CÍMKE: 'baba'

Teljesen másként néz Tápai Szabinára a szülés óta Kucsera Gábor

Teljesen másként néz Tápai Szabinára a szülés óta Kucsera Gábor

A há­zas­pár élete kis­lá­nyuk, Milla szü­le­té­sé­vel lett tel­jes.

A há­zas­pár élete kis­lá­nyuk, Milla szü­le­té­sé­vel lett tel­jes. A gyer­mek igazi bol­dog­sá­got ho­zott a csa­ládba, azóta pedig Sza­bi­náék min­den napja igazi csoda.

Mindenki erre várt: Vastag Csaba elárulta, mikor érkezhet a baba

Mindenki erre várt: Vastag Csaba elárulta, mikor érkezhet a baba

Szandi nem kí­mélte az éne­kest, le­tá­madta a leg­fon­to­sabb kér­dés­sel Csa­bát!

Szandi nem kí­mélte az éne­kest, le­tá­madta a leg­fon­to­sabb kér­dés­sel Csa­bát!

Itt a válasz: ezt gondolja Tolvai Reni pasija a gyerekvállalásról

Itt a válasz: ezt gondolja Tolvai Reni pasija a gyerekvállalásról

And­rás­nak sokan me­sél­tek már erről a pil­la­nat­ról.

And­rás­nak sokan me­sél­tek már erről a pil­la­nat­ról.

Meglepő kijelentést tett Sári Évi, nem fogja ezt bánni?

Meglepő kijelentést tett Sári Évi, nem fogja ezt bánni?

Sú­lyos el­ha­tá­ro­zásra ju­tott.

Úgy tűnik, a Sz­tár­ban Sztár éne­kes­nője sú­lyos el­ha­tá­ro­zásra ju­tott, ami a jö­vő­jét il­leti.

Öt hónapos babája mellől tért vissza a színpadra a magyar színésznő

Öt hónapos babája mellől tért vissza a színpadra a magyar színésznő

Hi­va­ta­lo­san is vissza­tért a szín­ház vi­lá­gába Föl­des Esz­ter.

Hi­va­ta­lo­san is vissza­tért a szín­ház vi­lá­gába Föl­des Esz­ter egy kü­lön­le­ges da­rab­bal.

Nagy az öröm, harmadszorra is apa lesz Kis Grófo

Nagy az öröm, harmadszorra is apa lesz Kis Grófo

Az éne­kes­nek ez je­lent min­dent!

Az éne­kes alig várja, hogy újra át­élje a gyer­meke szü­le­té­sét.

Pikáns fotó: fehérneműben mutatja meg magát a várandós modell

Pikáns fotó: fehérneműben mutatja meg magát a várandós modell

Tücsi sze­rint nehéz nőnek ma­radni a ter­hes­ség alatt.

Tücsi sze­rint nehéz nőnek ma­radni a ter­hes­ség alatt.

Ettől elolvadsz, Kulcsár Edina különös dolgot árult el családjáról

Ettől elolvadsz, Kulcsár Edina különös dolgot árult el családjáról

Edina sze­rint sok min­den­ben ha­son­lít Csuti és Medox. El­árulta, hogy miben leg­in­kább!

Edina sze­rint sok min­den­ben ha­son­lít Csuti és Medox. El­árulta, hogy miben leg­in­kább!

Elbűvölő fotó, csodás kismama lett Kovács Kati

Elbűvölő fotó, csodás kismama lett Kovács Kati

Min­den idők leg­jobb ka­ja­ko­zó­nője má­so­dik kis­lá­nyát várja. El­árulta, ki lesz vele a szü­lés alatt.

Gyönyörű kismama: már ilyen nagy a pocakja a magyar modellnek

Gyönyörű kismama: már ilyen nagy a pocakja a magyar modellnek

Tücsi és vő­le­gé­nye úszik a bol­dog­ság­ban.

Tücsi és vő­le­gé­nye úszik a bol­dog­ság­ban.

Így babázik a mindenórás sztármami

Így babázik a mindenórás sztármami

Sza­bi­ná­nál bár­me­lyik pil­la­nat­ban meg­in­dul­hat a szü­lés. A kis­mama már ké­szen áll, így gya­ko­rol kis­lá­nya ér­ke­zé­sére.

Sza­bi­ná­nál bár­me­lyik pil­la­nat­ban meg­in­dul­hat a szü­lés. A kis­mama már ké­szen áll, így gya­ko­rol kis­lá­nya ér­ke­zé­sére.

Döntött a magyar színésznő, jöhet az újabb baba!

Döntött a magyar színésznő, jöhet az újabb baba!

Más­fél évvel kisfia szü­le­tése után már úgy érzi, fér­jé­vel együtt örül­né­nek, ha újabb gyer­mek­kel bő­vülne a csa­lád­juk.

Más­fél évvel kisfia szü­le­tése után már úgy érzi, fér­jé­vel együtt örül­né­nek, ha újabb gyer­mek­kel bő­vülne a csa­lád­juk.

Tündéri fotót posztolt a magyar sztárszínésznő

Tündéri fotót posztolt a magyar sztárszínésznő

Rit­kán oszt meg képet a kisfi­á­ról...

A mű­vésznő rit­kán oszt meg képet a kisfi­á­ról, ám most ki­vé­telt tett. A csöpp­ség most a szö­veg­ta­nu­lás­ban segít az édes­any­já­nak.

Diana a síron túlról üzent, figyelmeztette a várandós Meghan hercegnét

Diana a síron túlról üzent, figyelmeztette a várandós Meghan hercegnét

Sus­sex her­ceg­néje nem­ré­gi­ben je­len­tette be az öröm­hírt, el­hunyt anyósa pedig a mé­di­u­mok sze­rint na­gyon örül.

Óriási örömhír, házassági válsága után babát vár a magyar műsorvezető!

Óriási örömhír, házassági válsága után babát vár a magyar műsorvezető!

A hí­res­ség­nek már van egy ki­lenc­éves kisfia, Dávid.

A hí­res­ség­nek már van egy ki­lenc­éves kisfia, Dávid, és most újabb gyer­meke szü­le­tik, jól­le­het, három évvel ez­előtt még úgy tűnt, el­vál­nak a fér­jé­vel.

Végre elárulta, így nevezi el kislányát a magyar modell

Végre elárulta, így nevezi el kislányát a magyar modell

Tü­csi­ék­nek fej­tö­rést okoz a vá­lasz­tás.

Tü­csi­ék­nek fej­tö­rést okoz a vá­lasz­tás.

Őszinte vallomás, ezért nem szeretne még gyereket a csinos énekesnő

Őszinte vallomás, ezért nem szeretne még gyereket a csinos énekesnő

Viki és párja hosszú­távra ter­vez­nek, ám a baba téma még kér­dő­jel náluk.

Viki és párja hosszú­távra ter­vez­nek, ám az éne­kesnő egyik fé­lel­mé­ről is me­sélt.

Nagy az öröm, babát vár a Jóban rosszban sztárja

Nagy az öröm, babát vár a Jóban rosszban sztárja

A so­ro­zat Mó­nika nő­vére egy időre bú­csút int a for­ga­tá­sok­nak, hi­szen ha­ma­ro­san meg­szü­le­tik gyer­meke.

A so­ro­zat Mó­nika nő­vére egy időre bú­csút int a for­ga­tá­sok­nak, hi­szen ha­ma­ro­san meg­szü­le­tik gyer­meke.

Cuki fotó, így indítja a reggelt Kulcsár Edina a családjával

Cuki fotó, így indítja a reggelt Kulcsár Edina a családjával

Csuti egy­ből meg is örö­kí­tette a pil­la­na­tot, bár kisfiuk egy ki­csit el­ha­lasz­totta az éb­re­dést.

Csuti egy­ből meg is örö­kí­tette a pil­la­na­tot, bár kisfiuk egy ki­csit el­ha­lasz­totta az éb­re­dést.

Megszületett a híres magyar énekes gyermeke

Megszületett a híres magyar énekes gyermeke

A sztára­puka, aki elő­adó­ként az Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­vá­lon is fel­lé­pett már, a Fa­ce­boo­kon je­len­tette be a cso­dás hírt.

A sztára­puka, aki elő­adó­ként az Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­vá­lon is fel­lé­pett már, a Fa­ce­boo­kon je­len­tette be a cso­dás hírt.

Babát vár Meghan hercegné

Most érkezett, babát vár Meghan hercegné

Ezen­nel hi­va­ta­los, jövő ta­vas­szal ér­ke­zik Meg­han és Harry első gyer­meke.

Ezen­nel hi­va­ta­los, jövő ta­vas­szal ér­ke­zik Meg­han és Harry első gyer­meke.

Nagy az öröm, megszületett Pippa kisbabája

Nagy az öröm a királyi családban, megszületett Pippa Middletonék kisbabája

Vi­lágra jött Ka­ta­lin her­cegné test­vé­ré­nek gyer­meke, és már a kicsi nemét is el­árul­ták!

Vi­lágra jött Ka­ta­lin her­cegné test­vé­ré­nek első gyer­meke, és a bol­dog szü­lők már a kicsi nemét is el­árul­ták! Igaz, a csöpp­ség nevét egy­előre ho­mály fedi. Az anya és a baba is jól van.

Megmutatta a kicsit, elképesztően édes fotót posztolt Voksán Virág

Megmutatta a kicsit, elképesztően édes fotót posztolt Voksán Virág

A dj ez­út­tal anyu­ka­sze­rep­ben mu­tatta meg magát.

A dj ez­út­tal anyu­ka­sze­rep­ben mu­tatta meg magát. Mi pedig csak ámu­lunk, mind­ket­ten gyö­nyö­rűek!

Meglepő titkot árult el a híres magyar énekes

Meglepő titkot árult el a híres magyar énekes

Vik­tor és Anita már egy éve élnek bol­dog pár­kap­cso­lat­ban. A hét­köz­na­pok­ban és a mun­ká­ban is szá­mít­hat­nak egy­másra, ha­tal­mas kö­zöt­tük az össz­hang.

Vik­tor és Anita már egy éve élnek bol­dog pár­kap­cso­lat­ban. A hét­köz­na­pok­ban és a mun­ká­ban is szá­mít­hat­nak egy­másra, ha­tal­mas kö­zöt­tük az össz­hang.

Ez kellemetlen, beszóltak a csinos műsorvezetőnek

Ez kellemetlen, beszóltak a csinos műsorvezetőnek

Csilla vic­ce­sen re­a­gált a kér­désre.

Sze­ren­csére Csilla vic­ce­sen re­a­gált a kér­désre.

Mindenki erre várt, Tücsi elárulta babája nemét

Mindenki erre várt, Tücsi elárulta babája nemét

Vi­de­ó­ban tör­tént meg a be­je­len­tés.

A mo­dell vi­de­ó­ban je­len­tette be ra­jon­gó­i­nak a cso­dás hírt.

Hatalmas hassal veszett nyoma a kismamának, szörnyű, mit tettek vele

Hatalmas hassal veszett nyoma a kismamának, szörnyű, mit tettek vele

Egy 22 éves ame­ri­kai kis­ma­mát el­ra­bol­tak, meg­öl­tek majd ki­vág­ták ha­sá­ból a még élő mag­za­tát.

Újra apa lesz Szabó Győző: kiderült, mikor érkezik a baba

Újra apa lesz Szabó Győző: kiderült, mikor érkezik a baba

A 48 éves szí­nész tel­jes élet­mód­vál­tásba kez­dett, hogy egész­sé­ges, hosszú életű édes­apa le­hes­sen...

A 48 éves szí­nész tel­jes élet­mód­vál­tásba kez­dett, hogy egész­sé­ges, hosszú életű édes­apa le­hes­sen...

Most elárulta: Ezért irigykedhetnek a terhes nők Tücsire

Most elárulta: Ezért irigykedhetnek a terhes nők Tücsire

Nas­sol­hat ked­vére, nem fél a ki­lók­tól.

Hiába falja fel a hűtőt a ter­hes hí­res­ség, meg sem lát­szik rajta!

Kiderült, melyik családtag nem örül Nagy Adri babájának!

Kiderült, melyik családtag nem örül Nagy Adri babájának!

Négy­lábú ked­vence nem volt bol­dog.

Adri el­árulta, hogy min­denki na­gyon várta már a baba ér­ke­zé­sét, ki­véve négy­lábú ked­ven­cét, a ku­tyá­ját.

Terhességéről mesélt Tücsi

Terhességéről mesélt Tücsi, így érzi magát most

Össze­csap­tak az ér­zelmi hul­lá­mok Tücsi és Sofi feje fe­lett. A sztár­párt meg­vi­selte a ba­ba­vá­rás kez­deti idő­szaka.

Össze­csap­tak az ér­zelmi hul­lá­mok Tücsi és Sofi feje fe­lett. A sztár­párt meg­vi­selte a ba­ba­vá­rás kez­deti idő­szaka, de már túl van­nak a ne­he­zén.

Rettenetes, ami a kisbabáját lefejező pásztói anya gyerekeivel történik

Rettenetes, ami a kisbabáját lefejező pásztói anya gyerekeivel történik

Mó­nika három gyer­me­ké­nek az éle­tét is tönk­re­tette ke­gyet­len tet­té­vel...

Mó­nika össze­rop­pant a bör­tön­ben, talán meg­ér­tette: három gyer­me­ké­nek az éle­tét is tönk­re­tette ke­gyet­len tet­té­vel...

Örömhír, újra babát vár a magyar válogatott sportolónő

Örömhír, újra babát vár a magyar válogatott sportolónő

Má­so­dik gyer­me­két várja.

Pár­já­val, a szin­tén vá­lo­ga­tott ké­zi­lab­dázó, Szöll­ősi Sza­bolccsal iz­ga­tot­tan vár­ják az előt­tük álló idő­sza­kot. 2015-ben szü­le­tett meg az első gyer­me­kük.

Sokkot kaptak a szülők, amikor meglátták ezt az ultrahangfelvételt

Sokkot kaptak a szülők, amikor meglátták ezt az ultrahangfelvételt

A le­endő anyuka és apuka nem erre szá­mí­tott az or­vos­nál. De már el­dön­töt­ték, mihez kez­de­nek!

Kulcsár Edina: Azonnal bevállalnám a másodikat is

Kulcsár Edina: Azonnal bevállalnám a másodikat is

Kul­csár Edina 3960 gram­mal és 57 cen­ti­vel hozta vi­lágra kisfiát, Med­oxot. A szép­ség­ki­rálynő in­ter­jút adott a Ri­post­nak!

Kul­csár Edina 3960 gram­mal és 57 cen­ti­vel hozta vi­lágra kisfiát, Med­oxot. A szép­ség­ki­rálynő in­ter­jút adott a Ri­post­nak!

Csodás napja volt: Tündéri fotót osztott meg Rékasi Károly

Csodás napja volt: Tündéri fotót osztott meg Rékasi Károly

A szí­nész már régen ba­báz­ha­tott, hi­szen gyer­me­kei már jó ideje ki­nőt­tek a ba­bus­ga­tás­ból.

A szí­nész már régen ba­báz­ha­tott, hi­szen gyer­me­kei már jó ideje ki­nőt­tek a ba­bus­ga­tás­ból.

Óriási örömhír: Titokban újra apa lett Robbie Williams

Óriási örömhír: Titokban újra apa lett Robbie Williams

Bé­ra­nya adott éle­tet a ba­bá­nak.

A brit fe­ne­gye­rek fe­le­sége, Ayda Field egy tün­déri fo­tó­val tu­datta a kis jö­ve­vény ér­ke­zé­sét.

Mégiscsak terhes Meghan hercegné? Édesanyja buktatta le

Mégiscsak terhes Meghan hercegné? Édesanyja buktatta le

Már nem csak a göm­bö­lyödő pocak árul­kodó, ennél egy­ér­tel­műbb jelek is van­nak.

Már nem csak a göm­bö­lyödő pocak árul­kodó, ennél egy­ér­tel­műbb jelek is van­nak.

Elérkezett az idő, már pelenkáznak Kulcsár Edináék!

Elérkezett az idő, már pelenkáznak Kulcsár Edináék!

A mo­dell és új­don­sült férje már a pe­len­ká­zást ta­nul­ják annak ér­de­ké­ben, hogy minél könnyeb­ben ve­gyék az aka­dá­lyo­kat.

A mo­dell és új­don­sült férje már a pe­len­ká­zást ta­nul­ják annak ér­de­ké­ben, hogy minél könnyeb­ben ve­gyék az aka­dá­lyo­kat.

Ez történt szülés után Nagy Adrival: először beszélt róla

Ez történt szülés után Nagy Adrival: először beszélt róla

Nagy Adri min­den pil­la­na­tát le­köti kisfia, Be­ne­dek. A TV2 sztárja a Ri­post­nak adott in­ter­jút.

Nagy Adri min­den pil­la­na­tát le­köti kisfia, Be­ne­dek. A TV2 sztárja a Ri­post­nak adott in­ter­jút.

Örömhír a magyar focirajongóknak, nagy bejelentést tett Nikolics

Örömhír a magyar focirajongóknak, nagy bejelentést tett Nikolics

Újabb bol­dog­ság a Vidi-csa­lád­ban. Így még nem örült mes­ter­hár­mas­nak az Ame­ri­ká­ban lé­gi­ós­kodó gól­zsák.

Ettől elolvadsz, sosem látott fotót posztolt a sztármami

Ettől elolvadsz, sosem látott fotót posztolt a sztármami

Öröm nézni Eva Lon­go­ria cuki kisfiát.

Öröm nézni! Eva Lon­go­ria meg­mu­tatta cuki kisfiát, aki na­gyon szó­ra­koz­ta­tóan vi­sel­ke­dett a ka­mera előtt.

Kulcsár Edina kitálalt, ezt gondolja az őt gyalázókról

Kulcsár Edina kitálalt, ezt gondolja az őt gyalázókról

Sokan tá­mad­ják őt.

A vá­ran­dós mo­dellt sokan tá­mad­ják azért, mert a ter­hes­sége pil­la­na­tait meg­osztja a ra­jon­gó­i­val. Töb­ben úgy vé­le­ked­nek, hogy áruba bo­csájtja a kisfiát.

Családalapításról beszélt Csézy

Családalapításról beszélt a gyönyörű Csézy

Min­den kö­rül­mény adott ahhoz, hogy gyer­me­kük szü­les­sen. Most ün­ne­pel­ték ne­gye­dik há­zas­sági év­for­du­ló­ju­kat a fér­jé­vel.

Min­den kö­rül­mény adott ahhoz, hogy gyer­me­kük szü­les­sen. Most ün­ne­pel­ték ne­gye­dik há­zas­sági év­for­du­ló­ju­kat a fér­jé­vel.

48 évesen anya lesz Naomi Campbell?

48 évesen anya lesz Naomi Campbell?

Rej­té­lyes fotót tett ki a vi­lág­hírű top­mo­dell lo­vagja az Ins­tag­ramra.

Rej­té­lyes fotót tett ki a vi­lág­hírű top­mo­dell lo­vagja az Ins­tag­ramra, ami alap­ján úton van az első gye­re­kük.

Puszilgatni való tappancsok! Nagy Adri megmutatta kisfiát

Puszilgatni való tappancsok! Nagy Adri megmutatta kisfiát

Az éne­kesnő újabb képet posz­tolt.

Az éne­kesnő újabb képet posz­tolt egy hó­na­pos ba­bá­já­ról, aki szü­le­i­től a Be­ne­dek, azaz ál­dott nevet kapta.

Babával együtt lopták el az autót, hiába sikoltozott az édesanya

Babával együtt lopták el az autót, hiába sikoltozott az édesanya

Két is­me­ret­len férfi rán­gatta ki a nőt a ko­csi­ból, majd el­haj­tot­tak az au­tó­val.

Két is­me­ret­len férfi rán­gatta ki a nőt a ko­csi­ból, majd el­haj­tot­tak az au­tó­val.

Repes az örömtől: kisfiáról vallott Nagy Adri

Repes az örömtől: elsőszülött kisfiáról vallott Nagy Adri

Né­hány hete hozta vi­lágra el­ső­szü­lött kisfiát, Benit. Most az anya­ság­ról és a ba­bá­ról be­szélt.

Az éne­kesnő né­hány hete egy ma­gán­kór­ház­ban hozta vi­lágra el­ső­szü­lött kisfiát, Benit. Most az anya­ság­ról és a ba­bá­ról be­szélt.

Kollányi Zsuzsinak 8 hónapos terhesen költöznie kell

Kollányi Zsuzsinak 8 hónapos terhesen költöznie kell

Pár­já­val el­ad­ták a régi la­ká­su­kat

Az éne­kesnő és párja el­ad­ták a régi la­ká­su­kat, de még min­dig nem ta­lál­ták meg az újat, pedig ha­ma­ro­san jön a baba.

Nevetve emlékezik terhesség alatti pluszkilóira Tatár Csilla

Nevetve emlékezik terhesség alatti pluszkilóira Tatár Csilla

A csi­nos anyuka ma már remek for­mába hozta magát, de régi fo­tó­i­val pél­dát mu­ta­tott a kis­ma­mák­nak, hogy nem kell szé­gyell­niük a ter­hes­ség alatt fel­gyü­lem­lett ki­ló­kat.

Titkos kamerát szereltek fel a szobában, szörnyű, ami ezután történt

Titkos kamerát szereltek fel a szobában, szörnyű, ami ezután történt

Vajon mi lehet a ma­gya­rá­zat erre a hát­bor­zon­gató je­len­ségre?

Vajon mi lehet a ma­gya­rá­zat erre a hát­bor­zon­gató je­len­ségre?

Előkerült a külföldön eltűnt magyar tinilány:apukája is alig hitte, hogy kivel

Előkerült a külföldön eltűnt magyar tinilány:apukája is alig hitte, hogy kivel

Csül­lögh And­re­á­nak az el­múlt két évben több­ször is nyoma ve­szett..

Csül­lögh And­re­á­nak az el­múlt két évben több­ször is nyoma ve­szett, most végre ha­za­tér­het, de már nem egye­dül..

Nem semmi, hatalmasra nőtt Kulcsár Edina pocakja!

Nem semmi, hatalmasra nőtt Kulcsár Edina pocakja!

A vá­ran­dós kis­mama szebb, mint va­laha, rá­adá­sul rövid idő alatt ren­ge­te­get nőtt a mag­zat a ha­sá­ban.

A vá­ran­dós kis­mama szebb, mint va­laha, rá­adá­sul rövid idő alatt ren­ge­te­get nőtt a mag­zat a ha­sá­ban.

Újabb részletek derültek ki Nagy Adri szüléséről!

Újabb részletek derültek ki Nagy Adri szüléséről!

A csi­nos mű­sor­ve­zető a na­pok­ban adott éle­tet első gyer­me­ké­nek, Be­ne­dek­nek, aki rend­kí­vül nagy súllyal és mé­ret­tel jött vi­lágra.

A csi­nos mű­sor­ve­zető a na­pok­ban adott éle­tet első gyer­me­ké­nek, Be­ne­dek­nek, aki rend­kí­vül nagy súllyal és mé­ret­tel jött vi­lágra.

Elolvadtunk, tündéri fotót posztolt Pál Dénes: ne hagyd ki!

Elolvadtunk, tündéri fotót posztolt Pál Dénes: ne hagyd ki!

A 27 éves ma­gyar éne­kes ha­ma­ro­san apai örö­mök elé néz. Alig várja a pici ér­ke­zé­sét.

A 27 éves ma­gyar éne­kes ha­ma­ro­san apai örö­mök elé néz. Alig várja a pici ér­ke­zé­sét.

Igazi örömhír, megszületett Nagy Adri kisfia!

Igazi örömhír, megszületett Nagy Adri kisfia!

Ma­gán­kór­ház­ban jött vi­lágra.

A csi­nos mű­sor­ve­zető csü­tör­tö­kön, egy ma­gán­kór­ház­ban adott éle­tet a kis Be­ne­dek­nek.

Cooky még ezt a gusztustalan dolgot is imádja az apaságban

Cooky még ezt a gusztustalan dolgot is imádja az apaságban

A mű­sor­ve­zető már alig em­lék­szik arra, hogy mi­lyen volt az élet Kevin ér­ke­zése előtt...

Szívhez szóló üzenetet írt gyermekének a sztármami

Szem nem marad szárazon: szívhez szóló üzenetet írt gyermekének a sztármami

Fotót is posz­tolt meg­ható so­ra­i­hoz.

A 43 éves szí­nésznő igazi ér­zel­mes anyu­ka­ként él meg min­den pil­la­na­tot.

Ezt tanította Farkasházi Rékának újszülött kislánya

Ezt tanította Farkasházi Rékának újszülött kislánya

Tel­je­sen meg­vál­toz­tatta az anya­ság...

A szí­nész-éne­kes­nőt tel­je­sen meg­vál­toz­tatta az anya­ság...

Ez durva: leléptek a magyar énekes pénzével

Ez durva: leléptek a magyar énekes pénzével

Az éne­kes és fe­le­sége éle­tük leg­bol­do­gabb idő­sza­kát élik, de két férfi most be­le­ron­dí­tott az idillbe.

Az éne­kes és fe­le­sége éle­tük leg­bol­do­gabb idő­sza­kát élik, de két férfi most be­le­ron­dí­tott az idillbe. Csú­nyán le­húz­ták őket!

Ezért nem rejtegeti kisfiát Cooky

Ezért nem rejtegeti kisfiát Cooky

Öt hó­nap­pal ez­előtt szü­le­tett meg a rá­diós gye­reke...

Öt hó­nap­pal ez­előtt szü­le­tett meg a rá­diós gye­reke, Kevin, azóta ren­ge­teg ked­ves pil­la­na­tot meg­osz­tot­tak már a ra­jon­gók­kal...

Ez tündéri, videón mutatta meg babáját Luxus Vivi

Ez tündéri, videón mutatta meg babáját Luxus Vivi

Imádja a gye­re­keit...

A szép­sé­ges anyuka imádja a gye­re­keit...

Kiderült C. Ronaldóék nagy titka: máris jön az újabb baba?

Kiderült Cristiano Ronaldóék nagy titka: máris jön az újabb baba?

Íme, a vélt vagy valós bi­zo­nyí­ték! Las­san annyi gye­reke lesz, mint ahány Arany­lab­dája.

Íme, a vélt vagy valós bi­zo­nyí­ték! Las­san annyi gye­reke lesz, mint ahány Arany­lab­dája.

Tetőablakon át mentették a kisbabát

Tetőablakon át mentették a kisbabát

Já­ró­ke­lők men­tet­tek meg egy au­tó­ban ha­gyott cse­cse­mőt Ung­vá­ron. A baba sí­rá­sára fi­gyel­tek fel. Fel­tör­het­jük a ko­csit, ha baj­ban lévő kis­gye­re­ket, ál­la­tot lá­tunk benne?

Já­ró­ke­lők men­tet­tek meg egy au­tó­ban ha­gyott cse­cse­mőt Ung­vá­ron. A baba sí­rá­sára fi­gyel­tek fel.

Nagy az öröm: elárulta születendő gyermeke nemét Konkoly Ági

Nagy az öröm: elárulta születendő gyermeke nemét Konkoly Ági

Újra anya lesz.

A szép­ség­ki­rálynő az Ins­tag­ram-ol­da­lán je­len­tette be nem­rég, hogy újra anya lesz.

Gólyahír, megszületett a sorozatsztár ötödik gyermeke

Gólyahír, megszületett a sorozatsztár ötödik gyermeke

Gyö­nyörű nevet ka­pott a kis­lány, aki a csa­lád ott­ho­ná­ban jött vi­lágra.

Most jelentette be a gyönyörű színésznő: megszületett első gyermeke

Most jelentette be a gyönyörű színésznő: megszületett első gyermeke

A ra­jon­gók máris gra­tu­láló üze­ne­tek­kel árasz­tot­ták el a gó­lya­hír hal­la­tán.

A ra­jon­gók máris gra­tu­láló üze­ne­tek­kel árasz­tot­ták el a gó­lya­hír hal­la­tán. A kicsi nevét is el­árulta a sztár­mami.

Daganatot állapítottak meg a várandós Kulcsár Edinánál

Daganatot állapítottak meg a várandós Kulcsár Edinánál

Le­mondta a mű­té­tet a ter­hes mo­dell. Pedig egy egy­szerű el­já­rás­sal el le­he­tett volna tá­vo­lí­tani a da­ga­na­tot.

Le­mondta a mű­té­tet a mo­dell. Pedig egy egy­szerű el­já­rás­sal el le­he­tett volna tá­vo­lí­tani a da­ga­na­tot.

Tündéri, itt az első fotó Farkasházi Réka kislányáról

Tündéri, itt az első fotó Farkasházi Réka kislányáról

Jú­nius 4-én hozta vi­lágra.

Az egy­kori so­ro­zat­sztár jú­nius 4-én hozta vi­lágra a har­ma­dik gyer­me­két. A kis­lány­ról Réka egyik kol­lé­ga­nője osz­tott meg egy ara­nyos fotót.

Gólyahír, első gyermekét várja Voksán Virág!

Gólyahír, első gyermekét várja Voksán Virág!

Az ötö­dik hó­nap­ban jár.

A csi­nos dj rég­óta sze­re­tett volna már anya lenni, pár­já­val so­káig pró­bál­koz­tak, most az ötö­dik hó­nap­ban jár.

Döntött Lajtai Kati, jöhet a következő baba!

Döntött Lajtai Kati, jöhet a következő baba!

A Crys­tal egy­kori éne­kes­nője úgy dön­tött, itt az ideje, hogy két­éves fia kis­test­vért kap­jon, így pár­já­val el­kezd­tek dol­gozni az ügyön.

A Crys­tal egy­kori éne­kes­nője úgy dön­tött, itt az ideje, hogy két­éves fia kis­test­vért kap­jon, így pár­já­val el­kezd­tek dol­gozni az ügyön.