CÍMKE: 'aranybánya'

Ez igen: Hatalmasat kaszál Bea asszony

Ez igen: Hatalmasat kaszál Bea asszony

Gás­pár Bea élete egyik leg­na­gyobb álma vált va­lóra...

Gás­pár Bea élete egyik leg­na­gyobb álma vált va­lóra azzal, hogy hosszú évek ter­vez­ge­tése után ok­tó­ber ele­jén végre fo­gad­hatja ven­dé­geit az első bor­va­cso­rá­ján.

Lópéniszhez hasonlította a kirgiz nemzet kolbászát, hiba volt!

Lópéniszhez hasonlította a kirgiz kolbászt, hiba volt!

A brit férfi le­fo­tózta és Fa­ce­book ol­da­lán köz­zé­tette, hogy mi­lyen sokan áll­nak sorba kol­bá­szért Kir­gi­zisz­tán­ban. Pech­jére vé­le­mé­nyezte is a ne­ve­zett hús­árut.

Milliárdokat termel Dárdai a Herthának

Milliárdokat termel Dárdai Pál a Herthának

Igazi arany­bá­nya klubja szá­mára a ma­gyar edző.

Igazi arany­bá­nya klubja szá­mára a pá­lya­kezdő ma­gyar edző. Rövid és hosszú távon is pénz­he­gyek­kel te­heti gaz­da­gabbá a ber­li­ni­e­ket.