CÍMKE: 'az 50 milliós játszma'

Nem hiszed el, mire készül Majka, ez mindenkit sokkolt

Nem hiszed el, mire készül Majka, ez mindenkit sokkolt

Nyelv­tan­fo­lyamra is jár.

A mű­sor­ve­zető töb­bek kö­zött an­gol­nyelv-tan­fo­lyamra is jár. Majka leg­főbb vá­gyai közt sze­re­pel, hogy idő­vel csa­lád­já­val együtt Las Ve­gasba köl­töz­zön.

Erdei Zsolt élő adásban fenyegette meg Majkát

Erdei Zsolt élő adásban fenyegette meg Majkát

A dön­tőig ju­tott Judy és Madár.

A dön­tőig ju­tott Judy és Madár Az 50 mil­liós játsz­má­ban. Az áp­ri­lis ele­jén in­duló Nagy Duett sztár­párja rop­pant szó­ra­koz­tató volt.

Ördög Nórán ügyesen spórol a TV2

Ördög Nórán ügyesen spórol a TV2

Egyet­len szett­ben viszi végig a mű­so­rát az egy­kori RTL klu­bos.

Ér­tet­len­kedve fo­gad­ták a té­vé­né­zők, hogy a TV2 mű­sor­ve­ze­tője egyet­len szett­ben ve­zeti A Kocka című mű­sort, ami egy szürke nad­rág és fehér blúz. Ördög Nórát meg is tá­mad­ták a kom­men­te­lők Fa­ce­book-ol­da­lán.