CÍMKE: 'baba'

Csodás napja volt: Tündéri fotót osztott meg Rékasi Károly

Csodás napja volt: Tündéri fotót osztott meg Rékasi Károly

A szí­nész már régen ba­báz­ha­tott, hi­szen gyer­me­kei már jó ideje ki­nőt­tek a ba­bus­ga­tás­ból.

FRISS HÍREK

Mégiscsak terhes Meghan hercegné? Édesanyja buktatta le

Mégiscsak terhes Meghan hercegné? Édesanyja buktatta le

Már nem csak a göm­bö­lyödő pocak árul­kodó, ennél egy­ér­tel­műbb jelek is van­nak.

Már nem csak a göm­bö­lyödő pocak árul­kodó, ennél egy­ér­tel­műbb jelek is van­nak.

Óriási örömhír: Titokban újra apa lett Robbie Williams

Óriási örömhír: Titokban újra apa lett Robbie Williams

A brit fe­ne­gye­rek fe­le­sége, Ayda Field egy tün­déri fo­tó­val tu­datta a kis jö­ve­vény ér­ke­zé­sét.

A brit fe­ne­gye­rek fe­le­sége, Ayda Field egy tün­déri fo­tó­val tu­datta a kis jö­ve­vény ér­ke­zé­sét.

Hihetetlen, hamarosan megszületik a sztárapuka tizedik gyereke

Hihetetlen, hamarosan megszületik a sztárapuka tizedik gyereke

Egy fotó buk­tatta le a büszke édes­anyát és a szí­nész apu­kát.

Egy fotó buk­tatta le a büszke édes­anyát és a szí­nész apu­kát.

Elérkezett az idő, már pelenkáznak Kulcsár Edináék!

Elérkezett az idő, már pelenkáznak Kulcsár Edináék!

Nem várt fotót osz­tot­tak meg.

A mo­dell és új­don­sült férje már a pe­len­ká­zást ta­nul­ják annak ér­de­ké­ben, hogy minél könnyeb­ben ve­gyék az aka­dá­lyo­kat.

Ez történt szülés után Nagy Adrival: először beszélt róla

Ez történt szülés után Nagy Adrival: először beszélt róla

Nagy Adri min­den pil­la­na­tát le­köti kisfia, Be­ne­dek. A TV2 sztárja a Ri­post­nak adott in­ter­jút.

Nagy Adri min­den pil­la­na­tát le­köti kisfia, Be­ne­dek. A TV2 sztárja a Ri­post­nak adott in­ter­jút.

Örömhír a magyar focirajongóknak, nagy bejelentést tett Nikolics

Örömhír a magyar focirajongóknak, nagy bejelentést tett Nikolics

Újabb bol­dog­ság a Vidi-csa­lád­ban. Így még nem örült mes­ter­hár­mas­nak az Ame­ri­ká­ban lé­gi­ós­kodó gól­zsák.

Ettől elolvadsz, sosem látott fotót posztolt a sztármami

Ettől elolvadsz, sosem látott fotót posztolt a sztármami

Öröm nézni Eva Lon­go­ria cuki kisfiát.

Öröm nézni! Eva Lon­go­ria meg­mu­tatta cuki kisfiát, aki na­gyon szó­ra­koz­ta­tóan vi­sel­ke­dett a ka­mera előtt.

Óriási bejelentést tett Weisz Fanni: bevitte a mélyütést édesanyjának

Óriási bejelentést tett Weisz Fanni: bevitte a mélyütést édesanyjának

A siket mo­dell más­fél hete fe­le­ség, és re­méli, hogy ha­ma­ro­san anya is lesz.

A siket mo­dell más­fél hete fe­le­ség, és re­méli, hogy ha­ma­ro­san anya is lesz.

Családalapításról beszélt Csézy

Családalapításról beszélt a gyönyörű Csézy

Min­den kö­rül­mény adott ahhoz, hogy gyer­me­kük szü­les­sen. Most ün­ne­pel­ték ne­gye­dik há­zas­sági év­for­du­ló­ju­kat a fér­jé­vel.

Min­den kö­rül­mény adott ahhoz, hogy gyer­me­kük szü­les­sen. Most ün­ne­pel­ték ne­gye­dik há­zas­sági év­for­du­ló­ju­kat a fér­jé­vel.

Puszilgatni való tappancsok! Nagy Adri megmutatta kisfiát

Puszilgatni való tappancsok! Nagy Adri megmutatta kisfiát

Az éne­kesnő újabb képet posz­tolt.

Az éne­kesnő újabb képet posz­tolt egy hó­na­pos ba­bá­já­ról, aki szü­le­i­től a Be­ne­dek, azaz ál­dott nevet kapta.

Kulcsár Edina kitálalt, ezt gondolja az őt gyalázókról

Kulcsár Edina kitálalt, ezt gondolja az őt gyalázókról

Sokan tá­mad­ják őt.

A vá­ran­dós mo­dellt sokan tá­mad­ják azért, mert a ter­hes­sége pil­la­na­tait meg­osztja a ra­jon­gó­i­val. Töb­ben úgy vé­le­ked­nek, hogy áruba bo­csájtja a kisfiát.

48 évesen anya lesz Naomi Campbell?

48 évesen anya lesz Naomi Campbell?

Rej­té­lyes fotót tett ki a vi­lág­hírű top­mo­dell lo­vagja az Ins­tag­ramra, ami alap­ján úton van az első gye­re­kük. De nem biz­tos, hogy Naomi hordja ki.

Rej­té­lyes fotót tett ki a vi­lág­hírű top­mo­dell lo­vagja az Ins­tag­ramra, ami alap­ján úton van az első gye­re­kük. De nem biz­tos, hogy Naomi hordja ki.

Babával együtt lopták el az autót, hiába sikoltozott az édesanya

Babával együtt lopták el az autót, hiába sikoltozott az édesanya

Két is­me­ret­len férfi rán­gatta ki a nőt a ko­csi­ból, majd el­haj­tot­tak az au­tó­val.

Két is­me­ret­len férfi rán­gatta ki a nőt a ko­csi­ból, majd el­haj­tot­tak az au­tó­val, a kis­baba vi­szont még min­dig a hátsó ülé­sen aludt.

Repes az örömtől: kisfiáról vallott Nagy Adri

Repes az örömtől: elsőszülött kisfiáról vallott Nagy Adri

Né­hány hete hozta vi­lágra el­ső­szü­lött kisfiát, Benit. Most az anya­ság­ról és a ba­bá­ról be­szélt.

Az éne­kesnő né­hány hete egy ma­gán­kór­ház­ban hozta vi­lágra el­ső­szü­lött kisfiát, Benit. Most az anya­ság­ról és a ba­bá­ról be­szélt.

Kollányi Zsuzsinak 8 hónapos terhesen költöznie kell

Kollányi Zsuzsinak 8 hónapos terhesen költöznie kell

Pár­já­val el­ad­ták a régi la­ká­su­kat

Az éne­kesnő és párja el­ad­ták a régi la­ká­su­kat, de még min­dig nem ta­lál­ták meg az újat, pedig ha­ma­ro­san jön a baba.

Nevetve emlékezik terhesség alatti pluszkilóira Tatár Csilla

Nevetve emlékezik terhesség alatti pluszkilóira Tatár Csilla

A csi­nos anyuka ma már remek for­mába hozta magát, de régi fo­tó­i­val pél­dát mu­ta­tott a kis­ma­mák­nak, hogy nem kell szé­gyell­niük a ter­hes­ség alatt fel­gyü­lem­lett ki­ló­kat.

Előkerült a külföldön eltűnt magyar tinilány:apukája is alig hitte, hogy kivel

Előkerült a külföldön eltűnt magyar tinilány:apukája is alig hitte, hogy kivel

Csül­lögh And­re­á­nak az el­múlt két évben több­ször is nyoma ve­szett..

Csül­lögh And­re­á­nak az el­múlt két évben több­ször is nyoma ve­szett, most végre ha­za­tér­het, de már nem egye­dül..

Nem semmi, hatalmasra nőtt Kulcsár Edina pocakja!

Nem semmi, hatalmasra nőtt Kulcsár Edina pocakja!

A kis­mama szebb, mint va­laha.

A vá­ran­dós kis­mama szebb, mint va­laha, rá­adá­sul rövid idő alatt ren­ge­te­get nőtt a mag­zat a ha­sá­ban.

Örömhírt közölt a popsztár: heteken belül megszületik első kislánya

Örömhírt közölt a popsztár: heteken belül megszületik első kislánya

Mi­­chael Bublé és csa­­ládja igen nehéz idő­­sza­­kon van­ túl, hi­­szen Noah, az éne­­kes kisfia sú­lyos beteg volt.

Újabb részletek derültek ki Nagy Adri szüléséről!

Újabb részletek derültek ki Nagy Adri szüléséről!

A csi­nos mű­sor­ve­zető a na­pok­ban adott éle­tet első gyer­me­ké­nek, Be­ne­dek­nek, aki rend­kí­vül nagy súllyal és mé­ret­tel jött vi­lágra.

A csi­nos mű­sor­ve­zető a na­pok­ban adott éle­tet első gyer­me­ké­nek, Be­ne­dek­nek, aki rend­kí­vül nagy súllyal és mé­ret­tel jött vi­lágra.

Elolvadtunk, tündéri fotót posztolt Pál Dénes: ne hagyd ki!

Elolvadtunk, tündéri fotót posztolt Pál Dénes: ne hagyd ki!

A 27 éves ma­gyar éne­kes ha­ma­ro­san apai örö­mök elé néz. Alig várja a pici ér­ke­zé­sét.

A 27 éves ma­gyar éne­kes ha­ma­ro­san apai örö­mök elé néz. Alig várja a pici ér­ke­zé­sét.

Cooky még ezt a gusztustalan dolgot is imádja az apaságban

Cooky még ezt a gusztustalan dolgot is imádja az apaságban

A mű­sor­ve­zető már alig em­lék­szik arra, hogy mi­lyen volt az élet Kevin ér­ke­zése előtt...

Szívhez szóló üzenetet írt gyermekének a sztármami

Szem nem marad szárazon: szívhez szóló üzenetet írt gyermekének a sztármami

Fotót is posz­tolt meg­ható so­ra­i­hoz.

A 43 éves szí­nésznő igazi ér­zel­mes anyu­ka­ként él meg min­den pil­la­na­tot.

Igazi örömhír, megszületett Nagy Adri kisfia!

Igazi örömhír, megszületett Nagy Adri kisfia!

A csi­nos mű­sor­ve­zető csü­tör­tö­kön, egy ma­gán­kór­ház­ban adott éle­tet a kis Be­ne­dek­nek.

A csi­nos mű­sor­ve­zető csü­tör­tö­kön, egy ma­gán­kór­ház­ban adott éle­tet a kis Be­ne­dek­nek.

Ez durva: leléptek a magyar énekes pénzével

Ez durva: leléptek a magyar énekes pénzével

Az éne­kes és fe­le­sége éle­tük leg­bol­do­gabb idő­sza­kát élik, de két férfi most be­le­ron­dí­tott az idillbe.

Az éne­kes és fe­le­sége éle­tük leg­bol­do­gabb idő­sza­kát élik, de két férfi most be­le­ron­dí­tott az idillbe. Csú­nyán le­húz­ták őket!

Ez tündéri, videón mutatta meg babáját Luxus Vivi

Ez tündéri, videón mutatta meg babáját Luxus Vivi

Imádja a gye­re­keit...

A szép­sé­ges anyuka imádja a gye­re­keit...

Ezt tanította Farkasházi Rékának újszülött kislánya

Ezt tanította Farkasházi Rékának újszülött kislánya

Tel­je­sen meg­vál­toz­tatta az anya­ság...

A szí­nész-éne­kes­nőt tel­je­sen meg­vál­toz­tatta az anya­ság...

Ezért nem rejtegeti kisfiát Cooky

Ezért nem rejtegeti kisfiát Cooky

Öt hó­nap­pal ez­előtt szü­le­tett meg a rá­diós mű­sor­ve­zető első gye­reke, Kevin. Cooky és sze­relme azóta ren­ge­teg ked­ves pil­la­na­tot meg­osz­tot­tak már a ra­jon­gók­kal...

Öt hó­nap­pal ez­előtt szü­le­tett meg a rá­diós mű­sor­ve­zető első gye­reke, Kevin. Cooky és sze­relme azóta ren­ge­teg ked­ves pil­la­na­tot meg­osz­tot­tak már a ra­jon­gók­kal...

Kiderült Cristiano Ronaldóék nagy titka: máris jön az újabb baba?

Kiderült Cristiano Ronaldóék nagy titka: máris jön az újabb baba?

Íme, a vélt vagy valós bi­zo­nyí­ték a gyer­mek­ál­dásra.

Íme, a vélt vagy valós bi­zo­nyí­ték a gyer­mek­ál­dásra! Las­san annyi cse­me­téje lesz, mint ahány Arany­lab­dája. Pedig abból iga­zán sok van.

Tetőablakon át mentették a kisbabát

Tetőablakon át mentették a kisbabát

Já­ró­ke­lők men­tet­tek meg egy au­tó­ban ha­gyott cse­cse­mőt Ung­vá­ron. A baba sí­rá­sára fi­gyel­tek fel. Fel­tör­het­jük a ko­csit, ha baj­ban lévő kis­gye­re­ket, ál­la­tot lá­tunk benne?

Já­ró­ke­lők men­tet­tek meg egy au­tó­ban ha­gyott cse­cse­mőt Ung­vá­ron. A baba sí­rá­sára fi­gyel­tek fel.

Most jelentette be a gyönyörű színésznő: megszületett első gyermeke

Most jelentette be a gyönyörű színésznő: megszületett első gyermeke

A ra­jon­gók máris gra­tu­láló üze­ne­tek­kel árasz­tot­ták el a gó­lya­hír hal­la­tán. A kicsi nevét is el­árulta a sztár­mami.

Nagy az öröm: elárulta születendő gyermeke nemét Konkoly Ági

Nagy az öröm: elárulta születendő gyermeke nemét Konkoly Ági

Újra anya lesz.

A szép­ség­ki­rálynő az Ins­tag­ram-ol­da­lán je­len­tette be nem­rég, hogy újra anya lesz.

Gólyahír, megszületett a sorozatsztár ötödik gyermeke

Gólyahír, megszületett a sorozatsztár ötödik gyermeke

Gyö­nyörű nevet ka­pott a kis­lány, aki a csa­lád ott­ho­ná­ban jött vi­lágra.

Gólyahír, első gyermekét várja Voksán Virág!

Gólyahír, első gyermekét várja Voksán Virág!

Az ötö­dik hó­nap­ban jár.

A csi­nos dj rég­óta sze­re­tett volna már anya lenni, pár­já­val so­káig pró­bál­koz­tak, most az ötö­dik hó­nap­ban jár.

Daganatot állapítottak meg a várandós Kulcsár Edinánál

Daganatot állapítottak meg a várandós Kulcsár Edinánál

Le­mondta a mű­té­tet a ter­hes mo­dell. Pedig egy egy­szerű el­já­rás­sal el le­he­tett volna tá­vo­lí­tani a da­ga­na­tot.

Le­mondta a mű­té­tet a mo­dell. Pedig egy egy­szerű el­já­rás­sal el le­he­tett volna tá­vo­lí­tani a da­ga­na­tot.

Döntött Lajtai Kati, jöhet a következő baba!

Döntött Lajtai Kati, jöhet a következő baba!

El­kezd­tek dol­gozni az ügyön.

A Crys­tal egy­kori éne­kes­nője úgy dön­tött, itt az ideje, hogy két­éves fia kis­test­vért kap­jon, így pár­já­val el­kezd­tek dol­gozni az ügyön.

Tündéri, itt az első fotó Farkasházi Réka kislányáról

Tündéri, itt az első fotó Farkasházi Réka kislányáról

Jú­nius 4-én hozta vi­lágra.

Az egy­kori so­ro­zat­sztár jú­nius 4-én hozta vi­lágra a har­ma­dik gyer­me­két. A kis­lány­ról Réka egyik kol­lé­ga­nője osz­tott meg egy ara­nyos fotót.

Eldöntötte Balázs Andi, jöhet a baba

Eldöntötte Balázs Andi, jöhet a baba

A Nagy Duett győz­tese már ti­zen­hat éve alkot egy párt ked­ve­sé­vel, Gá­bor­ral, aki­vel már a csa­lád­ala­pí­tás is na­pi­ren­den van.

A Nagy Duett győz­tese már ti­zen­hat éve alkot egy párt ked­ve­sé­vel, Gá­bor­ral, aki­vel már a csa­lád­ala­pí­tás is na­pi­ren­den van.

Ez derült ki a gyerekgyilkos anyáról

Ez derült ki a gyerekgyilkos anyáról

Három abor­tu­sza volt és egy­szer el­ve­télt, élve szü­le­tett kis­lá­nyát pedig saját ke­zű­leg ölte meg Ma­ri­etta. A 7 hó­na­pos Ken­drá­nak egyet­len bűne volt: han­go­san sírt, és nem hagyta abba.

Három abor­tu­sza volt és egy­szer el­ve­télt, élve szü­le­tett kis­lá­nyát pedig saját ke­zű­leg ölte meg Ma­ri­etta.

Újra babázhat Rékasi Károly

Újra babázhat Rékasi Károly

Na­gyon bol­do­gok...

Pi­kali Gerda és Ré­kasi Ká­roly mind­ket­ten két­gyer­me­kes szü­lő­ként vág­tak bele kap­cso­la­tukba, és mos­tan­tól együtt fe­lel­nek egy kis­lány lelki egész­sé­géért.

Élő adásban gyúrt az anyaságra Kollányi Zsuzsi!

Élő adásban gyúrt az anyaságra Kollányi Zsuzsi!

Pár hónap múlva már kis­ba­bája lesz.

A csi­nos kis­mama ugyan­azt pró­bálta el a szín­pa­don, amit három-négy hónap múlva a való élet­ben is al­kal­maz­hat majd.

Első babafotó, ilyen boldog az olimpiai bajnok magyar sztár

Első babafotó, ilyen boldog az olimpiai bajnok magyar sztár

Má­sod­szorra is kisfiút szült a nép­szerű ka­ja­kos. Már a kór­ház­ból posz­tolt fotót a kicsi Dá­ni­el­ről.

Má­sod­szorra is kisfiút szült a nép­szerű ka­ja­kos. Már a kór­ház­ból posz­tolt fotót a kicsi Dá­ni­el­ről.

Ettől elolvadsz, örömhírt jelentett be a magyar válogatott focista

Ettől elolvadsz, örömhírt jelentett be a magyar válogatott focista

Ins­tag­ram-ol­da­lán mu­tatta meg ked­ve­sét és közös gyer­me­kü­ket.

Ins­tag­ram-ol­da­lán mu­tatta meg ked­ve­sét és közös gyer­me­kü­ket. A kisfiú 49 cen­ti­vel jött a vi­lágra.

Dühöng a magyar sztár, rosszul bántak vele a hivatalban!

Alekosz dühöng, rosszul bántak vele a hivatalban!

Gye­re­ket akar adop­tálni.

A hí­res­ség nem­ré­gi­ben úgy dön­tött, hogy ba­rát­nő­jé­vel kö­zö­sen sze­retne gyer­me­ket. Ám a baba nem ter­mé­sze­tes úton, hanem adop­tá­lás útján ke­rülne hoz­zá­juk.

Osvárt Andrea meglepő bejelentése: bármikor jöhet a baba

Osvárt Andrea meglepő bejelentése: bármikor jöhet a baba

Ké­szen áll az anya­ságra.

A 39 éves szí­nésznő las­san két éve alkot egy párt olasz ked­ve­sé­vel, és nem ta­gadja, hogy ké­szen áll az anya­ságra.

Hiába próbálkoznak, nem jön össze a gyerek Balázs Andinak

Hiába próbálkoznak, nem jön össze a gyerek Balázs Andinak

A Nagy Duett sztárja már na­gyon vá­gyik egy közös ba­bára a sze­rel­mé­vel. Évek óta rajta van­nak az ügyön.

A Nagy Duett sztárja már na­gyon vá­gyik egy közös ba­bára a sze­rel­mé­vel. Évek óta rajta van­nak az ügyön.

Megálmodta unokája születését Kicska László édesanyja!

Megálmodta unokája születését Kicska László édesanyja!

Az Edda gi­tá­ro­sá­nak nem­rég szü­le­tett meg a kis­lá­nya, akit misz­ti­kus kap­cso­lat fűz össze Kicska kö­zel­múlt­ban el­hunyt édes­any­já­val.

Az Edda gi­tá­ro­sá­nak nem­rég szü­le­tett meg a kis­lá­nya, akit misz­ti­kus kap­cso­lat fűz össze Kicska kö­zel­múlt­ban el­hunyt édes­any­já­val.

Kiszivárogtak az első fotók a magyar sztárpár babájáról

Kiszivárogtak az első fotók a magyar sztárpár babájáról

Tápai Sza­bina és Ku­csera Gábor a má­so­dik gyer­me­kü­ket vár­ják. No­vem­ber­ben ér­ke­zik a pici.

Tápai Sza­bina és Ku­csera Gábor a má­so­dik gyer­me­kü­ket vár­ják. No­vem­ber­ben ér­ke­zik a pici.

Gólyahír, titokzatos posztban tudatta az örömhírt a dögös sztáranyuka

Gólyahír, titokzatos posztban tudatta az örömhírt a dögös sztáranyuka

A fi­a­tal mo­dell má­so­dik ter­hes­sé­gét ne­he­zebb­nek ta­lálta. Tudja, hogy sok ener­gi­ára lesz szük­sége!

Gólyahír, apa lesz Rácz Gergő

Gólyahír, apa lesz az Eurovíziós Dalfesztivált megjárt magyar énekes

Ha­tal­mas öröm­hírt osz­tott meg a ka­me­rák előtt a Fo­nog­ram-díjas éne­kes.

Ha­tal­mas öröm­hírt osz­tott meg a ka­me­rák előtt a Fo­nog­ram-díjas elő­adó, aki 1997-ben a VIP együt­tes­sel kép­vi­selte ha­zán­kat.

Rettenet az áruházban, anyja kezéből zuhant a halálba egy baba

Rettenet az áruházban, anyja kezéből zuhant a halálba egy baba

A kicsi egy moz­gó­lép­cső­ről esett le. A tra­gé­diát egy biz­ton­sági ka­mera rög­zí­tette.

Gólyahír, újra apa lett a Real Madrid sztárja

Gólyahír, újra apa lett a Real Madrid sztárja

Idén már há­rom­gyer­me­kes apu­ka­ként nyer­het BL-t a walesi klasszis.

Idén már há­rom­gyer­me­kes apu­ka­ként nyer­het Baj­no­kok Li­gá­ját a walesi klasszis. A két kis­lány után kisfiú ér­ke­zett a csa­ládba. Ins­tag­ram-ol­da­lán mu­tatta meg a csöpp­sé­get a Real Mad­rid sztárja.

Iszonyat a szülőszobán, a baba nem élte túl a megpróbáltatásokat

Iszonyat a szülőszobán, a baba nem élte túl a megpróbáltatásokat

Az anya leg­rosszabb rém­ál­mai vál­tak va­lóra.

Az anyu­kát nem tá­jé­koz­tat­ták az or­vo­sok, és végül a leg­rosszabb rém­ál­mai vál­tak va­lóra.

Váratlan gólyahír, már meg is született a fiatal szupermodell babája

Váratlan gólyahír, már meg is született a fiatal szupermodell babája

És a ra­jon­gók leg­na­gyobb örö­mére a nevét is el­árul­ták. Mi­randa Kerr­nek egyéb­ként már van egy fia.

Ennél édesebbet ma már nem látsz, íme, Cooky kisbabája!

Ennél édesebbet ma már nem látsz, íme, Cooky kisbabája!

Élete leg­bol­do­gabb idő­sza­kát éli.

A mű­sor­ve­zető ja­nuár óta élete leg­bol­do­gabb idő­sza­kát éli, kisfia, Kevin ren­ge­te­get nőtt az el­múlt hó­na­pok­ban.

Kiderült, ezért nem fotózkodott György herceg újszülött testvérével

Kiderült, ezért nem fotózkodott György herceg újszülött testvérével

Azt már lát­hat­tuk, hogy Char­lotte her­cegnő pu­szit nyom Lajos ar­cára.

Azt már lát­hat­tuk, hogy Char­lotte her­cegnő pu­szit nyom a kis Lajos her­ceg ar­cára.

Minden kiderült: ezért kellett meghalnia a bedrogozott 5 hónapos csecsemőnek

Minden kiderült: ezért kellett meghalnia a bedrogozott 5 hónapos csecsemőnek

Noémi és párja egy ho­tel­ben száll­tak meg, ahol a kis­baba sírni kez­dett...

Noémi és párja egy ho­tel­ben száll­tak meg...

Bennfentes fotók jöttek, szem nem marad szárazon a legifjabb herceg láttán

Bennfentes fotók jöttek, szem nem marad szárazon a legifjabb herceg láttán

Nem akár­mi­lyen ké­pe­ket tet­tek közzé! A ra­jon­gó­kat el­bű­völte.

Nem akár­mi­lyen ké­pe­ket tet­tek közzé! A ra­jon­gó­kat tel­je­sen el­bű­völte a baba.

Így babrált ki kisfia Horváth Évával

Így babrált ki kisfia Horváth Évával

Az ex-szép­ség­ki­rálynő kisfia na­gyon gyor­san cse­pe­re­dik, és min­den nap kü­lö­nös dol­gok­kal lepi meg édes­any­ját... A leg­utóbbi akció azon­ban ki­csit drága volt.

Az ex-szép­ség­ki­rálynő kisfia na­gyon gyor­san cse­pe­re­dik, és min­den nap kü­lö­nös dol­gok­kal lepi meg édes­any­ját... A leg­utóbbi akció azon­ban ki­csit drága volt.

Gólyahír, újra apa lett a magyar sztársportoló

Gólyahír, újra apa lett a magyar sztársportoló

Ismét kis­lány ér­ke­zett a csa­ládba.

Kö­zös­ségi ol­da­lán mu­tatta meg kis­lá­nyát a tú­ra­autó-vi­lág­kupa (WTCR) ma­gyar klasszisa. A csöpp­ség az Emma Panna nevet kapta.

Czippán Anett: Sokszor átadják a helyet. Azt hiszik, még mindig terhes vagyok!

Czippán Anett: Sokszor átadják a helyet. Azt hiszik, még mindig terhes vagyok!

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője nem fo­gyó­kú­rá­zik a szü­lés után! 38-as he­lyett 42-es nad­rá­got hord!

Most közölték: borzalmas tragédia történt egy babával Miskolcon

Most közölték: borzalmas tragédia történt egy babával Miskolcon

A három napos cse­csemő éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni a men­tők.

A három napos cse­csemő éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni a men­tők.

Meglepő, mi derült ki Vilmosék kisfiáról

Meglepő, mi derült ki Vilmosék kisfiáról

Na­pok­kal a baba szü­le­tése után je­len­tette be a Kens­ing­ton-pa­lota, hogy mi­lyen nevet ka­pott Vil­mos her­ceg és Ka­ta­lin har­ma­dik gye­reke.

Na­pok­kal a baba szü­le­tése után je­len­tette be a Kens­ing­ton-pa­lota, hogy mi­lyen nevet ka­pott Vil­mos her­ceg és Ka­ta­lin har­ma­dik gye­reke.Meg­le­pe­tést okoz­tak.

Különös képet mutatott pocakjáról Kulcsár Edina

Különös képet mutatott pocakjáról Kulcsár Edina

Ér­de­kes te­to­vá­lás...

A világ má­so­dik leg­szebb­jé­nek vá­lasz­tott Edina nem csak hogy meg­mu­tatta göm­bö­lyödő po­cak­ját, de egy kü­lön­le­ges tet­kót is vil­lan­tott.

Kerüli Londont Károly herceg? Még mindig nem látta legkisebb unokáját

Kerüli Londont Károly herceg? Még mindig nem látta legkisebb unokáját

Ka­ta­lin her­cegné csa­ládja már volt ba­ba­né­ző­ben, de Ká­roly her­ceg min­dig más he­lyen tűnik fel.

Gyerekkel szelídíti meg Tápai Szabina Kucsera Gábort

Gyerekkel szelídíti meg Tápai Szabina Kucsera Gábort

Má­so­dik gyer­me­kü­ket vár­ják.

Tápai Sza­bina és Ku­csera Gábor a má­so­dik gyer­me­kü­ket vár­ják.

Diana is erre vágyott, súlyos titkokat hozott felszínre Katalin babája

Diana is erre vágyott, súlyos titkokat hozott felszínre Katalin babája

Egy benn­fen­tes sze­rint ha Diana élne, most na­gyon iz­ga­tott lenne. Ka­ta­lin az ő álmát váltja va­lóra.

Ez lenne Katalinék babájának a neve? Nagyon megfontolják a névadást

Ez lenne Katalinék babájának a neve? Nagyon megfontolják a névadást

Hi­va­ta­lo­san még min­dig nem je­len­tet­ték be, hogy hív­ják a ki­csit.

Hi­va­ta­lo­san még min­dig nem je­len­tet­ték be, hogy hív­ják a ki­csit.

Felrúgták a hagyományokat, ilyen otthonba vitték haza babájukat Katalinék

Felrúgták a hagyományokat, ilyen otthonba vitték haza babájukat Katalinék

Nem olyan kö­rül­mé­nyek közt ne­vel­ke­dik a kicsi, mint ahogy az Vil­mo­sék ide­jé­ben szo­kás volt.

Máris különleges dolgot kapott Katalin babája

Épp csak megszületett, de máris különleges dolgot kapott Katalin babája

Di­rekt erre az al­ka­lomra ter­vez­ték.

Di­rekt erre az al­ka­lomra ter­vez­ték, de most már a ra­jon­gók is örül­het­nek.

Óriási örömhírt közölt a 48 éves színésznő: újra babát vár

Óriási örömhírt közölt a 48 éves színésznő: újra babát vár

A ter­hes szí­nész­nő­nek és pár­já­nak is van már gyer­meke ko­rábbi kap­cso­la­ta­ik­ból.

A ter­hes szí­nész­nő­nek és pár­já­nak is van már gyer­meke ko­rábbi kap­cso­la­ta­ik­ból.

Édes babafotó: először láthatod így a magyar sztárcsemetét

Édes babafotó: először láthatod így a magyar sztárcsemetét

Cooky kisfia téged is el­va­rá­zsol!

Cooky kisfi­á­tól ol­va­doz­nak most az in­ter­ne­te­zők. Lás­suk be, a kicsi még kissé mor­cos han­gu­la­tá­ban is tün­déri!

Örömhír, újra apa lesz a magyar fociválogatott sztárja

Örömhír, újra apa lesz a magyar fociválogatott sztárja

Kisfiú ér­ke­zik a csa­ládba.

Kisfiú ér­ke­zik a csa­ládba. Ins­tag­ram-ol­da­lán osz­totta meg a gó­lya­hírt a nem­zeti csa­pat 29 éves já­té­kosa, aki alap­em­ber a Fe­renc­vá­ros­ban.

Dagad a botrány: rossz anyaként bélyegezték meg a fiatal sztárt

Dagad a botrány: rossz anyaként bélyegezték meg a fiatal sztárt

A ra­jon­gók ag­gód­nak, hogy a két hó­na­pos sztár­ba­bát daj­kák ne­ve­lik majd fel. Kylie Jen­ner ren­ge­teg tá­ma­dást ka­pott.

A ra­jon­gók ag­gód­nak, hogy a két hó­na­pos sztár­ba­bát daj­kák ne­ve­lik majd fel. Kylie Jen­ner ren­ge­teg tá­ma­dást ka­pott.

Bármelyik pillanatban szülhet Katalin hercegné, ez lehet a baba neve

Bármelyik pillanatban szülhet Katalin hercegné, ez lehet a baba neve

A her­cegi pár har­ma­dik gyer­me­ké­nek egy­előre a nemét sem lehet tudni.

A her­cegi pár har­ma­dik gyer­me­ké­nek egy­előre a nemét sem lehet tudni, de már fo­gad­nak a ne­vére.

Tragédia történt a babával, akit belilult testtel vittek kórházba

Tragédia történt a babával, akit belilult testtel vittek kórházba

A ki­csi­nek 40,6 fokos láza volt és hányt. Az or­vo­sok már nem tud­ták meg­men­teni az éle­tét.

Hatalmas örömhír, apa lesz a magyar válogatott sztárja

Hatalmas örömhír, apa lesz a magyar válogatott sztárja

Ér­ke­zik a baba Voj­vo­dáék­hoz.

Ér­ke­zik a baba Voj­vo­dáék­hoz. Ins­tag­ram-ol­da­lán cuki fo­tó­val je­len­tette be a nagy hírt a klasszis ko­sa­ras. Hanga Ádám is gra­tu­lált neki.

Katalin és Vilmos váratlan döntést hoztak a babájukkal kapcsolatban

Katalin és Vilmos váratlan döntést hoztak a babájukkal kapcsolatban

Iz­ga­tot­tab­ban vár­ják har­ma­dik gyer­me­kük ér­ke­zé­sét.

A camb­ridge-i her­cegi pár egy bi­zo­nyos szem­pont­ból iz­ga­tot­tab­ban várja har­ma­dik gyer­me­kük ér­ke­zé­sét, mint az első ket­tőét.