CÍMKE: 'álmosság'

Így hat ránk a májusi hidegfront, erre kell mindenkinek figyelnie

Így hat ránk a májusi hidegfront, erre kell mindenkinek figyelnie

Gör­csök, fej­fá­jás, alu­szé­kony­ság

Az erő­tel­jes hi­deg­front miatt nem csak me­le­geb­ben kell öl­töz­nünk, de fel kell ké­szülni a ha­tá­sára is

Te is kidőlsz, ha túleszed magad? Most kiderül, mi okozza a kajakómát!

Te is kidőlsz, ha túleszed magad? Most kiderül, mi okozza a kajakómát!

Kü­lö­nös vizs­gá­lat során de­rí­tet­ték ki a tu­dó­sok, mely élel­mi­sze­rek össz­ha­tá­sa­ként tör ránk evés után ke­gyet­len ál­mos­ság.

A nagyon álmos kis Buddha folyton bedobja a szunyát!

A nagyon álmos kis Buddha folyton bedobja a szunyát!

Csak re­mélni lehet, hogy bün­te­tés nél­kül úszta meg szer­ze­tes­hez nem illő vi­sel­ke­dé­sét ez a budd­hista kisfiú.