CÍMKE: 'bíró'

Kassai Viktort mégsem mellőzik, ez vár a magyar bíróra

Kassai Viktort mégsem mellőzik, ez vár a magyar bíróra

A vi­lág­baj­nok­sá­got el­bukta, ettől még nem fe­lej­tet­ték el a ma­gyar fo­ci­bí­rót.

FRISS HÍREK

Gyászol a magyar foci, elhunyt a világhírű bíró

Gyászol a magyar foci, elhunyt a világhírű bíró

Pa­lo­tai Ká­roly hosszan tartó sú­lyos be­teg­ség után 82 éve­sen hunyt el.

Pa­lo­tai Ká­roly hosszan tartó sú­lyos be­teg­ség után 82 éve­sen hunyt el.

Úgy fújja a sípot a brutálszexi Karolina, mint senki más a világon

Úgy fújja a sípot a brutálszexi Karolina, mint senki más a világon

Ka­ro­lina Bo­jarra me­lett nem tu­dunk el­menni szó nél­kül...

Ka­ro­lina Bo­jarra me­lett nem tu­dunk el­menni szó nél­kül...

Itt a lista, idáig süllyedt Kassai Viktor

Itt a lista, idáig süllyedt Kassai Viktor

A világ egy­kori leg­jobbja ma már csak annak örül­het, hogy a leg­jobb húszba be­ke­rült a bírók kö­zött. Vébé így sem lesz a szá­mára.

A világ egy­kori leg­jobbja ma annak örül­het, hogy a leg­jobb húszba be­ke­rült a bírók kö­zött. Vébé így sem lesz a szá­mára.

Magyar focista életét mentette meg a hős bíró

Magyar focista életét mentette meg a hős bíró

Pil­la­na­tok alatt fel­mérte a hely­ze­tet.

A fi­a­tal já­té­kos egy üt­kö­zés után nyelte le a nyel­vét, de sze­ren­csére nem lett be­lőle tra­gé­dia.

Fütyülnek a botrányra, vígan dolgoznak a bírók

Fütyülnek a botrányra, vígan dolgoznak a bírók

A gya­nú­sí­tot­ta­kat senki nem ne­vezi meg. Így fe­le­lős­ségre sem tud­ják őket vonni, tehát ve­zet­het­nek meccse­ket.

Váratlan fordulat: Pécsi Ildikó fia beperelte Pártos Csillát!

Váratlan fordulat: Pécsi Ildikó fia beperelte Pártos Csillát!

A Ri­post meg­tudta: az ex­férje be­pe­relte a tánc­mű­vész­nőt, mert nem akarja fi­zetni a jog­erő­sen meg­ítélt gye­rek­tar­tást!

Megalázó döntés, semmibe vették a magyar vízilabda-szurkolókat

Megalázó döntés, semmibe vették a magyar vízilabda-szurkolókat

Az ola­szok ellen bot­rá­nyo­san ve­zető orosz bírót újra rá­tet­ték a ma­gyar vá­lo­ga­tott meccsére.