CÍMKE: 'anyaság'

Tündéri fotó, Fresh Viki kisfiánál nem látsz ma aranyosabbat!

Tündéri fotó, Fresh Viki kisfiánál nem látsz ma aranyosabbat!

Az éne­kesnő első gyer­meke szep­tem­ber­ben jött vi­lágra, azóta pedig édes kisfi­úvá cse­pe­re­dett.

Élete nagy drámájáról vallott a magyar világsztár

Élete nagy drámájáról vallott a magyar világsztár

Kés­sel döf­ték hátba a kar­ri­erje csú­csán, még­sem ez fájt neki a leg­job­ban.

FRISS HÍREK

Ez már szerelem: csodálatos ajándékot kapott a férjétől Szabó Zsófi!

Ez már szerelem: csodálatos ajándékot kapott a férjétől Szabó Zsófi!

A mű­sor­ve­zető és ked­vese is meg­ün­ne­pel­ték a sze­rel­me­sek nap­ját.

A mű­sor­ve­zető és ked­vese is meg­ün­ne­pel­ték a sze­rel­me­sek nap­ját, amire Zsófi ma is öröm­mel em­lék­szik.

Tündéri fotót osztott meg kisbabájáról Czippán Anett!

Tündéri fotót osztott meg kisbabájáról Czippán Anett!

A kisfiú no­vem­ber­ben szü­le­tett, azóta be­ara­nyozza a csa­lád min­den­nap­jait.

A kisfiú no­vem­ber­ben szü­le­tett, azóta be­ara­nyozza a csa­lád min­den­nap­jait.

Gregor Bernadett vallomása: kiderült, miért nem lesz több gyermeke!

Gregor Bernadett vallomása: kiderült, miért nem lesz több gyermeke!

A szí­nésznő már öt éve bol­do­gan él fér­jé­vel, Szar­vas At­ti­lá­val.

A szí­nésznő már öt éve bol­do­gan él fér­jé­vel, Szar­vas At­ti­lá­val, egy­va­lami ma­radt csak ki az éle­tük­ből.

Dundika kifecsegte Majka féltett titkát

Dundika kifecsegte Majka féltett titkát

Nem biz­tos, hogy örülni fog, ha meg­tudja, mit mon­dott róla Dun­dika.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető nem biz­tos, hogy örülni fog, ha meg­tudja, mit mon­dott róla Dun­dika.

Sokk a kórházban, bátyjának szült gyereket a 11 éves kislány

Sokk a kórházban, bátyjának szült gyereket a 11 éves kislány

Kínzó has­fá­jásra pa­nasz­ko­dott, ezért vit­ték be a kli­ni­kára.

Kínzó has­fá­jásra pa­nasz­ko­dott, ezért vit­ték be a kli­ni­kára.

Retteg Szabó Zsófi, lehet, nem jön össze a második baba

Retteg Szabó Zsófi, lehet, nem jön össze a második baba

Három be­teg­ség ne­he­zíti az éle­tét.

Három be­teg­ség is jelen van a gyö­nyörű mű­sor­ve­zető szer­ve­ze­té­ben...

Ezért kénytelen napokig magára hagyni lányát a magyar énekesnő!

Ezért kénytelen napokig magára hagyni lányát a magyar énekesnő!

Kis­gyer­me­kes, egye­dül­álló anya­ként min­den le­he­tő­sé­get meg kell ra­gad­nia a meg­él­he­tésre.

Elhunyt édesanyjára emlékezik Polgár Kriszta!

Elhunyt édesanyjára emlékezik Polgár Kriszta!

A szép­ség­ki­rálynő 2006-ban vesz­tette el sze­re­tett csa­lád­tag­ját, hi­á­nyát azóta is érzi.

A szép­ség­ki­rálynő 2006-ban vesz­tette el sze­re­tett csa­lád­tag­ját, hi­á­nyát azóta is érzi.

Dráma a szülőszobán: először beszélt a történtekről Szabó Zsófi

Dráma a szülőszobán: először beszélt a történtekről Szabó Zsófi

A mű­sor­ve­zető öt hete hozta vi­lágra kisfiát, Men­delt.

A mű­sor­ve­zető öt hete hozta vi­lágra kisfiát, Men­delt.

Felrobbant a cukiságbomba Szabó Zsófi kisfiának új képétől!

Felrobbant a cukiságbomba Szabó Zsófi kisfiának új képétől!

A csi­nos anyuka egy hó­napja adott éle­tet Men­del­nek, azóta pedig szá­mára csak kö­rü­lötte forog a világ.

Tündéri fotóval lepte meg rajongóit Péter Szabó Szilvi

Tündéri fotóval lepte meg rajongóit Péter Szabó Szilvi

Sokat nőtt a sztár­anyuka kis­lá­nya.

El­ké­pesztő, mennyit nőtt a sztár­anyuka kis­lá­nya.

Hoppá, szoptatás közben szelfizett Jessica Alba

Hoppá, szoptatás közben szelfizett Jessica Alba

Még a leg­ran­go­sabb fil­mes ese­ményt is ki­hagyta a kisfia, a de­cem­ber 31-én szü­le­tett Hayes ked­véért!

Még a leg­ran­go­sabb fil­mes ese­ményt is ki­hagyta a kisfia, a de­cem­ber 31-én szü­le­tett Hayes ked­véért!

Élete legszebb karácsonyára készül Boggie!

Élete legszebb karácsonyára készül Boggie!

Az éne­kesnő a ka­rá­cso­nyi kon­cert­jére és az első közös ün­ne­pére ké­szül lá­nyá­val, Len­ké­vel.

Az éne­kesnő a ka­rá­cso­nyi kon­cert­jére és az első közös ün­ne­pére ké­szül lá­nyá­val, Len­ké­vel.

Elárulta születendő gyermeke nevét a magyar sztárpár

Elárulta születendő gyermeke nevét a magyar sztárpár

Ha­tal­mas meg­le­pe­tés érte Ba­lássy Bettyt és Varga Ferit, ami­kor ki­de­rült, hogy újabb tag­gal bővül csa­lád­juk.

Ha­tal­mas meg­le­pe­tés érte Ba­lássy Bettyt és Varga Ferit, ami­kor ki­de­rült, hogy újabb tag­gal bővül csa­lád­juk.

Árulkodó lesifotó: 35 évesen végre anya lesz Kirsten Dunst?

Árulkodó lesifotó: 35 évesen végre anya lesz Kirsten Dunst?

Azon­nal be­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok!

Nem csoda, hogy azon­nal be­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok!

Babafotóval ajándékozta meg rajongóit Szabó Zsófi

Babafotóval ajándékozta meg rajongóit Szabó Zsófi

Ins­tag­ram-ol­da­lára töl­tötte fel.

A csi­nos mű­sor­ve­zető az Ins­tag­ram-ol­da­lára töl­tött fel egy iga­zán meg­ható fotót.

Vallomást tett Czippán Anett: vannak sírós időszakaim

Vallomást tett Czippán Anett: vannak sírós időszakaim

Sok­szor el­pi­tye­re­dik.

A csi­nos tévés oly­kor élete leg­bol­do­gabb pil­la­na­ta­i­ban is el­pi­tye­re­dik. El­mondta, miért...

Új találmány a császármetszésnél

Új találmány a császármetszésnél

Az auszt­rál or­vo­sok mód­szere az anyu­kák­nak is él­mény.

A csá­szár­met­szés is lehet él­mény, ál­lít­ják az auszt­rál or­vo­sok, akik egy olyan mód­szert ve­zet­tek be, mely­nek se­gít­sé­gé­vel a mű­té­ten át­esett anyu­kák is el­mond­hat­ják, hogy na­gyon szép él­mény­ben volt ré­szük.

Örömhír, gyermeket vár Farkasházi Réka!

Örömhír, gyermeket vár Farkasházi Réka!

A szí­nésznő har­mad­szor is anyai örö­mök elé néz, a gyer­me­kei na­gyon vár­ják a kis­test­vért., kis­lá­nya már rég­óta sze­rette volna, hogy bő­vül­jön a csa­lád.

A szí­nésznő har­mad­szor is anyai örö­mök elé néz, a gyer­me­kei na­gyon vár­ják a kis­test­vért.

Gólyahír, babát vár a válogatott sztár

Gólyahír, babát vár a válogatott sztár

Ezért ke­res­ték hiába a szur­ko­lók csa­pa­ta­i­ban.

Ezért ke­res­ték hiába a szur­ko­lók csa­pa­ta­i­ban. A pólós más­fél év múlva tér­het vissza.

Meglepő, mit gondolt egy éve a gyerekvállalásról Szabó Zsófi!

Meglepő, mit gondolt egy éve a gyerekvállalásról Szabó Zsófi!

Az új­don­sült anyuka nem­ré­gi­ben még tel­je­sen más vé­le­mé­nyen volt a gye­rek­vál­la­lást il­le­tően, mint most.

Down-szindrómás kisfiáról vallott Szinetár Dóra, így érzi magát

Down-szindrómás kisfiáról vallott Szinetár Dóra, így érzi magát

A szí­nésznő min­den ide­jét le­köti Ben­já­min.

A szí­nésznő min­den ide­jét le­köti a kisfia, de azt mondja, igyek­szik vissza­térni lánya, Zorka na­pi­rend­jébe.

Íme, az első fotó Czippán Anett újszülött kisfiáról!

Íme, az első fotó Czippán Anett újszülött kisfiáról!

A mű­sor­ve­zető a na­pok­ban hozta vi­lágra má­so­dik gyer­me­két, Somát.

A mű­sor­ve­zető a na­pok­ban hozta vi­lágra má­so­dik gyer­me­két, Somát.

Titkos részletek derültek ki Szabó Zsófi szüléséről!

Titkos részletek derültek ki Szabó Zsófi szüléséről!

Bár­mi­kor vi­lágra jöhet a kicsi.

A csi­nos kis­mama bár­me­lyik perc­ben vi­lágra hoz­hatja a kis­ba­bá­ját, aki nem akár­hol szü­le­tik majd meg.

Kényszerből lemondott gyermekéről a magyar sztáranyuka

Megrázó titok: kényszerből lemondott gyermekéről a magyar sztáranyuka

Élete egyik leg­sö­té­tebb kor­sza­ká­ról val­lott ken­dő­zet­le­nül a hí­res­ség.

Újabb részletek derültek ki a TV2 sztárjának szüléséről!

Újabb részletek derültek ki a TV2 sztárjának szüléséről!

A csi­nos tévés hét­főn adott éle­tet má­so­dik gyer­me­ké­nek, aki rend­kí­vül nagy súllyal jött vi­lágra.

A csi­nos tévés hét­főn adott éle­tet má­so­dik gyer­me­ké­nek, aki rend­kí­vül nagy súllyal jött vi­lágra.

Gólyahír, otthagyta a sorozatot: gyermeket vár a magyar sztárszínésznő!

Gólyahír, otthagyta a sorozatot: gyermeket vár a magyar sztárszínésznő!

A csi­nos kis­ma­mát egy ideig nem lát­hat­ják kép­er­nyőn a ra­jon­gók.

A csi­nos kis­ma­mát egy ideig nem lát­hat­ják kép­er­nyőn a ra­jon­gók.

Nincs tovább, abbahagyja a tévézést Szabó Zsófi!

Nincs tovább, abbahagyja a tévézést Szabó Zsófi!

Ha­ma­ro­san éle­tet ad a fi­á­nak.

A csi­nos kis­mama ha­ma­ro­san éle­tet ad az első gyer­me­ké­nek, ezért úgy dön­tött, egy időre vissza­vo­nul.

Hódi Pamela: ilyen brutális képek még nem készültek rólam

Hódi Pamela: ilyen brutális képek még nem készültek rólam

El­mondta, miért vál­lalta a fel­ké­rést.

Berki Krisz­tián exé­ről va­dító fo­tó­so­ro­zat ké­szült. Most el­mondta, miért vál­lalta a fel­ké­rést.

Elképesztő luxus, egymillióba kerül a magyar sztáranyuka szülése

Elképesztő luxus, egymillióba kerül a magyar sztáranyuka szülése

Vas­vári Vi­vien 17 hetes ter­hes, ma­gán­kli­ni­kán hozza vi­lágra kisfiát.

Vas­vári Vi­vien 17 hetes ter­hes, de csak ma­gán­kli­ni­kán haj­landó vi­lágra hozni a gyer­me­két. A Vi­a­sat3 Fe­le­sé­gek lu­xus­ki­vi­tel­ben sztárja ebben sem ha­zud­tolja meg ön­ma­gát. A so­ro­zat utolsó ré­szé­ben ki­de­rül, ho­gyan kép­zeli el szü­lé­sét.

Nagy bejelentést tett az anyaságról Tóth Gabi!

Nagy bejelentést tett az anyaságról Tóth Gabi!

Az éne­kesnő a Sz­tár­ban Sz­tár+1 kicsi kap­csán be­szélt arról, mi hi­ány­zik az éle­té­ből.

Az éne­kesnő a Sz­tár­ban Sz­tár+1 kicsi kap­csán be­szélt arról, mi hi­ány­zik az éle­té­ből.

Sosem találnád ki, hogyan készül az anyaságra Szabó Zsófi

Sosem találnád ki, hogyan készül az anyaságra Szabó Zsófi

Szabó Zsófi ter­hes­sége a vé­gé­hez kö­ze­le­dik, a mű­sor­ve­zető már a 9. hó­nap­ban jár.

Szabó Zsófi ter­hes­sége a vé­gé­hez kö­ze­le­dik, a mű­sor­ve­zető már a 9. hó­nap­ban jár.

Annoni Zita elmondta, miért nem hajlandó a babaprojektről beszélni!

Debreczeni Zita elmondta, miért nem hajlandó a babaprojektről beszélni!

Gi­anni An­noni fe­le­sége a ke­reszt­lá­nyá­val lá­to­ga­tott el a Vi­gyá­zat, gye­rek­kel va­gyok! for­ga­tá­sára.

Nem lesz apás szülés Cserháti Tamaráéknál!

Nem lesz apás szülés Cserháti Tamaráéknál!

Két hét múlva hozza vi­lágra első gyer­me­két.

A Miss World Hun­gary 2012 első he­lye­zettje két hét múlva hozza vi­lágra első gyer­me­két.

Szabó Zsófi kiskedvencének köszönheti a gyermekáldást

Szabó Zsófi kiskedvencének köszönheti a gyermekáldást

Attól tar­tott, hogy ter­mé­sze­tes úton kép­te­len lesz te­herbe esni.

A vá­ran­dós mű­sor­ve­zető attól tar­tott, hogy ter­mé­sze­tes úton kép­te­len lesz te­herbe esni.

Szulák Andrea: A gyásztól szinte megsemmisülök

Szulák Andrea: A gyásztól szinte megsemmisülök

Ha­tal­mas szük­sége van a lá­nyára.

A mű­vésznő be­val­lotta, ha­tal­mas szük­sége van lá­nyára, Ro­zi­nára.

Beszóltak a várandós Kapócs Zsókának, nem érti, miért támadják

Beszóltak a várandós Kapócs Zsókának, nem érti, miért támadják

Első gye­re­két hordja szíve alatt a gyö­nyörű szí­nésznő, aki már azt sem tudja, sír­jon vagy ne­ves­sen a kom­men­te­lők miatt.

Sokan támadták, mégis bikinire vetkőzött Horváth Éva

Sokan támadták, mégis bikinire vetkőzött Horváth Éva

A gyö­nyörű mo­dell-mű­sor­ve­zető ka­pott is bátor tet­téért hi­de­get-me­le­get a kom­men­te­lők­től.

A gyö­nyörű mo­dell-mű­sor­ve­zető ka­pott is bátor tet­téért hi­de­get-me­le­get a kom­men­te­lők­től.

Újabb részletek derültek ki Szinetár Dóra szüléséről!

Újabb részletek derültek ki Szinetár Dóra szüléséről!

A szí­nésznő a kiírt idő­pont­nál ko­ráb­ban hozta vi­lágra kisfiát, aki víz­ben szü­le­tett.

A szí­nésznő a kiírt idő­pont­nál ko­ráb­ban hozta vi­lágra kisfiát, aki víz­ben szü­le­tett.

Gólyahír: megszületett Fresh Viki kisfia!

Gólyahír: megszületett Fresh Viki kisfia!

Egy éve is­merte meg élete sze­rel­mét.

A bol­dog édes­anya egy éve is­merte meg kisfia édes­ap­ját, azóta pedig már össze is há­za­sod­tak.

Hatalmas bejelentést tett Vajna Timi

Hatalmas bejelentést tett Vajna Timi

Andy Vajna 34 éves fe­le­sége jö­vő­beni ter­ve­i­ről me­sélt rész­le­te­sen.

Andy Vajna 34 éves fe­le­sége jö­vő­beni ter­ve­i­ről me­sélt rész­le­te­sen.

Érkezik a szeptemberi telihold: ezért hallgass most a belső hangodra EZO

Érkezik a szeptemberi telihold: ezért hallgass most a belső hangodra

Érkezik a szeptemberi telihold: ezért hallgass most a belső hangodra

Itt az ősz, en­gedd el a múl­tat te is, mint ahogy a le­ve­lek el­en­ge­dik az ága­kat, ebben segít a szep­tem­beri te­li­hold.

Itt az ősz, en­gedd el a múl­tat te is, mint ahogy a le­ve­lek el­en­ge­dik az ága­kat, ebben segít a szep­tem­beri te­li­hold. Ér­zé­keny, in­tu­i­tív idő­szak veszi kez­de­tét.

Fájdalmas vallomás: már soha nem lehet édesanya Kovács Kati

Fájdalmas vallomás: már soha nem lehet édesanya Kovács Kati

Hiába pró­bál­ko­zott húsz éven át min­den­nel, a sors nem adta meg neki az anya­ság örö­mét.

Hiába pró­bál­ko­zott húsz éven át min­den­nel, a sors nem adta meg neki az anya­ság örö­mét.

Fresh Andi elárulta, mikor lesz anya!

Fresh Andi elárulta, mikor lesz anya!

Az éne­kesnő ba­ráti kö­ré­ben egyre töb­ben vál­lal­nak gyer­me­ket.

Az éne­kesnő ba­ráti kö­ré­ben egyre töb­ben vál­lal­nak gyer­me­ket, és ő is nagy csa­lá­dot és sze­rető fér­jet sze­retne ma­gá­nak.

Reagált a botrányra Pásztor Anna, keményen odamondott

Reagált a botrányra Pásztor Anna, keményen odamondott

A sztár­anyu­kát a neten ke­ringő, bo­roz­ga­tós fo­tója miatt érték tá­ma­dá­sok, ő azon­ban nem hagyta annyi­ban a dol­got.

Drámai vallomás: Kovács Kati húsz éven át küzdött, hogy anya lehessen

Drámai vallomás: Kovács Kati húsz éven át küzdött, hogy anya lehessen

Ko­vács Kati két év­ti­ze­den ke­resz­tül or­vos­tól or­vo­sig járt.

Ko­vács Kati két év­ti­ze­den ke­resz­tül or­vos­tól or­vo­sig járt, hogy meg­él­hesse az anya­ság örö­meit, mire végül fel­adta a küz­del­met...

Liptai Claudiából kitört a paramami!

Liptai Claudiából kitört a paramami!

Nem tit­kolja, képes ap­ró­sá­go­kon is pa­rázni...Per­sze me­lyik édes­anya ne tudná át­érezni eze­ket a gon­do­kat? Mind­egyik!

Nem tit­kolja, képes ap­ró­sá­go­kon is pa­rázni...Per­sze me­lyik édes­anya ne tudná át­érezni eze­ket a gon­do­kat?

Durva fotó, balegyenest adott egy nőnek Liptai Claudia!

Durva fotó, balegyenest adott egy nőnek Liptai Claudia!

A mű­sor­ve­ze­tő­nek a szü­lés után is rend­kí­vül jó alakja van, mégis ke­mé­nyen el­kez­dett edzeni.

A mű­sor­ve­ze­tő­nek a szü­lés után is rend­kí­vül jó alakja van, mégis ke­mé­nyen el­kez­dett edzeni.

Szenzáció, kiderült Czippán Anett születendő gyermekének neme!

Szenzáció, kiderült Czippán Anett születendő gyermekének neme!

A mű­sor­ve­zető né­hány hét­tel ez­előtt je­len­tette be, hogy gyer­me­ket vár, most már az is ki­de­rült, hogy kis­lányt vagy kisfiút hord a szíve alatt.

Gólyahír, exkluzív interjú: megszületett Papadimitriu Athina unokája!

Gólyahír, exkluzív interjú: megszületett Papadimitriu Athina unokája!

A szí­nésznő lánya va­sár­nap este adott éle­tet a kisfi­á­nak, aki édes­apja után a Ká­roly nevet kapta.

Soha nem hallott vallomás: a gyerekvállalásról beszélt Szabó Zsófi!

Soha nem hallott vallomás: a gyerekvállalásról beszélt Szabó Zsófi!

A mű­sor­ve­zető ha­ma­ro­san be­köl­tö­zik álmai ott­ho­nába, ahol végre egy gye­rek­szoba is he­lyet ka­pott.

Elképesztő átváltozás, éveket fiatalodott a szülés óta Liptai Claudia!

Elképesztő átváltozás, éveket fiatalodott a szülés óta Liptai Claudia!

A mű­sor­ve­ze­tőn lát­szik, hogy bol­do­gabb nem is le­hetne, ami­óta éle­tet adott a fi­á­nak, Mar­cell­nek.

Elképesztő, a porszívő hangjára alszik el a sztárénekesnő kislánya

Elképesztő, a porszívő hangjára alszik el a sztárénekesnő kislánya

Völ­gyi Zsu­zsi nem ta­gadja, hogy szü­lése utáni pár hét kő­ke­mény volt.

Völ­gyi Zsu­zsi nem ta­gadja ke­mény volt a szü­lése utáni pár hét.

Lezárult egy korszak Csobot Adél életében

Lezárult egy korszak Csobot Adél életében

A fi­a­tal sztár­anyuka nem ker­telt, őszin­tén be­szélt ma­gán­éle­té­ről!

A fi­a­tal sztár­anyuka nem ker­telt, őszin­tén be­szélt ma­gán­éle­té­ről!

Bangó Margit lánya kitálalt a családi botrányról: Terry Black az anyám

Bangó Margit lánya kitálalt a családi botrányról: Terry Black az anyám

A Kos­suth-díjas elő­adó­mű­vész csa­lád­já­ban már semmi esély arra, hogy hely­re­áll a béke.

Esküvő után jöhet is a baba Rúzsa Magdiéknál?

Esküvő után jöhet is a baba Rúzsa Magdiéknál?

Magdi nem min­den­napi hír­rel lepte meg ra­jon­góit: hat évvel az­után, hogy meg­is­merte pár­ját, férj­hez megy!

Magdi nem min­den­napi hír­rel lepte meg ra­jon­góit: hat évvel az­után, hogy meg­is­merte pár­ját, férj­hez megy!

Lemondott az alvásról Liptai Claudia!

Lemondott az alvásról Liptai Claudia!

A mű­sor­ve­zető öt hó­napja adott éle­tet má­so­dik gyer­me­ké­nek, Mar­cell­nek, és bi­zony meg­szen­vedi az éj­sza­ká­kat azóta.

A mű­sor­ve­zető öt hó­napja adott éle­tet má­so­dik gyer­me­ké­nek, Mar­cell­nek, és bi­zony meg­szen­vedi az éj­sza­ká­kat azóta.

Apa nélkül is vállalna gyereket a világhírű magyar szupermodell

Apa nélkül is vállalna gyereket a világhírű magyar szupermodell

Mi­halik Eni­kőt 29 éves ko­rára...

Mi­halik Eni­kőt 29 éves ko­rára egy világ is­meri. A ma­gyar szu­per­mo­dell a leg­na­gyobb di­vat­ma­ga­zi­nok cím­lap­jain sze­re­pelt.

Anyaságáról vallott a magyar énekesnő

Anyaságáról vallott a magyar énekesnő

Péter Szabó Szil­via jobb for­má­ban van, mint szü­lés előtt volt.

Péter Szabó Szil­via jobb for­má­ban van, mint szü­lés előtt volt. Az éne­kesnő négy hó­napja adott éle­tet első ba­bá­já­nak, Emma Vik­tó­ri­á­nak, aki azóta be­ara­nyozza min­den­nap­jait.

Végre megmutatta kisbabáját Janet Jackson

Végre megmutatta kisbabáját a válófélben lévő 50 éves sztáranyuka

Egy hét­tel az­után, hogy be­je­len­tette vá­lá­sát, úgy dön­tött, nem rej­te­geti to­vább tün­déri kisfiát.

Egy hét­tel az­után, hogy be­je­len­tette vá­lá­sát, úgy dön­tött, nem rej­te­geti to­vább tün­déri kisfiát.

Elképesztő fotót rakott ki a lányáról Sarka Kata!

Elképesztő fotót rakott ki a lányáról Sarka Kata!

A két­gyer­me­kes édes­anya ér­de­kes fény­ké­pet ka­pott az édes­any­já­tól, ezt ha­son­lí­totta össze lá­nyá­val, Non­csi­val.

A két­gyer­me­kes édes­anya ér­de­kes fény­ké­pet ka­pott az édes­any­já­tól, ezt ha­son­lí­totta össze lá­nyá­val, Non­csi­val.

Egymás után születtek a tavaszi magyar sztárbabák

Egymás után születtek a tavaszi magyar sztárbabák

Hor­váth Éva lesz a kö­vet­kező.

Pár napos ké­sés­sel három gyö­nyörű hí­res­sé­günk is vi­lágra hozta gyer­me­két. De még min­dig nem ért véget a ta­va­szi sztár­baba-várás.

Ezért nem született gyermeke Borbás Marcsinak

Ezért nem született gyermeke Borbás Marcsinak

Éve­kig nem tu­dott be­szélni róla.

Tíz évig nem tu­dott arról be­szélni a mű­sor­ve­ze­tője, miért nem szü­le­tett gyer­meke. Sokan bán­tot­ták, hogy a kar­ri­ert vá­lasz­totta az anya­ság he­lyett.

Hatalmas változás, mérföldkőhöz érkezett Liptai Claudia élete!

Hatalmas változás, mérföldkőhöz érkezett Liptai Claudia élete!

A csi­nos mű­sor­ve­zető ismét szem­be­néz az anya­ság örö­me­i­vel.

A csi­nos mű­sor­ve­zető min­den ide­jét a kisfi­á­nak szen­teli, és ismét szem­be­néz az anya­ság örö­me­i­vel.

Felsikoltott a látványtól Liptai Claudia: Ezt látta a tükörben

Felsikoltott a látványtól Liptai Claudia: Ezt látta a tükörben

Még nő­i­es­sé­gét is hát­térbe szo­rí­totta, hogy ismét helyt­áll­jon anya­ként.

A min­dig hiú tévés még nő­i­es­sé­gét is hát­térbe szo­rí­totta, hogy ismét helyt­áll­jon anya­ként.

Óriási hír: 40 évesen újra babát vár Szinetár Dóra

Óriási hír: 40 évesen újra babát vár Szinetár Dóra

Bár Szi­ne­tár Dóra még sze­rette volna ti­tok­ban tar­tani, hogy anyai örö­mök elé néz, de...

Bár Szi­ne­tár Dóra még sze­rette volna ti­tok­ban tar­tani, hogy anyai örö­mök elé néz, de már göm­bö­lyö­dik a po­cakja.

Kismamaként térhet haza Amerikából Vajna Timi

Kismamaként térhet haza Amerikából Vajna Timi

Lom­bik­prog­ramra ké­szül­nek.

Andy Vajna és fe­le­sége jó ideje be­szél­nek arról, hogy sze­ret­né­nek közös gyer­me­ket, de hogy pon­to­san mi­korra ter­ve­zik, arról eddig nem esett szó.

Hiába született féltestvére, egykének neveli a lányát Szulák Andrea!

Hiába született féltestvére, egykének neveli a lányát Szulák Andrea!

A szí­nésznő nem haj­landó tu­do­mást venni volt párja új kap­cso­la­tá­ból szü­le­tett gyer­me­ké­ről.

Örömhír, kislánya lesz az olimpiai bajnok magyar sportolónak

Örömhír, kislánya lesz az olimpiai bajnok magyar sportolónak

Meg­tudta azt, amire hó­na­pok óta vár.

Kozák Dan­uta végre meg­tudta azt, amire hó­na­pok óta vár. Olim­piai baj­nok ka­ja­ko­sunk kis­lányt fog szülni a nyá­ron.

Durván kiakadt Liptai Claudia

Durván kiakadt Liptai Claudia

Ddü­hös poszt­ban tett ren­det.

Rá­adá­sul jo­go­san, hi­szen egy ál­lí­tó­la­gos is­me­rő­sé­től fur­csa nyi­lat­ko­za­tot kö­zölt az egyik na­pi­lap. Cla­u­dia dühös poszt­ban tett ren­det.

Ez a bátor nő megmutatta a terhesség legsötétebb oldalát

Ez a bátor nő megmutatta a terhesség legsötétebb oldalát

A leg­több nő, ami­kor meg­tudja, hogy ter­hes, igyek­szik in­for­má­ci­ó­kat sze­rezni. Mégis van, ami sok­ko­lóan hat a kis­ma­mákra.

A leg­több nő, ami­kor meg­tudja, hogy ter­hes, igyek­szik in­for­má­ci­ó­kat sze­rezni: bújja az in­ter­ne­tet, a köny­ve­ket, hogy fel­ké­szül­jön arra, mi rá vár. Mégis van, ami sok­ko­lóan hat a kis­ma­mákra.

Váratlan fordulat: Mégsem tér vissza Liptai Claudia?

Váratlan fordulat: Mégsem tér vissza Liptai Claudia?

A nép­szerű mű­sor­ve­zető időt kért a szer­ve­zők­től, hi­szen mos­ta­ná­ban min­den per­cét tün­déri kisfi­á­nak szen­teli.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető időt kért a szer­ve­zők­től, hi­szen mos­ta­ná­ban min­den per­cét tün­déri kisfi­á­nak szen­teli.

Liptai Claudiát zavarba hozta kisfia

Liptai Claudiát zavarba hozta kisfia

Cla­u­dia meg­kapó hu­mor­ral és őszin­te­ség­gel ír blo­got he­tente kisfi­á­ról és az anya­ság­gal járó új ta­pasz­ta­la­ta­i­ról. Most ki­de­rül, kire ütött a gye­rek, és mivel hozta za­varba ma­má­ját.

Cla­u­dia meg­kapó hu­mor­ral és őszin­te­ség­gel ír blo­got he­tente kisfi­á­ról és az anya­ság­gal járó új ta­pasz­ta­la­ta­i­ról.

Árulkodó fotót tett közzé születendő gyermekéről Horváth Éva!

Árulkodó fotót tett közzé születendő gyermekéről Horváth Éva!

A mo­dell a ter­hes­sége alatt is su­gár­zik a bol­dog­ság­tól, a ra­jon­gók pedig máris ta­lál­gatni kezd­tek.

Tatár Csilla: "A kismamánál nem lehet téma a súlya!"

Tatár Csilla: "A kismamánál nem lehet téma a súlya!"

Tele van ter­vek­kel.

Lá­za­san ké­szül A Dal 2017 élő adá­sa­ira, gyer­me­ket nevel, köny­vet ír, és köz­ben tele van ter­vek­kel: rö­vi­den így fog­lal­ható össze rö­vi­den Tatár Csilla 2017-es éve. A mű­sor­ve­zető exk­lu­zív in­ter­jút adott a Ri­post-nak.

Meggyógyult a cukorbetegségből Boggie!

Meggyógyult a cukorbetegségből Boggie!

Az éne­kesnő és is kis­ba­bája egész­sé­ges, Bog­gie él­vezi az anya­ság nyúj­totta örö­mö­ket.

Az éne­kesnő és is kis­ba­bája egész­sé­ges, Bog­gie él­vezi az anya­ság nyúj­totta örö­mö­ket.

Meglepő vallomást tett Ördög Nóra

Meglepő vallomást tett Ördög Nóra

A TV2 nép­szerű mű­sor­ve­ze­tője leg­fris­sebb blog­be­jegy­zé­sé­ben döb­be­ne­tes őszin­te­ség­gel írta ki ma­gá­ból ér­zel­meit.

A TV2 nép­szerű mű­sor­ve­ze­tője leg­fris­sebb blog­be­jegy­zé­sé­ben döb­be­ne­tes őszin­te­ség­gel írta ki ma­gá­ból ér­zel­meit.

Retro: így nézett ki tíz éve Nóci!

Retro: így nézett ki tíz éve Nóci!

Az egy­kori mű­sor­ve­zető élete ma már ismét egye­nesbe jött.

Az egy­kori mű­sor­ve­zető élete ma már ismét egye­nesbe jött.

Bréking: Anya lett Boggie, itt az első babafotó

Bréking: Anya lett Boggie, itt az első babafotó

Egész­sé­ges kis­lány­nak adott éle­tet.

A fi­a­tal te­het­ség a Fa­ce­boo­kon tu­datta ra­jon­gó­i­val, hogy egy egész­sé­ges kis­lány­nak adott éle­tet.

Megszületett az 50 éves Janet Jackson első gyermeke

Megszületett az 50 éves Janet Jackson első gyermeke

Bár sokan fél­tet­ték a kései gyer­mek­vál­la­lás­tól, Mi­chael Jack­son húga egész­sé­ges kisfi­ú­nak adott éle­tet.

Bár sokan fél­tet­ték a kései gyer­mek­vál­la­lás­tól, Mi­chael Jack­son húga egész­sé­ges kisfi­ú­nak adott éle­tet.