CÍMKE: 'albínó'

Nem akar nevelőintézetbe kerülni az eltűnt albínó lány

Nem akar nevelőintézetbe kerülni az eltűnt albínó lány

Mi­u­tán meg­ta­lál­ták, újra meg­szö­kött Mol­do­ván Kató, akit ja­nuár óta ke­re­sett a rend­őr­ség.

Mutáns őzbak tartja izgalomban a magyar vadbiológusokat

Mutáns őzbak tartja izgalomban a magyar vadbiológusokat

Negy­ven éve nem lát­tak ilyen pél­dányt Ma­gyar­or­szá­gon. Így tel­je­sen ért­hető, hogy sokan kí­ván­csiak erre a ter­mé­szeti kü­lön­le­ges­ségre.

Három kis kenguru a legújabb szenzáció az állatkertben

Három kis kenguru a legújabb szenzáció az állatkertben

A Sze­gedi Va­das­park lá­to­ga­tói akár azt is hi­het­nék, hogy a kis ken­gu­ruk össze­ke­ver­ték az any­ju­kat.