CÍMKE: 'automata'

Botrány a MÁV-nál: háromgyerekes édesanyát alázott meg a kalauz

Botrány a MÁV-nál: háromgyerekes édesanyát alázott meg a kalauz

Rossz volt az au­to­mata, ezért az anyuka nem tu­dott je­gyet venni.

Rossz volt az au­to­mata, ezért az anyuka nem tu­dott je­gyet venni. A ka­lauz még a rend­őrt is ki­hívta.

Már automatából is lehet húst venni

Már automatából is lehet húst venni

A nyers­hús-au­to­tó­mata ugyan­úgy mű­kö­dik, mint a kávés.

A nyers­hús-au­to­tó­mata ugyan­úgy mű­kö­dik, mint a kávé és üdí­tő­au­to­ma­ták.

Sok helyen nem lehet fizetni az új 500 forintossal

Sok helyen nem lehet fizetni az új 500 forintossal

Már egy hó­napja be­ve­zet­ték az új 500 fo­rin­tos bank­je­gyet, de még most is ren­ge­teg olyan au­to­mata van, ami nem fo­gadja el az új pénzt.

Már egy hó­napja be­ve­zet­ték az új 500 fo­rin­tos bank­je­gyet, de még most is ren­ge­teg olyan au­to­mat van, ami nem fo­gadja el az új pénzt. Vo­nat­je­gyet és BKV-je­gyet tu­dunk venni az új 500-assal az au­to­ma­ták­ból, de ételt is italt nem - ez de­rült ki kör­utunk során.

Csak javítgatják a MÁV-automatákat, mikor cserélik végre?

Csak javítgatják a MÁV-automatákat, mikor cserélik végre?

Ren­ge­te­gen pa­nasz­kod­nak.

Ren­ge­te­gen pa­nasz­kod­nak a vas­út­ál­lo­má­so­kon a hibás MÁV-jegy­au­to­ma­tákra. Sok gép bank­kár­tya el­fo­gadó ter­mi­nálja hibás.

Újfajta csalási módszer a BKK automatáknál

Újfajta csalási módszer a BKK automatáknál

Ez­út­tal nem a pénz­ki­adó nyí­lást ra­gasszák le, hanem azt, ahol a bér­le­tet adja ki a gép.

Új­fajta trük­kel dol­goz­nak a BKK au­to­ma­ták­nál a csa­lók. Ez­út­tal nem a pénz­ki­adó nyí­lást ra­gaszt­ják le, hanem azt, ahol a bér­le­tet adja ki a gép. Ezzel jól jár­nak a csa­lók, ugyanis ezek­ből a bér­le­tek­ből pénzt tud­nak csi­nálni. Rá­adá­sul ez utób­bit tel­je­sen sza­bá­lyo­san.

Így néz ki egy 15 emelet magas luxusautó-automata működés közben!

Így néz ki egy 15 emelet magas luxusautó-automata működés közben!

Üdítő-au­to­ma­tát már sokat lát­tunk, de ami egy Fer­ra­rit ad ki, olyat va­ló­szí­nű­leg ke­ve­seb­bet.