CÍMKE: 'beavatkozás'

Elsápadtak az orvosok: Ezt műtötték ki egy nő torkából

Elsápadtak az orvosok: Ezt műtötték ki egy nő torkából

A sze­ren­csét­le­nül járt asszony el­vi­sel­he­tet­len fej­fá­jásra pa­nasz­kodva ke­rült be a kli­ni­kára.

Elfertőződött a seb, műteni kellett Csórics Balázst

Elfertőződött a seb, műteni kellett Csórics Balázst

A leg­bát­rabb páros ver­seny­zője saját lábán sé­tált be a kór­házba. Utána de­rült ki, hogy nagy a baj.

A leg­bát­rabb páros ver­seny­zője saját lábán sé­tált be a kór­házba. Utána de­rült ki, hogy nagy a baj.

Pokoli kínok közt haldoklik 36 kilós melle miatt a magyar lány

Pokoli kínok közt haldoklik 36 kilós melle miatt a magyar lány

And­rea még csak 26 éves, de már csak hó­nap­jai le­het­nek hátra...

And­rea még csak 26 éves, de már csak hó­nap­jai le­het­nek hátra. Meg­bánta a 7 évvel ez­előtti be­avat­ko­zást, ami­től mel­lei 36 ki­lósra nőt­tek...

Megtudtuk, fájdalmas beavatkozáson esett át Vámos Erika

Megtudtuk, fájdalmas beavatkozáson esett át Vámos Erika

A Több mint testőr há­zi­gaz­dája a Ri­post­nak be­szélt az ál­la­po­tá­ról. Ke­mény pil­la­na­to­kat élt át a mű­tő­asz­ta­lon.

A Több mint testőr há­zi­gaz­dája a Ri­post­nak be­szélt az ál­la­po­tá­ról. Ke­mény pil­la­na­to­kat élt át a mű­tő­asz­ta­lon.

Megszólalt műtétje után a rákkal küzdő magyar színész: Újra van remény

Megszólalt műtétje után a rákkal küzdő magyar színész: Újra van remény

Fáj­dal­mai meg­szűn­tek, és már arra is re­á­lis esély van, hogy ha­tá­sos lesz a rá váró hossza­dal­mas ke­ze­lés.

Életmentő műtétje után újra színpadon a magyar énekesnő

Életmentő műtétje után újra színpadon a magyar énekesnő

Me­linda a rend­sze­res szű­rő­vizs­gá­la­tok­nak kö­szön­heti éle­tét. A gyors be­avat­ko­zás után, már újra éne­kel.

Me­linda a rend­sze­res szű­rő­vizs­gá­la­tok­nak kö­szön­heti éle­tét. A gyors be­avat­ko­zás után, már újra éne­kel.

Komoly műtétre készül Vitányi Judit!

Komoly műtétre készül Vitányi Judit!

A hír­adós­nak régi álma tel­je­sül.

A hír­adós­nak régi álma tel­je­sül, ugyanis nem­so­kára, 27 év után el­vé­ge­zik rajta az áhí­tott be­avat­ko­zást.

Visszatért a halál szorításából a Megasztár felfedezettje

Visszatért a halál szorításából a Megasztár felfedezettje

Az éne­kesnő már­ci­us­ban mondta le min­den fel­lé­pé­sét, mert fel­fe­de­zett egy cso­mót a szer­ve­ze­té­ben.

Komoly műtéten esett át a TV2 híradósa

Komoly műtéten esett át a TV2 híradósa

A tévés 27 év után hozta meg a dön­tést, hogy alá­veti magát a lé­ze­res szem­mű­tét­nek. Hálás az or­vo­sok­nak, hi­szen el­dob­hatta gyű­lölt szem­üve­gét.

A tévés 27 év után hozta meg a dön­tést, hogy alá­veti magát a lé­ze­res szem­mű­tét­nek. Hálás az or­vo­sok­nak, hi­szen el­dob­hatta gyű­lölt szem­üve­gét.

Levideózták, fájdalmas beavatkozáson esett át Judy

Levideózták, fájdalmas beavatkozáson esett át Judy

Né­hány má­sod­per­cig be­pil­lant­ha­tunk a ke­ze­lés me­ne­tébe. Vajon ka­pott fáj­da­lom­csil­la­pí­tót?

Fotó a műtőasztalról: megoperálják Gáspár Evelint!

Fotó a műtőasztalról: megoperálják Gáspár Evelint!

Gás­pár Győző na­gyob­bik lánya az Ins­tag­ram-ol­da­lára töl­tötte fel a be­avat­ko­zás előtti fény­ké­pet!

Komoly műtét előtt áll Gáspár Evelin, kiderült, mit mondott az orvos!

Komoly műtét előtt áll Gáspár Evelin, kiderült, mit mondott az orvos!

A fi­a­tal lány évek óta küzd a kel­le­met­len prob­lé­má­val, most úgy tűnik, meg­ol­dód­hat­nak a gond­jai.

Ijesztő plasztika: Megbánta a botoxoltatást Csepregi Éva!

Ijesztő plasztika: Megbánta a botoxoltatást Csepregi Éva!

Nem tit­kolja: ki­pró­bált né­hány szé­pé­szeti be­avat­ko­zást, ám volt, ami­ben csa­lód­nia kel­lett!