CÍMKE: 'bizarr'

Teljesen kiakadt a pasi, mikor meglátta, mit csinál titokban szerelme

Teljesen kiakadt a pasi, mikor meglátta, mit csinál titokban szerelme

A frász törte ki a fic­kót, és ez nem is túl meg­lepő.

A frász törte ki a fic­kót, és ez nem is túl meg­lepő.

Bizarr mániájáról vallott Soma Mamagésa, szörnyű, mit tesz magával

Bizarr mániájáról vallott Soma Mamagésa, szörnyű, mit tesz magával

A leg­szür­re­á­li­sabb el­já­rá­sok­tól sem riad vissza.

A leg­szür­re­á­li­sabb el­já­rá­sok­tól sem riad vissza.

Bizarr napozók sokkolják a nőket a strandon

Bizarr napozók sokkolják a nőket a strandon

És nem csak a lát­vány miatt...

Idén nyá­ron sem ma­ra­dunk őrült ki­hí­vá­sok nél­kül, és ez­út­tal a strand a fő hely­szín. Sok­szor a férfiak szá­mára na­gyon po­é­nos a vég­ered­mény...

Eszméletlen a legújabb bikinidivat, felszisszennek a férfiak

Eszméletlen a legújabb bikinidivat, felszisszennek a férfiak

A nők is ve­gyes ér­zel­mek­kel fo­gad­ták ezt a kre­á­ciót.

A nők is ve­gyes ér­zel­mek­kel fo­gad­ták ezt a bi­zarr, mégis fan­tá­zia­dús kre­á­ciót.

Borzalmas, mit talált tyúkja testében a magyar háziasszony

Borzalmas, mit talált tyúkja testében a magyar háziasszony

Töb­bek sze­rint ufó köl­tött a tyúkba.

A bi­zarr kép­ződ­ményt akkor vette észre, ami­kor da­ra­bolni kezdte a pör­költ­höz a ba­romfit. Az első sokk után ta­ná­csot kért, hogy mi­tévő le­gyen.

A fiatal nőt úgy kapta rajta sógora, hogy az brutális

A fiatal nőt úgy kapta rajta sógora, hogy az brutális

Tel­je­sen ta­nács­ta­lanná vált a vő­le­gény...

Tel­je­sen ta­nács­ta­lanná vált a vő­le­gény...

Kiakadt a nő, amikor felajánlotta szolgálatait a sógora

Kiakadt a nő, amikor felajánlotta szolgálatait a sógora

Arc­pi­rító ja­vas­lat­tal ruk­kolt elő a férfi, az asszony egész egy­sze­rűen nem ta­lált sza­va­kat, ezért úgy dön­tött, hogy...

Arc­pi­rító ja­vas­lat­tal ruk­kolt elő a férfi, az asszony egész egy­sze­rűen nem ta­lált sza­va­kat, ezért úgy dön­tött, hogy...

Hihetetlen kórkép: Pár órával a szülés előtt tudta meg egy nő, hogy terhes

Hihetetlen kórkép: Pár órával a szülés előtt tudta meg egy nő, hogy terhes

Az or­vosi szak­iro­da­lom­ban is csak na­gyon kevés olyan fel­jegy­zett eset van, ami nem­rég egy fi­a­tal angol lánnyal tör­tént.

Frászt kapott az orvos, mikor meglátta, mi költözött a férfi fülébe

Frászt kapott az orvos, mikor meglátta, mi költözött a férfi fülébe

Ré­m­álom, ami ezzel a férfi­val tör­tént.

Ré­m­álom, ami ezzel a férfi­val tör­tént. Be­le­gon­dolni is ször­nyű.

Pánikba estek az emberek ettől a fotótól - téged is kiakaszt?

Pánikba estek az emberek ettől a fotótól - téged is kiakaszt?

Vé­gig­sö­pört a neten ez a fény­kép, és be­pá­ni­kol­tak az em­be­rek.

Vé­gig­sö­pört a neten ez a fény­kép, és be­pá­ni­kol­tak az em­be­rek.

Elképesztő bizarr dolgot művel a meztelenségfüggő férfi!

Elképesztő bizarr dolgot művel a meztelenségfüggő férfi!

Ál­lí­tó­lag tel­je­sen ki­bo­rul, ha ruhát kell vi­sel­nie. Nem is na­gyon visel.

Ál­lí­tó­lag tel­je­sen ki­bo­rul, ha ruhát kell vi­sel­nie. Nem is na­gyon visel.

Amit ez a nő szervez rokona temetésére, az mindenkinél kiveri a biztosítékot

Amit ez a nő szervez rokona temetésére, az mindenkinél kiveri a biztosítékot

El­ké­pesz­tően bi­zarr, ami ennek a nőnek a fe­jé­ből ki­pat­tant...

El­ké­pesz­tően bi­zarr, ami ennek a nőnek a fe­jé­ből ki­pat­tant...

Mit szólnak a majmok az őserdőben, ilyen bizarr banán még nem termett

Mit szólnak a majmok az őserdőben, ilyen bizarr banán még nem termett

Ez a banán ugyan­úgy für­tök­ben lóg a fán, ahogy ko­rább­ról meg­szok­tuk.

Ez a banán ugyan­úgy für­tök­ben lóg a fán, ahogy ko­rább­ról meg­szok­tuk.

Besokkolt a nő attól, amit sógora mutatott

Besokkolt a nő, amikor sógora elővette és megmutatta legintimebb titkát...

Egé­szen za­varba ejtő hely­zetbe ke­rült sze­ren­csét­len nő...

Egé­szen za­varba ejtő hely­zetbe ke­rült sze­ren­csét­len nő...

A világ legpofátlanabb kérésével rukkolt elő a fiatal pár a szomszédoknak

A világ legpofátlanabb kérésével rukkolt elő a fiatal pár a szomszédoknak

Ek­kora szem­te­len­sé­get még éle­tünk­ben nem hal­lot­tunk. Nem hi­szed el!

Ek­kora szem­te­len­sé­get még éle­tünk­ben nem hal­lot­tunk. Nem hi­szed el!

Brutális, mit művelt az anyós a menyével - ilyet még nem hallottál

Brutális, mit művelt az anyós a menyével - ilyet még nem hallottál

Sok me­re­dek do­logra képes egy anya, de ami itt tör­tént, azt el­ké­pesztő.

Sok me­re­dek do­logra képes egy anya, de ami itt tör­tént, azt el­ké­pesztő.

30 ezer rubel volt a tét: Ezt tette érte a rettegett orosz pofonkirály

30 ezer rubel volt a tét: Ezt tette érte a rettegett orosz pofonkirály

Az oro­szok erő­pró­bá­ján sok­szor rá kell szá­molni a le­győ­zött félre...

Az oro­szok igen­csak meg­hök­kentő erő­pró­bá­ján sok­szor rá is kell szá­molni a le­győ­zött félre...

Döbbenetes fazonnal támad a legújabb farmerdivat

Döbbenetes fazonnal támad a legújabb farmerdivat

Vajon lesz nő, aki fel meri venni?

Meg­hök­kentő és bi­zarr ez a nad­rág, ugyan­ak­kor igen­csak szexi is. Kér­dés, vajon lesz-e olyan nő, aki fel meri venni. A férfiak nem til­ta­koz­ná­nak!

Sok volt a spárga, büdös lett a sárga? Mutatunk 8 sokkal durvább dolgot

Sok volt a spárga, büdös lett a sárga? Mutatunk 8 sokkal durvább dolgot

Ér­de­mes meg­is­merni, hogy mi okozza a bi­zarr mel­lék­ha­tást, és miért...

Né­me­lyik étel olyan erős ano­má­liát pro­du­kál tá­vo­zás­kor, hogy sokan pá­nik­ban ke­res­nek rá a tü­ne­tekre a neten. Leg­több­ször azon­ban szó sincs be­teg­ség­ről. Ér­de­mes meg­is­merni, hogy mi okozza a bi­zarr mel­lék­ha­tást, és miért...

Közröhej tárgya lett a legújabb, szuperszexi, női fehérnemű fazonja

Közröhej tárgya lett a legújabb, szuperszexi, női fehérnemű fazonja

Iga­zán dögös, ez nem vitás. A neten mégis csak ne­vet­nek rajta a nők.

Iga­zán dögös, ez nem vitás. A neten mégis csak ne­vet­nek rajta a nők.

Kiakadt a pasi, amikor felfedezte barátnője nagyon bizarr titkát

Kiakadt a pasi, amikor felfedezte barátnője nagyon bizarr titkát

Va­lami igen­csak meg­vál­to­zott...

Tel­je­sen sok­kolta a férfit a ba­rát­nője tit­kos do­boza. A meg­döb­bentő tar­ta­lom­mal nem tu­dott mit kez­deni...

Teljesen felforgatta a netet, amit ez a férfi művelt - a világ fele kiakadt

Teljesen felforgatta a netet, amit ez a férfi művelt - a világ fele kiakadt

Ha­tal­mas port ka­vart, ami­kor ez a fi­a­tal férfi meg­osz­totta, mit is szo­kott mű­velni a kony­há­ban.

Kiégette egy nő szemét az okostelefonja, ez volt a baj

Kiégette egy nő szemét az okostelefonja, ez volt a baj

A fi­a­tal távol-ke­leti lány sze­mére azt mondta egy orvos, hogy úgy néz ki, mintha meg­sü­töt­ték volna egy mik­ró­ban.

Besokkolt a férfi, mikor meglátta, mit művel a fürdőben a barátnője...

Besokkolt a férfi, mikor meglátta, mit művel a fürdőben a barátnője...

Nem szá­mí­tott a férfi arra, amit lá­tott. Tel­je­sen ki­akadt.

Nem szá­mí­tott a férfi arra, amit lá­tott. Tel­je­sen ki­akadt.

Nagyon durva ez a kedves családi fotó: totális pánik tört ki miatta!

Nagyon durva ez a kedves családi fotó: totális pánik tört ki miatta!

Nem ta­lál­nak ma­gya­rá­za­tot az em­be­rek erre az ijesztő képre.

Nem ta­lál­nak ma­gya­rá­za­tot az em­be­rek erre az ijesztő, ka­rá­csony­kor ké­szült képre.

Sokkot kapott a férfi: iszonyú kínos, amit párja bevallott...

Sokkot kapott a férfi: iszonyú kínos, amit párja bevallott...

Nem akart hinni a fü­lé­nek a férj, ami­kor a nő elő­ruk­kolt az öt­le­té­vel.

Nem akart hinni a fü­lé­nek a férj, ami­kor a nő elő­ruk­kolt az öt­le­té­vel.

A női szentély dekódolása: Erre az eszközre lesz szükség

A női szentély dekódolása: Erre az eszközre lesz szükség

Pi­káns él­mény­be­szá­moló!

Akik hisz­nek benne, azt ál­lít­ják, hogy fel­tárja a női gyö­nyö­rök rej­tett ré­szeit, és mély, in­ten­zív or­gaz­must okoz. Mások sze­rint ha­tás­ta­lan, rá­adá­sul bi­zarr is.

Brutális: méteres kígyó támadt rá vécéjében a férfira - VIDEÓ

Brutális: méteres kígyó támadt rá vécéjében a férfira - VIDEÓ

Pá­nikba esett a férfi, és nem cso­dál­juk, mert sok­koló az eset.

Pá­nikba esett a férfi, és nem cso­dál­juk, mert sok­koló az eset.

Elképesztő áron adták el a világ legnagyobb péniszét

Elképesztő áron adták el a világ legnagyobb péniszét

Csak­nem ak­kora, mint egy ember, és a leg­vas­ta­gabb ré­szén több mint har­minc centi az át­mé­rője.

Csak­nem ak­kora, mint egy ember, és a leg­vas­ta­gabb ré­szén több mint har­minc centi az át­mé­rője.

Élő adásban akasztotta ki viselkedésével a riporter a fél világot

Élő adásban akasztotta ki viselkedésével a riporter a fél világot

Egé­szen döb­be­ne­tes ki­je­len­tést tett a mű­sor­ban. Az em­be­rek le­hi­dal­tak tőle.

Ez történik 20 év után a testeddel, ha a suliban megszúrtak egy ceruzával

Ez történik 20 év után a testeddel, ha a suliban megszúrtak egy ceruzával

Meg­döb­bentő fel­vé­telt osz­tott meg egy fel­hasz­náló az in­ter­ne­ten...

Meg­döb­bentő fel­vé­telt osz­tott meg egy fel­hasz­náló az in­ter­ne­ten, és ki­de­rült, hogy a prob­léma na­gyon sok em­bert érint. Tö­me­gek mu­tat­ták meg, mi tör­tént velük év­ti­ze­dek­kel ké­sőbb...

A legbetegebb kérdések, amire a Google-től várnak választ!

A legbetegebb kérdések, amire a Google-től várnak választ!

Ha­vonta pél­dául majd­nem 4000 al­ka­lom­mal te­szik fel azt a kér­dést, hogy...

Ha­vonta pél­dául majd­nem 4000 al­ka­lom­mal te­szik fel azt a kér­dést a ke­re­ső­mo­to­rok­nak, hogy menst­ru­ál­nak-e a férfiak!? És nem is ez a leg­bi­zar­rabb kér­dés!

Ezzel a feszülős nadrággal búcsúzik a tél: Lehetetlen felvenni

Ezzel a feszülős nadrággal búcsúzik a tél: Lehetetlen felvenni

Az új őrü­let va­ló­ság­gal fel­rob­ban­totta a netet!

Az új őrü­let va­ló­ság­gal fel­rob­ban­totta a netet!

Kiakadt a menyasszony, olyan bizarr hírrel rukkolt elő a vőlegény

Kiakadt a menyasszony, olyan bizarr hírrel rukkolt elő a vőlegény

Egé­szen fur­csa és szür­re­á­lis mód­ját vá­lasz­totta az el­jegy­zés­nek a férfi.

Frászt hozza az emberekre ez a fotó: téged is pánikba ejt?

Frászt hozza az emberekre ez a fotó: téged is pánikba ejt?

Az in­ter­ne­te­ző­ket sok­kolta ez a fotó.

Az in­ter­ne­te­ző­ket sok­kolta ez a fotó, és tel­je­sen ki­akad­tak tőle.

Kiverte a biztosítékot a neten a vaginakóla, azonnali vizsgálat indult

Kiverte a biztosítékot a neten a vaginakóla, azonnali vizsgálat indult

Min­den óv­in­téz­ke­dés el­le­nére egy obsz­cén szó ke­rült a kólás do­bozra.

Min­den óv­in­téz­ke­dés el­le­nére egy obsz­cén szó ke­rült a kólás do­bozra.

Idióta gazdik dilije, vagy tényleg jó a cicának, ha pórázon sétáltatják?

Idióta gazdik dilije, vagy tényleg jó a cicának, ha pórázon sétáltatják?

Őrü­let, de tény­leg egyre na­gyobb divat a macs­ka­sé­tál­ta­tás: főleg vá­ro­sok­ban lát­ha­tunk hámon ti­pegő ked­ven­ce­ket.

Közröhej tárgya lett az anyuka, mikor bevallotta, mit művel a fürdőben

Közröhej tárgya lett az anyuka, mikor bevallotta, mit művel a fürdőben

Az in­ter­ne­te­zők gát­lás nél­kül ne­vet­ték ki a nőt, és nem értik, mi ütött belé.

Az in­ter­ne­te­zők gát­lás nél­kül ne­vet­ték ki a nőt, és nem értik, mi ütött belé.

Sokkot kapott a lány, olyat látott szüleiről, hogy évekig nem tért magához

Sokkot kapott a lány, olyat látott szüleiről, hogy évekig nem tért magához

Tel­je­sen meg­döb­bent a fi­a­tal lány, és nem cso­dál­juk.

Tel­je­sen meg­döb­bent a fi­a­tal lány, és nem cso­dál­juk. Mi is alig kap­nánk le­ve­gőt.

Női kéjeszköz, rezgőmotoros csoda: a vibrátor hihetetlen története

Női kéjeszköz, rezgőmotoros csoda: a vibrátor hihetetlen története

Aki azt hiszi, a ré­giek nem is­mer­ték a dör­gést szex terén, na­gyot téved. Ez a paj­zán szex­já­ték rég­óta társa a nők­nek....

Teljesen kiakasztotta a netet ez az anyuka, ízekre szedték őt

Teljesen kiakasztotta a netet ez az anyuka, ízekre szedték őt

A vé­le­mé­nye ki­verte a biz­to­sí­té­kot sokak kö­ré­ben, így nagy vita ke­re­ke­dett.

A vé­le­mé­nye ki­verte a biz­to­sí­té­kot sokak kö­ré­ben, így nagy vita ke­re­ke­dett.

Döbbenetes eszközt találtak fel szőrös hátú férfiaknak

Döbbenetes eszközt találtak fel szőrös hátú férfiaknak

Sok férfi igyek­szik meg­sza­ba­dulni a nem kí­vánt szőr­zet­től, de ez az esz­köz so­ka­kat meg­hök­ken­tett...

Az addig rend­ben van, hogy sok férfi igyek­szik meg­sza­ba­dulni a nem kí­vánt szőr­zet­től, de ez az esz­köz so­ka­kat meg­hök­ken­tett...

Brutálisan bizarr kaják: Ezt művelik a konyhában nő nélkül a férfiak

Brutálisan bizarr kaják: Ezt művelik a konyhában nő nélkül a férfiak

Íme, a rémes ered­mé­nye annak, ami­kor a ta­pasz­ta­lat ma­xi­má­lis hi­á­nya kevés pénz­zel pá­ro­sul.

Ez vár rád alkotás közben, ha nyitva felejted a budiajtót Hollókőn

Ez vár rád alkotás közben, ha nyitva felejted a budiajtót Hollókőn

Né­me­lyik nyil­vá­nos vécé évekre meg­ma­rad az ember em­lé­ke­ze­té­ben. Mu­ta­tunk egy­pár ext­rém mel­lék­he­lyi­sé­get...

Úristen, mi van ennek a férfinek a nadrágjában?

Úristen, mi van ennek a férfinek a nadrágjában?

Gya­nút­la­nul fo­tóz­ko­dott a csa­lád­já­val, aztán a képet lel­ke­sen meg­osz­totta csak­nem egy­mil­liós Ins­tag­ram-kö­ve­tő­tá­bo­rá­val.

Gya­nút­la­nul fo­tóz­ko­dott a csa­lád­já­val, aztán a képet lel­ke­sen meg­osz­totta csak­nem egy­mil­liós Ins­tag­ram-kö­ve­tő­tá­bo­rá­val. Nem is cso­dál­ko­zott senki, hogy va­ló­sá­gos kom­ment­cu­nami árasz­totta el a fény­ké­pet. Mert, ami lát­szik rajta, az mi­ni­mum pi­káns...

Maga az őrület, mit találtak ki a fázós férfiaknak, ezt látnod kell

Maga az őrület, mit találtak ki a fázós férfiaknak, ezt látnod kell

A vá­lasz­ték nem csu­pán vál­to­za­tos, de igen­csak pi­káns is...

Be­ü­töt­tek a ke­mény hi­de­gek, így ké­zen­fekvő, hogy újra meg­je­lent a ter­mék a web­áru­há­zak pol­cain. A vá­lasz­ték nem csu­pán vál­to­za­tos, de igen­csak pi­káns is: a férfiak pedig hall­gat­nak róla, hogy hasz­nál­ják-e ezt a paj­zán esz­közt...

Leharcolt a szilveszter? Így tudsz leggyorsabban kijózanodni

Leharcolt a szilveszter? Így tudsz leggyorsabban kijózanodni

Nem mu­száj szen­vedni! Ren­ge­teg ha­tá­sos mód­szer lé­te­zik szerte a vi­lá­gon!

Nem mu­száj szen­vedni! Ren­ge­teg ha­tá­sos mód­szer lé­te­zik szerte a vi­lá­gon!

Elképesztő bizarr a következő nyár bikini divatja! Látod, mi a baj?

Elképesztő bizarr a következő nyár bikini divatja! Látod, mi a baj?

Mi­csoda ötlet! Így vi­se­lik a bi­ki­nit a mo­del­lek 2019 nya­rán! Lesz vajon kö­ve­tője ennek a bi­zarr vi­se­let­nek? Lehet, hogy ki­csit túl­men­tek min­den ha­tá­ron?

Mi­csoda ötlet! Így vi­se­lik a bi­ki­nit a mo­del­lek 2019 nya­rán! Lesz vajon kö­ve­tője ennek a bi­zarr vi­se­let­nek? Lehet, hogy ki­csit túl­men­tek min­den ha­tá­ron? Döntsd el te, hogy nálad hol a határ! Mit kez­desz ezzel a trend­del?

Elég a szájba venni: valósággal berobbantja a női orgazmust

Elég a szájba venni: valósággal berobbantja a női orgazmust

Erről a fajta or­gaz­mus­ról egé­szen idáig csak azok a nők tud­tak, akik vol­tak olyan sze­ren­csé­sek, hogy át­él­ték már.

Pasit venne magának a szexi lottónyertes, brutális összeget fizetne érte

Pasit venne magának a szexi lottónyertes, brutális összeget fizetne érte

Be­vál­la­lós férfi­ak­nak iga­zán jó le­he­tő­ség; mil­li­ó­kat ugyanis rit­kán lehet ke­resni egy kap­cso­lat­tal.

Hatalmas hímtag meredezik Nagykanizsa közelében

Hatalmas hímtag meredezik Nagykanizsa közelében, még a pap is megnézte

Döb­be­ne­tes ese­tet je­len­tet­tek Va­ras­dról.

A te­le­pü­lé­sen egy óri­ási pé­nisz­szob­rot ké­szí­tet­tek fából.

Döbbenetes, amit a rendőr művelt a női bugyikkal

Döbbenetes, amit a rendőr művelt a női bugyikkal

Az eset­ből ha­tal­mas bot­rány lett...

Nem csoda, hogy nyil­vá­nos­ságra ke­rült az eset: ilyesmi még soha nem tör­tént. Min­denki azt ta­lál­gatja, hogy a ha­tó­sági sze­mély miért kö­vette el a tet­tet...

Kiverte a biztosítékot a hatalmas hímtag a hadseregnél

Kiverte a biztosítékot a hatalmas hímtag a hadseregnél

Óri­ási bot­rány ke­re­ke­dett...

Óri­ási bot­rány ke­re­ke­dett: egy pa­rancs­no­kot ki­rúg­tak, még fo­lyik a vizs­gá­lat. A ci­vi­lek jót rö­hög­tek a hely­ze­ten, de a had­se­reg­ben ke­mé­nyek a sza­bá­lyok...

Elhagyta a párja ezt a férfit, döbbenetes, mivel helyettesítette

Elhagyta a párja ezt a férfit, döbbenetes, mivel helyettesítette

Imád­ták az in­ter­ne­te­zők a férfi fo­tóit, aki sza­kí­tás után egyedi mód­szer­rel pó­tolta a ked­ve­sét.

Imád­ták az in­ter­ne­te­zők a férfi fo­tóit, aki sza­kí­tás után egyedi mód­szer­rel pó­tolta a ked­ve­sét.

Döbbenetes fotókat készített melleiről ez a bérszámfejtő férfi

Döbbenetes fotókat készített melleiről ez a bérszámfejtő férfi

A kö­zön­ség az in­ter­ne­ten elő­ször ki­sebb sok­kot ka­pott. Aztán egyre töb­ben meg­osz­tot­ták a fel­vé­te­le­ket...

A kö­zön­ség a neten elő­ször ki­sebb sok­kot ka­pott. Aztán egyre töb­ben meg­osz­tot­ták a fel­vé­te­le­ket...

Ez mindenen túltesz, ilyen visszataszítónak még nem láttuk Harryt és Meghant

Ez mindenen túltesz, ilyen visszataszítónak még nem láttuk Harryt és Meghant

Hiába a sok ké­szü­lő­dés, ez saj­nos nem tette jobbá a meg­je­le­né­sü­ket.

Hiába a sok ké­szü­lő­dés, ez saj­nos nem tette jobbá a meg­je­le­né­sü­ket.

Sokkoló: ez a nő olyasmivel keres tízmilliókat, amit el se képzelnél...

Sokkoló: ez a nő olyasmivel keres tízmilliókat, amit el se képzelnél...

Fel­fe­dezte ma­gá­nak a piaci rést, és nincs benne gát­lás, hogy éljen is vele...

Fel­fe­dezte ma­gá­nak a piaci rést, és nincs benne gát­lás, hogy éljen is vele...

Tökcentrikus szexpózok: Rágerjedtek a férfiak az újításra

Tökcentrikus szexpózok: Rágerjedtek a férfiak az újításra

Bár gya­nít­ható, hogy el­ső­sor­ban a férfi­ak­nak okoz él­ve­ze­tet, azért a leg­több nő sem til­ta­ko­zik el­lene, sőt...

Újra lecsapott a bugyitolvaj, a kamera mindent vett

Újra lecsapott a bugyitolvaj, a kamera mindent vett

Az ál­do­zat el­mondta, hogy der­mesztő volt vé­gig­nézni a biz­ton­sági ka­mera fel­vé­te­leit.

Az ál­do­zat el­mondta, hogy der­mesztő volt vé­gig­nézni a biz­ton­sági ka­mera fel­vé­te­leit. Az ide­gen férfi ugyanis olyas­mire ve­te­me­dett, ami min­den nőnek leg­fel­jebb a rém­ál­má­ban jön elő. Rá­adá­sul ezt a fajta per­ver­ziót a rend­őr­ség is külön ke­zeli, és nem vé­let­le­nül...