CÍMKE: 'anyaság'

Döntött Lajtai Kati, jöhet a következő baba!

Döntött Lajtai Kati, jöhet a következő baba!

A Crys­tal egy­kori éne­kes­nője úgy dön­tött, itt az ideje, hogy két­éves fia kis­test­vért kap­jon, így pár­já­val el­kezd­tek dol­gozni az ügyön.

Csúnyán beszóltak Voksán Virágnak: itt a válasza!

Csúnyán beszóltak Voksán Virágnak: itt a válasza!

A csi­nos le­mez­lo­vas ked­den je­len­tette be, hogy babát vár. Rög­tön ne­ki­es­tek!

FRISS HÍREK

Gólyahír, első gyermekét várja Voksán Virág!

Gólyahír, első gyermekét várja Voksán Virág!

A csi­nos dj rég­óta sze­re­tett volna már anya lenni, pár­já­val so­káig pró­bál­koz­tak, most az ötö­dik hó­nap­ban jár.

A csi­nos dj rég­óta sze­re­tett volna már anya lenni, pár­já­val so­káig pró­bál­koz­tak, most az ötö­dik hó­nap­ban jár.

Megdolgoztatják a gyerekek, de Katalin fáradhatatlan anya

Megdolgoztatják a gyerekek, de Katalin fáradhatatlan anya

Alig né­hány hete szült, ren­ge­teg hi­va­ta­los ren­dez­vé­nyen kell részt ven­nie, mégis egy­foly­tá­ban ro­han­gál.

Alig né­hány hete szült, ren­ge­teg hi­va­ta­los ren­dez­vé­nyen kell részt ven­nie, mégis egy­foly­tá­ban ro­han­gál.

Élő adásban gyúrt az anyaságra Kollányi Zsuzsi!

Élő adásban gyúrt az anyaságra Kollányi Zsuzsi!

A csi­nos kis­mama ugyan­azt pró­bálta el a szín­pa­don, amit három-négy hónap múlva a való élet­ben is al­kal­maz­hat majd.

A csi­nos kis­mama ugyan­azt pró­bálta el a szín­pa­don, amit három-négy hónap múlva a való élet­ben is al­kal­maz­hat majd.

Komoly döntést hozott Tatár Csilla, de nem bánta meg

Komoly döntést hozott Tatár Csilla, de nem bánta meg

Kisfia sor­sá­ról dön­tött.

A csi­nos mű­sor­ve­zető kisfia, Milán sor­sá­ról dön­tött.

Hiába próbálkoznak, nem jön össze a gyerek Balázs Andinak

Hiába próbálkoznak, nem jön össze a gyerek Balázs Andinak

A Nagy Duett sztárja már na­gyon vá­gyik egy közös ba­bára a sze­rel­mé­vel. Évek óta rajta van­nak az ügyön.

A Nagy Duett sztárja már na­gyon vá­gyik egy közös ba­bára a sze­rel­mé­vel. Évek óta rajta van­nak az ügyön.

Hatalmas örömhírt jelentett be Mádai Vivien, mindenki gratulált

Hatalmas örömhírt jelentett be Mádai Vivien, mindenki gratulált

A Mokka mű­sor­ve­ze­tője ke­mé­nyen dol­go­zott azért, hogy meg­va­ló­sítsa az álmát.

Osvárt Andrea meglepő bejelentése: bármikor jöhet a baba

Osvárt Andrea meglepő bejelentése: bármikor jöhet a baba

Ké­szen áll az anya­ságra.

A 39 éves szí­nésznő las­san két éve alkot egy párt olasz ked­ve­sé­vel, és nem ta­gadja, hogy ké­szen áll az anya­ságra.

Gyermeke érdekében adja fel karrierjét a magyar énekesnő

Gyermeke érdekében adja fel karrierjét a magyar énekesnő

Az éne­kesnő min­den­kit meg­le­pett, ami­kor kö­zös­ségi ol­da­lán be­je­len­tette, ki­száll a szó­ra­koz­ta­tó­ipar­ból és nem lép fel töb­bet fér­jé­vel.

Az éne­kesnő min­den­kit meg­le­pett, ami­kor kö­zös­ségi ol­da­lán be­je­len­tette, ki­száll a szó­ra­koz­ta­tó­ipar­ból és nem lép fel töb­bet fér­jé­vel.

Elég a retusálásból! Ilyen a valódi nők, a valódi anyák teste!

Elég a retusálásból! Ilyen a valódi nők, a valódi anyák teste!

Tedd félre a pho­tos­hop il­lú­zi­óit, és tedd félre a gát­lá­sa­i­dat is. Íme a va­ló­ság.

Tedd félre a pho­tos­hop il­lú­zi­óit, és tedd félre a gát­lá­sa­i­dat is. Íme a va­ló­ság.

Kiszivárogtak az első fotók a magyar sztárpár babájáról

Kiszivárogtak az első fotók a magyar sztárpár babájáról

Tápai Sza­bina és Ku­csera Gábor a má­so­dik gyer­me­kü­ket vár­ják. No­vem­ber­ben ér­ke­zik a pici.

Tápai Sza­bina és Ku­csera Gábor a má­so­dik gyer­me­kü­ket vár­ják. No­vem­ber­ben ér­ke­zik a pici.

Szexért könyörögnek a férfiak Horváth Évának

Szexért könyörögnek a férfiak Horváth Évának

Az sem ér­dekli őket, hogy a csúcs­for­má­ban lévő hí­res­ség tar­tós, sta­bil pár­kap­cso­lat­ban él, és nem­rég szü­le­tett meg első gyer­meke.

Az sem ér­dekli őket, hogy a csúcs­for­má­ban lévő hí­res­ség tar­tós, sta­bil pár­kap­cso­lat­ban él és nem­rég szü­le­tett meg első gyer­meke.

Elképesztő, mennyit nőtt Szabó Zsófi tündéri kisfia!

Elképesztő, mennyit nőtt Szabó Zsófi tündéri kisfia!

A mű­sor­ve­zető első gyer­meke de­cem­ber­ben szü­le­tett, öt hónap alatt pedig a kis Men­del igazi nagyfi­úvá érett.

A mű­sor­ve­zető első gyer­meke de­cem­ber­ben szü­le­tett, öt hónap alatt pedig a kis Men­del igazi nagyfi­úvá érett.

Szinetár Dóra döntött: nem tér vissza

Szinetár Dóra döntött: nem tér vissza

A szí­nésznő sze­ren­csés­nek érzi magát, ami­ért annyi időt tölt­het kisfi­á­val, amennyit ő sze­retne. A sze­re­pei meg­vár­ják.

A szí­nésznő sze­ren­csés­nek érzi magát, ami­ért annyi időt tölt­het kisfi­á­val, amennyit ő sze­retne. A sze­re­pei meg­vár­ják.

Meglepő titkokra derült fény Rubint Réka múltjából

Meglepő titkokra derült fény Rubint Réka múltjából

Édes­anyja em­lé­kez­tette a tör­tén­tekre.

A ma­gyar fit­nesz­ki­rály­nőt édes­anyja, Zsu­zsa néni em­lé­kez­tette a tör­tén­tekre.

Sosem látott terhesfotó került elő Anna Kurnyikováról

Sosem látott terhesfotó került elő Anna Kurnyikováról

Na­gyon csi­nos kis­mama volt!

Az egy­kori te­nisz­csil­lag tel­jes ti­tok­ban hozta vi­lágra ik­reit, senki sem tudta, hogy vá­ran­dós. Most elő­ször mu­tatta meg göm­bö­lyödő po­cak­ját.

Hűha, ikrekkel várandós Tápai Szabina?

Hűha, ikrekkel várandós Tápai Szabina?

Az első pil­la­nat­ban össze­jött a baba.

Szinte az első pil­la­nat­ban össze­jött a baba Ku­csera Gá­bo­rék­nál, ami­nek nem csak a há­zas­pár, de kisfiuk is na­gyon örül.

Élete nagy drámájáról vallott a magyar világsztár

Élete nagy drámájáról vallott a magyar világsztár

Kés­sel döf­ték hátba a csú­cson.

Kés­sel döf­ték hátba a kar­ri­erje csú­csán, még­sem ez fájt neki a leg­job­ban. Arról is nyíl­tan be­szélt, miért nem vál­lalt anya­sze­re­pet.

Gyerekkel szelídíti meg Tápai Szabina Kucsera Gábort

Gyerekkel szelídíti meg Tápai Szabina Kucsera Gábort

Si­ke­rült meg­men­teni a kap­cso­la­tu­kat. Sőt nem­ré­gi­ben el­dön­töt­ték: össze­hoz­nak egy kis­test­vért Be­ni­nek.

Si­ke­rült meg­men­teni a kap­cso­la­tu­kat. Sőt nem­ré­gi­ben el­dön­töt­ték: össze­hoz­nak egy kis­test­vért Be­ni­nek.

Kollányi Zsuzsi megrázó vallomása: Apám soha nem volt az életem része!

Kollányi Zsuzsi megrázó vallomása: Apám soha nem volt az életem része!

A Nagy Duett éne­kes­nője az első gyer­me­két várja, aki­nek pon­to­san olyan csa­lá­dot ál­mo­dott meg, ami neki soha nem ada­tott meg.

Tündéri fotó, Fresh Viki kisfiánál nem látsz ma aranyosabbat!

Tündéri fotó, Fresh Viki kisfiánál nem látsz ma aranyosabbat!

Az éne­kesnő első gyer­meke szep­tem­ber­ben jött vi­lágra, azóta pedig édes kisfi­úvá cse­pe­re­dett.

Ez már szerelem: csodálatos ajándékot kapott a férjétől Szabó Zsófi!

Ez már szerelem: csodálatos ajándékot kapott a férjétől Szabó Zsófi!

A mű­sor­ve­zető és ked­vese is meg­ün­ne­pel­ték a sze­rel­me­sek nap­ját.

A mű­sor­ve­zető és ked­vese is meg­ün­ne­pel­ték a sze­rel­me­sek nap­ját, amire Zsófi ma is öröm­mel em­lék­szik.

Tündéri fotót osztott meg kisbabájáról Czippán Anett!

Tündéri fotót osztott meg kisbabájáról Czippán Anett!

A kisfiú no­vem­ber­ben szü­le­tett, azóta be­ara­nyozza a csa­lád min­den­nap­jait.

A kisfiú no­vem­ber­ben szü­le­tett, azóta be­ara­nyozza a csa­lád min­den­nap­jait.

Dundika kifecsegte Majka féltett titkát

Dundika kifecsegte Majka féltett titkát

Nem biz­tos, hogy örülni fog, ha meg­tudja, mit mon­dott róla Dun­dika.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető nem biz­tos, hogy örülni fog, ha meg­tudja, mit mon­dott róla Dun­dika.

Sokk a kórházban, bátyjának szült gyereket a 11 éves kislány

Sokk a kórházban, bátyjának szült gyereket a 11 éves kislány

Kínzó has­fá­jásra pa­nasz­ko­dott, ezért vit­ték be a kli­ni­kára. Szü­lei nem is sej­tet­ték, hogy ilyen fi­a­ta­lon anya lesz...

Gregor Bernadett vallomása: kiderült, miért nem lesz több gyermeke!

Gregor Bernadett vallomása: kiderült, miért nem lesz több gyermeke!

A szí­nésznő már öt éve bol­do­gan él fér­jé­vel, Szar­vas At­ti­lá­val.

A szí­nésznő már öt éve bol­do­gan él fér­jé­vel, Szar­vas At­ti­lá­val, egy­va­lami ma­radt csak ki az éle­tük­ből.

Elhunyt édesanyjára emlékezik Polgár Kriszta!

Elhunyt édesanyjára emlékezik Polgár Kriszta!

A szép­ség­ki­rálynő 2006-ban vesz­tette el sze­re­tett csa­lád­tag­ját, hi­á­nyát azóta is érzi.

A szép­ség­ki­rálynő 2006-ban vesz­tette el sze­re­tett csa­lád­tag­ját, hi­á­nyát azóta is érzi.

Ezért kénytelen napokig magára hagyni lányát a magyar énekesnő!

Ezért kénytelen napokig magára hagyni lányát a magyar énekesnő!

Kis­gyer­me­kes, egye­dül­álló anya­ként min­den le­he­tő­sé­get meg kell ra­gad­nia a meg­él­he­tésre.

Dráma a szülőszobán: először beszélt a történtekről Szabó Zsófi

Dráma a szülőszobán: először beszélt a történtekről Szabó Zsófi

Öt hete hozta vi­lágra kisfiát, Men­delt. Mégis most elő­ször me­sélt a va­jú­dás pil­la­na­ta­i­ról.

Retteg Szabó Zsófi, lehet, nem jön össze a második baba

Retteg Szabó Zsófi, lehet, nem jön össze a második baba

Három ko­moly be­teg­ség is jelen van a gyö­nyörű mű­sor­ve­zető szer­ve­ze­té­ben.

Három ko­moly be­teg­ség is jelen van a gyö­nyörű mű­sor­ve­zető szer­ve­ze­té­ben.

Hoppá, szoptatás közben szelfizett Jessica Alba

Hoppá, szoptatás közben szelfizett Jessica Alba

Még a leg­ran­go­sabb fil­mes ese­ményt is ki­hagyta a kisfia, a de­cem­ber 31-én szü­le­tett Hayes ked­véért!

Még a leg­ran­go­sabb fil­mes ese­ményt is ki­hagyta a kisfia, a de­cem­ber 31-én szü­le­tett Hayes ked­véért!

Felrobbant a cukiságbomba Szabó Zsófi kisfiának új képétől!

Felrobbant a cukiságbomba Szabó Zsófi kisfiának új képétől!

A csi­nos anyuka egy hó­napja adott éle­tet Men­del­nek.

A csi­nos anyuka egy hó­napja adott éle­tet Men­del­nek, azóta pedig szá­mára csak kö­rü­lötte forog a világ.

Tündéri fotóval lepte meg rajongóit Péter Szabó Szilvi

Tündéri fotóval lepte meg rajongóit Péter Szabó Szilvi

Sokat nőtt a sztár­anyuka kis­lá­nya.

El­ké­pesztő, mennyit nőtt a sztár­anyuka kis­lá­nya.

Élete legszebb karácsonyára készül Boggie!

Élete legszebb karácsonyára készül Boggie!

Első közös ün­ne­pét tölti a lá­nyá­val.

Az éne­kesnő a ka­rá­cso­nyi kon­cert­jére és az első közös ün­ne­pére ké­szül lá­nyá­val, Len­ké­vel.

Elárulta születendő gyermeke nevét a magyar sztárpár

Elárulta születendő gyermeke nevét a magyar sztárpár

Újabb tag­gal bővül a csa­lád.

Ha­tal­mas meg­le­pe­tés érte Ba­lássy Bettyt és Varga Ferit, ami­kor ki­de­rült, hogy ha­ma­ro­san újabb tag­gal bővül csa­lád­juk.

Örömhír, gyermeket vár Farkasházi Réka!

Örömhír, gyermeket vár Farkasházi Réka!

A szí­nésznő har­mad­szor is anyai örö­mök elé néz.

A szí­nésznő har­mad­szor is anyai örö­mök elé néz, a gyer­me­kei na­gyon vár­ják a kis­test­vért.

Árulkodó lesifotó: 35 évesen végre anya lesz Kirsten Dunst?

Árulkodó lesifotó: 35 évesen végre anya lesz Kirsten Dunst?

Na­gyon gya­nús lát­ványt nyújt a szí­nésznő! Nem csoda, hogy azon­nal be­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok!

Na­gyon gya­nús lát­ványt nyújt a szí­nésznő! Nem csoda, hogy azon­nal be­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok!

Babafotóval ajándékozta meg rajongóit Szabó Zsófi

Babafotóval ajándékozta meg rajongóit Szabó Zsófi

Ins­tag­ram-ol­da­lára töl­tötte fel.

A csi­nos mű­sor­ve­zető az Ins­tag­ram-ol­da­lára töl­tött fel egy iga­zán meg­ható fotót.

Vallomást tett Czippán Anett: vannak sírós időszakaim

Vallomást tett Czippán Anett: vannak sírós időszakaim

Sok­szor el­pi­tye­re­dik.

A csi­nos tévés oly­kor élete leg­bol­do­gabb pil­la­na­ta­i­ban is el­pi­tye­re­dik. El­mondta, miért...

Gólyahír, babát vár a válogatott sztársportoló

Gólyahír, babát vár a válogatott sztár

Ezért ke­res­ték hiába a szur­ko­lók csa­pa­ta­i­ban. A pólós más­fél év múlva tér­het vissza.

Ezért ke­res­ték hiába a szur­ko­lók csa­pa­ta­i­ban. A pólós más­fél év múlva tér­het vissza.

Meglepő, mit gondolt egy éve a gyerekvállalásról Szabó Zsófi!

Meglepő, mit gondolt egy éve a gyerekvállalásról Szabó Zsófi!

Nem­ré­gi­ben még tel­je­sen más vé­le­mé­nyen volt a gye­rek­vál­la­lást il­le­tően.

Az új­don­sült anyuka nem­ré­gi­ben még tel­je­sen más vé­le­mé­nyen volt a gye­rek­vál­la­lást il­le­tően, mint most.

Down-szindrómás kisfiáról vallott Szinetár Dóra, így érzi magát

Down-szindrómás kisfiáról vallott Szinetár Dóra, így érzi magát

A szí­nésznő min­den ide­jét le­köti a kisfia, de azt mondja, igyek­szik vissza­térni lánya, Zorka na­pi­rend­jébe.

Íme, az első fotó Czippán Anett újszülött kisfiáról!

Íme, az első fotó Czippán Anett újszülött kisfiáról!

A na­pok­ban hozta vi­lágra Somát.

A mű­sor­ve­zető a na­pok­ban hozta vi­lágra má­so­dik gyer­me­két, Somát.

Új találmány a császármetszésnél

Új találmány a császármetszéshez, hihetetlenül boldogok a kismamák

Auszt­rál or­vo­sok olyan mód­szert ve­zet­tek be, mely­nek se­gít­sé­gé­vel a mű­té­ten át­esett anyu­kák is el­mond­hat­ják, hogy na­gyon szép él­mény­ben volt ré­szük.

A csá­szár­met­szés is lehet él­mény: ál­lít­ják az auszt­rál or­vo­sok, akik egy olyan mód­szert ve­zet­tek be, mely­nek se­gít­sé­gé­vel a mű­té­ten át­esett anyu­kák is el­mond­hat­ják, hogy na­gyon szép él­mény­ben volt ré­szük.

Újabb részletek derültek ki a TV2 sztárjának szüléséről!

Újabb részletek derültek ki a TV2 sztárjának szüléséről!

A csi­nos tévés hét­főn adott éle­tet má­so­dik gyer­me­ké­nek, aki rend­kí­vül nagy súllyal jött vi­lágra.

A csi­nos tévés hét­főn adott éle­tet má­so­dik gyer­me­ké­nek, aki rend­kí­vül nagy súllyal jött vi­lágra.

Titkos részletek derültek ki Szabó Zsófi szüléséről!

Titkos részletek derültek ki Szabó Zsófi szüléséről!

A csi­nos kis­mama bár­me­lyik perc­ben vi­lágra hoz­hatja a kis­ba­bá­ját, aki nem akár­hol szü­le­tik majd meg.

A csi­nos kis­mama bár­me­lyik perc­ben vi­lágra hoz­hatja a kis­ba­bá­ját, aki nem akár­hol szü­le­tik majd meg.

Elképesztő luxus, egymillióba kerül a magyar sztáranyuka szülése

Elképesztő luxus, egymillióba kerül a magyar sztáranyuka szülése

Vas­vári Vi­vien 17 hetes ter­hes, ma­gán­kli­ni­kán hozza vi­lágra kisfiát.

Vas­vári Vi­vien 17 hetes ter­hes, de csak ma­gán­kli­ni­kán haj­landó vi­lágra hozni a gyer­me­két. A Vi­a­sat3 Fe­le­sé­gek lu­xus­ki­vi­tel­ben sztárja ebben sem ha­zud­tolja meg ön­ma­gát. A so­ro­zat utolsó ré­szé­ben ki­de­rül, ho­gyan kép­zeli el szü­lé­sét.

Nincs tovább, abbahagyja a tévézést Szabó Zsófi!

Nincs tovább, abbahagyja a tévézést Szabó Zsófi!

A csi­nos kis­mama ha­ma­ro­san éle­tet ad az első gyer­me­ké­nek, ezért úgy dön­tött, egy időre vissza­vo­nul.

A csi­nos kis­mama ha­ma­ro­san éle­tet ad az első gyer­me­ké­nek, ezért úgy dön­tött, egy időre vissza­vo­nul.

Hódi Pamela: ilyen brutális képek még nem készültek rólam

Hódi Pamela: ilyen brutális képek még nem készültek rólam

El­mondta, miért vál­lalta a fel­ké­rést.

Berki Krisz­tián exé­ről va­dító fo­tó­so­ro­zat ké­szült. Most el­mondta, miért vál­lalta a fel­ké­rést.

Nagy bejelentést tett az anyaságról Tóth Gabi!

Nagy bejelentést tett az anyaságról Tóth Gabi!

Arról be­szélt, mi hi­ány­zik az éle­té­ből.

Az éne­kesnő a Sz­tár­ban Sz­tár+1 kicsi kap­csán be­szélt arról, mi hi­ány­zik az éle­té­ből.

Sosem találnád ki, hogyan készül az anyaságra Szabó Zsófi

Sosem találnád ki, hogyan készül az anyaságra Szabó Zsófi

Szabó Zsófi ter­hes­sége a vé­gé­hez kö­ze­le­dik, a mű­sor­ve­zető már a 9. hó­nap­ban jár. Na­gyon ké­szül az anya­ságra!

Szabó Zsófi kiskedvencének köszönheti a gyermekáldást

Szabó Zsófi kiskedvencének köszönheti a gyermekáldást

A vá­ran­dós mű­sor­ve­zető attól tar­tott, hogy ter­mé­sze­tes úton kép­te­len lesz te­herbe esni.

Nem tudta, mi baja: kivizsgáltatta kisbabáját Juhász Adrienn

Nem tudta, mi baja: kivizsgáltatta kisbabáját Juhász Adrienn

A so­ro­zat­sztár szak­ér­tő­höz vitte az egy­éves Rékát.

A so­ro­zat­sztár szak­ér­tő­höz vitte az egy­éves Rékát.

Annoni Zita elmondta, miért nem hajlandó a babaprojektről beszélni!

Debreczeni Zita elmondta, miért nem hajlandó a babaprojektről beszélni!

Gi­anni An­noni fe­le­sége a ke­reszt­lá­nyá­val lá­to­ga­tott el a Vi­gyá­zat, gye­rek­kel va­gyok! for­ga­tá­sára.

Szulák Andrea: A gyásztól szinte megsemmisülök

Szulák Andrea: A gyásztól szinte megsemmisülök

A mű­vésznő be­val­lotta, most ha­tal­mas szük­sége van a lá­nyára, Ro­zi­nára. Vele min­dent meg­be­szél­het.

A mű­vésznő be­val­lotta, ha­tal­mas szük­sége van lá­nyára, Ro­zi­nára.

Beszóltak a várandós Kapócs Zsókának, nem érti, miért támadják

Beszóltak a várandós Kapócs Zsókának, nem érti, miért támadják

Első gye­re­két hordja szíve alatt a gyö­nyörű szí­nésznő, aki nem tudja, sír­jon vagy ne­ves­sen a kom­men­te­lők miatt.

Első gye­re­két hordja szíve alatt a gyö­nyörű szí­nésznő, aki nem tudja, sír­jon vagy ne­ves­sen a kom­men­te­ken.

Sokan támadták, mégis bikinire vetkőzött Horváth Éva

Sokan támadták, mégis bikinire vetkőzött Horváth Éva

Ka­pott hi­de­get-me­le­get.

A gyö­nyörű mo­dell-mű­sor­ve­zető ka­pott is bátor tet­téért hi­de­get-me­le­get a kom­men­te­lők­től.

Újabb részletek derültek ki Szinetár Dóra szüléséről!

Újabb részletek derültek ki Szinetár Dóra szüléséről!

Ko­ráb­ban hozta vi­lágra kisfiát.

A szí­nésznő a kiírt idő­pont­nál ko­ráb­ban hozta vi­lágra kisfiát, aki víz­ben szü­le­tett.

Nem lesz apás szülés Cserháti Tamaráéknál!

Nem lesz apás szülés Cserháti Tamaráéknál!

A Miss World Hun­gary 2012 első he­lye­zettje két hét múlva hozza vi­lágra első gyer­me­két, de az apuka nem lesz ott a szü­lő­szo­bán.

A Miss World Hun­gary 2012 első he­lye­zettje két hét múlva hozza vi­lágra első gyer­me­két.

Érkezik a szeptemberi telihold: ezért hallgass most a belső hangodra EZO

Érkezik a szeptemberi telihold: ezért hallgass most a belső hangodra

Érkezik a szeptemberi telihold: ezért hallgass most a belső hangodra

Itt az ősz, en­gedd el a múl­tat te is, mint ahogy a le­ve­lek el­en­ge­dik az ága­kat, segít a szep­tem­beri te­li­hold.

Itt az ősz, en­gedd el a múl­tat te is, mint ahogy a le­ve­lek el­en­ge­dik az ága­kat.

Hatalmas bejelentést tett Vajna Timi

Hatalmas bejelentést tett Vajna Timi

Andy Vajna 34 éves fe­le­sége jö­vő­beni ter­ve­i­ről me­sélt rész­le­te­sen.

Andy Vajna 34 éves fe­le­sége jö­vő­beni ter­ve­i­ről me­sélt rész­le­te­sen.

Fájdalmas vallomás: már soha nem lehet édesanya Kovács Kati

Fájdalmas vallomás: már soha nem lehet édesanya Kovács Kati

Hiába pró­bál­ko­zott húsz éven át.

Hiába pró­bál­ko­zott húsz éven át min­den­nel, a sors nem adta meg neki az anya­ság örö­mét.

Gólyahír: megszületett Gyulai Fresh Viki kisfia!

Gólyahír: megszületett Gyulai Fresh Viki kisfia!

A bol­dog édes­anya egy éve is­merte meg kisfia édes­ap­ját, azóta pedig már össze is há­za­sod­tak.

A bol­dog édes­anya egy éve is­merte meg kisfia édes­ap­ját, azóta pedig már össze is há­za­sod­tak.

Drámai vallomás: Kovács Kati húsz éven át küzdött, hogy anya lehessen

Drámai vallomás: Kovács Kati húsz éven át küzdött, hogy anya lehessen

Ko­vács Kati két év­ti­ze­den ke­resz­tül or­vos­tól or­vo­sig járt.

Ko­vács Kati két év­ti­ze­den ke­resz­tül or­vos­tól or­vo­sig járt, hogy meg­él­hesse az anya­ság örö­meit, mire végül fel­adta a küz­del­met...

Fresh Andi elárulta, mikor lesz anya!

Fresh Andi elárulta, mikor lesz anya!

Az éne­kesnő ba­ráti kö­ré­ben egyre töb­ben vál­lal­nak gyer­me­ket, és ő is nagy csa­lá­dot és sze­rető fér­jet sze­retne ma­gá­nak.

Az éne­kesnő ba­ráti kö­ré­ben egyre töb­ben vál­lal­nak gyer­me­ket, és ő is nagy csa­lá­dot és sze­rető fér­jet sze­retne ma­gá­nak.

Reagált a botrányra Pásztor Anna, keményen odamondott

Reagált a botrányra Pásztor Anna, keményen odamondott

A sztár­anyu­kát a neten ke­ringő, bo­roz­ga­tós fo­tója miatt érték tá­ma­dá­sok, ő azon­ban nem hagyta annyi­ban a dol­got.

Liptai Claudiából kitört a paramami!

Liptai Claudiából kitört a paramami!

Nem tit­kolja, képes ap­ró­sá­go­kon is pa­rázni...

Nem tit­kolja, képes ap­ró­sá­go­kon is pa­rázni...

Durva fotó, balegyenest adott egy nőnek Liptai Claudia!

Durva fotó, balegyenest adott egy nőnek Liptai Claudia!

Ke­mé­nyen el­kez­dett edzeni.

A mű­sor­ve­ze­tő­nek a szü­lés után is rend­kí­vül jó alakja van, mégis ke­mé­nyen el­kez­dett edzeni.

Elképesztő, a porszívő hangjára alszik el a sztárénekesnő kislánya

Elképesztő, a porszívő hangjára alszik el a sztárénekesnő kislánya

Völ­gyi Zsu­zsi nem ta­gadja, hogy a gyer­meke meg­szü­le­tése utáni öt-hat hét em­bert pró­báló idő­szak volt szá­mára.

Szenzáció, kiderült Czippán Anett születendő gyermekének neme!

Szenzáció, kiderült Czippán Anett születendő gyermekének neme!

A mű­sor­ve­zető né­hány hét­tel ez­előtt je­len­tette be, hogy gyer­me­ket vár.

A mű­sor­ve­zető né­hány hét­tel ez­előtt je­len­tette be, hogy gyer­me­ket vár, most már az is ki­de­rült, hogy kis­lányt vagy kisfiút hord a szíve alatt.

Gólyahír, exkluzív interjú: megszületett Papadimitriu Athina unokája!

Gólyahír, exkluzív interjú: megszületett Papadimitriu Athina unokája!

A szí­nésznő lánya va­sár­nap este adott éle­tet a kisfi­á­nak, aki édes­apja után a Ká­roly nevet kapta.

Soha nem hallott vallomás: a gyerekvállalásról beszélt Szabó Zsófi!

Soha nem hallott vallomás: a gyerekvállalásról beszélt Szabó Zsófi!

A mű­sor­ve­zető ha­ma­ro­san be­köl­tö­zik álmai ott­ho­nába, ahol végre egy gye­rek­szoba is he­lyet ka­pott.

Lezárult egy korszak Csobot Adél életében

Lezárult egy korszak Csobot Adél életében

A fi­a­tal sztár­anyuka nem ker­telt, őszin­tén be­szélt ma­gán­éle­té­ről! 50 napot töl­tött Is­te­nes Bence nél­kül...Hogy bírta?

A fi­a­tal sztár­anyuka nem ker­telt, őszin­tén be­szélt ma­gán­éle­té­ről! 50 napot töl­tött Is­te­nes Bence nél­kül...Hogy bírta?

Bangó Margit lánya kitálalt a családi botrányról: Terry Black az anyám

Bangó Margit lánya kitálalt a családi botrányról: Terry Black az anyám

Már semmi esély arra, hogy hely­re­áll a béke.

A Kos­suth-díjas elő­adó­mű­vész csa­lád­já­ban már semmi esély arra, hogy hely­re­áll a béke.

Esküvő után jöhet is a baba Rúzsa Magdiéknál?

Esküvő után jöhet is a baba Rúzsa Magdiéknál?

Hét­főn je­len­tet­ték be az öröm­hírt.

Magdi nem min­den­napi hír­rel lepte meg ra­jon­góit: hat évvel az­után, hogy meg­is­merte pár­ját, férj­hez megy!

Lemondott az alvásról Liptai Claudia!

Lemondott az alvásról Liptai Claudia!

A mű­sor­ve­zető öt hó­napja adott éle­tet má­so­dik gyer­me­ké­nek.

A mű­sor­ve­zető öt hó­napja adott éle­tet má­so­dik gyer­me­ké­nek, Mar­cell­nek, és bi­zony meg­szen­vedi az éj­sza­ká­kat azóta.

Elképesztő átváltozás, éveket fiatalodott a szülés óta Liptai Claudia!

Elképesztő átváltozás, éveket fiatalodott a szülés óta Liptai Claudia!

Bol­do­gabb nem is le­hetne, ami­óta éle­tet adott a fi­á­nak, Mar­cell­nek.

A mű­sor­ve­ze­tőn lát­szik, hogy bol­do­gabb nem is le­hetne, ami­óta éle­tet adott a fi­á­nak, Mar­cell­nek.

Végre megmutatta kisbabáját Janet Jackson

Végre megmutatta kisbabáját a válófélben lévő Janet Jackson

Egy hét­tel az­után, hogy be­je­len­tette vá­lá­sát, úgy dön­tött, nem rej­te­geti to­vább tün­déri kisfiát.

Egy hét­tel az­után, hogy be­je­len­tette vá­lá­sát, úgy dön­tött, nem rej­te­geti to­vább tün­déri kisfiát.

Anyaságáról vallott a magyar énekesnő

Anyaságáról vallott a magyar énekesnő

Péter Szabó Szil­via jobb for­má­ban van, mint szü­lés előtt volt.

Péter Szabó Szil­via jobb for­má­ban van, mint szü­lés előtt volt. Az éne­kesnő négy hó­napja adott éle­tet első ba­bá­já­nak, Emma Vik­tó­ri­á­nak, aki azóta be­ara­nyozza min­den­nap­jait.

Elképesztő fotót rakott ki a lányáról Sarka Kata!

Elképesztő fotót rakott ki a lányáról Sarka Kata!

Ér­de­kes fény­ké­pet ka­pott.

A két­gyer­me­kes édes­anya ér­de­kes fény­ké­pet ka­pott az édes­any­já­tól, ezt ha­son­lí­totta össze lá­nyá­val, Non­csi­val.

Apa nélkül is vállalna gyereket a világhírű magyar szupermodell

Apa nélkül is vállalna gyereket a világhírű magyar szupermodell

Mi­halik Eni­kőt 29 éves ko­rára egy világ is­meri. A ma­gyar szu­per­mo­dell a leg­na­gyobb di­vat­ma­ga­zi­nok cím­lap­jain sze­re­pelt.

Mi­halik Eni­kőt 29 éves ko­rára egy világ is­meri. A ma­gyar szu­per­mo­dell a leg­na­gyobb di­vat­ma­ga­zi­nok cím­lap­jain sze­re­pelt. A leg­szebb nők kö­zött tart­ják szá­mon.