CÍMKE: 'bernie ecclestone'

Harc a Forma-1-ben, Ecclestone hadat üzent

Harc a Forma-1-ben, Ecclestone hadat üzent

Eddig tar­tott a béke a szá­guldó cir­kusz­ban? Fe­nye­ge­tő­zik a ki­túrt F1-vezér.

Hoppá, visszavonul a teljhatalmú sportvezér!

Hoppá, visszavonul a teljhatalmú sportvezér!

Nem min­den­napi hírt kür­töl­tek vi­lággá, jó­kora vál­to­zás jöhet a Szá­guldó Cir­kusz­ban.

Nagy bejelentés, óriási az öröm a Schumacher családban

Nagy bejelentés, óriási az öröm a Schumacher családban

Rég várt jó hír­ről szá­molt be Ber­nie Ecc­les­tone. Nem marad so­káig Schumi nél­kül a szá­guldó cir­kusz?

Rég várt jó hír­ről szá­molt be Ber­nie Ecc­les­tone. Nem marad so­káig Schumi nél­kül a szá­guldó cir­kusz?

Érthetetlen! Ki akarják csinálni a Forma-1-et?

Érthetetlen! Ki akarják csinálni a Forma-1-et?

Már nem tud­juk kö­vetni. A szá­guldó cir­kusz ura, Ber­nie Ecc­les­tone egy olyan öt­let­tel állt elő, ami egy­szer már meg­bu­kott.

A szá­guldó cir­kusz ura, Ber­nie Ecc­les­tone egy olyan öt­let­tel állt elő, ami egy­szer már meg­bu­kott.

Bombaformában Tamara Ecclestone

Bombaformában Tamara Ecclestone

Apró bi­ki­ni­ben ej­tő­zött a ten­ger­par­ton. Azt mondja: nincs ideje tor­názni a gye­rek mel­lett. Kis­lá­nya, Sop­hie már két éves.

Apró bi­ki­ni­ben ej­tő­zött a ten­ger­par­ton. Azt mondja: nincs ideje tor­názni a gye­rek mel­lett. Kis­lá­nya, Sop­hie már két éves.

Idióta ötletekkel váltanák a becsődölt Forma-1-es időmérőt

Idióta ötletekkel váltanák a becsődölt Forma-1-es időmérőt

Akár így is dönt­het­né­nek a rajt­ról.

Akár így is dönt­het­né­nek a rajt­sor­rend­ről. Ja­vas­lat van bőven, csak ne­hogy ko­mo­lyan vegye őket va­laki!

Ami Szujóéknak szabad, azt Hamiltonnak megtiltották

Ami Szujóéknak szabad, az Hamiltonnak tilos

A Forma-1 szu­per­sztár­já­nak be­in­tett Ecc­les­tone.

A Forma-1 szu­per­sztár­já­nak be­in­tett Ecc­les­tone. A vi­lág­baj­nok­nak tilos, amit szíve sze­rint tenne a ra­jon­gói ked­véért.

Szabad préda a világ legformásabb milliárdosnője

Szabad préda a világ legformásabb milliárdosnője

Válik az F1-vezér na­gyob­bik lánya.

Válik az F1-vezér na­gyob­bik lánya. Tény­leg csak ho­zo­mány­va­dász volt a férje? Ta­mara Ecc­les­tone szexi fo­tóin mu­tat­juk, mitől esik el.

Totális csőd, balhéval rajtolt a Forma-1

Totális csőd, balhéval rajtolt a Forma-1

Óri­ási csa­ló­dást oko­zott az idő­mérő edzés a sze­zon­nyi­tón.

Óri­ási csa­ló­dást oko­zott az idő­mérő edzés a sze­zon­nyi­tón. A vál­toz­ta­tá­sok el­len­té­tes ha­tást vál­tot­tak ki: una­lomba ful­ladt a kva­lifi­ká­ció a Forma-1-es Auszt­rál Nagy­dí­jon.

Végveszélyben a Forma-1? Lázadnak a pilóták!

Végveszélyben a Forma-1? Lázadnak a pilóták!

Be­telt a pohár az F1-ver­seny­zők­nél. Az utolsó csep­pet a rosszul el­sült új idő­mérő je­len­tette a po­hár­ban.

Be­telt a pohár a ver­seny­zők­nél. Az utolsó csep­pet a rosszul el­sült új idő­mé­rős rend­szer je­len­tette a po­hár­ban. Vet­te­lék nyílt le­vél­ben men­tek neki az F1 és a csa­pa­tok tu­laj­do­no­sa­i­nak, ve­ze­tő­i­nek.

Hülye ötlettel állt elő Bernie Ecclestone, kiakadt a Forma-1 legendája

Hülye ötlettel állt elő Ecclestone, kiakadt a Forma-1 legendája

Ezt a sza­már­sá­got fi­gyelje, aki sze­rint rossz az idő­mérő edzé­sek új rend­szere!

Ezt a sza­már­sá­got fi­gyelje, aki sze­rint rossz az idő­mérő edzé­sek új rend­szere!

Forradalmi változásról döntöttek a Forma-1 vezetői

Forradalmi változásról döntöttek a Forma-1 vezetői

Ke­gyet­len ver­seny az első rajt­he­lyért.

Va­ló­szí­nű­leg már idén életbe lép az új le­bo­nyo­lí­tási mód. Az ed­di­gi­nél iz­gal­ma­sabb, sokak sze­rint ke­gyet­len ver­seny dönt­het az első rajt­hely­ről.

Kemény kritika: ostobák és kapzsik a Forma-1 vezérei

Kemény kritika: ostobák és kapzsik a Forma-1 vezérei

Ecc­les­tone be­szólt, most vissza­kapja.

Nem úszta meg vá­lasz nél­kül Ber­nie Ecc­les­tone, aki meg­le­pe­tésre a saját "ter­mé­két" húzta le. Ke­ve­sen ér­te­nek egyet a Forma-1 urá­val.

Párduc, oroszlán, gorilla és F1: Ecclestone tovább gyarmatosít

Párduc, oroszlán, gorilla és F1: Ecclestone tovább gyarmatosít

Las­san már nem marad kon­ti­nens Forma-1 nél­kül. Ant­ark­tisz fel­ké­szül?

Újra hó­dí­tani ké­szül a szá­guldó cir­kusz nagy­ha­talmú ura. Las­san már nem marad kon­ti­nens Forma-1 nél­kül. Ant­ark­tisz fel­ké­szül?

Nézhetetlen a Forma-1, kiborult a nagyfőnök

Nézhetetlen a Forma-1, kiborult a nagyfőnök

Nincs jó vé­le­ménnyel a saját biz­ni­szé­ről a Forma-1 ura. Ber­nie Ecc­les­tone sze­rint min­den idők leg­rosszabb kor­sza­kát éli a sportág.

Nincs jó vé­le­ménnyel a saját biz­ni­szé­ről a Forma-1 ura. Ber­nie Ecc­les­tone sze­rint min­den idők leg­rosszabb kor­sza­kát éli a sportág. Úgy véli, je­len­legi hely­ze­té­ben néz­he­tet­len, fi­karc­nyi iz­gal­mat sem tar­to­gat, min­den könnye­dén meg­jó­sol­ható.

Kínos! Drog miatt ülhet az F1-főnök veje

Drog miatt ülhet az F1-főnök veje

Na­gyon sú­lyos gya­nú­val tar­tóz­tat­ták le Ta­mara Ecc­les­tone fér­jét. A férfi a plety­kák sze­rint akár élet­fogy­tig­lani bör­tön­bün­te­tést is kap­hat.

Na­gyon sú­lyos gya­nú­val tar­tóz­tat­ták le Ta­mara Ecc­les­tone fér­jét. A férfi a plety­kák sze­rint akár élet­fogy­tig­lani bör­tön­bün­te­tést is kap­hat.

Így még nem láthattad C. Ronaldo ultraszexi exét!

Így még nem láthattad C. Ronaldo szexi exét!

Sz­tár­pa­rádé a kitz­bü­heli sí­ver­se­nyen.

Sz­tár­pa­rádé a kitz­bü­heli sí­ver­se­nyen. Hol­ly­woodi és F1-csil­la­gok, nagy­ha­talmú po­li­ti­ku­sok és sport­ve­ze­tők a havon. De mind el­búj­hat Irina mö­gött.

Szexi képekkel jelentkezett Ecclestone lánya

Szexi képekkel jelentkezett Ecclestone lánya

Bi­ki­ni­ben állt a ka­me­rák elé.

A Forma-1 ura, Ber­nie Ecc­les­tone büszke lehet lá­nyára, aki­ről ismét dögös képek ké­szül­tek. Ez­út­tal bi­ki­ni­ben állt a ka­me­rák elé.

Kicsinyes bosszú az F1-ben: ezért nem láttad győzni Hamiltont

Kicsinyes bosszú az F1-ben: ezért nem láttad győzni Hamiltont

Dúl­nak-fúl­nak a Mer­ce­des­nél. Hiába arat­tak ket­tős győ­zel­met, az au­tó­i­kat alig mu­tatta a tévé.

Forma-1: Így lett Moszkvából Mogyoród

Forma-1: Így lett Moszkvából Mogyoród

29 éve írja a sport­tör­té­nel­met a Hun­ga­ror­ing.

Sport­tör­té­nel­met írt a Hun­ga­ror­ing: 29 éve a hi­deg­há­bo­rú­ban, a vas­füg­göny mö­gött kez­dő­dött.

Elárulta a legenda: így turbózzák fel a Forma-1-et!

Elárulta a legenda: így turbózzák fel a Forma-1-et!

Niki Lauda 2017-től óri­ási vál­to­zá­so­kat ígér. Gyor­sabb, lát­vá­nyo­sabb, iz­gal­ma­sabb lesz az F1.

Vettel megint káromkodott! Ezúttal az F1-vezérnek szólt be

Vettel megint káromkodott! Ezúttal az F1-vezérnek szólt be

A négy­sze­res vi­lág­baj­nok sztár ütős vá­laszt adott a Forma-1 urá­nak kri­ti­ká­jára.