CÍMKE: 'bénulás'

Két órán át műtötték Barabás Kiss Zoltánt, durva, ami ezután történt

Két órán át műtötték Barabás Kiss Zoltánt, durva, ami ezután történt

A 48 éves szí­nészt ked­den en­ged­ték haza az Or­szá­gos Ge­rinc­gyó­gyá­szati Köz­pont­ból.

Az orvosok sem értették, lebénult és megszólalni sem tudott a fiatal lány

Az orvosok sem értették, lebénult és megszólalni sem tudott a fiatal lány

Hosszú vizs­gá­la­tok sora után de­rült ki, hogy egy gyógy­szer okozta Kat­ri­ná­nál a kínzó tü­ne­te­ket.

Horrortörténet! Nevetőgáztól bénult le egy fiatal anyuka

Horrortörténet! Nevetőgáztól bénult le egy fiatal anyuka

A nő egy bu­li­ban ti­zenöt bó­du­lást okozó lufit szí­vott, mi­köz­ben férje vi­gyá­zott gye­re­kükre.

A nő egy bu­li­ban ti­zenöt bó­du­lást okozó lufit szí­vott, mi­köz­ben férje vi­gyá­zott gye­re­kükre. Nem érezte, hogy túl­zásba vitte.

Nagy a baj, mentő vitte el a moziból a népszerű magyar színészt

Nagy a baj, mentő vitte el a moziból a népszerű magyar színészt

Két éve har­col egy eddig is­me­ret­len be­teg­ség­gel a TV2 egy­kori sztárja.

Két éve har­col egy eddig is­me­ret­len be­teg­ség­gel a TV2 egy­kori sztárja, az or­vo­sok te­he­tet­le­nek.

Brutális, csapattársa bénította le a magyar válogatott sztár karját

Brutális, csapattársa bénította le a magyar válogatott sztár karját

Nagy Vik­tor­nak ez biz­to­san fájt...

Nagy Vik­tor kel­le­met­len per­ce­ket élt át Vámos Már­ton lö­vése után.

Részlegesen lebénult a Bulgáriában megsérült magyar lány

Részlegesen lebénult a Bulgáriában megsérült magyar lány

Bur­kus Va­nes­sza sú­lyos au­tó­bal­ese­tet szen­ve­dett Bul­gá­ri­á­ban, nem fogja tudni moz­gatni a fejét.

Bur­kus Va­nes­sza sú­lyos au­tó­bal­ese­tet szen­ve­dett Bul­gá­ri­á­ban, nem fogja tudni moz­gatni a fejét.

Félrekezelték a rendelőben, lebénult a magyar énekes arca!

Félrekezelték a rendelőben, lebénult a magyar énekes arca!

Oli­vér több­ször is járt or­vos­nál.

Oli­vér több­ször is járt or­vos­nál, azon­ban mire ke­zelni kezd­ték, már nem le­he­tett meg­ál­lí­tani a bé­nu­lást.

Stroke-tól lebénult férjét ápolja Borbáth Ottília

Stroke-tól lebénult férjét ápolja Borbáth Ottília

Min­den­től óvja a fér­jét.

A szí­nész­nő­nek nem szü­le­tett soha gyer­meke, de hálás a fér­jé­nek, akit min­den módon óvni pró­bál.

Nincs tovább, kilátástalan helyzetben van a magyar sztár

Nincs tovább, kilátástalan helyzetben van a magyar sztár

Kór­ház­ban ápol­ják Som La­jost, mi­u­tán már lábra sem tud állni.

Kór­ház­ban ápol­ják Som La­jost, mi­u­tán már lábra sem tud állni. Nem ment el elő­ször or­vos­hoz a le­gen­dás Pi­ra­mis együt­tes ala­pító tagja, azt hitte, majd ma­gá­tól meg­gyó­gyul. Pedig ami­óta ki­ra­bol­ták és meg­ver­ték az utcán, csak bot­tal bír járni.

Kulka János bal keze nem mozdul!

Kulka János bal keze nem mozdul!

Csak na­gyon las­san javul a szí­nész ál­la­pota.

Mi­köz­ben egy or­szág ag­gó­dik a múlt héten stroke-ot ka­pott szí­nész éle­té­ért, ő a kór­házi ágyon küzd, mint egy orosz­lán.

Sokkoló diagnózis: bukása után lebénult a sportoló

Sokkoló diagnózis: bukása után lebénult a sportoló

Nagy esése után kép­te­len moz­gatni a lá­bait Lukas Mül­ler oszt­rák sí­ugró.

Lebénult egy rúdugró, segítene a sisak

Lebénult egy rúdugró, segített volna a sisak

Ugrás köz­ben szen­ve­dett tra­gi­kus bal­ese­tet.

Kira Grün­berg ugrás köz­ben szen­ve­dett tra­gi­kus bal­ese­tet.

Ettől retteg a Viszkis

Ettől retteg a Viszkis

Ti­zen­há­rom évet ült, egyet­len parája azon­ban ma­radt.

Ti­zen­há­rom évet ült bör­tön­ben, majd sza­ba­du­lá­sát kö­ve­tően jó útra tért, és új éle­tet kez­dett. Egyet­len parája azon­ban ma­radt, és ettől még a bör­tön­nél is job­ban ret­teg.