CÍMKE: 'alak'

Ez igen! Megmutatta szülés utáni alakját Tápai Szabina

Ez igen! Megmutatta szülés utáni alakját Tápai Szabina

Az egy­kori ké­zi­lab­dás rövid idő alatt vissza­nyerte csi­nos alak­ját. Mu­tat­juk a fotót!

Az egy­kori ké­zi­lab­dás rövid idő alatt vissza­nyerte csi­nos alak­ját. Mu­tat­juk a fotót!

Elképesztő, egy hónappal a szülés után bombaformában van Voksán Virág!

Elképesztő, egy hónappal a szülés után bombaformában van Voksán Virág!

A csi­nos dj ok­tó­ber ele­jén hozta vi­lágra az első gyer­me­két.

A csi­nos dj ok­tó­ber ele­jén hozta vi­lágra az első gyer­me­két.

Megmutatta sokat kritizált alakját a magyar celeb

Megmutatta sokat kritizált alakját a magyar celeb

Elá­rasz­tot­ták a bókok.

Ko­ráb­ban sokat kri­ti­zál­ták még ra­jon­gói is, ami­ért túl vé­kony, de a most mu­ta­tott fotó után el­árasz­tot­ták a bókok.

Áttetsző ruhát vett fel a fiatal bombázó! Mindenét láthatták a járókelők

Áttetsző ruhát vett fel a fiatal bombázó! Mindenét láthatták a járókelők

A lát­ványt mű­vész­fotó örö­kí­tette meg, mely iga­zán em­lé­ke­ze­tes marad.

Az iz­gató lát­ványt va­lódi mű­vé­szi fotó örö­kí­tette meg, mely iga­zán em­lé­ke­ze­tes marad.

Az ablakában jógázott totál meztelenül a fiatal, tetovált csajszi

Az ablakában jógázott totál meztelenül a fiatal, tetovált csajszi

Min­dent meg­mu­ta­tott a képen...

Sze­met gyö­nyör­köd­tető ido­mai nem ma­rad­tak rejtve a fi­a­tal lány­nak, min­dent meg­mu­ta­tott a képen...

Felejtsd el a modelleket - így néz ki egy valódi nő combja és feneke

Felejtsd el a modelleket - így néz ki egy valódi nő combja és feneke

Ne ér­de­kel­jen, mit üzen a pho­tos­hop! Sze­resd magad, és nézd, mennyire sok­fé­lék va­gyunk!

Sokkoló fotók a valóságról: a sztárok sem tökéletesek ám a bikiniben

Sokkoló fotók a valóságról: a sztárok sem tökéletesek ám a bikiniben

Azt hit­ted, min­den vi­lág­sztár irigy­lésre mél­tóan néz ki a stran­don?

Azt hit­ted, min­den vi­lág­sztár irigy­lésre mél­tóan néz ki a stran­don? Meg fogsz le­pődni, mi is a va­ló­ság.

Elég a photoshopból! Így néz ki egy valódi nő teste bikiniben! Éljen az igazság!

Elég a photoshopból! Így néz ki egy valódi nő teste bikiniben! Éljen az igazság!

Ne tö­rődj a gát­lá­sok­kal és a cím­la­pok ha­zug­sá­ga­i­val! Ilyen egy va­lódi test.

Ne tö­rődj a gát­lá­sok­kal és a cím­la­pok ha­zug­sá­ga­i­val! Ilyen egy va­lódi test, ilyen az igazi szép­ség.

Vadkempingezés közben villantotta meg cicijeit a turistalány

Vadkempingezés közben villantotta meg cicijeit a turistalány

Tó­parti sát­ra­zás és tűz­ra­kás köz­ben fe­lej­tett el mell­tar­tót és topot vi­selni a fi­a­tal lány...

Tó­parti sát­ra­zás és tűz­ra­kás köz­ben fe­lej­tett el mell­tar­tót és topot vi­selni a fi­a­tal lány...

2 hét, és bombázó leszel! Mintaétrend a szuper bikini-alakhoz, ízletes falatokkal

2 hét, és bombázó leszel! Mintaétrend a szuper bikini-alakhoz, ízletes falatokkal

Ezzel az ét­rend­del könnye­dén meg­sza­ba­dul­hatsz a ki­lók­tól.

Ezzel az ét­rend­del könnye­dén meg­sza­ba­dul­hatsz a ki­lók­tól, és me­sé­sen nézel ki majd a stran­don.

Elképesztő fogyás, már lóg a nadrág Singh Vikin!

Elképesztő fogyás, már lóg a nadrág Singh Vikin!

A csi­nos éne­kesnő né­hány hónap alatt tíz kilót fo­gyott, és bár sosem volt el­hízva, most job­ban néz ki, mint va­laha.

A csi­nos éne­kesnő né­hány hónap alatt tíz kilót fo­gyott, és bár sosem volt el­hízva, most job­ban néz ki, mint va­laha.

Így hozd magad gyorsan formába a strandszezonra

Így hozd magad gyorsan formába a strandszezonra

Cso­dák per­sze nem lé­tez­nek, de ez a né­hány tipp egész biz­to­san se­gí­teni fog, hogy pár hét alatt jobb for­mába ke­rülj...

Cso­dák per­sze nem lé­tez­nek, de ez a né­hány tipp egész biz­to­san se­gí­teni fog, hogy pár hét alatt jobb for­mába ke­rülj...

Eszméletlen bugyi-trükk, ezt minden nő imádja

Eszméletlen bugyi-trükk, ezt minden nő imádja

Be­csa­pós egy darab, az biz­tos! Ez a bugyi ugyanis első rá­né­zésre nem fel­tét­le­nül meg­nyerő. Vi­szont ga­ran­tál­tan bom­bázó le­szel benne, mu­tat­juk a cso­da­bu­gyit!

Be­csa­pós egy darab, az biz­tos! Ez a bugyi ugyanis első rá­né­zésre nem fel­tét­le­nül meg­nyerő. Vi­szont ga­ran­tál­tan bom­bázó le­szel benne, mu­tat­juk a cso­da­bu­gyit!

Fehérneműs képet szivárogtatott ki magáról a fiatal celeb

Fehérneműs képet szivárogtatott ki magáról a fiatal celeb

Meg­vil­lan­totta őr­jítő alak­ját...

Meg­vil­lan­totta őr­jítő alak­ját az Ins­tag­ram révén el­hí­re­sült mo­dell, vi­lág­utazó. Az intim kép egy für­dő­szo­bai je­le­ne­tet áb­rá­zol...

Megdöbbentő: ilyen változást okoz a testeden a futás! - FOTÓK

Megdöbbentő: ilyen változást okoz a testeden a futás! - FOTÓK

Va­lódi em­be­rek va­lódi fo­tóin ve­he­ted szem­ügyre, mi­lyen vál­to­zást okoz tes­te­den a futás.

Őrjítően szexi testet villantott a háromgyerekes celebanyuka

Őrjítően szexi testet villantott a háromgyerekes celebanyuka

3 gyer­mek mel­lett is lehet úgy ki­nézni, mint egy hu­szon­éves fit­nesz­mo­dell...

Itt a bi­zo­nyí­ték arra, hogy 3 gyer­mek mel­lett is lehet úgy ki­nézni, mint egy hu­szon­éves fit­nesz­mo­dell...

Itt az új, 30 napos kihívás: viszlát úszógumi! Ints búcsút a derékhájnak!

Itt az új, 30 napos kihívás: viszlát úszógumi! Ints búcsút a derékhájnak!

Érd el kar­csú, for­más ala­kod! Nincs más dol­god, mint el­vé­gezni a gya­kor­la­to­kat!

Érd el kar­csú, for­más ala­kod! Nincs más dol­god, mint el­vé­gezni a gya­kor­la­to­kat!

Jó pár kilót felszedett, kinézete miatt bántják Kulcsár Edinát!

Jó pár kilót felszedett, kinézete miatt bántják Kulcsár Edinát!

A szép­ség­ki­rálynő alakja az utóbbi idő­ben kissé meg­vál­to­zott, ezt sokan ki­fo­gá­sol­ják.

A szép­ség­ki­rálynő alakja az utóbbi idő­ben kissé meg­vál­to­zott, ezt sokan ki­fo­gá­sol­ják.

2018-ban legyél bombanő: ezek voltak 2017 leghatékonyabb edzései!

2018-ban legyél bombanő: ezek voltak 2017 leghatékonyabb edzései!

Nyerd el iga­zán dögös for­má­dat, nézz elé­ge­det­ten a tü­körbe!

Nyerd el iga­zán dögös for­má­dat, nézz elé­ge­det­ten a tü­körbe!

Ne törődj a címlapokkal: ilyen a VALÓDI nők hasa!

Ne törődj a címlapokkal: ilyen a VALÓDI nők hasa!

Ne fe­szengj, ne szé­gyelld a tes­ted.

Ne fe­szengj, ne szé­gyelld a tes­ted - meg­mu­tat­juk, mi is a va­ló­ság.

Beyoncé a szülés után dögösebb, mint valaha

Beyoncé a szülés után dögösebb, mint valaha

El­ké­pesztő ha­tás­sal volt az éne­kesnő tes­tére az ikrei szü­le­tése.

El­ké­pesztő ha­tás­sal volt az éne­kesnő tes­tére az ikrei szü­le­tése, és most jobb az alakja, mint ko­ráb­ban.

Keményen küzd, nem adja fel Liptai Claudia

Keményen küzd, nem adja fel Liptai Claudia

A szü­lést kö­ve­tően vi­szony­lag hamar si­ke­rült for­mába len­dül­nie, de még nem érte el a vá­gyott súlyt. Ke­mé­nyen meg­dol­go­zik az alak­jáért.

A szü­lést kö­ve­tően vi­szony­lag hamar si­ke­rült for­mába len­dül­nie, de még nem érte el a vá­gyott súlyt.

Karcsú, feszes, izmos lábak? Ezekkel a gyakorlatokkal nyert ügyed lesz!

Karcsú, feszes, izmos lábak? Ezekkel a gyakorlatokkal nyert ügyed lesz!

Hordd bát­ran a rövid szok­nyá­kat, for­máld cso­dássá lá­baid! Mu­tat­juk, ho­gyan jutsz si­kerre.

Hordd bát­ran a rövid szok­nyá­kat, for­máld cso­dássá lá­baid! Mu­tat­juk, ho­gyan jutsz si­kerre.

Szűcs Judith: Kövérebben akarok hazatérni a görög nyaralásomról!

Szűcs Judith: Kövérebben akarok hazatérni a görög nyaralásomról!

Az éne­kesnő bom­ba­for­má­ban van, még­sem elé­ge­dett alak­já­val!

Bár a de­ko­ra­tív éne­kesnő bom­ba­for­má­ban van, még­sem elé­ge­dett alak­já­val! Sok nő irigyli alak­ját, és azt is, hogy bün­tet­le­nül meg­eheti a leg­hiz­la­lóbb fa­la­to­kat! Szá­mára ez azon­ban nem áldás, hanem átok!

Felrobbantotta a netet az anyuka, döbbenetes képeket mutatott

Felrobbantotta a netet az anyuka, döbbenetes képeket mutatott

El­ké­pesztő fo­tó­kon mu­tatta meg magát.

El­ké­pesztő fo­tó­kon mu­tatta meg, ho­gyan néz ki egy olyan nő alakja, aki édes­anya és el­múlt már 30. Imádja őt az in­ter­net!

Ne pánikolj a közelgő nyártól! Így néznek ki a valódi nők bikiniben!

Ne pánikolj a közelgő nyártól! Így néznek ki a valódi nők bikiniben!

Ne szé­gyelld a tes­ted! Sze­resd a for­má­i­dat, és ké­szülj öröm­mel a nyárra. Nézd, a va­lódi nők teste sosem tö­ké­le­tes.

Ne szé­gyelld a tes­ted! Sze­resd a for­má­i­dat, és ké­szülj öröm­mel a nyárra. Nézd, a va­lódi nők teste sosem tö­ké­le­tes.

Ezt mondták kollégái Liptai Claudiáról a háta mögött

Ezt mondták kollégái Liptai Claudiáról a háta mögött

Rész­le­te­sen ki­be­szél­tek min­dent.

A mű­sor­ve­zető kisfia szü­le­tése óta alig ta­lál­ko­zott mun­ka­tár­sa­i­val, akik kap­tak az al­kal­mon, és jól ki­be­szél­ték őt.

Csodát művel a meztelen női testtel a neonfény - Galéria

Csodát művel a meztelen női testtel a neonfény - Galéria

Na­gyon ér­zéki képek szü­let­tek...

A port­ré­alany bája és a ne­on­fény össz­ha­tása hi­he­tet­le­nül ér­zéki ké­pe­ket ered­mé­nyez. Te­kintsd meg a le­nyű­göző fo­tó­so­ro­za­tot.

Félre a photoshoppal! Íme az álomszép, meztelen női test a valóságban

Félre a photoshoppal! Íme az álomszép, meztelen női test a valóságban

Az lenne a szép­ség, ami re­tu­sál­tan tö­ké­le­tes? Tá­vol­ról sem!

Az lenne a szép­ség, ami re­tu­sál­tan tö­ké­le­tes? Tá­vol­ról sem! A va­lódi nő az igazi!

Mutasd a tested, megmondjuk, milyen farmer áll jól

Mutasd a tested, megmondjuk, milyen farmer áll jól

A far­mer alap­da­rab min­den nő ru­ha­tá­rá­ban. A tö­ké­le­tes for­mát azon­ban na­gyon nehéz meg­ta­lálni, mert a divat nem min­dig passzol az ala­kod­hoz.

A far­mer alap­da­rab min­den nő ru­ha­tá­rá­ban. A tö­ké­le­tes for­mát azon­ban na­gyon nehéz meg­ta­lálni, mert a divat nem min­dig passzol az ala­kod­hoz. Most meg­mu­tat­juk, me­lyik stí­lus a leg­jobb vá­lasz­tás szá­modra!

Felejtsd el a photoshopot! Így néz ki a valódi nő teste fehérneműben

Felejtsd el a photoshopot! Így néz ki a valódi nő teste fehérneműben

A vonz­erő nem a ma­ga­zi­nok fo­tó­i­nál kez­dő­dik, hanem egész más­hol.

A vonz­erő nem a ma­ga­zi­nok fo­tó­i­nál kez­dő­dik, hanem va­la­hol egé­szen más­hol...

Nem ciki a strandon a tested! Ilyen egy valódi nő!

Nem ciki a strandon a tested! Ilyen egy valódi nő!

Fe­szengsz a für­dő­ru­há­ban? Ne tedd!

Fe­szengsz a für­dő­ru­há­ban? Ne tedd! Íme a va­lódi nők a par­ton.

A kutatók szerint ilyen a tökéletes női test! Meg fogsz lepődni!

A kutatók szerint ilyen a tökéletes női test! Meg fogsz lepődni!

Mit gon­dolsz, mi­lyen az ide­á­lis női alak? 90-60-90 a tö­ké­le­tes méret? Té­vedsz!

Szexi fürdőruhában villantotta meg tökéletes alakját Lindsay Lohan

Szexi fürdőruhában villantotta meg tökéletes alakját Lindsay Lohan

Nya­ra­lás köz­ben mu­tatta meg nád­szál­vé­kony alak­ját.

A szí­nésznő sosem szé­gyen­lős­sé­gé­ről volt híres, most éppen nya­ra­lás köz­ben mu­tatta meg nád­szál­vé­kony alak­ját.

Nem térsz majd magadhoz Dér Heni fenekétől...

Nem térsz majd magadhoz Dér Heni fenekétől...

El­ké­pesz­tően dögös fotón mu­tatta meg tö­ké­le­tes tes­tét a bom­bázó éne­kesnő.

El­ké­pesz­tően dögös fotón mu­tatta meg tö­ké­le­tes tes­tét a bom­bázó éne­kesnő.

Végigsöpört a neten ennek a lánynak az őszinte vallomása

Végigsöpört a neten ennek a lánynak az őszinte vallomása

Alakja miatt szól­tak be neki.

Alakja miatt szól­tak be neki. De ő nem akár­mi­lyen módon vá­gott vissza.

Megmutatta a kendőzetlen, szülés utáni valóságot egy édesanya

Megmutatta a kendőzetlen, szülés utáni valóságot egy édesanya

Tö­ké­let­len szép­sé­gé­vel segít fel­is­merni az édes­anya, hogy tes­tünk igenis méltó a sze­re­te­tünkre!

Ez a bikiniforma illik az alakodhoz! Biztos, hogy jót hordasz?

Ez a bikiniforma illik az alakodhoz! Biztos, hogy jót hordasz?

Szo­morú tény, de nem min­den­ki­nek áll jól min­den fazon. Most meg­mu­tat­juk, mi­lyen für­dő­ruha illik a leg­job­ban hoz­zád.

Szo­morú tény, de nem min­den­ki­nek áll jól min­den fazon. Bár nyárra egy kis di­é­tá­val pró­bá­lod a leg­jobb for­má­dat hozni, de az ala­ko­don alap­ve­tően nem tudsz vál­toz­tatni. Most meg­mu­tat­juk, mi­lyen für­dő­ruha illik a leg­job­ban hoz­zád.

Ez a fiatal lány felrobbantotta a netet őszinteségével

Ez a fiatal lány felrobbantotta a netet őszinteségével

Ke­mé­nyen, de ele­gán­san vá­gott vissza egy kri­ti­kára, és most ren­ge­te­gen ün­nep­lik őt.

Ke­mé­nyen, de ele­gán­san vá­gott vissza egy kri­ti­kára, és most ren­ge­te­gen ün­nep­lik őt.

5 fajta fenék van a világon! A tiéd melyik?

5 fajta fenék van a világon! A tiéd melyik?

Ál­lí­tó­lag 5 fe­nék­forma az, amely a vi­lá­gon elő­for­dul. És egy plasz­ti­kai se­bész azt is el­mondta, me­lyek ezek a for­mák és mik a jel­lem­zőik.

Ál­lí­tó­lag 5 fe­nék­forma az, amely a vi­lá­gon elő­for­dul. És egy plasz­ti­kai se­bész azt is el­mondta, me­lyek ezek.

Ez a bátor, fiatal lány felrobbantotta a netet

Ez a bátor, fiatal lány felrobbantotta a netet

El­ké­pesztő se­bes­ség­gel ter­jed Jes Port­elli fo­tója a neten. Nem vé­let­le­nül...!

El­ké­pesztő se­bes­ség­gel ter­jed Jes Port­elli fo­tója a neten. Nem vé­let­le­nül...!

Ez a fiatal, bátor anyuka felrobbantotta a netet

Ez a fiatal, bátor anyuka felrobbantotta a netet

Meg­lepő, őszinte és ken­dő­zet­len fo­tó­i­val nők száz­ez­re­i­nek lett pél­da­képe. Képei nem is­mer­nek ta­bu­kat.

Megmutatta szuperdögös testét Sarka Kata

Megmutatta szuperdögös testét Sarka Kata

Bi­ki­ni­ben pó­zolt Sarka Kata, és nem vé­let­le­nül büszke rá annyira a férje...

Bi­ki­ni­ben pó­zolt Sarka Kata, és nem vé­let­le­nül büszke rá annyira a férje...

Testképzavarral vádolják Sarka Katát

Testképzavarral vádolják Sarka Katát

Az egyik kom­men­telő tel­je­sen ki­fa­kadt Kata für­dő­ru­hás képe alatt.

Az egyik kom­men­telő tel­je­sen ki­fa­kadt Kata für­dő­ru­hás képe alatt. Nem bán­tani, csak fi­gyel­mez­tetni akar.

Ez a fiatal nő felrobbantotta a netet! Milliók nevében szólalt meg

Ez a fiatal nő felrobbantotta a netet! Milliók nevében szólalt meg

Óri­ási vi­hart ka­vart egy fi­a­tal nő fo­tója és val­lo­mása. Ezen pörög most az in­ter­net.

Hitted volna? Ezért edz otthon Dér Heni

Hitted volna? Ezért edz otthon Dér Heni

A tö­ké­le­tes testű éne­kesnő le nem mon­dana a moz­gás­ról, de vál­toz­tat­nia kel­lett szo­ká­sain. "Na­gyon ne­he­zen tudom össze­egyez­tetni az edzést a mun­ká­val."

A tö­ké­le­tes testű éne­kesnő le nem mon­dana a moz­gás­ról, de vál­toz­tat­nia kel­lett szo­ká­sain.

Lilu kockahasat villantott, nem mindenki ájult el tőle

Lilu kockahasat villantott, nem mindenki ájult el tőle

Az RTL Klub mű­sor­ve­ze­tője ta­valy tette elő­ször köz­szem­lére izmos hasát, ami az el­múlt évben sokat szál­ká­so­dott.

A mű­sor­ve­zető ta­valy tette elő­ször köz­szem­lére izmos hasát, ami az el­múlt évben sokat szál­ká­so­dott.

Elképesztő vihart kavart a neten egy anyuka fotója

Elképesztő vihart kavart a neten egy anyuka fotója

Tö­me­ge­ket döb­ben­tett meg a fi­a­tal anyuka. Ezrek is­me­rik el bá­tor­sá­gát, de né­há­nyan mégis pel­len­gérre ál­lí­tot­ták...

Pirner Alma bugyiban mutatta meg szülés utáni alakját

Pirner Alma bugyiban mutatta meg szülés utáni alakját

Még messze van csúcs­for­má­já­tól.

Még messze van csúcs­for­má­já­tól, de így is jól érzi magát a bő­ré­ben a rúd­tán­cos. Meg­úszta ter­hes­ségi csí­kok nél­kül.

Végy példát Sarka Katáról és te is eddz csinosan!

Végy példát Sarka Katáról és te is eddz csinosan!

Nézd meg, hogy Sarka Kata mi­lyen szet­tek­ben küzd az álom­ala­kért.

A leg­több nő első számú újévi fo­ga­dalma, hogy meg­sza­ba­dul jó pár ki­ló­tól. Kora reg­gel vagy munka után, sö­tét­ben, sza­kadó hóban nem egy­szerű el­in­dulni az edző­te­rem felé, de egy klassz edző­ruha mo­ti­vál­hat. Nézd meg, hogy Sarka Kata mi­lyen szet­tek­ben küzd az álom­ala­kért.

Eszelősen jól néz ki Nádai Anikó a szülés után

Eszelősen jól néz ki Nádai Anikó a szülés után

Nádai Anikó még csak bő 2 hó­napja szült, de máris szu­per­dö­gö­sen néz ki. Fan­tasz­ti­ku­san vissza­nyerte alak­ját.

Nádai Anikó még csak bő 2 hó­napja szült, de máris szu­per­dö­gö­sen néz ki. Fan­tasz­ti­ku­san vissza­nyerte alak­ját a celeb.

Félre a photoshoppal! Ilyen a valódi anyák teste - Fotók

Félre a photoshoppal! Ilyen a valódi anyák teste

Gát­lá­sok nél­kül áll­tak ka­mera elé.

Bát­ran és gát­lá­sok nél­kül mu­tat­ták meg ezek az édes­anyák, mi­lyen is egy igazi anya teste. Fotók, me­lye­ket min­den nőnek lát­nia kell!

Íme a biztos fogyás titka - csak semmi trükk és hókuszpókusz

Íme a biztos fogyás titka - csak semmi trükk és hókuszpókusz

Ha a pon­tokra oda­fi­gyelsz, ga­ran­tált lesz a siker, ha­ma­ro­san a szű­kebb nad­rá­godba is ké­nyel­me­sen be­le­férsz.

Megrengette az internetet a súlya miatt kritizált nő vallomása

Megrengette az internetet a súlya miatt kritizált nő vallomása

Súlya miatt érték ko­moly tá­ma­dá­sok a fi­a­tal nőt, aki meg­elé­gelte a sér­té­se­ket, és vissza­szólt az őt kri­ti­zá­lók­nak.

Kiderült Katalin hercegné karcsúságának titka!

Kiderült Katalin hercegné karcsúságának titka!

Nap­vi­lágra ke­rült, mi­lyen mód­szer­rel éri el Ka­ta­lin her­cegné ke­cses, lé­gies alak­ját!

Félre a címlapokkal! Így néz ki a VALÓDI nő bikiniben

Félre a címlapokkal! Így néz ki a VALÓDI nő bikiniben

Szé­gyel­lős vagy a stran­don? Gát­lá­sossá tesz­nek a cím­lap­lá­nyok? A va­lódi nők nem tö­ké­le­te­sek, és ez így van jól!

Fiatal anyuka vallomása robbantotta fel az internetet

Fiatal anyuka vallomása robbantotta fel az internetet

Gyö­nyörű éne­kesnő mu­tatta meg, ho­gyan néz ki a teste va­ló­já­ban.