CÍMKE: 'átigazolás'

Ennyi volt, Zidane kitette a keretből Bale-t

Ennyi volt, Zidane kitette a keretből Bale-t

Immár biz­tosra ve­hető. hogy Ga­reth Bale ha­ma­ro­san tá­vo­zik a Real Mad­rid lab­da­rú­gó­csa­pa­tá­tól.

Eldőlt Neymar sorsa? Ezt mondta az edzője

Eldőlt Neymar sorsa? Ezt mondta az edzője

Ked­den ott lesz a bra­zil klasszis is a Paris Saint-Ger­main Kí­nába tartó re­pü­lő­jén.

Messi a Barcát fenyegeti, ő áll a Neymar-ügy mögött

Messi a Barcát fenyegeti, ő áll a Neymar-ügy mögött

Hetek óta tartja magát a pletyka, mi­sze­rint Ney­mar vissza­térne a Bar­ce­lo­ná­hoz.

Hetek óta tartja magát a pletyka, mi­sze­rint Ney­mar vissza­térne a Bar­ce­lo­ná­hoz.

Bekeményített a Fradi, nem mehet Fehérvárra az új kedvenc

Bekeményített a Fradi, nem mehet Fehérvárra az új kedvenc

Az előző idény vég­já­té­ká­ban csá­bí­totta el a Fradi egyik leg­jobb­ját, Ivan Petr­ja­kot a nagy ri­vá­lis Vidi.

Az előző idény vég­já­té­ká­ban csá­bí­totta el a Fradi egyik leg­jobb­ját, Ivan Petr­ja­kot a nagy ri­vá­lis Vidi.

Árulkodó jel, eligazol Neymar a PSG-ből

Árulkodó jel, eligazol Neymar a PSG-ből

Egy fo­ci­tor­nán de­rül­he­tett fény a klub­vál­tá­sára?

A bra­zil szu­per­klasszist az utóbbi he­tek­ben a Bar­ce­lo­ná­val bo­ro­nál­ták össze. Egy fo­ci­tor­nán de­rül­he­tett fény a klub­vál­tá­sára? A jövő héten kezdi meg a fel­ké­szü­lést Ney­mar.

Áll a bál, Neymar beintett, nem ment edzésre Párizsban

Áll a bál, Neymar beintett, nem ment edzésre Párizsban

To­vábbra sem ért véget Ney­mar ügye. A bra­zil lab­da­rúgó tá­vozni sze­retne a PSG-től a Bar­ce­lo­ná­hoz.

To­vábbra sem ért véget Ney­mar ügye. A bra­zil lab­da­rúgó tá­vozni sze­retne a PSG-től a Bar­ce­lo­ná­hoz.

Teljes a zűrzavar, Neymar édesapja a Barcával tárgyal

Teljes a zűrzavar, Neymar édesapja a Barcával tárgyal

Egy­más­nak el­lent­mondó hírek.

Egy­más­nak el­lent­mondó hírek je­len­tek meg a Paris Saint-Ger­main lab­da­rú­gója, Ney­mar kap­csán.

Óriási fordulat, tisztázta a Neymar-ügyet a Barca

Óriási fordulat, tisztázta a Neymar-ügyet a Barca

Ney­mar le­lépne Pá­rizs­ból.

Hetek óta tartja magát a pletyka, mi­sze­rint Ney­mar tá­vo­zik Pá­rizs­ból és vissza­tér Bar­ce­lo­nába.

Átigazolás? Szalai Ádám válaszolt a pletykákra

Átigazolás? Szalai Ádám válaszolt a pletykákra

Hetek óta tar­totta magát a pletyka, mi­sze­rint Sza­lai Ádám tá­vo­zik Hoffen­heim­ből és Tö­rök­or­szág­ban foly­tatja kar­ri­er­jét.

Hetek óta tar­totta magát a pletyka, mi­sze­rint Sza­lai Ádám tá­vo­zik Hoffen­heim­ből és Tö­rök­or­szág­ban foly­tatja kar­ri­er­jét.

Milliárdos átigazolás, tovább erősödik a Fradi

Milliárdos átigazolás, tovább erősödik a Fradi

A Fe­renc­vá­ros min­dent el­kö­vet annak ér­de­ké­ben, hogy be­ke­rül­jön a Baj­no­kok Li­gá­jába.

A Fe­renc­vá­ros min­dent el­kö­vet annak ér­de­ké­ben, hogy be­ke­rül­jön a Baj­no­kok Li­gá­jába.

Minden eldőlt, Neymar igent mondott a Barcának

Minden eldőlt, Neymar igent mondott a Barcának

Min­den­ben meg­egyez­tek.

Úgy fest, a Bar­ce­lona és Ney­mar min­den­ben meg­egye­zett egy­más­sal, ha­ma­ro­san be­je­lent­he­tik a klub­cse­rét.

Távozik a PSG brazil világsztárja

Bejelentették, távozik a PSG brazil világsztárja

Hetek óta sej­teni le­he­tett, hogy tá­vo­zik a ru­ti­nos bra­zil lab­da­rúgó.

Hetek óta sej­teni le­he­tett, hogy tá­vo­zik a ru­ti­nos bra­zil lab­da­rúgó a Paris Saint-Ger­ma­in­től.

Újabb erősítés, válogatott védőt igazolt a Fradi

Újabb erősítés, válogatott védőt igazolt a Fradi

To­vább erő­sí­tette já­té­kos­ke­re­tét a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gá­jára ké­szülő Fe­renc­vá­ros.

To­vább erő­sí­tette já­té­kos­ke­re­tét a lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gá­jára ké­szülő Fe­renc­vá­ros.

Neymar üzent, azonnal távozni szeretne Párizsból

Neymar üzent, azonnal távozni szeretne Párizsból

Egyre in­kább úgy fest, hogy Ney­mar el­hagyja a Paris Saint-Ger­main lab­da­rúgó-csa­pa­tát, és vissza­tér Bar­ce­lo­nába.

Egyre in­kább úgy fest, hogy Ney­mar el­hagyja a Paris Saint-Ger­main lab­da­rúgó-csa­pa­tát, és vissza­tér Bar­ce­lo­nába.

Eldőlt, klubot vált Marco Rossi alapembere

Eldőlt, klubot vált Marco Rossi alapembere

Nagy Ádám ezen a nyá­ron el­hagyja a Bo­logna csa­pa­tát. A ma­gyar kö­zép­pá­lyás több já­ték­le­he­tő­ségre vá­gyik.

Nagy Ádám ezen a nyá­ron el­hagyja a Bo­logna csa­pa­tát. A ma­gyar kö­zép­pá­lyás több já­ték­le­he­tő­ségre vá­gyik.

Ezt a látványt nehéz lesz megszokniuk a fradistáknak

Ezt a látványt nehéz lesz megszokniuk a fradistáknak

Hét év után tér vissza a klub­hoz.

Hi­va­ta­lo­san is be­mu­tatta a az NB I-ben sze­replő Paks Böde Dá­ni­elt. A ma­gyar vá­lo­ga­tott tá­madó hét év után tér vissza a klub­hoz.

Ennyi volt, Neymarra nem tart igényt a PSG

Ennyi volt, Neymarra nem tart igényt a PSG

Könnyen lehet, hogy ki­telt Ney­mar ideje a Paris Saint-Ger­ma­in­nél.

Könnyen lehet, hogy ki­telt Ney­mar ideje a Paris Saint-Ger­main lab­da­rúgó-csa­pa­tá­nál.

Innen nincs visszaút, súlyos döntést hozott a mellőzött magyar sztár

Innen nincs visszaút, súlyos döntést hozott a mellőzött magyar sztár

Esze ágá­ban sincs Bo­lo­gná­ban ma­radni, mi­u­tán edzője le­ve­gő­nek nézi. Jó aján­ló­le­vél a vá­lo­ga­tott me­ne­te­lése.

Első a válogatott, Szoboszlai tovább növelné az értékét

Első a válogatott, Szoboszlai tovább növelné az értékét

Sz­tár­csa­pa­tok ér­dek­lőd­nek iránta.

Eu­ró­pai sztár­csa­pa­tok sora ér­dek­lő­dik Szo­bosz­lai Do­mi­nik iránt. A ma­gyar lab­da­rúgó egy­előre ki­zá­ró­lag a vá­lo­ga­tottra kon­cent­rál.

Döntött a BL-győztes Liverpool a magyar focista sorsáról

Döntött a BL-győztes Liverpool a magyar focista sorsáról

Bog­dán 2015 nya­rán iga­zolt az angol sztár­csa­pat­hoz, leg­utóbb a skót Hi­ber­nian köl­csön­já­té­kosa volt.

Bog­dán 2015 nya­rán iga­zolt az angol sztár­csa­pat­hoz, leg­utóbb a skót Hi­ber­nian köl­csön­já­té­kosa volt.

Eladhatják magukat az Eb-selejtezőn a magyar válogatott alapemberei

Eladhatják magukat az Eb-selejtezőn a magyar válogatott alapemberei

A nyári szü­net­ben a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott több já­té­kosa is klu­bot vált­hat.

Itt a hír, amitől nagyon féltek a Fradi-szurkolók

Itt a hír, amitől nagyon féltek a Fradi-szurkolók

Tá­vo­zik Böde Dá­niel a zöld-fe­hé­rek­től.

Biz­tossá vált, hogy tá­vo­zik Böde Dá­niel a zöld-fe­hé­rek­től. A kö­vet­kező évad­ban el­len­fél­ként tér­het vissza a Gro­u­pama Aré­nába a klub le­gen­dája.

Külföldi focistát igazolt a Fradi, ez lehet a szerződésében

Külföldi focistát igazolt a Fradi, ez lehet a szerződésében

Olek­szandr Zub­kov a zöld-fe­hé­rek­hez iga­zolt. Nem min­den­napi ki­kö­tés lehet a szer­ző­dé­sé­ben.

Olek­szandr Zub­kov a zöld-fe­hé­rek­hez iga­zolt. Nem min­den­napi ki­kö­tés lehet a szer­ző­dé­sé­ben.

Komoly összeg, több szász milliót kaphat a Fradi a külföldi sztárjáért

Komoly összeg, több szász milliót kaphat a Fradi a külföldi sztárjáért

Arról be­szélt, hogy az év má­so­dik felét új csa­pat­ban kezd­heti meg.

Ha­zá­já­ban, egy rá­di­ó­ban be­szélt arról, hogy az év má­so­dik felét új csa­pat­ban kezd­heti meg.

Meglepő igazolás, az NB I-ben folytathatja a Liverpool kapusa

Meglepő igazolás, az NB I-ben folytathatja a Liverpool kapusa

Az újonc­hoz szer­ződ­het.

A 20-szo­ros ma­gyar vá­lo­ga­tott Bog­dán Ádám sok­év­nyi lé­gi­ós­ko­dás után tér­het vissza Ma­gyar­or­szágra. Az újonc­hoz szer­ződ­het.

Eldőlt, ennek biztosan nem fognak örülni a Fradi-szurkolók

Eldőlt, ennek biztosan nem fognak örülni a Fradi-szurkolók

Ivan Petr­jak a Vi­di­ben foly­tatja.

A Mol Vidi FC hi­va­ta­los hon­lap­ján je­len­tette be az ukrán Ivan Petr­jak szer­ződ­te­té­sét, aki az idei sze­zont a Fe­renc­vá­ros­nál töl­tötte köl­csön­ben.

Ezt teszi Böde Dániel, mielőtt döntene a jövőjéről

Bennfentes árulta el: ezt teszi Böde Dániel, mielőtt döntene labdarúgó karrierje jövőjéről

A Fe­renc­vá­ros tá­ma­dó­ját több csa­pat­tal is hírbe hoz­ták az utóbbi he­tek­ben, de még min­dig nem dőlt el a sorsa.

A Fe­renc­vá­ros tá­ma­dó­ját több csa­pat­tal is hírbe hoz­ták az utóbbi he­tek­ben. A va­sár­napi Fradi-fiesz­tán pedig lé­nye­gé­ben el­bú­csú­zott a szur­ko­lók­tól Böde Dá­niel.

Most érkezett, sztárcsatárral erősít a Real Madrid

Most érkezett, sztárcsatárral erősít a Real Madrid

Máris meg­kezdte az erő­sí­tést a Real Mad­rid lab­da­rúgó-csa­pata a kö­vet­kező idényre.

Máris meg­kezdte az erő­sí­tést a Real Mad­rid lab­da­rúgó-csa­pata a kö­vet­kező idényre.

Távoznak a Fradi sztárjai? Rebrov megmondta a magáét

Távoznak a Fradi sztárjai? Rebrov kőkeményen megmondta a magáét

Nem akar fog­lal­kozni a plety­kák­kal.

Az ukrán edző nem akar fog­lal­kozni a plety­kák­kal. A sze­zon végén dön­te­nek az ér­kező és a tá­vozó já­té­ko­sok­ról.

Petrjak ügynöke kemény szavakkal szállt bele a Fradiba

Petrjak ügynöke kemény szavakkal szállt bele a Fradiba

El­mondta a saját ver­zi­ó­ját.

A zöld-fe­hé­rek sze­rint nem volt kor­rekt az ukrán já­té­kos, most meg­szó­lalt a másik oldal is. Vél­he­tően lesz foly­ta­tása az ügy­nek.

Itt a válasz, reagált a Fradi sztárja a távozásáról szóló hírekre

Itt a válasz, reagált a Fradi sztárja a távozásáról szóló hírekre

Varga Ro­lan­dot az előző héten a Hon­véd­dal hoz­ták hírbe. A Deb­re­cen ellen győz­tes gólt szer­zett.

Varga Ro­lan­dot az előző héten a Hon­véd­dal hoz­ták hírbe. A Deb­re­cen ellen győz­tes gólt szer­zett.

Ütős pletyka kapott szárnyra, a Mol Vidi elviszi a Fradi sztárját?

Ütős pletyka kapott szárnyra, a Mol Vidi elviszi a Fradi sztárját?

Ivan Petr­jak el­vesz­tése nagy csa­pás lenne a baj­nok­csa­pat­nak. A hírek sze­rint későn ka­pott észbe a zöld-fehér klub.

Ivan Petr­jak el­vesz­tése nagy csa­pás lenne a baj­nok­csa­pat­nak. A hírek sze­rint későn ka­pott észbe a zöld-fehér klub.

Friss pletyka: a Real Madrid megegyezett a Premier League-sztárral

Friss pletyka: a Real Madrid megegyezett a Spurs sztárjával

A spa­nyo­lok úgy tud­ják, hogy Ch­ris­tian Erik­sen szó­ban már el­ígér­ke­zett.

A spa­nyo­lok úgy tud­ják, hogy Ch­ris­tian Erik­sen szó­ban már el­ígér­ke­zett. A dán já­té­ko­sért akár 150 mil­lió eurót is el­kér­het a Tot­ten­ham.

Szédítő összeg, ennyi pénzt ér a magyar foci legdrágább kincse

Szédítő összeg, ennyi pénzt ér a magyar foci legdrágább kincse

Új ma­gyar át­iga­zo­lási re­kord ké­szül!

Új át­iga­zo­lási re­kord ké­szül! Szo­bosz­lai ken­terbe ver­heti Dzs­u­dzsá­kot és a töb­bi­e­ket. Dur­ván meg­ug­rott az ára.

Jó hír a fradistáknak, nem mondott le a klub a nagy kedvencről

Jó hír a fradistáknak, nem mondott le a klub a nagy kedvencről

Ivan Petr­jak már ti­zen­egy gól­passz­nál jár az idei sze­zon­ban. A Sah­tar Do­neck köl­csön­já­té­ko­sa­ként sze­re­pel a Fra­di­ban.

Óriási bejelentésre készül a Real Madrid

Óriási bejelentésre készül a Real Madrid, ez nagyot szólhat

Eden Ha­zard na­po­kon belül a spa­nyol sztár­csa­pat já­té­kosa lehet.

Eden Ha­zard na­po­kon belül a spa­nyol sztár­csa­pat já­té­kosa lehet. A hírek sze­rint a tá­madó vé­tel­ára közel 100 mil­lió euró lesz.

Váratlan hír, távozik a PSG egyik legnagyobb sztárja

Váratlan hír, távozik a PSG egyik legnagyobb sztárja

Tá­vo­zik a PSG-től San­der Sa­gosen.

San­der Sa­gosen, a Paris Saint-Ger­main férfi ké­zi­lab­da­csa­pa­tá­nak szu­per­sztárja a kö­vet­kező sze­zon végén el­hagyja az együt­test.

Ez gyors volt, Ronaldót máris árulja a Juve

Ez gyors volt, Ronaldót máris árulja a Juve

Habár még egy éve sem ját­szik a por­tu­gál Cris­ti­ano Ro­naldo a Ju­ven­tus­nál, máris a tá­vo­zá­sá­ról cik­kez­nek az olasz új­ság­írók.

Habár még egy éve sem ját­szik a por­tu­gál Cris­ti­ano Ro­naldo a Ju­ven­tus­nál, máris a tá­vo­zá­sá­ról cik­kez­nek az olasz új­ság­írók.

Betelt a pohár, a Real Madrid eladja a hisztis világsztárt

Betelt a pohár, a Real Madrid eladja a hisztis világsztárt

Úgy tűnik, dön­töt­tek Bale ügyé­ben.

Úgy tűnik, dön­töt­tek a ki­váló tá­madó ügyé­ben, aki 2013-ban ke­rült a Real Mad­rid­hoz.

Komoly összeg, bajnokcsapat igazolná le a Fradi sztárját

Komoly összeg, bajnokcsapat igazolná le a Fradi sztárját

A Bru­ges ve­tett sze­met a szél­sőre.

Az ukrán szélső, Ivan Petr­jak idén köl­csön­ben sze­re­pel a Fe­renc­vá­ros lab­da­rú­gó­csa­pa­tá­nál. Bel­gi­um­ból fi­gye­lik.

Hihetetlen összeg, ennyit fizettek már az Újpest sztárjáért

Hihetetlen összeg, ennyit fizettek már az Újpest sztárjáért

Az ele­fánt­csont­parti La­cina Tra­o­rét szom­ba­ton mu­tatta be az Új­pest lab­da­rú­gó­csa­pata.

Az ele­fánt­csont­parti La­cina Tra­o­rét szom­ba­ton mu­tatta be az Új­pest lab­da­rú­gó­csa­pata. Sz­tár­csa­pa­tok­ban is ját­szott.

Súlyos büntetés, kizárták a sztárcsapatot

Súlyos büntetés, kizárták a sztárcsapatot

Rossz hírt ka­pott a Chel­sea, mi­köz­ben to­vább­ju­tott a lab­da­rúgó Eu­rópa-li­gá­ban.

Rossz hírt ka­pott a Chel­sea, mi­köz­ben to­vább­ju­tott a lab­da­rúgó Eu­rópa-li­gá­ban.

Perrel fenyegetőznek, a halott focista árán veszekednek

Perrel fenyegetőznek, a halott focista árán veszekednek

Még min­dig nem zá­rult le az ügy.

Még min­dig nem zá­rult le a re­pü­lő­gép-bal­eset­ben el­hunyt ar­gen­tin Emi­li­ano Sala át­iga­zo­lási ügye.

Sztárklubok állnak sorba a fiatal magyar focistáért

Sztárklubok állnak sorba a fiatal magyar focistáért

Újabb és újabb klu­bok je­lent­kez­nek.

Újabb és újabb klu­bok je­lent­kez­nek be a 18 éves ma­gyar lab­da­rú­góért.

Szoboszlai sztárcsapatnál? Ez várhat a magyar tinire

Szoboszlai sztárcsapatnál? Ez várhat a magyar tinire

Sz­tár­csa­pa­tok ér­dek­lőd­nek Szo­bosz­lai Do­mi­nik iránt, rá­adá­sul immár Cris­ti­ano Ro­nal­dó­hoz ha­son­lít­ják a 18 éves ma­gyar fo­cis­tát.

Sz­tár­csa­pa­tok ér­dek­lőd­nek Szo­bosz­lai Do­mi­nik iránt, rá­adá­sul immár Cris­ti­ano Ro­nal­dó­hoz ha­son­lít­ják a 18 éves ma­gyar fo­cis­tát.

Váratlan, újabb magyar válogatott játékos igazol a Bundesligába

Váratlan, újabb magyar válogatott játékos igazol a Bundesligába

Fa­lu­végi Ru­dolf télen bon­tott szer­ző­dést a fran­cia Nan­tes csa­pa­tá­val.

Fa­lu­végi Ru­dolf télen bon­tott szer­ző­dést a fran­cia Nan­tes csa­pa­tá­val.

Bejelentették, magyar kapussal erősít a Juventus

Bejelentették, magyar kapussal erősít a Juventus

Senkó Zsom­bor To­ri­nó­ban köl­tö­zik.

Az olasz lab­da­rúgó-csa­pat a szom­bat­he­lyi Ha­la­dás há­lóőrét sze­melte ki.

Váratlan, külföldre igazolhat a Fradi alapembere

Váratlan, külföldre igazolhat a Fradi alapembere

Len­gyel­or­szág­ból ér­dek­lőd­nek iránta.

A téli fel­ké­szü­lés alatt egy mér­kő­zé­sen sem lé­pett pá­lyára Szt­e­fan Sz­pi­rovszki. Len­gyel­or­szág­ból ér­dek­lőd­nek iránta, 2020-ig szer­ző­dés köti a Fra­di­hoz.

Megvan az NB I legdrágább játékosa, a Fradiban folytatja

Megvan az NB I legdrágább játékosa, a Fradiban folytatja

Isael da Silva Bar­bosa leg­utóbb a kazah Kaj­rat Al­maty já­té­kosa volt. Mind­két szé­len, va­la­mint kö­zép­pá­lyán is be­vet­hető.

Isael da Silva Bar­bosa leg­utóbb a kazah Kaj­rat Al­maty já­té­kosa volt. Mind­két szé­len, va­la­mint kö­zép­pá­lyán is be­vet­hető.

Rossinak köszönheti élete lehetőségét a magyar futballista?

Rossinak köszönheti élete lehetőségét a magyar futballista?

Nem el­kép­zel­he­tet­len, hogy a vá­lo­ga­tott ka­pi­tá­nya aján­lotta be Schä­fer And­rást az ola­szok­nak. Az MTK ne­ve­lése kész bi­zo­nyí­tani a te­het­sé­gét.

Nem el­kép­zel­he­tet­len, hogy a vá­lo­ga­tott ka­pi­tá­nya aján­lotta be Schä­fer And­rást az ola­szok­nak. Az MTK ne­ve­lése kész bi­zo­nyí­tani a te­het­sé­gét.

Szétszedik a Realt, Ronaldo a legjobb barátját hívja a Juventushoz

Szétszedik a Realt, Ronaldo a legjobb barátját hívja a Juventushoz

Újabb kulcs­em­ber tá­voz­hat a Real Mad­rid­tól.

Újabb kulcs­em­ber tá­voz­hat a Real Mad­rid­tól. Cris­ti­ano Ro­naldo a Ju­ven­tus­hoz édes­geti a leg­jobb ba­rát­ját.

Hatalmas ajánlat, olasz csapat vinné a magyar focistát

Hatalmas ajánlat, olasz csapat vinné a magyar focistát

Aján­la­tot tett a Genoa az MTK-nak.

Az MTK lab­da­rú­gó­já­val erő­sí­tene az olasz él­vo­nal­ban sze­replő Genoa együt­tese.

Szalai Ádám döntött, itt folytatja a pályafutását

Szalai Ádám döntött, itt folytatja a pályafutását

Nemet mon­dott a tö­rö­kök­nek.

A Hoffen­heim ma­gyar klasszisa nem hagyja el a télen a német együt­test, nemet mon­dott a török sztár­csa­pat­nak. Nyá­ron vált­hat.

Neymar ígéretet tett a Real Madriddal kapcsolatban

Neymar ígéretet tett a Real Madriddal kapcsolatban

Majd szól, ha lesz fej­le­mény.

A fran­cia PSG-ben fut­bal­lozó bra­zil sztár re­a­gált az át­iga­zo­lási plety­kákra. A 26 éves já­té­kos őszin­tén val­lott a be­il­lesz­ke­dési prob­lé­má­i­ról is.

Váratlan, válogatott focistát igazolhat a Ferencváros

Váratlan, válogatott focistát igazolhat a Ferencváros

Sz­lo­vák kö­zép­pá­lyás a ki­sze­melt.

Újabb Len­gyel­or­szág­ban ját­szó lab­da­rú­gót néz­tek ki a zöld-fe­hé­rek? 67 mil­lió fo­rin­tért jöhet a szlo­vák tá­madó kö­zép­pá­lyás a fő­vá­ro­si­ak­hoz.

Váratlan, külföldi élcsapatba igazolhat a Fradi támadója

Váratlan, külföldi élcsapatba igazolhat a Fradi támadója

Vissza­tér­het ne­ve­lő­egye­sü­le­té­hez Dejan Ge­or­gi­je­vics. A szerb tá­madó nem sok le­he­tő­sé­get ka­pott a Fra­di­nál.

Vissza­tér­het egyik ne­ve­lő­egye­sü­le­té­hez Dejan Ge­or­gi­je­vics. A szerb tá­madó nem sok le­he­tő­sé­get ka­pott a zöld-fe­hé­rek­nél.

Szerződésbontás, csapatot vált Marco Rossi kulcsembere

Szerződésbontás, csapatot vált Marco Rossi kulcsembere

Klu­bot vált Kle­in­heis­ler László.

Klu­bot vált a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott alap­em­bere, Kle­in­heis­ler László, aki tá­vo­zik Ka­zahsz­tán­ból. Már pe­dze­ge­tik, hogy mi áll­hat a hát­tér­ben.

Sztárcsapat vinné Szalai Ádámot, közel a megegyezés

Sztárcsapat vinné Szalai Ádámot, közel a megegyezés

Sza­lai Ádám klu­bot vált­hat.

Könnyen lehet, hogy a Hoffen­heim ma­gyar lab­da­rú­gója, Sza­lai Ádám sztár­csa­pat­hoz kerül a ja­nu­ári át­iga­zo­lási idő­szak­ban.

Nagy dobásra készül a Fradi, hamarosan aláírhat a válogatott focista

Nagy dobásra készül a Fradi, hamarosan aláírhat a válogatott focista

Közel a meg­ál­la­po­dás a 23 éves vé­dő­vel.

Közel a meg­ál­la­po­dás a 23 éves vé­dő­vel, ha­ma­ro­san csat­la­koz­hat a fő­vá­ro­si­ak­hoz.

Minőségi erősítés, a Vidihez tér haza a gólkirály

Minőségi erősítés, a Vidihez tér haza a gólkirály

To­vább erő­sí­tette ke­re­tét a MOL Vidi FC lab­da­rúgó-csa­pata. Ez­út­tal egy csa­tár ér­ke­zett.

To­vább erő­sí­tette ke­re­tét a MOL Vidi FC lab­da­rúgó-csa­pata. Ez­út­tal egy csa­tár ér­ke­zett.

Kitálalt a vezető, ezért nincs magyar edzője a Vidinek

Kitálalt a vezető, ezért nincs magyar edzője a Vidinek

Jó úton jár a MOL Vidi FC.

Ko­vács Zol­tán sport­igaz­gató sze­rint jó úton jár a MOL Vidi FC lab­da­rúgó-csa­pata.

Megható, így búcsúzott el csapatától a magyar válogatott focista

Megható, így búcsúzott el csapatától a magyar válogatott focista

Ba­ráth Bo­tond 11 év után hagyta el a Hon­vé­dot, hogy az ame­ri­kai Sport­ing Kan­sas City­ben foly­tassa a pá­lya­fu­tá­sát.

Kiderült, ezt a magyar válogatott focistát igazolná le a Ferencváros

Kiderült, ezt a magyar válogatott focistát igazolná le a Ferencváros

Sze­rető Krisz­to­fer neve a kö­zel­múlt­ban a Fradi kap­csán me­rült fel.

Az után­pót­lás-vá­lo­ga­tott Sze­rető Krisz­to­fer neve a kö­zel­múlt­ban a Fradi kap­csán me­rült fel, re­a­gált a me­ne­dzserre a plety­kákra.

Nagy az érdeklődés, újabb topligás csapat vinné a magyar focistát

Nagy az érdeklődés, újabb topligás csapat vinné a magyar focistát

Nem­ré­gi­ben a fran­cia Mont­pel­lier és az olasz Fi­o­ren­tina ér­dek­lő­dött utána.

Nem­ré­gi­ben a fran­cia Mont­pel­lier és az olasz Fi­o­ren­tina ér­dek­lő­dött Nagy Do­mi­nik után. Újabb kérő akadt Olasz­or­szág­ban.

Válthat a Fradi-kedvenc, Böde Dániel külföldre menne

Válthat a Fradi-kedvenc, Böde Dániel külföldre menne

Ki­ke­rült a Fe­renc­vá­ros ke­re­té­ből.

Ki­ke­rült a Fe­renc­vá­ros lab­da­rúgó-csa­pa­tá­nak ke­re­té­ből Böde Dá­niel. A fo­cis­tá­nak ma­gán­éle­té­ben is je­len­tős vál­to­zás­sal kell szem­be­néz­nie.

Nagy igazolásra készül a Fradi, ennyit még nem fizettek játékosért

Nagy igazolásra készül a Fradi, ennyit még nem fizettek játékosért

Az ukrán fo­cis­tát pár hó­napja hoz­ták szóba a zöld-fe­hé­rek­kel. Na­po­kon belül Bu­da­pestre ér­kez­het.

Ez nagyot szólhat, sztárcsapat hívja a magyar gólkirályt

Ez nagyot szólhat, sztárcsapat hívja a magyar gólkirályt

Fu­tács Márkó végre csa­pa­tot ta­lál­hat ma­gá­nak, rá­adá­sul igazi sztár­klub hívja.

Fu­tács Márkó végre csa­pa­tot ta­lál­hat ma­gá­nak, rá­adá­sul igazi sztár­klub hívja. Ál­lí­tó­lag már meg­kez­dőd­tek a tár­gya­lá­sok, kér­dés, si­ke­rül-e kezet rázni és nyélbe ütni az üz­le­tet. HI­he­tet­le­nül iz­gal­mas vál­to­zást hoz­hat a fo­cista szá­mára a 2019-es esz­tendő.

Olasz csapatok vinnék a magyar válogatott sztárját

Olasz csapatok vinnék a magyar válogatott sztárját

Olasz­or­szág­ban is fi­gye­lem­mel kö­ve­tik a MOL Vidi FC nem­zet­közi sze­rep­lé­sét. Kapós lett a fe­hér­vári csa­pat hát­védje.

Olasz­or­szág­ban is fi­gye­lem­mel kö­ve­tik a MOL Vidi FC nem­zet­közi sze­rep­lé­sét. Kapós lett a fe­hér­vári csa­pat hát­védje.

Vallomás, Messi miatt nem erősödött a Barcelona

Vallomás, Messi miatt nem erősödött a Barcelona

Li­onel Messi miatt nem iga­zolt Bar­ce­lo­nába a vi­lág­baj­nok fran­cia fo­cista. Őszin­tén be­szélt a hely­zet­ről.

Li­onel Messi miatt nem iga­zolt Bar­ce­lo­nába a vi­lág­baj­nok fran­cia fo­cista. Őszin­tén be­szélt a hely­zet­ről.

Ez nagyot szólna, balhés sztárral erősíthet a Real Madrid

Ez nagyot szólna, balhés sztárral erősíthet a Real Madrid

Ja­nu­ár­ban meg­erő­sí­tené a ke­re­tét a Real Mad­rid lab­da­rúgó-csa­pata, amely rosszul kezdte a sze­zont.

Ennyi volt? Látjuk még Dzsudzsákot a válogatottban?

Ennyi volt? Látjuk még Dzsudzsákot a válogatottban?

El­dőlt Dzs­u­dzsák Ba­lázs sorsa.

El­dőlt Dzs­u­dzsák Ba­lázs sorsa, a 31 éves fut­bal­lista az Egye­sült Arab Emír­sé­gek­ben ma­radt, az al-It­ti­had Kalba SC csa­pa­tá­nál foly­tatja kar­ri­er­jét.

Összeomlik a Real? Újabb sztár léphet le Madridból

Összeomlik a Real? Újabb sztár léphet le Madridból

Isco Olasz­or­szág­ban köt­het ki.

Az élő le­genda, Cris­ti­ano Ro­naldo után Isco is el­hagy­hatja a Real Mad­ri­dot. A ki­rá­lyi gárda spa­nyol sztárja szin­tén Olasz­or­szág­ban köt­het ki.

Megvan Dzsudzsák új klubja, nem okozott meglepetést

Megvan Dzsudzsák új klubja, nem okozott meglepetést

Úgy fest, véget ért a tör­té­net.

Úgy fest, véget ért a tör­té­net, Dzs­u­dzsák Ba­lázs végre be­je­lenti, me­lyik csa­pat­ban foly­tatja kar­ri­er­jét.

Szenzációs klubváltás előtt állhat Lionel Messi

Szenzációs klubváltás előtt állhat Lionel Messi

Könnyen lehet, hogy elő­ze­tes ter­ve­i­vel el­len­tét­ben még­sem Bar­ce­lo­ná­ban fe­jezi be a kar­ri­er­jét Li­onel Messi.

Könnyen lehet, hogy elő­ze­tes ter­ve­i­vel el­len­tét­ben még­sem Bar­ce­lo­ná­ban fe­jezi be a kar­ri­er­jét Li­onel Messi.

Döbbenetes összeg, ismét Neymar a cél a Realnál

Döbbenetes összeg, ismét Neymar a cél a Realnál

Ismét Ney­marra haj­ta­nak.

Ismét a Real Mad­rid cél­ke­reszt­jé­ben ke­rült a Paris Saint-Ger­main já­té­kosa, Ney­mar.

Leleplező fotó, ide igazol Dzsudzsák

Leleplező fotó, ide igazol Dzsudzsák Balázs

Immár egy­ér­tel­mű­nek tűnik, hol foly­tatja kar­ri­er­jét.

Immár egy­ér­tel­mű­nek tűnik, hogy a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tány me­lyik csa­pat­ban foly­tatja.

Kikosarazták a Vidit, nemet mondott a válogatott kiszemelt

Kikosarazták a Vidit, nemet mondott a válogatott kiszemelt

A fe­hér­vári lab­da­rúgó-csa­pat­nak le kell mon­da­nia a te­het­sé­ges vá­lo­ga­tott já­té­kos­ról.

A fe­hér­vári lab­da­rúgó-csa­pat­nak le kell mon­da­nia a te­het­sé­ges vá­lo­ga­tott já­té­kos­ról.

Rengeteg pénzt fizettek érte, így élte meg a magyar focista

Rengeteg pénzt fizettek érte, így élte meg a magyar focista

Né­met­or­szág­ban foly­tatja kar­ri­er­jét a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott ifjú já­té­kosa.

Né­met­or­szág­ban foly­tatja kar­ri­er­jét a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott ifjú já­té­kosa.

Jókora meglepetés, Neymar visszatért Barcelonába

Jókora meglepetés, Neymar visszatért Barcelonába

Ney­mar ta­valy hagyta el a Bar­cát.

Ney­mar ta­valy nyá­ron hagyta el a Bar­ce­lo­nát, a bra­zil fo­cista most vissza­tért a ka­ta­lán vá­rosba.

Dzsudzsák szerződése a Vidi sikerén múlhat

Dzsudzsák szerződése a Vidi továbbjutásán múlhat

Könnyen lehet, hogy Dzs­u­dzsák Ba­lázs is árgus sze­mek­kel fi­gyeli a Vidit.

Könnyen lehet, hogy Dzs­u­dzsák Ba­lázs is árgus sze­mek­kel fi­gyeli a Vidi FC Baj­no­kok Li­gája-me­ne­te­lé­sét.

Dzsudzsák csapdában, ezért nem kell a válogatott csapatkapitánya

Dzsudzsák csapdában, ezért nem kell a válogatott csapatkapitánya

Ko­moly presz­tízs­vesz­te­sé­get szen­ve­dett el ezen a nyá­ron Dzs­u­dzsák.

Ko­moly presz­tízs­vesz­te­sé­get szen­ve­dett el ezen a nyá­ron Dzs­u­dzsák Ba­lázs. Egye­lőre annak el­le­nére sem ta­lált ma­gá­nak csa­pa­tot a 31 éves fo­cista, hogy nem kell érte át­iga­zo­lási díjat fi­zetni.

Nagy a baj, Dzsudzsák Balázs ideje lejárt

Nagy a baj, Dzsudzsák Balázs ideje lejárt

Habár Dzs­u­dzsák Ba­lázs sza­ba­don iga­zol­ható, to­vábbra sin­csen új csa­pata. Ez azt je­lenti, hogy ki­ma­rad a ma­gyar vá­lo­ga­tott­ból?

Habár Dzs­u­dzsák Ba­lázs sza­ba­don iga­zol­ható, to­vábbra sin­csen új csa­pata. Ez azt je­lenti, hogy ki­ma­rad a ma­gyar vá­lo­ga­tott­ból?

Zűrös viszony, Ronaldo ezért távozott Madridból

Zűrös viszony, Ronaldo ezért távozott Madridból

To­vábbra is nagy ta­lány a tá­vo­zása.

Sokan még min­dig azt ta­lál­gat­ják, hogy Cris­ti­ano Ro­naldo miért hagyta el a Real Mad­ri­dot.

Ez nagyot szólna, vele pótolná Ronaldót a Real Madrid

Ez nagyot szólna, vele pótolná Ronaldót a Real Madrid

Igazi vi­lág­klasszis ér­kez­het.

Igazi vi­lág­klasszis ér­kez­het Cris­ti­ano Ro­naldo he­lyére a Real Mad­ridba.

Dárdainak már ingyen sem kell Dzsudzsák

Dárdainak már ingyen sem kell Dzsudzsák

A Her­tha tré­nere, Dár­dai Pál in­gyen vi­hetné a ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nyát, még­sem ér­dek­lő­dik iránta.

A Her­tha tré­nere, Dár­dai Pál in­gyen vi­hetné a ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nyát, még­sem ér­dek­lő­dik iránta.