CÍMKE: 'balázsék'

Ez aztán a fizetés: Sebestyén Balázs ennyi pénzt keres

Ez aztán a fizetés: Sebestyén Balázs ennyi pénzt keres

Cégei 2018-as pénz­ügyi be­szá­mo­lói alap­ján Ba­lázs­nak nincs oka pa­naszra.

Várandósan is hazajár a Hollandiában élő magyar tévés

Várandósan is hazajár a Hollandiában élő magyar tévés

Esz­ter férje Hol­lan­di­á­ban ka­pott ál­lást, ami ka­póra jött a mű­sor­ve­zető szá­mára is...

Sebestyén Balázs kiakadt: durván kiosztotta a kamuklinikás Alexát

Sebestyén Balázs kiakadt: durván kiosztotta a kamuklinikás Alexát

A rá­diós a Ri­post cikke kap­csán csü­tör­tök reg­gel szó­lal­tatta meg Alexát.

A rá­diós a Ri­post cikke kap­csán csü­tör­tök reg­gel élő adás­ban szó­lal­tatta meg Alexát.

Ez őrület: szellemek kísérik Balázsékat mindenhová

Ez őrület: szellemek kísérik Balázsékat mindenhová

Lehet hinni benne és per­sze le­he­tünk szkep­ti­ku­sak is a kér­dés­ben, de az biz­tos, hogy ér­de­kes volt a be­szél­ge­tés.

Lehet hinni benne és per­sze le­he­tünk szkep­ti­ku­sak is a kér­dés­ben, de az biz­tos, hogy ér­de­kes volt a reg­geli be­szél­ge­tés.

Itt a hét botránya: Pintér Tibor élő adásban alázta meg barátnőjét

Itt a hét botránya: Pintér Tibor élő adásban alázta meg barátnőjét

Tenya a teg­napi nyílt színi fa..ozás után ke­mé­nyen vissza­vá­gott Fri­dá­nak.

Tenya a teg­napi nyílt színi fa..ozás után ke­mé­nyen vissza­vá­gott Fri­dá­nak.

Durva emberkísérlet a stúdióban: Potencianövelőt vettek be Balázsék

Durva emberkísérlet a stúdióban: Potencianövelőt vettek be Balázsék

Ilyen még biz­to­san nem volt a hazai rá­di­ó­zás tör­té­ne­té­ben! Ba­lázsék élő adás­ban tet­ték koc­kára az egész­sé­gü­ket.

Ijesztő látvány, élő adásban kapott rohamot Sebestyén Balázs

Ijesztő látvány, élő adásban kapott rohamot Sebestyén Balázs

Na­gyon rosszul néz ki a nép­szerű ma­gyar mű­sor­ve­zető!

Na­gyon rosszul néz ki a nép­szerű ma­gyar mű­sor­ve­zető!

Félreérthető videó: de mit művel a kezével Vadon Jani?

Félreérthető videó: de mit művel a kezével Vadon Jani?

Dur­ván két­ér­telmű a fel­vé­tel.

Dur­ván két­ér­telmű fel­vé­tel ke­rült fel az in­ter­netre a rá­diós mű­sor­ve­ze­tő­ről.

Nyaraláson feszül egymásnak Schobert Norbi és Sebestyén Balázs

Nyaraláson feszül egymásnak Schobert Norbi és Sebestyén Balázs

Bár ko­ráb­ban nem ter­vez­ték, hogy a világ másik felén ta­lál­koz­nak, de ha már így ala­kult, meg­né­zik ki a jobb.

Balázsék öntöttek lelket a rákkal küzdő kisfiúba

Balázsék öntöttek lelket a rákkal küzdő kisfiúba

Do­mi­nik a Cso­da­lámpa Ala­pít­vány se­gít­sé­gé­vel né­hány hete járt Ba­lázs­ék­nál a Rá­dió1 stú­di­ó­já­ban.

Do­mi­nik a Cso­da­lámpa Ala­pít­vány se­gít­sé­gé­vel né­hány hete járt Ba­lázs­ék­nál a Rá­dió1 stú­di­ó­já­ban.

Sebestyén Balázs: Találkozunk a pokolban...

Sebestyén Balázs: Találkozunk a pokolban...

...ezt üzente ra­jon­gó­i­nak, majd egy laza moz­du­lat­tal az óceán mé­lyére ve­tette magát.

...ezt üzente ra­jon­gó­i­nak, majd egy laza moz­du­lat­tal az óceán mé­lyére ve­tette magát.

Bukott Sebestyén Balázs, Hosszú Katinkáék tehetnek róla

Bukott Sebestyén Balázs, Hosszú Katinkáék tehetnek róla

A nép­szerű rá­diós kol­lé­gá­i­val fo­ga­dott a Ba­lázsék című rá­dió­mű­sor­ban. Mos­tanra ki­de­rült, hogy rosszul dön­tött.

Szerelmet hoztak Sebestyén Balázsék

Szerelmet hoztak Sebestyén Balázsék

A Rá­dió1 mű­sor­ve­ze­tői Cu­pi­dó­nak áll­tak.

A Rá­dió1 mű­sor­ve­ze­tői Cu­pi­dó­nak áll­tak és egy héten át ke­res­ték já­té­ko­suk­nak a meg­fe­lelő part­nert egy ro­man­ti­kus hét­vé­gé­hez.

Különös kényszeréről vallott Sebestyén Balázs

Különös kényszeréről vallott Sebestyén Balázs

Sokak szá­mára lehet is­me­rős a mű­sor­ve­ze­tőt is igá­jába vonó kény­szer, amit a fris­sen mo­sott szál­lo­dai tö­röl­kö­zők lát­vány vált ki.

Sokak szá­mára lehet is­me­rős a mű­sor­ve­ze­tőt is igá­jába vonó kény­szer, amit a fris­sen mo­sott szál­lo­dai tö­röl­kö­zők lát­vá­nya vált ki.

Azonnal kirúgták az internet új magyar sztárját

Azonnal kirúgták az internet új magyar sztárját

Napok óta sírva nevet a fél or­szág az egy­kori Bu­da­pest TV rom­jain vi­rág­zás­nak in­dult netes csa­torna mu­la­tós mű­so­rán. Sző­nyű hír ér­ke­zett!

Napok óta sírva nevet a fél or­szág az egy­kori Bu­da­pest TV rom­jain vi­rág­zás­nak in­dult netes csa­torna mu­la­tós mű­so­rán. Sző­nyű hír ér­ke­zett!

Készül a visszatérésre Demcsák Zsuzsa

Készül a visszatérésre Demcsák Zsuzsa

A mű­sor­ve­zető három hó­na­pig nem hal­la­tott ma­gá­ról, de most a Rá­dió1 Ba­lázsék című mű­so­rá­ban meg­törte a csen­det, és a Ri­post­nak is nyi­lat­ko­zott.

A mű­sor­ve­zető három hó­na­pig nem hal­la­tott ma­gá­ról, de most a Rá­dió1 Ba­lázsék című mű­so­rá­ban meg­törte a csen­det.

Hosszú Katinkáék békülnek, Sebestyén Balázs tízezres fogadása

Hosszú Katinkáék békülnek, Sebestyén Balázs tízezres fogadása

A mű­sor­ve­zető bízik az úszónő há­zas­sá­gá­ban. Ha­tár­időt is adott tár­sa­i­val. Ad­digra vajon újra együtt lesz a sztár­pár?

Roppant kellemetlen: Sebestyén Balázs durván alázta Zimány Lindát

Roppant kellemetlen: Sebestyén Balázs durván alázta Zimány Lindát

Linda a Mokka hét­fői adá­sá­ban ven­dé­ges­ke­dett. A mo­dell pech­jére a mű­sort Se­bes­tyén Ba­lázsék is néz­ték...

Elképesztő, amit Sebestyén Balázsért tett Vadon Jani

Elképesztő, amit Sebestyén Balázsért tett Vadon Jani

A ve­szély­től sem riad vissza.

A rá­diós min­dent be­vál­lal, még a ve­szé­lyes hely­ze­tek­től sem riad vissza.

Sosem ér véget a háború! Sebestyén Balázsék újabb perre számíthatnak

Sebestyén Balázsék újabb perre számíthatnak

Bár a bí­ró­ság rendbe tette az ügye­ket, ez nem je­lenti azt, hogy a felek meg is bé­kél­tek volna egy­más­sal. Még nem ért véget a há­ború!

Elképesztő változáson ment át Sebestyén Balázs

Elképesztő változáson ment át Sebestyén Balázs

Ba­lázsék arról is hí­re­sek, hogy sze­ret­nek maguk ki­pró­bálni min­den trendi örült­sé­gét.

Ba­lázsék arról is hí­re­sek, hogy sze­ret­nek maguk ki­pró­bálni min­den trendi örült­sé­gét, ami fel­üti a fejét a vi­lág­ban.

Keményen megbüntették Rákóczi Ferit: Mutatjuk!

Keményen megbüntették Rákóczi Ferit: Mutatjuk!

Kü­lö­nös mas­kara!

A Rá­dió1 mű­sor­ve­ze­tője el­vesz­tette a fo­ga­dást! Kü­lö­nös mas­ka­rá­ban kel­lett ve­zet­nie a hétfő reg­geli adást!

Sebestyén Balázs feladta! Lebetegedett

Sebestyén Balázs feladta! Lebetegedett

Ba­lázsék hetek óta ké­szül­tek a va­sár­napi meg­mé­ret­te­tésre...

Ba­lázsék hetek óta ké­szül­tek a va­sár­napi meg­mé­ret­te­tésre, hi­szen a Rá­dió1 mű­sor­ve­ze­tői csa­pat­ban is sze­ret­tek volna rajt­hoz állni a Bu­da­pest­man tri­at­lon baj­nok­sá­gon.

Újabb fordulat: Balázsék nem tudnak szabadulni a Reggeli Show-tól

Újabb fordulat: Balázsék nem tudnak szabadulni a Reggeli Show-tól

Hiába kér­vé­nyez­ték a cse­rét, egy­előre marad a régi mű­sor­cím.

Hiába kér­vé­nyez­ték a cse­rét, egy­előre marad a régi mű­sor­cím.