CÍMKE: 'baleset'
FRISS HÍREK

Döbbenet, ahogy meghalt: egyetlen lépéséért az életével fizetett a panziós

Döbbenet, ahogy meghalt: egyetlen lépéséért az életével fizetett a panziótulajdonos

El­ké­pesztő bal­sze­ren­csék so­ro­zata ve­ze­tett a pan­ziós tra­gi­kus ha­lá­lá­hoz.

El­ké­pesztő bal­sze­ren­csék so­ro­zata ve­ze­tett a pan­zió­tu­laj­do­nos ha­lá­lá­hoz.

Sokkoló: videózta az ámokfutást a halálos balesetet okozó isaszegi sofőr

Sokkoló: videózta az ámokfutást a halálos balesetet okozó isaszegi sofőr

Az üt­kö­zés­ben B. Gab­ri­ella azon­nal az éle­tét vesz­tette...

Az üt­kö­zés­ben B. Gab­ri­ella azon­nal az éle­tét vesz­tette. A másik autó so­főrje, B. R. ál­lí­tó­lag jóval gyor­sab­ban haj­tott a meg­en­ge­dett­nél.

Mentőcsapatok keresik az isaszegi balesetben megsérült kutyát

Mentőcsapatok keresik az isaszegi balesetben megsérült kutyát

Hiába in­dul­tak utána, to­vábbra sem ta­lál­ják Wil­low-t.

Hiába in­dul­tak utána, to­vábbra sem ta­lál­ják Wil­low-t. To­vábbi rész­le­tek a cikk­ben.

Furcsa baleset Szentendrén: saját autója ütötte el a vétlen sofőrt

Furcsa baleset Szentendrén: saját autója ütötte el a vétlen sofőrt

Egy ittas autós ro­hant egy ko­csi­be­ál­lója ka­pu­ját ki­nyitó nő au­tó­jába, mely mé­te­rekre lökte el a so­főrt.

Dráma a pusztaszeri reptéren: maradandó károsodást okozott a pilóta

Dráma a pusztaszeri reptéren: maradandó károsodást okozott a pilóta

A férfit ko­ráb­ban négy év bör­tönre ítél­ték tette miatt.

A férfit ko­ráb­ban négy év bör­tönre ítél­ték tette miatt.

Otthoni balesete miatt vitték kórházba az Irigy Hónaljmirigy egyik tagját

Otthoni balesete miatt vitték kórházba az Irigy Hónaljmirigy egyik tagját

Ku­tyája elé ug­rott, de ak­kora elán­nal moz­dult, hogy be­le­reccsent a bo­kája, még ekkor sem gya­na­ko­dott ko­moly prob­lé­mára...

Dermesztő: saját, levágott karja után rohant a férfi - VIDEÓ

Dermesztő: saját, levágott karja után rohant a férfi - VIDEÓ

Egy fű­rész­üzem­ben tör­tént a bal­eset.

Egy fű­rész­üzem­ben tör­tént a bal­eset. Meg­rázó pil­la­na­tok...

Durva karambol történt éjjel Szentendrén, fotók a bizarr balesetről

Durva karambol történt éjjel Szentendrén, fotók a bizarr balesetről

Egy férfi éppen be akart állni a saját ud­va­rára.

Egy férfi éppen be akart állni a saját ud­va­rára, ami­kor a sem­mi­ből elő­ke­rült mö­götte egy autó. A sze­ren­csét­len férfit így végül a saját au­tója ta­lálta te­libe. Hogy tör­tén­he­tett mindez?

Balesetet szenvedett Kocsis Tibor: elmondta, mi történt

Balesetet szenvedett Kocsis Tibor: elmondta, mi történt

Éppen a fran­cia fő­vá­ros­ban, Pá­rizs­ban pi­hent az éne­kes, ami­kor meg­tör­tént a baj.

Éppen a fran­cia fő­vá­ros­ban, Pá­rizs­ban pi­hent az éne­kes, ami­kor meg­tör­tént a baj.

Hatalmasat esett Dér Heni a színpadon

Hatalmasat esett Dér Heni a színpadon

Dér Heni mes­te­rien ol­dotta meg a hely­ze­tet.

Dér Heni mes­te­rien ol­dotta meg a hely­ze­tet, pedig nagy baj is tör­tén­he­tett volna.

Mentőhelikoptert riasztottak, napokig nem vette észre senki a sérült nőt

Mentőhelikoptert riasztottak, napokig nem vette észre senki a sérült nőt

A nő sú­lyos sé­rü­lé­sei el­le­nére meg­pró­bált se­gít­sé­get kérni, de alig fél ki­lo­mé­ter után össze­esett.

Most érkezett: Súlyos balesetet szenvedett a magyar színész lánya

Most érkezett: Súlyos balesetet szenvedett a magyar színész lánya

Szék­he­lyi Jó­zsef lánya össze­törte magát a bal­eset során. Az in­ter­ne­ten üzent ba­rá­ta­i­nak.

Szék­he­lyi Jó­zsef lánya össze­törte magát a bal­eset során. Az in­ter­ne­ten üzent ba­rá­ta­i­nak.

Szörnyű baleset történt, a sürgősségire rohantak az énekesnő kislányával

Szörnyű baleset történt, a sürgősségire rohantak az énekesnő kislányával

Pink kis­lá­nya a ját­szó­té­ren szen­ve­dett bal­ese­tet.

Pink kis­lá­nya a ját­szó­té­ren szen­ve­dett bal­ese­tet.

Gázolás Mogyoródon: megjárta a poklot az elütött magyar bíró

Gázolás Mogyoródon: megjárta a poklot az elütött magyar bíró

Am­pu­tál­ták a pá­lya­bíró lábát.

Há­zas­sági év­for­du­lója nap­ján am­pu­tál­ták a kis­gyer­me­kes pá­lya­bíró bal lábát. Tel­je­sen meg­vál­to­zott az élete a bal­eset miatt.

Újra élte súlyos balesetét Németh Kristóf menyasszonya

Újra élte súlyos balesetét Németh Kristóf menyasszonya

Zita azt hitte, már túl van rajta...

Zita azt hitte, már túl van sok évvel ez­előtti bal­ese­té­nek ré­misztő em­lé­kein, de a keddi fel­adat min­dent a fel­színre ho­zott benne.

Most érkezett: kiégett egy mentőautó Óbudán

Most érkezett: kiégett egy mentőautó Óbudán

A men­tő­sök a la­kás­ban tar­tóz­kod­tak.

A men­tő­sök a la­kás­ban tar­tóz­kod­tak, ami­kor a baj tör­tént.

Sokkoló baleset érte az Operett sztárját, minden csupa vér volt

Sokkoló baleset érte az Operett sztárját, minden csupa vér volt

Saj­nos a Vörös Rébék című mu­si­cal győri be­mu­ta­tója is ve­szélybe ke­rült, mivel a mű­vész szá­ját össze kel­lett varrni.

Friss fotó, gyászolnak a csodacsapat szurkolói

Friss fotó, gyászolnak a csodacsapat szurkolói

Hi­va­ta­los in­for­má­ció nincs, de szinte bi­zo­nyos, hogy a Le­i­ces­ter tu­laj­do­nosa nem élte túl a he­li­kop­ter-bal­ese­tet.

Hi­va­ta­los in­for­má­ció nincs, de szinte bi­zo­nyos, hogy a Le­i­ces­ter tu­laj­do­nosa nem élte túl a he­li­kop­ter-bal­ese­tet.

Kellemetlen baleset, orvosi segítségre szorul a TV2 sztárja

Kellemetlen baleset, orvosi segítségre szorul a TV2 sztárja

Zúzós szá­mot kell elő­ad­nia.

Az éne­kes­nő­nek egy zúzós szá­mot kell elő­ad­nia va­sár­nap este, ám egy kel­le­met­len moz­du­lat miatt csú­nyán be­állt a nyaka.

Tragédia, lezuhant és felrobbant a focitulaj helikoptere

Tragédia, lezuhant és felrobbant a focitulaj helikoptere

Ször­nyű tra­gé­dia tör­tént.

Ször­nyű tra­gé­dia tör­tént szom­ba­ton a Le­i­ces­ter-West Ham mér­kő­zés után.

Centimétereken múlott az élete: súlyos balesetéről beszélt Soltész Rezső

Centimétereken múlott az élete: súlyos balesetéről beszélt Soltész Rezső

Fe­le­sége és egy ba­ráti há­zas­pár ült a ko­csi­ban...

Fe­le­sége és egy ba­ráti há­zas­pár ült a ko­csi­ban, ami­kor a híd lá­bá­nak csa­pód­tak, nem sokon múlt az éne­kes élete...

Súlyos baleset történt, koncertjét is lemondta Radics Gigi

Súlyos baleset történt, koncertjét is lemondta Radics Gigi

Az éne­kesnő a ter­vek sze­rint egy ké­sőbbi idő­pont­ban áll szín­padra, mikor már összes ze­nész­társa fel­épült.

Az éne­kesnő egy ké­sőbbi idő­pont­ban áll szín­padra, mikor már ze­nész­tár­sai fel­épül­tek.

Gyógyszer sem segít: fájdalmaktól szenved Köllő Babett

Gyógyszer sem segít: fájdalmaktól szenved Köllő Babett

A szín­pa­don sé­rült meg.

Nem éppen úgy ala­kult Köllő Ba­bett szá­mára a Csak show és más semmi má­so­dik élő show-ja, aho­gyan azt el­ter­vezte.

Igazi hős: Törött bordával és karral állt színpadra a magyar énekesnő

Igazi hős: Törött bordával és karral állt színpadra a magyar énekesnő

Az éne­kesnő egy hó­nap­pal ez­előtt szen­ve­dett sú­lyos bal­ese­tet, mely­nek kö­vet­kez­mé­nye­i­ből még mára sem tu­dott fel­épülni.

Csoda történt: megúszta a zuhanást a kétéves kisfiú

Csoda történt: megúszta a zuhanást a kétéves kisfiú

Bár az ab­la­kon volt szú­nyog­háló, de annak ra­gasz­tása el­en­ge­dett és a gye­rek a ház előtti jár­dára zu­hant az első eme­let­ről. Sze­ren­csére túl­élte.

Egy eme­le­tes tár­sas­ház ab­la­ká­ból zu­hant ki egy két­éves kisfiú Hód­me­ző­vá­sár­he­lyen. Bár az ab­la­kon volt szú­nyog­háló, de annak ra­gasz­tása el­en­ge­dett és a gye­rek a ház előtti jár­dára zu­hant az első eme­let­ről. Sze­ren­csére túl­élte a több mé­te­res esést.

Iszonyat a repülőn, kizuhant a gépből egy légiutas-kísérő

Iszonyat a repülőn, kizuhant a gépből egy légiutas-kísérő

A nő a be­tonra esett, sú­lyo­san meg­sé­rült a bal­eset­ben. A ré­misztő eset kö­rül­mé­nyeit vizs­gál­ják.

A nő a be­tonra esett, a lába sú­lyo­san meg­sé­rült a bal­eset­ben. A nyílt tö­rés­sel járó ré­misztő eset kö­rül­mé­nyeit vizs­gál­ják.

Kiderült, hogy mi okozta a Szojuz űrhajó balesetét

Kiderült, hogy mi okozta a Szojuz űrhajó balesetét

Csü­tör­tö­kön tör­tént a bal­eset.

Csü­tör­tö­kön tör­tént a bal­eset, ami szinte két űr­ha­jós éle­tébe ke­rült.

Felfoghatatlan, elgázolt egy kislányt egy nő Borsodban, összeverték a sofőrt

Felfoghatatlan, elgázolt egy kislányt egy nő Borsodban, összeverték a sofőrt

Egy 5 éves kis­lány sza­ladt ki az autó elé, őt sú­lyos sé­rü­lé­sek­kel vit­ték kór­házba.

Túlhajtotta magát, nagyot esett a dögös magyar sztár

Túlhajtotta magát, nagyot esett a dögös magyar sztár

Ale­ska a sze­ren­csét­len bal­eset­ről maga posz­tolt egy vi­deót a kö­zös­ségi ol­da­lakra.

Ale­ska a sze­ren­csét­len bal­eset­ről maga posz­tolt egy vi­deót a kö­zös­ségi ol­da­lakra.

Baleset! Csúnyán megsérült Hajdú Péter

Baleset! Csúnyán megsérült Hajdú Péter

Az egy­kori tévés egyik szen­ve­dé­lyé­nek, a fo­ci­nak hó­dolt, ami­kor meg­tör­tént a baj. Meg­se­be­sült a mű­tött térde. Fotón is meg­mu­tatta a fáj­dal­mas sé­rü­lést.

Az egy­kori tévés egyik szen­ve­dé­lyé­nek, a fo­ci­nak hó­dolt, ami­kor meg­tör­tént a baj.

Durva baleset történt, vonatba csapódott egy autó

Durva baleset történt, vonatba csapódott egy autó

A sofőr meg­sé­rült, a hely­szí­ne­lés ideje alatt pedig csak pót­ló­bus­szal lehet utazni.

A sofőr meg­sé­rült, a hely­szí­ne­lés ideje alatt pedig csak pót­ló­bus­szal lehet utazni. 30-60 perc­cel hosszabb me­net­idő­vel kell szá­molni.

Kipróbálták és veszélyesnek találták a balesetet okozó hintát

Kipróbálták és veszélyesnek találták a balesetet okozó hintát

Egy 16 éves ta­ta­bá­nyai lány csuk­lója és egy 28 éves férfi kulcs­csontja tört el, mi­u­tán ki­sza­kadt velük a kör­hinta ko­csija.

Nem vicc. A fejére esett az ablak, meghalt

Nem vicc. A fejére esett az ablak, meghalt

Busz­so­főr­ként dol­go­zott az ál­do­zat.

Egy tár­sas­ház mel­lett ha­ladt el az angol férfi, ami­kor a 27. eme­leti la­kás­ból a fe­jére esett az ablak. Az ál­do­zat azon­nal éle­tét vesz­tette.

Véres baleset érte a koncerten a Táncdalfesztiválok sztárját

Véres baleset érte a koncerten a Táncdalfesztiválok sztárját

Na­gyon pórul járt az idő­södő ma­gyar éne­kes!

Na­gyon pórul járt az idő­södő ma­gyar éne­kes, aki bal­esete el­le­nére sem sza­kí­totta félbe mű­so­rát.

Úgy közlekedj, mintha a számodra legfontosabbak lennének körülötted

Úgy közlekedj, mintha a számodra legfontosabbak lennének körülötted

Új­szerű, az ésszerű érvek he­lyett az ér­zelmi hú­ro­kat meg­pen­dítő bal­eset-meg­elő­zési prog­ra­mot hir­det az Autós Nagy­ko­a­lí­ció.

A Mekiben kapott sokkot a nő: durva, mit talált a sült krumplijában!

A Mekiben kapott sokkot a nő: durva, mit talált a sült krumplijában!

A gyors­ét­te­rem­ben gya­nút­la­nul kezdte el enni a ren­delt ételt. Aztán olyat lá­tott, ami haj­me­resztő.

Lesújtó fotók: Ennyi maradt a budafoki házból a baleset után

Lesújtó fotók: Ennyi maradt a budafoki házból a baleset után

Óri­á­sit csat­tant egy be­ton­ke­verő te­her­autó Bu­da­fo­kon. Tisz­tá­zat­lan kö­rül­mé­nyek kö­zött ro­hant bele egy házba.

Óri­á­sit csat­tant egy be­ton­ke­verő te­her­autó Bu­da­fo­kon. Tisz­tá­zat­lan kö­rül­mé­nyek kö­zött ro­hant bele egy házba.

Rékasi Károly kendőzetlen őszinteséggel beszélt saját "nyomiságáról"

Rékasi Károly kendőzetlen őszinteséggel beszélt saját "nyomiságáról"

Ré­kasi Ká­roly bal­esete óta két napra is úgy te­kint, mint a szü­le­tés­nap­jára.

Ked­den lett öt­ven­hat éves Ré­kasi Ká­roly, ám a szí­nész a sú­lyos au­tó­bal­esete óta két napra is úgy te­kint, mint a saját szü­le­tés­nap­jára.

Mérhetetlen fájdalom: Gyászol Gáspár Győző

Mérhetetlen fájdalom: Gyászol Gáspár Győző

A show­man meg­tőrt szív­vel posz­tolta ki fáj­dal­mát a kö­zös­ségi ol­dalra.

A show­man meg­tőrt szív­vel posz­tolta ki fáj­dal­mát a kö­zös­ségi ol­dalra. Egy bal­eset­ben hunyt el a férfi, aki sokat je­len­tett neki.

Részeg apja miatt kellett meghalnia a 14 éves magyar lánynak

Részeg apja miatt kellett meghalnia a 14 éves magyar lánynak

"Éle­te­met adtam volna a ti­e­dért!" - bú­csú­zott K. Ama­ri­lisz sze­re­tett hú­gá­tól, a 14 éves Gi­ná­tól.

"Éle­te­met adtam volna a ti­e­dért!" - bú­csú­zott K. Ama­ri­lisz sze­re­tett hú­gá­tól, a 14 éves Gi­ná­tól, aki édes­ap­já­val, 4 éves kis­hú­gá­val és 10 éves kis­öccsé­vel bal­ese­tet szen­ve­dett szom­ba­ton a bor­sodi Her­nád­ka­kon.

Brutális: drogot csempésztek a lány italába, ő pedig kiugrott az ablakon

Brutális: drogot csempésztek a lány italába, ő pedig kiugrott az ablakon

Kis híján meg­halt a lány, aki hal­lu­ci­nálni kez­dett.

Kis híján meg­halt a lány, aki hal­lu­ci­nálni kez­dett az ita­lába csem­pé­szett nar­kó­tól.

Most érkezett: Megsérült a magyar énekesnő, elmarad a buli

Most érkezett: Megsérült a magyar énekesnő, elmarad a buli

Az éne­kesnő ko­moly bal­ese­tet szen­ve­dett, ezért a kö­zös­ségi ol­da­lon tá­jé­koz­tatta ra­jon­góit...

Ijesztő fotó, fájdalmas balesetet szenvedett Rippel Feri

Ijesztő fotó, fájdalmas balesetet szenvedett Rippel Feri

Meg­mu­tatta a sebet.

Az erő­mű­vész elég csú­nyán meg­sé­rült. Meg­mu­tatta a sebet.

Mobilozó iskolás fejelte le a szélvédőt

Mobilozó iskolás fejelte le a szélvédőt

Mobilozó iskolás fejelte le a szélvédőt

Egy te­le­fon­ját nyom­kodó gye­rek "ütötte" el egy csa­lád au­tó­ját. A sofőr majd­nem sok­kot ka­pott. Az anyuka kö­zös­ségi ol­da­lán me­sélte el a nem min­den­napi szto­rit.

Egy te­le­fon­ját nyom­kodó gye­rek "ütötte" el egy csa­lád au­tó­ját. A sofőr majd­nem sok­kot ka­pott. Az anyuka kö­zös­ségi ol­da­lán me­sélte el a nem min­den­napi tör­té­ne­tet. Az utóbbi idő­ben több ha­sonló sztori is nap­vi­lá­got lá­tott, pél­dául egy olyan férfi­ről is, aki a mo­bil­ját ol­vas­gatva ment neki egy utcai osz­lop­nak.

Durva fotó: Balesetet szenvedett a magyar sztár

Durva fotó: Balesetet szenvedett a magyar sztár

Ale­ska foly­ton fe­sze­geti a ha­tá­rait, de van, hogy túllő a célon és rá­fá­zik.

Ale­ska foly­ton fe­sze­geti a ha­tá­rait, de van, hogy túllő a célon és rá­fá­zik.

Közölték a hatóságok: dráma a reptéren, lezárták a környéket

Közölték a hatóságok: dráma a reptéren, lezárták a környéket

A re­pü­lő­tér for­gal­mát le­ál­lí­tot­ták.

A re­pü­lő­tér for­gal­mát le­ál­lí­tot­ták: az ér­kező gé­pe­ket más­hová irá­nyít­ják, az in­duló gépek egy­előre nem száll­hat­nak fel.

Súlyos balesetet szenvedett egy női motoros rendőr! - videó

Súlyos balesetet szenvedett egy női motoros rendőr! - videó

Vil­logó nél­kül haj­tott át a ke­resz­te­ző­dé­sen, ahol össze­üt­kö­zött egy au­tó­val.

Most érkezett: motorosrendőrt gázoltak a BAH-csomópontál

Most érkezett: motorosrendőrt gázoltak a BAH-csomópontál

Sze­ren­csére nem sé­rült meg senki, vi­szont óri­ási dugó van a kör­nyé­ken.

Brutális balesetet szenvedett, szörnyethalt Abházia vezetője

Brutális balesetet szenvedett a miniszter, szörnyethalt Abházia vezetője

A kor­mányfő au­tó­já­val Ab­há­zia re­pü­lő­te­ré­ről tar­tott ha­za­felé.

Villamos alá esett egy idős bácsi, hatalmas szerencséje volt!

Villamos alá esett egy idős bácsi, hatalmas szerencséje volt!

Ha nincs ész­nél a sofőr, akkor esé­lye nem lett volna a túl­élésre az idős úrnak.

Ha nincs ész­nél a sofőr, akkor esé­lye nem lett volna a túl­élésre az idős úrnak.

Mentőhelikopter száll le a 2-es főúton, súlyos baleset történt

Mentőhelikopter száll le a 2-es főúton, súlyos baleset történt

A fő­utat tel­jes szé­les­sé­gé­ben le­zár­ták.

A 69-es ki­lo­mé­ter­nél a fő­utat tel­jes szé­les­sé­gé­ben le­zár­ták.

Brutális baleset történt, életét vesztette a népszerű tévés

Brutális baleset történt, életét vesztette a népszerű tévés

A tévés olyan sú­lyos sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy nem tud­ták meg­men­teni.

Eltörte a kezét az Év konyhás nénije

Eltörte a kezét az Év konyhás nénije

Hiába vár­ták az or­szág leg­ked­ve­sebb kony­hás né­ni­jét a ne­bu­lók hét­főn. El­törte a kezét, most ott­hon gyó­gyul. Re­méli, mi­előbb vissza­tér­het az is­ko­lába.

Hiába vár­ták az or­szág leg­ked­ve­sebb kony­hás né­ni­jét a ne­bu­lók hét­főn.

Itt a videó: Ennyit üzent közvetlenül az ítélet után Rékasi Károly

Itt a videó: Ennyit üzent közvetlenül az ítélet után Rékasi Károly

A szí­nész lát­ha­tóan nem ter­vezte, hogy üzen az őt fo­tózó és vi­de­ózó új­ság­író­kon ke­resz­tül.

Újabb véres balesetet szenvedett Tilla

Újabb véres balesetet szenvedett Tilla

A mű­sor­ve­zető ed­digi útját nem kí­séri sze­ren­cse a Mas­terC­hef VIP-ben.

A mű­sor­ve­zető ed­digi útját nem kí­séri sze­ren­cse a Mas­terC­hef VIP kony­há­já­ban. Bár jól halad, de mi­lyen áron?

Rékasi Károly: Szánom és megvetem ezt az embert

Rékasi Károly: Szánom és megvetem ezt az embert

A szí­nész három évvel ez­előtt még el­fo­gadta volna a vét­kes sofőr bo­csá­nat­ké­ré­sét, de ma már nem tart rá igényt. Mond­juk ki, igaza van!

A szí­nész három évvel ez­előtt még el­fo­gadta volna a vét­kes sofőr bo­csá­nat­ké­ré­sét, de ma már nem tart rá igényt. Mond­juk ki, igaza van!

Újabb fordulat Rékasi Károly balesetének ügyében

Újabb fordulat Rékasi Károly balesetének ügyében

A vád­irat sze­rint Ré­kasi húsz mé­tert re­pült. A vád­lot­tat már ma­ra­dandó fo­gya­té­kos oko­zá­sá­val is vá­dol­ják...

Az ügyész­ség vád­irata sze­rint Ré­kasi Ká­roly húsz mé­tert re­pült...

Sokkoló beszámoló! Kiégett egy családi ház

Sokkoló beszámoló, így égett ki egy budafoki család háza a viharban

Or­szág­szerte ká­ro­kat oko­zott a vihar. To­vábbi rész­le­tek a cikk­ben.

Or­szág­szerte ká­ro­kat oko­zott a vihar, sok he­lyen az utcán höm­pöly­gött a víz, fák dől­tek ki, pin­cé­ket árasz­tott el az eső.

Kitálalt a tűzoltó: ezek voltak Diana hercegnő utolsó szavai

Kitálalt a tűzoltó: ezek voltak Diana hercegnő utolsó szavai

21 évvel ez­előtt hunyt el.

Diana her­cegnő 21 évvel ez­előtt hunyt el. A men­té­sé­ben se­gítő tűz­oltó most elő­ször szó­lalt meg.

Balul sült el a névnap: Kórházban kötött ki a magyar tévés

Balul sült el a névnap: Kórházban kötött ki a magyar tévés

Az ATV mű­sor­ve­ze­tője amo­lyan apa-lánya napot ter­ve­zett, de egy bal­eset ke­resz­tül­húzta a szá­mí­tá­sait. Ez lett a vége!

Az ATV mű­sor­ve­ze­tője amo­lyan apa-lánya napot ter­ve­zett, de egy bal­eset ke­resz­tül­húzta a szá­mí­tá­sait. Ez lett a vége!

Friss hír: Mentőhelikoptereket riasztottak, durva, ami Zalában történt

Friss hír: Mentőhelikoptereket riasztottak, durva, ami Zalában történt

Sok a sé­rült, két men­tő­he­li­kop­ter is a hely­színre ér­ke­zett.

Sok a sé­rült, két men­tő­he­li­kop­ter is a hely­színre ér­ke­zett, tel­je­sen le­zár­ták az utat a for­ga­lom elől!

Súlyos döntést hoztak Fésűs Nelly balesetének ügyében

Súlyos döntést hoztak a magyar színésznő balesetének ügyében

A nyo­mo­zás tíz hónap után zá­rult le, az ügy ira­tait a Bu­da­pesti Rendőr-fő­ka­pi­tány­ság meg­küldte az ügyész­ség­nek.

A nyo­mo­zás tíz hónap után zá­rult le.

Őrült sofőr sodorta veszélybe Tápai Szabinát

Őrült sofőr sodorta veszélybe Tápai Szabinát

Tápai Sza­bina éle­tét koc­káz­tat­ták.

Az ál­la­po­tos Tápai Sza­bina és kisfia éle­tét koc­káz­tatta egy tü­rel­met­len sofőr, csak a spor­to­lónő lé­lek­je­len­lé­té­nek kö­szön­hető, hogy nem tör­tént baj.

Nagy a baj, agykárosodása óta romlik Kefir anyjának állapota

Nagy a baj, agykárosodása óta romlik Kefir anyjának állapota

Az éne­kes édes­anyja közel két évvel ez­előtt szen­ve­dett csú­nya bal­ese­tet.

Most jött a hír: balesetet szenvedett, elgázolták a sorozatsztárt

Most jött a hír: balesetet szenvedett, elgázolták a sorozatsztárt

A hely­színi fotók ta­nú­sága sze­rint to­ló­ko­csiba ül­tet­ték, majd men­tő­vel kór­házba vit­ték a szí­nész­nőt.

Durva képek jöttek a helyszínről, mentőhelikoptert riasztottak a főútra

Durva képek jöttek a helyszínről, mentőhelikoptert riasztottak a főútra

Csak a sze­ren­csén múlt, hogy nem halt meg senki.

Egy elő­zés­ből lett ha­tal­mas csat­ta­nás, csak a sze­ren­csén múlt, hogy nem halt meg senki.

Dőlt a vér a stúdióban: Orvost kellett hívni a TV2 sztárjához

Dőlt a vér a stúdióban: Orvost kellett hívni a TV2 sztárjához

Árpa At­tila rossz helyre nyúlt.

Árpa At­tila oda nyúlt, ahova nem kel­lett volna és egy­ből meg is lett a baj. Sze­ren­csére idő­ben ér­ke­zett a se­gít­ség.

Kórházba került a férfi: sokkoló, mit vettek ki a fenekéből az orvosok!

Kórházba került a férfi: sokkoló, mit vettek ki a fenekéből az orvosok!

Az or­vo­sok nem hit­tek a sze­mük­nek, ami­kor meg­vizs­gál­ták a 29 éves férfit. El­ké­pesztő.

Terepjáró csapódott a népszerű étterembe. Megrázó felvétel!

Terepjáró csapódott a népszerű étterembe. Megrázó felvétel!

Egye­lőre nincs arról hír, hogy há­nyan sé­rül­tek meg, vagy tör­tént-e tra­gé­dia a bal­eset­ben.

Egye­lőre nincs arról hír, hogy há­nyan sé­rül­tek meg, vagy tör­tént-e tra­gé­dia a bal­eset­ben.

Felfoghatatlan tragédia, édesanyjuk holttestével szorultak roncsba a gyerekek

Felfoghatatlan tragédia, édesanyjuk holttestével szorultak roncsba a gyerekek

A kocsi sza­ka­dékba zu­hant, az édes­anya pedig fel­te­he­tően ször­nyet­halt.

A kocsi sza­ka­dékba zu­hant, az édes­anya pedig fel­te­he­tően ször­nyet­halt.

Orosz rakétával hajtottak be egy kijevi üzletházba. Videó!

Orosz rakétával hajtottak be egy kijevi üzletházba. Videó!

Min­denki me­ne­kült, amerre lá­tott.

Uk­rajna füg­get­len­ség napi ka­to­nai pa­rá­déja nem éppen úgy si­ke­rült, ahogy el­ter­vez­ték.

Megrázó képeket kaptunk a súlyos balesetről, többen megsérültek

Megrázó képeket kaptunk a súlyos balesetről, többen megsérültek

A bal­eset során a sofőr és öt utasa is meg­sé­rül­tek, min­den­kit kór­házba vit­tek a men­tők.

Borzalmas baleset történt Brazíliában, emberek közé hajtottak

Borzalmas baleset történt Brazíliában, emberek közé hajtottak

Ré­misztő pil­la­na­tok a bo­x­ut­cá­ban. Csak erős ideg­ze­tűek néz­zék meg!

Ré­misztő pil­la­na­tok a bo­x­ut­cá­ban. A cikk­ben lát­ható vi­deót csak erős ideg­ze­tűek néz­zék meg!

Ez hihetetlen: Magyar páré a világ leghülyébb fesztiválbalesete cím

Magyar páré a világ leghülyébb fesztiválbalesete cím

Az idei fesz­ti­vál­sze­zon­nak ugyan még nincs tel­je­sen vége, de ezt tuti nem übe­reli semmi.

Az idei fesz­ti­vál­sze­zon­nak ugyan még nincs tel­je­sen vége, de ezt tuti nem übe­reli semmi.

Durvul a helyzet az M7-es autópályán, el se indulj a Balatonra

Durvul a helyzet az M7-es autópályán, el se indulj a Balatonra

Ba­le­set miatt tel­jes az útzár.

Ba­le­set miatt tel­jes az útzár az M7-es au­tó­pá­lya Ba­la­ton felé ve­zető ol­da­lán, a 83-as ki­lo­mé­ter­nél!

Igazi rémálom: Rákászni ment a férfi, szörnyű, ami ezután történt

Igazi rémálom: Rákászni ment a férfi, szörnyű, ami ezután történt

Fel­ka­varó videó is ké­szült a bor­za­lom­ról. Csak erős ideg­ze­tű­ek­nek ajánl­juk!

Szörnyű hír: Iskolás gyerekekkel süllyedt el egy hajó, rengeteg halott

Szörnyű hír: Iskolás gyerekekkel süllyedt el egy hajó, rengeteg halott

A hajó tele volt gye­re­kek­kel, akik épp is­ko­lába tar­tot­tak, ami­kor el­süllyedt.

A hajó tele volt gye­re­kek­kel, akik épp is­ko­lába tar­tot­tak, ami­kor a bal­eset tör­tént. A di­á­ko­kat szál­lító hajó Szu­dán északi ré­szén süllyedt el.