CÍMKE: 'atlético madrid'

Vallomás, Messi miatt nem erősödött a Barcelona

Vallomás, Messi miatt nem erősödött a Barcelona

Li­onel Messi miatt nem iga­zolt Bar­ce­lo­nába a vi­lág­baj­nok fran­cia fo­cista.

Elképesztő fotó, alattomos támadás érte a Real Madrid focistáját

Elképesztő fotó, alattomos támadás érte a Real Madrid focistáját

Vi­ní­cius Jú­ni­ort mér­kő­zés köz­ben ha­rapta fejbe a ri­vá­lis csa­pat ka­pi­tá­nya.

Vi­ní­cius Jú­ni­ort mér­kő­zés köz­ben ha­rapta fejbe a ri­vá­lis csa­pat ka­pi­tá­nya. Nem ma­radt el a bün­te­tés.

Aggasztó jel, régen nem történt ilyen szégyen a Real Madriddal

Aggasztó jel, régen nem történt ilyen szégyen a Real Madriddal

Lo­p­ete­gui rög­tön az első dön­tő­jét el­ve­szí­tette, csa­pata négy gólt ka­pott.

Julen Lo­p­ete­gui rög­tön az első dön­tő­jét el­ve­szí­tette, csa­pata négy gólt ka­pott az At­lé­tico Mad­rid­tól.

Kupával búcsúzna Madridból a helyi kedvenc

Kupával búcsúzna Madridból a helyi kedvenc

Nem­zet­közi ku­pa­si­ker­rel bú­csúzna.

Nem­zet­közi ku­pa­si­ker­rel bú­csúzna An­toine Gri­ez­mann az At­lé­tico Mad­rid­tól, amely ma este a Mar­seille-jel ta­lál­ko­zik az Eu­rópa-liga dön­tő­jé­ben.

Madridból érkezhet sztár Nikolics mellé

Madridból érkezhet világsztár Nikolics mellé

Világ- és Eu­rópa-baj­nok, BL-győz­tes se­gít­ség? Bas­tian Schweins­teiger után újabb klasszist csá­bít a ma­gyar lé­giós ame­ri­kai csa­pata.

Világ- és Eu­rópa-baj­nok, BL-győz­tes se­gít­ség? Bas­tian Schweins­teiger után újabb klasszist csá­bít a ma­gyar lé­giós ame­ri­kai csa­pata.

Érzelmes búcsú, könnyeivel küszködött a legendás sztáredző

Érzelmes búcsú, könnyeivel küszködött a legendás sztáredző

Wen­ger na­gyon akarta a győ­zel­met.

Wen­ger­nek nem si­ke­rült dön­tőbe vin­nie az Ar­se­nalt az Eu­rópa-li­gá­ban, ez na­gyon fájt neki.

Szenzációs hírt kürtöltek világgá a magyar focistáról

Szenzációs hírt kürtöltek világgá a magyar focistáról

Sor­ban áll­nak érte a sztár­klu­bok.

Most sem pa­nasz­kod­hat, de vá­lo­gat­hat a jobb­nál jobb le­he­tő­sé­gek kö­zött. Sor­ban áll­nak érte a sztár­klu­bok.

Kígyónak tartják, Rafael Nadal zajos balhét okozott

Kígyónak tartják, Rafael Nadal zajos balhét okozott

A spa­nyol te­ni­szező ma­gára ha­ra­gí­totta né­hány honfi­tár­sát az At­lé­tico Mad­rid-Ar­se­nal Eu­rópa-liga meccsen.

A spa­nyol te­ni­szező ma­gára ha­ra­gí­totta né­hány honfi­tár­sát az At­lé­tico Mad­rid-Ar­se­nal Eu­rópa-liga meccsen.

Bombahír Madridban, aláírt a világsztár csatár

Bombahír Madridban, aláírt a világsztár csatár

Vissza­tért régi si­ke­rei szín­he­lyére.

Vissza­tért régi si­ke­rei szín­he­lyére. A spa­nyol klub leg­drá­gább iga­zo­lása lett a gól­zsák, aki egy­szer már baj­noki címig ve­zette a csa­pa­tot.

Újabb csapás érte a Barcelonát

Újabb csapás érte a Barcelonát

Me­gint a ka­ta­lán ra­jon­gók jár­tak rosszul.

A zárt kapus baj­noki mér­kő­zés után megint a ka­ta­lán ra­jon­gók jár­tak rosszul. Rossz hír ér­ke­zett a kö­zelgő At­lé­tico Mad­rid-Barca rang­adó­ról.

Megkéseltek egy fociszurkolót Madridban

Vérengzés a stadionnál, megkéseltek egy fociszurkolót Madridban

Sú­lyos sé­rü­lé­sek­kel vit­ték kór­házba a 22 éves férfit, aki szerda este ke­ve­re­dett ve­re­ke­désbe.

Sú­lyos sé­rü­lé­sek­kel vit­ték kór­házba a 22 éves férfit, aki szerda este ke­ve­re­dett ve­re­ke­désbe.

Hoppá, Tom Cruise Madridba igazol

Hoppá, Tom Cruise Madridba igazol

A film­sztár névre szóló mezt ve­he­tett át az At­lé­tico Mad­rid­tól.

A film­sztár névre szóló mezt ve­he­tett át az At­lé­tico Mad­rid­tól. Meg­cso­dálta az új sta­di­ont is, ha már a spa­nyol fő­vá­ros­ban járt. El­mon­dása sze­rint alig várja, hogy vissza­tér­jen egy mér­kő­zésre.

Ez durva: meccs közben gurult el Ronaldo gyógyszere

Ez durva: meccs közben gurult el Ronaldo gyógyszere

Fer­nando Tor­rest sem kel­let fél­teni.

A Real Mad­rid sztár­fo­cis­tája Fer­nando Tor­es­szel bal­hé­zott össze, kis híján egy­más­nak estek. Most ki­de­rült, hogy miket vág­tak egy­más fe­jé­hez.

Nyolc éve nem történt ilyen a BL-ben

Elképesztő, nyolc éve nem történt ilyen a BL-ben

A kez­deti pánik után simán ju­tott to­vább a Real Mad­rid.

A kez­deti pánik után simán ju­tott to­vább a Real Mad­rid. Ro­nal­dóék tör­té­nel­met ír­hat­nak a so­ro­zat­ban.