CÍMKE: 'biodóm'

Látványosan épül az állatkerti biodóm, két kupola is elkészült

Látványosan épül az állatkerti biodóm, két kupola is elkészült

Ja­vá­ban zaj­lik a Vá­ros­li­get fel­újí­tása és át­épí­tése, sok min­den el­ké­szült már.

Európa csodája épül a pesti állatkertben

Európa csodája épül a pesti állatkertben

Ele­fán­tok kó­bo­rol­nak majd a lá­to­ga­tók mel­lett.

Ele­fán­tok kó­bo­rol­nak majd a lá­to­ga­tók mel­lett, új­ra­éled a Pan­non-ten­ger élő­vi­lága.