CÍMKE: 'akcióterv'

Egyszülős családoknak is jár a CSOK

Egyszülős családoknak is jár a CSOK

Ga­ran­tál­tan 3 szá­za­lék alatti ka­mat­tal

Ga­ran­tál­tan 3 szá­za­lék alatti ka­mat­tal igé­nyel­het­nek a csa­lá­dok ott­hon­te­rem­tési tá­mo­ga­tást - töb­bek közt erről be­szélt Novák Ka­ta­lin.

Kétharmados többség a családpolitikai akcióterv mellett

Kétharmados többség a családpolitikai akcióterv mellett

A be­je­len­tett csa­lád­po­li­ti­kai ak­ció­terv mel­lett már most két­har­ma­dos több­ség áll.

Soros elleni újabb akcióterv a kormány előtt?

Soros elleni újabb akcióterv a kormány előtt?

Hol­lik Ist­ván ak­ció­ter­vet sür­ge­tett az újabb esz­kö­zök­kel pró­bál­kozó Soros-ak­ti­vis­ták ellen.

Orbán Viktor ötletét harsogja egész Nyugat-Európa

Orbán Viktor ötletét harsogja egész Nyugat-Európa

2016 áp­ri­li­sá­ban, vagyis közel más­fél évvel ez­előtt állt elő Orbán Vik­tor a tíz­pon­tos ak­ció­terv­vel...

Orbán Viktor tízpontos akciótervet javasol a határok megvédésére

Orbán Viktor tízpontos akciótervet javasol a határok megvédésére

Lissza­boni ta­nács­ko­zá­son hozta nyil­vá­nos­ságra a Sc­hen­gen 2.0 ter­vet.