Durva titok derült ki a Pars kocsiját ellopó tolvajról

Durva titok derült ki a Pars kocsiját ellopó tolvajról

Olim­piai baj­no­kunk meg­bí­zott abban a sze­re­lő­ben, aki aztán össze­törte a rá­bí­zott ko­csit.

Autóbalesetet szenvedett Vastag Csaba!

Autóbalesetet szenvedett Vastag Csaba!

Pén­tek dél­után sod­ró­dott neki egy másik kocsi.

Az éne­kes au­tó­já­nak pén­tek dél­után sod­ró­dott neki egy másik kocsi.

Most közölték: súlyos autóbalesetet szenvedett a népszerű színész

Most közölték: súlyos autóbalesetet szenvedett a népszerű színész

Sú­lyo­san meg­sé­rült a szí­nész, ami­kor au­tó­já­val fron­tá­li­san üt­kö­zött.

Sú­lyo­san meg­sé­rült a szí­nész, ami­kor au­tó­já­val fron­tá­li­san üt­kö­zött.

Gyász: elhunyt két sportsztár, hátborzongató az egyezés

Gyász: elhunyt két sportsztár, hátborzongató az egyezés

Két base­ball­sztár is au­tó­bal­eset­ben halt meg.

Két base­ball­sztár is au­tó­bal­eset­ben halt meg Do­mi­ni­kán. Nincs össze­füg­gés a tra­gé­diák kö­zött.

Autóbalesetek érik Fábián Anitát...

Sorozatos autóbalesetek érik Fábián Anitát

Mintha nyo­má­ban ott járna a bal­sze­ren­cse!

Mintha Fá­bián Anita nyo­má­ban fo­lya­ma­to­san ott járna a bal­sze­ren­cse!

Nincs több kísértés: Gesztesi józanul sem vezet

Nincs több kísértés: Gesztesi józanul sem vezet

Gesz­tesi Ká­roly tisz­tá­ban van vele, hogy ha­tal­ma­sat hi­bá­zott no­vem­ber­ben...

Gesz­tesi Ká­roly tisz­tá­ban van vele, hogy ha­tal­ma­sat hi­bá­zott no­vem­ber­ben, ami­kor hosszú szü­net után meg­ivott két pohár visz­kit, majd au­tóba ült...

Aggasztó: Autóbalesete óta eltűnt a terhes Nótár Mary!

Aggasztó: Autóbalesete óta eltűnt a terhes Nótár Mary!

A ka­ram­bol nap­ján még el­ér­tük kon­cert­szer­ve­ző­jét te­le­fo­non, aki nem kí­vánta el­árulni, mi tör­tént pon­to­san az éne­kes­nő­vel.

Fekete hétvége: Szörnyű balesetek hazánk útjain!

Fekete hétvége: Szörnyű balesetek hazánk útjain!

2 ha­lá­los ál­do­zat és 9 sé­rült...

Szom­bat éjjel 3 autó üt­kö­zött fron­tá­li­san az M5-ös au­tó­pá­lyán, va­sár­nap dél­előtt pedig szin­tén 3 ro­hant egy­másba a 7-es főúton, Nagy­ka­ni­zsa kö­ze­lé­ben.

Csodával határos módon élte túl balesetét Horányi Juli

Csodával határos módon élte túl balesetét Horányi Juli

Azt mondja, a sze­ren­csé­nek kö­szön­heti, hogy semmi ko­mo­lyabb baja nem esett anno, sú­lyos au­tó­bal­ese­te­kor.

Azt mondja, a sze­ren­csé­nek kö­szön­heti, hogy semmi ko­mo­lyabb baja nem esett anno, sú­lyos au­tó­bal­ese­te­kor.

Tragédia: balesetben elhunyt a tizenegyszeres sztárapuka, Shawty Lo!

Tragédia: balesetben elhunyt a tizenegyszeres sztárapuka, Shawty Lo!

Né­hány órá­val előtte még egy sztrip­tíz­bár­ban mu­la­tott.

Né­hány órá­val előtte még egy sztrip­tíz­bár­ban mu­la­tott.

Friss: Autóbalesetet szenvedett Erzsébet királynő és Károly herceg!

Friss: Autóbalesetet szenvedett Erzsébet királynő és Károly herceg!

A brit trón­örö­kös skó­ciai bir­to­kán au­tó­zott édes­any­já­val, ami­kor meg­tör­tént a baj. Au­tó­juk to­tál­ká­ros lett!

Horrorisztikus felvétel: karambolozott Putyin elnöki kocsija!

Horrorisztikus felvétel: karambolozott Putyin elnöki kocsija!

A so­főr­nek esé­lye sem volt túl­élni a bru­tá­lis bal­ese­tet, mi­u­tán a spe­ci­á­lis BMW-be szá­gul­dott egy Mer­ce­des.

Autóbalesetben elhunyt Mia Farrow fiatal fia

Autóbalesetben elhunyt Mia Farrow fiatal fia

A hu­szon­hét éves fi­a­tal­em­ber eddig tisz­tá­zat­lan kö­rül­mé­nyek kö­zött ka­ram­bo­lo­zott, és saj­nos már nem le­he­tett se­gí­teni rajta.

A hu­szon­hét éves fi­a­tal­em­ber eddig tisz­tá­zat­lan kö­rül­mé­nyek kö­zött ka­ram­bo­lo­zott, és saj­nos már nem le­he­tett se­gí­teni rajta.

Életveszélyesen megsérült a sofőr a csepeli horrorbalesetben

Életveszélyesen megsérült a sofőr a csepeli horrorbalesetben

Va­sár­nap reg­gel ka­ram­bo­lo­zott egy te­her­autó és egy sze­mély­gép­ko­csi.

Va­sár­nap reg­gel ka­ram­bo­lo­zott egy te­her­autó és egy sze­mély­gép­ko­csi.

Tragédia! Autóbalesetben halt meg a két focista!

Tragédia! Autóbalesetben halt meg a két fiatal focista!

A két fi­a­tal­em­ber azon­nal éle­tét vesz­tette a bal­eset pil­la­na­tá­ban, har­ma­dik tár­suk éle­té­ért még küz­de­nek...

A két fi­a­tal­em­ber azon­nal éle­tét vesz­tette, har­ma­dik tár­suk éle­té­ért még küz­de­nek az or­vo­sok...

Erre senki nem számított: meghalt a robotpilótás autók első áldozata!

Erre senki nem számított: meghalt a robotpilótás autók első áldozata!

Még­sem lé­te­zik szu­per-biz­ton­ság! Bor­zal­mas bal­eset­ben vesz­tette éle­tét a férfi, aki a ro­botra bízta magát.

Durva autóbalesetben sérült meg Körtvélyessy Zsolt!

Durva autóbalesetben sérült meg Körtvélyessy Zsolt!

A szí­nész a comb­ján sé­rült meg.

A nép­szerű szí­nész épp pró­bára igye­ke­zett, ami­kor a Hun­gá­ria kör­úton be­vá­gott elé egy autó.

Szörnyű tragédia! Magyar nő halt meg az osztrák horrorbalesetben

Szörnyű tragédia! Magyar nő halt meg az osztrák horrorbalesetben

Az 50 éves asszony ször­nyet­halt, ami­kor au­tó­jukba egy ka­mion ro­hant az A8-as au­tó­pá­lyán.

Halálos balesetekkel indult a vasárnap, légy óvatos!

Halálos balesetekkel indult a vasárnap, légy óvatos!

Igazi fe­kete va­sár­nap.

Egy gya­lo­gost vonat gá­zolt, másik hár­mat autós ütött el a Ve­len­cei-tónál, a Fló­rián tér­nél pedig sú­lyos bal­eset ál­do­zata hunyt el.

Tragédia Borsodban! A menyasszony szeme láttára halt meg a vőlegény

Tragédia Borsodban! A menyasszony szeme láttára halt meg a vőlegény

Ha­lá­los bal­eset rázta meg va­sár­nap a Bor­sod me­gyei Be­ren­tét.

Ha­lá­los bal­eset rázta meg va­sár­nap a Bor­sod me­gyei Be­ren­tét. Autó bo­rult az árokba.

Rohammentő szállította kórházba karambolja után az Omega zenészét

Rohammentő szállította kórházba karambolja után az Omega zenészét

Benkő László még hétfő este szen­ve­dett au­tó­bal­ese­tet Bu­da­pes­ten. Sza­bály­ta­la­nul for­dult meg, be­le­ro­han­tak há­tul­ról.

Megrázó részletek a magyar énekesnő súlyos balesetéről!

Megrázó részletek a magyar énekesnő súlyos balesetéről!

A kór­ház­ból ro­han­tak au­tó­bal­ese­tük után a gyu­lai szín­padra a Turay Ida Szín­ház mű­vé­szei.

A kór­ház­ból ro­han­tak au­tó­bal­ese­tük után a gyu­lai szín­padra a Turay Ida Szín­ház mű­vé­szei.

Autóbalesetet szenvedett Keresztes Ildikó, kórházba szállították

Autóbalesetet szenvedett Keresztes Ildikó, kórházba szállították

Az éne­kes-szí­nésznő és a Turay Ida Tár­su­lat éppen elő­adásra utaz­tak.

Az éne­kes-szí­nésznő és a Turay Ida Tár­su­lat éppen elő­adásra utaz­tak.

Megrázó részletek a brutális szolnoki balesetről!

Megrázó részletek a brutális szolnoki balesetről!

Durr­de­fekt okozta a tra­gé­diát.

Egy te­her­autó és egy sze­mély­gép­ko­csi ro­hant egy­másba csü­tör­tök dél­után Szol­nok kül­te­rü­le­tén. Egy test­vér­pár vesz­tette éle­tét.

Balesetet szenvedett az NB I-es focista, szemtanú kerestetik!

Balesetet szenvedett az NB I-es focista, szemtanú kerestetik!

Je­lent­kez­zen, ha látta, ki volt a hunyó!

Fel­csút kö­ze­lé­ben tör­tént a je­len­tős anyagi kár­ral járó ka­ram­bol. A hírek sze­rint egy har­ma­dik jármű volt a hibás. Je­lent­kez­zen, aki látta!

Meghalt a súlyos balesetet szenvedő szépségkirálynő

Meghalt a súlyos autóbalesetet szenvedő szépségkirálynő

Egy héten át küz­döt­tek az or­vo­sok Cara McCol­lum éle­té­ért, de nem si­ke­rült meg­men­te­niük a 24 éves ko­rábbi szép­ség­ki­rály­nőt.

Egy héten át küz­döt­tek az or­vo­sok Cara McCol­lum éle­té­ért, de nem si­ke­rült meg­men­te­niük a 24 éves ko­rábbi szép­ség­ki­rály­nőt.

Falnak ütközött a Fradi-focisták kocsija, ittasnak látták őket

Falnak ütközött a Fradi-focisták kocsija, ittasnak látták őket

Au­tó­bal­ese­tet szen­ve­dett a zöld-fe­hé­rek két ma­gyar já­té­kosa. A szem­ta­núk sze­rint it­ta­sak vol­tak a lab­da­rú­gók.

Au­tó­bal­ese­tet szen­ve­dett a zöld-fe­hé­rek két ma­gyar já­té­kosa. A szem­ta­núk sze­rint it­ta­sak vol­tak.

A folyóba zuhant és szörnyethalt egy magyar autós Tirolban

A folyóba zuhant és szörnyethalt egy magyar autós Tirolban

Tes­tét mé­te­re­ken át so­dorta a víz.

Elő­zés köz­ben ve­szí­tette el ural­mát au­tója fe­lett az a 23 éves ma­gyar fiú, aki a fo­lyóba zu­hant az auszt­riai Ti­rol­ban.

A szerencsének köszönhetik az Irigy Hónaljmirigy tagjai az életüket

A szerencsének köszönhetik az Irigy Hónaljmirigy tagjai az életüket

Au­tó­bal­ese­tet szen­ved­tek Sipos To­miék, ami­kor éppen egy kon­cert­jükre tar­tot­tak. Egy vad­disznó ug­rott ki az au­tó­juk elé.

Elsírta magát balesete miatt Curtis

Elsírta magát balesete miatt Curtis

Majka ze­nész­társa, Cur­tis ja­nuár el­se­jén, ittas ál­la­pot­ban haj­tott au­tó­já­val egy vil­lany­osz­lop­nak. Az Édes Élet sze­rep­lője nem tudja fel­dol­gozni, hogy bár­kit meg­se­be­sít­he­tett volna.

Majka ze­nész­társa, Cur­tis ja­nuár el­se­jén, ittas ál­la­pot­ban haj­tott au­tó­já­val egy vil­lany­osz­lop­nak. Az Édes Élet sze­rep­lője nem tudja fel­dol­gozni, hogy bár­kit meg­se­be­sít­he­tett volna a saját hi­bá­já­ból.

Koós János megrázó vallomása: Súlyos autóbalesetet szenvedtem

Koós János megrázó vallomása: Súlyos autóbalesetet szenvedtem

A éne­kes élete leg­sok­ko­lóbb bal­ese­té­ről me­sélt.

A 77 éves éne­kes most elő­ször be­szélt meg­döb­bentő rész­le­tes­ség­gel élete leg­sok­ko­lóbb bal­ese­té­ről, amibe kis híján be­le­halt.

Mobillal vették fel saját halálukat a bedrogozott fiatalok - durva videó

Mobillal vették fel saját halálukat a bedrogozott fiatalok - durva videó

Gyógy­sze­rek­től be­tépve, 150-nel szá­gul­do­zott két fiú la­kott te­rü­le­ten.

Re­ceptre kap­ható és il­le­gá­lis gyógy­sze­rek­től be­tépve szá­gul­do­zott két fiú la­kott te­rü­le­ten, csak­nem 150-nel.

Drámai képek a szépségkirálynő négy áldozatot követelő balesetéről

Drámai képek a szépségkirálynő négy áldozatot követelő balesetéről

A gyö­nyörű román szép­ség­ki­rálynő öt napja ka­ram­bo­lo­zott egy lovas ko­csi­val, ami nem adta meg neki az el­sőbb­sé­get.

Négy embert gázolt halálra a szépségkirálynő

Négy embert gázolt halálra a szépségkirálynő - fotók

Egy öt­éves kis­lány is meg­halt.

Durva bal­eset ré­szese lett az egyik román szép­ség­ki­rálynő. Egy öt­éves gye­rek is meg­halt.

Súlyos baleset Békéscsabánál

Súlyos baleset Békéscsabánál

Két autó üt­kö­zött össze, az érin­tett sza­ka­szon tel­jes útzár van ér­vény­ben.

Bé­kés­csaba kül­te­rü­le­tén két autó üt­kö­zött össze. A bal­eset­ben hár­man meg­sé­rül­tek, egyi­kük sú­lyo­san. Az érin­tett sza­ka­szon tel­jes útzár van ér­vény­ben.

Rékasi Károly súlyos motorbalesetet szenvedett!

Rékasi Károly súlyos motorbalesetet szenvedett!

A szí­nész egy au­tó­nak csa­pó­dott.

A Ri­post meg­tudta, a szí­nész a mo­tor­já­val egy au­tó­nak csa­pó­dott a XXII. ke­rü­let­ben. Sú­lyos sé­rü­lé­sek­kel szál­lí­tot­ták kór­házba Ré­kasi Ká­rolyt.

Autóbaleset miatt került kórházba Kelemen Heni

Autóbaleset miatt került kórházba Kelemen Heni

Nem tudni az ál­la­po­tá­ról.

A 2014-es Miss Uni­verse Hun­gary szerda reg­gel ka­ram­bo­lo­zott nye­re­mény­au­tó­já­val. Egye­lőre sem­mit nem tudni az ál­la­po­tá­ról.

Megmentette egy kutya életét, árokba hajtott Bódi Guszti fia

Megmentette egy kutya életét, árokba hajtott Bódi Guszti fia

Azon­nal el­rán­totta a kor­mányt.

Bódi Csabi ko­csija elé ug­rott egy kutya, ő azon­nal el­rán­totta a kor­mányt, in­kább egy árok­ban lan­dolt.

Három halálos baleset, több súlyos sérült az utakon

Három halálos baleset, több súlyos sérült az utakon

Győr­nél, Kecs­ke­mét­nél és Ti­sza­új­vá­ros­nál né­gyen szen­ved­tek ha­lá­los au­tó­bal­ese­tet a hét­vé­gén.

Győr­nél, Kecs­ke­mét­nél és Ti­sza­új­vá­ros­nál né­gyen szen­ved­tek ha­lá­los au­tó­bal­ese­tet, több sé­rült ke­rült kór­házba.

Ittasan ütközött és lecsukták a sztárt

Rommá törte Ferrariját és lecsukták a sztárt

A Ju­ven­tus klasszisal it­ta­san ve­ze­tett és ka­ram­bo­lo­zott.

A Ju­ven­tus klasszisa, Ar­turo Vidal it­ta­san ve­ze­tett és össze­törte lu­xus­au­tó­ját. A rend­őr­ség őri­zetbe vette.

Balesetet szenvedett az ír legenda

Balesetet szenvedett az ír legenda

Roy Keane ve­zette azt az autót, amely ked­den este üt­kö­zött.

Roy Keane ve­zette azt az autót, amely ked­den este üt­kö­zött.

A gyászoló édesapa a temetés előtt infarktust kapott

A gyászoló édesapa a temetés előtt infarktust kapott

Az el­hunyt fi­a­ta­lok szü­lei üzen­tek a so­főr­nek: két­sége se le­gyen afe­lől, hogy ő a hibás. Az egyik ál­do­zat édes­apja a tör­tén­tek ha­tá­sára in­fark­tust ka­pott.

Az el­hunyt fi­a­ta­lok szü­lei üzen­tek a so­főr­nek: két­sége se le­gyen...

Brutális baleseteket úsztak meg élve az IndyCar-versenyzők

Brutális baleseteket úsztak meg élve az IndyCar-versenyzők

Két nap alatt két csú­nya bukás hozta a frászt az In­dia­na­po­lis 500 me­ző­nyére. Sze­ren­csére Helio Cast­ro­ne­ves és a re­pü­lé­sét szinte le­ko­pí­rozó Josef New­gar­den is sér­tet­le­nül meg­úszta a bo­ru­lást. Nem úgy a ver­seny­au­tóik.

Két nap alatt két, kí­sér­te­ti­e­sen ha­sonló bukás hozta a frászt az In­dia­na­po­lis 500 me­ző­nyére.