CÍMKE: 'andy murray'

Elsírta magát a világsztár, idén látjuk őt utoljára

Elsírta magát a világsztár, idén látjuk őt utoljára

Leg­ké­sőbb a wimb­le­doni te­nisz­torna után vissza­vo­nul Andy Mur­ray.

Lelkileg összetört, így zokogott az olimpiai bajnok

Lelkileg összetört, így zokogott az olimpiai bajnok

Nem várt ha­tást gya­ko­rolt a siker a két­sze­res olim­piai baj­nok klasszisra.

Gólyahír, megszületett a világsztár sportoló második gyermeke

Gólyahír, megszületett a világsztár sportoló második gyermeke

Nem sok­kal előtte egy jó­té­kony­sági te­nisz­tor­nán vett részt, ahol Roger Fe­de­rer ellen ját­szott.

Nem sok­kal előtte egy jó­té­kony­sági te­nisz­tor­nán vett részt, ahol Roger Fe­de­rer ellen ját­szott.

Jön a világelső? Andy Murray Budapesten játszhat

Jön a világelső? Andy Murray Budapesten játszhat

Könnyen lehet, hogy a vi­lág­első, Andy Mur­ray is pá­lyára lép a bu­da­pesti te­nisz­tor­nán.

Könnyen lehet, hogy a vi­lág­első, Andy Mur­ray is pá­lyára lép a bu­da­pesti te­nisz­tor­nán.

Anyósának mutogatta csupasz fenekét a világelső

Anyósának mutogatta csupasz fenekét a világelső

Andy Mur­ray kel­le­met­len hely­zetbe ke­rült, de nem volt más vá­lasz­tása. Anyósa ha­tá­ro­zot­tan rá­szólt...

Andy Mur­ray kel­le­met­len hely­zetbe ke­rült, de nem volt más vá­lasz­tása. Anyósa ha­tá­ro­zot­tan rá­szólt...

Cserben hagyta párját a szexi szépség

Cserben hagyta sztárpárját a szexi szépség

Min­denki őt ta­lálta a leg­jobb­nak, élete párja más­ként gon­dolta.

Immár har­ma­dik al­ka­lom­mal ta­lál­ták Nagy-Bri­tan­nia leg­jobb­já­nak. Élete párja más­ként gon­dol­ko­zott, mint a több­ség.

Őrület: Meztelenül ugrott le a hídról két londoni férfi

Őrület: Meztelenül ugrott le a hídról két londoni férfi

A két sportő­rült tel­je­sen pu­cé­ran ve­tette bele magát a hideg Tem­zébe. Azt be­szé­lik, előtte egész nap ittak...

A két sportő­rült tel­je­sen pu­cé­ran ve­tette bele magát a hideg Tem­zébe. Azt be­szé­lik, előtte egész nap ittak...

Összeomlás szélen a teniszvilág, sztárok is csaltak

Összeomlás szélen a teniszvilág, sztárok is csaltak

Ne­ve­ket akar­nak hal­lani.

Ne­ve­ket akar­nak hal­lani a te­nisz­vi­lág sze­rep­lői és szur­ko­lói a bun­da­bot­rány kap­csán. Egyre in­kább úgy fest, hogy vi­lág­klasszi­sok is érin­tet­tek.

Hajat vágott meccs közben a világsztár

Hajat vágott meccs közben a világsztár

Andy Mur­ray min­denre fel­ké­szült a Ra­fael Nadal el­leni mér­kő­zé­sen.

Andy Mur­ray min­denre fel­ké­szült a Ra­fael Nadal el­leni mér­kő­zé­sen. A skót te­ni­szező akkor sem jött za­varba, ami­kor a sze­mébe ló­gott a haja. Saját maga ol­dotta meg a prob­lé­mát.

Nem találod ki, miért fújolták a britek Wimbledon királyát

Nem találod ki, miért fújolták a britek Wimbledon királyát

Nem csak ün­nep­lés­ben volt része a hazai ked­venc­nek. Mur­ray kap­csolt: po­én­nal csapta le a magas lab­dát.

Nem csak ün­nep­lés­ben volt része a hazai ked­venc­nek. Mur­ray gyor­san kap­csolt: egy po­én­nal csapta le a magas lab­dát.

Meccs közben érte támadás a teniszsztárt

Meccs közben érte támadás a teniszsztárt

Min­denre szá­mí­tott Andy Mur­ray, de erre nem. Orv­tá­ma­dás érte há­tul­ról. Per­sze ő sem ma­radt adós a ke­mény vá­las­szal.

Min­denre szá­mí­tott Andy Mur­ray, de erre nem. Orv­tá­ma­dás érte há­tul­ról. Per­sze ő sem ma­radt adós a ke­mény vá­las­szal.

Gyereket szült a világsztár leszbi edzője

Gyereket szült a világsztár leszbi edzője

Iga­zol­tan hi­ány­zott a nagy meccs­ről.

A vi­lág­első le­győ­zé­sét és a tor­na­győ­zel­mét aján­lotta tá­vol­lévő tré­ne­ré­nek a te­nisz­klasszis. Az iga­zolt hi­ány­zás oka: a tré­ner a nagy meccs nap­já­nak reg­ge­lén adott éle­tet egy kisfi­ú­nak.

Ennél viccesebb elírást még nem láttál!

Ennél viccesebb elírást még nem láttál!

Wimb­le­don­ban hat druk­ker ko­moly fel­tű­nést kel­tett.

Habár a te­nisz­meccsek kö­zön­sé­gé­től el­vár­ják, hogy csen­de­sen szur­kol­ja­nak, Wimb­le­don­ban hat druk­ker ko­moly fel­tű­nést kel­tett, majd­nem jól írták Andy Mur­ray nevét.

Begőzöltek, törik az ütőket a világsztárok

Begőzöltek, törik az ütőket a világsztárok

Novak Djok­ovics nyert meccsen amor­ti­zálta szét a te­nisz­ütő­jét. Mi lett volna, ha ve­szít a vi­lág­első? Nem ő az egyet­len, aki a US Ope­nen őr­jön­gött.

Novak Djok­ovics nyert meccsen amor­ti­zálta szét a te­nisz­ütő­jét. Mi lett volna, ha ve­szít a vi­lág­első? Per­sze nem ő az egyet­len, aki a US Ope­nen őr­jön­gött. Andy Mur­ray a ki­esése után rommá törte az ütő­jét, és Coco Van­deweghe is hisz­ti­ro­ha­mot ka­pott, jó­kora bot­rányt oko­zott.

Micsoda nő áll a sztár háta mögött!

Micsoda nő áll a teniszsztár háta mögött!

Csúcs­for­mába ke­rült a bri­tek ked­vence, Andy Mur­ray.

Csúcs­for­mába ke­rült a bri­tek ked­vence, Andy Mur­ray, aki immár Wimb­le­don­ban bi­zo­nyítja, hogy jót tett neki az es­küvő.

Mourinho válságot okozott Andy Murray családjában

Mourinho válságot okozott Andy Murray családjában

A fotó la­vi­nát in­dí­tott el a fa­mí­li­á­ban.

Nincs könnyű hely­zet­ben a te­ni­szező te­sója. Nem elég, hogy ket­te­jük közül Andy az is­mer­tebb név, még az anyu­ká­juk is ki­vé­te­lez a brit klasszis­sal.

Djokovics álla is leesett ezektől a tenisztrükköktől

Djokovics álla is leesett ezektől a tenisztrükköktől

A világ leg­jobb­jait ok­tatja egy szerb já­té­kos. Djok­ovics, Sa­rap­ova, Mur­ray és tár­saik is kevés si­ker­rel pró­bál­ják utá­na­csi­nálni a trükk­jeit.

A világ leg­jobb­jait ok­tatja egy szerb te­ni­szező. Djok­ovics, Sa­rap­ova és tár­saik is kevés si­ker­rel pró­bál­ják utá­na­csi­nálni a trükk­jeit. A férfi vi­lág­el­ső­nek nem csak az álla, de egy idő után az ütője is le­esett.