CÍMKE: 'arcápolás'

Nem csak alul nő a szőr, meglepő helyen borotválkoznak a nők!

Nem csak alul nő a szőr, meglepő helyen borotválkoznak a nők!

Hi­he­tet­le­nül sokan szőr­te­le­ní­te­nek ott, egyre na­gyobb divat. Vi­szont ke­ve­sen val­la­nák be nyíl­tan.

Íme, a 9 legrafináltabb szépségtrükk

Íme, a 9 legrafináltabb szépségtrükk

Szebb marad az arc­bő­röd, ha be­tar­tasz né­hány sza­bályt.

Szebb és fi­a­ta­labb marad az arc­bő­röd, ha be­tar­tasz né­hány egy­szerű sza­bályt. Csak fi­gyelj oda pár hét­köz­napi ap­ró­ságra!

FRISS HÍREK

Nem hiszed el mi történik, ha szódabikarbónát keversz a tejbe!

Nem hiszed el mi történik, ha szódabikarbónát keversz a tejbe!

Min­d­annyian egész­sé­ges és szép arc­bőr­ről ál­mo­dunk és ezért haj­lan­dóak va­gyunk ren­ge­te­get ál­dozni.

Min­d­annyian egész­sé­ges és szép arc­bőr­ről ál­mo­dunk és ezért haj­lan­dóak va­gyunk ren­ge­te­get ál­dozni. Arról azon­ban sok­szor el­fe­lejt­ke­zünk, hogy gyak­ran a leg­egy­sze­rűbb meg­ol­dás a leg­ha­tá­so­sabb.

Mi történt Sarka Kata arcával?

Mi történt Sarka Kata arcával?

Va­sár­nap éjfél körül ké­szí­tette ma­gá­ról a fel­vé­telt Hajdú Péter fe­le­sége.

Va­sár­nap éjfél körül ké­szí­tette ma­gá­ról a fel­vé­telt Hajdú Péter fe­le­sége.

Vigyázz az arctisztítással! Így teheti tönkre a bőröd!

Vigyázz az arctisztítással! Így teheti tönkre a bőröd!

Azt gon­dol­tad, hogy az arc­tisz­tí­tás nem egy kü­lö­nö­seb­ben komp­li­kált mű­ve­let?

Alapozó helyett petrezselyem!

Alapozó helyett petrezselyem!

Sze­ret­nél meg­sza­ba­dulni a pig­ment fol­tok­tól, szep­lők­től?

Sze­ret­nél meg­sza­ba­dulni a pig­ment fol­tok­tól, szep­lők­től, me­lyek el­csú­fít­ják a bőröd? Most meg­mu­tat­juk a cso­da­szert, ami ott lapol a hű­tőd­ben.

11 dolog, amit véletlenül se kenj az arcodra

11 dolog, amit soha ne kenj az arcodra

Bár az arc­bőr sok min­dent el­vi­sel, van­nak olyan dol­gok, ami­ket vé­let­le­nül se kenj rá.