CÍMKE: 'bíró'

Ilyen még nem történt, élő adásban zokogott a focibíró

Ilyen még nem történt, élő adásban zokogott a focibíró

A román já­ték­ve­ze­tő­nek nem­rég halt meg az édes­anyja, a hol­lan­dok csa­pat­ka­pi­tá­nya vi­gasz­talta.

Változás a magyar bíróságokon - sok embert érinthet

Változás a magyar bíróságokon - sok embert érinthet

Egyre több ma­gyar­or­szági bí­ró­sá­gon nyí­lik mód arra, hogy az új egy­szerű mód­szert hasz­nál­ják.

Német bíró: a nők már a buszra, vonatra se nagyon mernek felülni

Német bíró: a nők már a buszra, vonatra se nagyon mernek felülni

Mi­chael Wolt­ing, a lip­csei já­rási bí­ró­ság el­nöke nyi­lat­ko­zott így...

Mi­chael Wolt­ing, a lip­csei já­rási bí­ró­ság el­nöke nyi­lat­ko­zott így...

Nagyon kínos, felesége buktatta le az olaszok gyűlölt közellenségét

Nagyon kínos, felesége buktatta le az olaszok gyűlölt közellenségét

Mi­chael Oli­ver a Re­al­nak ked­ve­zett Mad­rid­ban. Most ki­de­rült, hogy imádja a spa­nyol fő­vá­rost.

Mi­chael Oli­ver a Re­al­nak ked­ve­zett Mad­rid­ban. Most ki­de­rült, hogy imádja a spa­nyol fő­vá­rost.

Ez kemény: dühösen szidta a bírót a friss magyar olimpiai bajnok

Ez kemény: dühösen szidta a bírót a friss magyar olimpiai bajnok

Liu Sha­o­ang nem érti, hogy 1500 mé­te­ren miért nem jut­tat­ták to­vább.

Liu Sha­o­ang nem érti, hogy 1500 mé­te­ren miért nem jut­tat­ták to­vább. 500 mé­te­ren is vol­tak gon­dok.

Kassai Viktort mégsem mellőzik, ez vár a magyar bíróra

Kassai Viktort mégsem mellőzik, ez vár a magyar bíróra

Ko­moly meccset vezet Eu­ró­pá­ban.

A vi­lág­baj­nok­sá­got el­bukta, ettől még nem fe­lej­tet­ték el a ma­gyar fo­ci­bí­rót. Ko­moly meccset vezet Eu­ró­pá­ban.

Gyászol a magyar foci, elhunyt a világhírű bíró

Gyászol a magyar foci, elhunyt a világhírű bíró

Pa­lo­tai Ká­roly hosszan tartó sú­lyos be­teg­ség után 82 éve­sen hunyt el.

Pa­lo­tai Ká­roly hosszan tartó sú­lyos be­teg­ség után 82 éve­sen hunyt el.

Itt a lista, idáig süllyedt Kassai Viktor

Itt a lista, idáig süllyedt Kassai Viktor

Vébé így sem lesz a já­ték­ve­zető szá­mára.

A világ egy­kori leg­jobbja ma már csak annak örül­het, hogy a leg­jobb húszba be­ke­rült a bírók kö­zött. A 2018-as vi­lág­baj­nok­sá­gon így sem lesz jelen a híres ma­gyar já­ték­ve­zető.

Magyar focista életét mentette meg a hős bíró

Magyar focista életét mentette meg a hős bíró

Pil­la­na­tok alatt fel­mérte a hely­ze­tet.

A fi­a­tal já­té­kos egy üt­kö­zés után nyelte le a nyel­vét, de sze­ren­csére nem lett be­lőle tra­gé­dia.

Úgy fújja a sípot a brutálszexi Karolina, mint senki más a világon

Úgy fújja a sípot a brutálszexi Karolina, mint senki más a világon

Bo­jarra le­gyel já­ték­ve­zető, mel­lett egész egy­sze­rűen nem me­he­tünk el szó nél­kül.

A fut­ball­bí­róké nem túl hálás szakma, könnyen cél­ke­resztbe ke­rül­het, aki hibás dön­tést hoz. Ka­ro­lina Bo­jarra le­gyel já­ték­ve­ze­tőre vi­szont egész más ok miatt fi­gyel­tek fel a fo­ci­ra­jon­gók

Fütyülnek a botrányra, vígan dolgoznak a bírók

Fütyülnek a botrányra, vígan dolgoznak a bírók

A gya­nú­sí­tot­ta­kat senki nem ne­vezi meg. Így fe­le­lős­ségre sem tud­ják őket vonni, tehát ve­zet­het­nek meccse­ket.

Váratlan fordulat: Pécsi Ildikó fia beperelte Pártos Csillát!

Váratlan fordulat: Pécsi Ildikó fia beperelte Pártos Csillát!

A Ri­post meg­tudta: az ex­férje be­pe­relte a tánc­mű­vész­nőt, mert nem akarja fi­zetni a jog­erő­sen meg­ítélt gye­rek­tar­tást!

Megalázó döntés, semmibe vették a magyar vízilabda-szurkolókat

Megalázó döntés, semmibe vették a magyar vízilabda-szurkolókat

Az ola­szok ellen bot­rá­nyo­san ve­zető orosz bírót újra rá­tet­ték a ma­gyar vá­lo­ga­tott meccsére.