CÍMKE: 'baba'
FRISS HÍREK

Megszületett Lilu kisbabája, különleges nevet kapott

Megszületett Lilu kisbabája, különleges nevet kapott

Kö­zös­ségi ol­da­lán adott hírt az ese­mény­ről. El­árulta a baba nemét és nevét is.

Kö­zös­ségi ol­da­lán adott hírt az ese­mény­ről. El­árulta a baba nemét és nevét is.

Erre vártunk, sosem látott képek kerültek elő Meghan hercegnéről

Erre vártunk, sosem látott képek kerültek elő Meghan hercegnéről

Ez meg­mu­tatja Meg­han csa­lád­já­nak po­zi­tív ol­da­lát.

"Ez egy jó al­ka­lom a vi­lág­nak, hogy lás­sák Meg­han csa­lád­já­nak po­zi­tív ol­da­lát, ne csak a prob­lé­má­sat."

Csodababa született: Saját unokáját hozta világra az 55 éves nő

Csodababa született: Saját unokáját hozta világra az 55 éves nő

Az or­vo­sok nem hit­ték, hogy si­ker­rel vég­ződ­het az el­já­rás, de végül meg­tör­tént a csoda!

Az or­vo­sok nem hit­ték, hogy si­ker­rel vég­ződ­het az el­já­rás, de végül meg­tör­tént a csoda!

Meghan és Harry eltitkolják majd a baba megszületését

Meghan és Harry eltitkolják majd a baba megszületését

Vég­leg sza­kí­ta­nak a ha­gyo­má­nyok­kal.

A sus­sexi her­cegi pár első gye­re­kük kap­csán vég­leg sza­kí­ta­nak a ki­rá­lyi ha­gyo­má­nyok­kal.

Hamarosan szülni fog Meghan, erre készül a hercegné édesanyja

Hamarosan szülni fog Meghan, erre készül a hercegné édesanyja

Ter­mé­sze­tes, hogy lánya mel­lett lesz, de a ter­vek sze­rint csak egy kis ideig fog se­gí­teni a szü­le­tendő baba körül.

Ter­mé­sze­tes, hogy lánya mel­lett lesz, de a ter­vek sze­rint csak egy kis ideig fog se­gí­teni a baba körül.

Elképesztő fotók a babák horrorszigetéről

Elképesztő fotók a babák horrorszigetéről

Ré­misztő hely, még ré­misz­tőbb sztori!

Ré­misztő a hely, és még ré­misz­tőbb a tör­té­nete! Több ezer já­ték­baba lóg a fákon a hor­ror­szi­ge­ten, ahol egy ha­lott kis­lány si­ko­lyai vissz­han­goz­nak...

Ötödször lett apa az 52 éves sztár, a kicsi máris az Instagram kedvence

Ötödször lett apa az 52 éves sztár, a kicsi máris az Instagram kedvence

A sztár­séf és fe­le­sége ha­tár­ta­la­nul bol­do­gok, mert a baba egész­sé­ge­sen jött vi­lágra csü­tör­tö­kön.

Nem hiszed el, mit művelt a szobában Ronaldo kisfia

Nem hiszed el, mit művelt a szobában Ronaldo kisfia

Nem lehet elég korán el­kez­deni a lab­da­rú­gást. Az apuka ennél büsz­kébb már nem is le­hetne.

Ahogy mon­dani szo­kás, nem lehet elég korán el­kez­deni a lab­da­rú­gást. Az apuka ennél büsz­kébb már nem is le­hetne.

Hatalmas az öröm: elárulta születendő gyermeke nemét a magyar énekesnő

Hatalmas az öröm: elárulta születendő gyermeke nemét a magyar énekesnő

Antal Timi és Demkó Gergő el­ké­pesz­tően bol­dog.

Antal Timi és Demkó Gergő el­ké­pesz­tően bol­dog. Ha­ma­ro­san ke­zükbe fog­hat­ják első gyer­me­kü­ket.

Kiszivárgott, Meghan hercegné titokban erre kérte Elton Johnt

Kiszivárgott, Meghan hercegné titokban erre kérte Elton Johnt

A sztár igent mon­dott!

Na­gyon korán el­kez­dett gon­dos­kodni szü­le­tendő gyer­meke kar­ri­er­jé­ről.

Túl van a nehezén: Orvoshoz vitte kislányát Tápai Szabina

Túl van a nehezén: Orvoshoz vitte kislányát Tápai Szabina

Na­gyon saj­nálta kis­lá­nyát, de ezen min­den ba­bá­nak ke­resz­tül kell men­nie.

Félelmetes, amit a kisfiáról állít Dobó Ági

Félelmetes, amit a kisfiáról állít Dobó Ági

Beni még csak öt éves, de el­ké­pesztő dolog de­rült ki róla. Az egy­kori szép­ség­ki­rálynő sze­rint olyan dol­gokra em­lék­szik a fia, amire szinte kép­te­len­ség.

Beni még csak öt éves, de el­ké­pesztő dolog de­rült ki róla.

Megmutatta gömbölyödő pocakját Curtis menyasszonya

Megmutatta gömbölyödő pocakját Curtis menyasszonya

Las­san már a ha­to­dik hó­nap­ban jár Krisz­tike, a rap­per­rel már alig vár­ják, hogy a ke­zük­ben fog­has­sák ba­bá­ju­kat.

Las­san már a ha­to­dik hó­nap­ban jár Krisz­tike, a rap­per­rel már alig vár­ják, hogy a ke­zük­ben fog­has­sák ba­bá­ju­kat.

Tündéri fotó: kislányáról posztolt Tücsi

Tündéri fotó: kislányáról posztolt Tücsi

A büszke édes­anyuka az Ins­tag­ram-ol­da­lán osz­totta meg a képet Na­rá­ról. El­ké­pesz­tően ara­nyos!

A büszke édes­anyuka az Ins­tag­ram-ol­da­lán osz­totta meg a képet Na­rá­ról. El­ké­pesz­tően ara­nyos!

Nagy öröm érte: Kulcsár Edina ünnepel

Nagy öröm érte: Kulcsár Edina ünnepel

Kul­csár Edina azt hitte, hogy még vár­nia kell, de kisfia na­gyon meg­lepte.

Kul­csár Edina azt hitte, hogy még vár­nia kell, de kisfia na­gyon meg­lepte.

Tököt termeszt: Gazdasszony lett Horváth Éva

Tököt termeszt: Gazdasszony lett Horváth Éva

Má­so­dik gye­rek­ko­rát éli Éva.

Má­so­dik gye­rek­ko­rát éli Hor­váth Éva, aki a pa­nel­ből vi­dékre köl­tö­zött.

Újra gyereket akar szülni az 55 éves színésznő

Újra gyereket akar szülni az 55 éves színésznő

Bri­gitte Ni­el­sen akar egy ha­to­di­kat is.

Bri­gitte Ni­el­sent nem ér­dekli, hogy már kö­ze­lebb a hat­van­hoz, mint az öt­ven­hez, sze­retne egy ha­to­dik gye­re­ket.

Reptéren felejtett kisbaba miatt fordult vissza a repülő -videó

Reptéren felejtett kisbaba miatt fordult vissza a repülő -videó

Az uta­s­irá­nyí­tók is meg­döb­ben­tek.

Az uta­s­irá­nyí­tók is meg­döb­ben­tek, ami­kor hal­lot­ták a hírt: egy utas a rep­té­ren fe­lej­tette a kis­ba­bá­ját. A to­rony végül en­ge­dé­lyezte a vissza­for­du­lást.

Kiderült Curtis születendő gyerekének neme

Kiderült Curtis születendő gyerekének neme

A TV2 ka­me­rái el­kí­sér­ték a rap­pert és sze­rel­mét az or­vos­hoz, ahol nagy hírt kap­tak.

A TV2 ka­me­rái el­kí­sér­ték a rap­pert és sze­rel­mét az or­vos­hoz, ahol nagy hírt kap­tak.

Aranyosabb ma már nem lesz: Így alszik apukáján Kucsera Gábor kislánya

Aranyosabb ma már nem lesz: Így alszik apukáján Kucsera Gábor kislánya

Kevés ilyen pil­la­nat van, de akkor mu­száj meg­örö­kí­teni. Így tett Tápai Sza­bina is, aki meg­ha­tó­dott a lát­vány­tól.

Bradley Cooper gyerekét várja Lady Gaga? Reagált a popsztár

Bradley Cooper gyerekét várja Lady Gaga? Reagált a popsztár

Újabb pletyka ka­pott szárnyra a két sztár­ról, akik kö­zött sokak sze­rint több van, mint ba­rát­ság.

Drámai pillanatok, ez történt Szabó Győzőék babájának születésekor

Drámai pillanatok, ez történt Szabó Győzőék babájának születésekor

A szí­nész har­mad­szor is apa lett, és sze­ren­csére min­denki jól van.

A szí­nész har­mad­szor is apa lett, és sze­ren­csére min­denki jól van a csa­lád­ban.

Hűha, ez lenne a közös Dianában és Meghan babájában?

Hűha, ez lenne a közös Dianában és Meghan babájában?

Ami­óta ki­de­rült, hogy a her­cegné vá­ran­dós, meg­tel­tek a fo­ga­dó­iro­dák. Kü­lö­nös dol­got sej­te­nek a ra­jon­gók.

Ami­óta ki­de­rült, hogy a her­cegné vá­ran­dós, meg­tel­tek a fo­ga­dó­iro­dák. Kü­lö­nös dol­got sej­te­nek a ra­jon­gók.

Gólyahír, harmadszor is apuka lett a magyar focisztár

Gólyahír, harmadszor is apuka lett a magyar focisztár

Már három gyer­mek édes­apja.

Újabb tag­gal bő­vült Ni­ko­lics Ne­manja csa­ládja. A Chi­cago Fire tá­ma­dója már három gyer­mek édes­apja, két kis­lá­nyé és egy kisfiúé.

Ekkor születik Szabó Győző gyermeke, óriási az izgalom

Ekkor születik Szabó Győző gyermeke, óriási az izgalom

Már alig várja, hogy ba­báz­has­son.

A szí­nész már alig várja, hogy a kar­já­ban tart­hassa a kis csöpp­sé­get.

Hatalmas örömhírt kapott Meryl Streep, végre nagymama lett

Hatalmas örömhírt kapott Meryl Streep, végre nagymama lett

A sztár­szí­nésznő lánya egész­sé­ges kisfi­ú­nak adott éle­tet, pedig eddig az sem volt nyil­vá­nos, hogy ter­hes.

A sztár­szí­nésznő lánya egész­sé­ges kisfi­ú­nak adott éle­tet, pedig eddig az sem volt nyil­vá­nos, hogy ter­hes.

Komoly lépésre szánta rá magát Vasvári Vivien, így akar újabb gyereket

Komoly lépésre szánta rá magát Vasvári Vivien, így akar újabb gyereket

Hir­te­len fel­erő­sö­dött az érzés a ma­gyar lu­xus­fe­le­ség­ben.

Hir­te­len fel­erő­sö­dött az érzés a ma­gyar lu­xus­fe­le­ség­ben.

Így szeretne teherbe esni a vagina nélkül született lány

Így szeretne teherbe esni a vagina nélkül született lány

Alig hitt a sze­mé­nek az ult­ra­han­gos doki, ilyet ugyanis ko­ráb­ban még nem lá­tott. Nem­csak a hü­ve­lye hi­ány­zik a lány­nak, hanem...

Hatalmas örömhír: babát vár az ismert magyar énekesnő

Hatalmas örömhír: babát vár az ismert magyar énekesnő

Antal Timi bol­do­gabb, mint va­laha.

Antal Timi bol­do­gabb, mint va­laha.

Nagy bejelentés, babát vár riói olimpiai bajnoknőnk

Nagy bejelentésre került sor, babát vár riói olimpiai bajnoknőnk, Szász-Kovács Emese párbajtőröző

Au­gusz­tusra várja első gyer­me­két a spor­toló. A bu­da­pesti vb-t ki­hagyja, ugyan­ak­kor a to­kiói öt­ka­ri­kás já­té­ko­kon szí­ve­sen részt venne.

Au­gusz­tusra várja első gyer­me­két a spor­toló. A bu­da­pesti vb-t ki­hagyja, ugyan­ak­kor a to­kiói öt­ka­ri­kás já­té­ko­kon szí­ve­sen részt venne.

Itt az első babafotó a Viszkis kislányáról

Itt az első babafotó a Viszkis kislányáról

A héten szü­le­tett meg Amb­rus At­tila kis­lá­nya. A Visz­kis kép­te­len be­telni An­ná­val, ami ért­hető is. Fe­le­sége és a kicsi is jól van­nak.

A héten szü­le­tett meg Amb­rus At­tila kis­lá­nya. A Visz­kis kép­te­len be­telni An­ná­val, ami ért­hető is. Fe­le­sége és a kicsi is jól van­nak.

Vérlázító, mit tett a beteg gyerekekkel a szörnyeteg ápoló

Vérlázító, mit tett a beteg gyerekekkel a szörnyeteg ápoló

Az egész­ség­ügy­ben dol­go­zók­tól el­vár­ható mi­ni­má­lis em­pá­ti­á­nak sem volt képes ele­get tenni a hor­vát nővér.

Az egész­ség­ügy­ben dol­go­zók­tól el­vár­ható mi­ni­má­lis em­pá­ti­á­nak sem volt képes ele­get tenni a hor­vát nővér.

Leszállt a férfi, hogy rágyújtson: Durva, mit felejtett a vonaton

Leszállt a férfi, hogy rágyújtson: Durva, mit felejtett a vonaton

Nem vette észre, hogy a vonat el­in­dult. Aztán hiába pró­bált, már nem tu­dott fel­ka­pasz­kodni a mozgó sze­rel­vényre.

Felfoghatatlan, rengeteg alkohol volt a holtan talált baba testében

Felfoghatatlan, rengeteg alkohol volt a holtan talált baba testében

Az üggyel kap­cso­lat­ban őri­zetbe vet­tek egy férfit, aki nem a gyer­mek édes­apja.

Most jött a hír, 69 évesen lett újra apuka a sztárszínész

Most jött a hír, 69 évesen lett újra apuka a sztárszínész

Mind­két szü­lő­nek van már gyer­meke ko­rábbi há­zas­sá­gá­ból, most első közös ba­bá­juk jött vi­lágra.

Mind­két szü­lő­nek van már gyer­meke ko­rábbi há­zas­sá­gá­ból, most első közös ba­bá­juk jött vi­lágra.

Gólyahír, anya lett a magyar válogatott sztárja

Gólyahír, anya lett a magyar válogatott sztárja

Kisfia szü­le­tett a Fradi ké­zi­sé­nek.

Kisfia szü­le­tett a Fe­renc­vá­ros és a ma­gyar vá­lo­ga­tott klasszis ké­zi­lab­dá­zó­já­nak. A zöld-fe­hé­rek kö­zös­ségi ol­dala osz­totta meg az öröm­hírt.

Micsoda bejelentés, fontos döntést hozott Caramel és felesége

Micsoda bejelentés, fontos döntést hozott Caramel és felesége

Nem sze­ret­nék to­vább ha­lo­gatni.

Nem sze­ret­nék to­vább ha­lo­gatni a dol­got.

Hatalmas titkot árul el Harry herceg születendő babájáról

Hatalmas titkot árul el Harry herceg születendő babájáról

A 34 éves her­ceg már most is na­gyon büszke gyer­me­kére, fe­le­sége sze­rint is ki­váló apa válik majd be­lőle.

A 34 éves her­ceg már most is na­gyon büszke gyer­me­kére, fe­le­sége sze­rint is ki­váló apa válik majd be­lőle.

Megdöbbentő, ezt gondolja a gyermekvállalásról a magyar énekesnő

Megdöbbentő, ezt gondolja a gyermekvállalásról a magyar énekesnő

Andi a kö­zös­ségi ol­da­lán mondta el a vé­le­mé­nyét.

Andi a kö­zös­ségi ol­da­lán mondta el a vé­le­mé­nyét. Gon­do­la­tai rend­kí­vül meg­osz­tóak.

Gólyahír, apa lett a magyar válogatott egyik legnagyobb sztárja

Gólyahír, apa lett a magyar válogatott egyik legnagyobb sztárja

A férfi ké­zi­labda-vá­lo­ga­tott ászá­nak, Bodó Ri­chárd­nak meg­szü­le­tett az első gyer­meke.

Muszlim lánybabákkal árasztják el a német játékboltokat

Muszlim lánybabákkal árasztják el a német játékboltokat

Szé­les körű vita zaj­lik az ügy­ben.

Né­met­or­szág­ban szé­les körű vita zaj­lik arról, hogy sze­ren­csés-e fej­ken­dős lány­ba­bá­kat árulni a bol­tok­ban.

Döbbenetes, mit tett 9 hónapos kisfiával a szörnyeteg anya

Döbbenetes, mit tett 9 hónapos kisfiával a szörnyeteg anya

El­kép­zelni is nehéz, hogy mi jár­ha­tott az anya fe­jé­ben, aki azért akart bosszút állni pár hó­na­pos ba­bá­ján, mert nem hagyta őt aludni.

El­kép­zelni is nehéz, hogy mi jár­ha­tott az anya fe­jé­ben, aki azért akart bosszút állni pár hó­na­pos ba­bá­ján, mert nem hagyta őt aludni.

Nekiestek Meghan hercegnének: pusztán számításból simogatja folyton a hasát?

Nekiestek Meghan hercegnének: pusztán számításból simogatja folyton a hasát?

Csak szí­nész­ke­dik, vagy más miatt si­mo­gatja po­cak­ját Meg­han her­cegné?

Csak szí­nész­ke­dik, vagy más miatt si­mo­gatja po­cak­ját Meg­han her­cegné?

Elképesztő, mire használja kisfiát Nagy Adri

Elképesztő, mire használja kisfiát Nagy Adri

Nem lehet könnyű dolga!

Az éne­kesnő min­dent meg­tesz, hogy vissza­nyerje ter­hes­sége előtti alak­ját.

Szörnyűség történt a terhes nő babájával, mindenki mást mond

Szörnyűség történt a terhes nő babájával, mindenki mást mond

Az or­vo­sok már sem­mit sem te­het­tek.

Az or­vo­sok már sem­mit sem te­het­tek a ki­csi­ért. A rend­őr­ség nyo­mo­zást in­dí­tott az ügy­ben.

Itt az első fotó, a magyar sztárpár megmutatta gyermekét

Itt az első fotó, a magyar sztárpár megmutatta gyermekét

Kiss Ra­móna és Lékai Máté kisfia az előző héten jött a vi­lágra.

A szí­nésznő Kiss Ra­móna és a ma­gyar ké­zi­labda-vá­lo­ga­tott sztárja, Lékai Máté kisfia az előző héten jött a vi­lágra.

Agysérülést szenvedett, hangos sírása miatt kellett meghalnia a babának

Agysérülést szenvedett, hangos sírása miatt kellett meghalnia a babának

A ki­csit haj­nal­ban bán­tal­mazta a férfi, de az anya csak reg­gel hí­vott or­vost.

A ki­csit haj­nal­ban bán­tal­mazta a férfi, de az anya csak reg­gel hí­vott or­vost.

Elárulta a Viszkis, ettől retteg igazán

Elárulta a Viszkis, ettől retteg igazán

Amb­rus At­tila fe­le­sége ve­szé­lyez­te­tett ter­hes.

Amb­rus At­tila fe­le­sége ve­szé­lyez­te­tett ter­hes, ezért nehéz pil­la­na­to­kon men­nek ke­resz­tül. Rá­adá­sul ri­a­dal­mat oko­zott az ult­ra­han­gos vizs­gá­lat!

György herceg félhet? Kiderült, milyen lesz Meghan hercegné babája

György herceg félhet? Kiderült, milyen lesz Meghan hercegné babája

A kicsi ér­ke­zése je­len­tő­sen fel­for­gat­hatja a többi gyer­mek éle­tét a csa­lád­ban. Nem biz­tos, hogy ked­ve­lik majd egy­mást!

Meghan nagy bejelentést tett a születendő babájáról

Meghan nagy bejelentést tett a születendő babájáról

Az ed­digi leg­me­ré­szebb ru­há­já­ban je­lent meg a nyil­vá­nos­ság előtt, és el­árult va­lami na­gyon fon­to­sat.

Az ed­digi leg­me­ré­szebb ru­há­já­ban je­lent meg a nyil­vá­nos­ság előtt, és el­árult va­lami na­gyon fon­to­sat.

Bébibumm a magyar kézilabdázóknál

Bébibumm a magyar kézilabdázóknál, bármikor hazajöhetnek a sztárok

Apai örö­mök elé néz­het a ma­gyar férfi ké­zi­labda-vá­lo­ga­tott három já­té­kosa.

Apai örö­mök elé néz­het a ma­gyar férfi ké­zi­labda-vá­lo­ga­tott három já­té­kosa.

Tündéri fotó: lesd meg Kulcsár Edináék meghitt napját

Tündéri fotó: lesd meg Kulcsár Edináék meghitt napját

Kisfia min­den­kit el­va­rá­zsol.

A szép­ség­ki­rálynő kisfia min­den­kit el­va­rá­zsol.

Meglepő dátum, ilyen hamar érkezik Harry és Meghan gyereke?

Meglepő dátum, ilyen hamar érkezik Harry és Meghan gyereke?

Az oko­sok már tudni vélik, hogy sok­kal ha­ma­rabb fog szülni a her­cegné, mint azt eddig gon­dol­tuk.

Az oko­sok már tudni vélik, hogy sok­kal ha­ma­rabb fog szülni a her­cegné, mint azt eddig gon­dol­tuk.

A negyedik gyerekét várja a legmegosztóbb sztárpár

A negyedik gyerekét várja a legmegosztóbb sztárpár

Kim Kar­das­hian és Kanye West csa­ládja ta­vas­szal újabb tag­gal bővül, egy kisfiú ér­ke­zik hoz­zá­juk.

Kim Kar­das­hian és Kanye West csa­ládja ta­vas­szal újabb tag­gal bővül, egy kisfiú ér­ke­zik hoz­zá­juk.

Karácsonyra kapta második gyermekét a magyar sztár

Karácsonyra kapta második gyermekét a magyar sztár

Vá­rat­la­nul érte...

A rá­diós mű­sor­ve­ze­tőt tel­je­sen vá­rat­la­nul érte a hír, hogy alig egy­éves kisfia mellé test­vér ér­ke­zik.

Melyik első karácsonyos sztárbaba fotója a legcukibb?

Melyik első karácsonyos sztárbaba fotója a legcukibb?

Eva Lon­go­ria és Bri­gitte Ni­el­sen ka­rá­cso­nya is más volt, mint az ed­di­giek, hála a pici ba­bá­ik­nak.

Világhíres popzenészé lett 2019 első sztárbabája

Világhíres popzenészé lett 2019 első sztárbabája

Ha­tal­mas örö­mét osz­totta meg ra­jon­gó­i­val a Pu­erto Ricó-i éne­kes, akik ter­mé­sze­te­sen ex­tá­zis­ban fo­gad­ták ked­ven­cük jó hírét.

Ha­tal­mas örö­mét osz­totta meg ra­jon­gó­i­val a Pu­erto Ricó-i éne­kes, akik ter­mé­sze­te­sen ex­tá­zis­ban fo­gad­ták ked­ven­cük jó hírét. Im­má­ron há­rom­szo­ros édes­apává vált 2019 leg­első nap­ján a 47 éves éne­kes. A kicsi egy­ér­tel­műen az év leg­első sztár­ba­bája.

Megmutatta pocakját a várandós magyar sztár!

Megmutatta pocakját a várandós magyar sztár!

Az egy­kori va­ló­ság­show-sztár az első gyer­me­két várja, rövid idő alatt pedig sokat nőtt a ha­sá­ban a mag­zat.

Az egy­kori va­ló­ság­show-sztár az első gyer­me­két várja, rövid idő alatt pedig na­gyon sokat nőtt a ha­sá­ban a mag­zat.

Weisz Fanni férje érdekes kijelentést tett leendő gyermekükről

Weisz Fanni férje érdekes kijelentést tett leendő gyermekükről

Haj­másy Péter és Weisz Fanni az es­küvő után a babát ter­ve­zik. Egy ge­ne­ti­kust is fel­ke­res­tek.

Gyermeke született a sztárapukának, szívszorító, kiről nevezték el

Megint gyermeke született a sztárapukának, szívszorító, kiről nevezték el

Eddie Murphy tí­ze­dik gyer­meke jött vi­lágra. A 39 éves édes­anya és a szí­nész 2012 óta él együtt.

Hihetetlen: ekkor fogan a legtöbb baba

Hihetetlen, de ki nem találod, hogy mikor fogan a legtöbb baba Magyarországon

A sze­re­tet ün­nepe egy­út­tal so­kak­nál a sze­re­lem ün­nepe is, hi­szen a KSH ada­tai sze­rint a tíz leg­gya­ko­ribb szü­le­tés­nap­ból hét szep­tem­ber 19. és 26. kö­zött van.

A sze­re­tet ün­nepe egy­út­tal so­kak­nál a sze­re­lem ün­nepe is, hi­szen a KSH ada­tai sze­rint a tíz leg­gya­ko­ribb szü­le­tés­nap­ból hét szep­tem­ber 19. és 26. kö­zött van. Ez pedig azt je­lenti, a ka­rá­cso­nyi ün­ne­pek alatt fogan ha­zánk­ban a leg­több baba.

Felfoghatatlan, ami az elfelejtett baba holttestével történt

Felfoghatatlan, ami az elfelejtett baba holttestével történt

A te­met­ke­zési vál­la­lat dol­go­zói nem vet­ték észre, hogy az apró holt­test el­ve­szett.

A te­met­ke­zési vál­la­lat dol­go­zói nem vet­ték észre, hogy az apró holt­test el­ve­szett.

Teljesen másként néz Tápai Szabinára a szülés óta Kucsera Gábor

Teljesen másként néz Tápai Szabinára a szülés óta Kucsera Gábor

A há­zas­pár élete kis­lá­nyuk, Milla szü­le­té­sé­vel lett tel­jes.

A há­zas­pár élete kis­lá­nyuk, Milla szü­le­té­sé­vel lett tel­jes. A gyer­mek igazi bol­dog­sá­got ho­zott a csa­ládba, azóta pedig Sza­bi­náék min­den napja igazi csoda.

Meglepő kijelentést tett Sári Évi, nem fogja ezt bánni?

Meglepő kijelentést tett Sári Évi, nem fogja ezt bánni?

Sú­lyos el­ha­tá­ro­zásra ju­tott.

Úgy tűnik, a Sz­tár­ban Sztár éne­kes­nője sú­lyos el­ha­tá­ro­zásra ju­tott, ami a jö­vő­jét il­leti.

Öt hónapos babája mellől tért vissza a színpadra a magyar színésznő

Öt hónapos babája mellől tért vissza a színpadra a magyar színésznő

Hi­va­ta­lo­san is vissza­tért a szín­ház vi­lá­gába Föl­des Esz­ter.

Hi­va­ta­lo­san is vissza­tért a szín­ház vi­lá­gába Föl­des Esz­ter egy kü­lön­le­ges da­rab­bal.

Nagy az öröm, harmadszorra is apa lesz Kis Grófo

Nagy az öröm, harmadszorra is apa lesz Kis Grófo

Az éne­kes­nek ez je­lent min­dent!

Az éne­kes alig várja, hogy újra át­élje a gyer­meke szü­le­té­sét.

Ettől elolvadsz, Kulcsár Edina különös dolgot árult el családjáról

Ettől elolvadsz, Kulcsár Edina különös dolgot árult el családjáról

Edina sze­rint sok min­den­ben ha­son­lít Csuti és Medox. El­árulta, hogy miben leg­in­kább!

Edina sze­rint sok min­den­ben ha­son­lít Csuti és Medox. El­árulta, hogy miben leg­in­kább!

Gyönyörű kismama: már ilyen nagy a pocakja a magyar modellnek

Gyönyörű kismama: már ilyen nagy a pocakja a magyar modellnek

Tücsi és vő­le­gé­nye úszik a bol­dog­ság­ban.

Tücsi és vő­le­gé­nye úszik a bol­dog­ság­ban.

Elbűvölő fotó, csodás kismama lett Kovács Kati

Elbűvölő fotó, csodás kismama lett Kovács Kati

Min­den idők leg­jobb ka­ja­ko­zó­nője má­so­dik kis­lá­nyát várja. El­árulta, ki lesz vele a szü­lés alatt.

Így babázik a mindenórás sztármami

Így babázik a mindenórás sztármami

Fel­ké­szül­tek a kis­lány ér­ke­zé­sére...

Sza­bi­ná­nál bár­me­lyik pil­la­nat­ban meg­in­dul­hat a szü­lés. A kis­mama már ké­szen áll, így gya­ko­rol kis­lá­nya ér­ke­zé­sére.

Sosem látott videó, ilyen egy átlagos reggel Kulcsár Edináéknál

Sosem látott videó, ilyen egy átlagos reggel Kulcsár Edináéknál

Csuti sokak örö­mére meg­örö­kí­tette a pil­la­na­tot.

Csuti sokak örö­mére meg­örö­kí­tette a pil­la­na­tot.

Döntött a magyar színésznő, jöhet az újabb baba!

Döntött a magyar színésznő, jöhet az újabb baba!

Más­fél évvel kisfia szü­le­tése után már úgy érzi, fér­jé­vel együtt örül­né­nek, ha újabb gyer­mek­kel bő­vülne a csa­lád­juk.

Más­fél évvel kisfia szü­le­tése után már úgy érzi, fér­jé­vel együtt örül­né­nek, ha újabb gyer­mek­kel bő­vülne a csa­lád­juk.

Tündéri fotót posztolt a magyar sztárszínésznő

Tündéri fotót posztolt a magyar sztárszínésznő

Rit­kán oszt meg képet a kisfi­á­ról...

A mű­vésznő rit­kán oszt meg képet a kisfi­á­ról, ám most ki­vé­telt tett. A csöpp­ség most a szö­veg­ta­nu­lás­ban segít az édes­any­já­nak.

Felrobbant a cukiságbomba: megmutatta babáját a magyar modell

Felrobbant a cukiságbomba: megmutatta babáját a magyar modell

Nagy a bol­dog­ság Tü­csiék csa­lád­já­ban.

Nagy a bol­dog­ság Tü­csiék csa­lád­já­ban.