CÍMKE: 'autós'

Életveszélyes manőver a Dózsa György útnál, videó készült a jelenetről

Életveszélyes manőver a Dózsa György útnál, videó készült a jelenetről

Az autós sem­mi­lyen köz­le­ke­dési sza­bályt nem vett fi­gye­lembe.

Az autós sem­mi­lyen köz­le­ke­dési sza­bályt nem vett fi­gye­lembe.

Megrázó videó jött, huszonéves fiatal hajtott emberek közé Londonban

Megrázó videó jött, huszonéves fiatal hajtott emberek közé Londonban

Mi­u­tán ko­csi­já­val több bi­cik­list és gya­lo­gost is el­gá­zolt, a kör­nyé­ket le­zár­ták.

Mi­u­tán ko­csi­já­val több bi­cik­list és gya­lo­gost is el­gá­zolt, a kör­nyé­ket le­zár­ták. Ki­vo­nult a rend­őr­ség.

Autósok, figyelem! Ideje pénzt spórolni!

Autósok, figyelem! Ideje pénzt spórolni!

Ba­le­se­te­ket, bír­sá­go­kat ke­rül­he­tünk el, ha néha át­is­mé­tel­jük a KRESZ-t!

A köz­le­ke­dési sza­bá­lyok is­me­rete nem csak a biz­ton­sá­gunk miatt fon­tos. Ba­le­se­te­ket és bír­sá­go­kat ke­rül­he­tünk el, ha tud­juk, mit sza­bad és mit nem!

Síró kisfiú védte apukáját a megvadult gyurcsányistától

Síró kisfiú védte apukáját a megvadult gyurcsányistától

Őr­jöngve ön­bí­rás­ko­dott egy Gyur­csány-párti bu­da­pesti ke­rü­leti al­pol­gár­mes­ter.

Őr­jöngve ön­bí­rás­ko­dott egy Gyur­csány-párti bu­da­pesti ke­rü­leti al­pol­gár­mes­ter, ami­kor azt hitte, il­le­gá­lis sze­mét­le­ra­ká­son ért egy kis­gye­re­kes csa­lá­dot.

Ennek a budapesti autósnak bizony rosszul indul a napja

Ennek a budapesti autósnak bizony rosszul indul a napja

Pórul járt a fő­vá­rosi sofőr.

Pórul járt az a fő­vá­rosi au­tó­tu­laj­do­nos, aki­nek arra kel­lett éb­red­nie, hogy egy szín­es­tévé dí­sze­leg az au­tója hátsó szél­vé­dő­jén.

Még neki áll feljebb! Az őrjöngő a forgalmat is akadályozza - videó

Még neki áll feljebb! A megtébolyodott férfi a forgalmat is akadályozza - őrületes videó

Hi­he­tet­len! Egy út kö­ze­pén po­kémonra va­dá­szó férfi­nek el­bo­rult az agya, ami­kor rá­du­dált egy autós.

Hi­he­tet­len! Egy út kö­ze­pén po­kémonra va­dá­szó férfi­nek el­bo­rult az agya, ami­kor rá­du­dált egy autós. Ilyen ide­ges és ag­resszív em­bert még biz­tos nem lát­tál!

Véresre verte egymást a biciklis és az autós!

Véresre verte egymást a biciklis és az autós!

Eddig is tud­tuk, hogy a bi­cik­li­sek és az au­tó­sok nem lesz­nek soha leg­jobb ba­rá­tok, de azért ez a bunyó mégis csak túl­zás...

Eddig is tud­tuk, hogy a bi­cik­li­sek és az au­tó­sok nem lesz­nek soha leg­jobb ba­rá­tok, de azért ez mégis csak túl­zás...

Bekeményítettek a határ túloldalán: lesből támadnak a rendőrök

Bekeményítettek a határ túloldalán: lesből támadnak a rendőrök

Bokor mögül, ál­cázva, lát­ha­tó­sági mel­lény nél­kül óvják a ren­det Auszt­ri­á­ban. A helyi au­tó­sok na­gyon ki­akad­tak.