CÍMKE: 'bajnokok ligája'

Megvan a Fradi ellenfele a BL-selejtezőben

Megvan a Fradi ellenfele a BL-selejtezőben

Nehéz ri­vá­lis, de a Vidi már bi­zo­nyí­totta, hogy ver­hető. Sor­sol­tak az UEFA nyoni szék­há­zá­ban.

Orbán Viktor levelet írt a Ferencváros edzőjének

Orbán Viktor levelet írt a Ferencváros edzőjének

A Fradi pó­ló­sai szom­ba­ton a cím­védő Olym­pia­koszt le­győzve nyer­ték meg a BL-t.

Elképesztő mélységből ért a világ csúcsára a Fradi

Elképesztő mélységből ért a világ csúcsára a Fradi

Óri­ási si­ker­tör­té­net ez, mivel hat éve még a túl­élé­sért küz­dött a szak­osz­tály.

Óri­ási si­ker­tör­té­net ez, mivel hat éve még a túl­élé­sért küz­dött a szak­osz­tály.

Leesett az utasok álla, ezt fotózták magyarok a repülőgépen

Leesett az utasok álla, ezt fotózták magyarok a repülőgépen

Meg­dol­goz­tak érte a fiúk, ki­emelt he­lyet ka­pott a kupa a fe­dél­ze­ten.

Meg­dol­goz­tak érte a fiúk, ki­emelt he­lyet ka­pott a kupa a fe­dél­ze­ten.

Nem volt kérdés, magyar sztár lett a BL legjobbja

Nem volt kérdés, magyar sztár lett a BL legjobbja

El­ké­pesztő mindaz, amit a Fe­renc­vá­ros pó­ló­sai mű­vel­nek az utóbbi évek­ben.

El­ké­pesztő mindaz, amit a Fe­renc­vá­ros pó­ló­sai mű­vel­nek az utóbbi évek­ben.

Óriási magyar pólósiker, a Fradi nyerte a Bajnokok Ligáját

Óriási magyar pólósiker, a Fradi nyerte a Bajnokok Ligáját

Tör­té­nete során elő­ször hó­dí­totta el a leg­ran­go­sabb eu­ró­pai kupát a Fe­renc­vá­ros. A cím­vé­dőt győz­ték le a zöld-fe­hé­rek.

Letépte a ruháját, így készült a BL-döntőre a bikinis szépség

Letépte a ruháját, így készült a BL-döntőre a bikinis szépség

A 2019-es lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája-döntő a pá­lyára futó szőke szép­ség miatt marad em­lé­ke­ze­tes.

A 2019-es lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája-döntő a pá­lyára futó szőke szép­ség miatt marad em­lé­ke­ze­tes.

Eszelős huligán, a szökőkútban maszturbált a balhés drukker

Eszelős huligán, a szökőkútban maszturbált a balhés drukker

A rend­őr­ség le­tar­tóz­tatta azt a férfit, aki egy mad­ridi szö­kő­kút­ban masz­tur­bált a Baj­no­kok Li­gája dön­tője előtt.

A BL-hős csodája, a liverpooli sztár pár éve még munkát keresett

A BL-hős csodája, a liverpooli sztár pár éve még munkát keresett

Hét év alatt a nul­lá­ról ju­tott a csúcsra a Li­ver­pool lab­da­rú­gója. And­rew Ro­bert­son 2012-ben anyagi gon­dok­kal küz­dött.

Hihetetlen sorozat, a Fradi lehet Európa legjobb csapata

Hihetetlen sorozat, a Ferencváros lehet Európa legjobb csapata

A Fe­renc­vá­ros a leg­utóbbi hat meg­sze­rez­hető arany­érem­ből mind­egyi­ket be­gyűj­tötte.

A Fe­renc­vá­ros a leg­utóbbi hat meg­sze­rez­hető arany­érem­ből mind­egyi­ket be­gyűj­tötte. Csü­tör­tö­kön kez­dő­dik a leg­ne­he­zebb fel­adat, a Baj­no­kok Li­gája nyol­cas dön­tője, ami­vel meg­ko­ro­náz­hatná az utóbbi más­fél évét a ma­gyar sztár­csa­pat.

Ez a popó most a legnépszerűbb az egész világon

Ez a popó most a legnépszerűbb az egész világon

Kin­sey Wo­lanski a ba­rátja web­ol­da­lát akarta hir­detni a Baj­no­kok Li­gája fi­ná­lé­já­ban.

Kin­sey Wo­lanski a ba­rátja web­ol­da­lát akarta hir­detni a Baj­no­kok Li­gája fi­ná­lé­já­ban, de in­kább saját ma­gá­ból csi­nált vi­lág­sztárt a két­per­ces fu­tá­sá­val.

Nagy László az orvosi vizsgálatok után üzent, játszhat a BL-döntőn?

Nagy László az orvosi vizsgálatok után üzent, játszhat a BL-döntőn?

A Veszp­rém ké­zi­lab­da­csa­pa­tá­nak csa­pat­ka­pi­tá­nya meg­sé­rült a Baj­no­kok Li­gája szom­bati el­dön­tő­jé­ben a Ki­elce ellen.

Egy bikinis szépség ellopta a showt a BL-döntőn

Egy bikinis szépség ellopta a showt a BL-döntőn

A Li­ver­pool nyerte a dön­tőt.

A Li­ver­pool a Tot­ten­ham­mel ta­lál­ko­zott a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája dön­tő­jé­ben.

Drámai búcsú, erre senki nem számított

Drámai búcsú, erre senki nem számított

Ne­gye­dik Baj­no­kok Li­gája dön­tő­jét ját­szotta a Veszp­rém férfi ké­zi­lab­da­csa­pata. A vissza­vo­nuló csa­pat­ka­pi­tány, Nagy László utolsó mér­kő­zé­sén lé­pett pá­lyára.

Ne­gye­dik Baj­no­kok Li­gája dön­tő­jét ját­szotta a Veszp­rém férfi ké­zi­lab­da­csa­pata. A vissza­vo­nuló csa­pat­ka­pi­tány, Nagy László utolsó mér­kő­zé­sén lé­pett pá­lyára.

Szenzációs siker, magyar ünnep a Bajnokok Ligájában

Szenzációs siker, magyar ünnep a Bajnokok Ligájában

A Te­le­kom Veszp­rém a len­gyel Vive Ki­el­cé­vel ta­lál­ko­zott szom­ba­ton a férfi ké­zi­labda Baj­no­kok Li­gája dön­tő­jé­ben.

A Te­le­kom Veszp­rém a len­gyel Vive Ki­el­cé­vel ta­lál­ko­zott szom­ba­ton a férfi ké­zi­labda Baj­no­kok Li­gája dön­tő­jé­ben.

Verekedés, gumibotokkal tettek rendet a BL-döntő előtt

Verekedés, gumibotokkal tettek rendet a BL-döntő előtt

Pén­te­ken meg­tör­tént az első bot­rány Mad­rid­ban.

Pén­te­ken meg­tör­tént az első bot­rány Mad­rid­ban, a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája-döntő hely­szí­nén.

Kihagyja a BL-döntőt a Liverpool magyar kapusa

Kihagyja a BL-döntőt a Liverpool magyar kapusa

A ta­va­lyi dön­tőn ott volt.

A ta­va­lyi ki­jevi, Real Mad­rid-Li­ver­pool lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája-dön­tőt a hely­szí­nen te­kin­tette meg a ma­gyar vá­lo­ga­tott kapus, Bog­dán Ádám.

Eljött az idő, hétvégén összejöhet a Veszprém Bajnokok Ligája-győzelme

Eljött az idő, hétvégén összejöhet a Veszprém Bajnokok Ligája-győzelme

Három BL-fi­ná­lét bu­kott már el a Veszp­rém, amely egy év szü­net után játsz­hat ismét a BL né­gyes dön­tő­jé­ben.

Fantasztikus hír a szurkolóknak, világsztár érkezik a BL-döntőre

Fantasztikus hír a szurkolóknak, világsztár érkezik a BL-döntőre

Úgy tűnik, hogy a vébé gól­ki­rá­lya sem hagyja ki a mad­ridi dön­tőt. Mi lesz ebből?

Micsoda? Majdnem visszavonult a magyarok BL-győztes kedvence

Micsoda? Majdnem visszavonult a magyarok BL-győztes kedvence

A já­té­kos zak­la­tott sze­zo­non van túl, de mára ki­de­rült: meg­érte a szen­ve­dés.

Kamerák előtt, élő adásban sírta el magát a magyar sztár

Kamerák előtt, élő adásban sírta el magát a magyar sztár

A fo­cis­tá­val ilyen még sosem tör­tént, most Pus­kás Fe­ren­cet is meg­előzte. Mind­ezt szü­lő­ha­zá­já­ban.

A fo­cis­tá­val ilyen még sosem tör­tént, most Pus­kás Fe­ren­cet is meg­előzte. Mind­ezt szü­lő­ha­zá­já­ban.

Orbán Viktor az európai labdarúgás vezetőjét fogadta

Orbán Viktor az európai labdarúgás vezetőjét fogadta

A meg­be­szé­lé­sen részt vett Csá­nyi Sán­dor, a Ma­gyar Lab­da­rúgó-szö­vet­ség el­nöke, a Nem­zet­közi Lab­da­rúgó-szö­vet­ség (FIFA) és az UEFA al­el­nöke is.

A meg­be­szé­lé­sen részt vett Csá­nyi Sán­dor, a Ma­gyar Lab­da­rúgó-szö­vet­ség el­nöke, a Nem­zet­közi Lab­da­rúgó-szö­vet­ség (FIFA) és az UEFA al­el­nöke is.

Nem akárkik szurkoltak a győri kézilabdás lányoknak

Nem akárkik szurkoltak a győri kézilabdás lányoknak

Bódi Ber­na­dett és Gör­bicz Anita va­sár­nap Baj­no­kok Li­gá­ját nyert a női ké­zi­lab­da­csa­pa­tá­val.

Bódi Ber­na­dett és Gör­bicz Anita va­sár­nap Baj­no­kok Li­gá­ját nyert a női ké­zi­lab­da­csa­pa­tá­val.

Elképedtek a rajongók, Hosszú Katinka ezt tette vasárnap éjjel

Elképedtek a rajongók, Hosszú Katinka ezt tette vasárnap éjjel

Még min­dig ke­res­sük a sza­va­kat: az Iron Lady ahol csak el­in­dult, ott nyert.

Még min­dig ke­res­sük a sza­va­kat: az Iron Lady ahol csak el­in­dult, ott nyert.

Hatalmas magyar sportsiker született Budapest szívében

Hatalmas magyar sportsiker született Budapest szívében

Csak a szo­ká­sos tör­té­net.

Csak a szo­ká­sos tör­té­net, a Győr so­ro­zat­ban ne­gyed­szer játsz­hat dön­tőt a Baj­no­kok Li­gá­já­ban.

Mindenki erre várt, Budapestre figyel a hétvégén a sportvilág

Mindenki erre várt, Budapestre figyel a hétvégén a sportvilág

Ötö­dik BL-győ­zel­mére ké­szül a Győr.

Ötö­dik Baj­no­kok Li­gája győ­zel­mére ké­szül a Győr női ké­zi­lab­da­csa­pata. Ma­gyar edző­vel ko­ráb­ban ez még nem si­ke­rült a klub­nak.

Ünnepelnek Budapesten, ismét Európa legjobbja lett a magyar csapat

Ünnepelnek Budapesten, ismét Európa legjobbja lett a magyar csapat

Idén is meg­ál­lít­ha­tat­lan volt a Győr női ké­zi­lab­da­csa­pata a Baj­no­kok Li­gája bu­da­pesti né­gyes dön­tő­jé­ben.

Idén is meg­ál­lít­ha­tat­lan volt a Győr női ké­zi­lab­da­csa­pata a Baj­no­kok Li­gája bu­da­pesti né­gyes dön­tő­jé­ben.

Hihetetlen dolog történt, ilyet még nem látott a sportvilág

Hihetetlen dolog történt, ilyet még nem látott a sportvilág

Az angol fut­ball­csa­pa­tok idén ki­sa­já­tí­tot­ták az eu­ró­pai ku­pa­dön­tő­ket. Ko­ráb­ban ilyenre nem volt példa.

Az angol fut­ball­csa­pa­tok idén ki­sa­já­tí­tot­ták az eu­ró­pai ku­pa­dön­tő­ket. Ko­ráb­ban ilyenre nem volt példa.

Nem hiszed el, mit csináltak az Ajax focistái a pályán

Nem hiszed el, mit csináltak az Ajax focistái a pályán

Meccs köz­ben kap­tak ener­giagélt.

Nusszair Maz­raui és Hakim Zijes a Tot­ten­ham el­leni meccs köz­ben vett ma­gá­hoz ener­giagélt. Előtte órá­kon át éhez­tek a val­lá­sos fo­cis­ták.

Nagy változás az európai fociban, rég volt erre példa

Nagy változás az európai fociban, rég volt erre példa

11 év után angol ház­idöntő lesz.

Az Ajax össze­sí­tés­ben már 3-0-ra is ve­ze­tett a Tot­ten­ham el­leni BL-elő­dön­tő­ben, de az an­go­lok a hosszab­bí­tás utolsó per­cé­ben ki­har­col­ták a to­vább­ju­tást.

Őt szereti a BL-hős focista, egzotikus szépség várja haza

Őt szereti a BL-hős focista, egzotikus szépség várja haza

Lucas Moura nem csak a fut­ball­pá­lyán, a sze­re­lem­ben is sze­ren­csés. Igazi szép­ség a párja.

Lucas Moura nem csak a fut­ball­pá­lyán, a sze­re­lem­ben is sze­ren­csés. Igazi szép­ség a párja.

Barca-verő BL-hős aláírt mezét kapta a magyar szurkoló

Barca-verő BL-hős aláírt mezét kapta a magyar szurkoló

Fel­ér­té­ke­lő­dött az ere­deti Origi! Kis­pesti mun­ká­já­nak kö­szön­heti a ritka Li­ver­pool-erek­lyét a Hon­véd aján­dék­bol­tosa.

Fel­ér­té­ke­lő­dött az ere­deti Origi! Kis­pesti mun­ká­já­nak kö­szön­heti a ritka Li­ver­pool-erek­lyét a Hon­véd aján­dék­bol­tosa.

Elképesztő, a labdaszedő okozta a Barca kudarcát

Elképesztő, a labdaszedő okozta a Barca kudarcát

Egy kí­vül­álló volt a hőse a Li­ver­pool vá­rat­lan si­ke­ré­nek a Bar­ce­lona el­leni Baj­no­kok Li­gája mér­kő­zé­sen.

Egy kí­vül­álló volt a hőse a Li­ver­pool vá­rat­lan si­ke­ré­nek a Bar­ce­lona el­leni Baj­no­kok Li­gája mér­kő­zé­sen.

Lesújtott az átok, Messiék rettegni fogják ezt a nevet

Lesújtott az átok, Messiék rettegni fogják ezt a nevet

Alis­son Be­c­ker újra hőssé vált.

Alis­son Be­c­ker ta­valy a Roma, idén a Li­ver­pool já­té­ko­sa­ként ba­bo­názta meg a Bar­ce­lona sztár­jait. Las­san ő lesz a ka­ta­lá­nok leg­na­gyobb mu­musa.

Mindenki ezen röhög: szénné alázták a Barcelona sztárjait

Mindenki ezen röhög: szénné alázták a Barcelona sztárjait

Ak­ci­óba lép­tek a mém­gyá­ro­sok.

A Li­ver­pool cso­da­számba menő győ­zelme után a mém­gyá­ro­sok ak­ci­óba lép­tek. Egy va­lami biz­tos, Su­ár­e­zék ezt nem fog­ják zsebre tenni.

Nagyon durva, mi történt a liverpooli BL-csoda után a stadionban

Nagyon durva, mi történt a liverpooli BL-csoda után a stadionban

Össze­fog­laló és min­den más vi­de­ó­kon. Könnyek, tom­bo­lás, hi­tet­len­ke­dés és Klopp-nyi­lat­ko­zat csak fel­nőt­tek­nek.

Összejön a csoda? Erre készülnek Szegeden

Összejön a csoda? Erre készülnek Szegeden

Nyolc­gó­los hát­rányt kell le­dol­goz­nia a MOL-PICK Sze­ged­nek.

Nyolc­gó­los hát­rányt kell le­dol­goz­nia a MOL-PICK Sze­ged férfi ké­zi­lab­da­csa­pa­tá­nak a Baj­no­kok Li­gája ne­gyed­dön­tő­jé­nek vissza­vá­gó­ján.

Itt az év szívatása, újabb liverpooli BL-csoda

Itt az év szívatása, újabb liverpooli BL-csoda

Amire senki nem gon­dolt, be­ju­tot­tak az an­go­lok a BL-dön­tőbe. A Bar­ce­lona ebből a sokk­ból so­káig nem áll fel.

Amire senki nem gon­dolt, be­ju­tot­tak az an­go­lok a BL-dön­tőbe. A Bar­ce­lona ebből a sokk­ból so­káig nem áll fel.

Bajban a Liverpool, rossz hírt kapott az orvosoktól Klopp

Bajban a Liverpool, rossz hírt kapott az orvosoktól Klopp

Sza­lah nem játsz­hat a Barca ellen.

Most már biz­tos, hogy Mo­ha­med Sza­lah nem játsz­hat kedd este a Bar­ce­lona ellen a Baj­no­kok Li­gá­já­ban. Ro­berto Fir­mino sem lesz ott a pá­lyán.

Balhé Szegeden, egymásnak esett a két sztáredző a sajtótájékoztatón

Balhé Szegeden, egymásnak esett a két sztáredző a sajtótájékoztatón

Pap­ri­kás han­gu­lat­ban ért véget a Sze­ged és a Var­dar Sz­kopje össze­csa­pása férfi ké­zi­labda BL-ben.

Óriási bajba kerülhet Messi: ököllel ütötte ellenfelét?

Óriási bajba kerülhet Messi: ököllel ütötte ellenfelét?

Ezrek vá­dol­ják az in­ter­ne­ten a Bar­ce­lona vi­lág­sztár­ját. A BL-döntő kü­szö­bén az el­til­tá­sát kö­ve­te­lik.

Ezrek vá­dol­ják az in­ter­ne­ten a Bar­ce­lona vi­lág­sztár­ját. A BL-döntő kü­szö­bén az el­til­tá­sát kö­ve­te­lik.

Elárulta magát Messi, itt a mindent eldöntő bizonyíték

Elárulta magát Messi, itt a mindent eldöntő bizonyíték

A Barca sztárja tény­leg föl­dön­kí­vüli?

A Barca ar­gen­tin sztárja tény­leg föl­dön­kí­vüli? Más ma­gya­rá­zat egy­sze­rűen nincs a 600. gól­jára, ame­lyet a Li­ver­pool el­leni BL-elő­dön­tő­ben szer­zett.

Pokoli hajrá, ki lesz a BL legjobbja?

Pokoli hajrá, ki lesz a BL legjobbja?

Csúcs­meccsek jön­nek.

Csúcs­meccsek­kel, tö­ké­le­tes pá­ro­sí­tá­sok­kal foly­ta­tó­dik a lab­da­rúgó-Baj­no­kok Li­gája. Bi­zo­nyos szem­pont­ból mind a négy klub ki­emel­ke­dik a többi közül.

Áll a bál, honfitársai ellen szurkolt a két sztár

Áll a bál, honfitársai ellen szurkolt a két sztár

Nem min­den­napi videó ké­szült a Bar­ce­lona-Li­ver­pool lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája-meccsen.

Nem min­den­napi videó ké­szült a Bar­ce­lona-Li­ver­pool lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája-meccsen.

Kifakadt a magyar válogatott sztárja, erre ő sem számított

Kifakadt a magyar válogatott sztárja, erre ő sem számított

Az esé­lye­sebb­nek tar­tott Sze­ged 31-23-ra ki­ka­pott a Var­dar Sz­kopje ott­ho­ná­ban.

Az esé­lye­sebb­nek tar­tott Sze­ged 31-23-ra ki­ka­pott a Var­dar Sz­kopje ott­ho­ná­ban a férfi ké­zi­labda BL-ben.

Durva alázás, Cristiano Ronaldo ezt nem teszi zsebre

Durva alázás, Cristiano Ronaldo ezt nem teszi zsebre

He­lyette ka­pott va­lami mást.

A por­tu­gál csa­tár idén biz­to­san nem szerzi meg ha­to­dik BL-di­a­da­lát. He­lyette ka­pott va­lami mást.

Totális csőd, Ronaldo már megbánta a klubváltást?

Totális csőd, Ronaldo már megbánta a klubváltást?

Ro­nal­dót sorra érik a ku­dar­cok.

Cris­ti­ano Ro­nal­dót sorra érik a ku­dar­cok, ami­óta el­hagyta a Real Mad­ri­dot.

Botrányos video, Ronaldo melegebb éghajlatra küldte társait

Botrányos video, Ronaldo melegebb éghajlatra küldte társait

Nem csi­tul­nak a ke­dé­lyek a Ju­ven­tus Baj­no­kok Li­gája-ki­esése óta.

Nem csi­tul­nak a ke­dé­lyek a Ju­ven­tus Baj­no­kok Li­gája-ki­esése óta.

Retteghet a Barcelona, visszatér a város BL-hőse

Retteghet a Barcelona focicsapata, visszatér a katalán város Bajnokok Ligája-hőse

A Man­ches­ter Uni­ted kedd este a Bar­ce­lona ott­ho­nába lép a fel a Baj­no­kok Li­gája ne­gyed­dön­tő­jé­nek vissza­vá­gó­ján.

A Man­ches­ter Uni­ted kedd este a Bar­ce­lona ott­ho­nába lép a fel a Baj­no­kok Li­gája ne­gyed­dön­tő­jé­nek vissza­vá­gó­ján. Az iz­gal­mas­nak ígér­kező mér­kő­zés kap­csán meg­szó­lalt a nor­vég tré­ner.

Rémült szurkolók, kézigránátot találtak a BL-rangadó előtt

Rémült szurkolók, kézigránátot találtak a BL-rangadó előtt

Ijesztő üze­net Amsz­ter­dam­ból. Ki­ürí­tet­ték a kör­nyé­ket, le­fúj­ták a csa­pat edzé­sét.

Ijesztő üze­net Amsz­ter­dam­ból. De mi köze a Den Haag-szur­ko­lók­nak az Ajax-Ju­ven­tus meccs­hez?

Éjszaka lepték meg Cristiano Ronaldót, nem örült neki

Éjszaka lepték meg Cristiano Ronaldót, nem örült neki

Nem bírt ma­gá­val né­hány druk­ker.

Né­hány hol­land druk­ker tű­zi­já­té­kot ren­de­zett a Ju­ven­tus szál­lo­dá­já­nál. Ko­ráb­ban a Real Mad­rid szu­per­sztár­jait sem hagy­ták békén.

Történelmi tettre készül a Fradi, ilyenre még nem volt példa

Történelmi tettre készül a Fradi, ilyenre még nem volt példa

Az orosz Rosz­tov lesz az el­len­fél.

A zöld-fe­hé­rek ko­ráb­ban még soha nem ju­tot­tak be a női ké­zi­labda Baj­no­kok Li­gája né­gyes dön­tő­jébe. Az orosz Rosz­tov lesz az el­len­fél.

Eldőlt, Budapestre érkezik a Barcelona vagy a Bayern München

Eldőlt, Budapestre érkezik a Barcelona vagy a Bayern München

Ja­kabfi Zsa­nett együt­tese, a német Wolfs­burg bú­csú­zott a női Baj­no­kok Li­gá­já­tól.

Ganxsta Zolee mindent elszúr, totál maga alatt van

Ganxsta Zolee mindent elszúr, totál maga alatt van

A rap­per rosszul vi­selte a ve­re­sé­get.

A ma­gyar rap­per rosszul vi­selte, hogy ked­venc csa­pata ki­esett a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gá­já­ból.

Eljött a nagy nap, erre készül a magyar sztársportoló

Eljött a nagy nap, erre készül a magyar sztársportoló

Nagy László, a Veszp­rém ké­zi­lab­da­csa­pa­tá­nak sztárja fon­tos ju­bi­le­um­hoz ér­ke­zett az eu­ró­pai ku­pák­ban.

Nagy László, a Veszp­rém ké­zi­lab­da­csa­pa­tá­nak sztárja fon­tos ju­bi­le­um­hoz ér­ke­zett az eu­ró­pai ku­pák­ban.

Elképesztő bizonyíték, Ronaldo előre tudta az eredményt

Elképesztő bizonyíték, Ronaldo előre tudta az eredményt

Tudta, mi lesz a Juve-At­lé­ti­cón.

Cris­ti­ano Ro­naldo előre meg­mondta, mi fog tör­ténni a Ju­ven­tus-At­lé­tico Mad­rid meccsen.

Árnyék borult Ronaldo örömünnepére: ez vár a Juventus sztárjára

Árnyék borult Ronaldo örömünnepére: ez vár a Juventus sztárjára

Min­den bi­zonnyal meg­bün­te­tik.

A por­tu­gál fut­bal­lista obsz­cén gesz­tus­sal ün­ne­pelte az At­lé­tico Mad­rid el­leni trip­lá­ját, ezért min­den bi­zonnyal meg­bün­te­tik.

Lehet ennél rosszabb? Egyre kínosabb, amit a sztáredző művel

Lehet ennél rosszabb? Egyre kínosabb, amit a sztáredző művel

Nincs könnyű hely­zet­ben a Li­ver­pool, amely szer­dán este a Bayern Mün­chen ott­ho­ná­ban lép fel.

Nincs könnyű hely­zet­ben a Li­ver­pool, amely szer­dán este a Bayern Mün­chen ott­ho­ná­ban lép fel.

Botrány a torinói éjszakában, ezt művelte Ronaldo a BL-hőstette után

Botrány a torinói éjszakában, ezt művelte Ronaldo a BL-hőstette után

Óri­ási fe­szült­ség tört ki be­lőle, de ezt azért nem kel­lett volna.

A meccs hőse volt, aztán... Óri­ási fe­szült­ség tört ki be­lőle, de ezt azért nem kel­lett volna.

Borzalmas, mit művelt egy párizsi taxis az utasával

Borzalmas, mit művelt egy párizsi taxis az utasával

Rosszul vi­selte a PSG BL-bu­ká­sát.

Rosszul vi­selte a Paris Saint-Ger­main bu­ká­sát a Baj­no­kok Li­gája nyol­cad­dön­tő­jé­ben. Né­hány perc alatt ju­tott a menny­ből a po­kolba az angol utas.

Drámai vallomás, összeomlott a magyar sztáredző

Drámai vallomás, összeomlott a magyar sztáredző

Lőw Zsolt szen­ved a ki­esés miatt.

Lőw Zsolt, a Paris Saint-Ger­main má­sod­edzője még min­dig szen­ved a Man­ches­ter Uni­ted el­leni ki­esés miatt.

Áll a bál Párizsban, ötszázan támadtak a sztárokra

Áll a bál Párizsban, ötszázan támadtak a sztárokra

Kap­tak a fe­jükre Lőw Zsol­ték is. Me­g­elé­gel­ték a szur­ko­lók a mil­li­ár­dok­ból össze­vá­sá­rolt PSG tö­ket­len­ke­dé­sét a BL-ben.

Kap­tak a fe­jükre Lőw Zsol­ték is. Me­g­elé­gel­ték a szur­ko­lók a mil­li­ár­dok­ból össze­vá­sá­rolt PSG tö­ket­len­ke­dé­sét a BL-ben.

Hisztérikusan kikelt magából Neymar, ebből még nagy baja lehet

Hisztérikusan kikelt magából Neymar, ebből még nagy baja lehet

A bra­zil fut­ball­sztár ki­akadt, mi­u­tán a PSG ki­zu­hant a Baj­no­kok Li­gá­já­ból.

A bra­zil fut­ball­sztár tel­je­sen ki­akadt, mi­u­tán a PSG ki­zu­hant a Baj­no­kok Li­gá­já­ból.

Magyar edző babrálhat ki a Manchester Uniteddel

Magyar edző babrálhat ki a Manchester Uniteddel

Lőw Zsolt sokat tehet a PSG si­ke­réért.

Habár Lőw Zsol­tot má­sod­edző­ként fog­lal­koz­tatja a PSG, a ma­gyar szak­em­ber mé­re­tes sze­re­pet vál­lal a si­ker­ben.

Ronaldo nélkül nincs buli, kivégezték a Real Madridot

Ronaldo nélkül nincs buli, kivégezték a Real Madridot

A há­rom­szo­ros cím­vé­dőt a "kicsi" Ajax lepte meg a Baj­no­kok Li­gá­já­ban.

Ki hinné? Ezért omlott össze a legendás Real Madrid

Ki hinné? Ezért omlott össze a legendás Real Madrid a Bajnokok Ligáján

Az utóbbi három évben a Real Mad­rid nyerte a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gá­ját, de idén már a nyol­cad­dön­tő­ben el­bu­kott a csa­pat.

Az utóbbi három évben a Real Mad­rid zsi­nór­ban nyerte a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gá­ját. Ugya­n­ak­kor idén már a nyol­cad­dön­tő­ben el­bu­kott a ki­rá­lyi gárda. A Ri­post össze­gyűj­tötte a fo­ci­csa­pat le­sze­rep­lé­sé­nek okait. Jöj­je­nek a rész­le­tek!

Nagy magyar focisiker, de a java csak most jön

Nagy magyar focisiker, de a java csak most jön

Nem min­denki tud nyerni a Real Mad­rid ott­ho­ná­ban, a fel­csúti fi­a­ta­lok­nak ez most össze­jött.

Nem min­denki tud nyerni a Real Mad­rid ott­ho­ná­ban, a fel­csúti fi­a­ta­lok­nak ez most össze­jött.

Bundavád a Győr-Ferencváros meccsen, reagáltak az edzők

Bundavád a Győr-Ferencváros meccsen, reagáltak az edzők

A ma­gyar rang­adó a női ké­zi­labda BL-ben 32-32-es dön­tet­len­nel ért véget. A hazai szur­ko­lók­nak ez nem tet­szett.

A ma­gyar rang­adó a női ké­zi­labda BL-ben 32-32-es dön­tet­len­nel ért véget.

Megrázó felvétel: Eltört a korlát, a mélybe zuhantak a szurkolók

Megrázó felvétel: Eltört a korlát, a mélybe zuhantak a szurkolók

Sú­lyos bal­eset tör­tént az Észak és Közép-Ame­ri­kai csa­pa­tok­nak kiírt lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája-meccsen.

Apja miatt kívánják a halálát egy kislánynak

Halálos fenyegetéseket kapott a sztárapuka újszülött kislánya

Si­me­o­néra na­gyon meg­ha­ra­gu­dott pár szur­koló, saj­nos ez lett be­lőle.

Diego Si­me­o­néra na­gyon meg­ha­ra­gu­dott pár szur­koló, saj­nos ez lett be­lőle. Ké­sőbb he­lyet­tük is el­né­zést kér­tek a töb­biek.

Balhé Madridban, 1,5 milliós szerelésben égette magát a sztár

Balhé Madridban, 1,5 milliós szerelésben égette magát a sztár

Tökös volt, és meg is mu­tatta.

Tökös volt, és meg is mu­tatta. Újra be­bi­zo­nyo­so­dott a BL-rang­adón, hogy nem a ruha teszi az úri­em­bert.

Parókában adták ki magukat másnak Liverpoolban a Bayern München sztárjai

Parókában adták ki magukat másnak Liverpoolban a Bayern sztárjai

Le­gen­dás együt­tesre "ha­ja­zott" Hum­mels, Mül­ler, Le­wan­dowski és Neuer. Nem vé­let­len a hely­szín.

C. Ronaldo kétszer is beintett, senkit sem kímélt

C. Ronaldo kétszer is beintett, senkit sem kímélt

Az At­lé­tico Mad­rid 2-0-ra győzte le ott­hon a Ju­ven­tust a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája nyol­cad­dön­tő­jé­ben.

Az At­lé­tico Mad­rid 2-0-ra győzte le ott­hon a Ju­ven­tust a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája nyol­cad­dön­tő­jé­ben.

Véletlenül Münchenbe utazott a pancser Liverpool-szurkoló

Véletlenül Münchenbe utazott a pancser Liverpool-szurkoló

A túl sok pia tehet min­den­ről.

A túl sok pia tehet min­den­ről. Sör­rel és kol­bás­szal vi­gasz­tal­ták a ba­jo­rok az angol druk­kert.

Balhé a BL-rangadón: kiderült, mi történt a lefújás után

Balhé a BL-rangadón: kiderült, mi történt a lefújás után

Össze­tű­zésbe ke­ve­re­dett a két edző.

Össze­tű­zésbe ke­ve­re­dett a két edző a fe­szült Li­ver­pool-Bayern meccs végén. Így látta a kis­pa­dok előtt tör­tén­te­ket Jür­gen Klopp és Niko Kovac.

Eldőlt, Cristiano Ronaldo visszatér Madridba

Eldőlt, Cristiano Ronaldo visszatér Madridba

Sor­sol­tak a Baj­no­kok Li­gá­já­ban.

Hét­főn, Nyon­ban tar­tot­ták a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája ki­esé­ses sza­ka­szá­nak sor­so­lá­sát.

Végre minden kiderül, izgalmas lesz a hétfő

Végre minden kiderül, izgalmas lesz a hétfő

A leg­iz­gal­ma­sabb sza­ka­szá­hoz ér­ke­zett a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája.

Az egye­nes ki­esé­ses, vagyis a leg­iz­gal­ma­sabb sza­ka­szá­hoz ér­ke­zett a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája. Min­den bi­zonnyal újra mil­li­ó­kat ültet a te­le­ví­ziók elé a sok ki­váló já­té­kos.

Óriási dologra készül Csányi Sándor, ilyen még nem volt nálunk

Óriási dologra készül Csányi Sándor, ilyen még nem volt az országban

Az MLSZ el­nöke min­dent meg­tesz azért, hogy vi­lág­sztá­ro­kat lát­has­sa­nak a szur­ko­lók.

Az MLSZ el­nöke min­dent meg­tesz azért, hogy vi­lág­sztá­ro­kat lát­has­sa­nak a szur­ko­lók.

Fura nyilatkozat: Csapattársába szerelmes a Real Madrid sztárja?

Fura nyilatkozat: Csapattársába szerelmes a Real Madrid sztárja?

Od­ri­o­zola dics­him­nu­szo­kat zen­gett Ben­zem­áról, ki­csit túl­zásba is esett.

Ál­varo Od­ri­o­zola dics­him­nu­szo­kat zen­gett Karim Ben­zem­áról, ki­csit túl­zásba is esett.

Halálhír árnyékolta be a PSG-s sztárok estéjét

Családi tragédia árnyékolta be a PSG-s sztárok estéjét

Me­unier a Li­ver­pool el­leni meccs előtt nem sok­kal ve­szí­tette el a nagy­ap­ját.

A hírek sze­rint Tho­mas Me­unier a Li­ver­pool el­leni meccs előtt nem sok­kal ve­szí­tette el a nagy­ap­ját. Csa­pata neki aján­lotta a győ­zel­met.

Megható fotók: rajongói előtt fakadt sírva a világsztár

Megható fotók: rajongói előtt fakadt sírva a világsztár

Fran­cesco Tot­ti­nál el­tört a mé­cses.

Fran­cesco Totti kü­lön­le­ges aján­dé­kot ka­pott kedd este a Sta­dio Olim­pi­có­ban. Az olasz fo­ci­le­gen­dá­nál el­tört a mé­cses, ami­kor hossza­san él­tet­ték.

Dráma a lelátón, sírógörcsöt kapott a sztárcsatár felesége

Dráma a lelátón, sírógörcsöt kapott a sztárcsatár felesége

Drá­mai pil­la­na­to­kat ho­zott az In­ter­naz­io­nale lab­da­rúgó-csa­pa­tá­nak mér­kő­zése a PSV Eind­ho­ven ellen.

Drá­mai pil­la­na­to­kat ho­zott az In­ter­naz­io­nale lab­da­rúgó-csa­pa­tá­nak mér­kő­zése a PSV Eind­ho­ven ellen.