CÍMKE: 'boldogság'

Nagy a boldogság Pikali Gerdáéknál

Hatalmas a boldogság Pikali Gerdáéknál

A szí­nésznő tel­je­sen ki­vi­rult a vő­le­gé­nye mel­lett.

A gyö­nyörű szí­nésznő tel­je­sen ki­vi­rult vő­le­gé­nye, Ré­kasi Ká­roly mel­lett.

Sírva fakadt Debreczeni Zita: nem tudom szavakba önteni

Sírva fakadt Debreczeni Zita: nem tudom szavakba önteni

Ma­ra­dandó em­lék­kel gaz­da­go­dott Zita. A férje, Gi­anni va­lóra vál­totta egyik leg­na­gyobb álmát.

Lebukott, újra szerelmes Hosszú Katinka: ő az a férfi

Lebukott, újra szerelmes Hosszú Katinka: ő az a férfi

Az olim­pi­kont Bar­ce­lo­ná­ban kap­ták len­cse­végre új pár­já­val. Ra­gyog a bol­dog­ság­tól.

Az olim­pi­kont Bar­ce­lo­ná­ban kap­ták len­cse­végre új pár­já­val. Ra­gyog a bol­dog­ság­tól.

Mit látsz meg először a képen - szerelmi életed titkait fedi fel

Mit látsz meg először a képen - szerelmi életed titkait fedi fel

Meg­lepő dol­go­kat tud­hatsz meg most ma­gad­ról...

Meg­lepő dol­go­kat tud­hatsz meg most ma­gad­ról...

Komoly döntés: ez mindent megváltoztathat Tóth Gabi életében

Komoly döntés: ez mindent megváltoztathat Tóth Gabi életében

A vá­ran­dós éne­kesnő el­árulta, hogy vő­le­gé­nyé­vel gon­dol­koz­nak az adop­tá­lá­son is.

Homonnay Zsolt: A baba új színt hoz az életembe

Homonnay Zsolt: A baba új színt hoz az életembe

Az Ope­rett­szín­ház szí­né­sze el­ső­ként la­punk­nak me­sélt gyer­meke ér­ke­zé­sé­ről.

Az Ope­rett­szín­ház szí­né­sze el­ső­ként la­punk­nak me­sélt gyer­meke ér­ke­zé­sé­ről. Zsolt és ked­vese bol­do­gan ké­szül­nek a szü­lői fel­ada­tokra.

Óriási öröm érte Szinetár Dórát, nagyon büszke a fiára

Óriási öröm érte Szinetár Dórát, nagyon büszke a fiára

A szí­nésznő na­gyob­bik fia vezet.

A szí­nésznő na­gyob­bik fia olyas­mit tett, ami éve­ken ke­resz­tül Dóra fel­adata volt a csa­lád­ban.

Őszintén vallott párkapcsolatáról a magyar színésznő

Őszintén vallott párkapcsolatáról a magyar színésznő

Bol­do­gabb, mint va­laha.

A Turay Ida Szín­ház mű­vész­nője bol­do­gabb, mint va­laha.

Új szerelmétől féltik barátai Demcsák Zsuzsát

Új szerelmétől féltik barátai Demcsák Zsuzsát

Soha sen­ki­ről nem be­szélt még olyan hév­vel, mint arról az in­diai férfi­ról, akit az Ázsia Exp­ressz 2 for­ga­tása alatt is­mert meg.

Soha sen­ki­ről nem be­szélt még olyan hév­vel, mint arról az in­diai férfi­ról, akit az Ázsia Exp­ressz 2 for­ga­tása alatt is­mert meg.

Romantikus fotó, így szereti egymást Hajdú Péter és a szépséges Anna

Romantikus fotó, így szereti egymást Hajdú Péter és a szépséges Anna

Le sem ta­gad­hat­nák, mennyire bol­do­gok együtt.

Le sem ta­gad­hat­nák, mennyire bol­do­gok együtt. Tel­jes a har­mó­nia kö­zöt­tük.

Nagy, júniusi szerelmi horoszkóp - kiderül, boldog lesz-e a hónapod! EZO

Nagy, júniusi szerelmi horoszkóp - kiderül, boldog lesz-e a hónapod!

Nagy, júniusi szerelmi horoszkóp - kiderül, boldog lesz-e a hónapod!

Mu­tat­juk, mit ígér­nek a csil­la­gok a nyár első he­te­ire.

Mu­tat­juk, mit ígér­nek a csil­la­gok a nyár első he­te­ire.

Már nincs sok hátra, így megnőtt a várandós magyar énekesnő pocakja

Már nincs sok hátra, így megnőtt a várandós magyar énekesnő pocakja

Fér­jé­vel, Ger­gő­vel már na­gyon vár­ják első gyer­me­kü­ket, aki kis­lány lesz.

Fér­jé­vel, Ger­gő­vel már na­gyon vár­ják első gyer­me­kü­ket, aki kis­lány lesz, és már azt is ki­ta­lál­ták, mi le­gyen a neve.

Tatár Csilla őszinte vallomása: ezt gondolja a második babáról

Tatár Csilla őszinte vallomása: ezt gondolja a második babáról

Ki­de­rült, ho­gyan vé­le­ked­nek a csa­lád­bő­ví­tés­ről.

Ki­de­rült, ho­gyan vé­le­ked­nek a csa­lád­bő­ví­tés­ről.

Itt a nagy bejelentés: Teljes titokban házasodott meg Curtis

Itt a nagy bejelentés: Teljes titokban házasodott meg Curtis

Szom­ba­ton je­len­tette be a ze­nész.

Szom­ba­ton je­len­tette be a ze­nész, hogy gyer­me­ké­nek le­endő édes­any­ját, Krisz­ti­két fe­le­sé­gül vette!

Nagy az öröm, térden állva kérték meg Oszter Alexandra kezét

Nagy az öröm, térden állva kérték meg Oszter Alexandra kezét

A szí­nésznő meg­mu­tatta a gyű­rűt, amit le­endő férje hú­zott az uj­jára pén­te­ken.

Valóra vált álom: felejthetetlen ajándékot kapott Rubint Rékától Norbi

Valóra vált álom: felejthetetlen ajándékot kapott Rubint Rékától Norbi

A há­zas­pár Monte Car­lóba uta­zott Norbi 48. szü­le­tés­napja al­kal­má­ból, ahol cso­dá­la­tos él­mé­nyek­kel gaz­da­god­tak.

Teljes az összhang: friss fotón az újdonsült magyar sztárpár

Teljes az összhang: friss fotón az újdonsült magyar sztárpár

Az el­vált mű­sor­ve­zető, Ábel Anita most újra su­gár­zik a bol­dog­ság­tól. Tel­je­sen ki­si­mult.

Az el­vált mű­sor­ve­zető, Ábel Anita most újra su­gár­zik a bol­dog­ság­tól. Tel­je­sen ki­si­mult.

Nagy, májusi, szerelmi horoszkóp - most kiderül, boldogság vár-e rád

Nagy, májusi, szerelmi horoszkóp - most kiderül, boldogság vár-e rád

Rád talál a sze­re­lem? Bol­dog le­szel a pá­rod­dal? Most fény derül rá.

Rád talál a sze­re­lem? Bol­dog le­szel a pá­rod­dal? Most fény derül rá.

Hét év után talált rá a szerelem a TV2 gyönyörű sztárjára

Hét év után talált rá a szerelem a TV2 gyönyörű sztárjára

Jól érezte magát egye­dül is.

A Té­nyek mű­sor­ve­ze­tője jól érezte magát egye­dül, a bol­dog­ság akkor ko­po­gott be az éle­tébe egy férfi sze­mé­lyé­ben, ami­kor nem is szá­mí­tott rá.

Melyik szobában ülnél le? Mindent elárul lelkedről és titkaidról EZO

Melyik szobában ülnél le? Mindent elárul lelkedről és titkaidról

Melyik szobában ülnél le? Mindent elárul lelkedről és titkaidról

Egyet­len fotó min­dent el­árul rólad - töb­bet, mint gon­dol­nád.

Egyet­len fotó min­dent el­árul rólad - töb­bet, mint gon­dol­nád.

Vesd be ezt a húsvéti varázslatot, és rád talál a szerelem!

Vesd be ezt a húsvéti varázslatot, és rád talál a szerelem!

Hozza el a bol­dog­sá­got szá­modra a hús­vét! Íme a titok!

Hozza el a bol­dog­sá­got szá­modra a hús­vét! Íme a titok!

Elképesztő nászúton kalandozik a magyar színész

Elképesztő nászúton kalandozik a magyar színész

Két hete kel­tek útra...

Kris­tóf és élete párja több mint két hete kel­tek útra, hogy ja­nu­ári es­kü­vő­jük után meg­ko­ro­náz­zák a mé­zes­he­te­ket egy má­so­dik nász­út­tal.

Kőkeményen nekiestek a feleségnek, amikor bevallotta házassága titkát...

Kőkeményen nekiestek a feleségnek, amikor bevallotta házassága titkát...

Durva be­szó­lá­so­kat ka­pott a nő.

Kő­ke­mény be­szó­lá­so­kat ka­pott a nő, ami­kor el­árulta, mitől bol­dog.

Megdöbbentő ez a személyiségteszt: felfedi, miben vagy zseniális

Megdöbbentő ez a személyiségteszt: felfedi, miben vagy zseniális

Ez a teszt fel­fedi azo­kat a ké­pes­sé­ge­i­det, me­lyek egé­szen rend­kí­vü­liek.

Ez a teszt fel­fedi azo­kat a ké­pes­sé­ge­i­det, me­lyek egé­szen rend­kí­vü­liek.

Erre senki nem számított: Komoly döntést hozott Gregor Bernadett

Erre senki nem számított: Komoly döntést hozott Gregor Bernadett

Gre­gor Ber­na­dett szá­mára a leg­na­gyobb bol­dog­ság, ha adhat.

Gre­gor Ber­na­dett szá­mára a leg­na­gyobb bol­dog­ság, ha adhat.

Visszavág a magyar színész: Köszöni a támadásokat

Visszavág a magyar színész: Köszöni a támadásokat

Három éve tart a sze­re­lem...

A két szí­nész három évvel ez­előtt sze­re­tett egy­másba, a rossz nyel­vek azon­nal ki­kezd­ték őket.

Elég a címlapok hazugságaiból: így néz ki egy valódi nő teste!

Elég a címlapok hazugságaiból: így néz ki egy valódi nő teste!

A va­lódi szép­ség nem a tö­ké­le­tes for­mák­ban rej­lik. Egé­szen más­hon­nan fakad.

A va­lódi szép­ség nem a tö­ké­le­tes for­mák­ban rej­lik. Egé­szen más­hon­nan fakad.

Megváltozott Bódi Guszti élete: Újra van kiért küzdeni

Megváltozott Bódi Guszti élete: Újra van kiért küzdeni

Az éne­kes csa­lád­já­ban óri­ási a bol­dog­ság, ami­óta meg­szü­le­tett ki­suno­ká­juk, Li­lien, aki új ér­tel­met adott az éle­tük­nek.

Az éne­kes csa­lád­já­ban óri­ási a bol­dog­ság, ami­óta meg­szü­le­tett ki­suno­ká­juk, Li­lien, aki új ér­tel­met adott az éle­tük­nek.

Most jelentették be: Esküvőre készül Rubint Réka családja

Most jelentették be: Esküvőre készül Rubint Réka családja

Már rég­óta ér­le­lő­dött a le­ve­gő­ben, most pedig meg­pe­csé­tel­ték a jö­vő­jü­ket a fi­a­ta­lok.

Már rég­óta ér­le­lő­dött a le­ve­gő­ben, most pedig meg­pe­csé­tel­ték a jö­vő­jü­ket a fi­a­ta­lok.

Bevallotta, ez a gyönyörű fiatal lány Schmuck Andor új szerelme

Bevallotta, ez a gyönyörű fiatal lány Schmuck Andor új szerelme

A 22 éves Esz­ter egy pil­la­nat alatt le­vette a lá­bá­ról a Tisz­te­let Tár­sa­sá­gá­nak el­nö­két!

Óriási fordulat Dancs Annamari életében, nagy hírt közölt Kiskeró exe

Óriási fordulat Dancs Annamari életében, nagy hírt közölt Kiskeró exe

A szí­nésznő hi­he­tet­le­nül bol­dog új párja ol­da­lán.

A szí­nésznő hi­he­tet­le­nül bol­dog új párja ol­da­lán, aki­től ka­rá­csony­kor egy gyű­rűt is ka­pott.

Hajdú Péter: Ebben a szerelemben bármi lehetséges

Hajdú Péter: Ebben a szerelemben bármi lehetséges

Együtt ter­ve­zik jö­vő­jü­ket.

Anna két hó­nap­pal ez­előtt lé­pett be a mű­sor­ve­zető éle­tébe, kap­cso­la­tuk pedig mára ko­molyra for­dult. A mű­sor­ve­zető és a mo­dell együtt ter­ve­zik jö­vő­jü­ket.

Örömhírt jelentett be Weisz Fanni férje, nagy az ünneplés!

Örömhírt jelentett be Weisz Fanni férje, nagy az ünneplés!

Éppen hat éve al­kot­nak egy párt.

A csi­nos mo­dell és ked­vese éppen hat éve al­kot­nak egy párt, a bol­dog­sá­guk pedig azóta is ha­tár­ta­lan.

Kiderült, ilyennek tartja a kedvese smink nélkül Tóth Andit

Kiderült, ilyennek tartja a kedvese smink nélkül Tóth Andit

Az éne­kesnő és Szabó Ádám már jó ideje egy párt al­kot­nak, és úgy tűnik, bol­do­gab­bak, mint va­laha.

Az éne­kesnő és Szabó Ádám már jó ideje egy párt al­kot­nak, és úgy tűnik, bol­do­gab­bak, mint va­laha.

Íme, az első fotó Pintér Tibor utódjáról, ezt a férfit szereti Frida

Íme, az első fotó Pintér Tibor utódjáról, ezt a férfit szereti Frida

Hamar fel­dol­gozta a csú­nya sza­kí­tást, és most már, akár­csak egy­kori ked­vese, ő is va­laki más ol­da­lán bol­dog.

Őszinte vallomás: óriási változás történt Vámos Erika életében

Őszinte vallomás: óriási változás történt Vámos Erika életében

A hí­res­ség nehéz idő­sza­kon ment ke­resz­tül az utóbbi két hó­nap­ban, de most úgy érzi, tel­je­sen új­já­szü­le­tett.

A te­le­ví­ziós hí­res­ség nehéz idő­sza­kon ment ke­resz­tül az utóbbi két hó­nap­ban, de most úgy érzi, tel­je­sen új­já­szü­le­tett. Hogy mire volt szük­ség a gyö­ke­res vál­to­zás­hoz? A mű­sor­ve­zető őszin­tén be­szélt erről a Ri­post­nak. Ér­de­mes meg­hall­gatni, mód­szere má­sok­nak is se­gít­het.

Nagy, márciusi szerelmi horoszkóp - ez vár kapcsolatodra a következő hetekben

Nagy, márciusi szerelmi horoszkóp - ez vár kapcsolatodra a következő hetekben

Most ki­de­rül, mi vár rád már­ci­us­ban. Vajon el­ér­ke­zik a bol­dog­ság?

Most ki­de­rül, mi vár rád már­ci­us­ban. Vajon el­ér­ke­zik a bol­dog­ság?

Győzelme óta először szólalt meg Pápai Joci, ezt üzente

Győzelme óta először szólalt meg Pápai Joci, ezt üzente

Az éne­kes bol­dog és elé­ge­dett, hi­szen három éven belül má­sod­szorra nyerte meg A Dal című mű­sort.

Az éne­kes bol­dog és elé­ge­dett, hi­szen három éven belül má­sod­szorra nyerte meg A Dal című mű­sort.

Új életéről vallott Várkonyi Andrea, ez nyugtatja meg őt

Új életéről vallott Várkonyi Andrea, ez nyugtatja meg őt

Bol­do­gabb, mint va­laha.

A mű­sor­ve­zető múlt nyá­ron kezdte újra, azóta saját ott­ho­nába köl­tö­zött, most pedig bol­do­gabb, mint va­laha.

Meghökkentő fotó Cinthya Dictatorról, olyat tett, mint még soha!

Meghökkentő fotó Cinthya Dictatorról, olyat tett, mint még soha!

Varga Vik­tor egy­kori ked­vese az utóbbi idő­ben na­gyon jól érzi magát, a nehéz idő­sza­ká­nak vége, és úgy tűnik, a sze­re­lem is rá­ta­lált.

Menekülj, ha ezt tapasztalod a párkapcsolatodban!

Menekülj, ha ezt tapasztalod a párkapcsolatodban!

Cik­künk se­gít­sé­gé­vel ki­de­rít­he­ted, káros, mér­gező kap­cso­lat­ban élsz-e.

Ritka pillanat, közös fotón Kerényi Miklós Máté és fiatal szerelme

Ritka pillanat, közös fotón Kerényi Miklós Máté és fiatal szerelme

A két szí­nész több mint egy éve alkot egy párt.

Kap­cso­la­tuk a kor­kü­lönb­ség el­le­nére is lát­ha­tóan rend­kí­vül har­mo­ni­kus és bol­dog.

Válassz egy lapot, és megtudod, mit ígér neked a szerelem!

Válassz egy lapot, és megtudod, mit ígér neked a szerelem!

Az ősi kár­tyák el­árul­ják, mi vár rád.

Az ősi kár­tyák el­árul­ják, mi vár rád, és mit kell ten­ned cé­lo­dért.

Duplán ünnepel Kulcsár Edina, édes fotót osztott meg a kisfiáról

Duplán ünnepel Kulcsár Edina, édes fotót osztott meg a kisfiáról

A csi­nos mo­dellt egy évvel ez­előtt óri­ási öröm érte, azóta pedig meg­szü­le­tett első gyer­meke, Medox is, aki be­ara­nyozza a min­den­nap­jait.

Melyik ágyba feküdnél - megmutatja, mit hoz a szerelem, és felfedi titkos éned

Melyik ágyba feküdnél - megmutatja, mit hoz a szerelem, és felfedi titkos éned

Vá­laszd ki, hogy me­lyik ágy vonz leg­in­kább, és láss rá sze­mé­lyi­sé­ged tit­ka­ira.

Vá­laszd ki, hogy me­lyik ágy vonz leg­in­kább, és láss rá sze­mé­lyi­sé­ged tit­ka­ira.

Nagy, februári szerelmi horoszkóp - most kiderül, mit hoz magánéleted

Nagy, februári szerelmi horoszkóp - most kiderül, mit hoz magánéleted

Iga­zán vál­to­za­tos hó­nap­nak néz­he­tünk elébe sok mo­sollyal.

Iga­zán vál­to­za­tos hó­nap­nak néz­he­tünk elébe sok mo­sollyal és meg­le­pe­tés­sel.

Ez a bizonyíték rá, ha itt az ideje szakítanod...

Ez a bizonyíték rá, ha itt az ideje szakítanod...

Úgy érzed, nem vagy jó he­lyen, de még­sem vagy biz­tos benne? Se­gí­tünk dön­teni.

Kamerába szólta el magát: Lánykérésre készül a magyar énekes

Kamerába szólta el magát: Lánykérésre készül a magyar énekes

A fi­a­ta­lok alig egy éve sze­ret­tek egy­másba, on­nan­tól pedig gyor­san ha­lad­nak az ese­mé­nyek.

Mérföldkőhöz érkezett Gönczi Gáborék élete, nagy az öröm

Mérföldkőhöz érkezett Gönczi Gáborék élete, nagy az öröm

A tévés és fe­le­sége úgy dön­töt­tek, ki­pró­bál­ják, hogy vi­seli kisfiuk a böl­csit.

A nép­szerű tévés és fe­le­sége nem­ré­gi­ben úgy dön­töt­tek, ki­pró­bál­ják, ho­gyan vi­seli a kisfiuk a böl­csit. A két­éves Áron ele­inte na­gyon él­vezte a gye­re­kek tár­sa­sá­gát.

Sugárzik a boldogságtól, új szerelméről mesélt Tóth Vera

Sugárzik a boldogságtól, új szerelméről mesélt Tóth Vera

Az éne­kesnő úgy érzi, meg­ta­lálta az iga­zit.

Az éne­kesnő úgy érzi, meg­ta­lálta az iga­zit.

Melyik buliban vennél részt? - Mindent elárul párkapcsolatodról

Melyik buliban vennél részt? - Mindent elárul párkapcsolatodról

Tarts ve­lünk ebben a teszt­ben, és de­rítsd ki, vajon min­dent tudsz-e sze­rel­me­tek­ről, eset­leg rád fog-e ta­lálni az Igazi!

Tarts ve­lünk ebben a teszt­ben, és de­rítsd ki, vajon min­dent tudsz-e sze­rel­me­tek­ről, eset­leg rád fog-e ta­lálni az Igazi!

Intim titkok: Szerelméről vallott Pintér Tibor

Intim titkok: Szerelméről vallott Pintér Tibor

So­káig igye­kez­tek el­tit­kolni sze­rel­mü­ket, de mos­tanra min­denki előtt vál­lal­ják bol­dog­sá­gu­kat.

So­káig igye­kez­tek el­tit­kolni sze­rel­mü­ket, de mos­tanra min­denki előtt vál­lal­ják bol­dog­sá­gu­kat.

Vajon megcsal a párod - ezek a jelek, melyekre fontos figyelned!

Vajon megcsal a párod - ezek a jelek, melyekre fontos figyelned!

Gya­nak­szol, de nem vagy benne biz­tos, hogy jo­go­san-e? Se­gí­tünk.

Gya­nak­szol, de nem vagy benne biz­tos, hogy jo­go­san-e? Se­gí­tünk el­dön­teni.

Bomba hír: Apa lett Michael Jackson fogadott magyar fia

Bomba hír: Apa lett Michael Jackson fogadott magyar fia

Tra­gé­dia után bol­dog­ság...

Far­kas Tamás évek­kel ez­előtt már át­él­hette a ba­ba­vá­rás örö­mét, de a csa­lád bol­dog­sága a szü­lés után csak pil­la­na­to­kig tart­ha­tott...

Nagy Feró: Máris imádom a kisunokámat!

Nagy Feró: Máris imádom a kisunokámat!

Úszik a bol­dog­ság­ban.

Úszik a bol­dog­ság­ban a Be­at­rice front­em­bere, aki­nek két hét­tel ez­előtt meg­szü­le­tett a má­so­dik uno­kája.

Teljesen megújulva hallhatják a rajongók Zoltán Erika legnagyobb dalát!

Teljesen megújulva hallhatják a rajongók Zoltán Erika legnagyobb dalát!

A nép­szerű éne­kesnő ma­ra­dandó aján­dék­kal ked­ves­ke­dett lá­nyá­nak a szü­le­tés­napja al­kal­má­ból.

Melyik fotelbe ülnél - ez a teszt mindent elárul jövődről és boldogságodról

Melyik fotelbe ülnél - ez a teszt mindent elárul jövődről és boldogságodról

Iz­gal­mas sze­mé­lyi­ség­tesztre in­vi­tá­lunk. Fel­tá­rul a kö­zel­jö­vőd...

Iz­gal­mas sze­mé­lyi­ség­tesztre in­vi­tá­lunk. Meg­tud­ha­tod be­lőle, mit ígér szá­modra a jövő.

Nagy, januári, szerelmi horoszkóp: kiderül, most rád talál-e a boldogság EZO

Nagy, januári, szerelmi horoszkóp: kiderül, most rád talál-e a boldogság

Nagy, januári, szerelmi horoszkóp: kiderül, most rádtalál-e a boldogság

Mit hoz­nak neked a kö­vet­kező hetek? Ki­de­rül, ha el­ol­va­sod, mit ígér­nek a csil­la­gok.

2018 legizgalmasabb személyiségtesztje: ezt árulja el rólad a karácsonyfád!

2018 legizgalmasabb személyiségtesztje: ezt árulja el rólad a karácsonyfád!

Vá­laszd ki, me­lyik fa áll szí­ved­hez a leg­kö­ze­lebb - meg­lepő tit­ko­kat árul el rólad.

Kivirult, sportmelltartóban villantott Selena Gomez

Kivirult, sportmelltartóban villantott Selena Gomez

Az éne­kesnő újra remek for­má­ban van, pedig sok időt töl­tött kór­ház­ban.

Az éne­kesnő remek for­má­ban van, pedig sok időt töl­tött kór­ház­ban. Úgy tűnik, hogy túl­ju­tott prob­lé­máin!

Elköltözött Liptai Claudia: teljesen új életet kezd

Elköltözött Liptai Claudia: teljesen új életet kezd

A nép­szerű mű­sor­ve­zető elő­ször be­szélt a rész­le­tek­ről. Bol­do­gabb, mint va­laha.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető elő­ször be­szélt a rész­le­tek­ről. Bol­do­gabb, mint va­laha.

Öröm érte Gombos Edinát, mindenkivel megosztotta a boldogságát!

Óriási öröm érte Gombos Edinát, mindenkivel megosztotta a boldogságát!

Az egy­kori mű­sor­ve­zető más­fél év­ti­zed­del ez­előtt is­merte meg fér­jét egy kubai uta­zás során, most pedig a há­zas­sági év­for­du­ló­ju­kat ün­ne­pel­ték.

Megdöbbentő: ez a személyiségteszt elárulja, mi vár rád a szerelemben!

Megdöbbentő: ez a személyiségteszt elárulja, mi vár rád a szerelemben!

Kü­lö­nö­sen iz­gal­mas tesz­tet mu­ta­tunk, ami­ből ren­ge­te­get meg­tud­hatsz ma­gad­ról.

Új taggal bővült L.L. Junior családja, nagy a boldogság

Új taggal bővült L.L. Junior családja, nagy a boldogság

A nép­szerű rap­per egy ágy­ban is al­szik a tün­déri házi ked­ven­cé­vel. Első lá­tásra be­le­sze­re­tett a ku­tyusba.

A nép­szerű rap­per egy ágy­ban is al­szik a tün­déri házi ked­ven­cé­vel.

Örömhírt jelentett be második gyermekük születése után Kucsera Gábor!

Örömhírt jelentett be második gyermekük születése után Kucsera Gábor!

A há­zas­pár rend­kí­vül bol­dog, ami­óta vi­lágra jött a kis­lá­nyuk, Milla.

A há­zas­pár rend­kí­vül bol­dog, ami­óta vi­lágra jött a kis­lá­nyuk, Milla. Oly­annyira, hogy úgy érzik, nem áll­nak meg két gyer­mek­nél, és egy har­ma­di­kat is ter­vez­nek.

Lesifotó, boldogan készül a karácsonyra Várkonyi Andi

Lesifotó, boldogan készül a karácsonyra Várkonyi Andi

Egy be­vá­sár­ló­köz­pont­ban kap­ták le.

A csi­nos mű­sor­ve­zető lá­za­san ké­szü­lő­dik az ün­ne­pekre. Egy be­vá­sár­ló­köz­pont­ban kap­ták len­cse­végre.

Őszinte vallomás, ezt üzente a férje Weisz Fanninak!

Őszinte vallomás, ezt üzente a férje Weisz Fanninak!

A csi­nos mo­dell és Péter idén nyá­ron há­za­sod­tak össze, és bol­do­gab­bak, mint va­laha.

A csi­nos mo­dell és Péter idén nyá­ron há­za­sod­tak össze, és bol­do­gab­bak, mint va­laha. Kap­cso­la­tu­kat pedig csak meg­erő­sí­tette A leg­bát­rabb páros című műsor.