CÍMKE: 'baba'

"Szebbé" akarta tenni babáját, visszataszító dolgot tett az anyuka

"Szebbé" akarta tenni babáját, visszataszító dolgot tett az anyuka

Nem csoda, hogy az in­ter­ne­te­zők fel­há­bo­rod­tak! A kom­men­te­lők hely­re­tet­ték az el­ve­te­mült nőt.

Nagy bejelentést tett Németh Kristóf: úton van a baba

Nagy bejelentést tett Németh Kristóf: úton van a baba

Né­meth Kris­tóf és fe­le­sége, Zita első közös gyer­me­kü­ket vár­ják.

FRISS HÍREK

Gyász a szülészeti osztályon, meghalt egy csecsemő

Gyász a szülészeti osztályon, meghalt egy csecsemő

A baba éle­té­nek har­ma­dik nap­ján hunyt el. A halál pon­tos okát még vizs­gál­ják.

A baba éle­té­nek har­ma­dik nap­ján hunyt el. A halál pon­tos okát még vizs­gál­ják, de azt már tudni, hogy az anya be­teg­ség­gel küz­dött.

Ennél édesebb ma nem lesz: Kim Kardashian babája elrabolja a szíveket

Ennél édesebb ma nem lesz: Kim Kardashian babája elrabolja a szíveket

A négy­gyer­me­kes anyuka Ins­tag­ramra töl­tött fel egy képet két fi­á­ról.

A négy­gyer­me­kes anyuka Ins­tag­ramra töl­tött fel egy képet a két fi­á­ról. Saint na­gyon sze­reti a kis­öccsét.

Gólyahír, megszületett a magyar sztárpár gyermeke

Gólyahír, megszületett a magyar sztárpár gyermeke

A ma­gyar női ké­zi­labda-vá­lo­ga­tott sztárja, Hor­nyák Dóra kö­zös­ségi ol­da­lán mu­tatta meg kis­ba­bá­ját.

A ma­gyar női ké­zi­labda-vá­lo­ga­tott sztárja, Hor­nyák Dóra kö­zös­ségi ol­da­lán mu­tatta meg kis­ba­bá­ját.

Megkapták babájuk genetikai leleteit Curtisék: ez áll benne

Megkapták babájuk genetikai leleteit Curtisék: ez áll benne

El­kí­sérte fe­le­sé­gét a vizs­gá­latra.

A nép­szerű rap­per el­kí­sérte fe­le­sé­gét, Krisz­ti­két a vizs­gá­latra.

Ilyen cuki fotót még nem láttál görögdinnyével

Ilyen cuki fotót még nem láttál görögdinnyével

Gu­lá­csi fe­le­sége bol­do­gan pózol.

Vá­lo­ga­tott ka­pu­sunk, Gu­lá­csi Péter fe­le­sége be­lé­pett ter­hes­sége ki­len­ce­dik hó­nap­jába. Bol­do­gan pózol a jó­kora gyü­mölccsel.

Fantasztikus örömhír: Máris jön a baba Homonnay Zsoltéknál

Fantasztikus örömhír: Máris jön a baba Homonnay Zsoltéknál

Nagy a bol­dog­ság!

Óri­ási az öröm Ho­mon­nay Zsol­ték­nál. A Ri­post meg­tudta: a Bu­da­pesti Ope­rett­szín­ház mű­vé­sze és tánc­mű­vész párja, Föl­desi Anita babát vár­nak.

Megmutatta óriási pocakját a várandós magyar énekesnő

Megmutatta óriási pocakját a várandós magyar énekesnő

A nép­szerű sztár nyár vé­gére várja első gyer­me­két, aki­nek már a nemét is tud­ják a fér­jé­vel, kis­lá­nyuk lesz.

A nép­szerű sztár nyár vé­gére várja első gyer­me­két, aki­nek már a nemét is tud­ják a fér­jé­vel, kis­lá­nyuk lesz. Timi most meg­mu­tatta, mi­lyen szé­pen göm­bö­lyö­dik a hasa.

Gólyahír, megszületett a magyar műsorvezető kisfia, édes nevet kapott

Gólyahír, megszületett a magyar műsorvezető kisfia, édes nevet kapott

A 44 éves tévés na­gyon sokat várt a gyer­mek­ál­dásra.

A 44 éves tévés na­gyon sokat várt a gyer­mek­ál­dásra.

Kiderült: ilyen különleges nevet választottak babájuknak Curtisék

Kiderült: ilyen különleges nevet választottak babájuknak Curtisék

A híres rap­per és sze­relme, Krisz­tike bol­do­gan osz­tot­ták meg a rész­le­te­ket.

Valóságos csoda történt, életéért küzd az anyja hasából kivágott baba

Valóságos csoda történt, életéért küzd az anyja hasából kivágott baba

A cse­cse­mőt akkor vág­ták ki ha­lott édes­anyja ha­sá­ból, ami­kor a nő már ki­lenc hó­na­pos ter­hes volt.

Hoppá, hoppá! Kiderült, mi a legújabb őrület a szülészeteken

Hoppá, hoppá! Kiderült, mi a legújabb őrület a szülészeteken

Év­szá­za­dok óta meg­fi­gyel­he­tők bi­zo­nyos tren­dek, amik erő­sen be­fo­lyá­sol­ják a nőket abban, mi­lyen nevet is ad­ja­nak új­szü­lött gyer­me­kük­nek.

Év­szá­za­dok óta meg­fi­gyel­he­tők bi­zo­nyos tren­dek, amik erő­sen be­fo­lyá­sol­ják a nőket abban, mi­lyen nevet is ad­ja­nak új­szü­lött gyer­me­kük­nek. De ilyet még soha senki nem ta­pasz­talt! A mos­tani divat min­den ed­di­git tren­det fe­lül­múl.

Szomorú hírt jelentett be a magyar énekesnő, ezért nem lesz már babája

Szomorú hírt jelentett be a magyar énekesnő, ezért nem lesz már babája

Két éve sze­ret­né­nek kis­test­vért lá­nyuk, Maja mellé.

Két éve sze­ret­né­nek kis­test­vért lá­nyuk, Maja mellé.

Durva, amit az anyós művelt menyével és unokájával: besokkolt a család

Durva, amit az anyós művelt menyével és unokájával: besokkolt a család

Olyat hú­zott a nagyi, amire senki nem szá­mí­tott.

Olyat hú­zott a nagyi, amire senki nem szá­mí­tott.

Hihetetlen kórkép: Pár órával a szülés előtt tudta meg egy nő, hogy terhes

Hihetetlen kórkép: Pár órával a szülés előtt tudta meg egy nő, hogy terhes

Az or­vosi szak­iro­da­lom­ban is csak na­gyon kevés olyan fel­jegy­zett eset van, ami nem­rég egy fi­a­tal angol lánnyal tör­tént.

Jöhet a baba? Komoly döntést hozott Megyeri Csilla

Jöhet a baba? Komoly döntést hozott Megyeri Csilla

Gon­dol­ko­zik a csa­lád­ala­pí­tá­son.

A mű­sor­ve­zető el­árulta, egyre töb­bet gon­dol­ko­zik a csa­lád­ala­pí­tá­son.

Megható: Ezt mondta fia születéséről Harry herceg

Megható: Ezt mondta fia születéséről Harry herceg

Meg­ha­tódva be­szélt a nagy nap­já­ról.

Szinte azon­nal el­ké­szült az első in­terjú az új­don­sült apu­ká­val, aki meg­ha­tódva be­szélt élete nagy nap­já­ról.

Tündéri fotó: megmutatta kisfiát Curtis

Tündéri fotó: megmutatta kisfiát Curtis

A rap­per egy ult­ra­hang­ké­pet tett közzé a kö­zös­ségi ol­da­lán. A ra­jon­gók odáig van­nak a fo­tóért.

A rap­per egy ult­ra­hang­ké­pet tett közzé a kö­zös­ségi ol­da­lán. A ra­jon­gók odáig van­nak a fo­tóért.

"Ez egy csoda" - most először láthattuk Meghan és Harry babáját

"Ez egy csoda" - most először láthattuk Meghan és Harry babáját

A bol­dog szü­lők szer­dán mu­tat­ták meg a ki­csit, aki­ről né­hány szót is szól­tak.

Megjött az első fotó Meghan Markle és Harry herceg babájáról

Megjött az első fotó Meghan Markle és Harry herceg babájáról

A her­cegi pár szer­dán állt ka­me­rák elé a kisfi­ú­val, aki ki­csit ké­sőbb ér­ke­zett a várt­nál, de egész­sé­ges.

Kórházban értük utol Kis Grófót: beszámolt a részletekről

Kórházban értük utol Kis Grófót: beszámolt a részletekről

A bu­li­báró bol­do­gabb, mint va­laha. A Ri­post­nak be­szélt élete egyik leg­szebb pil­la­na­tá­ról.

A bu­li­báró bol­do­gabb, mint va­laha. A Ri­post­nak be­szélt élete egyik leg­szebb pil­la­na­tá­ról.

Késik Meghan és Harry babája

Késik Meghan és Harry babája

A sus­sexi her­cegi pár tit­ko­ló­zik első gye­re­kük szü­le­tése kap­csán, de az in­for­má­to­rok sze­rint még nem szü­le­tett meg.

A sus­sexi her­cegi pár tit­ko­ló­zik első gye­re­kük szü­le­tése kap­csán, de az in­for­má­to­rok sze­rint még nem szü­le­tett meg.

Az orvosok is összezavarodtak, döbbenet, mit találtak a csecsemő agyában

Az orvosok is összezavarodtak, döbbenet, mit találtak a csecsemő agyában

A négy hó­na­pos baba mű­tétje után érte őket a sokk. Ilyen­nel még ők sem ta­lál­koz­tak.

Megható történet, így mentette meg egy 6 éves kislány a testvérét

Megható történet, így mentette meg egy 6 éves kislány a testvérét

A hat­éves kis­lány tudta, hogy rá van szük­ség ahhoz, hogy a kis­öccse meg­gyó­gyul­jon. Mű­tét­nek is kész volt alá­vetni magát.

Mi lesz a sorsa? Megrázó részletek derültek ki a fűben hagyott babáról

Mi lesz a sorsa? Megrázó részletek derültek ki a fűben hagyott babáról

A kicsi anyja bör­tön­ben van, apja pedig hal­lani sem akar róla.

A kicsi anyja bör­tön­ben van, apja pedig hal­lani sem akar róla. Az is ki­de­rült, hogy a cse­csemő vár­ha­tóan több hó­na­pos kór­házi ke­ze­lésre szo­rul.

Ilyen nincs és mégis van: íme a Cicciolina-baba

Ilyen nincs és mégis van: íme a Cicciolina-baba

Ha nem a saját sze­münk­kel lát­nánk, biz­to­san nem hin­nénk el, de videó és kép is van róla, szó­val...

Ha nem a saját sze­münk­kel lát­nánk, biz­to­san nem hin­nénk el, de videó és kép is van róla, szó­val...

Az orvos szeme is kikerekedett, döbbenetes, ami az ultrahangon látszott

Az orvos szeme is kikerekedett, döbbenetes, ami az ultrahangon látszott

A vá­ran­dós nő most azon ag­gód­hat, hogy ezek után mi­lyen lesz gyer­me­kei kap­cso­lata, mi­u­tán vi­lágra jöt­tek.

Megszületett Lilu kisbabája, különleges nevet kapott

Megszületett Lilu kisbabája, különleges nevet kapott

El­árulta a baba nemét és nevét is.

A mű­sor­ve­zető hi­va­ta­los kö­zös­ségi ol­da­lán adott hírt az ese­mény­ről. Sőt, Lilu meg­osz­totta ra­jon­gó­i­val a baba nemét és nevét is.

Mit szól ehhez a királynő? Megint szembe megy a hagyományokkal Meghan hercegné

Mit szól ehhez a királynő? Megint szembe megy a hagyományokkal Meghan hercegné

Kü­lö­nös dön­tést ho­zott...

Úgy tűnik, hogy ba­bája jö­vője sem a tra­dí­ci­ók­nak meg­fe­le­lően ala­kul. Kü­lö­nös dön­tést ho­zott, de jó oka van rá.

Erre vártunk, sosem látott képek kerültek elő Meghan hercegnéről

Erre vártunk, sosem látott képek kerültek elő Meghan hercegnéről

Ez egy jó al­ka­lom, ami meg­mu­tatja Meg­han csa­lád­já­nak po­zi­tív ol­da­lát is.

"Ez egy jó al­ka­lom a vi­lág­nak, hogy lás­sák Meg­han csa­lád­já­nak po­zi­tív ol­da­lát, ne csak a prob­lé­má­sat."

Csodababa született: Saját unokáját hozta világra az 55 éves nő

Csodababa született: Saját unokáját hozta világra az 55 éves nő

Az or­vo­sok nem hit­ték, hogy si­ker­rel vég­ződ­het az el­já­rás, de végül meg­tör­tént a csoda!

Az or­vo­sok nem hit­ték, hogy si­ker­rel vég­ződ­het az el­já­rás, de végül meg­tör­tént a csoda!

Meghan és Harry eltitkolják majd a baba megszületését

Meghan és Harry eltitkolják majd a baba megszületését

Vég­leg sza­kí­ta­nak a ha­gyo­má­nyok­kal.

A sus­sexi her­cegi pár első gye­re­kük kap­csán vég­leg sza­kí­ta­nak a ki­rá­lyi ha­gyo­má­nyok­kal.

Hamarosan szülni fog Meghan, erre készül a hercegné édesanyja

Hamarosan szülni fog Meghan, erre készül a hercegné édesanyja

Lánya mel­lett lesz egy ideig.

Ter­mé­sze­tes, hogy lánya mel­lett lesz, de a ter­vek sze­rint csak egy kis ideig fog se­gí­teni a szü­le­tendő baba körül.

Nem hiszed el, mit művelt a szobában Ronaldo kisfia

Nem hiszed el, mit művelt a szobában Ronaldo kisfia

Ahogy mon­dani szo­kás, nem lehet elég korán el­kez­deni a lab­da­rú­gást. Az apuka ennél büsz­kébb már nem is le­hetne.

Félelmetes, amit a kisfiáról állít Dobó Ági

Félelmetes, amit a kisfiáról állít Dobó Ági

Beni még csak öt éves, de el­ké­pesztő dolog de­rült ki róla.

Beni még csak öt éves, de el­ké­pesztő dolog de­rült ki róla.

Elképesztő fotók a babák horrorszigetéről

Elképesztő fotók a babák horrorszigetéről

Ré­misztő a hely, és még ré­misz­tőbb a tör­té­nete! Több ezer meg­cson­kí­tott já­ték­baba lóg a fákon a hor­ror­szi­ge­ten, ahol egy ha­lott kis­lány szel­le­mé­nek si­ko­lyai vissz­han­goz­nak...

Ré­misztő a hely, és még ré­misz­tőbb a tör­té­nete! Több ezer meg­cson­kí­tott já­ték­baba lóg a fákon a hor­ror­szi­ge­ten.

Ötödször lett apa az 52 éves sztár, a kicsi máris az Instagram kedvence

Ötödször lett apa az 52 éves sztár, a kicsi máris az Instagram kedvence

A sztár­séf és fe­le­sége ha­tár­ta­la­nul bol­do­gok, mert a baba egész­sé­ge­sen jött vi­lágra csü­tör­tö­kön.

Hatalmas az öröm: elárulta születendő gyermeke nemét a magyar énekesnő

Hatalmas az öröm: elárulta születendő gyermeke nemét a magyar énekesnő

Antal Timi és Demkó Gergő el­ké­pesz­tően bol­dog. Ha­ma­ro­san ke­zükbe fog­hat­ják első gyer­me­kü­ket.

Kiszivárgott, Meghan hercegné titokban erre kérte Elton Johnt

Kiszivárgott, Meghan hercegné titokban erre kérte Elton Johnt

Na­gyon korán el­kez­dett gon­dos­kodni szü­le­tendő gyer­meke kar­ri­er­jé­ről. Sze­ren­csére a sztár igent mon­dott!

Na­gyon korán el­kez­dett gon­dos­kodni szü­le­tendő gyer­meke kar­ri­er­jé­ről. A sztár igent mon­dott!

Túl van a nehezén: Orvoshoz vitte kislányát Tápai Szabina

Túl van a nehezén: Orvoshoz vitte kislányát Tápai Szabina

Na­gyon saj­nálta kis­lá­nyát, de ezen ke­resz­tül kell men­nie.

Na­gyon saj­nálta kis­lá­nyát, de ezen min­den ba­bá­nak ke­resz­tül kell men­nie.

Tündéri fotó: pár napos kislányáról posztolt Tücsi

Tündéri fotó: kislányáról posztolt Tücsi

Na­gyon édes kép ke­rült elő!

A büszke édes­anyuka az Ins­tag­ram-ol­da­lán osz­totta meg a képet Na­rá­ról.

Nagy öröm érte: Kulcsár Edina ünnepel

Nagy öröm érte: Kulcsár Edina ünnepel

Kul­csár Edina azt hitte, hogy még vár­nia kell, de kisfia na­gyon meg­lepte.

Kul­csár Edina azt hitte, hogy még vár­nia kell, de kisfia na­gyon meg­lepte.

Megmutatta gömbölyödő pocakját Curtis menyasszonya

Megmutatta gömbölyödő pocakját Curtis menyasszonya

Las­san már a ha­to­dik hó­nap­ban jár Krisz­tike, a rap­per­rel már alig vár­ják, hogy a ke­zük­ben fog­has­sák ba­bá­ju­kat.

Las­san már a ha­to­dik hó­nap­ban jár Krisz­tike, a rap­per­rel már alig vár­ják, hogy a ke­zük­ben fog­has­sák ba­bá­ju­kat.

Kiderült Curtis születendő gyerekének neme

Kiderült Curtis születendő gyerekének neme

Nagy hírt kap­tak.

A TV2 ka­me­rái el­kí­sér­ték a rap­pert és sze­rel­mét az or­vos­hoz, ahol nagy hírt kap­tak.

Aranyosabb ma már nem lesz: Így alszik apukáján Kucsera Gábor kislánya

Aranyosabb ma már nem lesz: Így alszik apukáján Kucsera Gábor kislánya

Kevés ilyen pil­la­nat van, de akkor mu­száj meg­örö­kí­teni. Így tett Tápai Sza­bina is, aki meg­ha­tó­dott a lát­vány­tól.

Újra gyereket akar szülni az 55 éves színésznő

Újra gyereket akar szülni az 55 éves színésznő

Bri­gitte Ni­el­sent nem ér­dekli, hogy már kö­ze­lebb a hat­van­hoz, mint az öt­ven­hez, sze­retne egy ha­to­dik gye­re­ket.

Bri­gitte Ni­el­sent nem ér­dekli, hogy már kö­ze­lebb a hat­van­hoz, mint az öt­ven­hez, sze­retne egy ha­to­dik gye­re­ket.

Bradley Cooper gyerekét várja Lady Gaga? Reagált a popsztár

Bradley Cooper gyerekét várja Lady Gaga? Reagált a popsztár

Újabb pletyka ka­pott szárnyra a két sztár­ról.

Újabb pletyka ka­pott szárnyra a két sztár­ról, akik kö­zött sokak sze­rint több van, mint ba­rát­ság.

Reptéren felejtett kisbaba miatt fordult vissza a repülő -videó

Reptéren felejtett kisbaba miatt fordult vissza a repülő -videó

Az uta­s­irá­nyí­tók is meg­döb­ben­tek, ami­kor hal­lot­ták a hírt: egy utas a rep­té­ren fe­lej­tette a kis­ba­bá­ját.

Az uta­s­irá­nyí­tók is meg­döb­ben­tek, ami­kor hal­lot­ták a hírt: egy utas a rep­té­ren fe­lej­tette a kis­ba­bá­ját.

Hűha, ez lenne a közös Dianában és Meghan babájában?

Hűha, ez lenne a közös Dianában és Meghan babájában?

Kü­lö­nös dol­got sej­te­nek a ra­jon­gók.

Ami­óta ki­de­rült, hogy a her­cegné vá­ran­dós, meg­tel­tek a fo­ga­dó­iro­dák. Kü­lö­nös dol­got sej­te­nek a ra­jon­gók.

Hatalmas örömhírt kapott Meryl Streep, végre nagymama lett

Hatalmas örömhírt kapott Meryl Streep, végre nagymama lett

Kisfiú szü­le­tett.

A sztár­szí­nésznő lánya egész­sé­ges kisfi­ú­nak adott éle­tet, pedig eddig az sem volt nyil­vá­nos, hogy ter­hes.

Nagy bejelentés, babát vár riói olimpiai bajnoknőnk

Nagy bejelentés, babát vár riói olimpiai bajnoknőnk

Au­gusz­tusra várja első gyer­me­két.

Au­gusz­tusra várja első gyer­me­két a spor­toló. A bu­da­pesti vb-t ki­hagyja, ugyan­ak­kor a to­kiói öt­ka­ri­kás já­té­ko­kon szí­ve­sen részt venne.

Gólyahír, harmadszor is apuka lett a magyar focisztár

Gólyahír, harmadszor is apuka lett a magyar focisztár

Újabb tag­gal bő­vült Ni­ko­lics Ne­manja csa­ládja. A Chi­cago Fire ásza már három gyer­mek édes­apja.

Újabb tag­gal bő­vült Ni­ko­lics Ne­manja csa­ládja. A Chi­cago Fire ásza már három gyer­mek édes­apja.

Így szeretne teherbe esni a vagina nélkül született lány

Így szeretne teherbe esni a vagina nélkül született lány

Alig hitt a sze­mé­nek az ult­ra­han­gos doki, ilyet ugyanis ko­ráb­ban még nem lá­tott...

Alig hitt a sze­mé­nek az ult­ra­han­gos doki, ilyet ugyanis ko­ráb­ban még nem lá­tott. Nem­csak a hü­ve­lye hi­ány­zik a lány­nak, hanem...

Hatalmas örömhír: babát vár az ismert magyar énekesnő

Hatalmas örömhír: babát vár az ismert magyar énekesnő

Antal Timi és Demko Gergő bol­do­gab­bak, mint va­laha, ezt pedig cso­dá­la­tos kép­pel tu­dat­ták ra­jon­gó­ik­kal is.

Antal Timi és Demko Gergő bol­do­gab­bak, mint va­laha, ezt pedig cso­dá­la­tos kép­pel tu­dat­ták ra­jon­gó­ik­kal is.

Vérlázító, mit tett a beteg gyerekekkel a szörnyeteg ápoló

Vérlázító, mit tett a beteg gyerekekkel a szörnyeteg ápoló

Az egész­ség­ügy­ben dol­go­zók­tól el­vár­ható mi­ni­má­lis em­pá­ti­á­nak sem volt képes ele­get tenni a hor­vát nővér.

Itt az első babafotó a Viszkis kislányáról

Itt az első babafotó a Viszkis kislányáról

A héten szü­le­tett meg Amb­rus At­tila kis­lá­nya. A Visz­kis kép­te­len be­telni An­ná­val, ami ért­hető is. Fe­le­sége és a kicsi is jól van­nak.

A héten szü­le­tett meg Amb­rus At­tila kis­lá­nya. A Visz­kis kép­te­len be­telni An­ná­val, ami ért­hető is. Fe­le­sége és a kicsi is jól van­nak.

Itt vannak a részletek: a Viszkisnek ollót kellett ragadnia a szülőszobában

Itt vannak a részletek: a Viszkisnek ollót kellett ragadnia a szülőszobában

Meg­szü­le­tett Amb­rus At­tila kis­lá­nya, a köl­dök­zsi­nórt is ő vágta el.

Meg­szü­le­tett Amb­rus At­tila kis­lá­nya, a köl­dök­zsi­nórt is ő vágta el.

Most jött a hír, 69 évesen lett újra apuka a sztárszínész

Most jött a hír, 69 évesen lett újra apuka a sztárszínész

Mind­két szü­lő­nek van már gyer­meke.

Mind­két szü­lő­nek van már gyer­meke ko­rábbi há­zas­sá­gá­ból, most első közös ba­bá­juk jött vi­lágra.

Gólyahír, anya lett a magyar válogatott sztárja

Gólyahír, anya lett a magyar válogatott sztárja

Kisfia szü­le­tett a Fradi ké­zi­sé­nek.

Kisfia szü­le­tett a Fe­renc­vá­ros és a ma­gyar vá­lo­ga­tott klasszis ké­zi­lab­dá­zó­já­nak. A zöld-fe­hé­rek kö­zös­ségi ol­dala osz­totta meg az öröm­hírt.

Leszállt a férfi, hogy rágyújtson: Durva, mit felejtett a vonaton

Leszállt a férfi, hogy rágyújtson: Durva, mit felejtett a vonaton

Nem vette észre, hogy a vonat el­in­dult. Aztán hiába pró­bált, már nem tu­dott fel­ka­pasz­kodni a mozgó sze­rel­vényre.

Nem vette észre, hogy a vonat el­in­dult. Aztán hiába pró­bált, már nem tu­dott fel­ka­pasz­kodni a mozgó sze­rel­vényre. Pedig be­lül­ről egy utas­társ is verte ököl­lel az ajtót, de a vonat nem állt meg. A férfi majd­nem szív­bajt ka­pott...

Micsoda bejelentés, fontos döntést hozott Caramel és felesége

Micsoda bejelentés, fontos döntést hozott Caramel és felesége

Nem sze­ret­nék to­vább ha­lo­gatni a dol­got, a sztár­pár már ki­tűzte az idő­pon­tot is.

Nem sze­ret­nék to­vább ha­lo­gatni a dol­got.

Felfoghatatlan, rengeteg alkohol volt a holtan talált baba testében

Felfoghatatlan, rengeteg alkohol volt a holtan talált baba testében

Az üggyel kap­cso­lat­ban őri­zetbe vet­tek egy férfit.

Az üggyel kap­cso­lat­ban őri­zetbe vet­tek egy férfit, aki nem a gyer­mek édes­apja.

Hatalmas titkot árul el Harry herceg születendő babájáról

Hatalmas titkot árul el Harry herceg születendő babájáról

Ki­váló apa vál­hat majd be­lőle.

A 34 éves her­ceg már most is na­gyon büszke gyer­me­kére, fe­le­sége sze­rint is ki­váló apa válik majd be­lőle.

Megdöbbentő, ezt gondolja a gyermekvállalásról a magyar énekesnő

Megdöbbentő, ezt gondolja a gyermekvállalásról a magyar énekesnő

Andi a kö­zös­ségi ol­da­lán mondta el a vé­le­mé­nyét. Az biz­tos, hogy rend­kí­vül meg­osz­tóak a gon­do­la­tai.

Döbbenetes, mit tett 9 hónapos kisfiával a szörnyeteg anya

Döbbenetes, mit tett 9 hónapos kisfiával a szörnyeteg anya

El­kép­zelni is nehéz, hogy mi jár­ha­tott az anya fe­jé­ben, aki azért akart bosszút állni pár hó­na­pos ba­bá­ján, mert nem hagyta őt aludni.

Itt az első fotó, a magyar sztárpár megmutatta gyermekét

Itt az első fotó, a magyar sztárpár megmutatta gyermekét

A szí­nésznő Kiss Ra­móna és a ma­gyar ké­zi­labda-vá­lo­ga­tott sztárja, Lékai Máté kisfia az előző héten jött a vi­lágra.

Gólyahír, apa lett a magyar válogatott egyik legnagyobb sztárja

Gólyahír, apa lett a magyar válogatott egyik legnagyobb sztárja

Bodó Ri­chárd­nak meg­szü­le­tett az első gyer­meke.

A férfi ké­zi­labda-vá­lo­ga­tott ászá­nak, Bodó Ri­chárd­nak meg­szü­le­tett az első gyer­meke.

Muszlim lánybabákkal árasztják el a német játékboltokat

Muszlim lánybabákkal árasztják el a német játékboltokat

Szé­les körű vita zaj­lik az ügy­ben.

Né­met­or­szág­ban szé­les körű vita zaj­lik arról, hogy sze­ren­csés-e fej­ken­dős lány­ba­bá­kat árulni a bol­tok­ban.

Nekiestek Meghan hercegnének: pusztán számításból simogatja folyton a hasát?

Nekiestek Meghan hercegnének: pusztán számításból simogatja folyton a hasát?

Csak szí­nész­ke­dik, vagy más miatt si­mo­gatja foly­ton nö­vekvő po­cak­ját Meg­han her­cegné?

Elképesztő, mire használja kisfiát Nagy Adri

Elképesztő, mire használja kisfiát Nagy Adri

Az éne­kesnő min­dent meg­tesz, hogy vissza­nyerje ter­hes­sége előtti alak­ját. Még a kisfiát is emel­geti!

Az éne­kesnő min­dent meg­tesz, hogy vissza­nyerje ter­hes­sége előtti alak­ját. Még a kisfiát is emel­geti!

Szörnyűség történt a terhes nő babájával, mindenki mást mond

Szörnyűség történt a terhes nő babájával, mindenki mást mond

Az or­vo­sok már sem­mit sem te­het­tek a ki­csi­ért. A rend­őr­ség nyo­mo­zást in­dí­tott az ügy­ben.

Az or­vo­sok már sem­mit sem te­het­tek a ki­csi­ért. A rend­őr­ség nyo­mo­zást in­dí­tott az ügy­ben.

Agysérülést szenvedett, hangos sírása miatt kellett meghalnia a babának

Agysérülést szenvedett, hangos sírása miatt kellett meghalnia a babának

A ki­csit már haj­nal­ban bán­tal­mazta a férfi, de az anya csak reg­gel hí­vott hozzá or­vost.

Elárulta a Viszkis, ettől retteg igazán

Elárulta a Viszkis, ettől retteg igazán

Amb­rus At­tila fe­le­sége ve­szé­lyez­te­tett ter­hes.

Amb­rus At­tila fe­le­sége ve­szé­lyez­te­tett ter­hes, ezért nehéz pil­la­na­to­kon men­nek ke­resz­tül. Rá­adá­sul ri­a­dal­mat oko­zott az ult­ra­han­gos vizs­gá­lat!

György herceg félhet? Kiderült, milyen lesz Meghan hercegné babája

György herceg félhet? Kiderült, milyen lesz Meghan hercegné babája

A kicsi ér­ke­zése fel­for­gat­hatja a többi gyer­mek éle­tét a csa­lád­ban.

A kicsi fel­for­gat­hatja a többi gyer­mek éle­tét a csa­lád­ban. Nem biz­tos, hogy ked­ve­lik majd egy­mást!

Meghan nagy bejelentést tett a születendő babájáról

Meghan nagy bejelentést tett a születendő babájáról

El­árult va­lami na­gyon fon­to­sat.

Az ed­digi leg­me­ré­szebb ru­há­já­ban je­lent meg a nyil­vá­nos­ság előtt a sus­sexi her­cegné, és el­árult va­lami na­gyon fon­to­sat.

Bébibumm a magyar kézilabdázóknál

Bébibumm a magyar kézilabdázóknál, bármikor hazajöhetnek a sztárok

Apai örö­mök elé néz­het a ma­gyar férfi ké­zi­labda-vá­lo­ga­tott három já­té­kosa.

Apai örö­mök elé néz­het a ma­gyar férfi ké­zi­labda-vá­lo­ga­tott három já­té­kosa.

Részegen fecsegte el a sztármami, hogy babája lesz: kisfia születik

Részegen fecsegte el a sztármami, hogy babája lesz: kisfia születik

Eddig csak plety­kák ter­jed­tek a gó­lya­hír­ről...

Eddig csak plety­kák ter­jed­tek a gó­lya­hír­ről, de most a celeb is meg­erő­sí­tette a ba­ba­vá­rást egy mű­sor­ban.