Nagy Ő-re?

Melyik házba költöznél - mindent elárul párkapcsolatodról ez a teszt

Melyik házba költöznél - mindent elárul párkapcsolatodról ez a teszt

Vá­lassz a gyö­nyörű házak közül, és tudd meg, mit üzen neked a kép.

Vá­lassz a gyö­nyörű házak közül, és tudd meg, vajon mennyire bol­dog a kap­cso­lat, mely­ben élsz.

Ez igen, nem mindennapi vallomással lepték meg a magyar sztáranyukát

Ez igen, nem mindennapi vallomással lepték meg a magyar sztáranyukát

Nem is le­hetne bol­do­gabb Laky Zsu­zsi.

Nem is le­hetne bol­do­gabb Laky Zsu­zsi és párja, Dietz Gusz­táv!

Kitálalt Tápai Szabina, ilyen valójában a házasságuk

Kitálalt Tápai Szabina, ilyen valójában a házasságuk

Ötö­dik év­for­du­ló­ju­kat ün­ne­pel­ték.

A pár egy hétre uta­zott Tö­rök­or­szágba kisfi­uk­kal nya­ralni, de kettő lett be­lőle. Kint ün­ne­pel­ték ugyanis az ötö­dik há­zas­sági év­for­du­ló­ju­kat.

Ezzel nyűgözte le rajongóit Varga Viktor exe

Ezzel nyűgözte le rajongóit Varga Viktor exe

Va­lami meg­vál­to­zott!

A fi­a­tal lány­ról az utóbbi idő­ben ag­gasztó hírek je­len­tek meg, és ra­jon­gói is fél­tet­ték. Va­lami meg­vál­to­zott!

Húzz egy kártyát, és megkapod a titkos üzenetet sorsodhoz EZO

Húzz egy kártyát, és megkapod a titkos üzenetet sorsodhoz

Húzz egy kártyát, és megkapod a titkos üzenetet sorsodhoz

Egyet­len lapot vá­lassz csak, és meg­ka­pod a jelet, amire vár­tál.

Egyet­len lapot vá­lassz csak, és meg­ka­pod a jelet, amire vár­tál.

Megmutatta ritkán látott férjét az Amerikában élő magyar sztáranyuka

Megmutatta ritkán látott férjét az Amerikában élő magyar sztáranyuka

Pol­gár Kriszta ta­valy köl­tö­zött Te­xasba csa­lád­já­val.

Pol­gár Kriszta, az egy­kori szép­ség­ki­rálynő ta­valy köl­tö­zött Te­xasba csa­lád­já­val, Ho­us­ton­ban élnek.

Igazi hajas baba a magyar sztárpár újszülött gyermeke

Igazi hajas baba a magyar sztárpár újszülött gyermeke

Ez már a har­ma­dik gyer­me­kük.

Még a Me­gasztár­ban is­mer­ke­dett meg és jött össze Ba­lássy Betti és Varga Feri. Így már három közös gyer­me­kü­ket ne­ve­lik együtt.

Felrobbant az internet: így csókolja menyasszonyát a tinibálvány

Felrobbant az internet: így csókolja menyasszonyát a tinibálvány

A szív­tipró éne­kes csak né­hány napja oko­zott némi szív­do­bo­gást ra­jon­gó­i­nak a nagy be­je­len­tés­sel...

Legnagyobb titkaid fedi fel ez a megdöbbentő személyiségteszt!

Legnagyobb titkaid fedi fel ez a megdöbbentő személyiségteszt!

Fon­tos kér­dé­se­idre kapod meg a vá­laszt, ha most ve­lünk tar­tasz.

Fon­tos kér­dé­se­idre kapod meg a vá­laszt, ha most ve­lünk tar­tasz. Ki vagy va­ló­já­ban? Mi vár rád? Most meg­tu­dod!

Hatalmas lépésre szánta el magát a magyar énekes: közeleg a nagy nap

Hatalmas lépésre szánta el magát a magyar énekes: közeleg a nagy nap

A fi­a­ta­lok már az első perc­ben tisz­táz­ták, ko­moly kap­cso­la­tot ke­res­nek.

A fi­a­ta­lok már az első perc­ben tisz­táz­ták, ko­moly kap­cso­la­tot ke­res­nek. Egy év után már tisz­tán lát­ják a közös jövőt.

Melyik padra ülnél le? Ez a teszt megmutatja, mit várhatsz a jövőtől

Melyik padra ülnél le? Ez a teszt megmutatja, mit várhatsz a jövőtől

Vá­laszd ki a képet, hall­gass a szí­vedre.

Vá­laszd ki a képet, hall­gass a szí­vedre. Ki­de­rül, mit tar­to­gat szá­modra a sor­sod.

Segítség: őrületbe kerget a szomszédom - valós és súlyos történetek

Segítség: őrületbe kerget a szomszédom - valós és súlyos történetek

Te ho­gyan jössz ki a szom­szé­dok­kal? Min­den jól megy köz­te­tek? Vagy is­me­rő­sek ezek a szto­rik?

Húzz egy lapot: megkapod a választ, amire vártál. Íme a jövőd és sorsod! EZO

Húzz egy lapot: megkapod a választ, amire vártál. Íme a jövőd és sorsod!

Húzz egy lapot: megkapod a választ, amire vártál. Íme a jövőd és sorsod!

Ezek a lapok ren­ge­teg dol­got árul­nak el rólad és arról, hogy mi vár rád. Vá­lassz és nézd meg, mit üzen neked a lap.

Két válása után újra szerelmes a magyar sztárénekesnő

Két válása után újra szerelmes a magyar sztárénekesnő

Hat évig várt a férfira Mar­cel­l­ina.

Ma­da­rat le­hetne fo­gatni Mar­cel­li­ná­val, akire hat év szing­li­ség után rá­ta­lált a sze­re­lem. Az éne­kesnő két vá­lása el­le­nére is hitt abban, hogy lesz még párja.

Nagy a boldogság: fantasztikus hírt közölt Molnár Andi

Nagy a boldogság: fantasztikus hírt közölt Molnár Andi

A gya­kor­lás meg­hozta a gyü­möl­csét.

A ren­ge­teg ta­nu­lás és gya­kor­lás meg­hozta a gyü­möl­csét.

Melyik kapun lépnél be? Elárulja válaszod, hogy mi vár rád és ki vagy valójában EZO

Melyik kapun lépnél be? Elárulja válaszod, hogy mi vár rád és ki vagy valójában

Melyik kapun lépnél be? Elárulja válaszod, hogy mi vár rád és ki vagy valójában

Vá­lassz egy képet, és meg­is­me­red sze­mé­lyi­sé­ged rej­tett te­rü­le­teit.

Vá­lassz egy képet, és meg­is­me­red sze­mé­lyi­sé­ged rej­tett te­rü­le­teit. Azt is meg­tu­dod, ho­gyan le­hetsz bol­dog.

Végre mindenki megnyugodhat, Tóth Vera nagy bejelentést tett

Végre mindenki megnyugodhat, Tóth Vera nagy bejelentést tett

A gyö­nyörű éne­kesnő nem tit­kolja, na­gyon bol­dog. Leg­jobb ba­rátja, Mu­ja­hid Zol­tán ugyanis le­dip­lo­má­zott.

"Elhittem, hogy minden az én hibám és értéktelen vagyok" - vallomás

"Elhittem, hogy minden az én hibám és értéktelen vagyok" - vallomás egy megalázott nőtől

Ad­ri­enn úgy ke­rült bele egy sú­lyo­san ter­helt kap­cso­latba, hogy észre sem vette. Meg­rázó tör­té­net.

Júliusi horoszkóp: most megtudod, rád talál-e a boldogság EZO

Júliusi horoszkóp: most megtudod, rád talál-e a boldogság

Júliusi horoszkóp: most megtudod, rád talál-e a boldogság

Szen­ve­dély, új sze­rel­mek, pár­kap­cso­lati vál­to­zá­sok - moz­gal­mas hó­na­pot ígér­nek a csil­la­gok.

Szen­ve­dély, új sze­rel­mek, pár­kap­cso­lati vál­to­zá­sok - moz­gal­mas hó­na­pot ígér­nek a csil­la­gok.

Óriási örömhírt jelentett be Debreczeni Zita férje, mindenki erre várt

Óriási örömhírt jelentett be Debreczeni Zita férje, mindenki erre várt

A nép­szerű mo­dell és párja na­gyon várta, mikor je­lent­he­tik be a hírt.

A nép­szerű mo­dell és párja na­gyon várta, mikor je­lent­he­tik be a hírt.

Brutálisan őszinte ez a személyiségteszt - válaszolj őszintén, és mindent megértesz

Brutálisan őszinte ez a személyiségteszt - válaszolj őszintén, és mindent megértesz

Lel­ked olyan mély­sé­ge­ibe jut­hatsz el, ami ha­tal­mas se­gít­ség a bol­dog­ság el­éré­sé­hez. És per­sze ön­ma­gad meg­ér­té­sé­hez is.

Te hogyan írod az "a" betűt? Elképesztő titkokat árul el rólad EZO

Te hogyan írod az "a" betűt? Elképesztő titkokat árul el rólad

Te hogyan írod az "a" betűt? Elképesztő titkokat árul el rólad

Egyet­len betű, mégis ren­ge­teg meg­le­pe­tést tar­to­gat, ha meg­lá­tod, mit mond a sze­mé­lyi­sé­ged­ről.

Ennek a csillagjegynek a szülötte lesz életed szerelme - figyelj jól! EZO

Ennek a csillagjegynek a szülötte lesz életed szerelme - figyelj jól!

Ennek a csillagjegynek a szülötte lesz életed szerelme - figyelj jól!

Ki az, aki­vel iga­zán bol­dog le­hetsz? Vajon a párod tény­leg illik hoz­zád? Most ki­de­rül.

Ki az, aki­vel iga­zán bol­dog le­hetsz? Vajon a párod tény­leg illik hoz­zád? Most ki­de­rül.

Válassz egy kártyát, és megtudod, milyen jövő vár rád! EZO

Válassz egy kártyát, és megtudod, milyen jövő vár rád!

Válassz egy kártyát, és megtudod, milyen jövő vár rád!

Három lap közül kell el­dön­te­ned, me­lyik áll hoz­zád leg­in­kább közel. Utat mutat a bol­dog­sá­god felé!

Három lap közül kell el­dön­te­ned, me­lyik áll hoz­zád leg­in­kább közel. Utat mutat a bol­dog­sá­god felé!

Melyik kanapéra ülnél le? Ez mindent elárul rólad és a jövődről EZO

Melyik kanapéra ülnél le? Ez mindent elárul rólad és a jövődről

Melyik kanapéra ülnél le? Ez mindent elárul rólad és a jövődről

Vá­lassz egy ka­na­pét a 6 közül, és nézd meg, mi­lyen tit­ko­kat súg meg rólad ez a dön­tés.

Vá­lassz egy ka­na­pét a 6 közül, és nézd meg, mi­lyen tit­ko­kat súg meg rólad ez a dön­tés.

Megmutatta öt hónapos kislányát a magyar sztáranyuka

Megmutatta öt hónapos kislányát a magyar sztáranyuka

Tomán Sza­bina na­gyon bol­dog.

Tomán Sza­bina ja­nuár hu­sza­di­kán hozta vi­lágra má­so­dik gyer­me­két, Szofit. A gyö­nyörű üz­let­asszony élete azóta gyö­ke­re­sen meg­vál­to­zott.

Íme az első fotó a magyar sztárpár újszülött kisfiáról

Íme az első fotó a magyar sztárpár újszülött kisfiáról

Lo­vasi And­rás mu­tatta meg.

Lo­vasi And­rás­nál és fe­le­sé­gé­nél bol­do­gabb párt most nem­igen ta­lálni. Meg­szü­le­tett ugyanis első közös gyer­me­kük: Álmos Fülöp.

A szakértők szerint ez a jele annak, ha megcsal a párod

A szakértők szerint ez a jele annak, ha megcsal a párod

Vége a ta­lál­ga­tás­nak.Fi­gyelj jól!

Vége a ta­lál­ga­tás­nak. Ki­de­rült, hogy mik a jelei annak, ha a párod fél­re­lép. Fi­gyelj jól!

Hoppá, titokban megnősült a magyar sztárzenész

Hoppá, titokban megnősült a magyar sztárzenész

Bár­sony Bá­lint évek óta él Re­be­ká­val.

A Back II Black ze­ne­kar ex­sza­xo­fo­nosa múlt hét­vé­gén kö­tötte össze hi­va­ta­lo­san is éle­tét Re­be­ká­val. Bár­sony Bá­lin­ték lag­zija a Budai Jur­ta­köz­pont­ban volt.

Melyik folyosón indulnál el? Most kiderül, milyen lesz a jövőd, mire vágyik a lelked

Melyik folyosón indulnál el? Most kiderül, milyen lesz a jövőd, mire vágyik a lelked

Ez a sze­mé­lyi­ség­teszt abban segít, hogy fel­is­merd, merre ér­de­mes in­dul­nod, hol ta­lá­lod a bol­dog­sá­got.

Óriási örömhírt jelentett be a Bárdosi család, mindenki gratulált

Óriási örömhírt jelentett be a Bárdosi család, mindenki gratulált

Az olim­piai ezüst­ér­mes bir­kózó és fe­le­sége, Il­dikó szűk csa­ládi kör­ben ün­ne­pelte meg a kis Maja első szü­le­tés­nap­ját.

Válassz egy kártyát, és megkapod a választ a jövődre! EZO

Válassz egy kártyát, és megkapod a választ a jövődre!

Válassz egy kártyát, és megkapod a választ a jövődre!

Most fel­tá­rul a sor­sod.

Három lap közül kell ki­vá­lasz­ta­nod, me­lyik áll hoz­zád leg­kö­ze­lebb. Sor­sod pedig fel­tá­rul

Nagy, nyári szerelmi horoszkóp: most kiderül, boldogság vár-e rád! EZO

Nagy, nyári szerelmi horoszkóp: most kiderül, boldogság vár-e rád!

Nagy, nyári szerelmi horoszkóp: most kiderül, boldogság vár-e rád!

Ez az év­szak vajon el­hozza, amire vágysz?

Nézd meg, vajon mi vár rád a kö­vet­kező he­tek­ben. Ez az év­szak vajon el­hozza, amire vágysz?

Újra babázhat Rékasi Károly

Újra babázhat Rékasi Károly

Na­gyon bol­do­gok...

Pi­kali Gerda és Ré­kasi Ká­roly mind­ket­ten két­gyer­me­kes szü­lő­ként vág­tak bele kap­cso­la­tukba, és mos­tan­tól együtt fe­lel­nek egy kis­lány lelki egész­sé­géért.

Melyik utcán sétálnál? A választásod elárulja a jövőd... EZO

Melyik utcán sétálnál? A választásod elárulja a jövőd...

Melyik utcán sétálnál? A választásod elárulja a jövőd...

Vá­lassz ki egyet­len képet, és lásd meg, mit tar­to­gat szá­modra a hol­nap.

Húzz egy lapot! - Elárulja, milyen jövő vár rád, és mit kell tenned a boldogságért EZO

Húzz egy lapot! - Elárulja, milyen jövő vár rád, és mit kell tenned a boldogságért

Húzz egy lapot! - Elárulja, milyen jövő vár rád, és mit kell tenned a boldogságért

Vá­lassz egy lapot a három kár­tya közül, és nézd meg, mit üzen neked.

Vá­lassz egy lapot a három kár­tya közül, és nézd meg, mit üzen neked.

Hosszú Katinka fotóját senki sem érti, mi lehet a megfejtés?

Hosszú Katinka fotóját senki sem érti, mi lehet a megfejtés?

Talán már a hét­végi ver­seny jár­hat az Iron Lady fe­jé­ben. Hat szám­ban áll rajt­hoz Fran­cia­or­szág­ban.

Talán már a hét­végi ver­seny jár­hat az Iron Lady fe­jé­ben. Hat szám­ban áll rajt­hoz Fran­cia­or­szág­ban.

Nagy bejelentést tett Tóth Gabi, mindenki gratulált

Nagy bejelentést tett Tóth Gabi, mindenki gratulált

Min­dent kiírt ma­gá­ból.

Min­dent kiírt ma­gá­ból az Ins­tag­ram-ol­da­lán a sze­rel­mes éne­kesnő.

Párja minden nap megkéri a magyar sztárszínész kezét

Párja minden nap megkéri a magyar sztárszínész kezét

Bod­rogi Gyula ked­vese, el­árulta miért.

Bod­rogi Gyula nem sze­ret be­szélni a ma­gán­éle­té­ről, és ezt a párja is tisz­te­let­ben tartja. Vass An­géla azon­ban most a Ri­post na­pi­lap­pal ki­vé­telt tett.