CÍMKE: 'bangóné borbély ildikó'

Bangóné csak azért is folytatja a patkányozást

Bangóné csak azért is folytatja a patkányozást

A bot­rány el­in­dí­tója, Ban­góné csak azért is foly­tatja a pat­ká­nyo­zást.

Bangóné Borbély Ildikó távozzon önként a magyar közéletből

Bangóné távozzon a közéletből

A ma­gyar köz­élet­ből való tá­vo­zásra és par­la­menti man­dá­tuma vissza­adá­sára szó­lí­totta fel a Fi­desz frak­ció­ve­ze­tője a szo­ci­a­lista kép­vi­se­lőt.