CÍMKE: 'baba'
FRISS HÍREK

Idegen halott gyerekek fotóival kéreget egy magyar nő az interneten

Idegen halott gyerekek fotóival kéreget egy magyar nő az interneten

Évek­kel ez­előtt meg­halt gyer­me­kek fo­tó­ját hasz­nálta fel egy nő.

Évek­kel ez­előtt meg­halt gyer­me­kek fo­tó­ját hasz­nálta fel egy nő.

Botrány! Halott gyerekek fotóival csalt ki pénzt az emberekből egy nő

Botrány! Halott gyerekek fotóival csalt ki pénzt az emberekből egy nő

Egyre gya­ko­ribb, hogy pénzt akar­nak csi­nálni szü­lők tra­gé­di­á­já­ból.

Egyre gya­ko­ribb, hogy pénzt akar­nak csi­nálni szü­lők tra­gé­di­á­já­ból. Az anya a %Ri­post%-nak me­sélt.

Ez nem semmi, rengeteget nőtt Czippán Anett kisfia!

Ez nem semmi, rengeteget nőtt Czippán Anett kisfia!

A mű­sor­ve­zető no­vem­ber­ben adott éle­tet má­so­dik gyer­me­ké­nek, aki azóta sokat vál­to­zott.

Valóra vált álom: megható fotót osztott meg a magyar sztár szerelme!

Valóra vált álom: megható fotót osztott meg a magyar sztár szerelme!

A rá­diós és ked­vese éle­tük leg­bol­do­gabb idő­sza­kát élik.

A rá­diós és ked­vese éle­tük leg­bol­do­gabb idő­sza­kát élik.

Kisbabája miatt aggódik Horváth Éva!

Kisbabája miatt aggódik Horváth Éva!

A gyö­nyörű mo­dell-mű­sor­ve­zető két­ség­be­esett! Ta­ná­csot kér ra­jon­gó­i­tól!

A gyö­nyörű mo­dell-mű­sor­ve­zető két­ség­be­esett! Ta­ná­csot kér ra­jon­gó­i­tól! Nem tudja, mivel vegye rá gyer­me­két, hogy töb­bet egyen!

Se bugyi, se más: anyaszült meztelenül pózolt a dögös sztáranyuka

Se bugyi, se más: anyaszült meztelenül pózolt a dögös sztáranyuka

A szexi mo­dell be­vál­la­lós képet posz­tolt. Ta­valy jú­ni­us­ban szülte meg első gyer­me­két.

Barátjával csalta férje, de nem adta fel: újra jó passzban van a kismama színésznő

Barátjával csalta férje, de nem adta fel: újra jó passzban van a kismama színésznő

Úgy érzi, végre meg­ta­lálta az iga­zit és sínen van az élete.

Úgy érzi, végre meg­ta­lálta az iga­zit és sínen van az élete. Nem­so­kára pedig jön a nagy nap!

Megindító vallomást tett Szinetár Dóra: mindent megteszünk Benjiért!

Megindító vallomást tett Szinetár Dóra: mindent megteszünk Benjiért!

A szí­nésznő kisfi­á­ról a szü­le­tése után de­rült ki, hogy Down-szind­ró­más.

A szí­nésznő kisfi­á­ról a szü­le­tése után de­rült ki, hogy Down-szind­ró­más.

Bejelentette Cooky: Elhagyja az országot családostól!

Bejelentette Cooky: Elhagyja az országot családostól!

Az édes­apa me­sélt ter­ve­ik­ről!

Ja­nuár 23-án szü­le­tett meg a csöpp­ség, akit ha­ma­ro­san kül­földre visz­nek szü­lei! Az édes­apa me­sélt ter­ve­ik­ről!

Kulcsár Edina 1000 kilóval is megharcolna gyereke kedvéért

Kulcsár Edina 1000 kilóval is megharcolna gyereke kedvéért

A szép­ség­ki­rály­nő­nek már nem koc­kás a hasa, de ez egy csep­pet sem za­varja!

A szép­ség­ki­rály­nő­nek már nem koc­kás a hasa, de ez egy csep­pet sem za­varja!

Nagy az öröm a családban: mindenki gratulált Király Lindáéknak

Nagy az öröm a családban: mindenki gratulált Király Lindáéknak

Az egész fa­mí­lia nagy büszke a leg­ki­sebb Ki­rályra. Igazi sztár lett be­lőle!

Az egész fa­mí­lia nagy büszke a leg­ki­sebb Ki­rályra. Igazi sztár lett be­lőle!

Tündéri fotó: megmutatta babáját a sztárpár

Tündéri fotó: megmutatta babáját a sztárpár

A na­pok­ban szü­le­tett meg a mo­dell és az éne­kes má­so­dik gye­reke, az anya Ins­tag­ramra töl­tötte fel az első fotót.

A na­pok­ban szü­le­tett meg a mo­dell és az éne­kes má­so­dik gye­reke, a büszke anyuka kö­zös­ségi ol­da­lára töl­tötte fel a kis­lány első fo­tó­ját.

Tündéri fotó, először mutatta meg kisbabáját az olimpiák királya

Tündéri fotó, először mutatta meg kisbabáját az olimpiák királya

Mi­chael Phelps büsz­kébb lehet a kis jö­ve­vényre, mint az arany­ér­me­ire. Pedig 23 me­dál­lal büsz­kél­ked­het a két­gyer­me­kes apa.

Egyre biztosabb: így fogják hívni Katalin kisbabáját

Egyre biztosabb: így fogják hívni Katalin kisbabáját

Fo­ga­dá­so­kat is köt­nek rá.

A ki­rá­lyi csa­lád élete min­dig is láz­ban tar­totta a bri­te­ket, akik szí­ve­sen fo­gad­nak - most éppen arra, hogy fog­ják hívni Vil­mos és Ka­ta­lin har­ma­dik gyer­me­két.

Kiderült, miért hagyta el feleségét Kerényi Miklós Máté!

Kiderült, miért hagyta el feleségét Kerényi Miklós Máté!

Kisfiuk csu­pán négy hó­na­pos volt.

A há­zas­pár gyer­meke, Ádám csu­pán négy hó­na­pos volt, ami­kor édes­apja ke­mény dön­tést ho­zott.

Óriási örömhír: Elárulta születendő gyermeke nemét Balássy Betty!

Óriási örömhír: Elárulta születendő gyermeke nemét Balássy Betty!

Az éne­kes há­zas­pár­nak ha­ma­ro­san meg­szü­le­tik a har­ma­dik gyer­meke!

Az éne­kes há­zas­pár­nak ha­ma­ro­san meg­szü­le­tik a har­ma­dik gyer­meke!

Így éli túl a szakítást Dancs Annamari: Egyedül maradt babájával!

Így éli túl a szakítást Dancs Annamari: Egyedül maradt babájával!

Bor­zasz­tóan nehéz idő­sza­kot tud­hat maga mö­gött a szí­nésznő, aki­nek még min­dig van­nak nehéz pil­la­na­tai!

Alig pár napos, de máris sokmilliós ruhatára van a sztárbabának

Alig pár napos, de máris sokmilliós ruhatára van a sztárbabának

Sokan ki­akad­tak azon, hogy Kylie Jen­ner új­szü­lött lá­nyá­nak na­gyobb ru­ha­tára van, mint a leg­több fel­nőtt­nek.

Horror Pozsonyban: csecsemő holttestére bukkantak a kukában

Horror Pozsonyban: csecsemő holttestére bukkantak a kukában

A nyo­mozó bon­co­lást ren­delt el, ho­má­lyo­sak a ször­nyű eset rész­le­tei.

A nyo­mozó bon­co­lást ren­delt el.

Kisbabát akartak felrobbantani, a terroristáknak semmi sem szent

Kisbabát akartak felrobbantani, a terroristáknak semmi sem szent

A négy hó­na­pos baba tes­tére erő­sí­tet­ték a bom­bát.

A négy hó­na­pos baba tes­tére erő­sí­tet­ték a bom­bát, így akar­tak rob­ban­tá­sos me­rény­le­tet vég­re­haj­tani.

Lövöldözés Pozsonyban: babát találtak a nő és a férfi holtteste mellett

Lövöldözés Pozsonyban: babát találtak a nő és a férfi holtteste mellett

A rend­őr­ség­nek egy­előre nincs gya­nú­sí­tottja, meg­kezd­ték a nyo­mok a be­gyűj­té­sét.

Itt az első fotó Cookyék kisfiáról: megmutatták az arcát

Itt az első fotó Cookyék kisfiáról: megmutatták az arcát

Alig várja, hogy a ke­zé­ben tart­hassa.

A nép­szerű rá­diós alig várja már, hogy a ke­zé­ben tart­hassa kisfiát.

Katalin elárulta a babája nemét, vagy csak szórakozik velünk?

Katalin elárulta a babája nemét, vagy csak szórakozik velünk?

Az angol ki­rá­lyi csa­lád ra­jon­góit el­bi­zony­ta­la­ní­totta Vil­mos fe­le­sége.

Az angol ki­rá­lyi csa­lád ra­jon­góit el­bi­zony­ta­la­ní­totta Vil­mos her­ceg fe­le­sége, de lehet, hogy nagy be­je­len­tést tett har­ma­dik gyer­me­ké­ről.

Megmutatta, babától gömbölyödik Nagy Adri pocakja

Megmutatta, babától gömbölyödik Nagy Adri pocakja

A Sz­tár­ban Sztár meg egy kicsi éne­kes­nője nyá­ron hozza vi­lágra el­ső­szü­lött fiát.

A Sz­tár­ban Sztár meg egy kicsi éne­kes­nője nyá­ron hozza vi­lágra el­ső­szü­lött fiát.

A húga szült gyereket Kim Kardashiannak?

A húga szült gyereket Kim Kardashiannak?

El­ké­pesztő el­mé­let lá­tott nap­vi­lá­got a Kar­das­hian-test­vé­rek­ről.

El­ké­pesztő el­mé­let lá­tott nap­vi­lá­got, és mi­u­tán a Kar­das­hian-test­vé­rek­ről van szó, akár igaz is lehet.

Katalin hercegné elárulta harmadik gyereke nemét!

Katalin hercegné elárulta harmadik gyereke nemét!

Ha min­den igaz...

Ha min­den igaz, akkor Vil­mos her­ceg fe­le­sége egy­ér­tel­műen meg­vá­la­szolta a kér­dést, ami min­den­kit izgat.

Felrobban a cukiságbomba Szabó Zsófi fotójától

Felrobban a cukiságbomba Szabó Zsófi fotójától

A szí­nész-mű­sor­ve­zető édes fotót posz­tolt büsz­ke­sé­gé­ről, a kis Men­del­ről.

A szí­nész-mű­sor­ve­zető édes fotót posz­tolt büsz­ke­sé­gé­ről, a kis Men­del­ről.

Gólyahír, megszületett Kim Kardashian harmadik gyermeke

Gólyahír, megszületett Kim Kardashian harmadik gyermeke

Nem is le­hetne bol­do­gabb Kim Kar­das­hian és Kanye West.

Egész­sé­ges ba­bá­nak adott éle­tet a Kar­das­hia­nék által fel­kért bér­anya, aki­nek a sztár­pár nem győ­zött kö­szö­ne­tet mon­dani. Kar­das­hian min­dig is nagy csa­lád­ról ál­mo­dott, ami most tel­je­sült is!

Első munkanapján mentette meg a fuldokló baba életét a rendőr

Első munkanapján mentette meg a fuldokló baba életét a rendőr

A kicsi egy darab almát nyelt félre, és akár meg is hal­ha­tott volna.

A kicsi egy darab almát nyelt félre, és meg is hal­ha­tott volna, ha nem siet a se­gít­sé­gére a fi­a­tal férfi.

Gólyahír, babát vár az Eb-győztes magyar sportolónő

Gólyahír, babát vár az Eb-győztes magyar sportolónő

221 al­ka­lom­mal volt vá­lo­ga­tott.

De­cem­ber 19-én bú­csú­zott a ma­gyar vá­lo­ga­tot­tól. A 2016-os belg­rádi Eu­rópa-baj­nok­sá­gon arany­ér­met szerző ma­gyar csa­pat tagja volt.

Botrány: az oltásellenes szülők miatt halt meg a baba

Botrányosan viselkednek az oltásellenes szülők, miattuk halt meg a baba

A fél éves kort sem érte meg.

A ma­gyar ol­tás­el­le­nes moz­ga­lom ve­ze­tője nem en­gedte, hogy kisfiát or­vo­sok ke­zel­jék, a gye­reke pedig a fél éves kort sem érte meg.

Váratlan gólyahír, babát vár Nagy Adri

Váratlan gólyahír, babát vár Nagy Adri

Az éne­kes-szí­nésznő már a har­ma­dik hó­na­pon is túl van.

Az éne­kes-szí­nésznő már a har­ma­dik hó­na­pon is túl van. Már szü­le­tendő gyer­meke nemét is tudja!

Nincs több titok, ettől a híres férfitől vár gyereket Kapócs Zsóka!

Nincs több titok, ettől a híres férfitől vár gyereket Kapócs Zsóka!

A csi­nos kis­mama elő­ször be­szélt rész­le­te­sen új sze­rel­mé­ről és meg­is­mer­ke­dé­sük­ről.

Újszülöttet hagytak magára Békéscsabán

Újszülöttet hagytak magára Békéscsabán

A kis­lány 2900 gramm súlyú, 49 cen­ti­mé­ter­rel szü­le­tett. Ké­sőbb a kór­ház­ban a dol­go­zók Réthy Fru­zsina nevet adták a csöpp­ség­nek.

A kis­lány 2900 gramm súlyú, 49 cen­ti­mé­ter­rel szü­le­tett. Ké­sőbb a kór­ház­ban a dol­go­zók Réthy Fru­zsina nevet adták a csöpp­ség­nek.

Most jött a hír: megölt kisbabára bukkantak Pásztón

Most jött a hír: megölt kisbabára bukkantak Pásztón

A rend­őr­ség nyo­moz.

Az első hírek sze­rint saját édes­anyja vég­zett a pi­ci­vel. A rend­őrök arról kér­dez­ge­tik a la­kó­kat, hogy ki szült mos­ta­ná­ban.

Megszületett Jessica Alba kisfia, itt az első babafotó

Megszületett Jessica Alba kisfia, itt az első babafotó

Ennél szebb aján­dé­kot nem is kap­ha­tott volna a 36 éves szí­nésznő. Tün­déri a csöpp­ség!

Ennél szebb aján­dé­kot nem is kap­ha­tott volna a 36 éves, hárm­gye­re­kes szí­nésznő. Tün­déri a csöpp­ség!

Ilyen volt Horváth Éva első karácsonya kisfiával!

Ilyen volt Horváth Éva első karácsonya kisfiával!

Tün­déri ké­pe­ket posz­tolt.

A volt szép­ség­ki­rálynő, mo­dell és mű­sor­ve­zető szá­mára fel­te­he­tően az ed­digi élete leg­bol­do­gabb esz­ten­dője az idei. Hor­váth Éva ugyanis édes­anya lett.

Így karácsonyoztak újszülött gyermekeikkel a hírességek!

Így karácsonyoztak újszülött gyermekeikkel a hírességek!

Éle­tük leg­bol­do­gabb ka­rá­cso­nyát él­het­ték át a ma­gyar sztár­anyu­kák.

Éle­tük ed­digi leg­bol­do­gabb ka­rá­cso­nyát él­het­ték át azok a ma­gyar sztár­anyu­kák, akik ebben az évben adtak éle­tet a gyer­me­kük­nek.

Élete legszebb karácsonyára készül Boggie!

Élete legszebb karácsonyára készül Boggie!

Az éne­kesnő a ka­rá­cso­nyi kon­cert­jére és az első közös ün­ne­pére ké­szül lá­nyá­val, Len­ké­vel.

Az éne­kesnő a ka­rá­cso­nyi kon­cert­jére és az első közös ün­ne­pére ké­szül lá­nyá­val, Len­ké­vel.

Váratlan bejelentés! Apa lesz a magyar válogatott futballsztárja!

Váratlan bejelentés! Apa lesz a magyar válogatott futballsztárja!

A ma­gyar vá­lo­ga­tott fo­cis­tái rit­kán sze­re­pel­nek bul­vár­la­pok­ban, a bol­dog­sá­gu­kat azon­ban kép­te­le­nek el­hall­gatni.

Olyan édes: Megmutatta kisbabáját Horváth Éva!

Olyan édes: Megmutatta kisbabáját Horváth Éva!

Ilyen cuki fotót még nem lát­tunk a csi­nos mo­dell gyer­me­ké­ről!

Khloé Kardashian egy megható fotóval jelentette be Instagramon, amit már eddig is tudtunk!

Khloé Kardashian egy megható fotóval jelentette be Instagramon, amit már eddig is tudtunk!

Ezt lát­nod kell.

A va­ló­ság­show-val sztárrá lett csa­lád ne­vé­ben most Khloé je­lent­ke­zett a cím­la­pért. És nagy be­je­len­tést tett. Ré­góta szárnyra kelt a pletyka kö­rü­löt­tük, most tiszta vizet ön­tött a po­hárba.

Súlyos betegségnek hitték: Érkezik Varga Feriék harmadik babája!

Súlyos betegségnek hitték: Érkezik Varga Feriék harmadik babája!

Fo­gal­muk sem volt, miért je­lent­kez­nek az éne­kes­nőn a fur­csa tü­ne­tek!!

Ha­lálra ré­mül­tek! Fo­gal­muk sem volt, miért je­lent­kez­nek az éne­kes­nőn a fur­csa tü­ne­tek! Azt hit­ték, va­lami nagy baj van!

Óriási vita az anyukák között: Szabad-e egy ágyban aludni a gyerekkel

Óriási vita az anyukák között: Szabad-e egy ágyban aludni a gyerekkel

Sokan ve­szé­lyes­nek tart­ják - vajon mit mond a tu­do­mány?

Sokan ve­szé­lyes­nek tart­ják - vajon mit mond a tu­do­mány?

Így bánik unokájával Papadimitriu Athina!

Így bánik unokájával Papadimitriu Athina!

A szí­nésznő élete leg­bol­do­gabb ka­rá­cso­nyára ké­szül!

A szí­nésznő élete leg­bol­do­gabb ka­rá­cso­nyára ké­szül. Hi­he­tet­len, hogy már hat hó­na­pos lesz Ká­roly! Nagy a sze­re­tet a csa­lád­ban.

Vallomást tett Czippán Anett: vannak sírós időszakaim

Vallomást tett Czippán Anett: vannak sírós időszakaim

Sok­szor el­pi­tye­re­dik.

A csi­nos tévés oly­kor élete leg­bol­do­gabb pil­la­na­ta­i­ban is el­pi­tye­re­dik. El­mondta, miért...

Örömhír, gyermeket vár Farkasházi Réka!

Örömhír, gyermeket vár Farkasházi Réka!

A szí­nésznő har­mad­szor is anyai örö­mök elé néz.

A szí­nésznő har­mad­szor is anyai örö­mök elé néz, a gyer­me­kei na­gyon vár­ják a kis­test­vért.

Nagy hír a sport álompárjánál: különleges bejelentés

Nagy hír a sport álompárjánál: különleges bejelentés

Ni­ko­lics már rég tudta a nagy tit­kot.

Ni­ko­lics már rég tudta a nagy tit­kot. Babát vár a vi­lág­szép te­ni­sze­zőnő a vi­lág­baj­nok fut­ball­sztár­tól. Ez még csak a kez­det?

Mikulás-zokniban érkeznek az újszülöttek

Mikulás-zokniban érkeznek az újszülöttek

Bu­da­pes­ten az egyik kór­ház új­szü­löt­tosz­tá­lyán már tom­bol a ka­rá­cso­nyi láz! Be­cso­ma­gol­ják a pi­ci­ket!

Bu­da­pes­ten az egyik kór­ház új­szü­löt­tosz­tá­lyán már tom­bol a ka­rá­cso­nyi láz! A pi­ci­ket be­cso­ma­gol­ják a nő­vé­rek.

Egyenesen a magánklinikáról: Ez történik Szabó Zsófival és babájával!

Egyenesen a magánklinikáról: Ez történik Szabó Zsófival és babájával!

Ha­tal­mas a bol­dog­ság! Végre meg­szü­le­tett a pár első gyer­meke! Sze­ren­csére min­denki jól van, friss hírek ér­kez­tek!

Élő adásban szólta el magát Cooky kedvese: Fiú vagy lány lesz a baba?

Élő adásban szólta el magát Cooky kedvese: Fiú vagy lány lesz a baba?

Kék vagy ró­zsa­szín lesz a ba­ba­szoba? Egye­lőre még nem sze­ret­ték volna el­mon­dani a kö­zön­ség­nek...

Íme, az első fotó Czippán Anett újszülött kisfiáról!

Íme, az első fotó Czippán Anett újszülött kisfiáról!

A mű­sor­ve­zető a na­pok­ban hozta vi­lágra má­so­dik gyer­me­két, Somát.

A mű­sor­ve­zető a na­pok­ban hozta vi­lágra má­so­dik gyer­me­két, Somát.

Örömhírt jelentett be a sztárpár: érkezik a második baba!

Örömhírt jelentett be a sztárpár: érkezik a második baba!

A gyö­nyörű mo­dell nem min­den­napi módon, kis­lá­nya se­gít­sé­gé­vel árulta el, hogy ha­ma­ro­san bővül a csa­lád­juk.

A gyö­nyörű mo­dell kis­lá­nya se­gít­sé­gé­vel árulta el, hogy ha­ma­ro­san bővül a csa­lád­juk.

Így csalnak ki százezreket a kamu albérlettel

Így csalnak ki százezreket a kamu albérlettel

Más la­ká­sát hir­dette meg a csaló.

Más la­ká­sát hir­dette meg, majd ren­ge­teg csa­lád­tól sze­dett be ka­u­ciót a csaló. Hiába kapta el a rend­őr­ség, a pénzt már nem adja vissza.

Kínhalált halt a kisbaba, hogy tehet ilyet egy anya?

Kínhalált halt a kisbaba, hogy tehet ilyet egy anya?

A kisfiú még csak 10 hó­na­pos volt.

A kisfiú még csak 10 hó­na­pos volt, mikor ször­nye­teg anyja úgy dön­tött, a für­de­tés­kor véget vet a pici éle­té­nek.

Meghökkentő fotóval sokkolta rajongóit a várandós Szabó Zsófi!

Meghökkentő fotóval sokkolta rajongóit a várandós Szabó Zsófi!

A csi­nos kis­mama olyan képet rán­ga­tott elő a múlt­ból, amin sokan fel sem is­mer­nék őt.

A csi­nos kis­mama olyan képet rán­ga­tott elő a múlt­ból, amin sokan fel sem is­mer­nék őt.

Elárulta születendő babája nemét Kapócs Zsóka!

Elárulta születendő babája nemét Kapócs Zsóka!

Óri­ási, mesés tor­tá­val top­pant be...

Óri­ási, mesés tor­tá­val top­pant be egy Pest kör­nyéki óvo­dába Ka­pócs Zsóka, hogy meg­lepje a gye­re­ke­ket...

Bármelyik pillanatban szülhet Czippán Anett

Bármelyik pillanatban szülhet Czippán Anett

A mű­sor­ve­zető alig várja már, hogy kéz­ben tart­hassa má­so­dik gyer­me­két.

A mű­sor­ve­zető alig várja már, hogy kéz­ben tart­hassa má­so­dik gyer­me­két.

Nem tudta, mi baja: kivizsgáltatta kisbabáját Juhász Adrienn

Nem tudta, mi baja: kivizsgáltatta kisbabáját Juhász Adrienn

A so­ro­zat­sztár szak­ér­tő­höz vitte az egy­éves Rékát.

A so­ro­zat­sztár szak­ér­tő­höz vitte az egy­éves Rékát.

Kíméletlenül közölték, hogy meghalt a kisfia: ezt mondta az orvos

Kíméletlenül közölték, hogy meghalt a kisfia: ezt mondta az orvos

A baba szü­le­tése előtt halt meg, szü­lei sze­rint azért, mert az orvos el­mu­lasz­totta az utolsó két vizs­gá­la­tot.

A baba szü­le­tése előtt halt meg, szü­lei sze­rint azért, mert az orvos el­mu­lasz­totta az utolsó két vizs­gá­la­tot.

Nagy dolgot árult el babájáról Katalin hercegné

Nagy dolgot árult el babájáról Katalin hercegné

A camb­ridge-i her­cegné elő­ször je­lent meg nyil­vá­no­san, mióta ki­de­rült, hogy har­ma­dik gye­re­két várja.

A camb­ridge-i her­cegné elő­ször je­lent meg nyil­vá­no­san, mióta ki­de­rült, hogy har­ma­dik gye­re­két várja, és fon­tos üze­ne­tet rej­tett a ru­hája.

"Ez a baba a Sátán!" - agyonverte az örökbefogadott picit az apa

"Ez a baba a Sátán!" - agyonverte az örökbefogadott picit az apa

Na­po­kig hal­do­kolt a baba, mi­u­tán egyik ne­ve­lő­apja vad­ál­lati módon össze­törte a tes­tét.

Ezt üzeni Szinetár Dóra az őket kritizálóknak!

Ezt üzeni Szinetár Dóra az őket kritizálóknak!

Meg­védi a sze­ret­teit.

A na­pok­ban Dóra és Mak­ran­czi Zalán ön­ként állt a nyil­vá­nos­ság elé, és egy be­jegy­zés­ben tu­datta a vi­lág­gal, hogy a kis Beni enyhe fo­ko­zat­ban Down-szind­ró­más.

Ezért kellett esküvője napján meghalnia a terhes nőnek

Ezért kellett esküvője napján meghalnia a terhes nőnek

Meg­bí­zott gye­rek­kori ba­rát­nő­jé­ben.

Meg­bí­zott gye­rek­kori ba­rát­nő­jé­ben a fi­a­tal meny­asszony, ám a bi­zal­masa bru­tá­lis módon meg­gyil­kolta őt. Ször­nyű szán­déka csak ké­sőbb de­rült ki.

Elárasztják Európát a Muhammadok, csak a muszlimok szülnek

Elárasztják Európát a Muhammadok, csak a muszlimok szülnek

Meg­döb­bentő je­len­tést adtak ki.

Meg­döb­bentő je­len­tést tett közzé a brit sta­tisz­ti­kai hi­va­tal: az or­szág­ban már a nyol­ca­dik leg­nép­sze­rűbb fiú­név a Mu­ham­mad.

Ez felfoghatatlan: mélybe zuhant Budapesten egy kisbaba

Ez felfoghatatlan: mélybe zuhant Budapesten egy kisbaba

A csu­pán öt hó­na­pos baba anyja fe­le­lőt­len­sége miatt szen­ve­dett bal­ese­tet.

A csu­pán öt hó­na­pos baba anyja fe­le­lőt­len­sége miatt szen­ve­dett bal­ese­tet. A pici ál­má­ban zu­hant le.

Elképesztő, mennyit költ születendő babájára az átműtött modell

Elképesztő, mennyit költ születendő babájára az átműtött modell

Kim Kar­das­hian leg­ki­sebb húga sze­retné, ha az ő gye­reke lenne a leg­job­ban öl­tö­zött az egész vi­lá­gon.

Zavarta a gyereksírás, halálra rázta a kisbabát a kegyetlen apa

Zavarta a gyereksírás, halálra rázta a kisbabát a kegyetlen apa

A kis­lány iker­test­vé­rét is meg­nyo­mo­rí­totta az ide­ges férfi - ál­lí­tó­lag a rá­zás­sal akarta le­csil­la­pí­tani a pi­ci­ket.

Nem mindennapi pólóban jelentette be: babát vár Kapócs Zsóka

Nem mindennapi pólóban jelentette be: babát vár Kapócs Zsóka

A ha­tal­mas öröm­hírt a Fa­ce­book-ol­da­lán osz­totta meg az is­me­rő­se­i­vel!

A ha­tal­mas öröm­hírt a Fa­ce­book-ol­da­lán osz­totta meg az is­me­rő­se­i­vel!

Készülj, mert ezt nem lehet kibírni: Ennél cukibbat még nem láttál

Készülj, mert ezt nem lehet kibírni: Ennél cukibbat még nem láttál

Nem fogod ki­bírni könnyek vagy ne­ve­tés nél­kül. Szu­per­a­ra­nyos babák!

Nem fogod ki­bírni könnyek vagy ne­ve­tés nél­kül. Szu­per­a­ra­nyos ba­bá­kat mu­ta­tunk!

Gyereksírás hallatszott: magára hagyott kisbabát találtak egy házban

Gyereksírás hallatszott: magára hagyott kisbabát találtak egy házban

A rend­őrö­ket még ked­den ri­asz­tot­ták egy ekeli ház­hoz, ahol senki sem volt ott­hon.

Gólyahír: megszületett Fresh Viki kisfia!

Gólyahír: megszületett Fresh Viki kisfia!

Egy éve is­merte meg élete sze­rel­mét.

A bol­dog édes­anya egy éve is­merte meg kisfia édes­ap­ját, azóta pedig már össze is há­za­sod­tak.

Szomorú! Alig ismerni rá Eva Longoriára!

Szomorú! Alig ismerni rá Eva Longoriára!

Az egész világ láz­ban ég, oly­annyira, hogy Eva Lon­go­ria szó­vi­vő­jé­nek is meg kel­lett ma szó­lal­nia baba-ügy­ben. Lon­go­ri­á­ról egy brit lap fo­tó­sá­nak ké­szí­tett hi­he­tet­len fény­ké­pe­ket.

Az egész világ láz­ban ég, oly­annyira, hogy Eva Lon­go­ria szó­vi­vő­jé­nek is meg kel­lett ma szó­lal­nia baba-ügy­ben. Eva Lon­go­ri­á­ról egy brit lap fo­tósa ké­szí­tett hi­he­tet­len fény­ké­pe­ket.

Gólyahír a királyi családban: Katalin hercegnő nagy bejelentést tett

Gólyahír a királyi családban: Katalin hercegnő nagy bejelentést tett

Nagy az öröm, Vil­mos her­ceg és neje har­ma­dik gyer­me­kü­ket vár­ják!

Nagy az öröm, Vil­mos her­ceg és neje har­ma­dik gyer­me­kü­ket vár­ják!

Debreczeni Zita elárulta, milyen nevet adnak majd a gyereküknek.

Debreczeni Zita elárulta, milyen nevet adnak majd a gyereküknek.

Egy olasz sí­pa­ra­di­csom­ban mond­ták ki egy­más­nak a bol­do­gító igent, most pedig a gye­rek­ről is be­szél­tek. Zita.

Drámai vallomás: Nem akart harmadik gyereket Erdei Zsolt

Drámai vallomás: Nem akart harmadik gyereket Erdei Zsolt

Már három hó­na­pos a kis Vi­like.

Már három hó­na­pos a kis Vi­like, Erdei Zsol­ték har­ma­dik gye­reke, aki má­jus­ban ko­ra­szü­lött­ként jött vi­lágra. Madár be­val­lotta: nem akart újabb gye­re­ket.

Örömhír a királyi családban: megszületett a hercegnő kisbabája

Örömhír a királyi családban: megszületett a hercegnő kisbabája

A ki­rá­lyi pa­lota egy­előre még nem árulta el a pici nemét.

A ki­rá­lyi pa­lota egy­előre még nem árulta el a pici nemét, de az biz­tos: ő és anyu­kája is ki­tűnő egész­ség­nek ör­vend!