CÍMKE: 'australian open'

Meztelenre vetkőzött az izmos sztár, érdekes helyen kapták rajta

Meztelenre vetkőzött az izmos sztár, érdekes helyen kapták rajta

Nadal a vé­cé­ben sza­ba­dult meg az át­iz­zadt ru­ha­da­rab­ja­i­tól. John McEn­roe aztán vé­let­le­nül össze­fu­tott vele.

Nadal a vé­cé­ben sza­ba­dult meg az át­iz­zadt ru­ha­da­rab­ja­i­tól. John McEn­roe aztán vé­let­le­nül össze­fu­tott vele.

Ámul a világ, új magyar sztár született

Ámul a világ, új magyar sztár született

Óri­ási nem­zet­közi si­kert ara­tott Adri. Ba­bo­sék ve­re­sége el­le­nére is van mit és kit ün­ne­pel­nünk az Austr­lian Ope­nen.

Óri­ási nem­zet­közi si­kert ara­tott Adri. Ba­bo­sék ve­re­sége el­le­nére is van mit és kit ün­ne­pel­nünk az Austr­lian Ope­nen.

Szomorkodhat Babos, ez most nem jött össze

Szomorkodhat Babos, ez most nem jött össze

A ma­gyar te­ni­szező két szett­ben el­bukta az Aust­ra­lian Open női pá­ros­ver­se­nyé­nek dön­tő­jét Kris­tina Mla­de­no­vic ol­da­lán, nincs cím­vé­dés.

A ma­gyar te­ni­szező két szett­ben el­bukta az Aust­ra­lian Open női pá­ros­ver­se­nyé­nek dön­tő­jét Kris­tina Mla­de­no­vic ol­da­lán, nincs cím­vé­dés.

Szenzációs magyar sportsiker született a világ másik felén

Szenzációs magyar sportsiker született a világ másik felén

Dön­tőbe ju­tott Nagy Ad­ri­enn.

A 17 éves Nagy Ad­ri­enn be­ju­tott a ju­nior pá­ro­sok dön­tő­jébe Mel­bourne-ben. A fi­nálé ma­gyar idő sze­rint pén­tek reg­gel 8 óra körül kez­dő­dik.

Babos Timi óriási esélye, magyar teniszező ilyet még sosem tett

Babos óriási esélye, magyar teniszező ilyet még sosem tett

A spor­toló fran­cia part­ne­ré­vel na­gyon könnyen ju­tott be az auszt­rál dön­tőbe.

A spor­toló fran­cia part­ne­ré­vel na­gyon könnyen ju­tott be az auszt­rál dön­tőbe.

Óriási magyar siker született, amíg te aludtál

Óriási magyar siker született, amíg te aludtál

Babos Timi nagy­üze­met tart.

Babos Timit ma nem kell majd rin­gatni, hogy el­alud­jon. Nagy­üze­met tart Mel­bourne-ben a cím­vé­désre törő ma­gyar te­ni­sze­zőnő.

Magyar csoda Melbourne-ben: Babos és Fucsovics is nagyon meglepődött

Magyar csoda Melbourne-ben: Babos és Fucsovics is nagyon meglepődött

Erre ők sem szá­mí­tot­tak. Meg­jött az ön­bi­zal­muk, in­nen­től már cél a Grand Slam-tor­na­győ­ze­lem.

Kifütyülték Sarapovát, hitvány döntést hozott a szépség

Kifütyülték Sarapovát, hitvány döntést hozott a szépség

Dics­te­le­nül bú­csú­zott az auszt­rál nyílt te­nisz­baj­nok­ság küz­del­me­i­től az orosz klasszis, Ma­rija Sa­rap­ova.

Dics­te­le­nül bú­csú­zott az auszt­rál nyílt te­nisz­baj­nok­ság küz­del­me­i­től az orosz klasszis, Ma­rija Sa­rap­ova.

Fucsovics Marci így élte meg a vegyes páros-szüzessége elvesztését

Fucsovics Marci így élte meg a vegyes páros-szüzessége elvesztését

Babos Tímea la­za­sága meg­nyug­tatta őt.

A nyír­egy­házi te­ni­szező az ele­jén iz­gult, de Babos Tímea la­za­sága meg­nyug­tatta.

Világsztár zengett ódákat Fucsovicsról

Hoppá, világsztár szeretett bele Fucsovics Marci játékába

Mats Wi­lan­der odáig van a ma­gyar te­ni­szező stí­lu­sáért.

Mats Wi­lan­der odáig van a ma­gyar te­ni­szező stí­lu­sáért. A te­nisz­le­genda sze­rint leg­jobb férfi já­té­ko­sunk bár­kit meg­ver­het.

Nagy magyar teniszsiker született, amíg te aludtál

Nagy magyar teniszsiker született, amíg te aludtál

Babos ün­ne­pel­het a páros után.

Nem vé­let­le­nül repes a bol­dog­ság­tól a leg­jobb ma­gyar já­té­kos. Babos Tímea ün­ne­pel­het, Fu­cso­vics Már­ton sé­rül­ten küz­dött na­gyot.

Örömhírt jelentettek be, nagy dobásra készül Babos és Fucsovics

Örömhírt jelentettek be, nagy dobásra készül Babos és Fucsovics

Ér­de­kes si­ker­re­cep­tet adott meg a leg­jobb ma­gyar férfi te­ni­szező.

Ebből az együtt­mű­kö­dés­ből nagy dol­gok sül­het­nek ki. Ér­de­kes si­ker­re­cep­tet adott meg a leg­jobb ma­gyar férfi te­ni­szező.

Váratlan vallomás, Babos Timi őszintén beszélt vereségéről

Váratlan vallomás, Babos Timi őszintén beszélt vereségéről

Csak két meccset ját­szott egyé­ni­ben a ma­gyar lány. Az auszt­rál hő­ség­ben el­árulta, si­ke­re­sebb lehet a jövő.

Csak két meccset ját­szott egyé­ni­ben a ma­gyar lány. Az auszt­rál hő­ség­ben el­árulta, si­ke­re­sebb lehet a jövő.

Neccharisnyában játszott Serena Williams, lyukra futottak a kritikusok

Neccharisnyában játszott Serena, lyukra futottak a kritikusok

Kér volt vic­ce­lődni vele. El­árulta, miért hordja játék köz­ben is a ru­ha­da­ra­bot.

Kér volt vic­ce­lődni vele. Az ame­ri­kai klasszis el­árulta, miért hordja játék köz­ben is a fel­tűnő ru­ha­da­ra­bot.

Nagy magyar siker született, amíg te aludtál

Nagy magyar siker született, amíg te aludtál

Az első győ­ze­lem után na­gyon nehéz el­len­fél vár Fu­cso­vics Már­tonra Auszt­rá­li­á­ban.

Összeesett a pályán egy játékos az ausztrál teniszbajnokságon

Összeesett a pályán egy játékos az ausztrál teniszbajnokságon

Ülni is alig bírt, mégis foly­tatni akarta.

Per­ce­kig fe­küdt a föl­dön, utána ülni is alig bírt, mégis foly­tatni akarta a meccset. Az or­vo­sok lép­tet­ték vissza Pet­ko­vi­cot.

Álom páros, Babos és Fucsovics először került össze

Álom páros, Babos és Fucsovics először került össze

Mel­bourne-ben ját­sza­nak együtt.

Ma­gyar szem­pont­ból iga­zán kü­lön­le­ges lesz a ma kez­dődő mel­bourne-i auszt­rál nyílt te­nisz­baj­nok­ság.

Meglepő, Babos Tímea ezért választotta a teniszezést

Meglepő, Babos Tímea ezért választotta a teniszezést

Nem sze­rette az úszó­edzé­se­ket.

A friss Grand Slam-baj­nok te­het­sé­ges volt úszás­ban, de az edzé­se­ket nem sze­rette. Édes­apja a mai napig el­látja ta­ná­csok­kal.

Jól kezdődik az év, nagy esélyt kapott a magyar szépség

Jól kezdődik az év, nagy esélyt kapott a magyar szépség

Stol­lár Fanny szer­dán kezd.

Stol­lár Fanny szer­dán meg­kezdi a sze­rep­lést az év első Grand Slam-tor­ná­ján, az Aust­ra­lian Ope­nen.

Stollár Fanny szédületes, így érkezett meg Melbourne-be

Stollár Fanny szédületes, így érkezett meg Melbourne-be

Stol­lár Fanny meg­ér­ke­zett Auszt­rá­li­ába, ahol az év első Grand Slam-tor­ná­ján lesz je­le­nése.

Így érkezett haza a teniszhős Fucsovics, friss fotók

Így érkezett haza a teniszhős Fucsovics, friss fotók

Sze­ret­tei, ba­rá­tai és ra­jon­gói vár­ták Fe­ri­he­gyen az Aust­ra­lian Open ma­gyar meg­le­pe­tés­em­be­rét.

Sze­ret­tei, ba­rá­tai és ra­jon­gói vár­ták Fe­ri­he­gyen az Aust­ra­lian Open ma­gyar meg­le­pe­tés­em­be­rét.

Hihetetlen bravúr, világbajnok társát is legyőzte Babos Tímea

Hihetetlen bravúr Melbourne-ben, világbajnok társát is legyőzte Babos Tímea

Érik az első Grand Slam-siker?

Na­gyon úgy néz ki, hogy a ma­gyar te­ni­sze­zőnő a siker titka. Érik az első Grand Slam-bra­vúr?

Fucsovics kicsit bosszús, és máris új célt jelölt meg

Fucsovics kicsit bosszús, és máris új célt jelölt meg

Fu­cso­vics nem bírt Fe­de­rer­rel.

Fu­cso­vics Már­ton nem bírt a 19-sze­res Grand Slam-baj­nok Roger Fe­de­rer­rel az auszt­rál nyílt te­nisz­baj­nok­ság nyol­cad­dön­tő­jé­ben.

Bejött a nagy húzás, érik a magyar világszenzáció

Bejött a nagy húzás, érik a magyar világszenzáció

Újabb bra­vúr­ral a siker ka­pu­já­ban. Már csak egy lépés a Grand Slam-győ­ze­lem Babos Ti­miék szá­mára.

Újabb bra­vúr­ral a siker ka­pu­já­ban. Már csak egy lépés a Grand Slam-győ­ze­lem Babos Ti­miék szá­mára.

Elismerő szavak, Federer dicséri Fucsovicsot

Elismerő szavak, Federer dicséri Fucsovicsot

Fu­cso­vics Már­ton három szett­ben ki­ka­pott Roger Fe­de­rer­től az auszt­rál te­nisz­baj­nok­ság nyol­cad­dön­tő­jé­ben.

Fu­cso­vics Már­ton három szett­ben ki­ka­pott Roger Fe­de­rer­től az auszt­rál te­nisz­baj­nok­ság nyol­cad­dön­tő­jé­ben.

Fucsovics őrületes rekordot döntött, ennyit keresett vele

Fucsovics őrületes rekordot döntött, ennyit keresett vele

Nyol­cad­dön­tős Mel­bourne-ben.

Fu­cso­vics Már­ton éle­té­ben elő­ször fő­táb­lás Mel­bourne-ben, és máris a nyol­cad­dön­tőig ju­tott.

Csodás napra ébredtél, itt van 2018 legnagyobb magyar sikere

Csodás napra ébredtél, itt van 2018 legnagyobb magyar sikere

Fu­cso­vics Már­ton szinte meg sem iz­zadt az auszt­rál hő­ség­ben. Jöhet Roger Fe­de­rer, ha a svájci is úgy akarja.

Fucsovics csodára készül, elverné Federert

Fucsovics csodára készül, elverné Federert

Fu­cso­vics Már­ton a 19-sze­res Grand Slam-baj­nok, Roger Fe­de­rer­rel ta­lál­ko­zik az auszt­rál nyílt te­nisz­baj­nok­ság nyol­cad­dön­tő­jé­ben.

Fu­cso­vics Már­ton a 19-sze­res Grand Slam-baj­nok, Roger Fe­de­rer­rel ta­lál­ko­zik az auszt­rál nyílt te­nisz­baj­nok­ság nyol­cad­dön­tő­jé­ben.

Megbüntették a Babos Timit gyalázó amerikai sztárt

Megbüntették a Babos Timit gyalázó amerikai sztárt

10 ezer dol­lárt fi­zet­het Coco Van­deweghe. Ez az Aust­ra­lian Open tör­té­ne­té­nek ed­digi leg­na­gyobb pénz­bün­te­tése.

10 ezer dol­lárt fi­zet­het Coco Van­deweghe. Ez az Aust­ra­lian Open tör­té­ne­té­nek ed­digi leg­na­gyobb pénz­bün­te­tése.

Világraszóló csodát tett a magyar sportoló, amíg aludtál

Világraszóló csodát tett a magyar sportoló, amíg aludtál

Fu­cso­vics élete győ­zel­mét aratta. Egyre kö­ze­lebb a ma­gyar ked­venc Fe­de­rer el­leni álom­meccse.

Fu­cso­vics élete győ­zel­mét aratta. Egyre kö­ze­lebb a ma­gyar ked­venc Fe­de­rer el­leni álom­meccse.

Leleplező fotó, világsztárral lazított a magyar teniszhős

Leleplező fotó, világsztárral lazított a magyar teniszhős

Fu­cso­vics Már­ton brin­gára pat­tant.

Fu­cso­vics Már­ton élete egyik leg­na­gyobb győ­zelme után brin­gára pat­tant, vele tar­tott Novak Djok­ovics is.

Óriási siker, Babos Timin ámul a világ

Óriási siker, Babos Timin ámul az egész világ

Győ­ze­lem­mel kezdte az Aust­ra­lian Opent a ma­gyar te­nisz­sztár.

Győ­ze­lem­mel kezdte az Aust­ra­lian Opent a ma­gyar te­nisz­sztár. Top 10-es já­té­kost má­sod­szor tu­dott le­győzni.

Gyilkos hőség vár a magyar teniszsztárokra

Gyilkos hőség vár a magyar teniszsztárokra Ausztráliában

Min­denki meg­szen­vedi a me­le­get.

Indul az Aust­ra­lian Open, ahol gya­kori a 40-50 fokos hőség. Nem vé­let­len a ren­ge­teg rosszul­lét és áju­lás.

Sietve távozott az új magyar hős

Sietve távozott Ausztráliából az új magyar hős

Piros Zsom­bor va­sár­nap újra Ma­gyar­or­szá­gon lesz.

Piros Zsom­bor va­sár­nap újra Ma­gyar­or­szá­gon lesz. Ha­ma­ro­san nagy meg­tisz­tel­te­tés éri.

Nagy meglepetéssel rukkolt elő Serena Williams

Nagy meglepetéssel rukkolt elő Serena Williams

Úgy tűnik, ko­mo­lyan gon­dolja. Most már biz­tos, ami­ről eddig csak plety­kál­tak.

Úgy tűnik, ko­mo­lyan gon­dolja. Most már biz­tos, ami­ről eddig csak plety­kál­tak. A te­nisz­klasszis is iz­ga­tot­tan várja a foly­ta­tást.

Meglepő bejelentést tettek Serena Williams jövőjéről

Meglepő bejelentést tettek Serena Williams jövőjéről

Érik az újabb te­nisz­szen­zá­ció?

Érik az újabb te­nisz­szen­zá­ció? Döb­be­net, mit művel a 35 éves kis­mama. Ha ez össze is jön neki, nehéz szü­lés lesz.

Világsztár párt talált magának Babos

Világsztár párt talált magának Babos

A duó ját­szott már együtt ko­ráb­ban. Szép si­kert értek el.

A duó ját­szott már együtt ko­ráb­ban. Szép si­kert értek el.

Új magyar világsztár született, Piros Zsombor Ausztália bajnoka

Új magyar világsztár született, Piros Zsombor Ausztália bajnoka

Piros Zsom­bor meg­nyerte a fiúk ver­se­nyét Mel­bourne-ben.

Piros Zsom­bor meg­nyerte a fiúk ver­se­nyét Mel­bourne-ben.

Példátlan magyar teniszsiker Ausztráliában

Példátlan magyar teniszsiker Ausztráliában

Piros Zsom­bor be­ju­tott az Aust­ra­lian Open dön­tő­jébe a ju­nior ver­seny­zők kö­zött.

Piros Zsom­bor be­ju­tott az Aust­ra­lian Open dön­tő­jébe a ju­nior ver­seny­zők kö­zött. Erre soha ko­ráb­ban nem volt példa.

Nagy a baj, gondban van a magyar sportcsillag

Nagy a baj, gondban van a magyar sportcsillag

Ezt ő maga is­merte be.

Ezt ő maga is­merte be, mi­u­tán ki­esett az év első nagy tor­ná­já­ról. Végig szen­ve­dett ame­ri­kai el­len­fele ellen, hat ket­tős­hi­bát is ütött.

Kikapott, de csodát tett Roger Federer

Kikapott, de csodát tett Roger Federer

Cso­dás fel­vé­telt ta­lált egy szur­koló a svájci klasszis te­nisz­meccsén.

Cso­dás fel­vé­telt ta­lált egy szur­koló a klasszis te­nisz­meccsén. A ta­lál­ko­zót több ke­re­kes­szé­kes druk­ker is meg­te­kin­tette, egyi­kő­jük el­ké­pesztő módon ün­ne­pelte a svájci pont­ját.

Mekkora ász vagy? Itt a nagy teniszkvíz

Kiderül, hogy mekkora ász vagy, itt a nagy teniszkvíz

Egy hete zaj­lik az év első Grand Slam tor­nája, az Aust­ra­lian Open. Tesz­teld te­nisz­tu­dá­sod a Ri­post kví­zé­nek se­gít­sé­gé­vel.

Egy hete zaj­lik az év első Grand Slam tor­nája Mel­bourne-ben, az Aust­ra­lian Open. Tesz­teld te­nisz­tu­dá­sod a Ri­post kví­zé­nek se­gít­sé­gé­vel.

Világvándor magyar lányt ünnepel a sportvilág

Világvándor magyar lányt ünnepel a sportvilág

Ős­régi átkot tört meg.

Konta Jo­hanna si­kert si­kerre hal­moz az Aust­ra­lian Ope­nen. A három út­le­vél­lel is ren­del­kező, ma­gyar szár­ma­zású te­ni­sze­zőnő már az elő­dön­tő­nél tart.

Újabb ájulás, vonzza a bajt a szexi teniszező

Újabb ájulás, vonzza a bajt a szexi teniszező

Nem fog jó szív­vel em­lé­kezni az idei mel­bourne-i ver­senyre Ana Iva­no­vics.

Nem fog jó szív­vel em­lé­kezni az idei mel­bourne-i ver­senyre Ana Iva­no­vics. A szerb te­ni­szező meccsein két­szer is rosszul lett va­laki a le­lá­tón.

Fejre esett a szurkoló, sokkolta a szexi teniszezőnőt

Fejre esett a szurkoló, sokkolta a szexi teniszezőnőt

Har­mincöt per­cig állt a játék.

Egy néző sú­lyos bal­ese­tet szen­ve­dett Ana Iva­no­vics meccsén. Har­mincöt per­cig állt a játék, mi­u­tán a szur­koló több mé­tert zu­hant a ma­gas­ból.