CÍMKE: 'atv'

Megszokta a magányt a magyar műsorvezető

Megszokta a magányt a magyar műsorvezető

Péter, egy rövid kap­cso­la­tot le­szá­mítva, más­fél éve egye­dül él tö­rök­bá­linti há­zá­ban, hi­szen akkor köl­tö­zött el tőle fe­le­sége .

Péter, egy rövid kap­cso­la­tot le­szá­mítva, más­fél éve egye­dül él tö­rök­bá­linti há­zá­ban, hi­szen akkor köl­tö­zött el tőle fe­le­sége, Sarka Kata, két közös gyer­me­kük­kel együtt.

Lezárult a belső vizsgálat, eldőlt Havas Henrik sorsa!

Lezárult a belső vizsgálat, eldőlt Havas Henrik sorsa!

Nem kí­ván­nak együtt dol­gozni vele.

A mű­sor­ve­zető ügyé­ben be­fe­je­ző­dött a vizs­gá­lat, a csa­tor­ná­nál nem kí­ván­nak to­vább együtt dol­gozni vele.

Véres verekedés tört ki Hajdú Péter műsorában

Véres verekedés tört ki Hajdú Péter műsorában

A hét­sze­res világ- és olim­piai baj­nok spor­toló utolsó mér­kő­zé­sé­ről me­sélt volna, de a fel­vé­te­len meg­je­lent fi­a­tal pank­rá­tor ki­hí­vója is.

A hét­sze­res világ- és olim­piai baj­nok spor­toló utolsó mér­kő­zé­sé­ről me­sélt volna, de a fel­vé­te­len meg­je­lent fi­a­tal pank­rá­tor ki­hí­vója is.

Bevallotta, miért elégedetlen a külsejével Valkó Eszter

Bevallotta, miért elégedetlen a külsejével Valkó Eszter

A har­min­cas éve­i­ben érezte jól magát.

A mű­sor­ve­zető a har­min­cas éve­i­ben érezte magát a leg­job­ban a bő­ré­ben, mára azon­ban ez meg­vál­to­zott.

Ez kínos, élő adásban járatta le magát Havas Henrik!

Ez kínos, élő adásban járatta le magát Havas Henrik!

Kel­le­met­len pil­la­na­tok­nak le­het­tek tanúi a nézők.

Kel­le­met­len pil­la­na­tok­nak le­het­tek tanúi azok a nézők, akik kedd este a Hír TV mű­so­rára kap­csol­tak.

Balázs Klári kifakadt az stúdióban: Dehogy haldoklom!

Balázs Klári kifakadt: Dehogy haldoklom!

Ámu­latba ej­tette a stú­dió ven­dé­geit.

Ámu­latba ej­tette az Esti Frizbi fel­vé­te­lé­nek kö­zön­sé­gét, ami­kor be­lib­bent a stú­di­óba. Tö­ké­le­tes kül­se­jére sokan rá­cso­dál­koz­tak,