CÍMKE: 'boksz'

Karácsonykor kapott nagyon rossz hírt Erdei Zsolt

Rossz hírt kapott Erdei Zsolt

Az egy­kori profi vi­lág­baj­nok bok­szoló ne­ve­lő­edzője sztró­kot ka­pott. Sza­kos Jó­zsef jobb keze és a jobb lába nem úgy mozog, mint ko­ráb­ban.

Szörnyű hírt közöltek: a kórházi ágyán halt meg a világhírű bajnok

Szörnyű hírt közöltek: a kórházi ágyán halt meg a világhírű bajnok

Markus Beyer ko­ráb­ban a WBC nagy­kö­zép­sú­lyú vi­lág­baj­noka volt. A német bok­szoló 47 éves volt.

Sokkoló hír jött: kisgyereket erőszakolt az olimpiák legendája?

Sokkoló hír jött: kisgyereket erőszakolt az olimpiák legendája?

Ezt nem akar­juk el­hinni róla! Le­csuk­ták a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok ököl­ví­vót.

Ezt nem akar­juk el­hinni róla! Le­csuk­ták a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok ököl­ví­vót.

Megrázó hír, a kórházban halt bele sérüléseibe a nagyszerű bajnok

A kórházban halt bele sérüléseibe a nagyszerű bajnok

Ch­ris­tian Dag­hiót csú­nyán ki­ütöt­ték élete utolsó boksz­meccsén.

Ch­ris­tian Dag­hiót csú­nyán ki­ütöt­ték élete utolsó boksz­meccsén. Test­vére sze­rint úgy halt meg az olasz bu­nyós, ahogy sze­re­tett volna.

Rejtélyes tragédia, barátját gyászolja Király Gábor

Rejtélyes tragédia, barátját gyászolja Király Gábor

Egy­kor Ber­lin ked­ven­cei vol­tak.

Egy­kor mind­ket­ten Ber­lin ked­ven­cei vol­tak. Kis­au­tó­val gá­zol­ták ha­lálra Szi­cí­li­á­ban a német sport le­gen­dá­ját.

Erőszakolós botrány: nagy bajban a sztársportoló

Erőszakolós botrány: nagy bajban a sztársportoló

Azzal vá­dol­ják Vic­tor Or­tizt, hogy meg­erő­sza­kolt egy nőt az ott­ho­ná­ban. A bok­szoló fel­adta magát a rend­őr­sé­gen.

Azzal vá­dol­ják Vic­tor Or­tizt, hogy meg­erő­sza­kolt egy nőt az ott­ho­ná­ban. Nem ez az első bal­héja.

Szexi fotót posztolt a sármos magyar színész

Szexi fotót posztolt a sármos magyar színész

Árpa At­tila na­gyon jó for­má­ban van.

Árpa At­tila na­gyon jó for­má­ban van, így szí­ve­sen fo­tóz­tatja magát. A macsó szí­nész lát­tán, még ma is ol­va­doz­nak a nők.

Pofozkodássá fajult a magyar sportoló esküvője

Pofozkodássá fajult a magyar sportoló esküvője

Rosszul járt az a három fi­a­tal­em­ber, aki meg­pró­bálta el­ra­bolni Gálos Ro­land meny­asszo­nyát.

Rosszul járt az a három fi­a­tal­em­ber, aki meg­pró­bálta el­ra­bolni Gálos Ro­land meny­asszo­nyát. A férj három ütés­sel le­ren­dezte a dol­got.

Tömegbunyó, óriási botrány tört ki Manchesterben

Tömegbunyó, óriási botrány tört ki Manchesterben

El­sza­ba­dul­tak az in­du­la­tok. Iz­gal­ma­sabb küz­de­lem folyt a le­lá­tó­kon, mint a szo­rító kö­te­lei kö­zött.

El­sza­ba­dul­tak az in­du­la­tok a kö­zön­ség sorai kö­zött. Iz­gal­ma­sabb küz­de­lem folyt a le­lá­tó­kon, mint a szo­rító kö­te­lei kö­zött.

Botrányos pofon, megütötték a bírót a bokszmeccsen

Botrányos pofon, megütötték a bírót a bokszmeccsen

Óri­ási ütésbe né­zett bele...

Óri­ási ütésbe né­zett bele a já­ték­ve­zető az ököl­vívó mér­kő­zé­sen.

Szívfájdító üzenet, teljesen összeomlott a közkedvelt angol sztár

Szívfájdító üzenet, teljesen összeomlott a közkedvelt angol sztár

Nem bok­szol­hat Rio Fer­di­nand.

Nem en­ge­dik Rio Fer­di­nand­nak, hogy ringbe száll­jon. Pedig min­den vágya az volt, hogy bok­szol­has­son.

Vérengzés Írországban, hidegvérrel gyilkoltak az edzőteremben

Vérengzés Írországban, hidegvérrel gyilkoltak az edzőteremben

Kora reg­gel csa­pott le a fegy­ve­res tá­madó.

Kora reg­gel csa­pott le a fegy­ve­res tá­madó. Egy olim­piai baj­nok bok­szoló is érin­tett az ügy­ben.

Péppé verték otthonában a magyar bunyós ellenfelét

Péppé verték otthonában a magyar bunyós ellenfelét

Ki­ra­bol­ták és el­agya­bu­gyál­ták az első profi meccsére ké­szülő ököl­ví­vót. Hor­ro­risz­ti­kus képet posz­tolt.

Ki­ra­bol­ták és el­agya­bu­gyál­ták az első profi meccsére ké­szülő ököl­ví­vót. Hor­ro­risz­ti­kus képet posz­tolt az el­szen­ve­dett sé­rü­lé­se­i­ről.

Őrület, mindenét ledobta az óriási mellű bokszoló lány

Őrület, mindenét ledobta az óriási mellű bokszoló lány

Csak egy pi­cike tö­rül­köző takar va­la­mennyit Va­nessa tes­té­ből. Nem ez az első be­vál­la­lós fo­tója.

Csak egy pi­cike tö­rül­köző takar va­la­mennyit Va­nessa tes­té­ből. Nem ez az első be­vál­la­lós fo­tója.

Egy időre elköltöztette nagyfiát Erdei Zsolt

Egy időre elköltöztette nagyfiát Erdei Zsolt

Nem könnyű a nagy­csa­lá­do­sok élete, de min­den meg­old­ható.

Nem könnyű a nagy­csa­lá­do­sok élete, de ko­moly szer­ve­zés­sel, oda­fi­gye­lés­sel min­den meg­old­ható.

Aggódnak a rajongók: súlyos fejsérüléssel vitték kórházba a sportolót

Aggódnak a rajongók: súlyos fejsérüléssel vitték kórházba a sportolót

A bok­szoló meg­nyerte ugyan a meccset, de olyan erős üté­se­ket ka­pott, hogy kór­házba kel­lett vinni.

Badabumm, őrülten dögös képpel sokkol Jakabos Zsú

Badabumm, őrülten dögös képpel sokkol Jakabos Zsú

Ütős fotó ké­szült a szexi úszó­lány­ról.

Ütős fotó ké­szült a szexi úszó­lány­ról. Me­gint cso­dá­jára jár­hat a világ Eu­rópa-baj­nok­nőnk szép­sé­gé­nek.

Súlyos milliókat fizettek a sztárbokszoló miatt

Döbbenet, súlyos milliókat fizettek az emberek a sztárbokszoló miatt

Re­kor­dot így sem tud­tak dön­teni.

Re­kor­dot ugyan nem tu­dott dön­teni a May­weat­her-McG­re­gor meccs, de szé­gyen­kez­niük így sem kell.

Kamerák előtt csattant el a csók két bokszolónő között

Kamerák előtt csattant el a csók két bokszolónő között

Női Eu­rópa-baj­nok tár­sát csó­kolta meg a svéd ama­zon.

Női Eu­rópa-baj­nok tár­sát csó­kolta meg a svéd ama­zon

Most jelentették be, elhagyta szerelme a sztársportolót

Most jelentették be, elhagyta szerelme a sztársportolót

Eddig bírta a 26 éves hölgy Floyd May­weat­her mel­lett. Abi Clarke meg­lepő val­lo­más­sal sza­kí­tott a dús­gaz­dag bok­szo­ló­tól.

Borzalmas hír, az életéért küzd a magyar boksztehetség

Borzalmas hír, az életéért küzd a magyar boksztehetség

A test­vére vál­lalta a donor sze­re­pét.

A ko­rábbi ser­dülő és ifi­baj­nok azt hitte, már si­ke­rült le­győz­nie a rákot. Most az öccse ön­fel­ál­do­zása se­gít­het neki.

Videón a féktelen orgia, félpucér nőkhöz vágta a pénzét a világsztár

Videón a féktelen orgia, félpucér nőkhöz vágta a pénzét a világsztár

A bok­szoló lát­ha­tóan ka­pa­tos, fél­pu­cér csa­jok­kal bu­li­zott.

A dús­gaz­dag bok­szoló egy szál­loda lu­xus­lak­osz­tá­lyá­ban lát­ha­tóan ka­pa­tos, fél­pu­cér csa­jok­kal bu­li­zott.

Erdei Zsolt is nagyon élvezte a kaposvári éjszakázást

Erdei Zsolt is nagyon élvezte a kaposvári éjszakázást

Kü­lön­le­ges ököl­ví­vó­prog­ra­mot szer­vez­tek, ilyen se volt még a bu­nyó­sok­nál.

Kü­lön­le­ges ököl­ví­vó­prog­ra­mot szer­vez­tek, ilyen se volt még a bu­nyó­sok­nál.

Szenzáció a ringben, így végződött az évezred legfurcsább bokszmeccse

Szenzáció a ringben, így végződött az évezred legfurcsább bokszmeccse

Ilyet még nem lá­tott a világ! May­weat­her győ­zött, de McG­re­gor is nyert az ököl­vívó-szo­rí­tó­ban.

Ledobta ruháit, meztelenül kéjeleg a dús mellű modell

Ledobta ruháit, meztelenül kéjeleg a dús mellű modell

Nem sokat ta­kart el a tes­té­ből.

Tü­rel­met­le­nül várta McG­re­go­rék meccsét Na­ta­lie, iz­gal­má­ban pu­cérra vet­kő­zött. A boksz­kesz­tyűk­kel bi­zony nem si­ke­rült min­dent el­ta­kar­nia.

Erdei Zsoltnak keményen beszóltak, nem tűrte szó nélkül

Erdei Zsoltnak keményen beszóltak, nem tűrte szó nélkül

Madár kö­zös­ségi ol­da­lán ka­pott sértő üze­ne­tet. Er­deit fel­ide­ge­sí­tette az eset, frap­páns vá­laszt adott.

Madár kö­zös­ségi ol­da­lán ka­pott sértő üze­ne­tet. Er­deit fel­ide­ge­sí­tette az eset, frap­páns vá­laszt adott. Sze­rinte nem ez volt az év­szá­zad mér­kő­zése.

Sportoló holttestére bukkantak a 7-es út mellett

Sportoló holttestére bukkantak a 7-es út mellett

Rej­té­lyes gyil­kos­ság: hol­tan ta­lál­ták a rég el­tűnt bok­szo­lót, az edző­jét le­lőt­ték. Mi lehet a bor­zal­mak mö­gött?

Rej­té­lyes gyil­kos­ság: hol­tan ta­lál­ták a rég el­tűnt bok­szo­lót, az edző­jét le­lőt­ték. Mi lehet a bor­zal­mak mö­gött?

Durva fotó, balegyenest adott egy nőnek Liptai Claudia!

Durva fotó, balegyenest adott egy nőnek Liptai Claudia!

Ke­mé­nyen el­kez­dett edzeni.

A mű­sor­ve­ze­tő­nek a szü­lés után is rend­kí­vül jó alakja van, mégis ke­mé­nyen el­kez­dett edzeni.

Gyorsan kivégzik a bokszkirályt a botrányhős szerint

Gyorsan kivégzik a bokszkirályt a botrányhős szerint

Tyson Fury mondta el a vé­le­mé­nyét.

Tyson Fury nem sok esélyt ad May­weat­her­nek a McG­re­gor el­leni csúcs­mér­kő­zé­sen. Már nem kell sokat várni arra, hogy egy­más­nak essen a két sztár.

Kínos, megalázták a ringben a bokszlegendát

Kínos, megalázták a ringben a bokszlegendát

Ko­rábbi is­ko­la­ta­nár verte pon­to­zás­sal Manny Pacqu­i­aót, aki vissza akar vágni el­len­fe­lé­nek. El­vi­leg erre meg is lesz a le­he­tő­sége.

Ko­rábbi is­ko­la­ta­nár verte pon­to­zás­sal Manny Pacqu­i­aót, aki vissza akar vágni el­len­fe­lé­nek. El­vi­leg erre meg is lesz a le­he­tő­sége.

Gyászol a sportvilág, meghalt a bokszlegenda

Gyászol a sportvilág, meghalt a bokszlegenda

Mind­össze 53 éves volt a ko­rábbi szö­vet­ségi ka­pi­tány, aki a Gu­in­ness-re­kor­dok köny­vébe is be­ke­rült.

Mind­össze 53 éves volt a ko­rábbi szö­vet­ségi ka­pi­tány, aki a Gu­in­ness-re­kor­dok köny­vébe is be­ke­rült.

Ígéretet tett koraszülött testvérének a TV2 sztárjának fia

Ígéretet tett koraszülött testvérének a TV2 sztárjának fia

Erdei Zsolt fia már alig várja, hogy szü­lei ha­za­hoz­zák a kór­ház­ból test­vé­rét.

Erdei Zsolt fia már alig várja, hogy szü­lei ha­za­hoz­zák a kór­ház­ból test­vé­rét.

Megőrült Klicsko réme, ebből baj lesz!

Megőrült Klicsko réme, ebből baj lesz!

Már hó­na­pok óta nem bok­szolt, de sze­rinte így is nyerni tudna fél kéz­zel.

A drog­bot­rá­nya miatt el­vet­ték a brit­től a vi­lág­baj­noki övét, már ver­seny­en­ge­dé­lye sin­csen. Most mégis nagy­ké­pűen nyi­lat­ko­zott.

Meglepő vallomás, ezért veszített Klicsko?

Meglepő vallomás, ezért veszített Klicsko?

Úgy érezte, hogy elég lesz ki­vár­nia.

Az ukrán óriás a ha­to­dik me­net­ben pad­lóra küldte el­len­fe­lét, on­nan­tól azt hitte, már simán győzni fog. Nem így lett.

Ennyi volt, visszavonul a magyar sztársportoló

Ennyi volt, visszavonul a magyar sztársportoló

Így is elé­ge­dett a kar­ri­er­jé­vel.

Még egy meccset sze­re­tett volna ját­szani, de a válla miatt in­kább le­mon­dott róla. Így sem elé­ge­det­len a kar­ri­er­jé­vel.

Váratlan fordulat, Erdei sokkal hamarabb elnök lehet

Váratlan fordulat, Erdei sokkal hamarabb elnök lehet

Még áp­ri­lis­ban sor ke­rül­het erre.

A szö­vet­ségi ka­pi­tány arról be­szélt, hogy a leg­több ma­gyar csa­pat­nak a tá­mo­ga­tá­sát már meg­sze­rez­ték. Ez már elég lehet a tiszt­újí­tás­hoz is.

A meccs végén a szorítóban halt meg egy 17 éves bokszoló

A meccs végén a szorítóban halt meg egy 17 éves bokszoló

Éppen el­hagyni ké­szült a rin­get, ami­kor vá­rat­la­nul össze­esett. A bíró kapta el, hogy ki ne zu­han­jon a nézők közé.

Éppen el­hagyni ké­szült a rin­get, ami­kor vá­rat­la­nul össze­esett. A bíró kapta el, hogy ki ne zu­han­jon a nézők közé.

Álomtestű bombázóért verekszik a bunyós

Álomtestű bombázóért verekszik a bunyós

Szép­ség­ki­rálynő keze is a meccs tétje.

Nem csak a vi­lág­baj­noki öv, de egy szép­ség­ki­rálynő keze is a boksz­meccs tétje. Jegy­gyű­rűre kell a győz­tes­nek járó pénz­díj.

Óriási botrányt kavarhat a világsztár bunyós

Óriási botrányt kavarhat a világsztár bunyós

Nem elő­ször verné át a vi­lá­got.

Nem elő­ször lenne példa arra, hogy az egész vi­lá­got át­veri. El­len­fele még nin­csen, Né­met­or­szág­ban pedig látni sem akar­ják.

Kitálalt Kokóval kapcsolatban Erdei, tudja, mi vár rá elnökként

Kitálalt Kokóval kapcsolatban Erdei, tudja, mi vár rá elnökként

Nem ér­dekli, hogy mi volt Ko­vács Ist­ván és Csö­tö­nyi Sán­dor kö­zött.

Nem ér­dekli, hogy mi volt Ko­vács Ist­ván és Csö­tö­nyi Sán­dor kö­zött, a lé­nyeg, hogy fej­lő­dési pá­lyára ál­lít­sák a bok­szot. Erdei már most tudja, sok el­len­fele nem lesz kor­rekt.

Életveszélybe sodorta magát az agyműtött bokszoló

Életveszélybe sodorta magát az agyműtött bokszoló

Az or­vo­sok azt mond­ták neki, hogy soha többé ne bu­nyóz­zon, de nem hall­ga­tott a fi­gyel­mez­te­tésre a brit.

Az or­vo­sok azt mond­ták neki, hogy soha többé ne bu­nyóz­zon, de nem hall­ga­tott a fi­gyel­mez­te­tésre a brit spor­toló.

Újabb magyar sportelnök bukhat meg

Újabb magyar sportelnök bukhat meg

1996 óta tölt be a ve­zető po­zí­ciót.

Az úszás, a kajak-kenu és az öt­tusa után újabb sport­ág­nál me­rült fel, hogy az ak­tu­á­lis el­nök­nek tá­voz­nia kel­lene.

Ganxsta Zolee után csorgatják a nyálukat a kiscsajok

Ganxsta Zolee után csorgatják a nyálukat a kiscsajok

Spor­tos té­mák­ról be­szélt a rap­per.

Spor­tos té­mák­ról be­szélt a nagy­du­más rap­per. Így lett be­lőle po­ca­kos Win­netou he­lyett izmos nagy­fa­ter. Nem ta­lá­lod ki, miből iszik sokat!

Balhé a magyar tévéstúdióban: keményen dúl a bokszháború

Balhé a magyar tévéstúdióban: keményen dúl a bokszháború

Ke­mény sza­vak, heves in­du­la­tok élő adás­ban.

Ke­mény sza­vak, heves in­du­la­tok élő adás­ban. Ringbe szállt egy­más ellen Csö­tö­nyi elnök és Rácz Félix.

Puzsér nem áll le: Tovább gyalázza Zámbó Jimmy emlékét

Puzsér nem áll le: Tovább gyalázza Zámbó Jimmy emlékét

Hadat üzent Zámbó Krisz­tián. Ve­rés­sel fe­nye­gette meg Pu­zsért, aki a szo­kott éles stí­lu­sá­ban vá­la­szolt.

Hadat üzent Zámbó Krisz­tián.

Hiába várjuk a magyar boksz felemelkedését?

Borzasztó jóslat, hiába várjuk a magyar boksz felemelkedését?

A Fradi szak­osz­tály­ve­ze­tője sze­rint sem kér­dés, hogy az olim­pián csal­tak.

A Fradi szak­osz­tály­ve­ze­tője sze­rint sem kér­dés, hogy az olim­pián csal­tak a ma­gyar bir­kó­zók meccsén.

Brutális erőszak az olimpiai faluban, lecsaptak a rendőrök

Brutális erőszak az olimpiai faluban, lecsaptak a rendőrök

Egy ma­rok­kói bok­szo­lót vit­tek el.

Egy ma­rok­kói bok­szoló nem bírt ma­gá­val, cse­rébe ki­til­tot­ták a sport­ese­mény­ről, és két hétig ki sem moz­dul­hat a rend­őr­ség­ről.

Erdei Zsolt temeti a magyar bokszot

Erdei Zsolt temeti a magyar bokszot

Nem fi­nom­ko­dott a sportág je­len­tős alakja, ször­nyű képet fes­tett az után­pót­lás je­len­legi hely­ze­té­ről. A ma­gyar­ság­ban látja a leg­na­gyobb prob­lé­mát.

Nem fi­nom­ko­dott a sportág je­len­tős alakja, ször­nyű képet fes­tett az után­pót­lás je­len­legi hely­ze­té­ről. A ma­gyar­ság­ban látja a leg­na­gyobb prob­lé­mát.

Vigyázat, magyar sportolók! Csalás készül az olimpián?

Vigyázat, magyar sportolók! Csalás készül az olimpián?

Még el sem kez­dő­dött az olim­pia, máris itt az első bun­da­vád Ri­ó­ból! Az érin­tett szö­vet­ség per­rel fe­nye­get.

Még el sem kez­dő­dött az olim­pia, máris itt az első bun­da­vád Ri­ó­ból! Ano­nim for­rá­sok bo­rí­tot­tak, az érin­tett szö­vet­ség per­rel fe­nye­get.

Gáz van Rióban! Aggasztó jelentés a magyar sportolótól

Gáz van Rióban! Aggasztó jelentés a magyar sportolótól

Még­sem si­ke­rült min­den hibát idő­ben rendbe tenni. Har­csa Zol­tán lazán fogja fel a ve­szélyt.

Még­sem si­ke­rült min­den hibát idő­ben rendbe tenni. Har­csa Zol­tán lazán fogja fel a ve­szélyt. Gáz­mér­ge­zés fe­nye­geti az olim­pi­ko­no­kat?

Ütötte-vágta ezt a magyart Bud Spencer!

Ezt a magyart ütötte-vágta Bud Spencer!

Ma­gyar szár­ma­zású bu­nyós volt a le­genda part­nere a fil­mek­ben.

Ma­gyar szár­ma­zású bu­nyós volt a le­genda part­nere a fil­mek­ben. Joe Bug­ner Bud Spen­cer ri­vá­li­sát ját­szotta, ka­pott is ren­de­sen.

Eldőlt, botrányai után távozik a magyar edző

Eldőlt, botrányai után távozik a magyar edző

Szántó Jó­zsef ön­ként mon­dott le a le­genda aka­dé­mi­á­já­nak ve­ze­té­sé­ről.

Szántó Jó­zsef ön­ként mon­dott le a le­genda aka­dé­mi­á­já­nak ve­ze­té­sé­ről. Ahogy Kiss László, ő sem úszta meg a bot­rány­so­ro­za­tot.

Megszólalt a megvádolt bokszedző: Csak az bánt, hogy...

Megszólalt a megvádolt bokszedző: Csak az bánt, hogy...

Re­a­gált az őt ért tá­ma­dá­sokra.

Van, amit el­is­mer, és van, amit cáfol. Mintha be­le­za­va­ro­dott volna a saját szto­ri­jába: ütik egy­mást a ki­je­len­té­sei.

Újabb nemi erőszak-ügy: megszólal a legendás Papp Laci fia!

Újabb erőszak-ügy: megszólal a legendás Papp Laci fia!

Nemi erő­szak miatt ka­pott fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést egy boksz­edző. Ma ő irá­nyítja a Papp Lász­ló­ról el­ne­ve­zett in­téz­ményt. Re­a­gál a le­genda fia!

Erőszakos bokszedző: egyre hosszabb a bűnlajstrom!

Erőszakos bokszedző: egyre hosszabb a bűnlajstrom!

A sportág neves kép­vi­se­lői is meg­szó­lal­tak a bot­rány kap­csán. Edző­rém­ként em­le­ge­tik a 74 éves szak­em­bert.

Meg­moz­dul a bu­nyó­sok tá­bora. A sportág neves kép­vi­se­lői is meg­szó­lal­tak a bot­rány kap­csán.

Meghalt Muhammad Ali

Meghalt Muhammad Ali

Het­ven­négy éves ko­rá­ban el­hunyt Mu­ham­mad Ali ököl­vívó.

Het­ven­négy éves ko­rá­ban el­hunyt Mu­ham­mad Ali ököl­vívó - kö­zölte egy, a le­gen­dás bok­szoló csa­lád­já­hoz közel álló for­rás.

Nemierőszak-ügy: miért vezethet akadémiát a bokszedző?

Nemierőszak-ügy: miért vezethet akadémiát a bokszedző?

Sz. Jó­zsef­nek ál­lí­tó­lag sok ha­ra­gosa van. In­for­má­ci­ónk sze­rint nem dip­lo­ma­ti­kus ember, ami a szí­vén, az a szá­ján...

Egy időutazó kamerás mobillal fotózott Mike Tyson '95-ös meccsén!

Egy időutazó kamerás mobillal fotózott Mike Tyson '95-ös meccsén!

Csak ta­valy fi­gyel­tek fel arra, hogy az egyik néző ke­zé­ben olyan mobil van, ami akkor még biz­to­san nem lé­te­zett!

Ta­valy fi­gyel­tek fel arra, hogy az egyik néző ke­zé­ben olyan mobil van, ami akkor még nem lé­te­zett!

Nem hiszed el, mivel üti el idejét Katalin hercegné!

Nem hiszed el, mivel üti el idejét Katalin hercegné!

Ismét meg­le­pe­tést oko­zott Ang­lia jö­ven­dő­beli ki­rály­néja, mikor el­árulta, mi a leg­újabb szen­ve­dé­lye.

Ismét meg­le­pe­tést oko­zott Ang­lia jö­ven­dő­beli ki­rály­néja, mikor el­árulta, mi a leg­újabb szen­ve­dé­lye.

Bunyós balhé: ezért nem dönt Koko a bokszvezetésben

Bunyós balhé: ezért nem dönt Koko a bokszvezetésben

Ke­mé­nyen ne­ki­megy a szö­vet­ség­nek.

Ke­mé­nyen ne­ki­megy a hazai ököl­vívó-szö­vet­ség­nek Ko­vács Koko Ist­ván. A sportág élő le­gen­dája nem kí­méli a szer­ve­zet első em­be­rét.

Megtörve kért bocsánatot a magyar bunyós

Megtörve kért bocsánatot az összevert magyar bunyós

Bedák Zsolt nagy ve­rést ka­pott.

Bedák Zsolt na­gyon nagy ve­rést ka­pott vi­lág­baj­noki meccsén. A ma­gyar bok­szoló a csata min­den nyo­mát az arcán vi­seli, így üzent ne­künk.

Gyilkos pofon, ettől Te is kifekszel

Gyilkos pofon, ettől a kiütéstől Te is kifekszel

Élet­te­len me­rev­ség­gel esett össze a boksz­ki­rály. Amir Khan ak­ko­rát ka­pott a ring­ben, hogy ezek után talán még a pá­lya­fu­tá­sát is be­fe­jezi.

Élet­te­len me­rev­ség­gel esett össze a boksz­ki­rály. Amir Khan ak­ko­rát ka­pott a ring­ben, hogy ezek után talán még a pá­lya­fu­tá­sát is be­fe­jezi.

Kómában maradt a bokszoló, hibázott a bíró

Kómában maradt a bokszoló, hibázott a bíró

Min­denki látta, hogy nagy a baj Chris Eu­bank Jr. és Nick Black­well boksz­meccsén.

Min­denki látta, hogy nagy a baj Chris Eu­bank Jr. és Nick Black­well boksz­meccsén. A mér­kő­zés­ve­zető még­sem ve­tett véget a mé­szár­lás­nak.

Ütős képek! Mindenét megmutatja a gazellatestű álomnő

Ütős képek! Mindenét megmutatja a gazellatestű álomnő

Nina nem az a szé­gyel­lős fajta.

Nina nem az a szé­gyel­lős fajta. A sport­ra­jongó dán top­mo­dell igyek­szik magán tar­tani a bu­gyi­ját, de nem sok si­ker­rel. Mu­tat­juk!

Kovács Kokó István is ott volt a dublini vérengzésnél!

Kovács Kokó István is ott volt a dublini vérengzésnél!

Egy ember meg­halt.

Pén­te­ken este a WBO Eb-cím­me­cse előtti mér­le­ge­lés­nél a dub­lini Re­gency Ho­telbe rend­őr­nek öl­tö­zött fegy­ve­re­sek ron­tot­tak be és lö­völ­dözni kezd­tek.

Megrázó részletek: Ezért gázolta el a vonat a magyar sport legendáját!

Megrázó részletek: Ezért gázolta el a vonat a magyar sport legendáját!

Csjef Sán­dor fe­le­sége idézte fel a ször­nyű per­ce­ket...

Csjef Sán­dort, az egy­kori ma­gyar boksz­baj­no­kot va­sár­nap dél­után ütötte el a vonat Mo­n­o­ri­er­dő­nél. Sokan ta­lál­gat­ták, vajon mi okoz­hatta a tra­gé­diát, végül Csjef öz­ve­gye idézte fel a ször­nyű per­ce­ket...

Nézd, mit csinál száz kiló alatt Böde Dani!

Nézd meg, mit csinál száz kiló alatt Böde Dani!

A Fradi csa­tára nem unat­ko­zik Tö­rök­or­szág­ban. A de­cem­ber­ben meg­sé­rült tá­madó lab­dá­zás he­lyett egy­előre más sport­ágak­kal is­mer­ke­dik. Nincs vita, Dani ebben is a leg­jobb.

A Fe­renc­vá­ros csa­tára nem unat­ko­zik Tö­rök­or­szág­ban. A de­cem­ber­ben meg­sé­rült tá­madó lab­dá­zás he­lyett egy­előre más sport­ágak­kal is­mer­ke­dik. Nincs vita, Dani ebben is a leg­jobb.

Hosszú Katinka marad az ökölharcnál

Hosszú Katinka marad az ökölharcnál

Kiss László le­mon­dása után sem adja fel a har­cot Hosszú Ka­tinka. Kesz­tyűt ugyan még nem hú­zott, de a boksz­zsá­kot már lel­ke­sen üti.

Kiss László le­mon­dása után sem adja fel a har­cot Hosszú Ka­tinka. Kesz­tyűt ugyan még nem hú­zott, de a boksz­zsá­kot lel­ke­sen üti.

Hosszú Katinka fölvette a bokszkesztyűt

Hosszú Katinka fölvette a bokszkesztyűt

Ütős kép a je­len­legi hely­zet­ben.

Ütős kép a je­len­legi hely­zet­ben. Üze­net­ként, sőt had­üze­net­ként is fel­fog­ható úszó­klasszi­sunk haj­nal­ban posz­tolt edzés­fo­tója.

Óriásit perecelt Tyson, kiütéssel nyert a gravitáció

Óriásit perecelt Tyson, kiütéssel nyert a gravitáció

Pad­lóra ke­rült a boksz­le­genda.

Pad­lóra ke­rült a boksz­le­genda, csak úgy nyek­kent. Ami nem sűrűn si­ke­rült izom­ko­losszus el­len­fe­le­i­nek, az össze­jött egy két­ke­rekű ma­si­ná­nak.

Tört-zúzott Tatabánya belvárosában három fiatal, másfél millió a kár!

Tört-zúzott Tatabánya belvárosában három fiatal, másfél millió a kár!

Ami­kor el­kap­ták őket a rend­őrök, azzal vé­de­kez­tek, hogy bok­szolni tá­madt ked­vük.

Klicsko hátradőlhet, már a kesztyű elbánik a zselétestű óriással

Klicsko hátradőlhet, már a kesztyű elbánik a zselétestű óriással

Dop­ping­for­ra­dal­mat hir­detne.

Gnóm boksz­kesz­tyű miatt si­rán­ko­zik az ukrán vi­lág­baj­nok nagy­szájú ki­hí­vója. Dop­ping­for­ra­dal­mat hir­det a sport­ban, de bi­bise miatt a meccs­től is ódz­ko­dik.

Perverz üzenettel ásta el magát a bokszkirály

Perverz üzenettel ásta el magát a bokszkirály

Tyson Fury os­toba ki­je­len­té­se­ket tett a nőkre és a kri­ti­ku­sa­ira.

Tyson Fury egy hét alatt a menny­ből a po­kolra ju­tott ha­zá­já­ban. A bu­nyós os­toba ki­je­len­té­se­ket tett, és a brit szur­ko­lók egy része el­for­dult tőle.

Nyílt utcán, fényes nappal lőtték agyon a világbajnokot

Nyílt utcán, fényes nappal lőtték agyon a világbajnokot

Rab­ló­tá­ma­dás ál­do­zata lett a bu­nyós.

Rab­ló­tá­ma­dás ál­do­zata lett a ko­rábbi vi­lág­sztár. Bell egy busz­ról szállt le At­lan­tá­ban, ami­kor má­sod­ma­gá­val lö­völ­dö­zés vég­zett vele.

Pucérra vetkőzött, bombatestet mutatott a dögös ringlány

Pucérra vetkőzött, bombatestet mutatott a dögös ringlány

A küz­dő­spor­tok ma már nem­csak a ke­mény harc­ról, hanem a csi­nos ring­lá­nyok­ról is szól­nak. Kö­zé­jük tar­to­zik a hi­bát­lan alak­já­ról híres Ari­anny.

A küz­dő­spor­tok ma már nem­csak a ke­mény harc­ról, hanem a csi­nos ring­lá­nyok­ról is szól­nak. Kö­zé­jük tar­to­zik Ari­anny.

Polgármester lenne a Klicskót fenyegető bunyós

Polgármester lenne a Klicskót fenyegető bunyós

Nem Got­ham City, hanem Mo­re­cambe ut­cáit tisz­tí­taná meg a bűn­től az ököl­vívó.

A vi­lág­baj­noki öv mel­lett ringbe száll a vá­ros­ve­ze­tői cí­mért is. Got­ham City he­lyett Mo­re­cambe ut­cáit tisz­tí­taná meg a bűn­től.

Hosszú lábaival hódít a pucér bokszoló csaj

Hosszú lábaival hódít a pucér bokszoló csaj

Bár so­káig igazi apuci kicsi lánya volt, mégis kő­ke­mény spor­tot vá­lasz­tott.

Bár so­káig igazi apuci kicsi lánya volt, mégis kő­ke­mény spor­tot vá­lasz­tott. Az ame­ri­kai boksz­baj­nok egy­ál­ta­lán nincs ki­bé­külve a tes­té­vel, pedig bőven van mit nézni rajta. Ki­ta­lá­lod, ho­gyan eszi a fa­gyit?

Tömegverekedés, nem bírtak a bunyóssal a boltosok

Tömegverekedés, nem bírtak a bunyóssal a boltosok

Ököl­harc rob­bant ki Isz­tam­bul­ban.

Mé­re­tes ököl­harc rob­bant ki Isz­tam­bul egyik ut­cá­ján, ahol egy ír tu­ris­tát tá­mad­tak meg a török bol­to­sok. Bal­sze­ren­csé­jükre egy bok­szoló volt az il­lető.

Láttál már sísztárt bunyózni? Ilyen szexin biztos nem!

Láttál már sísztárt bunyózni? Ilyen szexin biztos nem!

Bok­szolva ké­szül az idényre a sí­pá­lyák bom­bá­zója. Mintha csak a csalfa ex­pa­sija, Tiger Woods fejét pü­fölné.

Tö­rött bo­kája kú­rá­lása miatt egy­előre bok­szolva ké­szül a ha­ma­ro­san raj­toló, új idényre a sí­pá­lyák bom­bá­zója. Azt azon­ban olyan el­szánt­ság­gal és át­élés­sel teszi, mintha csak a csalfa ex­pa­sija, Tiger Woods fejét pü­fölné.

Milliárdos autócsodát vett a bokszkirály

Milliárdos autócsodát vett a bankókötegekben úszó bokszkirály

Floyd May­weat­her Jr. megint rázza a ron­gyot. Egy nagy céges flot­tára is sok­nak tűnő pénzt köl­tött egyet­len ritka szu­per­ko­csira.

Floyd May­weat­her Jr. megint rázza a ron­gyot. Egy nagy céges flot­tára is sok­nak tűnő pénzt köl­tött egyet­len ritka szu­per­ko­csira. A világ leg­job­ban ke­reső spor­to­lója szor­gal­ma­san igyek­szik köl­teni a va­gyo­ná­ból, de az így is fo­lya­ma­to­san csak nő.

Egészségével játszik! Megszegte orvosa utasítását ÉNB Joe

Egészségével játszik! Megszegte orvosa utasítását ÉNB Joe

Nem hall­ga­tott a szak­em­berre.

Or­vosa ki­fe­je­zet­ten kérte, hogy ne áll­jon ringbe, még­sem hall­ga­tott ÉNB Joe a szak­em­ber in­tel­me­ire.

Mayweathert is elverné a dögös harcművész lány

Mayweathert is elverné a dögös harcművész lány

Leg­alábbis ő így hiszi. Ronda Ro­usey őszin­tén vá­la­szolt a ra­jon­gók kér­dé­se­ire a sport­ról és min­den más­ról is.

Leg­alábbis ő így hiszi. Ő nem meccse­ket vív, hanem az éle­té­ért küzd. Foly­ta­tó­dott ket­te­jük rég­óta tartó szó­csa­tája. Ronda Ro­usey őszin­tén vá­la­szolt a ra­jon­gók kér­dé­se­ire a sport­ról és min­den más­ról is.

Kezdhetnek rettegni a bokszolók, ez a kislány ugyanis hamar felnő

Kezdhetnek rettegni a bokszolók, ez a lány ugyanis hamar felnő

A fi­a­tal női ök­lö­zők he­lyé­ben nem len­nénk tel­je­sen nyu­god­tak. Vil­lám­gyors üté­sek, ko­moly el­szánt­ság, ag­resszív hoz­záál­lás. Íme a kö­zel­jövő egyik iga­zán kí­mé­let­len har­cosa!

A fi­a­tal női ök­lö­zők he­lyé­ben nem len­nénk tel­je­sen nyu­god­tak. Vil­lám­gyors üté­sek, ko­moly el­szánt­ság, ag­resszív hoz­záál­lás. Íme a kö­zel­jövő egyik iga­zán kí­mé­let­len har­cosa!

Padlót fogsz, ha ez a pucér bombázó ad egy taslit

Padlót fogsz, ha ez a pucér bombázó ad egy taslit

Női bu­nyós lé­tére stí­lu­sos és di­va­tos, de ru­hát­la­nul még szem­re­va­lóbb. A teste felér egy re­mek­mű­vel.

Női bu­nyós lé­tére stí­lu­so­san és di­va­to­san öl­töz­kö­dik, de ha ez egy­ál­ta­lán le­het­sé­ges, ru­hát­la­nul még szem­re­va­lóbb. A meccseit mű­al­ko­tás­ként fogja föl, mi­köz­ben a teste is felér egy re­mek­mű­vel. Mu­tat­juk!

Bepancsolt a modell a profi ökölvívóknak

Bepancsolt a modell a profi ökölvívóknak

A szu­per­mo­dell a May­weat­her-Pacqu­iao mér­kő­zést kö­ve­tően ne­ki­ment a bí­rók­nak. A sport­ágat sem kí­mélte. Rá­adá­sul nem tel­je­sen kí­vül­ál­ló­ként kri­ti­zált.

A szu­per­mo­dell a May­weat­her-Pacqu­iao mér­kő­zést kö­ve­tően ne­ki­ment a bí­rók­nak. A sport­ágat sem kí­mélte. Rá­adá­sul nem tel­je­sen kí­vül­ál­ló­ként kri­ti­zált.