CÍMKE: 'atlético madrid'

Na végre, lezárult a nyár nagy hisztije a fociban

Lezárult a nyár nagy hisztije a fociban

A kö­rül­ud­va­rolt Gri­ez­mann végül csak le­lé­pett Mad­rid­ból, s ott köt ki, ahol né­hány napja még utál­ták.

Rossz hírt kapott Nikolics Nemanja

Rossz hírt kapott Nikolics Nemanja

Nem­rég még ő volt a vá­lo­ga­tott leg­jobb em­bere.

Nem­rég még ő volt a vá­lo­ga­tott leg­jobb em­bere, most leg­fel­jebb a le­lá­tóra szo­rul­hat.

Elképesztő bizonyíték, Ronaldo előre tudta az eredményt

Elképesztő bizonyíték, Ronaldo előre tudta az eredményt

Cris­ti­ano Ro­naldo előre meg­mondta, mi fog tör­ténni a Ju­ven­tus-At­lé­tico Mad­rid meccsen.

Cris­ti­ano Ro­naldo előre meg­mondta, mi fog tör­ténni a Ju­ven­tus-At­lé­tico Mad­rid meccsen.

Ganxsta Zolee mindent elszúr, totál maga alatt van

Ganxsta Zolee mindent elszúr, totál maga alatt van

A ma­gyar rap­per rosszul vi­selte, hogy ked­venc csa­pata ki­esett a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gá­já­ból.

A ma­gyar rap­per rosszul vi­selte, hogy ked­venc csa­pata ki­esett a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gá­já­ból.

Botrány a torinói éjszakában, ezt művelte Ronaldo a BL-hőstette után

Botrány a torinói éjszakában, ezt művelte Ronaldo a BL-hőstette után

A meccs hőse volt, aztán... Óri­ási fe­szült­ség tört ki be­lőle, de ezt azért nem kel­lett volna.

Halálos fenyegetéseket kapott a sztárapuka újszülött kislánya

Halálos fenyegetéseket kapott a sztárapuka újszülött kislánya

Diego Si­me­o­néra na­gyon meg­ha­ra­gu­dott pár szur­koló, saj­nos ez lett be­lőle.

Si­me­o­néra meg­ha­ra­gu­dott pár szur­koló, ez lett be­lőle. Ké­sőbb he­lyet­tük is el­né­zést kér­tek a töb­biek.

Túl perverz öröm, megszólalt az érintett

Túl perverz öröm, megszólalt az érintett

Diego Si­me­one be­bi­zo­nyí­totta, igenis tökös csa­pata van.

Diego Si­me­one be­bi­zo­nyí­totta, igenis tökös csa­pata van. Igaz, a stí­lu­sán van még mit ja­ví­tani.

C. Ronaldo kétszer is beintett, senkit sem kímélt

C. Ronaldo kétszer is beintett, senkit sem kímélt

Nehéz es­téje volt a sztár­nak.

Az At­lé­tico Mad­rid 2-0-ra győzte le ott­hon a Ju­ven­tust a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája nyol­cad­dön­tő­jé­ben.

Balhé Madridban, 1,5 milliós szerelésben égette magát a sztár

Balhé Madridban, 1,5 milliós szerelésben égette magát a sztár

Tökös volt, és meg is mu­tatta. Újra be­bi­zo­nyo­so­dott a BL-rang­adón, hogy nem a ruha teszi az úri­em­bert.

Tökös volt, és meg is mu­tatta. Újra be­bi­zo­nyo­so­dott a BL-rang­adón, hogy nem a ruha teszi az úri­em­bert.

Vallomás, Messi miatt nem erősödött a Barcelona

Vallomás, Messi miatt nem erősödött a Barcelona

Li­onel Messi miatt nem iga­zolt Bar­ce­lo­nába a vi­lág­baj­nok fran­cia fo­cista. Őszin­tén be­szélt a hely­zet­ről.

Li­onel Messi miatt nem iga­zolt Bar­ce­lo­nába a vi­lág­baj­nok fran­cia fo­cista. Őszin­tén be­szélt a hely­zet­ről.

Alattomos támadás érte a Real focistáját

Elképesztő fotó, alattomos támadás érte a Real Madrid focistáját

Vi­ní­cius Jú­ni­ort mér­kő­zés köz­ben ha­rapta fejbe a ri­vá­lis csa­pat ka­pi­tá­nya.

Vi­ní­cius Jú­ni­ort mér­kő­zés köz­ben ha­rapta fejbe a ri­vá­lis csa­pat ka­pi­tá­nya.

Régen nem történt ilyen szégyen a Real Madriddal

Aggasztó jel, régen nem történt ilyen szégyen a Real Madriddal

Lo­p­ete­gui el­bukta az első dön­tő­jét.

Lo­p­ete­gui rög­tön az első dön­tő­jét el­ve­szí­tette, csa­pata négy gólt ka­pott. Zi­dane irá­nyí­tá­sá­val erre soha nem volt példa.

Kiderült a döntés, madridi focista kapja az Aranylabdát

Kiderült a döntés, madridi focista kapja az Aranylabdát

De­cem­ber 3-án tart­ják az Arany­labda díj­át­adó ren­dez­vé­nyét. Úgy tűnik, egy mad­ridi lab­da­rúgó kapja a díjat.

De­cem­ber 3-án tart­ják az Arany­labda díj­át­adó ren­dez­vé­nyét. Úgy tűnik, egy mad­ridi lab­da­rúgó kapja a díjat.

Utcai harcok, füstbombák robbantak a döntő árnyékában

Utcai harcok, füstbombák robbantak a döntő árnyékában

Nem csak a lab­da­rú­gás­ról szólt a lyoni Eu­rópa-liga döntő.

Nem csak a lab­da­rú­gás­ról szólt a lyoni Eu­rópa-liga döntő. Utcai össze­csa­pá­sok bor­zol­ták a ke­dé­lye­ket.

Kupával búcsúzna Madridból a helyi kedvenc

Kupával búcsúzna Madridból a helyi kedvenc

Nem­zet­közi ku­pa­si­ker­rel bú­csúzna a fran­cia An­toine Gri­ez­mann az At­lé­tico Mad­rid­tól.

Nem­zet­közi ku­pa­si­ker­rel bú­csúzna a fran­cia An­toine Gri­ez­mann az At­lé­tico Mad­rid­tól.

Madridból érkezhet sztár Nikolics mellé

Madridból érkezhet világsztár Nikolics mellé

Schweins­teiger után újabb klasszist csá­bít a ma­gyar lé­giós csa­pata.

Világ- és Eu­rópa-baj­nok, BL-győz­tes se­gít­ség? Bas­tian Schweins­teiger után újabb klasszist csá­bít a ma­gyar lé­giós ame­ri­kai csa­pata.

Kígyónak tartják, Rafael Nadal zajos balhét okozott

Kígyónak tartják, Rafael Nadal zajos balhét okozott

Ma­gára ha­ra­gí­totta pár honfi­tár­sát.

A spa­nyol te­ni­szező ma­gára ha­ra­gí­totta né­hány honfi­tár­sát az At­lé­tico Mad­rid-Ar­se­nal Eu­rópa-liga meccsen.

Érzelmes búcsú, könnyeivel küszködött a legendás sztáredző

Érzelmes búcsú, könnyeivel küszködött a legendás sztáredző

Wen­ger na­gyon akarta a győ­zel­met.

Wen­ger­nek nem si­ke­rült dön­tőbe vin­nie az Ar­se­nalt az Eu­rópa-li­gá­ban, ez na­gyon fájt neki.

Bombahír Madridban, aláírt a világsztár csatár

Bombahír Madridban, aláírt a világsztár csatár

Vissza­tért régi si­ke­rei szín­he­lyére.

Vissza­tért régi si­ke­rei szín­he­lyére. A spa­nyol klub leg­drá­gább iga­zo­lása lett a gól­zsák, aki egy­szer már baj­noki címig ve­zette a csa­pa­tot.

Szenzációs hírt kürtöltek világgá a magyar focistáról

Szenzációs hírt kürtöltek világgá a magyar focistáról

Most sem pa­nasz­kod­hat, de vá­lo­gat­hat a jobb­nál jobb le­he­tő­sé­gek kö­zött. Sor­ban áll­nak érte a sztár­klu­bok.

Most sem pa­nasz­kod­hat, de vá­lo­gat­hat a jobb­nál jobb le­he­tő­sé­gek kö­zött. Sor­ban áll­nak érte a sztár­klu­bok.

Messi vagy Griezmann? Eldőlhet a spanyol bajnokság

Messi vagy Griezmann? Eldőlhet a spanyol bajnokság

A Tico csu­pán 11 gólt ka­pott.

Az At­lé­tico Mad­rid győ­zelme ese­tén na­gyon közel ke­rül­het a Bar­ce­lo­ná­hoz. A Tico csu­pán 11 gólt ka­pott a spa­nyol baj­nok­ság­ban.

Megkéseltek egy fociszurkolót Madridban

Vérengzés a stadionnál, megkéseltek egy fociszurkolót Madridban

Sú­lyos sé­rü­lé­sek­kel vit­ték kór­házba.

Sú­lyos sé­rü­lé­sek­kel vit­ték kór­házba a 22 éves férfit, aki szer­dán ke­ve­re­dett ve­re­ke­désbe.

Újabb csapás érte a Barcelonát

Újabb csapás érte a Barcelonát

A zárt kapus baj­noki mér­kő­zés után megint a ka­ta­lán ra­jon­gók jár­tak rosszul. Rossz hír ér­ke­zett a kö­zelgő At­lé­tico Mad­rid-Barca rang­adó­ról.

A zárt kapus baj­noki mér­kő­zés után megint a ka­ta­lán ra­jon­gók jár­tak rosszul. Rossz hír ér­ke­zett a kö­zelgő At­lé­tico Mad­rid-Barca rang­adó­ról.

Hoppá, Tom Cruise Madridba igazol

Hoppá, Tom Cruise Madridba igazol

A film­sztár névre szóló mezt ve­he­tett át az At­lé­tico Mad­rid­tól.

A film­sztár névre szóló mezt ve­he­tett át az At­lé­tico Mad­rid­tól. Meg­cso­dálta az új sta­di­ont is, ha már a spa­nyol fő­vá­ros­ban járt. El­mon­dása sze­rint alig várja, hogy vissza­tér­jen egy mér­kő­zésre.

Ez durva: meccs közben gurult el Ronaldo gyógyszere

Ez durva: meccs közben gurult el Ronaldo gyógyszere

Fer­nando Tor­rest sem kel­let fél­teni.

A Real Mad­rid sztár­fo­cis­tája Fer­nando Tor­es­szel bal­hé­zott össze, kis híján egy­más­nak estek. Most ki­de­rült, hogy miket vág­tak egy­más fe­jé­hez.

Nyolc éve nem történt ilyen a BL-ben

Elképesztő, nyolc éve nem történt ilyen a BL-ben

A kez­deti pánik után simán ju­tott to­vább a Real Mad­rid.

A kez­deti pánik után simán ju­tott to­vább a Real Mad­rid. Ro­nal­dóék tör­té­nel­met ír­hat­nak a so­ro­zat­ban.