CÍMKE: 'balaton'

Fürdőruhás fotó, Babos Timi itthon nyaral

Fürdőruhás fotó, Babos Timi itthon nyaral

A klasszis te­ni­szező a 124. he­lyen áll, pá­ros­ban a har­ma­dik.

Hazatért a világhírű magyar focista

Hazatért a világhírű magyar focista

A Ba­la­ton­nál nya­ral.

A női lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­ság után már jut ideje a pi­he­nésre Ma­ro­zsán Dzse­ni­fer­nek, a ma­gyar szár­ma­zású klasszis­nak.

Az idei nyár slágerei: a rozé és a nagyfröccs a vízparton

Az idei nyár slágerei: a rozé és a nagyfröccs a vízparton

A nyári idő­szak­ban leg­szí­ve­seb­ben rosét iszunk egy han­gu­la­tos te­ra­szon - de­rült ki egy ku­ta­tás­ból.

A nyári idő­szak­ban leg­szí­ve­seb­ben rosét iszunk egy han­gu­la­tos te­ra­szon - de­rült ki egy ku­ta­tás­ból.

Halrém került elő a Balatonból: mi ez a koromfekete teremtmény?

Halrém került elő a Balatonból: mi ez a koromfekete teremtmény?

Az apró, de annál ré­misz­tőbb ki­né­zetű halat egy hor­gász fo­tózta le.

Az apró, de annál ré­misz­tőbb ki­né­zetű halat egy hor­gász fo­tózta le, aki maga is meg­döb­bent.

A Balaton közepén fotózták le Nanushkát, vajon mire készül

A Balaton közepén fotózták le Nanushkát, vajon mire készül

Ke­cses alak­ját nem győ­zik cso­dálni. Most már nem titok, hogy 10 nap múlva meg­lesz a nagy be­ve­tés!

Újabb halszörnyet fogtak, a horgász is meglepődött a balatoni fogáson

Újabb halszörnyet fogtak, a horgász is meglepődött a balatoni fogáson

Egy fi­a­tal hor­gász­nak si­ke­rült ha­tal­mas pon­tyot ki­fog­nia.

Egy fi­a­tal hor­gász­nak si­ke­rült ha­tal­mas pon­tyot ki­fog­nia a ma­gyar ten­ger­ből.

Veszélyre figyelmeztetnek: durva, mit okozhat a testeden Balaton vize

Veszélyre figyelmeztetnek: durva, mit okozhat a testeden Balaton vize

Víz alatt úszni kü­lö­nö­sen nem aján­lott, ha pedig meg­már­tóz­tál, utána min­den­képp menj tu­solni!

Lebukott, nem hiszed el, kivel futhatsz össze a Balatonnál!

Lebukott, nem hiszed el, kivel futhatsz össze a Balatonnál!

Hamar felfi­gyel­tek a ra­jon­gók a nép­szerű szí­nész poszt­jára, aki mint ki­de­rült, imádja a ma­gyar ten­gert.

Hamar felfi­gyel­tek a ra­jon­gók a nép­szerű szí­nész poszt­jára, aki mint ki­de­rült, imádja a ma­gyar ten­gert.

Emlékszel még gyerekkorod nyarára? Kalandos retró-utazás képekben

Emlékszel még gyerekkorod nyarára? Kalandos retró-utazás képekben

De­reng még, mi­lyen volt stran­dolni, ami­kor óvo­dás vol­tál? Tarts ve­lünk!

De­reng még, mi­lyen volt stran­dolni, ami­kor óvo­dás vol­tál?

Mi is az a hekk?

Mi is az a hekk?

Még min­dig van, aki azt hiszi, hogy a hekk ba­la­toni hal, pedig va­ló­já­ban a ten­ger gyü­möl­cse.Té­nyek és tév­hi­tek a nyár ked­venc ha­lá­ról.

Még min­dig van, aki azt hiszi, hogy a hekk ba­la­toni hal, pedig va­ló­já­ban a ten­ger gyü­möl­cse, és ez még csak nem is az egyet­len el­lent­mon­dás a ma­gya­rok ked­venc nyári éte­lé­vel kap­cso­lat­ban. Té­nyek és tév­hi­tek a nyár ked­venc ha­lá­ról.

Túl van a szakításon: Újra boldog Hajdú Péter exe

Túl van a szakításon: Újra boldog Hajdú Péter exe

Vége a szo­mor­ko­dás­nak.

A gyö­nyörű fi­a­tal lány a sza­kí­tás után össze­tör­ten nyi­lat­ko­zott, de az utóbbi hetek meg­hoz­ták szá­mára a fe­lej­tést.

A Balaton partjára költöztek a magyar sztárok

A Balaton partjára költöztek a magyar sztárok

A Ba­la­tont mind­annyian imád­juk! Igaz ez a hazai hí­res­sé­gekre is. Bár sze­ret­nek kül­föl­dön is pi­henni, de ez az igazi.

A Ba­la­tont mind­annyian imád­juk! Igaz ez a hazai hí­res­sé­gekre is. Bár sze­ret­nek kül­föl­dön is pi­henni, de ez az igazi.

Hoppá, Hosszú Katinka nem a szerelmével ruccant le lazítani a Balcsira

Hoppá, Hosszú Katinka nem a szerelmével ruccant le lazítani a Balcsira

Csa­jos dél­után­nal kap­cso­ló­dott ki a nagy haj­tás kö­ze­pette az Iron Lady.

Úszó­dressz he­lyett apró bi­kini. Csa­jos dél­után­nal kap­cso­ló­dott ki a nagy haj­tás kö­ze­pette az Iron Lady.

Elkotyogták a titkot: Költözne a magyar sztárpár

Elkotyogták a titkot: Költözne a magyar sztárpár

Bár a mű­sor­ve­ze­tőt és fér­jét is Bu­da­pest­hez köti a munka, úgy dön­töt­tek, be­vál­lal­ják...

Bár a mű­sor­ve­ze­tőt és fér­jét is Bu­da­pest­hez köti a munka, úgy dön­töt­tek, be­vál­lal­ják az in­gá­zást a fő­vá­ros és a Ba­la­ton kö­zött.

Ezek a Balaton legjobb strandjai! Óriási a verseny

Ezek a Balaton legjobb strandjai! Óriási a verseny

Idén 15. al­ka­lom­mal ren­de­zik meg.

Idén 15. al­ka­lom­mal ren­de­zik meg a ba­la­toni stran­dok nagy ver­se­nyét, melyre gya­kor­la­ti­lag a tó körül lévő 90 strand közül bár­me­lyik be­ne­vez­het.

Vadító fotón Kárpáti Rebeka: megmutatta hibátlan idomait

Vadító fotón Kárpáti Rebeka: megmutatta hibátlan idomait

A Ba­la­to­non vett részt egy fo­tó­zá­son.

A gyö­nyörű mű­sor­ve­zető a Ba­la­to­non vett részt egy fo­tó­zá­son. A vég­ered­mény ma­gáért be­szél.

Alig látni a Balatont Osvárt Andrea formás mellétől

Alig látni a Balatont Osvárt Andrea formás mellétől

Per­sze a ma­gyar ten­ger is gyö­nyörű.

Per­sze a ma­gyar ten­ger is gyö­nyörű, de a szí­nésznő de­kol­tá­zsa min­den te­kin­te­tet ma­gára vonz.

Megdöbbentő felvételek: pusztít a vihar az országban

Megdöbbentő felvételek: pusztít a vihar az országban

Tom­bol a vihar az or­szág­ban.

Tom­bol a vihar az or­szág­ban, víz alatt a fo­nyódi vas­út­ál­lo­más és a Ba­la­ton partja is.

Ez derült ki a balatoni lángosról

Ez derült ki a balatoni lángosról

Bár még csak elő­sze­zon van a Ba­la­ton­nál, máris van­nak jelei annak, hogy egyre töb­ben utaz­nak a ma­gyar ten­ger­hez.

Bár még csak elő­sze­zon van a Ba­la­ton­nál, máris van­nak jelei annak, hogy egyre töb­ben utaz­nak a ma­gyar ten­ger­hez.

Drón dob le mentőövet a Balatonon

Drón dob le mentőövet a Balatonon

Három drónt ál­lí­tot­tak szol­gá­latba.

Három drónt ál­lí­tot­tak szol­gá­latba ma a Ba­la­ton­nál a ví­zi­men­tők. Kettő fel­de­rí­tést végez, egy pedig men­tő­mel­lényt szál­lít.

Így kínozzák a szúnyogok a celebeket

Így kínozzák a szúnyogok a celebeket

El­vi­sel­he­tet­len szú­nyog­in­vá­zi­ó­tól szen­ved­nek a víz­par­ton élők.

El­vi­sel­he­tet­len szú­nyog­in­vá­zi­ó­tól szen­ved­nek a víz­par­ton élők, de a vá­rosi la­ko­sok is meg­síny­lik a vér­szí­vók tá­ma­dá­sát.

Nagyon szexi, fürdőzés közben kapta le a férje Ördög Nórát

Nagyon szexi, fürdőzés közben kapta le a férje Ördög Nórát

A csi­nos te­le­ví­ziós mű­sor­ve­zető a Ba­la­ton part­ján pihen a csa­lád­já­val. Szem­mel lát­ha­tóan él­vezi, ha süt a nyári nap!

A csi­nos te­le­ví­ziós mű­sor­ve­zető a Ba­la­ton part­ján pihen a csa­lád­já­val. Él­vezi, ha süt a nyári nap!

Balatonon villantott beachbody-t Csonka András

Balatonon villantott beachbody-t Csonka András

A ma­gyar szí­nész ki­hasz­nálta a ká­ni­ku­lába tor­kolló hét­vé­gét és ki­ruc­cant ki­csit a ma­gyar ten­ger­hez. Ő így hűsöl...

A ma­gyar szí­nész ki­hasz­nálta a ká­ni­ku­lába tor­kolló hét­vé­gét és ki­ruc­cant ki­csit a ma­gyar ten­ger­hez. Ő így hűsöl...

Elképesztő jelenség a Balatonnál, levideózták

Elképesztő jelenség a Balatonnál, levideózták

A halak szo­kat­la­nul vi­sel­ked­tek.

A tóban élő halak szo­kat­la­nul vi­sel­ked­tek csü­tör­tö­kön Sió­fok­nál, a tör­tén­tek­ről pedig videó is ké­szült.

Nagyon szexi, bikiniben mutatta meg magát Dobó Kata

Nagyon szexi, bikiniben mutatta meg magát Dobó Kata

A gyö­nyörű szí­nésznő a hét­vé­gé­jét a Ba­la­to­non töl­tötte, ahol na­po­zás köz­ben ké­szült róla egy dögös fotó.

A gyö­nyörű szí­nésznő a hét­vé­gé­jét a Ba­la­to­non töl­tötte.

A legendás Palace a Plázson éled újjá

A legendás Palace a Plázson éled újjá

Sió­fok kul­ti­kus szó­ra­ko­zó­he­lye zenei szel­le­mi­sé­gét örö­kíti to­vább a PLÁZS új hely­színe, az Aréna. A ha­tal­mas bu­li­tér jú­nius 8-án egy ha­tal­mas par­ti­val nyitja meg ka­puit.

Sió­fok kul­ti­kus szó­ra­ko­zó­he­lye zenei szel­le­mi­sé­gét örö­kíti to­vább a PLÁZS új hely­színe, az Aréna. A ha­tal­mas bu­li­tér jú­nius 8-án egy ha­tal­mas par­ti­val nyitja meg ka­puit.

Évtizedek óta nem láttunk ilyet, hihetetlen, mit fogtak a Balatonban

Évtizedek óta nem láttunk ilyet, hihetetlen, mit fogtak a Balatonban

Ilyenre több mint fél év­szá­zada nem volt példa. A hor­gá­szok szeme is ki­ke­re­ke­dett, de nagy volt az öröm!

Idén is ide utazunk a legtöbben

Idén nyáron is ide utazunk a legtöbben nyaralni Magyarországon

2019-ben a ma­gya­rok több­sége ter­vez nya­ra­lást, a kül­földi úti célok közül a leg­ked­vel­teb­bek a me­di­ter­rán or­szá­gok, a bel­föl­diek közül pedig újra ez a víz kö­zeli régió a leg­nép­sze­rűbb.

2019-ben a ma­gya­rok több­sége ter­vez nya­ra­lást, a kül­földi úti célok közül a leg­ked­vel­teb­bek a me­di­ter­rán or­szá­gok, a bel­föl­diek közül pedig újra ez a víz kö­zeli régió a leg­nép­sze­rűbb. A friss és rep­re­zen­ta­tív fel­mé­rés­ből szá­mos ér­de­kes­ség derül ki.

Készültség a Balatonnál, megkezdték a szükséges intézkedéseket

Készültség a Balatonnál, megkezdték a szükséges intézkedéseket

Meg­emel­ke­dett a vizek víz­szintje.

Az el­múlt hetek csa­pa­dé­kos idő­já­rása miatt je­len­tő­sen meg­emel­ke­dett a so­mo­gyi vizek víz­szintje.

Siófok a Balaton Sportfővárosa

Siófok a Balaton Sportfővárosa

Sió­fok nem­csak a leg­több sport­egye­sü­let­tel és tö­meg­spor­to­lási le­he­tő­ség­gel ren­del­kező város, de szá­mos szín­vo­na­las sport­ren­dez­vény­nek is ott­hont ad.

Sió­fok nem­csak a leg­több sport­egye­sü­let­tel és tö­meg­spor­to­lási le­he­tő­ség­gel ren­del­kező város, de szá­mos szín­vo­na­las sport­ren­dez­vény­nek is ott­hont ad.

Rossz hír: erre számíts, ha ma vonatra ülsz

Rossz hír: erre számíts, ha ma vonatra ülsz

Hosszabb uta­zási idő­vel kal­ku­lálj!

Hosszabb uta­zási idő­vel kal­ku­lálj!

Zseniális fejlesztések jönnek a Balatonnál

Zseniális fejlesztések jönnek a Balatonnál

Fel­vi­rá­goz­tat­ják a tó tu­riz­mu­sát, egész évben ked­velt cél­ponttá vál­hat.

Olyan fej­lesz­té­sek lesz­nek a Ba­la­ton­nál és kör­nyé­kén, amely­nek kö­szön­he­tően egész évben lehet majd ke­rék­pár­ral ki­rán­dulni. Új bi­cik­li­utak és pi­he­nő­he­lyek épül­nek, de három brin­gás köz­pon­tot is lét­re­hoz­nak.

Elképesztő dolog történik most a Balatonnál

Elképesztő dolog történik most a Balatonnál

Még a té­vé­ben is köz­ve­tí­tik.

El­star­tolt a világ leg­na­gyobb ponty­fogó baj­nok­sága a Ba­la­ton körül. Egy hétig közel ezer hor­gász ered a pon­tyok nyo­mába a ha­tal­mas tó körül.

Oszter Sándor egyedül marad: Felesége megint költözik

Oszter Sándor egyedül marad: Felesége megint költözik

A mű­vésznő in­kább a vizet vá­lasztja.

A szí­nész pén­tek­től újra szal­ma­öz­vegy lesz, hi­szen fe­le­sége a ta­vasz be­kö­szön­té­vel el­hagyja közös ott­ho­nu­kat.

Nagy változás jöhet a Balatonon, sokak életét mentheti meg

Nagy változás jöhet a Balatonon, sokak életét mentheti meg

Az előző két évben 7 ember vesz­tette éle­tét a Ba­la­ton­ban a most be­ve­zetni kí­vánt élet­mentő esz­köz hi­á­nya miatt.

Az előző két évben 7 ember vesz­tette éle­tét a Ba­la­ton­ban a most be­ve­zetni kí­vánt élet­mentő esz­köz hi­á­nya miatt.

Hihetetlen, hogyan vert át nyaraló embereket balatoni üdülésekkel egy férfi

Hihetetlen, hogyan vert át nyaraló embereket balatoni üdülésekkel egy férfi

Ré­góta ke­re­sett férfit kap­tak el végre a sió­foki nyo­mo­zók. A 30 kö­rüli, sü­kösdi férfi ígé­re­tes­nek tűnő nya­ra­lá­so­kat ígért.

Hűha, nem szégyenlős Kárpáti Rebeka: így fotózták a Balatonon

Hűha, nem szégyenlős Kárpáti Rebeka: így fotózták a Balatonon

El­ké­pesz­tően szexi bi­ki­ni­ben.

A fi­a­tal sztár el­ké­pesz­tően szexi a kü­lön­le­ges bi­ki­ni­ben.

Visszasírjuk a Bambit, és hiányoljuk a Balatonon az igazi retró helyeket

Visszasírjuk a Bambit, és hiányoljuk a Balatonon az igazi retró helyeket

Nem két­sé­ges, hogy ja­vá­ban tom­bol a ret­ró­láz!

Nem két­sé­ges, hogy ja­vá­ban tom­bol a ret­ró­láz!

Elképesztő, mi történik a Balatonnál

Elképesztő, mi történik a Balatonnál

A Ba­la­toni Hal­gaz­dál­ko­dási Non­profit Zrt. a na­pok­ban kezdte meg az egyik leg­ked­vel­tebb hal sza­po­rí­tá­sát, ezt le is vi­de­óz­ták!

A Ba­la­toni Hal­gaz­dál­ko­dási Non­profit Zrt. a na­pok­ban kezdte meg az egyik leg­ked­vel­tebb hal sza­po­rí­tá­sát, ezt le is vi­de­óz­ták!

Vasúti sorompót loptak, nagy árat fizethetnek érte

Vasúti sorompót loptak, nagy árat fizethetnek érte

Ala­po­san be­rú­gott 3 fi­a­tal lány.

Három fi­a­tal lány egy túl jól si­ke­rült éj­sza­kai ti­vor­nyá­zás után tönk­re­tett egy vas­úti so­rom­pót az egyik ba­la­toni vas­út­vo­na­lon. Most nagy bajba ke­rül­het­nek.

Hihetetlen, milyen helyekre lehet jó a falusi csok

Hihetetlen, milyen helyekre lehet jó a falusi csok

Mint­egy két­ezer te­le­pü­lés érin­tett.

Két­ezer te­le­pü­lés ke­rül­het fel a fa­lusi csok-tér­képre. Ha el­fo­gadja az Or­szág­gyű­lés, akkor gyer­mek­vál­la­lás ese­tén fel­újí­tásra, bő­ví­tésre és la­kás­vá­sár­lásra is mil­li­ó­kat ad a kor­mány.

A Balaton a szívünk csücske

A Balaton a szívünk csücske - különleges koncertre készül az Edda Siófokon

Annyi kon­cert­fel­ké­rése van az Ed­dá­nak, hogy min­det nem is tudja vál­lalni a ze­ne­kar, de a Ba­la­ton­hoz és Sió­fokra min­dig nagy öröm­mel men­nek

Annyi kon­cert­fel­ké­rése van az Ed­dá­nak, hogy min­det nem is tudja vál­lalni a ze­ne­kar, de a Ba­la­ton­hoz és Sió­fokra min­dig nagy öröm­mel men­nek - mondja Gö­möry Zsolt, az Edda ze­ne­szer­zője és bil­len­tyűse.

Ide vidd el romantikázni a kedvesed Valentin napra!

Ide vidd el romantikázni a kedvesed Valentin napra!

A Ba­la­ton téli lát­vá­nya cso­dá­la­tos.

A Ba­la­ton téli lát­vá­nya cso­dá­la­tos. Va­len­tin napon szá­mos ér­de­kes­ség­gel várja a szer­ele­me­se­ket.

Hihetetlen látvány a Balatonnál: gyönyörű, amit a szél alkotott

Hihetetlen látvány a Balatonnál: gyönyörű, amit a szél alkotott

A hi­deg­nek van jó ol­dala is.

A vi­ha­ros szél­nek, a magas víz­ál­lás­nak és a fagy­pont kö­rüli hő­mér­sék­let­nek kö­szön­hető a je­len­ség.

Elképesztő, mi zajlott a Balatonnál, le is fotózták a történteket

Elképesztő, mi zajlott a Balatonnál, le is fotózták a történteket

Mi sem hi­szünk a sze­münk­nek!

Ha­tal­mas tü­kör­pon­tyot fo­gott Mi­chel Scho­en­ma­kers a Ba­la­ton­ede­rics mel­lett ta­lál­ható Euro Aqua hor­gász­tó­ban pén­te­ken.

Olvadni kezd a Balaton jege, életveszélyes rámenni!

Olvadni kezd a Balaton jege, életveszélyes rámenni!

Egyre több ta­vun­kon és fo­lyón­kon je­lent meg a jég a fel­szí­nen.

Egyre több ta­vun­kon és fo­lyón­kon je­lent meg a jég a fel­szí­nen, a ti­sza­cse­gei komp már nem is jár a jég­táb­lák miatt!

Novemberben tartja a születésnapját Siófok

Novemberben tartja a születésnapját Siófok

No­vem­ber­ben is vál­to­za­tos prog­ra­mok­kal várja a lá­to­ga­tó­kat a vá­rossá ava­tá­sá­nak 50. év­for­du­ló­ját ün­neplő Sió­fok.

No­vem­ber­ben is vál­to­za­tos prog­ra­mok­kal várja a lá­to­ga­tó­kat a vá­rossá ava­tá­sá­nak 50. év­for­du­ló­ját ün­neplő Sió­fok. Ezek közül is ki­emel­ke­dik Sió­fok új nagy­ren­dez­vé­nye, a Már­ton-nap­hoz kap­cso­lódó Li­ba­da­lom no­vem­ber 16-18. kö­zött.

Elképesztő, mi zajlott a Balatonnál, le is videózták a történteket...

Elképesztő, mi zajlott a Balatonnál, le is videózták a történteket...

Egy Cso­pa­kon el­he­lye­zett web­ka­mera ké­szí­tett fel­vé­te­le­ket.

Egy Cso­pa­kon el­he­lye­zett web­ka­mera ké­szí­tett fel­vé­te­le­ket.

A gasztroturisták is felfedezték Siófokot

A gasztroturisták is felfedezték Siófokot

A Ba­la­ton part­ján is le­zaj­lott a gaszt­ro­for­ra­da­lom.

Az el­múlt né­hány évben Bu­da­pest után a Ba­la­ton part­ján is le­zaj­lott a gaszt­ro­for­ra­da­lom, így a tó­part leg­na­gyobb vá­ro­sá­ban, Sió­fo­kon is egyre több iz­gal­mas hellyel ta­lál­koz­ha­tunk.

Visszatér a héten a nyári meleg, érdemes kihasználni a jó időt még utoljára

Visszatér a héten a nyári meleg, most kell kihasználni!

Most ér­de­mes le­ug­rani a Ba­la­tonra, hi­szen lehet, hogy utol­jára tér vissza a kel­le­mes, nyá­rias idő. Utána tény­leg be­kö­szönt az ősz!

Döbbenetes, mi van a Balatonban: ebben úszkáltunk egész nyáron

Döbbenetes, mi van a Balatonban: ebben úszkáltunk egész nyáron

Évente több­ször is vizs­gál­ják a Ba­la­ton vizét. Meg­lepő ered­mé­nyek.

Drámai jelenet a Balatonnál: segélykiáltások hallatszottak

Drámai jelenet a Balatonnál: segélykiáltások hallatszottak a sötétben

Egy férfi ke­rült bajba, de még épp idő­ben ér­ke­zett a se­gít­ség, így nem tör­tént na­gyobb baj.

Arnold Schwarzenegger ezúttal itt bukkant fel, elképesztő mit csinált

Arnold Schwarzenegger ezúttal itt bukkant fel, elképesztő mit csinált

Nem let­tünk volna a séf he­lyé­ben, ami­kor meg­tudta, ki ren­delt tőle...

Nem let­tünk volna a séf he­lyé­ben, ami­kor meg­tudta, ki ren­delt tőle...

Elképesztő, hogy mit találtak a Balatonban!

Elképesztő, hogy mit találtak a Balatonban!

Szak­em­be­rek szá­mol­tak be az ér­de­kes je­len­ség­ről.

Szak­em­be­rek szá­mol­tak be az ér­de­kes je­len­ség­ről. Vizs­gá­la­tok so­ro­za­tán van­nak túl, de to­váb­bi­akra is szük­ség lesz. To­vábbi rész­le­tek a cikk­ben!

Demjén Ferenccel és Kiss Tibivel búcsúzik a nyár Siófokon

Demjén Ferenccel és Kiss Tibivel búcsúzik a nyár Siófokon

Óri­ási sztá­rok­kal zárja a nya­rat Sió­fok

Idén min­den ed­di­gi­nél na­gyobb sztá­rok­kal zárja a nya­rat a vá­rossá ava­tá­sá­nak 50. év­for­du­ló­ját ün­neplő Sió­fok.

Így lépett túl a szakításon Majka- Videó

Így lépett túl a szakításon Majka- Videó

Majka meg­rázta magát és máris túl­tette magát azon, hogy Cur­tis nél­kül kell helyt­áll­nia.

Majka meg­rázta magát és máris túl­tette magát azon, hogy Cur­tis nél­kül kell helyt­áll­nia. Telt ház előtt mu­tatta meg mit tud!

Elképesztő, mi zajlott a Balatonnál, le is kamerázták

Elképesztő, hogy mi zajlott a Balatonnál, le is kamerázták

A kü­lön­le­ges fel­vé­telt az Idő­kép tette közzé a na­pok­ban, ér­de­mes meg­néz­ned!

A kü­lön­le­ges fel­vé­telt az Idő­kép me­te­o­ro­ló­giai por­tál tette közzé a na­pok­ban, ér­de­mes meg­néz­ned a nem min­den­napi kép­so­ro­kat!

Hűha, ennél szebb fotót még nem láttál Kapás Bogiról

Hűha, ennél szebb fotót még nem láttál Kapás Bogiról

A Ba­la­ton nya­ral pár­já­val.

Az Eu­rópa-baj­nok úszónő sze­relme fény­ké­pész­ként is meg­állná a he­lyét. Na­gyon el­kapta a pil­la­na­tot. A Ba­la­ton nya­ral a páros.

Forró fotó a Balatonról, így nyaral Kapás Bogi

Forró fotó a Balatonról, így nyaral Kapás Bogi

Nem tud el­sza­kadni a víz­től.

Arany­ér­met nyert Glas­gow-ban. Az úszó Eu­rópa-baj­nok­ság után sem tud el­sza­kadni a víz­től. Szin­tén úszó pár­já­val, Te­legdy Ádám­mal ro­man­ti­ká­zik.

Óriási dugók várhatóak az egyik legnépszerűbb hazai autópályán

Óriási dugók várhatóak az egyik legnépszerűbb hazai autópályán

Meg­kez­dő­dött a fel­újí­tás, hó­na­po­kig csak egy sáv lesz sza­bad az M7-esen!

Meg­kez­dő­dött a fel­újí­tás, ezért hó­na­po­kig csak egy sáv lesz jár­ható a Ba­la­ton és Hor­vát­or­szág felé az M7-esen! Ba­la­ton­vi­lá­gos és Za­márdi kö­zött kell szá­mí­tani a kor­lá­to­zá­sokra! A for­ga­lom tor­ló­dása ha­tás­sal lehet majd a régi 7-es útra is.

Készültség a Balatonnál, a vízirendőröknek kellett közbelépni

Készültség a Balatonnál, a vízirendőröknek kellett közbelépni

Több für­dő­ző­nek is a ví­zi­rend­őrök se­gí­tet­tek par­tot érni a Ba­la­ton­nál.

Több für­dő­ző­nek is a ví­zi­rend­őrök se­gí­tet­tek par­tot érni a Ba­la­ton­nál.

Piknik a Balaton felett

Piknik a Balaton felett

Az au­gusz­tusi hosszú hét­vé­gén iga­zán kü­lön­le­ges ki­kap­cso­ló­dási le­he­tő­sé­get kínál a MOL Na­gyon Ba­la­ton.

Az au­gusz­tusi hosszú hét­vé­gén iga­zán kü­lön­le­ges ki­kap­cso­ló­dási le­he­tő­sé­get kínál a MOL Na­gyon Ba­la­ton: pik­ni­kezz a ba­la­ton­bog­lári Gömb­ki­látó alatti réten.

Újabb részletek, így úszhat a Balatonban az új magyar sztár

Újabb részletek, így úszhat a Balatonban az új magyar sztár

Ez is kell ahhoz, hogy si­ke­res le­gyen.

Ku­lissza­tit­kok de­rül­tek ki Ra­sovszky Kris­tóf fel­ké­szü­lési mód­sze­ré­vel kap­cso­lat­ban. Az Eb-n si­kert si­kerre hal­mozó csil­lag nem ijed meg sem­mi­től.

Sztárokkal és tűzijátékkal ünnepli Siófok augusztus 20-át

Sztárokkal és tűzijátékkal ünnepli Siófok augusztus 20-át

Idén is meg­ren­de­zik a nyári sze­zon leg­na­gyobb in­gye­nes ese­mé­nyét, az au­gusz­tus 20-i nem­zeti ün­nep­hez kö­tődő Bor és Ke­nyér Ün­ne­pét.

Idén is meg­ren­de­zik Sió­fo­kon a nyári sze­zon leg­na­gyobb in­gye­nes ese­mé­nyét, az au­gusz­tus 20-i nem­zeti ün­nep­hez kö­tődő Bor és Ke­nyér Ün­ne­pét. Au­gusz­tus 16-tól 20-ig kon­cer­tek, gye­rek­prog­ra­mok és vá­sá­ro­sok vár­ják az ér­dek­lő­dő­ket a ki­kö­tő­ben.

Ez vár ránk még idén nyáron

Ez vár ránk még idén nyáron

Az elő­re­jel­zé­sek sze­rint a kö­vet­kező két hét­ben a szo­ká­sos­nál 3-6 fok­kal ma­ga­sabbra kú­szik a hő­mérő hi­gany­szála. Csak át­me­neti eny­hü­lést hoz egy-egy zápor, zi­va­tar.

Az elő­re­jel­zé­sek sze­rint a kö­vet­kező két hét­ben a szo­ká­sos­nál 3-6 fok­kal ma­ga­sabbra kú­szik a hő­mérő hi­gany­szála. Csak át­me­neti eny­hü­lést hoz egy-egy zápor, zi­va­tar. A nap­pali csúcs­hő­mér­sék­let eléri a 33-34 fokot.

Egy 15 éves fiú után kutatnak a Balatonban

Egy 15 éves fiú után kutatnak a Balatonban

El­tűnt egy 15 éves fiú a Ba­la­ton­ban Ba­la­ton­vi­lá­gos­nál, rend­őrök és ví­zi­men­tők ku­tat­nak utána.

El­tűnt egy 15 éves fiú a Ba­la­ton­ban Ba­la­ton­vi­lá­gos­nál, rend­őrök és ví­zi­men­tők ku­tat­nak utána.

Durvul a helyzet az M7-es autópályán, el se indulj a Balatonra

Durvul a helyzet az M7-es autópályán, el se indulj a Balatonra

Ba­le­set miatt tel­jes az útzár.

Ba­le­set miatt tel­jes az útzár az M7-es au­tó­pá­lya Ba­la­ton felé ve­zető ol­da­lán, a 83-as ki­lo­mé­ter­nél!

Elképesztő, mi zajlott hajnalban a Balatonnál, le is kamerázták

Elképesztő, mi zajlott hajnalban a Balatonnál, le is kamerázták

A sió­foki Club218 Apart­man­ház te­te­jén el­he­lye­zett web­ka­mera rög­zí­tette az ese­mé­nye­ket!

Hosszúhétvége? Irány a PLÁZS!

Hosszúhétvége? Irány a PLÁZS!

A PLÁZS a hosszú­hét­vége ideje alatt igazi fesz­ti­vál­hely­színné ala­kul

A PLÁZS a hosszú­hét­vége ideje alatt es­tén­ként igazi fesz­ti­vál­hely­színné ala­kul: négy nap, három fesz­ti­vál és egy ro­man­ti­kus este várja a ba­la­toni nya­ra­ló­kat.

Őszinte vallomás:Megőrjíti gyerekei hiánya Erdei Zsoltot

Őszinte vallomás:Megőrjíti gyerekei hiánya Erdei Zsoltot

Erdei Zsolt és csa­ládja, szinte az egész nya­rat külön tölti. A gye­re­kek él­ve­zik a Ba­la­tont.

Most közölték a szörnyű hírt: elhunyt a balatoni villámcsapás áldozata

Most közölték a szörnyű hírt: elhunyt a balatoni villámcsapás áldozata

Több em­bert ért vil­lám­csa­pás a Ba­la­ton part­ján egy hét­tel ez­előtt, ám az egyik sú­lyos sé­rült nem élte túl a bal­ese­tet.

Retro láz a PLÁZSon

Retro láz a PLÁZSon

Az év leg­na­gyobb sza­bad­téri retro fesz­ti­vál­ját ígéri a Total Dance au­gusz­tus 11-én a sió­foki PLÁZSon

Az év leg­na­gyobb sza­bad­téri retro fesz­ti­vál­ját ígéri a Total Dance au­gusz­tus 11-én a sió­foki PLÁZSon olyan sztár­fel­lé­pők­kel, mint a Mr. Pres­ident, a Red­nex és a hazai él­vo­nal.

Aggódnak a barátok: Elképesztő mire vállalkozott a magyar énekes

Aggódnak a barátok: Elképesztő mire vállalkozott a magyar énekes

Vas­tag Tomi nem akár­mi­lyen ki­hí­vás elé néz.

Vas­tag Tomi nem akár­mi­lyen ki­hí­vás elé néz, de az éne­kes erős­nek tartja magát.

Megfogta az Isten lábát Orosz Barbi, de nem úgy ahogy gondolod

Megfogta az Isten lábát Orosz Barbi, de nem úgy ahogy gondolod

Orosz Barbi ér­de­kes hob­bit vá­lasz­tott ma­gá­nak.

Orosz Barbi ér­de­kes hob­bit vá­lasz­tott ma­gá­nak, ha nem vi­gyáz, a végén még szak­mát is vált­hat.

Milyen halat ehetünk a strandon?

Milyen halat ehetünk a strandon?

Hon­nan valók a stran­do­kon a tá­nyé­rokra ke­rülő halak? Utá­na­jár­tunk.

Miért nem lehet a Ba­la­ton­nál ba­la­toni ke­sze­get enni, miért nincs a Ti­szá­nál ti­szai ponty­ból ké­szült ha­lászlé? Hon­nan szár­maz­nak a stran­do­kon a tá­nyé­rokra ke­rülő halak? Utá­na­jár­tunk.

Friss hír: Tömegkarambol az M7-esen, óriási a dugó a Balaton felé

Friss hír: Tömegkarambol az M7-esen, óriási a dugó alakult ki a Balaton felé

Három autó üt­kö­zött össze Szé­kes­fe­hér­vár­nál.

Három autó üt­kö­zött össze Szé­kes­fe­hér­vár­nál, ezért a Ba­la­ton felé ve­zető ol­da­lon csak a belső sáv jár­ható. A rend­őr­ség az arra köz­le­ke­dők fi­gyel­mét és tü­rel­mét kéri.

Mentőhelikoptert riasztottak, leállt egy férfi légzése a Balatonnál

Mentőhelikoptert riasztottak, leállt egy férfi légzése a Balatonnál

A férfi rosszul lett, nem sok­kal ké­sőbb pedig már ke­rin­gése sem volt.

A férfi hir­te­len rosszul lett, nem sok­kal ké­sőbb pedig már sem ke­rin­gése, sem lég­zése nem volt.

A nap rejtélye: hová lett Kiszel Tünde haja?

A nap rejtélye: hová lett Kiszel Tünde haja?

Tünde akkor is posz­tol, ha na­gyon nem kéne...

Tünde akkor is posz­tol, ha nem kéne. Vagy csak egy­sze­rűen nem tűnt föl neki, hogy na­gyon nem úgy néz ki, aho­gyan azt meg­szok­hat­tuk tőle.

Mindenkit levert a víz: brutálisan szexi fotót posztolt Mádai Vivien

Mindenkit levert a víz: brutálisan szexi fotót posztolt Mádai Vivien

Mádai Vi­vien meg­mu­tatta, amije van.

Mádai Vi­vien meg­mu­tatta, amije van, de jobb is, hogy nem ta­kar­gatja magát.

Megmutatta luxushajóját Kóbor János, ebben él nyáron családjával

Megmutatta luxushajóját Kóbor János, ebben él nyáron családjával

Az éne­kes egy hétre egye­dül ma­radt, mert fe­le­sége és kis­lá­nya el­uta­zott.

Az éne­kes egy hétre egye­dül ma­radt, mert fe­le­sége és kis­lá­nya az olasz ten­ger­par­ton nya­ral­tak. Ezt per­sze nem bánta Kóbor János, aki na­gyon jól elvan a Ba­la­to­non hor­gonyzó vi­tor­lás ha­jó­ján.