CÍMKE: 'balhé'

Órási botrány tört ki Stohl András előadása után

Órási botrány tört ki Stohl András előadása után

A bu­da­pesti szín­ház a Fa­ce­book-ol­da­lán kö­zölte a fel­há­bo­rító rész­le­te­ket.

Nagyon bizarr bosszút állt a megcsalt feleség: a férj kővé dermedt

Nagyon bizarr bosszút állt a megcsalt feleség: a férj kővé dermedt

Dur­ván meg­bűn­hő­dött csal­fa­sá­gáért. Örökre em­lé­kezni fog arra az es­tére...

Dur­ván meg­bűn­hő­dött csal­fa­sá­gáért.

Még fürdőnadrág sem volt náluk! Balhézni ment a strandra 100 fiatal

Még fürdőnadrág sem volt náluk! Balhézni ment a strandra 100 fiatal

A fürdő ven­dé­gei ve­szély­ben érez­ték ma­gu­kat.

A fürdő ven­dé­gei ve­szély­ben érez­ték ma­gu­kat. Sze­rin­tük egy­ér­telmű volt a bal­hés szán­dék.

Újabb ügy miatt büntették meg a Teréz körúti robbantót

Újabb ügy miatt büntették meg a Teréz körúti robbantót

A rá­csok mö­gött sem tud nyu­godni...

30 év bör­tönt ka­pott P. László, a Teréz kör­úti rob­bantó, aki, úgy tűnik, hogy a rá­csok mö­gött sem tud nyu­godni...

Durva, amit anyósa tett a fiatal feleséggel - a nő besokkolt

Durva, amit anyósa tett a fiatal feleséggel - a nő besokkolt

Sok do­logra szá­mí­tott a lány a há­zas­ság után. Erre nem.

Sok do­logra szá­mí­tott a lány a há­zas­ság után. Erre nem.

Kiakadt a nő, amikor felajánlotta szolgálatait a sógora

Teljesen kiakadt a feleség, amikor felajánlotta szolgálatait a sógora

Arc­pi­rító ja­vas­lat­tal ruk­kolt elő a pasi.

Arc­pi­rító ja­vas­lat­tal ruk­kolt elő a férfi, az asszony egész egy­sze­rűen nem ta­lált sza­va­kat, ezért úgy dön­tött, hogy...

Elvesztette a türelmét: Bankban balhézott Kulcsár Edina

Elvesztette a türelmét: Bankban balhézott Kulcsár Edina

Kul­csár Edina vég­te­le­nül tü­rel­mes te­rem­tés­nek tartja magát, de van úgy, hogy nála is el­sza­kad a cérna.

Kul­csár Edina vég­te­le­nül tü­rel­mes te­rem­tés­nek tartja magát, de van úgy, hogy nála is el­sza­kad a cérna.

Megvan a döntés, 18 Fradi-szurkolót ítéltek el a 2017-es balhé ügyében

Megvan a döntés, 18 Fradi-szurkolót ítéltek el a 2017-es balhé ügyében

Egyi­kük vég­re­haj­tandó bör­tön­bün­te­tést ka­pott. Az íté­let nem jog­erős.

Első fokon ti­zen­nyolc sze­mélyt ítélt el, egyi­kük vég­re­haj­tandó bör­tön­bün­te­tést ka­pott.

Komoly balhé a PSG-nél, Neymar bunyózni akart a csapattársával

Balhé, Neymar bunyózni akart a csapattársával

El­bo­rult a bra­zil sztár agya.

A bra­zil fo­ci­sztár ne­ki­ment volna Ju­lian Drax­ler­nek, de Tu­che­lék szét­vá­lasz­tot­ták őket. Mind­ket­ten fe­szül­tek vol­tak az utóbbi idő­ben.

Ennél kínosabbat nem élhet meg család: a lány bakija okozott szexbalhét a szülők közt

Ennél kínosabbat nem élhet meg család: a lány bakija okozott szexbalhét a szülők közt

Egé­szen bi­zarr bot­rány ke­re­ke­dett.

Egé­szen bi­zarr bot­rány ke­re­ke­dett egy csa­lád­ban. Ilyet még nem hal­lot­tál.

Balhé Szegeden, egymásnak esett a két sztáredző a sajtótájékoztatón

Balhé Szegeden, egymásnak esett a két sztáredző a sajtótájékoztatón

Pap­ri­kás han­gu­lat­ban ért véget a Sze­ged és a Var­dar Sz­kopje össze­csa­pása.

Pap­ri­kás han­gu­lat­ban ért véget a Sze­ged és a Var­dar Sz­kopje össze­csa­pása férfi ké­zi­labda BL-ben.

Petrjak ügynöke kemény szavakkal szállt bele a Fradiba

Petrjak ügynöke kemény szavakkal szállt bele a Fradiba

A zöld-fe­hé­rek sze­rint nem volt kor­rekt az ukrán já­té­kos, most meg­szó­lalt a másik oldal is.

A zöld-fe­hé­rek sze­rint nem volt kor­rekt az ukrán já­té­kos, most meg­szó­lalt a másik oldal is. Vél­he­tően lesz foly­ta­tása az ügy­nek.

Kipakolt a magyar fociválogatott sztárja a bíróról

Kipakolt a magyar fociválogatott sztárja a bíróról

A siker da­cára is bosszan­ko­dik.

Nem jel­lemző Gu­lá­csira, de most na­gyon ki­akadt a já­ték­ve­zető vi­sel­ke­dése miatt. A siker da­cára is bosszan­ko­dik.

Szemtelenül beszólt Dárdainak egy játékosa a Herthánál

Szemtelenül beszólt Dárdainak egy játékosa a Herthánál

Alig várja, hogy végre el­men­jen.

Alig várja a hol­land után­pót­lás-vá­lo­ga­tott lab­da­rúgó, hogy végre el­men­jen. Nagy ter­vek­kel ér­ke­zett Ber­linbe, de fél­re­sik­lot­tak a dol­gai.

Felháborító felvétel került ki a híres sportolóról! - videó

Felháborító felvétel került ki a híres sportolóról! - videó

Egy szál­loda előtt bal­hé­zott.

Egy szál­loda előtt bal­hé­zott Conor McG­re­gor, ami­ből rend­őr­ségi ügy is lett.

Kiakadt a TV2 sztárja: dühösen nyilatkozott a társáról

Kiakadt a TV2 sztárja: dühösen nyilatkozott a társáról

Reni ismét csa­ló­dott Ru­di­ban.

Reni úgy érzi, hogy Rudi nem vi­sel­ke­dett csa­pat­ka­pi­tány­hoz mél­tóan.

Áll a bál Michael Schumacher körül, elárulta a régi barát

Áll a bál Michael Schumacher körül, elárulta a régi barát

Ber­nie Ecc­les­tone meg­hib­bant?

Ber­nie Ecc­les­tone meg­hib­bant? Schumi saj­nos nem tudja meg­vé­deni magát, de vé­del­mébe vette más.

Megszólalt Fucsovics Marci, sorsdöntő lépésre készül

Megszólalt Fucsovics Marci, sorsdöntő lépésre készül

A 2020-as olim­pia lebeg a szeme előtt.

Az első számú ma­gyar te­ni­szező ott akar lenni az olim­pián, ezért békét kötne a szö­vet­ség­gel. A konflik­tu­sok­tól tu­da­to­san tartja távol magát.

Balhé Berlinben, keményen beszólt Dárdainak egy játékosa

Balhé Berlinben, keményen beszólt Dárdainak egy játékosa

Sze­rinte a ma­gyar edző tehet min­den rossz­ról.

Sze­rinte az edző tehet min­den­ről. Csak a bot­rá­nyos nyi­lat­ko­za­tá­val tűnt ki a Bayern­ből iga­zolt te­het­ség.

Újabb balhé: durva szavakkal illették a TV2 sztárját

Újabb balhé: durva szavakkal illették a TV2 sztárját

Az Exat­lon­ban el­kez­dő­dött az egyéni játék, már nin­cse­nek csa­pa­tok. A Baj­no­kok nem kí­mél­ték a tár­su­kat.

Az Exat­lon­ban el­kez­dő­dött az egyéni játék, már nin­cse­nek csa­pa­tok. A Baj­no­kok ver­seny­zői nem kí­mél­ték a tár­su­kat.

Itt az első balhé: borította a bilit a csapatról a válogatott sztárja

Itt az első balhé: borította a bilit a csapatról a válogatott sztárja

Szo­kás sze­rint nem tür­tőz­tette magát a ru­ti­nos fo­cista. Ko­rábbi csa­pat­társa sze­rint hi­bá­zott, hogy ki­te­re­gette a szennyest.

Vihart kavart Marco Rossi az olasz fociban, így reagált a balhéra

Vihart kavart Marco Rossi az olasz fociban, így reagált a balhéra

A li­ga­el­nök már az ügyész­sé­get is em­le­gette az el­hang­zot­tak miatt. Vajon lesz foly­ta­tása, vagy most már ennyi­ben marad a kínos ügy?

A li­ga­el­nök már az ügyész­sé­get is em­le­gette az el­hang­zot­tak miatt. Vajon lesz foly­ta­tása, vagy most már ennyi­ben marad a kínos ügy?

Részeg egyetemi tanár tette pokollá a repülőutat! - videó

Részeg egyetemi tanár tette pokollá a repülőutat! - videó

Egy üveg vod­kát ivott meg a mos­dó­ban a férfi, a pia ha­tá­sára pedig ag­resszívvé vált...

Egy üveg vod­kát ivott meg a mos­dó­ban a férfi, a pia ha­tá­sára pedig ag­resszívvé vált: üvöl­tözni és ve­re­kedni kez­dett.

Kiborította a bilit a Vidi exfocistája, súlyos dolgokkal állt elő

Kiborította a bilit a Vidi exfocistája

A szer­bek sze­rint La­zovics­ról be­szélt.

Szt­e­fan Scse­povics azt ál­lítja, hogy fo­lya­ma­to­san meg­alázta és sér­te­gette az egyik honfi­társa. Nevet nem mon­dott, de a szer­bek sze­rint egy­ér­tel­műen Danko La­zovicsra utalt.

Áll a bál Madridban, betelt a pohár a Real sztárjánál

Áll a bál Madridban, betelt a pohár a Real sztárjánál

Ser­gio Ramos az el­nök­kel üvöl­tö­zött.

Az Ajax el­leni ve­re­ség után Flo­ren­tino Pérez le­szidta a sztá­ro­kat, Ser­gio Ramos aztán vissza­szólt az el­nök­nek. Ebből ala­kult ki egy heves szó­vál­tás.

Majkával posztolt árulkodó fotót Curtis

Majkával posztolt árulkodó fotót Curtis

Ta­valy év végén vál­tak külön, azóta is min­den­kit ér­de­kel, hogy mi lesz ez­után. A ra­jon­gók sze­ret­nék őket újra együtt látni a szín­pa­don.

Ta­valy év végén vál­tak külön, azóta is min­den­kit ér­de­kel, hogy mi lesz ez­után. A ra­jon­gók sze­ret­nék őket újra együtt látni a szín­pa­don.

Kiderült az igazság a TV2 sztárjáról, ez áll a balhé hátterében

Kiderült az igazság a TV2 sztárjáról, ez áll a balhé hátterében

Dro­b­ina Nor­bert el­mondta, miért ala­kul­ha­tott ki a konflik­tus Dombi Ru­dolf és közte.

Dro­b­ina Nor­bert el­mondta, miért ala­kul­ha­tott ki a konflik­tus Dombi Ru­dolf és közte.

Mennyiért lógnak az ellenzéki képviselők?

Mennyiért lógnak az ellenzéki képviselők?

Sok eset­ben mil­lió fe­letti fi­ze­té­sért cse­rébe nem dol­goz­nak.

Havi egy­mil­lió fo­rint kö­zeli, il­letve sok eset­ben mil­lió fe­letti fi­ze­té­sért cse­rébe nem vesz­nek részt a par­la­menti mun­ká­ban, akik úgy­mond a kor­mány­zati par­la­menti több­ség­gel szem­ben lép­nek fel.

Berágott pletykálkodó csapattársaira a Real ásza

Berágott pletykálkodó csapattársaira a Real ásza

Ket­ten is ki­húz­ták a gyu­fát.

Co­ur­tois és Mar­celo is ki­húzta a gyu­fát Ga­reth Bale-nél. A walesi já­té­kos már a pá­lyán is ki­mu­tatta a dühét.

Újabb balhé: kemény szavakkal illette csapattársa Dombi Rudolfot

Újabb balhé: kemény szavakkal illette csapattársa Dombi Rudolfot

Fodor Raj­mund aljas do­log­nak tar­totta Rudi vi­sel­ke­dé­sét a va­cso­rá­nál az Exat­lon Hun­gary-ben.

Balhé a BL-rangadón: kiderült, mi történt a lefújás után

Balhé a BL-rangadón: kiderült, mi történt a lefújás után

Össze­tű­zésbe ke­ve­re­dett a két edző.

Össze­tű­zésbe ke­ve­re­dett a két edző a fe­szült Li­ver­pool-Bayern meccs végén. Így látta a kis­pa­dok előtt tör­tén­te­ket Jür­gen Klopp és Niko Kovac.

Óriási balhét okoztak a focihuligánok

Óriási balhét okoztak a focihuligánok

Sok dolga volt a bol­gár rend­őr­ség­nek a vá­rosi rang­adón. Ha­lá­los ál­do­za­tot is kö­ve­telt már a két ri­vá­lis szófiai tábor el­len­sé­ges­ke­dése.

Sok dolga volt a bol­gár rend­őr­ség­nek. Ha­lá­los ál­do­za­tot is kö­ve­telt már a két ri­vá­lis tábor el­len­sé­ges­ke­dése.

Balhé Madridban, 1,5 milliós szerelésben égette magát a sztár

Balhé Madridban, 1,5 milliós szerelésben égette magát a sztár

Tökös volt, és meg is mu­tatta.

Tökös volt, és meg is mu­tatta. Újra be­bi­zo­nyo­so­dott a BL-rang­adón, hogy nem a ruha teszi az úri­em­bert.

Nincs megállás: fokozódik a feszültség a TV2 két sztárja között

Nincs megállás: fokozódik a feszültség a TV2 két sztárja között

Dombi Ru­dolf és Dro­b­ina Nor­bert nem tud­ják fél­re­tenni az el­len­té­te­i­ket.

Hihetetlen botrány, focidrukkerek ostromolták meg a tévéstúdiót

Hihetetlen botrány, focidrukkerek ostromolták meg a tévéstúdiót

Min­den fron­ton tá­ma­dást in­dí­tot­tak a nürn­bergi fa­na­ti­ku­sok.

Füst, sér­té­sek, do­bá­lás és du­la­ko­dás. Min­den fron­ton tá­ma­dást in­dí­tot­tak a nürn­bergi fa­na­ti­ku­sok.

Óriási balhé Spanyolországban, kilép a Real Madrid a bajnokságból?

Óriási balhé Spanyolországban, kilép a Real Madrid a bajnokságból?

Áll a bál a Hanga Ádá­mék győ­zel­mé­vel véget ért ko­sa­ras ku­pa­döntő után.

Áll a bál a Hanga Ádá­mék győ­zel­mé­vel véget ért ko­sa­ras ku­pa­döntő után. Cél­ke­reszt­ben a bí­rás­ko­dás.

Megint balhéznak a balosok, most a képviselőházban

Megint balhéznak a balosok, most a képviselőházban

Nem nyug­sza­nak a bal­ol­da­li­nak mon­dott hő­zöngő "po­li­ti­ku­sok", ha más­hogy nem megy, az Or­szág­gyű­lés men­telmi bi­zott­sá­gá­nak ülése előtt.

Nem nyug­sza­nak a bal­ol­da­li­nak mon­dott hő­zöngő "po­li­ti­ku­sok", ha más­hogy nem megy, az Or­szág­gyű­lés men­telmi bi­zott­sá­gá­nak ülése előtt. Egyéb­ként az ülés na­pi­rend­jén el­len­zéki kép­vi­se­lők men­telmi ügye, il­letve men­telmi jog meg­sér­té­sé­vel kap­cso­la­tos be­je­len­té­sek vizs­gá­lata sze­re­pel.

Dagad a botrány: durván kiosztotta egymást a TV2 két sztárja

Dagad a botrány: durván kiosztotta egymást a TV2 két sztárja

Fo­ko­zó­dik a fe­szült­ség a két já­té­kos kö­zött.

Fo­ko­zó­dik a fe­szült­ség a két já­té­kos kö­zött.

Balhés sztár jött az NB I-be, magyarul üzent a korábbi Bundesliga-ász

Balhés sztár jött az NB I-be, magyarul üzent a korábbi Bundesliga-ász

Dár­dai baja is meg­gyűlt már a Hert­há­nál a most Kis­pestre iga­zolt Ben-Hat­i­rá­val. Nem csak a pá­lyán ér­de­mes fi­gyelni rá.

Botrány a Music FM irodájánál: Nem engedik be a dolgozókat

Botrány a Music FM irodájánál: Nem engedik be a dolgozókat

Biz­ton­sági őrök aka­dá­lyoz­ták, hogy az éj­szaka el­né­mí­tott rádió mun­ka­tár­sai el­vi­hes­sék sze­mé­lyes hol­mi­ja­i­kat, il­letve meg­kez­dőd­hes­sen a bon­tás.

Folytatódik a balhé: ismét nekimentek Aleskának

Folytatódik a balhé: ismét nekimentek Aleskának

Dombi Ru­dolf és Fodor Raj­mund ér­tet­le­nül áll Ale­ska tel­je­sít­mé­nye előtt. Nem tud­ják mi­té­vők le­gye­nek.

Dombi Ru­dolf és Fodor Raj­mund ér­tet­le­nül áll Ale­ska tel­je­sít­mé­nye előtt. Nem tud­ják mi­té­vők le­gye­nek.

Újabb balhé: egymásnak estek a TV2 sztárjai

Újabb balhé: egymásnak estek a TV2 sztárjai

Forr­nak az in­du­la­tok Dombi Ru­dolf és Sáf­rány Emese kö­zött. Vajon mi lesz ennek a vége?

Forr­nak az in­du­la­tok Dombi Ru­dolf és Sáf­rány Emese kö­zött. Vajon mi lesz ennek a vége?

Kővé vált az anyuka, mikor meglátta, mit művelt babájával az őrült nagymama

Kővé vált az anyuka, mikor meglátta, mit művelt babájával az őrült nagymama

Bru­tá­lis, amit lá­tott a kis­mama, ami­kor le­vette a gye­rek­ről a sap­kát.

Bru­tá­lis, amit lá­tott a kis­mama, ami­kor le­vette a gye­rek­ről a sap­kát.

Nagy a baj Zakopanéban, balhéba torkollt a súlyos sérülés

Nagy a baj Zakopanéban, balhéba torkollt a súlyos sérülés

Na­gyot esett a győz­tes sí­ugró. Edzője sze­rint nem csak ő, de a ver­seny szer­ve­zői is na­gyot hi­báz­tak.

Komoly balhé, majdnem összeverekedett a TV2 két sztárja

Komoly balhé, majdnem összeverekedett a TV2 két sztárja

A lelki ter­he­lést lát­ha­tóan a Ki­hí­vók vi­se­lik ne­he­zeb­ben.

Balhé a műsorban: egymásnak esett a TV2 két sztárja

Balhé a műsorban: egymásnak esett a TV2 két sztárja

Vi­ki­nek nem tet­szett va­lami.

Viki ne­hez­mé­nyezte társa vi­sel­ke­dé­sét.

Kirúgása után magyarázkodik a magyar énekes

Kirúgása után magyarázkodik a magyar énekes

Fur­csa, de mégis igaz...

Fur­csa, de mégis igaz, a le­gen­dás ze­ne­kar front­em­be­rét simán ki­pen­de­rí­tet­ték a ze­nész­tár­sai. Az eset kap­csán meg­szó­lalt az éne­kes.

Karddal esett egymásnak két férfi a forgalmas úton! - videó

Karddal esett egymásnak két férfi a forgalmas úton! - videó

Ugya­n­abba a nőbe lett sze­rel­mes a két pasi, ezért tört ki kö­zöt­tük a balhé Ro­má­ni­á­ban.

Ugya­n­abba a nőbe lett sze­rel­mes a két pasi, ezért tört ki kö­zöt­tük a balhé Ro­má­ni­á­ban.

Őrült felfordulást okozott egy részeg pár a karácsonyi vásárban! - videó

Őrült felfordulást okozott egy részeg pár a karácsonyi vásárban! - videó

Ittak, tör­tek-zúz­tak és még egy lánc­fű­rész is elő­ke­rült. Ter­mé­sze­te­sen Orosz­or­szág­ban tör­tént az esett.

Maradona elveszítette az eszét, ököllel támadt egy fotósra

Maradona elveszítette az eszét, ököllel támadt egy fotósra

Alig tud­ták le­fogni a fo­ci­le­gen­dát.

Az ar­gen­tin fo­ci­le­gen­dát alig tud­ták le­fogni a kö­rü­lötte álló em­be­rek. Az ügy­nek vél­he­tően lesz foly­ta­tása.

Újabb botrány a Berki házaspár és Hódi Pamela között

Újabb botrány a Berki házaspár és Hódi Pamela között

Úgy tűnik, sosem ér véget az adok-kapok Berki Krisz­tián, a fe­le­sége, Mazsi és Hódi Pa­mela kö­zött.

Úgy tűnik, sosem ér véget az adok-kapok Berki Krisz­tián, a fe­le­sége, Mazsi és Hódi Pa­mela kö­zött.

Durva, vér és hatalmas lángok a lelátón a foci BL-ben

Durva, vér és hatalmas lángok a lelátón a foci BL-ben

Az athéni Olim­piai Sta­di­on­ban össze­csap­tak az AEK és az Ajax fa­na­ti­ku­sai, Mo­lo­tov-kok­tél is rob­bant.

Az athéni Olim­piai Sta­di­on­ban össze­csap­tak az AEK és az Ajax fa­na­ti­ku­sai, Mo­lo­tov-kok­tél is rob­bant. A mér­kő­zést végül az Ajax nyerte.

Óriási balhé a világsztárok között, középpontban Cristiano Ronaldo

Óriási balhé a világsztárok között, középpontban Cristiano Ronaldo

Majd­nem bunyó lett a vége. Le kel­lett fogni a taj­tékzó Hi­gu­a­ínt, majd­nem ne­ki­ment a Juve csil­la­gá­nak.

Úszóháború újratöltve: Hosszú Katinka üzent, megszólalt Gyárfás is

Úszóháború újratöltve: Hosszú Katinka üzent, megszólalt Gyárfás is

Me­gint áll a bál a sport­ág­ban. A ma­gyar vi­lág­sztár nem hát­rál meg, bár­hogy is ka­pá­ló­zik a nem­zet­közi szö­vet­ség.

Hihetetlen balhé, tévést vert a világsztár focista

Hihetetlen balhé, tévést vert a világsztár focista

Bot­rá­nyo­san vi­sel­ke­dett Ri­béry. El­bo­rult az agya, ami­kor honfi­társa a hi­bá­i­val szem­be­sí­tette.

Bot­rá­nyo­san vi­sel­ke­dett Ri­béry. Tel­je­sen el­bo­rult az agya, ami­kor honfi­társa a hi­bá­i­val szem­be­sí­tette. Papin és Rafinha fé­kez­ték meg a fe­ne­gye­re­ket.

Őrült káosz a vonatállomáson, egymást ütötték az utasok! - videó

Őrült káosz a vonatállomáson, egymást ütötték az utasok! - videó

Egy idő után nem bír­ták to­vább az uta­sok a stresszt, el­sza­ba­dult a pokol.

Egy idő után nem bír­ták to­vább az uta­sok a stresszt, és bru­tá­lis módon el­sza­ba­dult a pokol.

Durván megalázták a molett nőt, ritka aljas dolgot tettek vele

Durván megalázták a molett nőt, ritka aljas dolgot tettek vele

Ami­kor meg­tudta, mi tör­tént, un­do­rí­tó­nak ne­vezte az ese­tet. És tény­leg vissza­ta­szító az ügy.

Vérfürdő Tunéziában, elszabadult a pokol a BL-meccsen

Vérfürdő Tunéziában, elszabadult a pokol a BL-meccsen

Óri­ási balhé tört ki a rang­adón.

Óri­ási balhé tört ki a rang­adón. Ki­vet­kőz­tek ma­guk­ból a szur­ko­lók. Sé­rü­lé­sek és le­tar­tóz­ta­tá­sok tu­cat­jai a le­lá­tón.

Itt a válasz Schobert Norbi és Badár Tamás balhéjára, minden kiderült

Itt a válasz Schobert Norbi és Badár Tamás balhéjára, minden kiderült

A Csak show és más semmi zsű­ri­tagja csú­nyán meg­sér­tette Nor­bit.

A Csak show és más semmi zsű­ri­tagja csú­nyán meg­sér­tette Nor­bit.

Pisztollyal a kezében balhézott a sztárfocista

Bekattant a Barcelona sztárja: pisztollyal a kezében ment kórházba

Arda Turan előbb be­törte egy török pop­éne­kes orrát, majd azt kérte tőle, hogy ölje meg. Ez már a so­ka­dik bal­héja a fo­cis­tá­nak.

Arda Turan előbb be­törte egy török pop­éne­kes orrát, majd azt kérte tőle, hogy ölje meg. Ez már a so­ka­dik bal­héja a fo­cis­tá­nak.

Hihetetlen balhé a meccsen, focista verte rommá az edzőjét

Hihetetlen balhé a meccsen, focista verte rommá az edzőjét

A többi já­té­kos men­tette ki az ál­do­za­tot. Egy hétig dol­gozni sem tu­dott a német csa­pat szak­ve­ze­tője.

A többi já­té­kos men­tette ki az ál­do­za­tot. Egy hétig dol­gozni sem tu­dott a német csa­pat szak­ve­ze­tője.

Fegyverrel balhéztak össze a szomszédok a kertvárosban

Összebalhéztak a szomszédok a kertvárosban, még egy fegyver is előkerült! - videó

Nem sokon mú­lott a tra­gé­dia.

Az egyik szom­széd vi­rág­cse­re­pek­kel ütötte a má­si­kat, aki erre elő­ka­pott egy pisz­tolyt.

Ízekre szedi a net ezt a nőt - nem hiszed el, mit tett a pasijával

Ízekre szedi a net ezt a nőt - nem hiszed el, mit tett a pasijával

Ennél el­ké­pesz­tőbb uta­sí­tá­so­kat még nem is lát­tunk. Olyan lis­tát ka­pott a férfi, hogy a fal adja a má­si­kat!

Részegen tört-zúzott az amerikai csillag, letartóztatták

Részegen tört-zúzott az amerikai csillag, letartóztatás lett a vége

Lochte it­ta­san csi­nálta a fesz­ti­vált.

Ryan Lochte it­ta­san csi­nálta a fesz­ti­vált egy ho­tel­ban. A hat­szo­ros olim­piai baj­nok el­vo­nó­ká­rára vonul.

Balhé a TV2 stúdiójában: Cicaharc lett a feladatból

Balhé a TV2 stúdiójában: Cicaharc lett a feladatból

Hár­man fe­szül­nek egy­más­nak.

Kedd este egy hár­mas konflik­tus bor­zolja majd a ke­dé­lye­ket a TV2 fő­ző­show-jában. A három grá­cia nem bírt egy­más­sal.

Botrány a boltban: perverz jelenetet rögzített a kamera egy férfiról

Botrány a boltban: perverz jelenetet rögzített a kamera egy férfiról

Haj­me­resztő az eset, a dol­go­zók tel­je­sen ki­akad­tak, ami nem csoda.

Haj­me­resztő az eset, az üzlet dol­go­zói tel­je­sen ki­akad­tak, ami tel­jes­ség­gel ért­hető.

Kiderült az igazság: Így érez Curtis Majka iránt a drogbotrány óta

Kiderült az igazság: Így érez Curtis Majka iránt a drogbotrány óta

Több mint két hét telt el azóta, hogy ki­bo­rult a bili, azóta gya­nú­san nagy a csend Cur­tis és Majka körül.

Durván bepánikolt a terhes nő: döglött patkányt talált a levesében!

Durván bepánikolt a terhes nő: patkányt talált a levesében! VIDEÓ

Senki sem kí­vánja azt az él­ményt, amit ez a nő élt át a kínai ét­te­rem­ben. S ahogy a pa­nasz után bán­tak vele!

Nagyon kínos: edzője csinált hülyét Serena Williamsből

Nagyon kínos: edzője csinált hülyét Serena Williamsből

Az ame­ri­kai sztár a US Open dön­tő­jé­ben csa­pott ha­tal­mas bal­hét, az ügy most vá­rat­lan for­du­la­tot vett.

Az ame­ri­kai sztár a US Open dön­tő­jé­ben csa­pott ha­tal­mas bal­hét, az ügy most for­du­la­tot vett.

Ez elképesztő, hiába a drogbotrány, egyre több pénzt keres Curtis!

Ez elképesztő, hiába a drogbotrány, egyre több pénzt keres Curtis!

Maj­ká­val való sza­kí­tása után a rap­per jobb hely­zetbe ke­rült, mint va­laha.

Maj­ká­val való sza­kí­tása után a rap­per jobb hely­zetbe ke­rült, mint va­laha.

Sokkot kapott a feleség: rárontott a kukkoló szomszéd és elképesztőt tett

Sokkot kapott a feleség: rárontott a kukkoló szomszéd és elképesztőt tett

Min­den­ki­nek van­nak ér­de­kes tör­té­ne­tei a szom­szé­da­i­ról. De ez a nő tény­leg ki­fo­gott egy dísz­pél­dányt.

Kifogta az aranyhalat: Vajon mit kívánt Curtis?

Kifogta az aranyhalat: Vajon mit kívánt Curtis?

Cur­tis, szó sze­rint a ke­zébe vette a sor­sát, hár­mat kí­vánt, majd vissza­dobta a vízbe.

Cur­tis, szó sze­rint a ke­zébe vette a sor­sát, hár­mat kí­vánt, majd vissza­dobta a vízbe.

Beszólt a Vidi focistája, repült a csapatból

Beszólt a Vidi focistája, repült a csapatból

A ve­sze­kedő szerb lab­da­rúgó a Malmö ellen a kis­padra sem fért fel. Pedig nagy szük­ség lenne rá a kö­vet­kező meccse­ken.

A szerb lab­da­rúgó a Malmö ellen a kis­padra sem fért fel. Pedig nagy szük­ség lenne rá.

Kokain, pia és megvert prosti: így mulatott a világsztár

Kokain, pia és megvert prosti: így mulatott hotelszobájában a világsztár

Óri­ási bajba so­dorta magát.

Óri­ási bajba so­dorta magát a sport­vi­lág nagy alakja.

Ilyen durva bírsággal sújthatja a fapadosokat a fogyasztóvédelem

Ilyen durva bírsággal sújthatja a fapadosokat a fogyasztóvédelem

Több órás já­rat­ké­sé­sek, fur­csa já­rat­tör­lé­sek, túl­fog­la­lá­sok, el­fo­gad­ha­tat­lan poggyász­ke­ze­lé­sek, szé­gyen­le­tes tá­jé­koz­ta­tás...

Ezért a meztelenkedő videóért büntették meg a rendőrök a fiatal Playboy-modellt!

Ezért a meztelenkedő videóért büntették meg a rendőrök a fiatal Playboy-modellt!

Élő vi­de­ó­ban pu­cér­ko­dott a lány, ez Thai­föl­dön jog­el­le­nes.

Élő vi­de­ó­ban pu­cér­ko­dott a lány, ez Thai­föl­dön jog­el­le­nes. Pénz­bün­te­tést ka­pott a play­mate.