CÍMKE: 'argentína'

Messi csalást emleget, kipakolt a játékvezetőkről

Messi csalást emleget, kipakolt a játékvezetőkről

Li­onel Messi, az ar­gen­tin lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott sztárja piros lapot ka­pott a Chile ellen.

Súlyos botrány, aljas tett miatt támadják a brazil szurkolókat

Súlyos botrány, aljas tett miatt támadják a brazil szurkolókat

Bra­zí­lia ősi ri­vá­li­sá­val, Ar­gen­tí­ná­val ta­lál­ko­zott a lab­da­rúgó Copa Ame­rica elő­dön­tő­jé­ben.

FRISS HÍREK

Messi durván kipakolt, most nagyon elege lett

Messi durván kipakolt, most nagyon elege lett

Tőle szo­kat­la­nul éle­sen fo­gal­ma­zott az ar­gen­tin szu­per­sztár a Copa Amé­rica-ki­esés után. To­vább tart a bra­zi­lok el­leni átok.

Tőle szo­kat­la­nul éle­sen fo­gal­ma­zott az ar­gen­tin szu­per­sztár a Copa Amé­rica-ki­esés után. To­vább tart a bra­zi­lok el­leni átok.

Cuki történet, Lionel Messit megvédte egy kisfiú

Cuki történet, Lionel Messit megvédte egy kisfiú

Li­onel Mes­sit azért tá­mad­ják, mert nem énekli az ar­gen­tin him­nuszt a meccsek előtt.

Li­onel Mes­sit azért tá­mad­ják, mert nem énekli az ar­gen­tin him­nuszt a meccsek előtt.

Meccs közben ülősztrájkkal tiltakoztak a csaló bíró ellen

Meccs közben ülősztrájkkal tiltakoztak a csaló bíró ellen

Sosem lá­tott véget ért egy ar­gen­tin baj­noki lab­da­rúgó mér­kő­zés.

Sosem lá­tott véget ért egy ar­gen­tin baj­noki lab­da­rúgó mér­kő­zés.

Példaképéhez készül a brazil Lionel Messi

Példaképéhez készül a brazil Lionel Messi

Bra­zil lé­tére az ar­gen­tin vi­lág­sztár után kapta a nevét a kisfiú.

Bra­zil lé­tére az ar­gen­tin vi­lág­sztár után kapta a nevét a kisfiú, aki je­len­leg a Copa Ame­ri­cán szur­kol.

Messi túlélte a drámát, ezt mondta a jövőről

Messi túlélte a drámát, ezt mondta a jövőről

Ar­gen­tí­ná­nak most is iz­gul­nia kell, akár­csak egy éve. De mi lesz ez­után? Messi sze­rint min­den most kez­dő­dik el.

Ar­gen­tí­ná­nak most is iz­gul­nia kell, akár­csak egy éve. De mi lesz ez­után?

Mobil a cicik közt: újra villant a focimeccsek bombázója

Mobil a cicik közt: újra villant a focimeccsek bombázója

Me­gint fel­tűnt a buja szur­ko­ló­lány.

Me­gint fel­tűnt a buja szur­ko­ló­lány. La­ris­sáért nem hiába ra­jon­gott pár éve még a fél világ.

Súlyos botrány, két nő egymást püfölte az utcán

Súlyos botrány, két nő egymást püfölte az utcán

Szur­ko­lói balhé a Copa Ame­ri­cán.

Meg­tör­tént az első szur­ko­lói rend­bon­tás a bra­zí­liai lab­da­rúgó Copa Ame­ri­cán.

Botrány az öltözőben, Messi a társaival balhézik

Botrány az öltözőben, Messi a társaival balhézik

Két mér­kő­zés után to­vábbra is nye­ret­len az ar­gen­tin vá­lo­ga­tott a lab­da­rúgó Copa Ame­ri­cán.

Két mér­kő­zés után to­vábbra is nye­ret­len az ar­gen­tin vá­lo­ga­tott a lab­da­rúgó Copa Ame­ri­cán.

Lionel Messinél betelt a pohár, rég volt ennyire csalódott

Lionel Messinél betelt a pohár, rég volt ennyire csalódott

Két mér­kő­zés után to­vábbra is nye­ret­len az ar­gen­tin vá­lo­ga­tott a lab­da­rúgó Copa Ame­ri­cán.

Két mér­kő­zés után to­vábbra is nye­ret­len az ar­gen­tin vá­lo­ga­tott a lab­da­rúgó Copa Ame­ri­cán.

Rendszeresen fenyegetik, Messi életéért aggódik a kisfia

Rendszeresen fenyegetik, Messi életéért aggódik a kisfia

Ar­gen­tí­ná­ban to­vábbra is rend­kí­vül nép­sze­rűt­len az FC Bar­ce­lona fut­ball­sztárja, Li­onel Messi.

Bajban Argentína, Messi utolsó dobása következik

Bajban Argentína, Messi utolsó dobása következik

Máris az élet­ben ma­ra­dás a tét a Li­onel Mes­si­vel fel­álló Ar­gen­tí­ná­nak a lab­da­rúgó Copa Ame­ri­cán.

Máris az élet­ben ma­ra­dás a tét a Li­onel Mes­si­vel fel­álló Ar­gen­tí­ná­nak a lab­da­rúgó Copa Ame­ri­cán. A Ko­lum­bia el­leni ve­re­ség után Pa­ra­guayt kö­te­lező le­győz­niük ahhoz, hogy esé­lyük ma­rad­jon a to­vább­ju­tásra.

Hátborzongató, mit műveltek a kislánnyal a panel 7. emeleti erkélyén

Hátborzongató, mit műveltek a kislánnyal a panel 7. emeleti erkélyén

A leg­dur­vább, hogy az anya és az apa ve­zé­nyelte le az egé­szet.

A leg­dur­vább, hogy az anya és az apa nem­csak vé­gig­nézte a dol­got, de ki­mon­dot­tan ők ve­zé­nyel­ték le az egé­szet. Az biz­tos, hogy ép­el­méjű szü­lők­nek eszébe sem jut ilyesmi!

Elgázolt egy motorost Lionel Messi apja

Elgázolt egy motorost Messi apja, bevitték a rendőrségre

Az el­ütött férfit esz­mé­let­len ál­la­pot­ban vit­ték kór­házba, de nincs élet­ve­szély­ben. Jorge Messi nem volt ittas ál­la­pot­ban.

Az el­ütött férfit esz­mé­let­len ál­la­pot­ban vit­ték kór­házba, de nincs élet­ve­szély­ben.

Sokat szenvedett, beintett a válogatottnak az argentin sztár

Sokat szenvedett, beintett a válogatottnak az argentin sztár

Még csak 31 éves, de máris hátat for­dít az ar­gen­tin lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott­nak a csa­tár.

Elképesztő, ezt tették a megvadult szurkolók a szőke nővel

Elképesztő, ezt tették a megvadult szurkolók a szőke nővel

Bot­rá­nyos eset tör­tént.

Bot­rá­nyos eset tör­tént az ar­gen­tin ha­to­dosz­tá­lyú, Mar­ques­ado-San Martín mér­kő­zé­sen, kór­házba ke­rült a part­jel­zőnő.

Súlyos botrány, Messi jókora felháborodást keltett

Súlyos botrány, Messi jókora felháborodást keltett

Ar­gen­tína Ma­rok­kó­val ját­szik.

Az ar­gen­tin lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott ba­rát­sá­gos mér­kő­zé­sen Ma­rokkó ellen lép pá­lyára.

Borzalmas este, erre Lionel Messi sem számított

Borzalmas este, erre Lionel Messi sem számított

A ta­valy nyári vi­lág­baj­nok­sá­got kö­ve­tően elő­ször lé­pett pá­lyára az ar­gen­tin vá­lo­ga­tott­ban a Bar­ce­lona vi­lág­sztárja.

A ta­valy nyári vi­lág­baj­nok­sá­got kö­ve­tően elő­ször lé­pett pá­lyára az ar­gen­tin vá­lo­ga­tott­ban a Bar­ce­lona vi­lág­sztárja.

Őrületes izgalmak, így kezdett a magyar válogatott a vb-n

Őrületes izgalmak, így kezdett a magyar válogatott a vb-n

Ar­gen­tí­ná­val kezd­tünk a vb-n.

A ma­gyar férfi ké­zi­labda-vá­lo­ga­tott meg­kezdte a sze­rep­lést a vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Odaszúrtak Messinek, nem hiányzik senkinek

Odaszúrtak Messinek, nem hiányzik senkinek

Li­onel Messi aligha fog örülni ennek.

Li­onel Messi aligha fog örülni annak, amit ar­gen­tin honfi­társa mon­dott. Az ar­gen­tin já­té­kos az utóbbi idő­ben sé­rü­lés­sel baj­ló­dott, de ez neki is fájt...

Szeme sem volt annak szörnyű lénynek, amit lefotóztak a parton

Szeme sem volt annak szörnyű lénynek, amit lefotóztak a parton

Azóta is csak ta­lál­gat­nak a hely­bé­liek, hogy vajon mi lehet ez a hor­rorfilmbe illő te­remt­mény?

Azóta is csak ta­lál­gat­nak a hely­bé­liek, hogy vajon mi lehet ez a hor­rorfilmbe illő te­remt­mény?

Hatalmas siker, meghódítja a világot a magyar úszólány

Hatalmas siker, meghódítja a világot a magyar úszólány

Jól tel­je­sí­tet­tek a ma­gyar ver­seny­zők az ifjú­sági olim­pia ne­gye­dik nap­ján. Meg­van a mi­e­ink nyol­ca­dik arany­érme a Bu­e­nos Aires-i vi­a­da­lon.

Jól tel­je­sí­tet­tek a ma­gyar ver­seny­zők az ifjú­sági olim­pia ne­gye­dik nap­ján. Meg­van a mi­e­ink nyol­ca­dik arany­érme a Bu­e­nos Aires-i vi­a­da­lon.

Messi súlyos csalódást okozott a szurkolóknak

Messi súlyos csalódást okozott a szurkolóknak

To­vábbra sem ját­szik a vá­lo­ga­tott­ban.

Li­onel Messi a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­ság óta nem lé­pett pá­lyára az ar­gen­tin vá­lo­ga­tott­ban. Ok­tó­ber­ben is mel­lő­zik őt.

Messi sem tökéletes, hihetetlen hiányosságról vallott

Messi sem tökéletes, hihetetlen hiányosságról vallott

Ki gon­dolná, hogy lehet pa­na­sza?

Ki gon­dolná, hogy nap­ja­ink egyik leg­jobb fut­bal­lis­tá­já­nak is lehet pa­na­sza. Már­pe­dig Li­onel Messi most erről val­lott.

Maradona nem kíméli Messit, döbbenetes dolgot tanácsolt

Maradona nem kíméli Messit, döbbenetes dolgot tanácsolt a sztárnak

A vi­lág­baj­nok le­genda sze­rint el­jött az idő arra, hogy a Barca csil­laga el­bú­csúz­zon.

A vi­lág­baj­nok le­genda sze­rint el­jött az idő arra, hogy a Barca csil­laga el­bú­csúz­zon.

Súlyos vád Messi ellen, ebből botrány lesz

Súlyos vád Messi ellen, ebből botrány lesz

Li­onel Messi tel­je­sen ma­gá­hoz ra­gadta az irá­nyí­tást az ar­gen­tin vá­lo­ga­tott­nál az orosz­or­szági lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Li­onel Messi tel­je­sen ma­gá­hoz ra­gadta az irá­nyí­tást az ar­gen­tin vá­lo­ga­tott­nál a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Messiéket csúnyán hazazavarták, de hova tűnt Maradona?

Messiéket csúnyán hazazavarták, de hova tűnt Maradona?

Hiába ve­ze­tett Ar­gen­tína, vé­de­lem nél­kül nincs he­lyük a vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Itt a vége, elbúcsúzott az argentinok sztárja a válogatottól

Itt a vége, elbúcsúzott az argentinok sztárja a válogatottól

Már a torna előtt je­lezte, hogy a vb után nem ját­szik töb­bet a nem­zeti csa­pat­ban.

Már a torna előtt je­lezte, hogy a vb után nem ját­szik töb­bet a nem­zeti csa­pat­ban. Nem ő az egyet­len bú­csúzó az ar­gen­tin vá­lo­ga­tot­tól.

Kitálalt Messiről a kapitány, tényleg ez lenne az igazság?

Kitálalt Messiről a kapitány, tényleg ez lenne az igazság?

Még min­dig nem tud­juk el­dön­teni, ki is a főnök az ar­gen­ti­nok­nál. Talán ma dél­után ki­de­rül.

Még min­dig nem tud­juk el­dön­teni, ki is a főnök az ar­gen­ti­nok­nál. Talán ma dél­után ki­de­rül.

Óriási csavar, ezért viselkedik így Maradona

Óriási csavar, ezért viselkedik így Maradona

Lehet, hogy nem vé­let­le­nül bal­hé­zik az Is­teni Diego a vébén. Ha­ma­ro­san min­den ki­de­rül.

Lehet, hogy nem vé­let­le­nül bal­hé­zik az Is­teni Diego a vébén. Ha­ma­ro­san min­den ki­de­rül.

Szerelem első látásra, elsöprő szenvedélyt videóztak

Szerelem első látásra, elsöprő szenvedélyt videóztak

Ezt so­káig em­le­getni fog­ják.

Olyan pil­la­na­tot vi­de­óz­tak az orosz­or­szági lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon, amit so­káig em­le­getni fog­nak.

Ízekre szedték Maradonát, rajta röhög most a fél világ

Ízekre szedték Maradonát, rajta röhög most a fél világ

Le­csap­tak a mém­gyá­ro­sok.

A mém­gyá­ro­sok sen­kit nem kí­mél­nek, most az ar­gen­ti­nok élő le­gen­dá­jára is le­csap­tak. Ezt még so­káig fogja em­le­getni a vi­lág­sztár.

Maradona bekokainozva tombolt a lelátón?

Maradona bekokainozva tombolt a lelátón?

Elő­ke­rült egy ér­de­kes kép.

Elő­ke­rült egy ér­de­kes kép az ar­gen­ti­nok meccsé­ről. A szur­ko­lók sze­rint nincs miről be­szélni.

Díszpintyet csináltak a kapitányból, Messi az igazi főnök

Díszpintyet csináltak a kapitányból, Messi az igazi főnök

Masche­ra­nó­val együtt di­ri­gál­nak.

Masche­ra­nó­val együtt di­ri­gál­nak, sztár­jai ál­lít­ják össze az ar­gen­tin csa­pa­tot. Sam­pa­oli már csak báb.

Kiderült, ezt mondta Messi a szünetben a társainak

Kiderült, ezt mondta Messi a szünetben a társainak

Li­onel Messi óri­ási ha­tás­sal volt a tár­sa­ira. Az ar­gen­tin sztár ve­zér­ként lé­pett fel.

Li­onel Messi óri­ási ha­tás­sal volt a tár­sa­ira. Az ar­gen­tin sztár ve­zér­ként lé­pett fel.

Őrült ámokfutása után a kórházban kötött ki Maradona

Őrült ámokfutása után a kórházban kötött ki Maradona

Na­gyot tom­bolt a fo­ci­le­genda.

Az ar­gen­tin fo­ci­le­genda el­lopta a show-t Mes­siék elől a vi­lág­baj­nok­sá­gon. Sze­ren­csére már job­ban van.

Messi döbbenetet okozott, ennyit ér neki Argentína

Messi döbbenetet okozott, ennyit ér neki Argentína

Óri­ási iz­gal­ma­kat ho­zott a meccs.

Óri­ási iz­gal­ma­kat ho­zott az Ar­gen­tína-Ni­gé­ria meccs az orosz­or­szági lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Döntő lépés, Maradona az argentin válogatotthoz megy

Döntő lépés, Maradona az argentin válogatotthoz megy

Könnyen lehet, hogy az eset­le­ges győ­zelme sem menti meg Ar­gen­tí­nát a ki­esés­től a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Könnyen lehet, hogy az eset­le­ges győ­zelme sem menti meg Ar­gen­tí­nát a ki­esés­től a lab­da­rúgó-vb-n.

Elzavarnák Messit, kikeltek a világsztár ellen

Elzavarnák Messit, kikeltek a világsztár ellen

Két mér­kő­zés után mind­össze egy pont­tal áll az ar­gen­tin vá­lo­ga­tott a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Két mér­kő­zés után mind­össze egy pont­tal áll az ar­gen­tin vá­lo­ga­tott a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Leköpték a kapitányt, még ma kirúghatják

Leköpték a kapitányt, még ma kirúghatják

Ek­kora bot­rány után nem lenne csoda.

Könnyen meg­le­het, hogy Mes­siék új edzőt kap­nak a vébé har­ma­dik meccsére. Ek­kora bot­rány után nem lenne csoda.

Messi tényleg lúzer, nagy bajban Argentína

Messi tényleg lúzer, nagy bajban Argentína

A végső győ­ze­lemre is esé­lyes gár­dá­nak eddig köze sincs a vé­bé­hez.

A végső győ­ze­lemre is esé­lyes gár­dá­nak eddig köze sincs a vé­bé­hez.

Fájdalmas pillanatok, Maradona szenvedett a lelátón

Fájdalmas pillanatok, Maradona szenvedett a lelátón

Az ar­gen­ti­nok le­gen­dája ne­he­zen emész­tette meg a hor­vá­tok el­leni meg­alázó ve­re­sé­get.

Az ar­gen­ti­nok le­gen­dája ne­he­zen emész­tette meg a hor­vá­tok el­leni meg­alázó ve­re­sé­get.

Végre kiderült, ezt tette a magyar gyerekekkel Messi

Végre kiderült, ezt tette a magyar gyerekekkel Messi

Jól látni, a meccs előtt még mo­soly­gós volt az ar­gen­ti­nok sztárja. Ké­sőbb aztán már csak szen­ve­dett.

Ganxsta Zolee elképesztő ígéretet tett Messiék kapcsán

Ganxsta Zolee elképesztő ígéretet tett Messiék kapcsán

Dühös lesz, ha nem Ar­gen­tína nyer.

A nép­szerű rap­per na­gyon be fog dü­hödni, ha nem Ar­gen­tína nyeri meg a vi­lág­baj­nok­sá­got.

Áll a bál, Maradona máris magyarázkodik

Áll a bál, Maradona máris magyarázkodik

Az is­teni Diego máris meg­szegte az orosz­or­szági vébé leg­fon­to­sabb sza­bá­lyát. Vajon mos­tan­tól be­en­ge­dik a sta­di­o­nokba?

Az is­teni Diego máris meg­szegte az orosz­or­szági vébé leg­fon­to­sabb sza­bá­lyát. Vajon mos­tan­tól be­en­ge­dik a sta­di­o­nokba?

Életre szóló élmény, magyar gyerekekkel találkozik Messi

Életre szóló élmény, magyar gyerekekkel találkozik Messi

Szom­ba­ton az Ar­gen­tína-Iz­land meccsen ma­gyar gye­re­kek jut­nak sze­rep­hez a lab­da­rúgó vb-n.

Szom­ba­ton az Ar­gen­tína-Iz­land meccsen ma­gyar gye­re­kek jut­nak sze­rep­hez a lab­da­rúgó vb-n.

Zaklatás, óriási botrány Messiék vb-táborában

Zaklatás, óriási botrány Messiék vb-táborában

Sú­lyos vá­da­kat fo­gal­maz­tak meg négy nap­pal a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­ság rajtja előtt. Baj­ban az ar­gen­ti­nok.

Sú­lyos vá­da­kat fo­gal­maz­tak meg négy nap­pal a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­ság rajtja előtt. Baj­ban az ar­gen­ti­nok.

Kínos, csajozási tippek miatt kér elnézést a szövetség

Kínos, csajozási tippek miatt kér elnézést a szövetség

Jú­nius 14-én kez­dő­dik a vb.

Jú­nius 14-én kez­dő­dik az orosz­or­szági lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­ság. Ar­gen­tí­ná­ban kü­lö­nös ta­ná­csok­kal lát­ták el az uta­zó­kat.

Rémisztő baleset, kórházba rohantak az ismert újságíróval

Rémisztő baleset, kórházba rohantak az ismert újságíróval

Ro­nal­dót pró­bálta le­má­solni.

Ma­nuel Sánc­hez meg­pró­bálta le­má­solni Cris­ti­ano Ro­naldo moz­du­la­tát. Csú­nya pe­re­ce­lés lett be­lőle.

Rémálmáról mesélt a világsztár: Messi retteg a jövőjétől!

Rémálmáról mesélt a világsztár: Messi retteg a jövőjétől!

Az ar­gen­tin klasszis őszinte volt.

Az ar­gen­tin fut­ball­klasszis nem tudja, mihez kezd a vissza­vo­nu­lása után. A ha­zá­jáért is ag­gó­dik.

Rémes fogadtatás, fegyveresek vártak Lionel Messire

Rémes fogadtatás, fegyveresek vártak Lionel Messire

Ecua­dor­ban lép fel Ar­gen­tína.

Utolsó vi­lág­baj­noki se­lej­te­ző­jére ké­szül az ar­gen­tin lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott, amely Ecua­dor­ban lép fel.

Óriási a káosz, rosszul tervezték az új stadiont

Óriási a káosz, rosszul tervezték az új stadiont

Durva köz­le­ke­dési gon­dok. Mi lesz így a vb-n? Hi­he­tet­len, min kel­lett ke­resz­tül­men­niük a szur­ko­lók­nak.

Durva köz­le­ke­dési gon­dok. Mi lesz így a vi­lág­baj­nok­sá­gon? Hi­he­tet­len, min kel­lett ke­resz­tül­men­niük a gya­nút­lan fo­ci­szur­ko­lók­nak.

Egész sereg őrzi Messit, veszélyben az élete?

Egész sereg őrzi Messit, veszélyben az élete?

Szo­ros em­ber­fo­gás Moszk­vá­ban.

Szo­ros em­ber­fo­gásra szá­mít­hat Moszk­vá­ban az ar­gen­ti­nok szu­per­sztárja. Az Isz­lám Állam ter­ro­ris­tái tá­ma­dásra ké­szül­het­nek el­lene.

Szűk lyukba szorult be a fociszurkoló

Szűk lyukba szorult be a fociszurkoló

Nem si­ke­rült át­jut­nia a sta­dion be­ton­fa­lán. Pá­nik­ro­ham tört rá.

Nem si­ke­rült át­jut­nia a le­gen­dás fut­ball­sta­dion be­ton­fa­lán. Pedig évek óta sokan hasz­nál­ják az "át­já­rót". Pá­nik­ro­ham tört rá, a ba­rá­tai men­tet­ték meg nagy üggyel-baj­jal.

Bundavád Messiék ellen, súlyos botrány fenyeget

Bundavád Messiék ellen, súlyos botrány fenyeget

Sú­lyos vád me­rült fel az Ar­gen­tína-Peru vi­lág­baj­noki se­lej­tező előtt. Dön­töt­tek az ered­mény­ről?

Sú­lyos vád me­rült fel az Ar­gen­tína-Peru vi­lág­baj­noki se­lej­tező előtt. Dön­töt­tek az ered­mény­ről a szín­fa­lak mö­gött?

Balhé Messiék esküvőjén, erre senki nem számított

Balhé Messiék esküvőjén, erre senki nem számított

Az ar­gen­tin fo­ci­sztár nem ün­ne­pel­he­tett fel­hőt­le­nül a fe­le­sé­gé­vel a csa­lád­ta­gok miatt.

Botrányos döntés, Maradona ismét kikelt Messi ellen

Botrányos döntés, Maradona ismét kikelt Messi ellen

Diego Ma­ra­dona nem érti, mi ment a hát­tér­ben Li­onel Messi ügyé­ben a FIFA-nál.