CÍMKE: 'bilincs'

Ezért engedték ki a börtönből a soroksári futónő feltételezett gyilkosát

Ezért engedték ki a börtönből a soroksári futónő feltételezett gyilkosát

R. Szil­vesz­ter eddig rab­lá­sért ült, bün­te­tése le­járt, ezért ki­en­ged­ték.

R. Szil­vesz­ter eddig rab­lá­sért ült, bün­te­tése le­járt, ezért ki­en­ged­ték.

Bilincselés után halt meg a négygyerekes apa

Bilincselés után halt meg a négygyerekes apa

Egy hétig tud­ták élet­ben tar­tani azt a har­minc­éves férfit, aki egy rend­őri in­téz­ke­dés után ke­rült kór­házba...

Alig több mint egy hétig tud­ták élet­ben tar­tani azt a har­minc­éves férfit, aki egy rend­őri in­téz­ke­dés után ke­rült kór­házba még jú­lius 7-én haj­nal­ban.

Nem hittünk a szemünknek: Őrizetbe vették Katus Attilát

Nem hittünk a szemünknek: Őrizetbe vették Katus Attilát

Katus At­tila csuk­ló­ján csat­tant a bi­lincs, de meg­lepő módon él­vezte a hely­ze­tet a fit­ness­guru.

Katus At­tila csuk­ló­ján csat­tant a bi­lincs, de meg­lepő módon él­vezte a hely­ze­tet a fit­ness­guru.

Ilyet se láttál még: bilincsben játszik az NBA-sztár

Ilyet se láttál még: bilincsben játszik az NBA-sztár

Kü­lön­le­ges há­zi­őrizet­ben a ko­sa­ras.

Kü­lön­le­ges há­zi­őrizet­ben a ko­sa­ras. A La­kers csil­la­gát le­sit­tel­ték, mégis pá­lyára lép­het a meccse­ken.

Úgy összeverte fia a magyar színészt, hogy mentő vitte el

Úgy összeverte fia a magyar színészt, hogy mentő vitte el

Szil­ágyi Ist­vánt ál­lí­tó­lag már több­ször bán­tal­mazta fia, akit most bi­lincs­ben ve­zet­tek el a rend­őrök.

Halál a szélvédőbilincsre!

Halál a szélvédőbilincsre!

Bo­rosMe­gaVoga újra ak­ci­ó­ban!

Bo­rosMe­gaVoga újra ak­ci­ó­ban! Tel­je­sen ki­kelt ma­gá­ból a két meg­mon­dó­em­ber, ami­kor meg­tud­ták, mi­féle bün­te­tés­sel állt elő egy par­ko­lási tár­sa­ság.

Rasszista rendőrök alázták meg a teniszsztárt

Rasszista rendőrök alázták meg a teniszsztárt

Piti bű­nö­ző­nek néz­ték a ko­rábbi klasszist. Bi­lincsbe verve aláz­ták meg, sze­rinte a bőr­színe miatt.